Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nevelés és társadalom. „Nemzetköziesedés”: nagy gazdasási szervezetek szerepe multicégek terjeszkedése multimédia hatása távoktatás fejlődése modellkeresés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nevelés és társadalom. „Nemzetköziesedés”: nagy gazdasási szervezetek szerepe multicégek terjeszkedése multimédia hatása távoktatás fejlődése modellkeresés."— Előadás másolata:

1 Nevelés és társadalom

2

3 „Nemzetköziesedés”: nagy gazdasási szervezetek szerepe multicégek terjeszkedése multimédia hatása távoktatás fejlődése modellkeresés

4 Miért kell az EU-ról beszélnünk? A közösségi politikák egyre nagyobb hatással vannak a tagállamok nemzeti politikáira • A közösségi politikák egyre nagyobb hatással vannak a tagállamok nemzeti politikáira •Az államfők 2000. évi döntése: az európai modernizáció felgyorsítása – lisszaboni folyamat (időtáv: 2010) A nemzeti politikák erősebb befolyásolása: (új eszköz: a nyitott koordinációs módszer) A nemzeti politikák erősebb befolyásolása: (új eszköz: a nyitott koordinációs módszer) • Az új tagállamok modellkeresése • Az elmúlt évben több, ma még kevéssé ismert új közösségi folyamat indult el

5 Mérföldkövek Korai iskola elhagyók aránya ne haladja meg a 10%-ot (EU 18,8%; Mo. 12,3%) A matematikai és term.tudományos, műszaki végzettséggel rendelkezők számának növelése 15%-kal (EU 25,7%; Mo. 10,1%) A 22 éves korú fiatalok legalább 85%-a rendelkezzen felső középfokú végzettséggel (EU 75,4%; Mo. 87,2%) Az alacsony olvasási készség fejlesztése 20%-kal (EU 17,2%; Mo. 22,7%, hazai cél 13,7%) Befektetés humán erőforrásokba –life long learning (EU 8,5%; Mo. 3,3%, hazai cél: 12,5%)

6 1. Demográfiai viszonyok: expanzió a II. vh. után mára csökkenés és az átlagéletkor növekedése life – long learning (pedagógia +gazdaság)

7 1. Demográfiai viszonyok: expanzió Mo. is ’80-as évektől demográfiai csökkenés iskolák száma nő kettősség a ’90-es évektől

8 2. Pénzügyi nyomás erősödése: ’72-es olajválság hosszú távú gondolkodás value for money minőségbiztosítás eredményesség, hatékonyság mennyire eredményes a magyar oktatás? (IEA, PISA)

9

10 Feladat 1. Írd le a grafikonnal szemléltetett folyamatot, ha y- nal egy járműnek a középponttól mért távolságát mérjük! ?

11 Feladat 2. Az alábbi grafikon egy versenyautó sebességváltozást mutatja, amikor egy vízszintes pálya második körét futja. Melyik pályán fut az autó?

12 A PISA eredmények okai: A szülők foglalkozása erősen meghatározza az iskolai teljesítményt A különbség az iskolák közt, s nem az iskolákon belül van

13 3. Az irányítás átalakulása: Hatalmassá nőtt az oktatási rendszer, nem lehet hagyományosan irányítani centralizálás decentralizálás a felelősség helyi szintre kerül a diákok egyre inkább megjelennek az irányításban

14 Magyarországon Magyarországon: Törvény1963. 1985. 1990.1993.1995.1996.1999.2002.2003.Tanterv 1978. központi, előíró 1995. NAT 1. 1999. KET 2003. NAT 2.

15 A pedagógus szerepe Modern gyerekek dolgoznak, megfigyel kérdez, előkészíti az új egyéni feladatot visszajelez, reflektál T A N U L Á S ? ! ?

16 4. A pedagógus szerepe: 1.Tanárok képzése és tanári kompetenciák 2.Kulcskompetenciák 3.Idegen nyelvek tanulása 4.Matematika, természettudomány, technológia 5.Hatékony forrásgazdálkodás 6.Mobilitás és európai együttműködés 7.Nyitott tanulási környezet, a tanulás vonzóvá tétele 8.Állampolgári nevelés és társadalmi kohézió 9.Tanácsadás és orientáció

17 A tanári munka minősége és a tanulás eredményessége Új, kifinomult módszerekkel szerzett kutatási eredmények („teachers matter”) A családi háttér után legnagyobb hatás (nagyobb, mint pl. csoportnagyság, épület vagy eszközök) A kevésbé mérhető dolgok nagy hatása Az iskolai szervezeti környezet szerepe

18 A pedagógus „hatalma” Hanushek – Rivkin (2003): Hanushek – Rivkin (2003): ha egy hátrányos helyzetű tanulót a „mediánnál” jobb tanár oktatja, akkor képes ledolgozni hátrányát! Ferguson (1998): Ferguson (1998): négy iskolakörzet-típust különböztetett meg: tanár:+ diák: + tanár: + diák: - tanár: - diák: + tanár: - diák:- 37 3 254

19 A pedagógus munkával kapcsolatos új igények Társadalmi heterogenitás, diverzitás kezelése Egész életen át tartó tanulásra történő felkészítés Tantárgyközi kompetenciák fejlesztése Új technológiák használata Alkalmazkodás új értékelési rendszerekhez Kommunikáció a társadalmi környezettel Iskolai szervezeti szerepek, team-munka

20 A pedagógus kompetenciái különböző képességű tanulók nevelése a tanulás szociális közegének felismerése szaktárgyi tudás a diákok önálló tanulásának az ösztönzése a tudás konstruálásának inspirálása partnerkapcsolat a nevelőtársakkal alternatív értékelési formák a saját munkájára való reflektálás

21 A szakmára történő felkészülés Hol tanuljuk meg a szakmát? (vita a kezdő, betanító és folyamatos képzés szerepéről) A gyakorlati tudás és a gyakorlatban történő tanulás felértékelődése minden területen Modelliskolák, kísérleti műhelyek képző potenciáljának erősödése A felsőoktatási reformok hatása: alapvető struktúrák fellazulnak, új szervezeti lehetőségek tárulnak fel

22 David C. Berliner (2001): rutint alakítanak ki azokra az ismétlődő műveletekre, amelyek céljaik eléréséhez szükségesek; érzékenyebbek a feladat igényeire és a társas helyzetre; alkalmazkodóbbak és rugalmasabbak tanításukban; gyors és pontos sémafelismerő képességük van; lassabban kezdenek hozzá egy probléma megoldásához, de gazdagabb és személyesebb információforrásokat vetítenek a problémára. A szakértő pedagógus


Letölteni ppt "Nevelés és társadalom. „Nemzetköziesedés”: nagy gazdasási szervezetek szerepe multicégek terjeszkedése multimédia hatása távoktatás fejlődése modellkeresés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések