Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Férfibeszéd – családról és munkáról A FIONA Alapítvány kutatása 2007. január – március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Férfibeszéd – családról és munkáról A FIONA Alapítvány kutatása 2007. január – március."— Előadás másolata:

1 Férfibeszéd – családról és munkáról A FIONA Alapítvány kutatása 2007. január – március

2 FIONA – Fiatal Nőkért Alapítvány  Célja: a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítése a teljesebb demokrácia elérésének érdekében; fiatal nők, lányok öntudatosságának, jogismeretének növelése; fiatal korosztály érzékenyítése  Eszközei: kutatás és adatgyűjtés, információ-terjesztés és oktatási tevékenység, szakértői tanácsadás, figyelemfelkeltő, köztudat-formáló programok és kampányok szervezése, kiadványok megjelentetése, önszerveződő társadalmi csoportok megerősítése és támogatása

3 „ Férfibeszéd – családról és munkáról” kutatás  2007. január – március  Cél: felmérni a munka és magánélet összeegyeztetésével kapcsolatban a férfi vezetők személyes hozzáállását, véleményét, attitűdjét  Kérdéssor összeállítása fókuszcsoportos interjú alapján  Háttértanulmány: a munka és magánélet összeegyeztetésének társadalmi és politikai hátteréről  Irányított interjúk férfivezetőkkel  Interjúk kiértékelése, elemzése  Tanulmány elkészítése, szakmapolitikai javaslatok összeállítása

4 Munka és magánélet összeegyeztetése – miért fontos?  A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének eléréséhez mindkét fél közreműködésére szükség van  Fontos a férfiak bevonása az egyenlőséget célzó programokba, intézkedésekbe  Együttműködés egyik fő területe: munkaerőpiac, otthoni munkavégzés  Munka és magánélet összeegyeztetése (work-life balance) és a férfiak bevonása kulcsfontosságú terület (key policy area) az EU-nak a nemek társadalmi egyenlőségére irányuló politikájában

5 Interjúalanyok I.  Politikai döntéshozók: kormányzat, szakpolitika, törvényhozás közép- és felsővezetői (főosztályvezetőtől fölfelé), akik felelősek voltak vagy jelenleg felelősek a család és munka összeegyeztetésére, illetve a nemek egyenlőségére irányuló politikáért, a Családbarát Munkahely Díjért (17 férfi)  Családbarát Munkahely Díjat nyert vállalatok, szervezetek felsővezetői (19 férfi)

6 Interjúalanyok II.  Közép- és felsővezetők  Politikai döntéshozóknál alacsonyabb átlagéletkor  Bp. – vidék  Többnyire házasságban élők, 2 vagy több gyerekkel (legtöbbször a feleség biztosítja a stabil családi hátteret)

7 Módszertan  Irányított interjú – kis minta indokolja, narratívákra voltunk kíváncsiak  Egységesített, sztenderdizált interjúvázlatok  Fókuszcsoport: 2 Családbarát Munkahely díjas vezető, Budapesti Corvinus Egyetem Emberi Erőforrások Tanszékének oktatója

8 Kérdések  I. Általános kérdések: család, családbarátság fogalma, családbarát intézkedések felsorolása, kinek a feladata a munka és magánélet összeegyeztetése  II. személyes kérdések: az alany életében hogy valósul meg, mennyire konfliktusos a munka és magánélet összehangolása, családi munkamegosztás  III. családbarát intézkedések előnyei/hátrányai egyéni, vállalati, társadalmi szinten  IV. vezető szerepe a családbarát intézkedésekben, család és vezetői karrier összeegyeztetése  V. vállalatvezetőknél: a szervezet Családbarát Munkahely Díjával kapcsolatos kérdések

9 Politikai döntéshozók interjúinak elemzése  Alapvetően pozitív hozzáállás a témához (hátrányokat nemigen soroltak), főleg a társadalmi haszonról beszéltek  Család fogalma: elméletben sokféle, gyakorlatban nukleáris, heteroszexuális (házasságon alapuló), 2 szülős, 2 gyerekes az átlag  Kételyek az állam és saját szerepükkel és befolyásukkal kapcsolatban  Eltérő mélységű elméleti tudás a témáról (pl. családbarát intézkedések felsorolása)  Nagyon hasonló gyakorlati tapasztalat: állandó túlmunka, lelkiismeret-furdalás a családdal szemben  Munkahelyeiken nincsenek családbarát intézkedések – informális egyeztetéssel „oldják meg”

10 Családbarát Munkahely Díjas vállalatvezetők interjúinak elemzése  Konkrét tudás és gyakorlati tapasztalat a CSB intézkedésekkel kapcsolatban, de kritikai attitűd (főleg a díjjal szemben)  Család fogalma: hagyományos, 2 szülős, 2 vagy több gyerekes (saját életükben is)  Általában a normális, rendezett körülményeket biztosít munkahely már családbarátnak minősül  Legfontosabb családbarát intézkedések: rugalmas munkaidő, céges programok; ezen túl: pénzügyi és természetbeni juttatások, cafeteria szolgáltatások  Intézkedések alanyai: „minden munkavállaló” – a gyakorlatban inkább a nők (hagyományos nemi szereposztás)  A vezető nem veheti ki a részét a CSB intézkedésekből, inkább csak a bevezetésben van szerepe  Nemek közötti hagyományos munkamegosztás kérdését az esélyegyenlőségtől elválasztva kezelik

11 Azonosságok a két csoport válaszaiban  Családbarátság általánosan pozitív megítélése  Általános leterheltség, túlmunka jellemző mindkét oldalon  Munka – magánélet, munka – család fogalompárok megkülönböztetése nem jellemző (főleg családosokról beszéltek)  Család fogalma: elméletben politikailag korrekt beszédmód, gyakorlatban hagyományos családmodell  Munka – család összeegyeztetése állandó probléma (kisgyerekeseknél egyenlőbb otthoni feladatmegosztás)  „Rugalmas munkaidő” a vezetőknél – nem veheti igénybe a CSB intézkedések jó részét  Javaslatok a CSB intézkedésekkel, CSBM díjjal kapcsolatban

12 Különbségek a két csoport válaszaiban  Eltérés a tárgyi tudásban: díjazottak és a CSB intézkedésekkel jelenleg foglalkozók több intézkedést, lehetőséget ismernek  Különbségek a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos tudásban  Különbség a céges rendezvények megítélésében  Politikai döntéshozóknál (mivel nincsenek CSB intézkedések) inkább nem formalizált érdekegyeztetés zajlik – vezető feladata  Vállalatvezetők: nagyobb felelősségérzet, a vezető szerepe a CSB bevezetésében – politikusok: „apró porszem a rendszerben” érzés

13 Kiemelt témák I.  Magyar társadalom, szociálpolitika értékelése: „vadkapitalizmus” mint kibúvó – nem családbarát a politikai és gazdasági helyzet  Fatalizmus a (szociál-)politikai intézkedésekkel, folyamatokkal, döntésekkel kapcsolatban  Államszocializmus emlegetése: nosztalgia vagy az elszakadás vágya

14 Kiemelt témák II.  Legfőbb akadály: társadalmi mentalitás („tradicionális”, „hagyományos”, „konzervatív”) – az alanyoknál a társadalmon kívüliség érzete (a személyes példa nem az elszakadást mutatja a hagyományos modelltől)  Vezetői példamutatás lehetetlensége – támogató családi háttér, „kétszemélyes karrier”  Különbség az elmélet/idea és a gyakorlat/valóság között:  Családbarátság, családbarát munkahely, intézkedések  Otthoni feladatok megosztása  Kettős teher a nőkön – kiknek segítsünk? A segítség veszélyei  A kiindulás dilemmája: idealisztikus vagy realisztikus helyzetből kiindulva hozzunk politikai döntéseket? (Hagyományos szerepfelosztás megerősítésének veszélye)

15 Szakmapolitikai javaslatok  Átgondolt koncepció (foglalkoztatáspolitika, demográfia, gyermekvállalás, nemek társadalmi egyenlősége)  Komplex változások (munkahely, oktatás, média, család, szociálpolitika szerepe)  Egyértelmű iránymutatások a kormányzat részéről a gazdasági környezet számára  Jogszabályi támogatás a családbarát intézkedéseknek  Alternatív munkavállalási formák bevezetésének támogatása (pl. job-sharing)  Apák támogatása és ösztönzése politikai szinten  Médiakampány az apák feladatvállalásáról  Egyéni családbarát munkahely szerződés a vállalati szerződésekhez  Vezetőképzésbe, HR-képzésbe a családbarát intézkedések, illetve a nemek egyenlősége téma integrálása

16 Családbarát Munkahely Díjjal kapcsolatos javaslatok  A pályázat rendszerének átvizsgálása, monitoring rendszer kidolgozása, megújíthatóság megerősítése  Pályázat értékelési szempontjainak felülvizsgálata (jelenleg túl széles, illetve vitatott kategóriák)  CSBM Díj auditálása, minőségbiztosítási rendszer kidolgozása  Pályázatoknál az auditált Családbarát Munkahely díjjal rendelkezők előnyben részesítése  A díj kommunikációjának javítása – legyen presztízse a díjnak  Magyarországi és külföldi jó tapasztalatok, intézkedések összegyűjtése és közzététele

17 Köszönöm a figyelmüket! További információk: www.fiona.org.hu borbiro.fanni@fiona.org.hu


Letölteni ppt "Férfibeszéd – családról és munkáról A FIONA Alapítvány kutatása 2007. január – március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések