Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Ellenőrzési és Koordinációs Bizottsága 2011. évi beszámoló Készítette: Horváth Krisztina Ágnes bizottság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Ellenőrzési és Koordinációs Bizottsága 2011. évi beszámoló Készítette: Horváth Krisztina Ágnes bizottság."— Előadás másolata:

1 Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Ellenőrzési és Koordinációs Bizottsága 2011. évi beszámoló Készítette: Horváth Krisztina Ágnes bizottság elnöke tel: 34/515-112, fax: 34/515-109 e-mail: epitesugyihivatal@kemkh.hu

2 Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság tagjai és meghívottai Tagok: − KEM KH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állateü-i Igazgatóság − KEM KH Építésügyi Hivatal − KEM KH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség − KEM KH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv − KEM KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv − KEM KH Munkaügyi Központ − KEM KH Szociális és Gyámhivatal Meghívottak: − KEM Építész Kamara − KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság − KEM Kereskedelmi és Ipar Kamara − KEM KH Hatósági Főosztály − KEM KH Közlekedési Felügyelőség − KEM KH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság − KEM Mérnöki Kamara − KEM Rendőr-főkapitányság − Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám-és Pénzügyőrség Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság

3 Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság 2011. évi munkája Munkacsoportok: 1. Tábori étkeztetés 2. Zenés, táncos szórakozóhelyek működése 3. Szociális foglalkoztatás 4. Autószervizek (munkavédelem) 5. Strandok, fürdők (munkaügy) 6. Kozmetikumok 7. Kivitelezés „Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi másságát — de egy irányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.” /Müller Péter/

4 Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Tábori étkeztetés munkacsoport Vezető: KEM KH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Résztvevő hatóságok: – KEM KH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség – KEM KH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv – KEM KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ellenőrzés szempontjai: – Étkeztetés – Egészségügyi alkalmasság – Személyi higiéné tárgyi feltételei Előzetes megállapodás alapján a munkacsoport tagjai egymástól függetlenül dolgoztak.

5 Megyénkben működő, illetve 2011. évben bejelentett nyári táborok: – Tatabányai Kerület: 2 tábor + 1 cserkészcsapat – Komáromi Kerület:5 tábor – Esztergomi Kerület: 4 nyári tábor + 5 cserkészcsapat – Kisbéri Kerület: 1 tábor – Vándortábor: 1 (Duna – Vizi tábor) – Állandó táborok: 3 (Ifjúsági Tábor Tata, Fenyves Tábor Koppánymonostor, Pilismaróti Tábor) Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Tábori étkeztetés munkacsoport

6 Vezető: KEM KH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Résztvevő hatóságok: – KEM KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv – KEM KH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv – KEM Rendőr-főkapitánysága – KEM Katasztrófavédelmi Igazgatósága – Nemzeti Adó- és Vámhivatal VPOP Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Zenés, táncos szórakozóhelyek működése munkacsoport 1031/2011. (II. 28.) Kormányhatározat és a 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet alapján az alkalmi rendezvények szükség szerinti és a rendszeres rendezvényeket évente 2 alkalommal ellenőrizni kell.

7 Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Zenés, táncos szórakozóhelyek működése munkacsoport I. félévben éjszakai szórakozóhelyek ellenőrzése Nyáron a nyári alkalmi rendezvények ellenőrzése – Víz-Zene-Virág Fesztivál, Tata – Nemzetiségi Sörfesztivál, Környe – Kocsitoló Fesztivál, Kocs – Amerikai Autós Fesztivál, Komárom – Bányász Nap, Tatabánya Október – november: az éjszakai szórakozóhelyek, ill. a zenés-táncos rendszeres rendezvénynek minősülő események ellenőrzése – Zenith Disco, Tokodaltáró – Ice Beach, Esztergom – Kaszino, Esztergom – Flamingo, Komárom – Lui Dance Cafe, Komárom – Pikanto Mediterrán, Tata

8 Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Zenés, táncos szórakozóhelyek működése munkacsoport Ellenőrzés szempontjai: – tűzoltósági felvonulási területek, menekülési útvonalak, a vészhelyzet esetén nagy tömegeket befogadó kijelölt épületek - katasztrófavédelem – közegészségügyi feltételek megléte: kijelölt dohányzóhelyek, víz- és áramellátás, mobil WC-k száma, higiénés állapota, hulladékkezelés,veszélyes anyagok tárolása, rovar- rágcsáló irtás, dolgozók EÜ kiskönyve - népegészségügy – személyzeti öltözők, szekrények, illemhelyek, munkahelyi kockázatértékelési dokumentáció megléte, munkavédelmi oktatás; foglalkoztatás, munkaidő és bér – munkavédelem, munkaügy – élelmiszerek útja (átvétel, szállítólevél, tárolás, kiszolgálás) – élelmiszerlánc-biztonság – nyugtaadási kötelezettség, szeszesitalok zárjegyének megléte, kimérés – NAV-VPOP – mutatványos berendezések: megfelelőség, dokumentációk megléte; árusok: árfeltüntetés, árfelszámítás, mérőeszközök hitelessége, nyugtaadási kötelezettség teljesítése – fogyasztóvédelem Közbiztonság fenntartása a rendezvényeken - rendőrség

9 Vezető: KEM KH Szociális és Gyámhivatal Résztvevő hatóság: – KEM KH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Szociális foglalkoztatás munkacsoport A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 99/B. § (1) bekezdés alapján az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítható. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: munkaviszony keretében munka- folyamatok betanítása, önálló munkavégző képesség kialakítása, fejlesztése, felkészítés a védett munka keretében vagy a nyílt munkaerőpiacon való önálló munkavégzésre.

10 Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Szociális foglalkoztatás munkacsoport Ellenőrzés szempontjai: – Általános adatok egyeztetése – Általános működési feltételek – Szabályzatok – A foglalkoztatási jogviszony – Személyi feltételek – Nyilvántartások – Tárgyi feltételek A közös ellenőrzés 3 fejlesztő- felkészítő foglalkoztatásra irányult, mely 100 fő ellátottra terjedt ki. Egy, azonos időpontban végzett ellenőrzésre került sor. A két hatóság eltérő ritmusban haladt, az ellenőrzött foglalkoztatónak nehézséget okozott a két szerv felé, egy időben való megfelelés. A jövőben időben elcsúsztatott – kb. egy hónapon belüli – ellenőrzések.

11 Vezető: KEM KH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Résztvevő hatóságok: – KEM KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv – KEM Katasztrófavédelmi Igazgatósága Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Autószervizek munkacsoport szept. 15. – okt. 11. 10 márka-független autószerviz munkavédelmi ellenőrzését végezték szoros együttműködésben. Ellenőrzés szempontjai: – a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintje, – a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintje, – az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményei, – a munkaköri, szakmai, ill. személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat.

12 Vezető: KEM KH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Résztvevő hatóságok: – KEM Rendőr-főkapitánysága – KEM Katasztrófavédelmi Igazgatósága – Nemzeti Adó- és Vámhivatal KEM Vám- és Pénzügyőr Igazgatósága Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Strandok, fürdők munkacsoport Ellenőrzés szempontjai: – munkaszerződés megléte, – foglalkoztatással összefüggő bejelentési kötelezettség, – munkaidő-beosztás tájékoztatási kötelezettsége, – nyilvántartási kötelezettség, – munkaidőkeret tájékoztatási kötelezettsége. Ellenőrzött strandok, fürdők: - Komárom Strandfürdő - Tata Fényes Strand - Esztergom Élményfürdő - Tatabánya Gyémánt Fürdő A közös ellenőrzések azonos helyen és időben zajlottak nagyon jó hatásfokkal. A közös munka jövője a múltjában rejlik.

13 Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Kozmetikumok munkacsoport Vezető: KEM KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Résztvevő hatóságok: – KEM KH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Ellenőrzés népegészségügyi szempontjai: – a termék OÉTI felé történő bejelentése megtörtént-e; – a termék magyar nyelvű címkével rendelkezik-e; – a címke tartalmazta-e a kötelezően feltüntetendő adatokat, figyelemfelhívásokat; – a termék nem tartalmazott-e tiltott összetevőt. Ellenőrzés fogyasztóvédelmi szempontjai: – tájékoztatás nyilvántartási időről; – vásárlók könyv megléte, vezetése; – tájékoztatás megléte a panaszügyek intézési helyéről; – árfeltűntetés megfelelősége; – nyugtaadási kötelezettség teljesítése; – fogyasztó megkárosításának vizsgálata.

14 Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Kozmetikumok munkacsoport Ellenőrzött üzletek: − Áruházláncok − Vegyeskereskedések − Gyógynövényboltok − Drogériák Ellenőrzött termékek: Népegészségügy: 93 db termék, Fogyasztóvédelem: 55 féle termék. 3 alkalommal közös ellenőrzéseket végeztek A jövőben időben elcsúsztatott ellenőrzésekkel segítik elő mindkét hatóság hatékonyabb ellenőrzését. Az elmúlt évhez képest a jogkövető magatartás javult.

15 Alcsoportok: 1. Építőanyagok megfelelősége (ÉH + Fogyvéd. Felügy.) 2. Jogszerűség és szakszerűség (ÉH + Munkavédelem és Munkaügy + Építész és Mérnöki Kamarák + Katasztrófavédelem) Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Kivitelezés munkacsoport Vezető: KEM KH Építésügyi Hivatala Résztvevő hatóságok: – KEM KH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség – KEM KH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv – KEM Építész Kamara – KEM Mérnöki Kamara – KEM Katasztrófavédelmi Igazgatósága

16 Ellenőrzési szempontok: Fogyasztóvédelmi szempontok: − megfelelőségi igazolások megléte, − megfelelőségi igazolások vásárlónak történő átadása, − iratok tartalma. Építésfelügyeleti szempontok: − megfelelőségi igazolások megléte, − megfelelőségi igazolások tartalma, − megfelelőségi igazolások tartalmának valóssága. Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Kivitelezés munkacsoport Építőanyagok megfelelősége cement és zsákos anyagok Fogyasztóvédelem 26 kereskedőknél, építésfelügyelet 124 építési munka helyszínén ellenőrzött egymással párhuzamosan. Az építési munkahelyen pozitív változás mutatkozott a kereskedelemben történő ellenőrzések hatására. A jövőben szükség van hasonló párhuzamos ellenőrzésekre.

17 Építésügyi Fórum ÉH + Kamarák + Munkavédelem és Munkaügy Célja: a hatóság kezdeményező kommunikációja és az ügyfélközpontú szolgáltatás, segítve a szakmagyakorlók eligazodását a gyakran változó jogszabályi környezetben Eredménye: nagy érdeklődés, pozitív visszajelzések és egy meginduló kommunikáció a résztvevők részéről Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Kivitelezés munkacsoport Jogszerűség és szakszerűség 31 közös építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzés a Kamarákkal, ebből 21-en a Katasztrófavédelem is részt vett. A közös ellenőrzések helyben és időben nem váltak el egymástól, így a munkamegosztás volt a közös munka kulcsa. Építésfelügyelet: a jogszerűség és szakszerűséget teljes körűen ellenőrzése. Kamarák: szakági kiviteli tervek ellenőrzése. Katasztrófavédelem + I. fokú tűzvédelmi hatóság: tűzvédelmi ellenőrzés. A közös ellenőrzések eredményessége mérhetően nagyobb.

18 „Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker.” (Henry Ford) Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Tapasztalataink − új munkakapcsolatok jöttek létre, − megvalósult az összehangolt együttműködés, − az ellenőrzések széles tárháza vonult fel 2011-ben a bizottság munkája nyomán, − minden hatóság a közös ellenőrzéseken is a saját feladatait el tudta látni, − a társhatóságok belelátnak egymás munkájába, − visszacsatolások a társhatóságok között a közös munka során. A hatékony együttműködés kulcsa a közös cél!

19 − a társhatóságok igényeit is figyelembe vevő előkészítés; − olyan közös ellenőrzések megszervezése és megtartása, melyek a jogkövető magatartás „kikényszerítésének” hatékony eszközei lehetnek; − partnerség kiterjesztése nemcsak a társhatóságok között, hanem az ellenőrzött Ügyfelek felé is; − bővíteni a közös ellenőrzések körét a bizottság bővítésével. Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság Célok a jövő esztendőre

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Szeretetteljes, békés karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag új esztendôt kívánok!


Letölteni ppt "Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Ellenőrzési és Koordinációs Bizottsága 2011. évi beszámoló Készítette: Horváth Krisztina Ágnes bizottság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések