Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hagyományos ormánsági közösségek – a helyi társadalmak integrációs lehetőségeinek tükrében Ragadics Tamás PTE BTK Szociológia Tsz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hagyományos ormánsági közösségek – a helyi társadalmak integrációs lehetőségeinek tükrében Ragadics Tamás PTE BTK Szociológia Tsz."— Előadás másolata:

1 Hagyományos ormánsági közösségek – a helyi társadalmak integrációs lehetőségeinek tükrében Ragadics Tamás PTE BTK Szociológia Tsz.

2 Ormánság – problémák, konfliktusok • Elaprózódott településállomány • Hiányos infrastruktúra • Peremterület (földrajzi, gazdasági, szociális) • Előnytelen munkaerő-piaci helyzet • Társadalmi erózió • Ördögi körök, „önsorsrontó stratégiák” • Heterogenitás

3 Vizsgálat: helyi közösségek állapota, a közösségfejlődés lehetőségei • A dezintegráltság okai: • Negatív migrációs trendek (elit-hiány, költözések) • Paternalizmus • Passzivitás, pesszimizmus, irigység, individualizáció • Bűnözés ― szegénység • Közösségi és információs pontok hiánya • Következmény: a válságkezelés hiányzó alapjai • Cél: pozitív példák, hatékony helyi stratégiák feltárása (interjúk a kulcsszereplőkkel 2006-tól)

4 Hagyományos ormánsági közösségek – alapkövek a helyi társadalmak újjáépítéséhez • Miért? (változó gazdasági-társadalmi helyzet, átalakuló helyi közösségek – érvényesség?) • Közös pontok: -Tér (Dráva-menti térség) -Természet-központúság (hagyományos tájhasználat) -Cél: megélhetés, önellátás biztosítása

5 Hagyományos közösségek alapjai: • Családi, rokoni kapcsolatok • Korcsoport, barátok • Lokalitás • Munka • Vallás • Ünnepek

6 Családi, rokoni kapcsolatok • Hagyományosan: -Kulcsfontosságú -Vérségi, leszármazási kötelékek számon tartása -Kölcsönös segítségnyújtás • Ma: -Migráció -Individualizáció -Eltérő munkamegosztás, munkavállalás -Szegénység kultúrája De: szegénység - együttműködés

7 Korcsoport, barátok • Együtt játszó, nevelkedő gyermekek közössége • Fiatal lányok és legények • Házastársak, keresztszülőség • Közös munka és ünneplés • Egymást látogató idősek • Iskolaválasztás lehetősége – szegregáció • Tömegiskolák • Gyors kiszakadás a helyi közösségből – iskola, munka • Maradnak: fiatalok iskolai kudarcokkal • Bandák: nagy szocializációs erő

8 Lokalitás: a kommunikáció és együttműködés alapja • Faluközösség – nemzetségi jelleg • Intenzív térhasználat – munkavégzés a falu határában • Szomszédság – jelentős szerep • Szegregáció: falu rokoni kapcsolatokkal átszőve • Térhasználat visszaszorulása • Szomszédság: fontos – a migráció rombolja • Szomszédok: vonatkoztatási csoport

9 Munka • Ártéri gazdálkodás • Legeltető állattartás, sertéstartás • Földművelés: • „Kölcsönös segítséggel végezték a nagyobb munkákat, különösen azokat, amelyeknek természetüknél fogva gyorsan kellett lefolyniuk. Elsősorban a rokonok, szomszédok, jóbarátok szokták egymást támogatni. Segítettek a trágyahordásban, szántásban, de különösen a gabonahordásban és cséplésben. Gabonahordáskor mindenkinek az a törekvése, hogy a munka egy nap alatt elkészüljön, az asztag ne maradjon félben. A nagy munkában a legtöbb gazda segítségre szorult, fogattal, emberi erővel támogatták egymást. Ezt természetesen vissza is kellett adni.” (Kodolányi 1960:40) • Előnytelen munkaerő- piaci helyzet • Magas inaktivitási ráta • Szociális transzferek kiemelt szerepe – paternalizmus • Lehetőség: -Közmunka-programok -Ős-Dráva program -Szociális földprogramok

10 Vallás • Átitatja a mindennapokat • Református térség: lelkészek és gyülekezet kapcsolata – presbitérium szerepe • Korai szekularizáció, szektásodás (egyke- kultúra) • Fontos az „arculat” (templomok) • Szekularizáció hatásai • Átalakuló helyi társadalmak • Gyengülő egyházi struktúra (lefedettség) DE: -Egyházi szerepvállalás szociális és oktatási területen -Kisegyházak jelenléte -Jó példák, hatékony kísérletek, intézményesülés

11 Ünnepek • Strukturálják az évet • Megtartásuk, szertartásuk fontos • Erősítik a közösséget – templomi és családi alkalom • Szerepük csökken • Vallási színezetük halványul • Paternalista presztízs-növelő alkalmak? • Pénzhiány • De: -Hagyományos ünnepek, zarándoklatok megerősödése (pl. cigány közösségek) -Lehetőség a közösségi részvételre, együttműködésre, kapcsolatépítésre


Letölteni ppt "Hagyományos ormánsági közösségek – a helyi társadalmak integrációs lehetőségeinek tükrében Ragadics Tamás PTE BTK Szociológia Tsz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések