Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ EREDMÉNYEI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ EREDMÉNYEI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG."— Előadás másolata:

1 A MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ EREDMÉNYEI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG

2 Az uniós források felhasználása 2007-2013 között Az egyházak támogatása uniós forrásból a kormányváltás után • Az Új Széchenyi Terv keretében megújultak a források fókuszai; • Az EMMI egyházi kapcsolatokért felelős államtitkársága koordinációs jogosítványt kapott az uniós projektekkel kapcsolatban; • módosultak az operatív programok, az adott keretek között javultak az eljárásrendek, a kiírások; • Az EU önerő alap kiterjedt az egyházi közfeladat ellátást szolgáló projektekre; • Javult a szállítói előleg nyújtásának a lehetőségével a projektek finanszírozása, így csökkentek az utófinanszírozásból adódó terhek; • több egyházi projekt lett benyújtva, több lett a nyertes pályázat.

3 Az egyházak által elért eredmények számokban Projekt dbLeszerződött támogatás (Mrd Ft) Magyar Katolikus Egyház41040,759% Magyarországi Református Egyház28916,323% Magyarországi Evangélikus Egyház1297,411% Végösszeg (összes egyház)90269,4100%

4 Az evangélikus egyház eredményei Sikeresebb pályázatok: • A megítélt támogatás 8.502.942.278 Ft.; • 28 darab 100 millió forint feletti támogatást kiérdemelt projekt; • az egyház felkészültségét, szakmai munkáját igazolja; • koncentrálni kell a végrehajtás ütemezettségére, a projektek határidős befejezésére;

5 Sikeres projektek példaként ( amelyek a most induló időszakban is támogathatóak ) A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ energetikai korszerűsítése • Megítélt támogatás: 447.759.331 Ft • Projekt összköltség: 447.759.331 Ft • 100% -os támogatási arány! • hosszú távú fenntarthatósága (rezsicsökkentés) érdekében ; • komplex, megújuló energiaforrások bevonását is megvalósító fejlesztés; • komfortosabb munka és ellátási környezet. • Főbb elmei: Külső hőszigetelések, födémszigetelés, nyílászáró csere; fűtésrekonstrukció, világítás korszerűsítés, hővisszanyerős szellőző rendszer telepítése.

6 Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása • megítélt támogatás: 290.200.000 Ft • 100% támogatási arány • a Gimnáziumban, mint referencia intézményben és 12 együttműködési intézményben ; • a természettudományos gondolkodás megújítása, kompetencia alapú oktatás megteremtése és elterjesztése, • természettudományos labor létrehozása.

7 Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium A gimnázium épületének energetikai fejlesztése valósul meg megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva • megítélt támogatás: 169.999.983 Ft • projekt összköltség: 199.999.980 Ft • a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal, és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épület, • fűtési-, használati melegvíz rendszerének, fényforrásainak, valamint nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint a napelemek és napkollektorok telepítése valósul meg. • a beruházás megvalósítása: 2014. április 1. és 2014. augusztus 15. között.

8 Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Az intézmény épületeinek energetikai korszerűsítése Kőszegen • megítélt támogatás: 276.249.991 Ft • projekt összköltsége: 324.999.990 • energetikai fejlesztése valósul meg megújuló energiaforrások hasznosításával; • fűtési-, használati melegvíz rendszereinek, fényforrásainak, nyílászáróinak cseréje, • az épületek utólagos külső hőszigetelése, • napelemek és napkollektorok telepítése valósul meg. • a beruházás megvalósítása: 2014. április 1. és 2014. augusztus 15. között.

9 A 2014-2020 közötti végrehajtási időszak: Széchenyi 2020 2014-2020 - új fejlesztéspolitikai intézményrendszer • NFÜ megszüntetése (2013.12.31); • az irányító hatóságok a minisztériumokba kerültek, cél a szakpolitika és a végrehajtás egy kézben legyen; • az erős központi koordináció kiépülése; • tevékenységek kiszervezésének felszámolása, a közreműködő szervezetek átalakítása.

10 A végrehajtás tervezett új irányai – a pályázók számára egyszerűsített eljárásrend; – a pályázóknak kisebb költséget jelentő kiválasztási, projektfejlesztési és implementálási eljárások: – normatív támogatások, – global grant, – egyszerűbb feltételrendszerű visszatérítendő támogatások; – 100 millió Ft-ig a támogatási jogviszony normatív feltételek teljesülésével jöjjön létre; – közszféra szervezet pályázók : a projekt kiválasztást egyszerűsített eljárással kell megvalósítani a közfeladat ellátására irányuló projekteknél; – a pályázati dokumentáció összeállítását, a projektek végrehajtását állami kapacitások megteremtésével kell biztosítani az egyházak számára is; – egyszerűsített elszámolási eszközök alkalmazása.

11 Az egyházak 2014-2020-as pályázati lehetőségei Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP ) 3. Non-profit közfeladat- ellátók infrastrukturális feltételeinek javítása ERFA társadalmi befogadás (9)28,96 oktatás, képzés (10)67,58 ( elsősorban egyházak fenntartásában álló oktatási–nevelési, szociális és egészségügyi intézmények fejlesztése) 3. prioritás összesen96,54 4. Szervezet- és szolgáltatásfejlesztés a non-profit közfeladat- ellátók körében ESZA társadalmi befogadás (9)9,03 (elsősorban egyházi fenntartású intézmények szervezet- és kompetenciafejlesztése, szolgáltatásvásárlása stb.) oktatás, képzés (10)21,07 4. prioritás összesen30,11 összesen126.65 Mrd Ft

12 Emberierőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP) 1. Befogadó társadalom társadalmi befogadás (9) 325,84 (társadalmi felzárkózással és integrációval, esélyegyenlőséggel összefüggő programok) ESZA 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén ERFA társadalmi befogadás (9) 173,83 (társadalmi felzárkózással és integrációval, esélyegyelőséggel összefüggő infrastruktúra fejlesztése) 3. Gyarapodó tudástőke ESZAoktatás, képzés (10)170,32 (köz- és felsőoktatás minőségi fejlesztése, egyetemi kutatás-fejlesztés) ESZAK+F, innováció (1)54,94 4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében ERFAoktatás, képzés (10)149,39 (köz- és felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése) 5. Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködések ESZAtársadalmi befogadás (9)10,62 (helyi közösségfejlesztés, határon túli kulturális/oktatási programok) EFOP összesen: 884,94 Mrd

13 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül ERFA környezetvédelem [örökségvédelem és hasznosítás] (6) 154,12 ( turisztikai vonzerő fejlesztése, kkv-k energetikai fejlesztései) ERFA CO ₂ -kibocsátás csökk. (4) 68,49 4. prioritás összesen 222,61 Mrd Ft

14 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása ( integrált városfejlesztési projektek, városrehabilitáció, örökségfejlesztés, települési környezeti infrastruktúra ERFA környezetvédelem [városfejlesztés és környezetfejlesztés] (6) 199,19 Mrd Ft

15 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása KA CO ₂ -kibocsátás csökk. (4) 293,57 Mrd (lakossági és közintézményi energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése)

16 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 3. Településfejlesztés ERFA társadalmi befogadás (9) 11,45 (szociális városrehabilitáció) 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD ERFA társadalmi befogadás (9) 10,72 (helyi közösségfejlesztés) ERFAfoglalkoztatás (8)4,38 5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása ERFA CO ₂ -kibocsátás csökk. (4) 68,89 (energetika, közszolgáltatási infrastruktúra ) ERFA foglalkoztatás (8) 4,21 ERFA oktatás, képzés (10) 4,21 6. Társadalmi befogadást szolgáló programok ESZA társadalmi befogadás (9 ) 43,03 (társadalmi felzárkózással és integrációval, esélyegyenlőséggel összefüggő programok) 7. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok ESZAfoglalkoztatás (8)33,28 (aktív munkaerő-piaci eszközök, szakképzés) ESZAoktatás, képzés (10)11,38 VEKOP összesen: 266,32 Mrd

17 Széchenyi 2020 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ EREDMÉNYEI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések