Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat"— Előadás másolata:

1 Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat
Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Geodéziai jogosultságok Összeállította: Holéczy Ernő

2 a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1996. évi LVIII. törvény ( ig hatályos szöveg) a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 1. § (1) Törvény, kormányrendelet (a továbbiakban: jogszabály) által engedélyhez és névjegyzékbe vételhez (a továbbiakban együtt: jogosultság) kötött, építésüggyel kapcsolatos önálló mérnöki, illetve építészeti-műszaki tervezési (tervellenőri), településtervezői és építésügyi műszaki szakértői, továbbá településrendezési szakértői tevékenység (a továbbiakban együtt: mérnöki, illetve építészeti tevékenység) – a (4) és (5) bekezdésben és az 52/A. §-ban foglaltak kivételével – csak az ezen törvényben szabályozott kamarai tagság alapján folytatható. A törvény alkalmazásában mérnöki, illetve építészeti tevékenységnek minősül a földmérési és térképészeti, a területrendezési tervezői, valamint a táj- és kertépítészeti tervezői tevékenység is.

3 1996. évi LVIII. törvény (2009.10.01-től hatályos szöveg)
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 1. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építészeti-műszaki tervezési, tervellenőri, településtervezési, valamint építésügyi műszaki szakértői és településrendezési szakértői, továbbá – ha az adott tevékenységet szabályozó külön törvény úgy rendelkezik – más, törvényben vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben engedélyezéshez kötött, építésüggyel összefüggő tevékenységet (a továbbiakban együtt: mérnöki, illetve építészeti tevékenység) – a (3) és (4) bekezdésben, illetve kormányrendeletben foglaltak kivételével – csak az folytathat, aki az e törvényben szabályozott kamarai tagsággal rendelkezik.

4 2.§.(4) Az országos kamarákon belül a Magyar Mérnöki Kamara legalább építési, tartószerkezeti, épületgépészeti, közlekedési, hírközlési, vízgazdálkodási, vízépítési, környezetvédelmi, földmérő és térképészeti, erdészeti és faipari, mezőgazdasági, gépészeti, hő- és villamosenergetikai, gázipari, elektrotechnikai, munkabiztonsági szakterületeken, illetve a jogosultsághoz kötött egyéb szakértői és tervezői mérnöki szakterületeken, a Magyar Építész Kamara legalább terület- és településrendezési, táj- és kertépítészeti, belsőépítészeti és műemlékvédelmi szakterületeken szakmai tagozatokat hoz létre .

5 Földmérési, Térképészeti és Térinformatikai Tagozat
1997 tavaszán: Földmérési, Térképészeti és Térinformatikai Tagozat Név változás 2004-ben: Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat

6 A GEODÉZIAI TERVEZÉS IS A TERVEZÉSI FOLYAMAT RÉSZE!!!
A törvény műszaki tervezői és szakértői tevékenységet említ, de 1996-ban a geodéziai szakterületen nem volt egyértelmű tervezői jogosultság Célként fogalmazódott meg a tagozat vezetésében: legyen geodéziai tervezői jogosultság, hasonlóan a többi mérnöki szakterülethez A GEODÉZIAI TERVEZÉS IS A TERVEZÉSI FOLYAMAT RÉSZE!!!

7 Miért kell jogosultság, engedély a mérnöki tevékenységek végzéséhez?
Szakmai érdekvédelem, „kontárok” ne végezzenek munkát. 1990 előtt igen „laza” szabályozás volt, gyakorlatilag bárki végezhetett földmérési munkát. (gyorstalpalók) Gimnáziumi érettségivel műszaki ügyintéző. Földmérő névjegyzék A szakszerűtlen munka jelenünkre is kihat. (kataszteri térképek, perek)

8 Milyen engedélyek/jogosultságok léteztek 1996-ban, a földmérés (geodézia) területén?
Ingatlanrendező földmérői minősítés (1990) Első lépés a szakmai színvonal megerősítésére. Nem került át a kamarához. Nem tervezői/szakértői jogosultság. Csak a földmérés egy részterületén vált előírássá. Szakmán kívüliek számára nehezen értelmezhető

9 Milyen engedélyek/jogosultságok léteztek 1996-ban, a földmérés (geodézia) területén?
Mező- és erdőgazdálkodási szakértők 61/1994. FM Földmérési és térképészeti szakértők (FT) 2005-ig nem került át a MMK-hoz. Nem tervezői jogosultság. Nem került szabályozásra, hogy hol kell ilyen szakértői engedély.

10 Milyen engedélyek/jogosultságok léteztek 1996-ban, a földmérés (geodézia) területén?
SzM-g mélyépítési geodéziai tervező Átkerült a kamarához, de joghézag miatt nem tervezői, hanem szakértői engedély lett belőle (SzGD). Általában nem geodéták rendelkeztek ilyen jogosultsággal, hanem mélyépítési tervezők.

11 Átmeneti szabályozás az építési geodéziára
(Az építési törvény felhatalmazása alapján) 4/2001.(II.21.) MMK Választmányi határozat Az építési geodéziai tervezés fogalma: az építménytervezési célt szolgáló térképek, megvalósulási dokumentációk készítése, építési feladatok geodéziai irányítása, ellenőrzése. GD1, GD1É, GD2 fokozatok (teljes jogkörhöz szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség) Megjelent a Mérnök Újság márciusi számában

12 GD1, GD1É, GD2 34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet
az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól 5. Geodéziai tervezési szakterület (betűjele: GD) a) építménytervezés célját szolgáló térképek készítése (állapotfelmérés, tervezési alaptérkép készítés, földrészlet megosztása, kisajátítás), b) a megvalósult állapot geodéziai műszaki dokumentációjának elkészítése (megvalósulási térkép, kisajátítás), c) építési feladatok geodéziai irányítása és ellenőrzése (építmények, épületek geodéziai kitűzése, geodéziai művezetése, mérnökgeodézia). GD1, GD1É, GD2 (teljes jogkörhöz szakirányú egyetemi vagy szakmérnöki képzéssel kiegészített főiskolai végzettség) A FVM-hez került az építésügy, szerencsés találkozás a földüggyel Földügyi és Térképészeti Főosztály és a tagozat vezetésének együttműködése (külön köszönet Hodobay-Böröcz Andrásnak)

13 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 5. Geodéziai tervezés szakterülete (betűjele: GD-T) 5.1. Geodéziai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység: az építést előkészítő, a megvalósulást dokumentáló geodéziai feladatok végzése, b) minden olyan geodéziai dokumentáció elkészítése, mely az építésügy körébe tartozó jogszabályokban meghatározott hatósági eljárásokban részt vesz. Ingatlan-nyilvántartási térképet is érintő, illetve felhasználó geodéziai feladatok végzéséhez ingatlanrendező földmérői minősítés is szükséges. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség földmérő és földrendező mérnök, okl. földmérő- és térinformatikai mérnök, okl. építőmérnök, illetve a Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezekkel egyenértékű képzettség. (teljes jogkörhöz szakirányú egyetemi végzettség vagy főiskolai végzettség + kiegészítő képzés )

14 A SZAKMAGYAKORLÁSI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK FELTÉTELEI
Szakirányú végzettség 3. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezéséhez, a) tervezési jogosultság esetén a tervezési szakterületnek megfelelő szakirányú aa) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség (korábban egyetemi végzettség), ab) alapképzésben szerzett szakképzettség (korábban főiskolai végzettség); b) szakértői jogosultság esetén – a (2) és (6) bekezdés kivételével – a szakértői szakterületnek megfelelő mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség (korábban egyetemi végzettség) szükséges.

15

16 JEGYZŐKÖNYV a június 9-én, a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszékén tartott egyeztető tárgyalásról Jelen vannak: dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar dr. Mélykúti Gábor dékán, NyME Geoinformatikai Kar Holéczy Ernő elnök, MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Tárgy: a 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet szerinti geodéziai tervezői és szakértői jogosultság szempontjából szakirányú geodéziai mérnöki képzettség kreditpontos/félévórás követelményeinek egyeztetése. Felek a geodéziai tervezői/szakértői jogosultság szakirányú végzettség megállapításának kritériumai” című mellékelt követelményrendszert egyetértésben elfogadták. A megfogalmazott kredit-követelményrendszer teljesíthető a MAB által jóváhagyott szakindítási dokumentumokkal. Kmf.

17 EXCEL tábla

18 Szakmai gyakorlat követelmény
Szakmai gyakorlati időként a szakirányú felsőfokú végzettség megszerzését követően, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő a) településtervezői, b) építészeti műszaki tervezési, c) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói, d) felsőoktatási intézményben településtervezési szaktárgy-oktatói, e) építésügyi-műszaki szakértői, f) építési műszaki ellenőri, g) felelős műszaki vezetői, h) beruházás lebonyolítói, i) építésügyi igazgatási, j) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési, tevékenység folytatásának időtartamát, valamint a (7) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni. Szakmai gyakorlati idő nem egyenlő a diploma megszerzése óta eltelt idővel!!!

19 Szakmai gyakorlat követelmény GD-T Egyetemi végzettség (MSc) : 2 év
Főiskolai végzettség: (BSc) : 7 év

20 Geodéziai szakértés szakterülete (betűjele: GD-Sz)
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól Geodéziai szakértés szakterülete (betűjele: GD-Sz) Geodéziai szakértői jogosultsággal végezhető tevékenység: Geodéziai szakértői jogosultsággal a szakterületen teljes körűen végezhető az épített környezet alakításával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, szakmai tanácsadás, javaslattétel. Szakértői jogosultsággal tervezési tevékenység nem végezhető ! (Tervezőivel pedig szakértés nem.)

21 A SZAKMAGYAKORLÁSI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK FELTÉTELEI
Szakirányú végzettség 3. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezéséhez, b) szakértői jogosultság esetén – a (2) és (6) bekezdés kivételével – a szakértői szakterületnek megfelelő mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség (korábban egyetemi végzettség) szükséges. A tagozat minősítési ügyrendje nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező kollégák estében a szakmérnöki képzéssel kiegészített szakirányú főiskolai végzettséget is elfogadja.

22 EXCEL tábla

23 Szakmai gyakorlat követelmény GD-Sz Egyetemi végzettség (MSc) : 8 év
Főiskolai végzettség: (BSc) : 10 év

24 Vezető tervezői cím és tervellenőrzés
A 104/2006.(IV.28.) Korm.rendelet korábbi változata tartalmazta. 14 ilyen jogosultság került kiadásra. A hatályos szabályozás szerint a geodéziai területén megszűnt. Akinek van, az mit tegyen? Megszerzésének költsége volt.

25 F-T földmérési, térképészeti és távérzékelési szakértők (61/1994 (XI.8.) FM rendelet § 3. § (2)) Hatályát vesztette január 1-vel.

26 Nagyméretarányú térképkészítés
Kataszteri térképkészítés Topográfiai térképkészítés Mérnökgeodézia (létesítménygeodézia) Geokartográfia (földrajzi térképészet) Tematikus térképészet Távérzékelés és annak mezőgazdasági (földhasználat, növényzet, termésbecslés, erdők) térképészeti alkalmazása Földügyi térinformatika (geoinformatika) Ingatlanokkal kapcsolatos geodéziai munkák Földmérési, térképészeti és távérzékelési munkák - ellenőrzése - vizsgálata - műszaki-gazdasági elemzése - számítógépes feldolgozása

27 Földmérési igazságügyi szakértők
Mérnök kamarai tagság és szakértői jogosultság szükséges GD-Sz rendben F-T január 1-vel megszűnik, jogalkotási ellentmondás

28 Továbbképzés [103/2006.(IV.28.) Korm.r.]
Az építésügyi tervezői és szakértői jogosultságok meghosszabbításához szükséges (GD-T, GD-Sz) Kötelező továbbképzés (előadás vagy távoktatás), öt év alatt egy alkalommal, Szabadon választható továbbképzés, öt év alatt 20 továbbképzési pont. 28

29 Továbbképzés [103/2006.(IV.28.) Korm.r.]
A jogosultság folyamatos, csak a továbbképzést kell 5 évente igazolni. A továbbképzés teljesítését a területi kamara hatósági bizonyítvánnyal igazolja (jelenleg 20 eFt ) Az igazoláshoz le kell adni a kötelező és szabadon választott rendezvényeken kapott igazolásokat! FIGYELEM! AZ IGAZOLÁSOKAT A TAGNAK KELL MEGŐRIZNIE. 29

30 Eredmény: A geodéziai tervezői tevékenység Korm. rendelet szinten egyértelműen szabályozott az építésügy területén. Egy jogszabályban szerepel az összes építészeti-műszaki tervezői jogosultság, s ez elősegíti szakmánk régi tekintélyének helyreállítását.

31 Negatívumok: Jelenleg csak az építésügyhöz kapcsolódó geodéziai tevékenység esetében kötelező a kamarai tagság és jogosultság. Az elmúlt évek következetlen (felelőtlen) jogszabály alkotása – elsősorban az építésügy területén – kaotikus helyzetet teremtett. A MMK kényszerhelyzetbe került. A jogosultsági szabályozást újra kellene gondolni, de a jogszabályi környezet erre kevés esélyt ad. (pl. technikusok helyzete)

32 Teendők: Az építésügyön kívüli geodéziai tevékenységek szabályozása a kamarai törvény első paragrafusának megfelelően Földmérési törvény és végrehajtási rendeletei. Kamarai törvény módosítása

33 (2010. január 1-től hatályos szöveg)
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról (2010. január 1-től hatályos szöveg)

34 A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
50. § (1) A tervdokumentációt aláíró-címlappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap az engedélyezés tárgyát képező építési tevékenység szabatos megnevezésén és az ingatlan azonosító adatain túl tartalmazza az építtető nevét, illetve cég megnevezését, a tervező nevét. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervező nevét, a tervezési jogosultság számát és a tervező sajátkezű aláírását.

35 246/2009.(XI.3.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.(XII.23.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

36 A Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban – a műemléki védettség alatt álló, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanok kivételével – első fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell a külön jogszabályban meghatározott geodéziai tervezési szakterületen építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő által elkészített telekalakítási dokumentációt. A telekalakítási dokumentáció az e rendelet 3. mellékletében felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében.

37 Eredmény: A GD-T jogosultságot a telekalakítási és építészeti-műszaki tervdokumentációknál az építési hatóságoknak ellenőrizniük kell! 2010. január 1-től a földhivatalok látják el ezt a feladatot.

38 Szakmai jogosultsági követelmények kialakítása a felsőoktatási intézmények felé
Kreditrendszer, Bolognai módszer BSc, MSc A tagozat a szakmai felsőoktatási intézmé-nyekkel együtt kidolgozta a geodéziai szak-irányú végzettség követelményrendszerét, melyet a felsőoktatási intézményeknek követniük célszerű, ha „használható” diplomát akarnak adni hallgatóiknak.

39 Fontos a szakmai továbbképzés, de továbbképzési biznisz nélkül
103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól Fontos a szakmai továbbképzés, de továbbképzési biznisz nélkül Helyi igényeknek megfelelő, olcsó, ingyenes továbbképzések kellenek Szakmai csoportok, területi kamarák szervezése Közös rendezvények az MFTTT-vel A pontértéket a tagozati elnökség állapítja meg

40 ETIKAI KÓDEX – ALÁÍRÁS MÁS HELYETT Nagyon súlyos etikai vétség !
A mérnök: a) csak akkor vállalhat el valamilyen megbízást, illetve fejthet ki tevékenységet, ha az adott szakterületre vonatkozó szakképzettséggel, és speciális szakmai gyakorlattal, jogosultsággal rendelkezik, b) nem írhat alá olyan tervet, vagy dokumentációt, amelyben nem illetékes, sem olyan tervet, vagy dokumentációt, amely nem irányításával és ellenőrzésével készült, Nagyon súlyos etikai vétség !

41 Mérnöki Ajánlott Díjszabás (MÉDI)
A geodéziai szakterület több részterületére elkészült már évekkel ezelőtt Az idő alapdíj évente meghatározásra kerül Az új szerkezetű (interaktív) MÉDI geodéziai része kidolgozás alatt van. Probléma, hogy a geodézia díj természetes mértékegységekhez köthető és nem az építmény bekerülési költségeihez, mint más tervezőknél

42 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések