Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pataki Éva Útközben Budapest, 2009.szeptember 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pataki Éva Útközben Budapest, 2009.szeptember 24."— Előadás másolata:

1 Pataki Éva Útközben Budapest, 2009.szeptember 24.
Kontroll és segítő funkció a szociális munkában A kötelezett kliensekkel való munka elméleti és gyakorlati kérdései Pataki Éva Útközben Budapest, 2009.szeptember 24.

2 A szociális munka kettős mandátuma
Kiinduló megállapítások: A modern értelembe vett jóléti professziók, mint a szociális munka, Swann szerint az állam és állampolgárok közötti közvetítőjévé váltak (intermedier funkció)(Swann,1988) A szociális munka intézményesült, a szociális szolgáltatások expanziója A szociális munkának (szociális munkásnak) két megbízója van: a kliens és az állam

3 Intermedier funkció kimenetelei
Az állam és állampolgár közötti kapcsolat lehet harmonikus, akkor a szociális munkások demokrácia közvetítői Az állam és állampolgár között lehet konfliktus akkor a szociális munka a konfliktust közvetítheti A szociális szakemberek állhatnak az állampolgár mellé, lehetnek az állami kontroll eszközei, vagy elutasíthatják a részvételt a konfliktusban (Kozma,2002)

4 Szakmatörténeti aspektus: a kontroll versus segítés változásai
Korszak Kontroll Segítés Kritika Szegény- gondozás Kemény kontroll az emberek felett,tesztek, szankciók segélyezés Az alamizsna megalázza azt, aki… Szociál-reformerek Case work Kemény és puha kontroll Segélyezés, jó szó, barátságosság, tanítás Társadalmi konfliktusok helyett alkalmazkodás és harmónia

5 Szakmatörténeti aspektus: a kontroll versus segítés változásai
Korszak Kontroll Segítés Kritika Jóléti államok, Professzionális sw. Puha kontroll, Kontroll a problémák felett Terápia, segítés, képviselet, tanítás, védelem Individuális, paternalista, Pénz helyett jó szó menedzserizmus Kontroll a folyamatok felett, hatékonyság, eredményesség Jó tervezés, jó döntés, jó élet, life, self, time management Technológizálás,sztenderek és protokollok, a kreativitás gyilkosai

6 A kötelezett kliens dilemmája
Hogyan lehet valakinek segíteni, ha nem fűződik semmiféle érdeke a segítséghez? Hogyan tudunk egy kliensért cselekedni, ha nem motivált a változásra? Hogyan tudunk tanácsot adni, ha nem jelez, amikor problémája van? Hogyan lehet valakinek úgy segíteni a problémája megoldásában, ha egyidejűleg kontrollt, hatalmat kell gyakorolni felette? (Trotter,2001)

7 Önkéntes, szabad akaratból jelentkező kliensek/prekoncepciók
Van problémabelátása. Van a segítség kéréshez képessége, készsége. Van együttműködési szándéka. Dinamikus, változást kereső. Magas szabadságfok. Magasabb motivációs szint. Saját döntés. „Tiszta munka”-segítő munka

8 Kötelezett kliens, prekoncepció
Nincs/alacsony problémabelátás. Gyenge a segítség kéréshez és elfogadáshoz szükséges képességek, készségek szintje. Gyenge/látszólagos az együttműködési szándék. Statikus, változást kerülő. Alacsony motivációs szint. „Idegen” döntés (környezet, jogi kényszerítés). „Piszkos munka”-kontrolláló munka (Wolf, 2001)

9 „Önkéntes” klienskép, mint mítosz
Derék, tisztességes szegények sematikus képe a 70-es, 80-as évek „terméke”. Hozzájárult és erősítette az önmeghatározáson alapuló individuum képét. Jót tett a szociális munkások ön és mások által kialakított képének-professzionalizmus, negatív stigmák elkerülése. (Pantucek, 2003) De: a valóság, hogy kevés az ilyen kliens, illetve az önkéntesség mögött kényszerek, fájdalom-nyomások, hiányok húzódnak.

10 Kötelezett kliens Környezetből származó kényszerek (család, iskola, szomszédság). Jogi, hatósági kényszerítés. De: a valóságban ezek a kényszerek gyakran egybeesnek a személyes szándékokkal, illetve a kényszerek közel sem olyan erősek, hogy ne lenne a szabad akarat számára mozgástér.

11 Önkéntes-kötelezett kliens-szociális munkás kapcsolati jellemzői
Önkéntes kliens-”önkéntes” segítő Kötelezett kliens-kötelezett segítő Motivált kliens-motivált segítő Egyirányú folyamatok Ellenállás a kliens oldaláról-ellenállás legyőzése a segítő oldaláról Ellentétes folyamatok

12 Az önkéntes és kötelezett klienskép szakmai használhatósága
Alacsony hatásfokú, prekoncepciókra alapuló „önbeteljesítő jóslat”, konstruktum. Nincs értelme motivált-nem motivált, kötelezett és nem kötelezett kliensben gondolkodni. Élethelyzetek vannak, amelyekben mozgásban van a motiváció és a csatlakozás mértéke is -push és pull faktorok.

13 Gyakorlati alapelvek Induljunk ki abból, hogy a reaktív ellenállás normális reakció. Nem várható el, hogy az ellenállás magától elmúlik. Kerüljük a címkézést. Szereptisztázás Határozzuk meg azokat a feladatterületeket, ahol a kontrollt érvényesíteni kell, az együttműködés kötelező. A megmaradt választási és döntési szabadság területeinek nevesítése. Kis tervek, sikert hozó lépések.

14 Feltételek és eredmények
Szakmai autonómia elismerése Segítő segítése Normál esetterhelés Rendszeres továbbképzés, módszertani felkészültség. Az ellenállás energiái a változtatásba kerülnek - mit ne tegyek, helyett mit tegyek. Kontroll helyett kooperáció és alku. Stabilizált kapcsolat és együttműködés. Célok lépésről lépésre teljesülnek. Kontroll vagy segítés helyett, kontroll és segítés

15 Köszönöm a figyelmet Felhasznált irodalom:
Trotter,C.(2001): Soziale Arbeit mit unfreiwilligen KlientInnen, Linz. P.Pantucek(2003): Unter pressure, K. Wolf(2001): Ermutigung, Aktivierung und soziale Kontrolle in der belasteten Familie, Kozma, J(2002): A szociális munka professzionalizációja a jóléti államokban; Disszertáció; ELTE T.Singelnstein-P.Stolle(2006): Die Sicheheitsgesellschaft; Soziale Kontroll im 21 Jahrhundert; Verlag für Sozialwissenschaft


Letölteni ppt "Pataki Éva Útközben Budapest, 2009.szeptember 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések