Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pszicho-szociális felelős nővér szerepe-PRO Borisz Anita B.Braun Avitum Hungary 17. sz. Dialízisközpont, Ajka Debrecen, 2011. június 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pszicho-szociális felelős nővér szerepe-PRO Borisz Anita B.Braun Avitum Hungary 17. sz. Dialízisközpont, Ajka Debrecen, 2011. június 4."— Előadás másolata:

1 A pszicho-szociális felelős nővér szerepe-PRO Borisz Anita B.Braun Avitum Hungary 17. sz. Dialízisközpont, Ajka Debrecen, 2011. június 4.

2 sl | Page Vázlat - szociális munka fogalma, története -pszichoszociális reszortos nővér feladatai -állomásunk pszico-szociális felmérésének eredményei -pozitív élményeink -összegzés, következtetés 2

3 sl | Page Szociális munka Az egyén és a környezete közötti sokrétű, összetett kölcsönhatással foglalkozik. Küldetése, hogy képessé tegye az embereket lehetőségeik minél teljesebb kiaknázására, így gazdagítsa életüket és megelőzze a diszfunkciókat. 1.gondozást, 2.megelőzést, 3.kezelést, 4.gyógyítást, 5.védelmet értünk. Ezeket a feladatokat végzik az: 1.orvosok, 2.nővérek, 3.óvónők, tanítók 4.szociálpedagógusok, szociális munkások 5.családpedagógusok, terapeuták 6.tanácsadók, mindazok, akik a szociális háló valamely területén dolgoznak. 3

4 sl | Page A szociális munka története Amióta létezik az ember, azóta vannak szociális problémái is. Az ősi társadalomban a szoc. munkát a sámán végezte. 1.gyógyított 2.árvákat, özvegyeket gondozott 3.a bűnözőket is kézben tartotta 4.Ő volt az orvos, a rendőr, a szociális munkás Az ókorban megjelent az egyház, az Ő feladatuk volt a: 1. szegények, árvák, idősek ellátása 2.a betegek gondozása 3.a bűnösök fegyelmezése 4

5 sl | Page Feudalizmusban: •a különböző járványok és az éhínség következtében egyre többen lettek árvák, szegények. A szociális feladatokat az egyház végezte, bevételük negyedét költötték ilyen célokra. -volt aggok háza -kórház -árvaház -szegénykonyha -zarándokház -az egyház volt a családsegítő 5

6 sl | Page A 17. sz. lép be az állam is a szoc. munkába, elsőként Angliában. Bevezették a dologházakat, ahol össze voltak zárva a betegek, bűnözők, gyilkosok. Magyarországon is létrejött 1-2 dologház A 19. sz. specifikálták a dologházakat, külön kerültek a betegek, az árvák, az öregek, a bűnözők, ez nagy előrelépés volt. A 20. sz. megjelenik a megelőzés gondolata is. Századfordulón megjelentek a betegsegélyezők: az állam finanszírozással támogatta a rászorultakat. 6

7 sl | Page Ha a társadalmi rétegek között nagy eltérések vannak, életmódjukban és életkörülményeikben, vagy alapvető szükségleteik kielégítetlenek →szociális válsághelyzetbe juthatnak → életminőséget rontja. Hátrányos társadalmi helyzetbe kerülhetnek azok, akik: •iskolázatlanok, •szegények, •kisebbséghez tartoznak, •rossz lakáskörülmények között élnek, •családszerkezetük zilált, •életvitelük zavart, •esetleg betegek, fogyatékosok vagy lelkileg sérültek. Több hátrány együttes megléte esetén veszélyeztetettekről szoktunk beszélni. Ők azok, akik védelemre, gondozásra szorulnak. 7 A szociális munka elmélete

8 sl | Page A pszicho-szociális reszortos nővér feladatai: Megismerni betegeink pszichoszociális problémáit, és azokra megtalálni a segítségnyújtás lehetőségeit-minőségi betegápolás I: adatgyűjtés (ismerkedés, információ gyűjtés, terápiás szerződés, anamnézis készítés, összegzés) II: támogató lépések erősítése, bátorítás, ügyintézés III: a lezárás Segítés közben a segítő a következő lépéseket teszi: Veszi a jelzést Összegyűjti a szükséges adatokat, dokumentációt Megkeresi az alternatív megoldási lehetőségeket Összegyűjti a célokat Értékeli a folyamatot Összehasonlítja a jelen helyzetet a kliens kezdeti állapotával Bevégzi a segítést 8

9 sl | Page9 -Helyi továbbképzés -Kérdőíves felmérés -Ppt. formátumú, könnyen érthető oktatási anyag kidolgozása-igény felkeltés -Segítségnyújtás lehetőségeinek (személyre szabott) kidolgozása -Szociális munkással, háziorvossal, családdal való kapcsolatfelvétel -Igénylőlapok összeállítása, kitöltése

10 sl | Page10 56 beteg pszicho-szociális adatait dolgoztuk fel

11 sl | Page Felmérés eredményei: Betegek életkor szerinti megoszlása 11 Betegek családi állapot szerinti megoszlása

12 sl | Page Betegek jövedelem szerinti megoszlása 12

13 sl | Page Gondot jelent-e Önnek a gyógyszerek kiváltása anyagilag? 13 Gondot jelent-e Önnek az élelmiszerek megvásárlása anyagilag?

14 sl | Page Kellemetlen-e Önnek szociális támogatásért fordulni? 14

15 sl | Page Szeretne-e tájékoztatást kapni a szociális juttatásokról? 15

16 sl | Page Ha igen, akkor kitől? 16

17 sl | Page Szeretne-e segítséget kapni az ügyintézésben? 17

18 sl | Page Ha igen, akkor kitől? 18

19 sl | Page Eredményeink 19 - közgyógyellátási igazolvány : 7 betegünk részére -méltányossági nyugdíjemelés: 4 betegünk részére -egyszeri segély: 1 betegünk részére ( mosógépvásárlás) -másodállás: 1 betegünk részére ( gondozói állás) -gyógyszer kiváltás lehetőségének biztosítása

20 sl | Page Eredményeink 20 -élelmiszer adomány gyűjtése ( Magyar Élelmiszerbank Alapítvány) -Vesebeteg Egyesület támogatása ( adó 1%, kirándulásokon részvétel) -karácsonyi ünnepi műsor szervezése ( ajkai ált.isk.diákok vendégszereplésével)

21 sl | Page21 Összegzés - betegeink közel ¼ része létminimum alatti jövedelemmel rendelkezik, problémát okoz mind a gyógyszer, mind az élelmiszer megvásárlása -igényelnék a segítségnyújtást, de ez számukra kellemetlen -a tájékoztatásban és az ügyintézésben egyaránt a dialízisközpont dolgozóinak segítségére számítanak

22 sl | Page22 - anyagi és lelki segítségnyújtás öröme, teammunka -hozzátartozókkal, háziorvosokkal szorosabb együttműködés -betegeink betegséghez való viszonyulásának javulása, depressziós tünetek csökkenése -betegek toleranciájának növekedése, jobb kooperáció (kezelések alatti panaszok csökkenése) -betegeink életminőségének javulása ( ki tudja váltani gyógyszereit, minőségi táplálékhoz jut) Pozitív élmények

23 sl | Page23 - fontos megismernünk betegeink pszichoszociális helyzetét-segíteni tudjunk -a pszichonephrológiai felmérés-új kiegészítő módszer a betegellátás területén (szociális munka nélkül nem teljes a terápia) - egyszeri felméréssel az összes beteg igénye a szociális segítségre pontosan feltérképezhető, és ismételt kérdőívekkel mérhető -véleményünk szerint a szociális munka bár többletterhet ró a nővérekre, mégis sikerélményt adhat→ a pozitív élmények által csökkenti a burn-out veszélyét Következtetés

24 sl | Page Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 24


Letölteni ppt "A pszicho-szociális felelős nővér szerepe-PRO Borisz Anita B.Braun Avitum Hungary 17. sz. Dialízisközpont, Ajka Debrecen, 2011. június 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések