Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nők a vidék felemelkedéséért

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nők a vidék felemelkedéséért"— Előadás másolata:

1 Nők a vidék felemelkedéséért
„A vidéki nők felbecsülhetetlen szerepet töltenek be, hozzájárulnak a szegénység megszüntetéséhez az igazságos társadalom és a demokrácia megteremtéséhez” az ENSZ főtitkárának üzenete a Vidéki Nők Nemzetközi Világnapja alkalmából Törzsök Károlyné dr. Törzsök Károlyné dr.

2 Egyesületünk bemutatása I.
Egyesületünk olyan ernyőszervezet, amely a fővároson kívüli nőszervezetek, vagy a nők problémáival foglalkozó egyéb társadalmi szervezetek összefogását tűzi ki célul. A Régiók Nőhálózatának tevékenysége az ország minden régiójára kiterjed. 11 tagszervezettel indult, jelenlegi tagszervezeteinek száma: 11. Az egyesület valamennyi tagja és vezetősége önkéntes munkában dolgozik. Bevételeink a tagdíjakból és pályázati forrásokból adódnak Törzsök Károlyné dr.

3 Egyesületünk bemutatása II.
Céljaink Alapszabályunkból: Magyarországon jogerős bírói végzéssel nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, nőszervezetek esélyegyenlőségéért és érdekérvényesítéséért tevékenykedő egyesületek, alapítványok összefogása, segítése és érdekvédelmük ellátása, új nőszervezetek alakulásának segítése A nemek közötti egyenlőség előmozdítása, teljes körű megvalósítása a magyar társadalomban. A nők közéleti szerepvállalásának segítése, egyenlő bánásmóddal kapcsolatos egyeztetése, képviselete és érvényesítése jogalkotás különböző szintjeinek és azok végrehajtásának figyelemmel kísérése, véleményezése és az ezekkel kapcsolatos fellépés” Törzsök Károlyné dr.

4 Női Világtalálkozó Alapítvány
A Női Világtalálkozó Alapítvány – WWSF évi indulása óta világszerte azon dolgozik, hogy javítsa az életminőséget a vidéki közösségekben, emelje a nők kreativitását, díjazza kötelezettségvállalásukat. Ez a nap, október 15. a WWSF 13 évi lobbi munkájának eredményeképpen a Vidéki Nők Nemzetközi Napja. Ez az a nap, amikor különös figyelmet fordítanak a vidéken élő, többszörösen hátrányos helyzetű nők tevékenységére, problémáira, eredményeire. Ez az a nap, amikor díjakat adnak a leginkább példaként állítható lányok, asszonyok számára, a díjazottakat helyi és országos szinten is megtisztelik. Törzsök Károlyné dr.

5 Pályázat A vidéki nők jeles napjának tiszteletére a Régiók Nőhálózata Egyesület pályázatot hirdetett a "Nők a vidék felemelkedéséért" cím elnyeréséért. Ennek keretén belül kerestük a sok tízezer rátermett nő között a legméltóbbakat abból a célból, hogy megjelenítsük és felhívjuk a figyelmet a vidéken élő nagyszerű nők érdemeire. Törzsök Károlyné dr.

6 A Régiók Nőhálózatának pályázati felhívása
Az Egyesült Nemzetek Szövetsége ban úgy döntött, hogy minden év október 15-én felhívja a figyelmet arra a hatalmas erőre, amivel a vidéki nők hordják családjuk és környezetük gondjait. Ezt a napot a Vidéki Nők Nemzetközi Napjaként ünneplik világszerte, és reflektorfénybe, média központba állítják a hétköznapok hősnőit. Hazánkban a nők nagy többsége él vidéken, és nehéz körülmények között hordja vállain nemcsak a saját, de a kapcsolódó generációk terheit is. Gondozza idős családtagjait, neveli gyermekeit, közben igazi asszonya századának, óvja és terjeszti népének kultúráját. A Régiók Nőhálózata Egyesület (REGNET) alapszabályának és küldetésének megfelelően fáradozik azon, hogy a nők értékei felismerésre és elismerésre kerüljenek. Törzsök Károlyné dr.

7 Nők a Vidék Felemelkedéséért
A Régiók Nőhálózata Egyesület a Vidéki Nők Nemzetközi Napjára pályázatot hirdetett Nők a Vidék Felemelkedéséért címmel Pályázati javaslatot nyújthatnak be: Civil szervezetek, önkormányzatok, jótékonysági szervezetek, főiskolák, egyetemek, magyar állampolgárok, bárki, aki ismer az alábbi feltételeknek megfelelő személyt: Pályázati feltételek: Felnőtt korú, nem a fővárosban élő nő, aki különösen sokat tett közösségéért, a gyermekekért, a családért, környezetének felemeléséért. Magánéleti és közösségi tevékenysége például szolgál szűkebb és tágabb társadalmi közösségekben. Várjuk a feltételeknek megfelelő indoklást, a pályázatra javasolt személyek adatait, szakmai életrajzát, és a környezetéből eredő két ajánló levelet. A zsűri elnöke: Ertsey Katalin, országgyűlési képviselő Pályázat beadásának határideje: szeptember 15. Cím: Huszár Józsefné Júlia, a REGNET alelnöke 8200 Veszprém Szigeti József. u. 42. Eredményhirdetés október 19. a Vidéki Nők Napja országos konferencián Helyszín: Nagyatád A pályázat díjazása: Az első helyezett értékes tárgy jutalomban, a nevezettek elismerésben részesülnek Törzsök Károlyné dr.

8 Konferencia Nagyatád Törzsök Károlyné dr.

9 Beneveztek A pályázatra Fertőrákostól Mátraderecskén át Nyékládházáig - szerte az ország valamennyi apróbb- nagyobb településéig - 35 különböző helységből összesen 36 jelöltre érkezett nevezés. Törzsök Károlyné dr.

10 "Százszínvirág" tárult elénk, amikor feldolgoztuk a két ajánlóval megtámogatott gazdag pályázatokat, amelyek segítségével rendkívüli nőket, fiatalokat, idősebbeket ismerhetünk meg. Van a nevezettek között polgármester, gyógypedagógus, hagyományőrző, óvónő, körzeti védőnő, közmunkát szervező, iskolaigazgató, roma közösségszervező, lelkipásztor, töltőállomás vezető, sportvezető, hírneves csipkekészítő, táncművész, helytörténész és múzeumalapító, méhészkedő, a Jász Világtalálkozó kitalálója, látássérült emberek otthonának megteremtője, a Magyar Hospice Alapítvány alapítója. Törzsök Károlyné dr.

11 Idézetek a laudációkból I.
Tóth Lúcia Krisztina Elve az egyéni esetkezelés ( gondozás, fejlesztés, felzárkóztatás, mentálhigiéniás gondozás). Szakmai koncepciója a családszerű, teljes ellátást biztosító meleg, barátságos otthon kialakítása . Nevelőszülőket oktat hagyományos feladattal rendelkezők mellett, olyan nevelő szülőket is, akik különleges és speciális nevelési igényű gyermekeket gondoznak. A másik közössége faluja, Kisrécse, ahol 2006 óta polgármester. Ezt a feladatot társadalmi munkában látja el. A gyermekotthoni közösség mellé itt települése lakósaival kellett egy újfajta közösséget kialakítani, magát elfogadtatni. Polgármestersége sikeres, megnyert pályázatok útján a község fejlődése jelzi a jó utat, amelyen a falut irányítja. Tevékenységének elismerését jelzi, hogy Zala megye polgármesterei egymás közül őt választották, hogy képviselje térségét a TÖOSZ Érdekvédelmi szervezetében. Lelkiismeretesen, közmegelégedésre látja el itt is a feladatát, biztosítja az információáramlást, és oldja meg az aktuális feladatokat. Törzsök Károlyné dr.

12 Idézetek a laudációkból II.
Angyal Eleonóra Somoskőújfalun dolgozó szellemi centrum, falu és ország mindenes Hol van Eleonóra? Mindenhol. Ő az, akire azt mondják, hogy Angyal, mert áldás a létezése. Mindenkire és mindenre kiterjedő munkája besugározza községét. Bölcsőtől a sírig, gyermekektől az öregekig. Közösségének lelke és mozgatója. Tevékenysége nem korlátozódik Somoskőújfalura. Több diplomás szakember, akinek tapasztalatai szociális, mentálhigiéniás, közigazgatási, gazdasági, szervezői, oktatási és pszichológiai területre terjednek ki, de az elmúlt 16 évben a kegyelet és a temetkezés egyik fő szakmai területe. Nem csak közösségi ember, hanem emberhez szóló ember, aki betegeket ápol és segít az egyéni sorsproblémák megoldásában. Törzsök Károlyné dr.

13 A pályázat nyertesei Első helyezett: Tóth Lúcia Krisztina
Második helyezettek: Dánielné Tóth Beáta Angyal Eleonóra Kilánkovics Kinga Kalcsó Istvánné Németh Márta Törzsök Károlyné dr.

14 A konferencia tanulságai I.
Az előadások, beszélgetések és pályázatok alapján a kétnapos konferencia tanulságai a következők: Fő nehézségek gondok, amelyekkel naponta megküzdenek: a család ellátása, fenntartása, gyermeknevelés a szegénység, megélhetési gondok az államilag támogatott, nők számára kedvező munkavállalási lehetőségek hiánya a munka és magánélet összeegyeztethetősége (társadalmi sztereotípiák, állami segítség korlátozott volta) a vidék és a főváros távolsága, utazási, kapcsolattartási nehézségek Törzsök Károlyné dr.

15 A konferencia tanulságai II.
A társadalomban elfoglalt helyük, megítélésük, képességeik nem-, vagy félreismerése Az önmegvalósítás korlátozása a többszörös leterheltség miatt, az üvegplafon szemlélet érvényesülése Az egészségügyi ellátás igénybe vételének nehézségei A fogyatékosok és idősek ellátásának országosan nem rendezett volta A családon belüli fizikai és verbális erőszak Összességében mindenre kiható tény, hogy a rendszerváltás utáni kormányok nem rendel-keznek a nők helyzetére vonatkozó stratégiai elgondolással. Törzsök Károlyné dr.

16 Fő tevékenységi területek
A fő tevékenységi területek, amelyeket a vidéki nők látnak el: háztartás gyermeknevelés idősek gondozása fogyatékosok gondozása kulturális, közéleti tevékenység politikai tevékenység elsősorban hátrányos helyzetű településeken civil szervezetek létrehozása, vezetése, bennük feladatvállalás karitatív tevékenység: adománygyűjtés, önkéntes munka vállalása Törzsök Károlyné dr.

17 Kik vállalják fel a feladatokat?
Megállapítható, hogy nem köthető kizárólagosan sem iskolai végzettséghez, sem foglalkozáshoz, azonban több közöttük a pedagógus, egészségügyi dolgozó, művelődésszervező. Az is megállapítható, hogy létezik a vidéki Magyarországon egy nagyon pozitív értelemben vett klasszikus konzervatív és modern értékeket ötvöző női elit. Ennek a rétegnek a képviselői esetenként több diplomás emberek, akik egy személyben családanyák, menedzserek, a helység szellemi mindenesei. Életkörülményeik sokrétű igényei nagyon sokoldalú, művelt és találékony személyiséget alakítottak ki. Létezésük óriási érték a közösségeknek és az országnak. Törzsök Károlyné dr.

18 Konferenciánk fő megállapításai I.
A nők családi és közéleti tevékenysége a fejlődést szolgája, értéket őriz és értéket teremt. A vidéki nők helyzetének javítása nem elodázható feladat. Elkerülhetetlen, hogy a magyar politikai és társadalmi elit új szemlélettel forduljon a potenciálisan irányításra termett nők felé. A hagyományos női szerepek konzerválására törekvés hozzájárult a családok elszegényedéséhez és a nők esélyegyenlőségének csökkenéséhez. A nők aktív társadalomépítő szerepéről egyetlen kormányzat sem gondolkodott tudatosan. A nőknek ne kelljen ellentmondásos társadalmi elvárások szorításában élni. Biztosítani kell azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a család és munka összeegyeztethetőségét részben megfelelő munkakörülmények és gyermekintézmények biztosításával, részben harmonikusabb női- és férfiszerepek kialakításával. Törzsök Károlyné dr.

19 Konferenciánk fő megállapításai II.
A szegénység csökkentéséhez mindenképpen munkába kell segíteni a nőket, biztosítani kell számukra a biztonságos és fejlesztő gyermeknevelés formális lehetőségeit, a flexibilis munkavállalás feltételeit és ösztönözni kell a családi feladatok optimálisabb megosztását. Igazán pozitív eredmények azonban csak akkor várhatók a gyermektámogatási rendszer átalakításától és a nők foglalkoztatásának növelésétől, ha az a nők társadalmi státuszának emelkedésével is együtt jár. Csak együttműködve, közös erővel érhető el eredmény. A Régiók Nőhálózata Egyesület támogatni kívánja a vidéki nőszervezetek tevékenységét, új szervezetek létre jöttét, szövetségben kívánja összefogni a vidéki nőszervezeteket. Támogatjuk pozitív kezdeményezéseiket tanácsainkkal, segítő részvételünkkel, információk közvetítésével, konferenciák, találkozások szervezésével. Törzsök Károlyné dr.

20 A konferencia üzenete Figyeljünk a nők által őrzött értékekre, vegyük őket számba, tegyük közkinccsé, teremtsünk lehetőségeket egymás megismerésére és fogjunk össze. Hiszünk abban, hogy a világ megváltoztatható, de csak a nők által képviselt erő maximális és optimális felhasználásával sikerülhet. Törzsök Károlyné dr.

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
A súlyos válságok kiemelkedő embereket szülnek és bátor tetteket (J. F. Kennedy) A jövő miatti aggódás helyett inkább gondolkozz és tervezd a jövőt! (Winston Churchill) Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Törzsök Károlyné dr.


Letölteni ppt "Nők a vidék felemelkedéséért"

Hasonló előadás


Google Hirdetések