Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vekerdy-Nagy zsuzsanna Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vekerdy-Nagy zsuzsanna Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek."— Előadás másolata:

1 Vekerdy-Nagy zsuzsanna Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek

2 Egyéni válasz Egészség funkció Betegség Egészségügyi rendszer Jóllét Genetikai tulajdonságok Fizikai környezet Szocio- kultúrális Lalonde jelentés 11%

3 WHO (1946) „ …teljes fizikális, mentális és szociális jollét – nem pusztán a betegség vagy a fogyatékosság hiánya” Manapság multidimenzionális fogalom (construct) amelyben fizikai, érzelmi, funkcionális és szociális tényezők szerepelnek „az egészség egy pozitív koncepció, amelyben a szociális és személyes erőforrások és a fizikai kapacitások egyaránt hangsúlyt kapnak” (1986 WHO "Ottawa Charter for Health Promotion”)

4 "A fogyatékos személyek magukban foglalják azokat, akik tartós testi, mentális, intellektuális vagy érzékszervi károsodással élnek, amik, a különféle akadályokkal való kölcsönhatásuk révén gátolják a többi személlyel azonos módon való teljes és hatékony részvételüket a társadalomban." "Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol” Was adopted on 13 December 2006 at the United Nations Headquarters in New York, and was opened for signature on 30 March 2007 http://www.un.org/esa/socdev/enable/conventioninfo.htm

5  az egészségügyi szolgáltatások költségeit  a munkából való kiesés (részben a fogyatékos személy, részben az ápolását ellátó hozzátartozó)  illetve a rokkantsággal kapcsolatos jövőbeni veszteségeket és költségeket (pl. életjövedelem csökkenése)

6 A fogyatékosok populáción belüli aránya Magyarországon az OLEF 2003 adatai alapján OLEF Országos Lakossági Egészségfelmérés

7 A fogyatékos és nem fogyatékos magyar lakosság eloszlása (%) gazdasági aktivitás szerint 1990-ben és 2001-ben (forrás: KSH) Gazdas á gi aktivit á s 19902001 ö sszese n Fogya- t é kos nem fogya- t é kos ö sszese n Fogya- t é kos nem fogya- t é kos Foglalkoztatott43,616,544,636,29,037,8 Munkan é lk ü li 1,10,71,14,12,04,2 Inakt í v kereső 25,657,624,532,476,729,8 Eltartott29,725,229,827,312,328,2 Ö sszesen 100,0

8

9

10  1980: International Classification of IDH Károsodásfogyatékosság rokkantság (impairment)(disability) (handicap)  2001: International Classification of Functioning, Health and Disability (ICF) A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO)

11 Egészségi állapot Környezeti tényezők Személyes tényezők Testi funkciók és sturktúrák Tevé- kenységek Részvétel „Functioning” tevékenykedés

12 Beavatkozások, eljárások Balesetek okai BNO -10 BNO -10 A betegségek és csatlakozó egészség problémák nemzetközi statisztikai osztályozása FNO A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása Betegségek nomenklatúrája Szakmai adaptációk Alapellátási adaptációk Csatlakozó elemek Fő osztályozások Adaptációk Prof. dr. Kullmann Lajos ábrája

13 A fogyatékosságra két oldalról lehet hatni Øivind Lorentsen ábrája elvárások, ergonómia, akadály- mentesítés nevelés, kezelés, gyakorlás társadalmi elvárás egyéni képesség fogyatékosság teljesítőképesség Prof. dr. Kullmann Lajos ábrája

14 Bármilyen FNO használatával kapcsolatos téma lehet évközi dolgozat vagy akár diploma munka készítés alapja!!

15  Kutatás  Statisztika – populáció szintjén is  Klinikai felmérő eszköz: szükségletek meghatározása akár eszköz / foglalkoztatás, tevékenység eredmény értékelés  Szociálipolitikai eszköz gondoskodási szükségletek felmérése  Oktatási eszköz pl. szakmatanuláshoz, képzéshez FNO= közös nyelv az átfogó rehabilitáció minden területén

16 Funkcióképesség és fogyatékosság Testi funkciók (b)= a szervezet élettani funkciói (pszichés is) Testi struktúrák (s) = a test anatómiai részei, alkotórészei Kontextuális tényezők Környezeti tényezők (e) Személyes tényezők

17 Károsodás: a test funkcióban vagy struktúráiban jelentős eltérés / veszteség Tevékenység akadályozottsága: nehézség, ami az egyént akadályozza az adott tevékenység végrehajtásában Részvétel akadályozottsága: azon problémák, amelyeket az egyén a különböző élethelyzetekben tapasztalhat közreműködése során Tevékenység: feladat/tevékenység végrehajtása / kivitelezése Részvétel: közreműködés egy élethelyzetben

18 A károsodás kiterjedése és mértéke (b,s) Teljesítmény és kapacitás (d) Gátló vagy segítő (e) + - xxx.0 NINCS.. (nincs, hiányzik, elhanyagolható,...) 0-4 % xxx.1 ENYHE ………………….. (alig, kicsi,...) 5-24 % xxx.2 KÖZEPES ……… (mérsékelt, elfogadható,...) 25-49 % xxx.3 SÚLYOS …………. (nagy, extrém,...) 50-95 % xxx.4 TELJES ………………… (totális,...) 96-100 % xxx.8 nem határozható meg xxx.9 nem alkalmazható

19  WHO - 2007  FNO módosítva 237 tételben  Fejlődési szempontokat beépítették  Az új tételek mindegyikét validálták

20

21 általános b110-139 tudat, tájékozódás, temperamentum, energia, indíték, alvás specifikus b140-189 figyelem, emlékezet, pszichomotoros, érzelmi, észlelési, gondolkodás, nyelvi, számolási

22 Látáshoz kapcsolódó funkciók b210-221 Hallási és vestibularis funkciók b230-249 Egyéb érzékelési funkciók b250-279 (íz, szag, proprioceptív, tapintási, hőmérséklet) Fájdalomérzékelés b280-289

23 B310-399 Hang, artikuláció, beszéd, alternatív hangadás

24 B410-429: szív, véredények, vérnyomás B430-439: vérképző és immunrendszer B440-449: légzőrendszer B450-469: cv és légzőr egyéb funkciói – járulékos funkciók, terheléstolerancia, társuló érzetek

25 B510-539: emészrőrendszer: táplálékfelvétel, emésztés, hasznosítás, székürítés, testsúlymegtartás B540-599: anyagcsere és endokrin: általános, folyadék-, hőszabályozás, endokrin mirigyek funkciói

26 b559 Functions related to metabolism and the endocrine system, other specified and unspecified b560 Growth maintenance functions note Functions of attaining expected growth milestones according to contextually adjusted normative auxological parameters. inclusion dwarfism and gigantism

27 B610-639: vizelési funkciók Kiválasztás 6 ürítés / kapcsolódó érzetek B640-699: ivarszervi / szaporodási Sexuális / menstruációs / nemzési / kapcsolódó érzetek

28 B710-729: ízületek és csontok (mobilitás és stabilitás) B730-749: izomfunkciók: izomerő / izomtónus / állóképesség B750-789: mozgási funkciók: reflex / akaratlan / akaratlagos / járásminta / izomérzet

29 B810-849: bőr funkciók: védő / helyreállító / egyéb B850-899: szőrzet és körmök

30

31 D110-129 Céltudatos érzékelési tapasztalatok (megfigyelés, hallgatás) D130-159 Alapszintű tanulás (utánzás, ismétlés, olvasás – írás – számolás tanulása) D160-179: ismeretek alkalmazása (figyelem, gondolkodás, olvasás, írás, számolás, problémamegoldás, döntéshozatal)

32 D210-299: egyetlen / több feladat / napi rutin feladatok / stressz és más pszichés terhek kezelése

33 Értés d310-329: beszéd / nonverbális / jelnyelv / írott Létrehozás d330- 349: beszéd / jelnyelv / nonverbalis üzenet / írás Társalgás és kommunikációs eszközök d350-399: verbális jellegű / vita / kommunikációs eszközök és technikák használata

34 d310-d329 COMMUNICATING - RECEIVING d310 Communicating with - receiving - spoken messages note Comprehending literal and implied meanings of messages in spoken language, such as understanding that a statement asserts a fact or is an idiomatic expression., such as responding and comprehending spoken messages. d3100 Responding to the human voice d3101 Comprehending simple spoken messages d3102 Comprehending complex spoken messages d3108 Communicating with - receiving - spoken messages, other specified d3109 Communicating with - receiving - spoken messages, unspecified d315 Communicating with - receiving - nonverbal messages

35 Testhelyzet változtatás d410- 429 Tárgyak hordozása, megtartása, kezelése d430-449 (emelés, mozgatás av-gal, finom kézmozdulatok, kéz- és karhasználat) Járás és haladás d450-469 (helyszínek / felszínek / eszközök) Helyváltoztatás szállítóeszközzel d470-489 (jármű, állat)

36 D510-599 Mosakodás / testrészek ápolása / toilette használat / öltözés / étkezés / ivás / egészségmegőrzés

37 Szükségletek megszerzése d610- 629 (lakás, áruk, szolgáltatások) Háztartási teendők d 630-649 (ételkészítés, házimunkák) Háztartási tárgyak ápolása / segítés másoknak d650- 699

38 Általános interakciók d710-729 Meghatározottak d730-779 (idegenek, hivatalos személyek, család, informális kapcsolatok)

39 Oktatás d810-839 Munka d840-859 Gazdasági élet d860-899

40 d880 ENGAGEMENT IN PLAY d8800 Solitary play d8801 Onlooker play d8802 Parallel play d8803 Shared cooperative play d8808 Engagement in play, other specified d8809 Engagement in play, unspecified

41 Közösségi élet d910 Rekreáció d920 Vallás és lelki élet d930 Emberi jogok d940 Politikai és polgári lét d950

42 xxx.0NINCS akadály xxx.1 ENYHE akadály xxx.2 MÉRSÉKELT akadály xxx.3 SÚLYOS akadály xxx.4 TELJES akadály xxx.0 NINCS támogató xxx.+1 CSEKÉLY támogató xxx.+2 MÉRSÉKELT támogató xxx.+3 JELENTŐS támogató xxx.+4 TELJES támogató 0-4% 5-24% 25-49% 50-95% 96-100% 0-4% 5-24% 25-49% 50-95% 96-100% xxx.8 akadály, nem meghat; xxx.+8 támogató, nem meghat; xxx.9 nem alkalmazható

43 Személyes fogyasztás termékei Mindennapi élet Kommunikáció Mobilitás Oktatás Munkavállalás Kultúra, rekreáció Vallás Középület tervezés, építés Magánépület tervezés, építés Területfejlesztés Tulajdon

44 Földrajzi környezet Népesség Növény és állatvilág Éghajlat Természeti események Ember által előidézett események Fény Idő múlásával összefüggő változások Hang Rezgés Levegőminőség

45 Család (szűk / tág) Barátok Ismerősök, kollégák, szomszédok Felettesek Beosztottak Személyes segítők Idegenek Háziállatok Egészségügyi szakemberek Más szakemberek

46 Család (szűk / tág) attitűdjei Barátok.. Ismerősök, kollégák, szomszédok Felettesek Beosztottak Személyes segítők Idegenek Egészségügyi szakemberek Más szakemberek Társadalmi attitűdök Társadalmi normák, gyakorlat, ideológiák

47 Általános szolgáltatások, fogyasztói javak előállítása Építészeti szolgáltatások Szabadtértervező szolgáltatások Otthonteremtő szolgáltatások Közműszolgáltatások Kommunikációs szolgált.. Szállítási szolg.. Civil védelmi szolg… Törvényhozási szolg… Egyesületi és szervezeti szolg.. Hírközlési szolg… Gazdasági szolg … Szociális szolg.. Általános támogatási szolg.. Egészségügyi szolg… Oktatási és képzési szolg… Munka és munkavállalási szolg… Politikai szolg…

48 e5750 General social support services note Services and programmes aimed at providing social support to people who, because of age, poverty, unemployment, health condition or disability, require public assistance in the areas of shopping, housework, transport, self-care and care of others, in order to function more fully in society. e57500 Informal care of child or adult by family and friends e57501 Family day care provided in home of service provider e57502 Child or adult care service centre e57508 General social support service, other specified e57509 General social support service, unspecified e5751 General social support systems

49 Környezeti tényezők E1200 T&T bel és kültéri helyvált-ra E150 / E155 Köz / magán épületek tervezése, építése E310-E315 család E340 személyes gondozást nyújtók E5800 egészségügyi rendszerek Testi funkciók – vezető tünet szerint B7100 izomcsoportok állóképesség B7101 több ízület mobilitása B4352 test egyik oldali izmainak tónusa B7602 összetett akaratlagos mozgások kontrollja Tevékenységek és részvétel D4600.1-4 helyváltoztatás a lakásban D4502.1-4 járás különböző felületeken D4301.1-4 hordozás kézben Ok lehet Pl. (BNO leírás) - Comb szintű amputáció utáni állapot – két mankóval / járókerettel tud lépni - Súlyos RA okozta kéz és láb/térd ízületi mozgásbeszűkülés - Stroke következtében féloldali bénulás - SM / Parkinson kór okozta mozgászavar

50 Személyes tényezők Megküzdési stratégiák / adherencia / complience / személyes motiváció / célok / életminőség

51  Rehabilitációban alapvető fontosságú fogalom  Az önellátási képesség javítása az önállóság kulcskérdése  Fogalmak:  Bázikus DL funkciók pl. evés, öltözés, tisztálkodás (önmagára irányuló)  Instrumentális ADL funkciók pl. gyermeknevelés, takarítás (családra, lakáson belüli környezetre vonatkozó)  Kiterjesztett ADL funkciók pl. háztartás vezetése (otthonon kívüli tevékenységek)

52 Gyakorta alkalmazott kategóriák A kategóriába tartozó jellemző tevékenységek FNO analógiák – tevékenységek és kategóriák leírása ÖnellátásMosdásKommunikáció Önellátás ( saját maga gondozása, öltözködés, evés, ivás, stb.) Személyes önállóság Öltözés, evés, transzferek Mobilitás (testhelyzet változtatása, elmozdulás, transzferek, tárgyakkal manipulálás, járás, stb.) Bázikus ADL (BADL) Tisztálkodás, mobilitás, WC használat (sphincter kontroll) Kommunikáció (nyelv, jelek, szimbólumok, eszközök használata, üzenetek fogadása és küldése, stb.) Instrumentális mindennapi élettev. (IADL) Gyermek gondozása, pénzügyek intézése, főzés Otthoni élet (lakás szerzése, étel, ruházat, egyéb tennivalók, saját és mások számára háztatás vezetése, mások segítése) Kiterjesztett ADL Háztartás vezetése, mosás, gyógyszerelés, bevásárlás, telefon használata, utcai közlekedés Reintegráció Fizetett munka Önkéntes munka Nagyobb élettevékenységek (részvétel oktatásban, munkahely, gazdasági tevékenység végzése, stb.) Közösségi részvétel SzabadidőRekreáció Közösségi, szociális, civil élet (részvétel családon kívüli szervezett szociális életben, közösségben, állampolgári, vallási, politikai életben, stb.)

53  Felmér  Hosszú távra (ami maximálisan elérhető)  Az intervenciós program célját  Rehab-ciklus célok kitűzése  Minden beavatkozás célja külön-külön (terapeutánként / rehabilitációs célterületenként)  Meghatároz  Beavatkozik  Kiértékel

54 Rehab-ciklus A problémák és a Szükségletek meghatározása A problémák Összevetése a Módosítható és a gátló tényezőkkel A cél-problémák és a cél-eszközök kiválasztása – megfelelő Mérőmódszerek Az intervenciók Megtervezése, Végrehajtása és összehangolása Az eredmény értékelése


Letölteni ppt "Vekerdy-Nagy zsuzsanna Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések