Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tájékoztatója a 2014. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásához Dr. Varga Árpád Külső Kapcsolatokért Felelős Elnökhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tájékoztatója a 2014. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásához Dr. Varga Árpád Külső Kapcsolatokért Felelős Elnökhelyettes."— Előadás másolata:

1 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tájékoztatója a 2014. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásához Dr. Varga Árpád Külső Kapcsolatokért Felelős Elnökhelyettes 2014. február 18.

2 Célkitűzések A NAV költségvetési törvény szerinti feladata: az államot megillető bevételek teljes körű beszedése és védelme az adó, a vám és a büntetőjog eszközeivel  Adózói kör szélesítése  Új eszközök alkalmazása

3 Adó- és jövedéki terület ellenőrzései JÖVEDÉKI (db)

4 ADÓSZAKMAI TERÜLET

5 Adószakmai ellenőrzések

6

7 Megállapítások alakulása adónemenként 2012.2013.

8  Induló vállalkozások  Személyi változással érintett vállalkozások KOCKERD kérdőív – felhívottak körének szélesítése Feladat:  a válaszok helytállóságának fokozottabb helyszíni ellenőrzése  indokolt esetben az adószám felfüggesztésének /törlésének kezdeményezése Adóregisztrációs eljárás, fokozott adóhatósági felügyelet

9  Székhely- és/vagy illetékesség változáshoz kapcsolódó kockázatok  Személyi változásokhoz kapcsolódó kockázatok  Az adózók költségvetési kapcsolataihoz köthető kockázatok  Az adózók kapcsolatrendszerét érintő kockázatok Adózói életút, kapcsolatrendszer, költségvetési kapcsolatok volumene

10 Kihívások a kockázatkezelésben  ÁFA belföldi összesítő jelentés  Online pénztárgép  Világhálón, nyilvánosan elérhető adatok hasznosítása

11 Kiemelt területek:  pénztárgép: távoli felügyelet - forgalomszámlálás  az adó- vám- és bűnügyi szakterület és a társhatóságok bevonásával végzett ellenőrzések (akciók)  „cégtemetők” Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzések

12 ÁFA pénzforgalom Milliárd Ft

13 Cél:  a legjellemzőbb csalási struktúrák és az abban érintett adózók feltárása,  az elmaradt adókötelezettségek megállapítása, szankcionálása,  szükség esetén büntetőjogi felelősségre vonás kezdeményezése Általános forgalmi adó

14  termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról bizonylat kiállítást elmulasztók,  adóminimalizálók,  szervezett csalásban résztvevő, fiktív számlát kibocsátó vállalkozások és az azokat irányítók, haszonhúzók  bevallási adatok és mélységi ellenőrzéssel beszerzett áruforgalmi adatok jelentős eltérése Általános forgalmi adó

15 Cél: az adóalap védelme  indokolatlanul elszámolt költség-, ráfordításelemek  külföldi leány-, anyavállalatok (tőke/profit kimentés),  adóalap módosító tételek  beruházásnak minősülő tételek elszámolásának helytállósága  agresszív adótervezés  kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos társasági adóalap csökkentés  transzferárak ellenőrzése Társasági adó

16  támogatások felhasználásának, szabályszerű igénybevételének ellenőrzése - fejlesztési adókedvezmény, (az első igénybevételt követő harmadik év végéig legalább egyszer), - látvány-csapatsportok támogatása, - kisvállalkozások adókedvezménye, befektetési adóalap-kedvezmény Társasági adó

17 Cél: - az alapokba történő befizetések növelése, - az adó- és járulékfizetésre kötelezettek teljesítésének elősegítése  fekete foglalkoztatás visszaszorítása,  munkaerő-kölcsönzés szabályszerűségének vizsgálata  adókedvezmények jogszerű igénybevételének vizsgálata Egészségbiztosítási Alapot és Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek

18 Cél: szándékosan eltitkolt jelentős jövedelmek feltárása  jelentős kockázatot hordozó társaságok magánszemély tagjai,  a vállalkozások pénzforgalmi számlájáról jelentős összegű készpénzt felvevő, de annak vállalkozási célú felhasználását igazolni nem képes, az adócsalás gyanús ügyletekkel érintett magánszemélyek,  csőd-, a felszámolási és a kényszertörlési eljárások alá kerülő adózók vagyonát vagy jelentős jövedelmeket eltitkoló magánszemélyek Személyi jövedelemadó

19  jövedelmet minimalizáló egyéni vállalkozók,  jövedelem- (nyereség-) minimum alatt vallók  adókedvezmények feltételeinek teljesülése, az adó- visszaigénylések jogszerűségének vizsgálata a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyeknél Személyi jövedelemadó

20 Cél:  az ellenőrzések hatékonyságának és eredményességének fokozása célirányos kiválasztással,  vagyonkimentések, a hitelezői érdeksérelem meg- akadályozása, károk megállapítása  polgári jogi-, és/vagy büntető jogi következmények, illetve a másodlagos felelősség (különösen a mögöttes, a kártérítési jellegű vezetői és tagi felelősség, a korlátozott felelősség áttörése) érvényesítése A csőd-, a felszámolási és a kényszertörlési eljárás alatt álló adózók ellenőrzése

21 Mezőgazdaság  0146 Sertéstenyésztés  1011 Húsfeldolgozás, - tartósítás  1061 Malomipari termék gyártása Ipar  2511 Fémszerkezet gyártása  4120 Lakó- és nem lakóépület építése Kereskedelem  4520 Gépjárműjavítás, - karbantartás  4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem  4636 Cukor, édesség nagykereskedelme  4631 Zöldség, gyümölcs nagykereskedelem  4623 Élőállat nagykereskedelme  4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme  4690 Vegyes termékkörű nagykereskedelem  7311 Reklámügynöki tevékenység  7820 Munkaerő-kölcsönzés  8010 Személybiztonsági tevékenység Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök

22 Jövedelmezőségi szintek TESZOR kód Az adózó székhelye1071 Kenyér, friss pékáru gyártása 4941 Közúti áruszállítás Dél-alföldi régió6,6 %7,3 % Dél-dunántúli régió7,7 %7,1 % Észak-alföldi régió5,3 %8,5 % Észak-magyarországi régió6,6 %8,7 % Közép-dunántúli régió4,7 %9,4 % Közép-magyarországi régió7,2 %9,5 % Nyugat-dunántúli régió5,1 %8,9 % Jövedelmezőség szempontjából ellenőrizendők

23  5610 Éttermi, mozgó vendéglátás  7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  7740 Immateriális javak kölcsönzése A következő évek adóellenőrzéseit előkészítő adatgyűjtések főbb irányai

24 1. Bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzések (ideértve az egyszerűsített ellenőrzéseket is) ebből: 60,5 % 1.1 Legnagyobb adóteljesítményű adózók ellenőrzései (a tevékenységet záró ellenőrzések kivételével) 10,2 % 1.2. Legnagyobb adóteljesítményű adózók körébe nem tartozó adózóknál végzett, az általános forgalmi adó adónemre is kiterjedő utólagos vizsgálatok (a tevékenységet záró ellenőrzések és a vagyongyarapodás vizsgálatára is kiterjedő ellenőrzések kivételével) 48,2 % 1.3. Vagyongyarapodási vizsgálatok 4,7 % 1.4. Bevallás kiegészítése alapján elrendelt ellenőrzések o,1 % 1.5. Kiutalás előtti ellenőrzések ebből: általános forgalmi adó adónem vizsgálatok 9,8 % 7,8 % 1.6. Átalakuló, tevékenységüket kezdő, a csőd, felszámolási, kényszertörlési eljárás alapján vagy egyéb módon megszűnő vagy tevékenységüket jogutód nélkül megszüntető vállalkozások ellenőrzései 8,7 % 1.7. Egyéb ellenőrzések 18,3 % 2. Állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzések 0,5 % 3. Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzések 27,30 % 4. Adatok gyűjtését célzó, illetőleg egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzések 11,4 % 5. Ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzések 0,1 % 6. Egyéb Art.-on kívüli ellenőrzések (pl. 1+1 % ellenőrzése) 0,2 % Összesen100,00% Az ellenőrzési típusok tervezett arányszámai

25 VÁMSZAKMAI TERÜLET

26 Vám utólagos ellenőrzés és vámáru-nyilatkozat utólagos ellenőrzése során kiszabott összeg alakulása Millió Ft

27  az áru tarifális besorolásának vizsgálata;  az áru bejelentett származásának ellenőrzése;  az antidömping, vagy kiegyenlítő vám kivetéséről szóló intézkedések betartásának vizsgálata;  a vámtarifaszámokhoz tartozó kiegészítő kódok alkalmazásának vizsgálata;  a vámérték helyességének, kimunkálásának vizsgálata;  a vámmentes vámeljárások vizsgálata;  a textil- és ruházati termékek, valamint lábbelik importjának fokozott ellenőrzése;  az export vámeljárások ellenőrzése; A vám utólagos ellenőrzések főbb ellenőrzési irányai I.

28  a legnagyobb behozatali irányú forgalmat bonyolító gazdálkodói kör ellenőrzése;  gazdasági vámeljárások ellenőrzése;  további kereskedelempolitikai intézkedéssel vagy más tarifális kedvezménnyel érintett termékek szabad forgalomba bocsátásának ellenőrzése;  az egyszerűsített eljárásban vámkezeltető gazdálkodói kör ellenőrzése;  önadózói engedéllyel rendelkező gazdálkodói kör ellenőrzése;  székhelyüktől eltérő helyen vámeljárásokat kezdeményező gazdálkodói kör ellenőrzése;  több tagállamban vámeljárásokat kezdeményező gazdálkodói kör ellenőrzése. A vám utólagos ellenőrzések főbb ellenőrzési irányai II.

29 Jövedéki ellenőrzések arányának alakulása (db)

30 I. Adózatlan jövedéki termékek felderítésére irányuló ellenőrzése 1.az ukrán, a szerb zöldhatáron járőr ellenőrzések, akciók, 2.közúti ellenőrzések a fő- és mellékútvonalakon, valamint a hidak, kompok felhajtóinál, 3.harmadik országos határátkelőhelyeken az üzemanyag turizmus elleni fellépés, 4.egyéb ásványolajtermékekre vonatkozó bejelentési kötelezettség vizsgálata közúton. II. Kereskedelem ellenőrzése 1.nem jövedéki engedélyes kereskedők ellenőrzése, 2.az idegenforgalom szempontjából frekventált földrajzi területeken, és rendezvényeken szezonális időszak alatt végrehajtott ellenőrzések, 3.rendszeres, időszakos, illetve alkalmi rendezvények (piacok, vásárok) ellenőrzése, 4.nyugta- és számla kibocsátási kötelezettség ellenőrzése a jövedéki terméknél, 5.internetes kereskedelem ellenőrzése, 6.csomagküldemények ellenőrzése 7.üzemanyagtöltő állomások mintavétellel egybekötött ellenőrzése, 8.kenőolajjal, 5 kg-nál nagyobb kiszerelésű PB gázzal kapcsolatban elkövetett jogsértések felderítésére irányuló ellenőrzések, 9.cukortermékek forgalmazásának, felhasználásának ellenőrzése. Jövedéki ellenőrzések főbb irányai

31 Új jogintézményekkel kapcsolatos ellenőrzések  szárított dohány, fermentált dohány tekintetében a regisztrációs, bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése,  tagállamból jogellenesen behozott kenőolajok forgalmazásának ellenőrzése (közúton, felhasználóknál, például szervizekben),  cigarettapapír-lap, cigarettapapír-hüvely, dohánylevél töltő jogszabályban meghatározottaktól eltérő forgalmazásának felderítésére irányuló ellenőrzések.

32 1.helyszíni, eseti vizsgálatok lefolytatása az adóraktárakban, adómentes felhasználók üzemében, 2.be- és kitárolási bizonylatok ellenőrzése, és a vezetni rendelt nyilvántartásokkal, valamint a Jövedéki Árumozgási- és Ellenőrző Rendszer adataival történő összevetése, 3.termelési folyamatok ellenőrzése, 4.adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, 5.engedélyezési feltételek fennállásának (kiemelten a garanciális feltételek teljesülésének), változás bejelentési kötelezettség teljesítésének vizsgálata, 6.mérő- és tárolóeszközök hitelesítéseinek vizsgálata, 7.kockázatelemzés alapján folyamatos jelenléttel és vizsgálattal gyakorolt hatósági felügyelet elrendelése, 8.a közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termékek belföldi nyomonkövetése, 9.a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 389/2012/EU rendelet szerint kezdeményezett tagállami megkeresések és a folyamatba épített jövedéki kockázatkezelés alapján kockázatosnak minősített szállítmányok ellenőrzése. Adóalanyok hatósági felügyelet keretében végzett ellenőrzésének főbb irányai

33 RENDÉSZETI SZAKTERÜLET

34 Rendészeti ellenőrzések főbb irányai  Határszakaszok (UA, CS, RO) és mélységi ellenőrzés  Adatgyűjtés (VH ingófoglalás)  Közúti áru- és személyszállítás  Hulladékgazdálkodás  Fémkereskedelem  Illegális migráció

35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tájékoztatója a 2014. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásához Dr. Varga Árpád Külső Kapcsolatokért Felelős Elnökhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések