Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Telek gondozás Avagy beszámoló Barni módra . Az Úrnak 2011. esztendejét éltük. Április havának 7. napján történt, hogy egy nemes asszony, F ő f ő nök-lélekment.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Telek gondozás Avagy beszámoló Barni módra . Az Úrnak 2011. esztendejét éltük. Április havának 7. napján történt, hogy egy nemes asszony, F ő f ő nök-lélekment."— Előadás másolata:

1 Telek gondozás Avagy beszámoló Barni módra 

2 Az Úrnak 2011. esztendejét éltük. Április havának 7. napján történt, hogy egy nemes asszony, F ő f ő nök-lélekment ő Ági alattvalóinak azt a feladatot adá, hogy m ű veljék meg sz ő l ő s kertjét. Els ő fejezet: A feladat

3 Néhány alattvaló galád módon megtagada engedelmeskedni és más elfoglaltságot talála magának. Ámde lészen 3 h ű séges, derék, dolgos lélek, akik aláveték magukat F ő f ő nök- lélekment ő Ági asszony akaratának, és leutazának Balatonalmádiba, hogy ottan munkára adják fejüket. Róluk és az önnön dics ő tetteikr ő l hallgassátok szavam:

4 Történetünk elején magányosan bolyongott els ő és egyetlen n ő i f ő szerepl ő nk: Félnyakú-szöszke Eszter aki idén 24-edszer élte meg a sz ő l ő kapálást, majd a paraszt-elosztón (világi nevén: busz pályaudvaron) találkoza második f ő szerepl ő nkkel, Afgán-segédmunkás Ádámmal. Ennek utána felszállanak ama termetes és légkondícionált szekérre, mely szélsebesen röpíté ő ket F ő fönök-lélekment ő Ági sz ő l ő sébe. Útjuk során meg-meg állt e szekér, s jó pénzért felszállhattak még rá utasok. Így történt, hogy csatlakozott el ő z ő két f ő szerepl ő nkhöz a harmadik f ő szerepl ő nk: Oszlopszer ű -flúgos Barni. Második fejezet: Seregszemle

5 Minek utána tanácskozának, és lövésük nem lévén hol vala a telekhez legközelebbi szekérletev ő, egyszer csak leugranának a szekérr ő l és elidulának világot látni, el ő bb jobbra. Jobbra nem lészen sz ő l ő s... elindulának hát balra. Balra látának sz ő l ő st, de nem tudván mék út mégyen oda, letérnek az helyes keskeny útról, és választák az rossz széles utat (ejnye bejnye)! Id ő nek múltával megtalálák az sz ő l ő sbe vezet ő utat, ámde közelíték azt hátulról meg. (mindenki másképp csinálja...) Harmadik fejezet: A cselekmény

6 Lészen ugyanis a Barabás Miklós utca, mely emígyen fest a guglin:

7 Valójában pedig így:

8 Mivel már fél napállásnyi id ő óta pereg a munkaidejük, más megoldást nem látván rászánák önmagukat, és átkelének az híres- nevezetes Grand Canyon kisöccsén, az Árkos bozótoson. Ennek utána a sz ő l ő sbe sietének és megismerkedének az sz ő l ő snek gazdájával és nekilátának a munkának, mely a még aligha említett: sz ő l ő kapálás.

9 Afgán-segédmunkás Ádám, mivel önmaga már használt eme feladatra teremtetett m ű szert, avagy kapát, megtanítá Félnyakú-szöszke Eszternek és Oszlopszer ű -flúgos Barninak hogyan kell fogni a kapát. Lássuk!

10 Nem így…

11 Nem is így…

12 Megmutatá tehát még egyszer.

13 Id ő be telt, de a helyes m ű veletsort is elsajátítá Félnyakú-szöszke Eszter és Oszlopszer ű - flúgos Barni. Majd nekilátánának ama érdemi munkának, melyet F ő fönök- lélekment ő Ági rájuk hagyott. Oszlopszer ű - flúgos Barni megállapítá (mivel néki er ő ssége a fejben számolás), hogy 4 azaz négy hosszú sor és 6 azaz hat rövid sor lészen. Mivel h ő seink nem rettenének meg az kihívástól, nekiveselkedének az 4 azaz négy hosszabb sornak. Minek közben veselkedének Félnyakú-szöszke Eszter, Afgán-segédmunkás Ádám és Oszlopszer ű - flúgos Barni szórakoztaták egymást illet ő leg versenyt hirdettek vala meg, hogy ki végez el ő bb az saját sz ő l ő sorának bekapálásával. Oszlposzer ű -flúgos Barni sportember lévén sokáig az élen vala ama versenyben, ámde történt egy felettébb különös és váratlan esemény, mely fordulatot hozott Félnyakú-szöszke Eszter és Afgán-segédmunkás Ádám versenyszellemén.

14 Jövé el az sz ő l ő snek gazdája, és mondá az munkásoknak, hogy az asztalon lészen jutalmuk: egy üveg bor.

15 Ennek utána egyre zárkózott fel ama versenyben Félnyakú- szöszke Eszter és Afgán- segédmunkás Ádám, míg végül döntetlen állás vala, és a jutalmon osztozkodni vala kötelezend ő ek…

16 Jutalomnak íze vala érdekes. Az szaglószervünkkel fellelhet ő szalonnás el ő hatás majd ízlel ő bimbóinkkal érezhet ő pirított kenyér aroma a komplett vacsora képét idézé fel. Ámde h ő seink lészen nem városi puhány emberekb ő l, ivának az jutalomból másodszor is fenékig. Oszlopszer ű -flúgos Barni invitálá bajtársait harmadik ivásra imént, ámde ökör lévén egyedül ivék harmadjára.

17 Pihen ő végeztével nekilátának még az utolsó hosszú sz ő l ő sornak, minek közben megtarták az dokumentálás alkalmát is.

18 Természetnek szer ű en pontban eme dokumentálás közepette érkezék meg F ő f ő nök-lélekment ő Ági, ki emezeket látván…

19 Fellógattatá az lusta, iszákos, büdös, koszos bagázst. Alternatív befejezés 1:

20 Számonkéré tálentumait, melyeket el ő z ő leg alattvalóinál hagyott. Alternatív befejezés 2:

21 Megköszöné fáradozásukat, min ő ségellen ő rzé az sz ő l ő sorokat, és megállapítá, hogy legközelebb is el meré hívni alattvalóit eme munka végzésére. Valódi befejezés:

22 Mindennek utána hazavivé F ő f ő nök- lélekment ő Ági a f ő h ő seinket: Félnyakú-szöszke Eszter, Afgán-segédmunkás Ádámot és Oszlopszer ű -flúgos Barnit, akik boldogan éltek, amíg meg nem… … meg nem tudták, hogy jöv ő csütörtökön (április 21-én) újra telekgondozás lesz!


Letölteni ppt "Telek gondozás Avagy beszámoló Barni módra . Az Úrnak 2011. esztendejét éltük. Április havának 7. napján történt, hogy egy nemes asszony, F ő f ő nök-lélekment."

Hasonló előadás


Google Hirdetések