Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES1 MFR: mezőgazdasági szakmákat oktató képzési központ (a ford.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES1 MFR: mezőgazdasági szakmákat oktató képzési központ (a ford.)"— Előadás másolata:

1 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES1 MFR: mezőgazdasági szakmákat oktató képzési központ (a ford.)

2 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES2 Képzési terv A TÉMA A társadalmi-szakmai közeg TANULMÁNYOZÁSA Áttekintés A váltakozás 3 szintje

3 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES3 A képzési terv figyelembe veszi: A képzési követelmények tartalmát: a képzési program A képzési követelmények tartalmát: a képzési program A képzési terv: A váltakozásra épülő képzések irányításához szükséges dokumentum, a képzés repülési terve, amely a társadalmi-szakmai közegben végzett tanulmányok köré épül A képzési terv: A váltakozásra épülő képzések irányításához szükséges dokumentum, a képzés repülési terve, amely a társadalmi-szakmai közegben végzett tanulmányok köré épül A képzés céljait: pl: a társadalmi és a szakmai közegbe történő beilleszkedés A képzés céljait: pl: a társadalmi és a szakmai közegbe történő beilleszkedés A gyakornokokat, érdeklődésüket, aggodalmaikat, fejlődésüket A gyakornokokat, érdeklődésüket, aggodalmaikat, fejlődésüket A helyi kontextust: A gyakornokokat fogadó szervezeteket, a szakembereket foglalkoztató problémákat, a kiemelt szakmai eseményeket A helyi kontextust: A gyakornokokat fogadó szervezeteket, a szakembereket foglalkoztató problémákat, a kiemelt szakmai eseményeket Az adminisztratív kereteket: Az adminisztratív kereteket:

4 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES4 A képzési terv Miért? A.A képzési terv (KT) a „repülési terv”, amely nélkülözhetetlen egy váltakozásra épülő képzés levezényléséhez. Úgy mint minden repülési terv, a képzési terv : - a képzési útvonalon tájékozódási pontokat és esedékességi határidőket jelöl ki a kétéves ciklusra - igazodik a végcélhoz - megenged eltéréseket, módosításokat és alkalmazkodást bizonyos kényszereknek és felmerülő lehetőségeknek megfelelően - megkívánja a rendszeres ellenőrzést a pilóta részéről - írásba foglalt és nyilvánosan kihirdetett, mindenki (oktatók, gyakornokok, a gyakorlati felelősök) által ismert - megbízható - nem marad egyszer és mindenkorra változatlan: minden évben megújított, átdolgozott B. A váltakozásra épülő képzés szívében található képzési terv a társadalmi- szakmai közeg tanulmányozására épül. A vizsgálat 3 módszertanilag gazdag, kiemelt fontosságú eseményre tagolódik: 1. A tanulmányi terv (T.T.) elkészítése 2. A szó szerinti tanulmányozás 3. A tanulmány eredményeinek közzététele

5 2000 szeptember Louis-Marie BOUGES5 1. A képzés végső céljainak megfogalmazása (fontossági sorrendben), valamint az évenkénti és félévenkénti célok megfogalmazása (műveleti sorrendben) A képzési terv felépítésének lépései (A képzést nyújtó szervezeten belül, csapatmunkában íródik) 2. A váltakozás ritmusának, a gyakorlaton, illetve a képzési központban töltött hetek meghatározása 3. A gyakorlatok részleteinek pontosítása: célok, jelleg, időtartam, helyszínek... 4. A témák rögzítése = összefogó témák, amelyek a szakmai-társadalmi közegben tanultakra alapulnak és a kiemelt események: utazások: felfedezés, nyelvészet, kulturális csereprogramok... a szakmai közegben végzett tevékenységek: kutatás, programok, társalgás, rendezvények kiemelt szakmai esemény (találkozó a partnerekkel) A témák és a kiemelt események naptárban való rögzítése haladási sorrendben, egységesen (lehetőség van a témák képzési egységekben történő csoportosítására) 4. A témák rögzítése = összefogó témák, amelyek a szakmai-társadalmi közegben tanultakra alapulnak és a kiemelt események: utazások: felfedezés, nyelvészet, kulturális csereprogramok... a szakmai közegben végzett tevékenységek: kutatás, programok, társalgás, rendezvények kiemelt szakmai esemény (találkozó a partnerekkel) A témák és a kiemelt események naptárban való rögzítése haladási sorrendben, egységesen (lehetőség van a témák képzési egységekben történő csoportosítására) A társadalmi-szakmai szituációk logikája 5. Az egyes témák kidolgozása: A. Feladatok, gyakorlati munkák B. A társadalmi-szakmai közegben végzett munka: felkészülés (tanulmányi terv), megvalósítás, felhasználás (közzététel) C. A követelmény tartalma: interdiszciplinaritás (kurzusok) D. a témához kötődő pedagógiai tevékenységek: látogatás, közreműködés, konkrét eset, helyzetbe helyezés... A témafeldolgozás logikája: átfogó koherencia A haladás logikája

6 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES6 7. Az értékelési terv felépítése: - A képzés keretében zajló számonkérések naptára: év végi vizsgák és záróvizsgák 6. A képzési követelmény azon tartalmi elemeinek kiegészítése és megszervezése, amelyek nem kötődnek közvetlenül a témához. A képzési terv felépítésének lépései (folytatás) A tantárgyakra vonatkozó szabályok 8. A partnerekkel való találkozók idejének meghatározása találkozók, konzultációk a szakmai gyakorlat vezetőjével A képzési terv levezényléséhez meg kell TERVEZNI a csapatmunkát igénylő pedagógiai feladatok idejét: ellenőrzés, aktualitások, igazítás… VIZSGA

7 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES7 Táblázat a képzési terv megírásához

8 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES8 A képzési terv A TÉMA A társadalmi-szakmai környezet TANULMÁNYOZÁSA A társadalmi-szakmai környezet TANULMÁNYOZÁSA Áttekintés A váltakozás: 3 szint Egységet teremt és értelmet ad a váltakozás minden egységének (tematikus szervezés) és a képzés teljes folyamatának. Egyesíti az élet és az iskolai tanterv logikáját. Egységesített képzést (szakmai és általános) tesz lehetővé, és jelentést konstruál: interdiszciplináris, globális, szisztematikus megközelítés Tapasztalatra épül

9 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES9 TANULMÁNYI TERV Kérdések megfogalmazása A tapasztalatokról szóló tanulmány előkészítése TANULMÁNYI TERV Kérdések megfogalmazása A tapasztalatokról szóló tanulmány előkészítése A társadalmi- szakmai környezet tanulmányozása Megfigyelés Kérdések megfogalmazása Megvitatás (írásbeli beszámoló) A társadalmi- szakmai környezet tanulmányozása Megfigyelés Kérdések megfogalmazása Megvitatás (írásbeli beszámoló) Korrekció KÖZZÉTÉTEL Kommunikáció, Adatok felhasználása Korrekció KÖZZÉTÉTEL Kommunikáció, Adatok felhasználása Új látásmód Kísérletek Megfigyelések Kritika Javítások Új kérdések feltevése Új látásmód Kísérletek Megfigyelések Kritika Javítások Új kérdések feltevése ÓRÁK Elméleti kiegészítés Tanulmányi látogatás Közreműködés ÓRÁK Elméleti kiegészítés Tanulmányi látogatás Közreműködés A váltakozásra épülő képzés középpontjában álló TÉMA VEZETÉSE Képzési központ Társadalmi- szakmai környezet Képzési központ

10 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES10 A társadalmi-szakmai környezet tanulmányozása (2) A diák tapasztalatai alapján 1. Tanulmányi terv (TT) (folytatás) c) A Tanulmányi terv megszerkesztése (2 példa) - Utolsó lépésként az oktató a csoport részvételével, a táblánál véglegesítheti - A kérdéseket és az ötleteket az óra után a tanuló formába öntheti és egységbe szervezheti - A folyamatot mind időben, mind a szintnek megfelelően variálni kell d) A Tanulmányi terv bemutatása a csoportnak - A tanulmányi terv leadható gépelve. Leadása a kurzus végén történik, előkészíti a vállalatnál töltött időszakot - Alkalmat nyújt a terepmunka lefolytatásakor alkalmazott módszer és rendszer átgondolására

11 2000 szeptember Louis-Marie BOUGES11 A társadalmi-szakmai környezet tanulmányozása (1) A diák tapasztalatai alapján 1. Tanulmányi terv (TT) Lehetőséget nyújt a gyakornoknak, hogy megfogalmazza tapasztalatait: amit megél, amit lát, amit hall, és amit mondanak neki a családi, a társas és a szakmai környezetében: 4 lépés a) A tanulmányt végző hallgató elkészíti a prezentáció vázlatát – a TT bemutatása: - a tanulmány célja: milyen célt szolgál a tanulmány, - a későbbi közzététel tervezett tartalma és struktúrája, - a kiegészítő képzésben tanulni kívánt tantárgyak és tevékenységek. - a tanulmány kiemelt elemei: az oktatónak ismernie kell a tanulmány témáját (ha mégsem, akkor adatokat kell gyűjtenie és a gyakorlati felelősökkel találkoznia...). - az animációs folyamat: személyes kutatás, páros munka, kiscsoportos munka, nagycsoportos munka, időzítés - a prezentáció formai elemei: táblázatok, ábrák, interjúk… b) Beszélgetés és felkészülés a gyakornokkal közösen: - A legfontosabb a gyakornok inspirálása, hogy kifejezze gondolatait a tanulmány témájáról és a témakörről. Amit elmondanak, kérdéseket fog felvetni, amelyek köré a tanulmány szerveződik majd - A kérdések megfogalmazása a módszerre és a kommunikáció pontosságára hívja fel a figyelmet. A kérdések célja párbeszéd kialakítása.

12 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES12 2. A szó szerinti tanulmányozás: A tanulmányozás során a gyakornok kérdéseket tesz fel az őt körülvevő világ szereplőinek (család, szakemberek, a városában lakók, döntéshozók, gyakorlati vezetők…) Ez a párbeszéd, a másik tapasztalatainak megismerésének ideje. A tanulmányozás módszertana: - meghallgatás - megfigyelés - párbeszéd a társadalmi-szakmai környezet képviselőivel - jegyzetelés - logikusan felépített fogalmazás írása A társadalmi-szakmai környezet tanulmányozása (5) A diák tapasztalatai alapján

13 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES13 3. A tanulmány közzététele. A közzététel céljait már a képzési terv elkészítésekor tisztázzuk: A teljes tanulmányt nem feltétlenül kell közzétenni. - a közzététel mely elemeit mely tantárgy tudja felhasználni? - A közzététel mely elemeit és milyen formában fogjuk rögzíteni? - 1 vagy 2 oktató fogja bemutatni az eredményeket? - globális lesz vagy a kurzusok között felosztott? - milyen animációs formát alkalmazunk: kis csoportok, kerekasztal, beszámoló egyes szituációkról, demonstrációs eszközök... A közzététel módszertana : - tapasztalatok, nézőpontok ütköztetése - a tolerancia tanulása: a teljesen eltérő tapasztalatok elfogadása - elemzés: miért vannak ezek a különbségek? - szintézis: a tanulmányok közös elemei - nyitottság: a tapasztalatok különbözőségének gazdagsága + megtanulni az azonosságok és a különbségek kibékítését - érvelés: miért cselekszik így az én gyakorlati vezetőm? - kérdésfelvetés: milyen tudományos összefüggést világít meg ez a gyakorlat? A társadalmi-szakmai környezet tanulmányozása (6) A gyakornok tapasztalatai alapján

14 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES14 Közzététel A csoport Objektivitás (tudás + általános, fejlődő) Eltávolodás BESZÉD Szubjektivitás (helyi tudás) ÉLET (tapasztalat) Bevonódás A társadalmi-szakmai környezetben folytatott képzés A képzési központban folytatott képzés A társadalmi-szakmai környezet tanulmányozása (7) A szakmai képzés menete

15 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES 15 Társadalmi-szakmai környezet A váltakozás: a „törések” kezelése Törés Társadalmi-szakmai környezet KÉPZÉSI KÖZPONT 1.Hétfő reggeli kiemelt esemény : A FOGADÁS - A gyakornokok gondolatkifejtésének ideje: A vállalatnál és a társas környezetben megélt események megosztása - Egymás meghallgatásának, a kölcsönös információ-megosztás ideje, -a „kapcsolattartó leckekönyv” jelentősége: A társadalmi-szakmai környezetben töltött időszak fontos eseményei, az időszak mérlege… 2. Prezentáció, a hét megszervezése 3. A társadalmi-szakmai környezetben tanultak korrekciója 1.Hétfő reggeli kiemelt esemény : A FOGADÁS - A gyakornokok gondolatkifejtésének ideje: A vállalatnál és a társas környezetben megélt események megosztása - Egymás meghallgatásának, a kölcsönös információ-megosztás ideje, -a „kapcsolattartó leckekönyv” jelentősége: A társadalmi-szakmai környezetben töltött időszak fontos eseményei, az időszak mérlege… 2. Prezentáció, a hét megszervezése 3. A társadalmi-szakmai környezetben tanultak korrekciója 1. Felkészülés a közzétételre: a TANULMÁNYI TERV elkészítése - A tanulók megismertetése a célokkal, a következő téma tartalmával, - A közzététel időszakában elkészítendő tanulmány tartalmának kidolgozása az osztállyal közösen, a téma megalapozása. Péntek délutáni kiemelt esemény: 2. A családi gazdaságnál lezajlott munkamenet mérlege 3. A közzététel időszakának előkészítése: „kapcsolattartó leckekönyv”: a mérlegről és a munkáról szóló jegyzetek a közzétételre való felkészüléshez. 1. Felkészülés a közzétételre: a TANULMÁNYI TERV elkészítése - A tanulók megismertetése a célokkal, a következő téma tartalmával, - A közzététel időszakában elkészítendő tanulmány tartalmának kidolgozása az osztállyal közösen, a téma megalapozása. Péntek délutáni kiemelt esemény: 2. A családi gazdaságnál lezajlott munkamenet mérlege 3. A közzététel időszakának előkészítése: „kapcsolattartó leckekönyv”: a mérlegről és a munkáról szóló jegyzetek a közzétételre való felkészüléshez.

16 2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES16 Kapcsolattartó leckekönyv Tanulmányi terv Tanulmányi terv A váltakozás tevékenységei és eszközei Közzététel Tanulmányi látogatás Tanulmányi látogatás Pedagógiai eszközök Pedagógiai eszközök Közös megfigyelési, kutatási, vitatkozási, gondolkodási eszköz a társadalmi-szakmai környezet szereplőivel. Szóbeli, írásbeli és ábrázolási eszköz. A gondolkozás tanulása. A hatékony együttműködés eszköze. Szocializációs tevékenység, összekötő kapocs a tapasztalat (az élet) és a tudás között. Az eltérő tapasztalatok kifejezésének ad helyet. Az eltérő tapasztalatok közzétételét egészíti ki, a látogatás közös referenciaponttá válik a csoport számára, és szélesíti minden diák látókörét Eszközök (többek között a pedagógiai dokumentumok), amelyek célja az életről való tudás és a tantervi tudás közötti összefüggések feltárása: életet ad egy aktív pedagógiának (önkifejezés a közzétételkor, munkairányítás, kiscsoportos munka…) A képzés különböző szereplői közötti kommunikációs eszköz: gyakornokok, gyakorlati vezetők, tantestület. Valójában leckekönyv, amely kapcsolatban tartja és informálja a két képzési helyszínt.


Letölteni ppt "2000 szeptemberLouis-Marie BOUGES1 MFR: mezőgazdasági szakmákat oktató képzési központ (a ford.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések