Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hungarian - Magyar 1. Magyar – Local Name for “Hungarian” Hungarian is unique in that it is unrelated from many of the native European languages. It is.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hungarian - Magyar 1. Magyar – Local Name for “Hungarian” Hungarian is unique in that it is unrelated from many of the native European languages. It is."— Előadás másolata:

1 Hungarian - Magyar 1

2 Magyar – Local Name for “Hungarian” Hungarian is unique in that it is unrelated from many of the native European languages. It is an Uralic language most closely related to some forms spoken in Siberia and Finland’s Finnic. Stemming from a group of nomads that eventually settled down (including the Huns), Hungarian formed over the 1500 years leading up to about 1000 AD when the Kingdom of Hungary was founded. Eventually once the language was to start being written down, the Latin alphabet was adopted to assist in writing the Hungarian Language. The earliest written examples of Hungarian exist in copies of the Bible and religious prayers. Today, 15 million Hungarian speakers exist with the majority (about 10 million) living in Hungary.

3 The Alphabet

4 Pronunciations and Examples A a Anya Mother Á á Álmos Sleepy B b Barát Friend C c Cipő Shoe Cs cs Család Family D d Diák Pupil/Student Dz dz Bodza Elderberry Dzs dzs Dzsem Jam E e Ebéd Lunch É é Élelmiszeráruház Supermarket F f Fa Tree G g Gulyásleves Goulash soup Gy gy Gyerekek Children H h Holnap Tomorrow I i Igen Yes Í í Írország Ireland J j Jövő héten Next week K k Kicsi Small L l Lehet? May I? Ly ly Lyuk Hole M m Ma Today N n Nagy Big Ny ny Nyitva Open O o Orvos Doctor Ó ó Óra Clock Ö ö Öreg Old Ő ő Ősz Autumn P p Pass Passport Q q ? - R r Reggeli Breakfast S s Sör Beer Sz sz Szoba Room T t Tó Lake Ty ty Tyúk Chicken U u Utca Street Ú ú Útlevél Passport Ü ü Ünnep Festival Ű ű Űr Space V v Vonat Train W w Whisky2 Whisky X x Xylophon Xylophone Y y ? - Z z Zárva Closed Zs zs Zsámoly Stool

5 Special Vowels Accents a is much more closed than in most other European languages, similar to "hot" or "dot" áÁ is near to the usual "a" (as in "bar", "guy" etc.), but it's a bit longer éÉ is similar to the first vowel in "make", "aim", etc. í Í is a long "i" (as in "teeth", "feed", etc.) óÓ is a long "o" (as in "wall", "show", etc.) öÖ is equal to the German, as in the English "sir", "her", etc. őÕ is the long "ö", as "Böhm" or "schön" in German, or similar to the first syllable of "dirty" úÚ is a long "u" (as in "new", "loop", etc.) üÜ is equal to the German, as in French "vue", etc. űÛ is the long "ü", as "Kühl" or "Tür" in German, or "allure" in French

6 Special Consonants Use of Di- and Trigraphs Cs, Dz, Gy, Ly, Ny, Sz, Ty, Zs … Dzs c is like "ts" (like in "itsy-bitsy") or like German "z" (like in "Zahn"), it never becomes "k" or "s". cs is like in "cheep", "chat", etc. dz is "d"+"z" dzs is "d"+"z"+"s", like in "jungle", "jive", etc. gy is "g"+"y", soft "g", like in "during", "due", etc. j is like "y" in English ("youth", "yogurt", etc.) ly is "l"+"y", soft "l", almost equal to "j" ("youth", "yogurt", etc.) ny is "n"+"y", soft "n", like in "new", etc. s is like "sh" in English ("short", "shy", etc.) sz is like "s" in English ("spam", "spy", etc.) ty is "t"+"y", soft "t", like in English "Tudor", "tube", etc. zs is "z"+"s", like in French "Jules", "Jacques", etc.

7 Greetings Szia! Hey Heló Hello Sziasztok/Helósztok Hi Everybody Viszontlátásra See You Later Szervusz Hello (Semi-Formal) Viszlát See You Later Szervusztok Bye Everybody Viszontlátásra or Viszlát (short form) (formal) Goodbye

8 Additional Greetings Te amerikai vagy? Are you American? Travis Mount vagyok. I am Travis Mount. To negate any statement, just add “Nem” Nem, magyar vagyok. No, I am Hungarian Ő Dave. He is Dave. Nem ő Dave.

9 Time-of-Day Greetings Jó reggelt Good Morning Jó napot! Good Afternoon Jó estét! Good Evening Jó éjszakát! Good Night Jó reggelt kívánok I wish you good morning Jó napot kívánok! I wish you good day Jó estét kívánok I wish you good evening

10 Basics Yes Igen No Nem He/She is Van You Are Vagy Bless You/Cheers Egészségedre! Excuse Me/Sorry Bocsánat! Thank You (Formal) Kösz(önöm) You’re Welcome Szívesen. Egészségedre!" can both be used to say "cheers" and to say "bless you" when somebody sneezes. You can also say it as a host at the end of a meal after your guest thanked for the meal.

11 Independent Pronouns SingularPlural ÉnÉnIMiWe TeYouTiYou (pl) EzHe/She/ItÖkThey •Hungarian does not use genders as many European languages do. Instead everything is just “it.” This is most noticeable in there being only one pronoun for “You” and “He/She/It.”

12 Possessive Suffixes Suffixed pronouns are added to the end of a noun to indicate possession

13 Demonstrative Pronouns Ez a; ezthis Az a; az that For example… Ez a macska fehér This cat is white. Az a macska fekete That cat is black. Ez az alma piros This apple is red. Notice: The vowel means a becomes az (like a becomes an in English) Az az alma zöld That apple is green. Ez macska This is a cat. Az kutya That is a dog.

14 Interrogative Pronouns mi? what? mik? what (plural)? ki? who? ki ül itt? kik? who (plural)? melyik? which? melyek? which (plural)? hány? how many? milyen? what kind? miféle? what sort? mekkora? what size? mennyi? how much?

15 Prepositions között between előtt afore, in front of alatt under mellett next to, beside mögött behind fölött above szerint according to miatt because of. helyett instead of nélkül without előtt before után after szerint according to... szerintem according to me szerinted according to you szerinte according to him szerintünk according to us szerinttek according to you (pl) szerintük according to them

16 Prepositions Visual

17 Useful verbs meaninginfinitive1s2s3s1p2p3p to steplépnilépeklépszléplépünklépteklépnek to standállniállokállszállállunkálltokállnak to be coldfáznifázomfázolfázikfázunkfáztokfáznak to liveélniélekélszélélünkéltekélnek to cookfőznifőzökfőzölfőzfőzünkfőztökfőznek to shootlőnilövöklőszlőlövünklőttöklőnek to crawlmásznimászommászolmászikmászunkmásztokmásznak to watchnézninézeknézelnéznézünknézteknéznek to be floodingáradniáradokáradszáradáradunkáradtokáradnak to understandérteniértekérteszértértünkértetekértenek to spillönteniöntökönteszöntöntünköntötököntenek to ask forkérnikérekkérszkérkérünkkértekkérnek to eatennieszemeszeleszikeszünkesztekesznek to drinkinniiszomiszoliszikiszunkisztokisznak

18 Verbs – past tense conjugation To See – L átátok Singular Plural I saw En l á tam We saw Mi L átúnk You saw Te l átsz You (pl) saw Ti L átátok He/She saw Ez l át They saw Ök L átak

19 Verbs – present tense conjugation To See – Látátok Singular Plural I seeEn látamWe seeMi látotok You seeTe láttálYou (pl) seeTi látatok He/She seesEz látotThey seeÖk látötak

20 Verbs – future tense conjugation To See – Látátok Singular Plural I will drinkMajd Focok látini We will drinkMi majd látni fogjük You will drinkMajd látni fogszYou (pl) will drinkTi majd látni fogjátok He/She will drinkEz majd táhitogThey will drinkÖk majd látni fogják

21 Survival Expressions Excuse me. Do you speak English? (formal) Elnézést, beszél angolul? Slower, Please Lassabban, legyen szíves. Would you write it down? Here is some paper. Leírná? Itt van papír. (Formal) Unfortunately, I don’t speak Hungarian. Sajnos, nem beszélek magyarul. Would you show it to me? Here is a map. (Formal) Megmutatná? Itt van egy térkép. Would you show it? (Informal) Megmutatnád?

22 In the Market How much does that cost? Mennyibe kerül? The menu please! Az étlapot kérném! Excuse me, I would like to pay. Legyenszives, fizetni szeretnék. Do you have aything cheaper? Van ennél olcsóbb? Can I pay with a credit card? Fizethetek kártyával? Where is the nearest bank, please?Elnézést, hol van a legközelebbi bank? Where is a telephone, please? Elnézést, hol van a telefon? Where is the nearest ATM, please?Elnézést, hol van a legközelebbi bank automata?

23 In Conversation What is your name? Hogy hívják? (formal) Hogy hívnak? (informal) My name is Timi. Timi vagyok. Pleased to meet you. Örülök hogy megismerhettem. (formal) Pleased to meet you. Örülök hogy megismerhettelek. (informal) I am 22 years old. Huszonkettő éves vagyok. How old are you? Hány éves? (formal) Hány éves vagy? (informal) Where are you from? Honnan származik? (formal) Honnan származol? (informal) I'm American. Amerikai vagyok.

24 In the Taxi Excuse me, where can I get a taxi? Elnézést, hol van az taxi állomás? Straight ahead. Egzenesen right. jobb. left. bal. After the stoplight. A lámpa után. Across from (the hotel). (A szállodával) szemben. Next, First, Last Következõ, Elsö, utolsó Entrance, Exit Bejárat, Kijárat At the corner. A sarkon. Behind (the church). (A templom) mögött. In front of (the museum). (A múzeum) elõtt.

25 At the Hotel Hotel Hotel, Szálloda Room Szoba Reservation Foglalás Are there any vacancies for tonight? Van szoba ma éjszakára? No vacancies Megtelt Passport Útlevél

26 Other Travel Phrases Train station = Vasút állomás, Palyudvár Bus station = Autobúsz megálló Subway station, Underground station = Metro megálló Departure = Indulás Arrival = Érkezés Car rental agency = Autó kölcsönzö Parking = Parkoló Where is...? = Hol van...? How much is the fare? = Mennyibe kerül a jegy? Ticket = Jegy One ticket to..., please. = Egy jegyet kérek...-ba. Where are you going? = Hová mész Where do you live? = Hol laksz? Train = Vonat Bus = Busz Subway, Underground = Metro Airport = Repülötér

27 Numbers and Days Day Nap Week hét Month Hónap 1 - egy 2 - kettő 3 - három 4 - négy 5 - öt 6 - hat 7 - hét 8 - nyolc 9 - kilenc 10 - tíz hétfo - (heyt-feu) = Monday kedd - (kedd) = Tuesday szerda - (ser-da) = Wednesday csütörtök - (cho-tor-tok) = Thursday péntek - (pain-tech) = Friday szombat - (som-baat) = Saturday vasárnap - (va-sAr-naap) = Sunday január - (jan-oo-ar) = January február - (fed-oo-raar)= February március - (mAr-cee-oosh) = March április - (ap-ree-leash) = April május - (maa-oosh) = May június - (junie-oosh) = June július - (juulie-oosh) = July augusztus - (aah-goo-stoosh) = August szeptember - (sEpt-em-ber) = September október - (ok-toe-ber) = October november - (no-vem-ber) = November december - (dets-em-ber) = December

28 Useful/Emergency Do you speak English?Beszél angolul? A little.Egy kicsit. I don't speak Hungarian.Nem beszélek magyarul. I only speak a little Hungarian.Csak keveset beszélek magyarul. I understand.Értem. I don't understand.Nem értem. Could you please say that again?Megismételné, kérem? Could you please speak more slowly?Tudna lassabban beszélni? (formal) Tudnál lassabban beszélni? (informal) Could you please write that down?Leírná, kérem? My bag was stolen!Ellopták a táskámat! My wallet-money was stolen!Ellopták a pénztárcámat-pénzemet! My passport was stolen!Ellopták az útlevelem! Call a doctor!Hívjan orvost! Call the police!Hívja a rendõrséget

29 Colloquialisms 1.Fogd be a szád Keep your mouth shut. 2.Fogd be a pofád Shut your hole. 3.Mi a Görgés How's it rolling? 4.Görgök I'm rolling, going, moving forward 5.Nem ebe az életbe In your dreams (never going to be in effect) 6.Buli Crazy Party 7.Lack ma Wedding, other formal party 8.Paraszt Peasant (derogatory) 9.A franz ba Oh shoot, Oh crap, et. Al. 10.Aszt a Kurva Oh my god, literally "what a whore" 11.Kivan a beleHe’s exhausted (His bowels are out) 12.Menj a halál faszáraTo send one onto Death’s P**** 13.ülgyûrûfütty Pass gas, (the whistle of the ring you are sitting on) Humorous! 14.Fene, franc Hell or Damn, Literally “Venerial Disease” 15.ZsaruPoliceman, From French meaning “largely deformed” 16.Yo, faszaGood Very Good 17.TanzsDance 18.BarátFriend 19.Kurva AnyaW**** mom 20.Anyad-Your mom 21.Baszomfitty Whatever, Something 22.BenyomniTo get drunk, literally to push in 23.HúgyagyúA very stupid person, literally “pissminded” 24.KerítésszaggatóStrong Booze, Literally “fence breaker/ripper” 25.Kibasztam, mint macskát szarniTo Fire, I told them to beat it, (Literally: I sent him away like I always throw the cat out to have a shit)

30 Take Some Notes! _____________________________________________


Letölteni ppt "Hungarian - Magyar 1. Magyar – Local Name for “Hungarian” Hungarian is unique in that it is unrelated from many of the native European languages. It is."

Hasonló előadás


Google Hirdetések