Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kontroll és segítő funkció a szociális munkában A kötelezett kliensekkel való munka elméleti és gyakorlati kérdései Pataki Éva Útközben Budapest, 2009.szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kontroll és segítő funkció a szociális munkában A kötelezett kliensekkel való munka elméleti és gyakorlati kérdései Pataki Éva Útközben Budapest, 2009.szeptember."— Előadás másolata:

1 Kontroll és segítő funkció a szociális munkában A kötelezett kliensekkel való munka elméleti és gyakorlati kérdései Pataki Éva Útközben Budapest, 2009.szeptember 24.

2 A szociális munka kettős mandátuma •Kiinduló megállapítások: •A modern értelembe vett jóléti professziók, mint a szociális munka, Swann szerint az állam és állampolgárok közötti közvetítőjévé váltak (intermedier funkció)(Swann,1988) •A szociális munka intézményesült, a szociális szolgáltatások expanziója •A szociális munkának (szociális munkásnak) két megbízója van: a kliens és az állam

3 Intermedier funkció kimenetelei •Az állam és állampolgár közötti kapcsolat lehet harmonikus, akkor a szociális munkások demokrácia közvetítői •Az állam és állampolgár között lehet konfliktus akkor a szociális munka a konfliktust közvetítheti •A szociális szakemberek állhatnak az állampolgár mellé, lehetnek az állami kontroll eszközei, vagy elutasíthatják a részvételt a konfliktusban (Kozma,2002)

4 Szakmatörténeti aspektus: a kontroll versus segítés változásai KorszakKontrollSegítésKritika Szegény-gondozás Kemény kontroll az emberek felett,teszt ek, szankciók segélyezés Az alamizsna megalázza azt, aki… Szociál- reformerek Case work Kemény és puha kontroll Segélyezés, jó szó, barátságos ság, tanítás Társadalmi konfliktuso k helyett alkalmazko dás és harmónia

5 Szakmatörténeti aspektus: a kontroll versus segítés változásai KorszakKontrollSegítésKritika Jóléti államok, Professzionáli s sw. Puha kontroll, Kontroll a problémák felett Terápia, segítés, képviselet, tanítás, védelem Individuális, paternalista, Pénz helyett jó szó menedzseriz mus Kontroll a folyamatok felett, hatékonyság, eredményess ég Jó tervezés, jó döntés, jó élet, life, self, time management Technológizál ás,sztendere k és protokollok, a kreativitás gyilkosai

6 A kötelezett kliens dilemmája •Hogyan lehet valakinek segíteni, ha nem fűződik semmiféle érdeke a segítséghez? •Hogyan tudunk egy kliensért cselekedni, ha nem motivált a változásra? •Hogyan tudunk tanácsot adni, ha nem jelez, amikor problémája van? •Hogyan lehet valakinek úgy segíteni a problémája megoldásában, ha egyidejűleg kontrollt, hatalmat kell gyakorolni felette? (Trotter,2001)

7 Önkéntes, szabad akaratból jelentkező kliensek/prekoncepciók •Van problémabelátása. •Van a segítség kéréshez képessége, készsége. •Van együttműködési szándéka. •Dinamikus, változást kereső. •Magas szabadságfok. •Magasabb motivációs szint. •Saját döntés. •„Tiszta munka”-segítő munka

8 Kötelezett kliens, prekoncepció •Nincs/alacsony problémabelátás. •Gyenge a segítség kéréshez és elfogadáshoz szükséges képességek, készségek szintje. •Gyenge/látszólagos az együttműködési szándék. •Statikus, változást kerülő. •Alacsony motivációs szint. •„Idegen” döntés (környezet, jogi kényszerítés). •„Piszkos munka”-kontrolláló munka (Wolf, 2001)

9 „Önkéntes” klienskép, mint mítosz •Derék, tisztességes szegények sematikus képe a 70-es, 80-as évek „terméke”. •Hozzájárult és erősítette az önmeghatározáson alapuló individuum képét. •Jót tett a szociális munkások ön és mások által kialakított képének-professzionalizmus, negatív stigmák elkerülése. (Pantucek, 2003) •De: a valóság, hogy kevés az ilyen kliens, illetve az önkéntesség mögött kényszerek, fájdalom-nyomások, hiányok húzódnak.

10 Kötelezett kliens •Környezetből származó kényszerek (család, iskola, szomszédság). •Jogi, hatósági kényszerítés. •De: a valóságban ezek a kényszerek gyakran egybeesnek a személyes szándékokkal, illetve a kényszerek közel sem olyan erősek, hogy ne lenne a szabad akarat számára mozgástér.

11 Önkéntes-kötelezett kliens-szociális munkás kapcsolati jellemzői Önkéntes kliens-”önkéntes” segítő Kötelezett kliens-kötelezett segítő Motivált kliens-motivált segítő Egyirányú folyamatok Ellenállás a kliens oldaláról- ellenállás legyőzése a segítő oldaláról Ellentétes folyamatok

12 Az önkéntes és kötelezett klienskép szakmai használhatósága •Alacsony hatásfokú, prekoncepciókra alapuló „önbeteljesítő jóslat”, konstruktum. •Nincs értelme motivált-nem motivált, kötelezett és nem kötelezett kliensben gondolkodni. •Élethelyzetek vannak, amelyekben mozgásban van a motiváció és a csatlakozás mértéke is - push és pull faktorok.

13 Gyakorlati alapelvek •Induljunk ki abból, hogy a reaktív ellenállás normális reakció. •Nem várható el, hogy az ellenállás magától elmúlik. •Kerüljük a címkézést. •Szereptisztázás •Határozzuk meg azokat a feladatterületeket, ahol a kontrollt érvényesíteni kell, az együttműködés kötelező. •A megmaradt választási és döntési szabadság területeinek nevesítése. •Kis tervek, sikert hozó lépések.

14 Feltételek és eredmények •Szakmai autonómia elismerése •Segítő segítése •Normál esetterhelés •Rendszeres továbbképzés, módszertani felkészültség. •Az ellenállás energiái a változtatásba kerülnek - mit ne tegyek, helyett mit tegyek. •Kontroll helyett kooperáció és alku. •Stabilizált kapcsolat és együttműködés. •Célok lépésről lépésre teljesülnek. •Kontroll vagy segítés helyett, kontroll és segítés

15 Köszönöm a figyelmet •Felhasznált irodalom: •Trotter,C.(2001): Soziale Arbeit mit unfreiwilligen KlientInnen, Linz. •P.Pantucek(2003): Unter pressure, www.pantucek.com www.pantucek.com •K. Wolf(2001): Ermutigung, Aktivierung und soziale Kontrolle in der belasteten Familie, •www.2.uni-sigen.de www.2.uni-sigen.de •Kozma, J(2002): A szociális munka professzionalizációja a jóléti államokban; Disszertáció; ELTE •T.Singelnstein-P.Stolle(2006): Die Sicheheitsgesellschaft; Soziale Kontroll im 21 Jahrhundert; Verlag für Sozialwissenschaft


Letölteni ppt "Kontroll és segítő funkció a szociális munkában A kötelezett kliensekkel való munka elméleti és gyakorlati kérdései Pataki Éva Útközben Budapest, 2009.szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések