Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozási ismeretek 1. előadás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozási ismeretek 1. előadás"— Előadás másolata:

1 Vállalkozási ismeretek 1. előadás

2 Módszertani ajánlás Tankönyvek Előadás jelentősége
Példamegoldás: gyakorlás Írásbelik jellege

3 Tervezett témák A vállalkozás, vállalkozó fogalma
Vállalkozási formák jellemzői Telephelyválasztás Stratégiai és üzleti tervezés

4 A piaci kapcsolatok meghatározó szerepére épülő gazdasági rendszer.
Mi a piacgazdaság? A piaci kapcsolatok meghatározó szerepére épülő gazdasági rendszer.

5 A gazdaság szereplői Háztartások (fogyasztás helyszíne).
Vállalkozások. Állam vagy kormány. Kapcsolatrendszerük

6 Vállalkozási formák Történelmi megközelítés Ókor Középkor XIX. sz.
Magyarország

7 Vállalkozási formák kialakulása
Lehet egyedül vagy társakkal vállalkozni Vállalkozás=kockázatvállalás Fontos lépés a magánvagyon és a vállalkozói vagyon elkülönülése Nem csak személyek, hanem tőke is egyesíthető (személyegyesítő társaságok, tőketársaságok)

8 Vállalkozás Csak piacorientált rendszerekre jellemzőek!
Rendszerfüggő tényezők: Gazdaságosság elve Magántulajdon Pénzügyi egyensúly Profitmaximalizálás Kockázatvállalás Piacorientáltság

9 Vállalkozó Def: Üzleti tevékenységet folytató személy, aki olyan tevékenységet folytat, amelynek pénzügyi kockázata van Vállalkozó  menedzser

10 Vállalkozási formák jellemzői
Törvényi keretek 1990. V. tv. Az egyéni vállalkozásról 1997. CXLIV. tv. A gazdasági társaságokról 2000. CXLI. tv. Az új szövetkezetekről

11 Non-profit szféra 1987: évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyvről (alapítvány) 1989. II. tv. Az egyesülési jogról (egyesület) 1997. CLVI. tv. A közhasznú szervezetekről (közalapítvány, közhasznú társaság)

12 Egyéni vállalkozás Csak egyedül alapítható, 1 tulajdonos
Irányítás, vagyon, nyereség/veszteség a tulajdonosé Csak természetes személy alapíthatja Korlátlan felelősség Nem jogi személy Alapítás: önkormányzat SZJA törvény alá tartozik

13 Hazai jog: formakényszer
Gazdasági társaságok 1. Gt. fogalma: üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapítható Hazai jog: formakényszer

14 Gazdasági társaságok 2. Választható formák:
Közkereseti társaság (kkt.). Betéti társaság (bt.). Közös vállalat (kv.). Korlátolt felelősségű társaság (kft.). Részvénytársaság (rt.).

15 Nem gazdasági társaság!
EGYESÜLÉS? Nem gazdasági társaság!

16 Gazdasági társaságok 3. Társas váll.: min. 2 tag (kiv.: kft., rt.)
Felelősség: korlátlan, egyetemleges, (kkt., bt. beltagok, előtársaság) korlátolt (kft., rt., bt. kültag)

17 Gazdasági társaságok 4. Jogi személyiség nélküli gt.: kkt., bt.
Jogi személyiségű gt.: kv., kft., rt. Jelentősége: elméleti, gyakorlatban: ha előírják pl. MFB Rt. tőkeszerzése

18 Gazdasági társaságok 5. Adózás: társasági adó és osztalékadó, EVA (kkt., bt., kft.)

19 Gazdasági társaságok 6. - előtársaság
Alapítás: - társasági szerződés (kiv.: alapító okirat – egyszemélyes gt., zártkörű rt., alapszabály – nyilvános rt.) - előtársaság - Cégbírósági bejegyzés és közzététel - vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, (pénzbetét, nem pénzbetét) - törzstőke (kft.), alaptőke (rt.) min. elérés

20 Fogalmak Beltag; kültag; betéti társaság (bt.); egyéni vállalkozás; egyéni cég; egyesülés; egyesület; korlátolt felelősségű társaság (kft.); közkereseti társaság (kkt.); közös vállalat (kv); részvénytársaság (rt.); személyegyesítő társaságok; szövetkezet; gazdasági társaság (gt.); tőke egyesítő társaságok (tőketársaságok), vállalkozás jogi formája

21 Vállalkozás alapítása
Jogszabályokban előírtak alapján megtett lépések. (Már vettük.) A siker érdekében javasolt tanult – nem előírt – lépések: Telephely kiválasztása Stratégia és üzleti tervezés

22 TELEPÍTÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
Beszerzési piacok hatása A telephely fizikai jellemzői Értékesítési piacok hatása (nem értékesítési helynél) Az értékesítési piacok hatása (értékesítési telephelynél) A kiválasztást befolyásoló helyi testületek, intézmények

23 T/1. FELADAT Milyen tényezőket venne figyelembe, ha egy könyvesboltot szeretne nyitni?

24 MEGOLDÁS Fizikai jellemzők, (helyiség nagysága, infrastruktúrája, esztétikussága stb.) Tömegközlekedési infrastruktúra, Népsűrűség Népesség kora, jövedelmi helyzete, iskolázottsága Közeli létesítmények jellege

25 Esettanulmány Párizsban négy mérnök meglátott egy fülvédőt, amelyet az amerikai katonák használtak a repülő-kiállításon a zajos turbinák mellett. A magyar mérnököknek annyira megtetszett, hogy hónapokat és százezreket rászánva kifejlesztettek egy új fülvédőt. Többet tud, mint az eredeti: átengedi az emberi hangot, de a fülsértő dübörgést nem.

26 Esettanulmány folyt. A szerkezet kiválóan működik, csak egy baj van vele: nincs rá vevő. A négy mérnök azon kapta magát: bezárhatják a boltot. Míg ők alkottak, a vevők elfogytak. Az üzemet bezárták, dolgozóikat elbocsátották.  Most azon gondolkoznak, mit tegyenek a több mint 12 milliót érő, jól berendezett üzemmel, a kész és jó minőségű termékeikkel, a több ezres raktárkészlettel. Mit tegyenek energiájukkal, ötleteikkel és pénzükkel?

27 Lehet tehát így is …

28 A tervezés Jövőre vonatkozik. Folyamatos tevékenység. Tudatos tevékenység. Szinergia jellemzi. (Időben, elemeiben, szervezetileg.) A tervezés segít csökkenteni a kockázatot, bizonytalanságot!

29 Mi a stratégiai tervezés?
A vállalati jövő formálását a vállalatok a környezettel való aktív kölcsönhatásban képzelik el. Hosszútávú célok és a versenyelőny biztosítása érdekében erőforrások koncentrálása.

30 Stratégiai tervezés lépései
A jövőkép, misszió meghatározása. Információelemzés, a vállalkozás helyzetének és környezetének áttekintése. A versenyhelyzet elemzése. Stratégiai típusok közötti választás. A stratégia megvalósítása és visszacsatolás.

31 Vízió, misszió A vízió (jövőkép) a vállalkozás által felvázolt, a jövőben elérni kívánt állapotot rögzíti. Transelektro Holding: „Törekszünk a részvényesi érdekek szolgálatára, a stabilitás megőrzésére, a piaci pozíciók, eredmények továbbfejlesztésére.” A misszió az a küldetés, amelyet a vállalkozás a jövőben be akar tölteni. Transelektro Holding: „Megőrizzük és tovább erősítjük a magyar mérnöki munka és energetikai gépgyártói tevékenység jó hírét.”

32 Versenyhelyzet elemzése
SWOT analízis – GYELV elemzés Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek

33 Portfolió modellek Stratégiai pozíció elemzésének eszköze:
BCG-mátrix (piaci részesedés – piaci növekedés mátrix)

34 Relatív piaci részesedés
BCG-mátrix Piaci növekedés ????????      Zslötyi Élt 12 évet „Béke poraira” Ülök a fa tetején, Lábamat lógatom, jól érzem magamat, Én a kis tehén. Relatív piaci részesedés

35 Relatív piaci részesedés
BCG-mátrix Piaci növekedés kérdőjelek sztárok döglött kutyák fejőstehén Relatív piaci részesedés

36 A Boston-négyszögek jellemzői és hatásai
Kategó-ria Jellemzők Hatásuk Sztárok   Innovációs termékek, amelyek nagy versenyelőnyt jelentenek. A növekedés, koraérettség szakaszban találhatók. Nagy piaci elterjedtség. Nagy marketing és reklámozási támogatást igényelnek. Kiváló haszonkulcs és profit, de gyakran költségesek. Kreatív és tapasztalt márka vagy termékmenedzserekre és állandó ellenőrzésre van szükség. A versenytársak szemmel tartják.

37 Mi az üzleti terv? Az üzleti terv írásbeli összefoglaló arról, hogy a vállalkozó mit szeretne elérni a vállalkozásával és ennek eléréséhez hogyan kívánja különböző erőforrásait felhasználni.

38 Az üzleti terv célja A leendő vállalkozó vagy a vállalkozó a saját magának elkészített üzleti terv segítségével eldöntheti, érdemes-e belevágni egy új vállalkozásba. Az üzleti terv alapján külső partnerek – befektetők, bankárok -- is megítélhetik a vállalkozás életképességét, eldönthetik érdemes-e a vállalkozásba befektetni, érdemes-e a vállalkozásnak forrást nyújtani.

39 Az üzleti terv célja (folyt)
Az üzleti terv segít a vállalkozónak, hogy a vállalkozás működése során informálja a vállalkozót arról, hogy az elképzeléseket a gyakorlatban mennyire sikerült megvalósítania. Az üzleti terv az ellenőrzés, értékelés eszköze.

40 Az üzleti terv felépítése 1.
„Az alábbi séma megfelel az általános követelményeknek, de más szerkezeti vázzal szemben rendszerező, statikusabb szemléletű. 1.      Bevezető oldal 2.      Összefoglaló fejezet 3.      Az ágazat bemutatása 4.      A vállalkozás bemutatása 5.      Termelési/kereskedelmi foly. terve

41 Az üzleti terv felépítése 1. (folyt)
Marketingstratégia terve Szervezeti terv Kockázatok becslése Pénzügyi terv Függelék”

42 Az üzleti terv felépítése 2.
Ez a hitelfelvétel céljából beadott üzleti terv 5 cm vastag és a tartalomjegyzéke a következőket tartalmazza: Összefoglaló Az AUTÓ Rt. önálló működését feltételező üzleti terv Az üzleti terv készítésének módszertani bemutatása Általános makrogazdasági feltételezések

43 Az üzleti terv felépítése 2. (folyt)
Cégre jellemző feltételezések Az AUTÓ Rt. és a MOTOR Rt. közös irányítás alatt történő működését feltételező üzleti terv A két cég közös irányítás alá vonásával kapcsolatos stratégiai célok Szervezeti változások Az összeolvadásból származó előnyök Változások a cégre jellemző feltételezésekben

44 Az üzleti terv felépítése 3.
Saját célra készített terv: Alkalmas vagyok-e vállalkozónak? Üzleti ötlet Marketing-terv Pénzügyi terv

45 Az üzleti terv felépítése 4.
Következtetések: Nincs egységes felépítés Az üzleti terv felépítése függ az üzleti terv készítésének céljától A célok függvényében megadhatók általános sémák (lásd formanyomtatvány, saját cél)

46 Formanyomtatvány és minta ZH
Lásd külön


Letölteni ppt "Vállalkozási ismeretek 1. előadás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések