Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az erdő legyen veled” Erdészeti, vadászati, természetvédelmi napok Szentgál, 2012. augusztus 31. Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az erdő legyen veled” Erdészeti, vadászati, természetvédelmi napok Szentgál, 2012. augusztus 31. Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási."— Előadás másolata:

1 „Az erdő legyen veled” Erdészeti, vadászati, természetvédelmi napok Szentgál, 2012. augusztus 31. Lőrincz Leó főosztályvezető leo.lorincz@bm.gov.hu Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

2 2 Közfoglalkoztatás Mit jelent a közfoglalkoztatás?  Megszűnt a közhasznú munkavégzés, a közcélú munka és közmunkaprogram, helyette egységes közfoglalkoztatás jött létre.  Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen.  A közfoglalkoztatás több célcsoport számára, az ország minden területén, a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést.  A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a köz számára.  A közfoglalkoztatási jogviszony az Mt. hatálya alá tartozó speciális jogviszony, bizonyos elemeiben azonban eltérően szabályozott. Közfoglalkoztatott lehet aki, a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény szerinti álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül.

3 3 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztató lehet:  helyi és nemzetiségi önkormányzat, ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,  költségvetési szerv,  egyház,  civil szervezet,  közhasznú szervezet,  állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,  vízgazdálkodási társulat,  erdőgazdálkodó (magán erdőgazdálkodó is),  szociális szövetkezet közhasznú tevékenysége körében,  vasúti pályahálózat-működtető szervezet, vasúti üzemi létesítmények fenntartója

4 4 Közfoglalkoztatási jogviszony Miben tér el a munkaviszonytól:  csak határozott időre létesíthető,  a határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama, nem hosszabbítható,  nem köthető ki próbaidő, stb. Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely  törvény által előírt állami feladat,  helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladat,  nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladat,  közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott közhasznú tevékenység körébe tartozó feladat, melyek ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt.

5 5 Közfoglalkoztatottak bérezése  a közfoglalkoztatottat megillető munkabér összege megegyezik a közfoglalkoztatási bérrel, illetve a közfoglalkoztatási garantált bérrel (közfoglalkoztatási bér havi összege szakképzettség nélküliek esetén bruttó 71 800 Ft, nettó 47 029 Ft a közfoglalkoztatási garantált bér havi összege szakképzettség esetén pedig bruttó 92 000 Ft, nettó 60 260 Ft)  részmunkaidő esetén az egy hónapra eső közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér nettó összege nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél (jelenleg 22 800 Ft)  A közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér-részletekben történik.

6 6 Heti bérkifizetés  A közfoglalkoztatási bér heti bér-részletekben történő kifizetésétől eltérni nem lehet. (a 170/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet szabályozza)  Amennyiben a közfoglalkoztatás törthéten kezdődik, úgy a törtheti időszakra vonatkozóan a heti bér-részlet kifizetést csak a munkakezdést követő második teljes héttől kezdődően kell alkalmazni.  Az egyes részletek a tényleges munkateljesítés alapján, a távollétek figyelembevételével fizethetők ki.

7 7 Magánerdő-gazdálkodás Magánerdő-gazdálkodó lehet: Adószámmal rendelkező magánerdő-gazdálkodó, aki tevékenységét: •gazdasági társaságként, •egyéni vállalkozóként, •őstermelőként, •családi gazdálkodóként végzi.

8 8 Magánerdő-gazdálkodás Magánerdő-gazdálkodó közfoglalkoztató lehet, ha a következő tevékenységeket kívánja végezni: A 2009. évi XXXVII. tv. alapján: •az erdő közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok ellátása; •a természeti károkat szenvedett erdőterületetek rehabilitációja; •erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölése, karbantartása; •határjelek és környezetének karbantartása; •tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátása; •kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása; •az erdőterület kommunális szennyeződéstől való megtisztítása.

9 9 Magánerdő - gazdálkodók 2011. évi közfoglalkoztatási adatai Megye/Főváros Támogatott gazdálkodó szervezetek száma Megítélt támogatás összege (Ft) Kifizetett támogatás összege (Ft) Belépett közfoglal- koztatottak száma (fő) Főváros12 345 524 7 Baranya218 086 36915 377 20624 Bács-Kiskun754 457 36042 914 31298 Békés16 312 1036 197 32614 Borsod-Abaúj-Zemplén25189 415 054143 108 283329 Csongrád110 794 3003 634 30827 Fejér15 943 6004 608 79010 Győr-Moson-Sopron233 994 49829 611 30352 Hajdú-Bihar222 514 89618 715 79130 Heves331 513 71019 225 37450 Komárom-Esztergom Nógrád219 257 26413 977 42630 Pest435 134 9724 624 28278 Somogy559 449 02747 086 80291 Szabolcs-Szatmár-Bereg16186 574 108152 001 152296 Jász-Nagykun-Szolnok434 439 77827 670 67468 Tolna429 225 16023 594 73975 Vas110 698 4809 040 55312 Veszprém339 454 21213 946 57755 Zala Összesen84789 610 415575 334 8981 346

10 10 Magánerdő - gazdálkodók 2012. évi közfoglalkoztatási adatai Megye/Főváros Támogatott gazdálkodó szervezetek száma Megítélt támogatás összege (Ft) Kifizetett támogatás összege (Ft) Belépett közfoglal- koztatottak száma (fő) Főváros14 598 078478 9675 Baranya750 073 40420 274 64154 Bács-Kiskun544 339 32714 977 67644 Békés110 679 1982 166 12010 Borsod-Abaúj-Zemplén27235 082 82483 545 526245 Csongrád18 162 4733 544 5967 Fejér216 220 8132 016 20318 Győr-Moson-Sopron126 485 4106 889 33425 Hajdú-Bihar445 276 33822 218 46850 Heves421 492 9225 465 45132 Komárom-Esztergom Nógrád331 235 37610 076 49030 Pest648 392 32620 530 55252 Somogy652 581 05819 238 52750 Szabolcs-Szatmár-Bereg15254 233 48992 641 879252 Jász-Nagykun-Szolnok441 388 48217 791 92040 Tolna440 664 22316 666 66438 Vas Veszprém337 230 14713 047 49144 Zala Összesen94968 135 888351 570 505996

11 11 Az országos közfoglalkoztatási program támogatásának feltételei •A kérelmezőnek a támogatás időszakára a közfoglalkoztatási program indulását megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest a 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a statisztikai állományi létszámán felüli többletfoglalkoztatását kell vállalnia. •A kérelmezőnek vállalnia kell, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatással érintett azonos és/vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működési okból rendes felmondással nem szünteti meg. •A kérelemnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak által elvégzendő tevékenységre készített munkaprogramot és az ennek megvalósításához szükséges munkaidő tervet, valamint a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési tervet. Ezen elemek bármelyikének hiánya esetén a kérelem nem támogatható. •A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek meg kell felelni. •A közfoglalkoztatási program megvalósításához más központi költségvetési előirányzatból nem vehető igénybe támogatás.

12 12 A támogatás mértéke •A 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerinti közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér, valamint az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének (azaz a bérköltségnek) maximum a 100%-a. •A közfoglalkoztatottak foglalkoztatásából eredő közvetlen költségek a bérköltség támogatás összegének 20%-a erejéig. •Legalább 100 fő közfoglalkoztatása esetén a szervezési költségek legfeljebb a bérköltség támogatás összegének 3%-a erejéig.

13 13 Kérelem A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz, több munkaügyi központ illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani. A kérelem kötelező mellékletei:  munkaerőigény bejelentőlap,  foglalkoztató adatlap (új közfoglalkoztató esetén),  cégkivonat,  aláírási címpéldány,  a számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata a kérelemben vállalt, készpénzben szükséges saját források meglétéről (amennyiben saját forrást megjelölt a kérelemben),  a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli,  a program műszaki megalapozottságát, alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és helyszínrajzok,  NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat,  a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem.

14 14 Szerződéskötés  A munkaügyi központ javára szóló, a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozó határidős beszedési megbízásról (inkasszó) szóló felhatalmazó nyilatkozat benyújtása a munkaügyi központhoz.  Hatósági szerződés megkötése.  Regisztrált álláskeresők közvetítése a munkaügyi kirendeltségeken.  A kiközvetített FHT-ra jogosult, valamint álláskereső személyek alkalmazása velük közfoglalkoztatási jogviszony létesítése legfeljebb 12 hónapra.  A hatósági szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül, legkésőbb az első elszámolás benyújtásával egyidejűleg a közfoglalkoztató elektronikusan és nyomtatott formában a munkaügyi központ részére megküldi a támogatottak névsorát tartalmazó táblázatot.  A támogatási összeg szerződésszerű felhasználásáról naprakész nyilvántartás vezetése.

15 15 Közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződés A közfoglalkoztatási szerződés tartalma: A közfoglalkoztatási szerződés tartalmi elemeiben nem különbözik a munkaszerződéstől, azt az Mt. alapján szükséges elkészíteni az alábbi eltérésekkel:  a közfoglalkoztatási szerződés a közfoglalkoztató és a közfoglalkoztatott között jön létre,  a közfoglalkoztatottat közfoglalkoztatási bér (bruttó 71 800 Ft), vagy közfoglalkoztatási garantált bér (bruttó 92 000 Ft) illeti meg,  a szerződésből egyértelműen ki kell derüljön, hogy azt közfoglalkoztatási jogviszonyra hozták létre és nem munkaviszonyra,  határozott időtartamra szól,  próbaidő nem köthető ki,  legkésőbb a hatósági szerződésben foglalt támogatási időtartam végéig szólhat.

16 16 Előlegre vonatkozó szabályok  A bérköltség támogatás előlegének mértéke a 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet alapján legfeljebb a hatósági szerződésben meghatározott bérköltség támogatás 2 hónapra vetített átlaga lehet.  A közvetlen- és szervezési költségekre vonatkozó előleg mértéke legfeljebb a hatósági szerződésben szerepelő közvetlen- és szervezési költségek összértékének 70%-a erejéig terjedhet.  Iránymutatás a hatósági szerződésben foglaltak szerint.  A kapott előleggel legkésőbb az utolsó elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgyév december 15. napjáig kell a közfoglalkoztatónak elszámolnia.

17 17 Támogatható költségek •A munkaruha és egyéni védőeszköz (védőoltás, kalcium tabletta, védőital, mentődoboz, stb.) költségei, •munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek (pl.: kerékpárral történő munkába járás 9 Ft/km összeggel, maximum 1000 Ft/fő/hó erejéig), •munkásszállítás költségei (közfoglalkoztatottak szállítási költsége), •foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségei, •a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök (tárgyi eszközök) költsége, ‒ kézi- és gépi eszközök beszerzése, ‒ gépi eszközök fenntartásának költsége (üzemanyag, kenőanyagok, alkatrészek), ‒ tisztítóeszközök, stb., •szervezési költségek, ‒ számítógépek, szoftverek, fénymásolók bérlésének költsége, ‒ nyomtatók, nyomtatópatronok beszerzésének, bérlésének költsége, ‒ ellenőrzéshez, munkaszervezéshez kapcsolódó üzemanyagköltségek.

18 18 Nem támogatható költségek •Közüzemi díjak költsége, •cégautó, •számítógépek, szoftverek, fénymásolók vásárlása, •telephelyek, irodák, raktárak bérlése, •szakképzési hozzájárulás, •táppénz, •saját könyvelő, vagy külső cég általi könyvelés költsége, •banki átutalás költsége, •telefonok vásárlása, beszélgetések költsége, •fényképezőgép vásárlása, •közbeszerzési eljárás díjai, •elsősegélynyújtó képzés költségei, •balesetvédelmi oktatás költségei.

19 19 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET !


Letölteni ppt "„Az erdő legyen veled” Erdészeti, vadászati, természetvédelmi napok Szentgál, 2012. augusztus 31. Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések