Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

– avagy egy belügyi kutatás első eredményei – A RENDÉSZETI VEZETŐ - KIVÁLASZTÁSI RENDSZER TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSA Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D r.őrnagy Belügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "– avagy egy belügyi kutatás első eredményei – A RENDÉSZETI VEZETŐ - KIVÁLASZTÁSI RENDSZER TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSA Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D r.őrnagy Belügyi."— Előadás másolata:

1 – avagy egy belügyi kutatás első eredményei – A RENDÉSZETI VEZETŐ - KIVÁLASZTÁSI RENDSZER TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSA Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D r.őrnagy Belügyi Tudományos Tanács Alkalmazott pszichológiai Munkacsoport ügyvivő

2 A KUTATÁS ALAPJA  2013. március 1-én hatályba lépett a 2/2013. (I.30.) BM rendelet – a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról –,  mely alapján a jövőben egyetlen osztályvezető, vagy annál magasabb szintű vezető sem bízható meg, illetve nevezhető ki, ha nem felelt meg a rendelet által előírt kiválasztási eljáráson, valamint nem teljesítette sikeresen az adott vezetői szint számára előírt vezetőképzési követelményeket.

3 K UTATÁSI C ÉLKITŰZÉS  A rendelet által előírt, az egyes belügyi szervek specifikumait is figyelembe vevő, mégis egységes vezető-kiválasztási rendszer széles körű konzultatív és tudományos kutatói munkán alapuló megalapozása érdekében  a Belügyi Tudományos Tanács és a  BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság  a BTT Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoportja három ügyvivőjének vezetésével egy kutatócsoportot hozott létre.  A kutatás 2013. május 30-ig tartó első fázisának célja:  a vezető-kiválasztási eljárások során vizsgálandó kompetenciák meghatározása,  az egyes belügyi szervek specifikumait is figyelembe véve.

4 K UTATÓCSOPORT A Belügyi Tudományos Tanács Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoportjának tagjai:  Csató Péter munka- és pályatanácsadó szakpszichológus  Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus  Mihalovszky Gabriella klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus A különböző rendvédelmi szerveket képviselő további tagok:  Kovács Péter munka- és szervezet szakpszichológus  Oláh László klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus  Pesti Tímea munka- és szervezet szakpszichológus  Schádné Zámolyi Judit munka- és szervezet szakpszichológus  Tomasovszki László klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

5 A jelentkezést (önkéntes vagy állományilletékes parancsnok javaslatára) egy felmérés követi, amit az OKTF szakértője vagy trénere végez. Legalább 55%-os szinten kell ahhoz teljesíteni, hogy valaki bekerüljön az adott belügyi szerv által vezetett rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankba. Ezt követően vehet részt – ha van rendészeti szakvizsgája – a Rendészeti Vezetővé Képző tanfolyamon. Ami egy zárófelméréssel és vizsgagyakorlat al zárul,  mestervezetői kompetencia-megfelelést mérő felméréssel Aki mindezen legalább 70%-os szinten teljesít, az vehet részt a Rendészeti Mestervezetővé Képző tanfolyamon. Rendészeti Mestervezetővé Képző tanfolyamon. R ENDÉSZETI V EZETŐKÉPZÉSI ÉS T EHETSÉGGONDOZÁSI R ENDSZER - 2/2013. (I.30.) BM r. -

6 A KUTATÁS K OMPETENCIA - FOGALMA Bruner: A legtágabb értelemben vett intelligencia, a „mit” tudásán túl a „hogyan” tudását is magában foglalja. Udvardi-Lakos: Személyes adottság, amely révén a folytonos változásokat követve képesek vagyunk az újabb és újabb feladatokat adekvátan megoldani. L. Leplat: A kompetencia elválaszthatatlan az adott akciótól, amiben megnyilvánul. Senki sem születik kompetensnek, az elméleti és tapasztalati tanulás folyamán válik azzá.  A kompetencia nem csak kialakítható, megszerezhető, modellezhető, hanem fejleszthető is. A kérdőívek és interjúk során rákérdeztünk a hatékony munkavégzéshez szükséges: - Képességekre - Személyes tulajdonságokra - Ismeretekre - Társas kapcsolatokra - Gyakorlati alkalmazásokra

7 A V IZSGÁLATI M ÓDSZER I. – SZERVENKÉNT KÜLÖN – 1. A vizsgálat kérdőíves felmérésen és interjúk felvételén alapult.  Az alkalmazott kérdőívek, valamint interjú vezérfonalak elméleti alapja egységes volt,  megjelenése, valamint a feltett kérdések vonatkozásában azonban heterogenitást mutatott az egyes szerveknél, mely már önmagában is a kutatási eredmények megbízhatóságát erősítette. SzervekMit?Hogyan? Országos Rendőr-főkapitányság -Kérdőív -Interjú -Elektronikusan -Személyesen Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság -Kérdőív-Papír alap, személyesen Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága -Kérdőív-Elektronikusan Alkotmányvédelmi Hivatal -Kérdőív-Papír alap, levél Nemzetbiztonsági Szakszolgálat -Interjú-Személyesen

8 Félig strukturált vezetői interjúk (39 db) Elektronikus kérdőíves felmérés (1600 főnek)  9 fő középv. + 29 fő felsővezető Kérdések: 1. személyes vezetői életút; 2. a rendőri általános kompetenciák; 3. középvezetői kompetenciák (mi emeli ki őket?, mi kell?); 4. felsővezetői kompetenciák (mi emeli ki őket, mi kell?); 5. szakterületek szerinti specifikumok (bü./rend.)  a 2012-ben a belügyminiszter által elrendelt és a BM OKTF által lebonyolított vezetői továbbképzésen részt vetteknek Kérdések (befejezetlen mondatok) saját + 2 másik vez.: 1. A vezető legyen képes… 2. A vezető ismerje… 3. A vezető a gyakorlatban alkalmazza… 4. A vezető (legyen valamilyen)… 5. A vezető a Rendőrségen belüli/kívüli kommunikáció során törekedjen… O RSZÁGOS R ENDŐR - FŐKAPITÁNYSÁG

9 A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZERVENKÉNTI ARÁNYA A Z EGYES SZERVEK RÉSZVÉTELI ARÁNYA Vezetőiösszlétszám (kutatásba bevontak száma) Résztvevők száma (válaszadók száma) Részvételi arány Országos Rendőr-főkapitányság 1600 fő 549 fő 34,3% Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 755 fő 450 fő 59,6% Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 436 110 fő 25,2% Alkotmányvédelmi Hivatal 89,5% Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 32,6%

10 A KÖZÉP - ÉS FELSŐVEZETŐK ARÁNYA A MINTÁBAN A VEZETŐI SZINTEK MEGOSZLÁSA Osztályvezetők aránya Főosztályvezetők aránya Országos Rendőr-főkapitányság 69,5% (381 fő) 30,5% (167 fő) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 100% (450 fő) 0% Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 61% (67 fő) 39% (43 fő) Alkotmányvédelmi Hivatal 72%28% Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 87,9%12,1%

11 ORFK SZAKTERÜLETI MEGOSZLÁS

12 A V IZSGÁLATI M ÓDSZER II. – Ö SSZ - BELÜGYI LISTA – 1.Pontosság, Megbízhatóság 2.Következetesség, kiszámíthatóság 3.Objektivitás 4.Szakmai-, szervezeti-, hely- ismeretek alkalmazása (tájékozottság) 5.Törvényesség, szabálykövetés 6.Vezetői ismeretek és készségek alkalmazása (funkciók ellátása) 7.Csapatmunka, csapatépítés, együttműködés, kompromisszumkészség 8.Kapcsolati tőke építése 9.Erőforrásokkal való gazdálkodás (Rendőrség) 10.Személyes példamutatás 11.Önismeret, hibák felismerése, önfejlesztés 12.Elhivatottság, lojalitás 13.Terhelhetőség: kitartás, stressztűrés, stresszkezelés 14.Döntési képesség 15.Felelősségvállalás, kötelességtudat 16.Határozottság, magabiztosság 17.Rugalmasság, alkalmazkodóképesség 18.Empátia, tolerancia 19.Emberismeret, állományismeret 20.Motiválási képesség 21.Érdekérvényesítés, asszertivitás 22.Konfliktuskezelés 23.Cél- és feladat-orienáltság 24.Kommunikációs készség 25.Kreativitás, innováció 26.Nyitottság az új helyzetekre 27.Stratégiai gondolkodás, rendszerszemlélet, lényeglátás

13 A V IZSGÁLATI M ÓDSZER II. – F ÓKUSZCSOPORT – 1.Pontosság, MegbízhatóságI. 2.Következetesség, kiszámíthatóság 3.Objektivitás 4.Szakmai-, szervezeti-, hely- ismeretek alkalmazása (tájékozottság)II. 5.Törvényesség, szabálykövetés 6.Vezetői ismeretek és készségek alkalmazása (funkciók ellátása)III. 7.Csapatmunka, csapatépítés, együttműködés, kompromisszumkészség 8.Kapcsolati tőke építése 9.Erőforrásokkal való (hatékony) gazdálkodás (Rendőrség)IV. 10.Személyes példamutatásV. 11.Önismeret, hibák felismerése, önfejlesztés 12.Elhivatottság, lojalitás 13.Terhelhetőség: kitartás, stressztűrés, stresszkezelés VI. 14.Döntési képességVII. 15.Felelősségvállalás, kötelességtudat 16.Határozottság, magabiztosság 17.Rugalmasság, alkalmazkodóképesség VIII. 18.Empátia, tolerancia 19.Emberismeret, állományismeret IX. 20.Motiválási képesség (Vezetői gondoskodás) 21.Érdekérvényesítés, asszertivitás X. 22.Konfliktuskezelés XI. 23.Cél- és feladat-orienáltság XII. 24.Kommunikációs készség XIII. 25.Kreativitás, innováció XIV. 26.Nyitottság az új helyzetekre 27.Stratégiai gondolkodás, rendszerszemlélet, lényeglátás XV.

14 EGYÉNEGYÉN DÖNTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - Megbízható - Terhelhető - Kreatív - Példamutató - Stratégiai gondolkodó - Cél- és feladatorientált - Szakmai ismeret TÁRSAS KAPCSOLATOK - Kommunikációs készség - Konfliktuskezelés - Érdekérvényesítés, asszertivitás SZERVEZETSZERVEZET KÜLSŐKÖRNYEZETKÜLSŐKÖRNYEZET - Vezetői gondoskodás - Vezetői funkciók ellátása (szakterületi, alrendszeri szinten) - Erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás (meghatározza) - Vezetői funkciók ellátása (szervezeti szinten) - Erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás (megteremti) OSZTÁLYVEZETŐOSZTÁLYVEZETŐ FŐOSZTÁLYVEZETŐFŐOSZTÁLYVEZETŐ - Rugalmasság

15 EGYÉNI I. K ÖZÉPVEZETŐI SZINT F ELSŐVEZETŐI SZINT Megbízhatóság, Következetesség, Kiszámíthatóság A feladatot határidőre, a szakma szabályainak megfelelően elvégzi. A vonatkozó normák betartása mellett döntéseiben következetes. Viselkedése kiszámítató. Feladat- meghatározásai, elvárásai, átláthatók. A feladatot határidőre, a szakma szabályainak megfelelően elvégezteti és visszaellenőrzi. A vonatkozó normák betartása mellett döntéseiben következetes. Viselkedése kiszámítató. Feladat-meghatározásai, elvárásai, átláthatók. Terhelhetőség Munkavégzésben, céljai elérésében nehézségek ellenére is kitartó. Magas stressz-tűrés jellemzi, (kritikus helyzetekben nem borul ki.) A keletkezett stresszt mind a vezetett szervezetben, mind önmagát tekintve elfogadott technikákkal kezelni képes. Frusztráció-tűrése magas, folyamatosan a megoldásokat keresi. Külső, a szervezeti működés irányába ható negatív nyomást csökkenteni képes. Szervezet érdekében a konfrontációt vállalja. Kreativitás, innováció, nyitottség Kezdeményező, nyitott az újszerű megoldásokra, módszerekre, azokat gyakorlatban alkalmazza. Felismeri és támogatja az új kezdeményezéseket. Szükséges változtatásokat bevezeti. Elismeri a fejlődés szükségességét. Támogatja az innovatív kezdeményezéseket. Személyes példamutatás Felismeri saját határait és fejlesztendő területeit. Önismereti és önfejlesztési igény jellemzi, személyes és szakmai területeken egyaránt. Reális önismerettel rendelkezik. Szakmai tevékenységében és általános emberi értékek területén példamutatóan viselkedik. Szakmai előélete követésre méltó. Szakmai tevékenységében és általános emberi értékek területén példamutatóan viselkedik. A szervezetet a külső kapcsolatokban méltón megjeleníti.

16 EGYÉNI II. K ÖZÉPVEZETŐI SZINT F ELSŐVEZETŐI SZINT Stratégiai gondolkodás, rendszer- szemlélet, lényeglátás Stratégiában, alrendszerben, gondolkodik. Prioritásokat határoz meg(célok), lényeglátó(információt megszűr), összefüggéseket lát meg, általános következtetéseket levon, elemző-értékelő szemléletmód (tevékenység) jellemzi. Hosszú távú stratégiában, rendszerekben egymáshoz kapcsolódó alrendszerekben gondolkodik. Cél- és feladat- orientáltság A célt meghatározza, ahhoz méri a feladatokat, azokat személyhez és határidőhöz kötötten delegálja, visszaellenőrzi. Egész szervezetet érintő stratégiai célokhoz kötődő feladatokat delegál és ellenőriztet. Szakmai ismeret, szervezeti tájékozottság A feladat végrehajtásában megszerzett elméleti és szakmai ismereteit a gyakorlatban alkalmazza. Elméleti tudását a szakmai gyakorlattal összeegyezteti. Szervezeti folyamatokat átlátja, azokban akadálymentesen eligazodik. A feladat elosztásában/kiadásában megszerzett elméleti és szakmai ismereteit a gyakorlatban alkalmazza. Elméleti tudását a szakmai gyakorlattal összeegyezteti. Szervezeti folyamatokat átlátja, azokban akadálymentesen eligazodik.

17 TÁRSAS KAPCSOLATOK K ÖZÉPVEZETŐI SZINT F ELSŐVEZETŐI SZINT Kommunikációs készség Szóban és írásban világosan, egyértelműen, érthetően fogalmaz. Kommunikációja nyílt, őszinte, hiteles, kétirányú, folyamatos (elérhetőség biztosítása). Megfelelő diplomáciai érzékkel bír. (mind a saját szervezetébe tartozók, mind az azon kívüli kommunikációs helyzetekben.) Világos, egyértelmű, határozott kommunikáció. Strukturált, a szervezeti érdekeknek megfelelően felépített, lényegre törő kommunikációt folytat minden szinten, szervezeten kívül és a szervezeten belül is. Konfliktus- kezelés A konfliktushelyzeteket felismeri az azokból adódó feszültségeket kezeli, a problémákat vállalja és a hatékony megoldást menedzseli. Együttműködésre, partnerségre törekszik, a konfliktushelyzeteket, vállalja, azok hatékony megoldását menedzseli. A szervezeten belül és kívüli (társ szervek, civil intézmények stb. irányába) a konfliktushelyzeteket felismeri, az azokból adódó feszültségeket kezeli, a konfliktusokat vállalja és a hatékony megoldást menedzseli. Érdek- érvényesítés, asszertivitás A szervezeti érdekeket képviseli és érvényesíti. Beosztottjaiért és a vezetett szervezetért kiáll, lojális. Teljesíthető feladatokat vállal. A szervezetről kifelé (civilek) pozitív képet mutat. Javaslatokat tesz a szükséges jogi és költségvetési változtatásokra. Az irányított szervezet érdekeit képviseli, és a másik fél érdekeit is figyelembe véve érvényesíti. Rugalmasság, alkalmazkodó- képesség Elfogadja az állandó szervezeti változások természetét, az új helyzetben tájékozódik. A kialakult változó helyzetet felismeri, tevékenységét és szervezete tevékenységét annak megfelelően szervezi. Támogatja a szükségszerű személyi és szervezeti változásokat.

18 VEZETŐI K ÖZÉPVEZETŐI SZINT F ELSŐVEZETŐI SZINT Vezetői gondoskodás Motiválja a beosztottait; ismeri és alkalmazza a motiválás eszközeit és az egyéni fejlesztés eszközeit. Beosztottaival szemben empatikus és toleráns. Munkatársait ismeri képességeikkel, erősségeikkel, fejlesztendő területeikkel, tisztában van. Ismeri a beosztottak munkaképességet befolyásoló tényezőket, azokat helyesen értelmezi, szükség esetén tudja, hogy kitől kérhet segítséget. Munkatársait ismeri, képességeikkel, erősségeikkel, fejlesztendő területeikkel, tisztában van. Vezetői funkciók ellátása Szervezi, tervezi, koordinálja és irányítja a szakterület tevékenységét. Tervszerűen építi kapcsolatait mind a szervezeten belül, mind a külső partnerekkel. Együttműködésre, partnerségre törekszik mind a formális, mind az informális kapcsolatok területén. Csapatot épít. Szükség esetén feladatot delegál. Szervezi, tervezi, koordinálja és irányítja a szervezet tevékenységét. Tervszerűen építi kapcsolatait mind a szervezeten belül, mind a külső partnerekkel. Együttműködésre, partnerségre törekszik mind a formális, mind az informális kapcsolatok területén. Csapatot és bizalmat épít. Feladatot delegál. Erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás Az adott feladat ellátásához minimálisan szükséges erőforrásokat meghatározza. Megteremti a szükséges optimális feltételeket (humán erőforrás, eszközök).

19 * DÖNTÉS K ÖZÉPVEZETŐI SZINT F ELSŐVEZETŐI SZINT Döntés, felelősség- vállalás A céloknak megfelelően, a hatékony megoldás érdekében -gyors, -határozott, -egyértelműen megfogalmazott döntést hoz. Szükség esetén: -döntését megváltoztatja, -ezért felelősséget vállal. -Felelősségével tisztában van, -hibáit felismeri, -azok következményeit vállalja. A stratégiai céloknak megfelelően, rendszerszemléletű, a hatékony megoldás érdekében: -gyors, -határozott, -egyértelműen megfogalmazott döntést hoz. Szükség esetén: -döntését megváltoztatja, -ezért felelősséget vállal. -Felelősségével tisztában van, -hibáit felismeri, -azok következményeit vállalja.

20 ORFK OKF 1.A vonatkozó normák és egyéb szabályozók pontos ismeretének és alkalmazási képessége mindkét vezetői szinten az elsők között szerepel. 2.Mindkét szinten kiemelkedik a parancsnoki gondoskodás keretében a beosztottak ismeretének fontossága és a humánus, empatikus, toleráns viselkedés. 3.Dobogós helyen van a dönteni képesség akár nehéz helyzetekben is. 4.Hangsúlyozott szerepe van a példamutatásnak és az együttműködési képességnek is. 5.Az érdekérvényesítés fontossága és a stratégiai szemlélet elsősor ban a felsővezetői szinten jelenik meg. S PECIALITÁSOK S PECIALITÁSOK 1. Tisztesség, becsület: A munkavégzéshez és a szervezet image- éhez tartozó és elvárható erkölcsi és etikai normák betartásának, betartatásának képessége. 2. Kitartás: A feladatok végrehajtása során megmutatkozó céltudatos, állhatatos, szorgalmas tevékenység a célok elérése érdekében. 3. Csapatmunka, együttműködés: A csoport által meghatározott normák, szabályok betartásának képessége, a tagokkal való együttműködés mértéke. A csoportfolyamatok ismerete és azok kezelésének képessége. 4. Objektivitás, racionalitás: Cselekedetek és döntések érzelmektől és értékítéletektől mentes kivitelezése.

21  Az egyik legfontosabb eredménye az egyes belügyi szervek vezetői állományának közös szemlélet szerint történő vizsgálata, valamint az eredmények egységes értékelési rendszerének kialakítása volt.  A belügyi szervek egységességét jelzi az, hogy már a felvett kérdőívek és interjúk nyers adatai is nagymértékű összecsengést mutattak a mérőeszközök egyfajta heterogenitása ellenére is.  A két vezetői szintre vonatkoztatva specifikusan is definiált vezetői kompetenciák rendszere tökéletes kiindulópontot ad az egységes belügyi vezető-kiválasztási és vezetőképzési rendszer kialakítása, modernizálása számára. A K UTATÁS E REDMÉNYEI A K UTATÁS E REDMÉNYEI

22  A 2/2013. (I.30.) BM rendelet által meghatározott belügyi vezető- kiválasztási és vezető-képzési rendszert akkor fontos lenne összehangolni az alábbi rendszerekkel:  az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet által meghatározott komplex alkalmasság-vizsgálati rendszer,  A 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelettel, valamint 26/2013. (VI.26.) BM rendelettel szabályozott - kompetencia alapú - teljesítményértékelési rendszer,  valamint a szintén a 2/2013. (I.30.) BM rendelet által meghatározott kötelező szakmai továbbképzési rendszer.  Ugyan ilyen fontos lenne, hogy a szakemberek közötti kapcsolat, kommunikáció és együttműködés rendszere is kialakulhasson és folyamatossá válhasson.  A jelenlegi rendszer ezen összehangolások és kapcsolatok hiányában rendkívül pazarló és számos redundanciát tartalmaz, melyek kiküszöbölésével jelentősen növelhetővé válhatna a vezető- kiválasztási rendszer hatékonysága. A J ÖVŐ

23  A kutatómunka és a szakmai módszertan fejlesztése folytatódik, jelenleg is folyamatban van…  ÁROP- 2.2.17 „Új közszolgálati életpálya”  Kompetenciatérkép pontosítása, a rendszerek összehangolása  3 online, 7 papír-ceruza teszt kidolgozása  szervezet-specifikus AC, DC gyakorlatok kidolgozása  360 fokos értékelési rendszer kidolgozása  A kutatócsoport következő feladata:  A szervezeti és szakterületi specifikumok feltérképezése,  a súlyozási rendszer kialakítása. A J ELEN A J ELEN

24 Köszönöm a figyelmüket! Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D r. őrnagy alosztályvezető Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Pszichológiai Alosztályszaboe@fejer.police.hu


Letölteni ppt "– avagy egy belügyi kutatás első eredményei – A RENDÉSZETI VEZETŐ - KIVÁLASZTÁSI RENDSZER TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSA Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D r.őrnagy Belügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések