Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ. A hatékony kommunikáció elvei  Összefüggés elve – a hatékony kommunikációk egyik alapelve, mely feltételezi hogy a befogadó megérti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ. A hatékony kommunikáció elvei  Összefüggés elve – a hatékony kommunikációk egyik alapelve, mely feltételezi hogy a befogadó megérti."— Előadás másolata:

1 MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ

2 A hatékony kommunikáció elvei  Összefüggés elve – a hatékony kommunikációk egyik alapelve, mely feltételezi hogy a befogadó megérti és elfogadja az üzenetet a kibocsátó szándéka szerint.  állandó csere elve - a kibocsátó és befogadó között üzenet csere lehetséges legyen  globális érzékelhetőség elve azt sugalmazza, hogy a kibocsájtó és a címzett figyelmes kell legyen arra hogy mit érez a másik

3 A szóbeli kommunikáció- nap mint nap használják, de az emberek közötti kapcsolatokban is a szervezet keretén belől. Alap feltételek a szóbeli kommunikáció megvalósitására : 1. a kibocsátó részéről  az üzenet figyelmes előkészítése  helyes hangsszín használata  az üzenet megértésének ellenőrzése 2. cimzett kell hogy :  tudja mit akar tölle a kibocsátó  felismerje az üzenet hasznos részeit, amelyet meg kell hogy tartson  ismerje a kibocsátó hihetetségét

4 Minden befogadó aktiv hallgatásra kell legyen önnevelve. Jelenti:  kedvezõ hangulat készítése a halgatásra  vitában való részvétel  figyelemmel összpontosítani a lényeget  értelmes hallgatás – ráfigyelni a hangszínre, mozdulatokra, gesztusokra

5 Verbális kommunikáció  formái:  az értekezlet  tárgyalás  táglalat- értekezés  szónoklat

6 irásbeli kommunikáció Az irásbeli és szóbeli kommunikáció alkotóeleme az emberi kommunikációnak  az irásbeli üzenet jellemző vonásai • korlátozott felhasználás • legyen nyíltan elgondolva • beleért szigorú felügyeletet az értesítés, a felhasznált cselekedet és érvelésekről • tőbb formában lehet kifejezni • érvelik a szöveg alapja és alakja szerint

7 Menedzseri okiratok:  jegyzőkönyv - lejegyez egy megállapítást, vitát, határozatot  rövid feljegyzés - javaslat bejegyzése egy adott helyzetben, utólagos kiegészítés ( bizonyos dolgok lejegyzése, a javaslatok rögzítése, majd utólagos kiegészítése);

8 Üzleti levél  AIDA modell  fel kell hivja a figyelmet - Attention  megradja az érdeklődést –Interest  felkeltse a vágyat –Desire  Ösztönzze a cselekvést -Action Egy üzleti levelet nagy figyelmességgel állítanak ki. szabályok melyeket be kell tartani: 1. gondozottnak és esztétikusnak kell lennie 2.egyszerü nyelvezet 3 erélyes jelleg 4.a lényegtelen apróságok elkerülése; 5. betarthatatlan ígéretek elkerülése; 6. alaptalan bírálat elkerülése

9  a beszámoló - konkrét probléma megjelenése, vélemények és adatok helyzetmósósítási javaslatok  a jelentés -egy tevékenységről szóló előadás  a tanulmány - egy helyzetről, eseményről készitett dokumentáció

10 A kommunikáció nyelvezete a következő nonverbális: a test, az idő, a tér, a dolgok nyelvezete által. A nonverbális kommunikáció fenntarthatjaja,ellenezheti,helyettesí a verbális kommunikációt

11 Elemekmegnyilvánulás testbeszédaz arckifejezés, a gesztusok, a testtartás tér nyelvea személyi, az intim, a társadalmi, a nyilvános tér használatának módja idő nyelveidőben érkezni vagy lekésni egy gyülésről,meg- választani vagy nem, azt hogy kivel tölteni az időt személyes jelenlét Közöl a ruházattal (öltözködés), személyi higiénia (ápoltság), ruházati kellékek hallgatásjováhagyás, helytelenítés, titok megőrzése,bámulat dolgokgyűjteméynek,használati tárgyak-autó,ház,könyvtár Szinek nyelve A meleg színek elősegítik a kommunikációt, a hideg színek akadályozzák Paraverbális nyelv hang minősége (ritmus, visszhang, beszéd ) gyorsasága), hang sajátosságai (nevetés, sirás, suttogás),hang paraméterei, erőssége, magassága

12 testbeszéd  Az emberi test „beszél” és esetenként többet mond mint a száj.  Egy-egy gesztus természetadta( született) más gesztus meg tanult.  Az emberi gesztusok kifejezõk és meg lehet tanulni a értelmezésüket.

13 gesztusok értelmezések szakáll simogatás, a fej alátámasztása vagy egy ujj az arcon, egy másik ujj a szakáll alatt, a többiek behajtva habozás,tükrözés, értékelés a fej feltámasztása kézzel unalom hátradőlés a széken, a kezek a tarkó mögött felsőbbrendűség újjakra támasztott, összefont kezek önbizalom kéz a tarkónelkeseredés a szemüveg egyik szárának ajkak közöttidőnyelkeseredés karbatett kézvédekezés

14 tér nyelve  A tér nyelv tanulmányozásával foglalkozó tudományt a proxemikának nevezzük.  A tér felhasználáról, beszélgetõ társ messzeségről, az iróasztal helyezéséről megismerhetjük egyéniségét, vezetési stilusát

15 a személyes jelenlét - öltözködés nyelve  A ruhák a munkához kell legyenek alkalmazva.  Javasolva van hogy hordjunk jó minőnégű ruhákat, egy olyan stilus mely mindig divatos.  A ruháknak tiszták-nak, vasalt-nak kell lenniük,  ruházati kellékeket használhatunk

16 idő nyelve A idő nyelv tanulmányozásával foglalkozó tudományt a kronemikának nevezzük. hallgatás nyelve - jellemzõ vonások:  nem lehet elraktározva,  elfogy ugyanolyan ritmusban :60perc/óra, 24 óra/nap  a nem hasznosított idö vagy nem ésszerüen hasznositott idöt nem lehet visszaszerzni

17 hallgatás nyelve Egy menegzser hallgat mikor:  Jóváhagy, ellenez vagy nem helyesel egyes véleménzeket vagy nem akar ellentétesen szólni  Titkot akar megőrizni  Bámulatot vagy ésszerüséget érez  Nem akar rosszat tenni senkinek  Gondolja hogy az idő megold mindent, vagy ha beszél ellenséget kerit

18 A szinekbefolyásolják a kommunikációt. A meleg szinek elősegitik, a hideg szinek gátolják a kommunikációt. SzínekInformáció Piros  Az érzelmek embere Rózsaszín  Élvezem hogy szeressek, hogy másokra vigyázzak Narancssaárga  Szervezett és határozott vagyok hogy teljesítsem a tervet Sárga  Akarom hogy beszélgessünk Zöld  Tetszik a változás világoskék  találékony vagyok sötétkék  szeretem hogy főnök legyek és parancsokat adjak fekete  nagyon jól tudom hogy mi a teendőm


Letölteni ppt "MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ. A hatékony kommunikáció elvei  Összefüggés elve – a hatékony kommunikációk egyik alapelve, mely feltételezi hogy a befogadó megérti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések