Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Stájerország 2020” gazdasági stratégia Innováció a növekedés szolgálatában Dr. Gerd Gratzer Győr, 2011. május 25. Gazdaság és innováció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Stájerország 2020” gazdasági stratégia Innováció a növekedés szolgálatában Dr. Gerd Gratzer Győr, 2011. május 25. Gazdaság és innováció."— Előadás másolata:

1 „Stájerország 2020” gazdasági stratégia Innováció a növekedés szolgálatában Dr. Gerd Gratzer Győr, május 25. Gazdaság és innováció

2 Stájerország 2020-ig szóló gazdasági stratégiája … 2  …. közép- és hosszú távú keretet biztosít az aktív gazdaság- és telephely-fejlesztési politika számára,  …. gazdaságfejlesztési programok és intézkedések alapjául szolgál,  …. megfelelően rugalmas ahhoz, hogy megváltozott körülmények között is alkalmazható legyen,  …. megvalósítása azonban a költségvetési lehetőségektől is függ. Gazdaság és innováció

3 Cél: a gazdasági növekedést eredményező innováció, ezen belül: 1.Stájerországot, mint gazdasági telephelyet három jövőorientált, innovációs- és növekedési potenciált előtérbe helyező szempont szerint meghatározni. 2.Az innovatív stájer vállalkozások számának növelése, és az innovatív szolgáltatások körének kiszélesítése. 3.Kedvező keretfeltételek biztosítása új vállalkozások számára, illetve nagy növekedési potenciállal rendelkező cégek alapítása érdekében. 4.A vállalkozások és a gazdaság felkészítése a demográfiai folyamatok alakulására, és új képzési lehetőségek biztosítása a kulcsszakmákban. 5.A vállalkozások és Stájerország, mint gazdasági telephely nemzetköziesítésének fokozása. 6.A vállalkozások növekedésének és jövőorientált beruházásoknak az elősegítése különböző támogatási és finanszírozási konstrukciókkal. 3 Gazdaság és innováció

4 A stratégia fő irányvonalai 4 „Stájerország 2020”: a „tudásalapú termelő társadalommá” válásban megtestesülő fordulat követésre érdemes példája „Stájerország 2020”: stratégiai célok Gazdaság és innováció Gazdasági telephelyfejlesztés és - menedzsment Innováció, kutatás és fejlesztés A vállalkozási tevékenység, különösen új alapítású cégek fejlődésánek támogatása Képzés és humán erőforrás potenciál Gazdasági telephelyek és vállalkozások internacionalizálása tudatformálás fejlesztés támogatás és finanszírozás A „Stájerország innováció a növekedés szolgálatában” gazdasági stratégia felépítése Innováció révén serkentett növekedés

5 1. stratégiai irányvonal: Gazdasági telephely-fejlesztés és -menedzsment –továbbfejlesztett gazdasági telephely-portfólió, amely a gazdasági telephely-menedzselés kereteit határozza meg –tudásalapú szinergiák keresése, a gazdasági telephely-fejlesztés kibővített értelmezése –klaszterek, hálózatok, headquarter consulting cégek, kompetenciacentrumok, innovációs és impulzusközpontok fokozott bevonása a gazdasági telephely-fejlesztésbe 5 Gazdaság és innováció Kiemelt témák MobilitásÖko-tech Eü-tech nyers- és alapanyag-technológiák gépgyártás és létesítményépítés eljárás- és folyamat-technológia (biotechnológia is) elektronika, mérés- és szabályozástechnika kreatív gazdaság fizika matematika kémia és eljárás-technológia Stájerország gazdasági telephely-fejlesztési portfóliója: piacorientált gazdasági területek, fő technológiai kompetenciák és tudományos képzési szakok

6 Célirányos telephelyfejlesztés 6 Gazdaság és innováció Kiemelt téma Gazdasági telephely-menedzsment és profilképzés Specifikus pozicionálás és stratégia Akciótervek és kiemelt projektek Célirányos telephelyfejlesztés MobilitásÖko-tech Eü-tech „Gépjármű” üzletág: „zöld autó–tiszta mobilitás” Újrahasznosítás és intelligens gyártási eljárás Öko-nyersanyagok Öko-meghajtások Számszerűsíthető célok üzletáganként Akciótervek és kiemelt projektek „Környezettechnológia”: üzletág foglalkoztatott 20 vezető technológiai cég stájerországi telephellyel „Humántechnológia” üzletág: alaptechnológiák Gyógyszergyártásban alkalmazott eljárás- és gyártástechnológiák Biometrikus szenzortechnológia Személyre szabott gyógyászat Számszerűsíthető célok üzletáganként Akciótervek és kiemelt projektek Megfelelő pozicionálás és ez alapján kidolgozott akciótervek/kiemelt projektek egy vezető gazdasági területen belül

7  Az innovációs alapok kiszélesítésének stratégiai alkalmazása –egyszerűen elérhető támogatások a K+F szektor új szereplői számára  Csúcsinnovatív vállalkozásfejlesztési projektek –csúcsinnovatív K+F projektek, a K+F átvezetése a gyártásba  Az innovatív váll. szolgáltatókra helyezett fókusz bővítése –többek között a regionális ellátás tekintetében (innovatív modellek)  Innovációs szolgáltatások gazdaságfejlesztés révén –a vállalkozások segítése az országos és uniós támogatások lehívásában 7 2. stratégiai irányvonal: Az innováció és a K+F támogatása Gazdaság és innováció

8 3. stratégiai irányvonal : A vállalkozási tevékenység, különösen új alapítású cégek fejlesztésének támogatása  Új, tudásalapú, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások erősítése –magántőke befektetésének mobilizálását célzó intézkedések  A vállalkozási tevékenység és a cégalapítás támogatása –a „Gründerland Steiermark“ partneri hálózata – gazdasági társaságok alapítása, egyszemélyes vállalkozások  Cégek átvétele –a vállalkozások támogatása a kritikus átvételi szakaszban, a regionális cégállomány megtartása 8 Gazdaság és innováció

9 4. stratégiai irányvonal : Képzés és humánerőforrás-potenciál  Vállalkozás-specifikus támogatások –stratégiai alapú szakképzések vállalatok számára, egyszerű programok kisvállalkozások és egyszemélyes vállalkozások számára –vállalatok humánerőforrás-potenciál menedzsmentjének (demográfia, migrációs háttér vizsgálat stb.) támogatása  Humánerőforrás-potenciál fejlesztés –új szakképzési/szakmunkásképzési módok támogatása –az utánpótlás támogatása a természettudomány- és műszaki oktatásban –kulcsszakmákban képzett munkaerő alkalmazása a vállalatoknál 9 Gazdaság és innováció

10 5. stratégiai irányvonal: Gazdasági telephelyek és vállalkozások nemzetköziesítése  Professzionális gazdasági telephely-marketing –Stájerország, mint gazdasági telephely „piacra vitele” egy világos, hiteles és jól kommunikálható profil segítségével  A vállalkozások exportképességének vizsgálata –gazdasági réseket lefedő, vagy az országos támogatási programok kiegészítéseként tekinthető saját export-támogatás –a szükségletek figyelembe vétele a képzési/szakképzési intézkedések körében, pl. az interkulturális menedzsment körében, az exporttal foglalkozók számánál, stb.  Stájerország tartomány és a kelet-európai, illetve délkelet- európai országok –a transznacionális programok hasznosítása az infrastruktúra, képzés, kutatás és fejlesztés területén megvalósuló együttműködésekben 10 Gazdaság és innováció

11 A meghatározó fordulópontok 11 Gazdaság és innováció 11 meghatározó gazdasági terület 3 kiemelt téma Az aktív gazdasági telephely-fejlesztések kötegelése 3 fő téma mentén, illetve a fő technológiai irányvonalak, valamint gazdasági telephely-fejlesztési lehetőségek pozicionálása. gazdaságfejlesztés Aktív gazdasági telephely-fejlesztés A gazdasági telephely-fejlesztés értelmezésének kibővítése a kutatás és fejlesztés szektor bevonásán keresztül. A támogatási eszközök ráirányítása a gazdasági telephely- fejlesztésre. A figyelem áthelyezése az egyes projektekről a vállalkozásfejlesztés holisztikus megközelítésére. A magántőke-befektetések mobilizálására, illetve a finanszírozási és rugalmas sajáttőke- befektetési eszközök alkalmazására hozott intézkedések intenzívebbé tétele. szubvenció Teljes körű finanszírozás

12 12 Átfogó gazdasági telephely-politikán alapuló gazdaságfejlesztés  Oktatás és képzés az oktatási és képzési rendszer modernizálása  Tudomány és kutatás magas szintű kutatási tevékenység, illetve annak bekapcsolása az aktív gazdasági telephely-fejlesztési politikába  Munkaerőpiac-politika jövőorientált szakképzés, a fiatalok elhelyezkedésének elősegítése  Energia és infrastruktúra, környezet- és klímavédelem a jövő sikeres gazdasági telephelyeinek alaptényezője  Demográfia és integráció az előre látható változásokhoz való tudatos alkalmazkodás Gazdaság és innováció

13 Elérhetőség Köszönöm a figyelmüket! Dr. Gerd GRATZER Stájerországi Tartományi Hivatal 16. Gazdasági és Innovációs Osztálya A-8020 Graz, Nikolaiplatz 3, Telefon: +43 (316) Fax: +43 (316) Gazdaság és innováció


Letölteni ppt "„Stájerország 2020” gazdasági stratégia Innováció a növekedés szolgálatában Dr. Gerd Gratzer Győr, 2011. május 25. Gazdaság és innováció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések