Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A művészeti iskolák finanszírozási kérdései Foglalkoztatási kérdések a művészetoktatásban 2013/2014. tanév Dr. Madarász Hedvig Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A művészeti iskolák finanszírozási kérdései Foglalkoztatási kérdések a művészetoktatásban 2013/2014. tanév Dr. Madarász Hedvig Emberi Erőforrások Minisztériuma."— Előadás másolata:

1 1 A művészeti iskolák finanszírozási kérdései Foglalkoztatási kérdések a művészetoktatásban 2013/2014. tanév Dr. Madarász Hedvig Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

2 222Bevezető Segédanyagok: •„Hagyományos” Tanévkezdő Kiadvány, elérhető: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok- miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a- kozneveles-feladatainak-eredmenyes-vegrehajtasa-kozos-ugyunk http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok- miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a- kozneveles-feladatainak-eredmenyes-vegrehajtasa-kozos-ugyunk  Kiegészült a pedagógus életpályára vonatkozó tájékoztatóval szeptember 3-án, elérhető: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok- miniszteriuma/oktatasert-felelos- allamtitkarsag/hirek/kiegeszult-a-tanevkezdo-kiadvany •Gyakran ismételt kérdések a pedagógusok átsorolásával kapcsolatban, megjelent szeptember 16-án, elérhető: http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa- kiegeszito-potlekok Emberi Erőforrások Minisztériuma

3 333 Finanszírozási kérdések •A Magyar Közlöny 159. számában jelent, szeptember 27-én a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény (Kv.tv.mód) •A Magyar Közlöny 164. számában jelent meg, október 4-én a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet Emberi Erőforrások Minisztériuma

4 444 Az egyházi és magánintézmények támogatása •Átlagbér alapú támogatás •Működési támogatás •Gyermek-, tanulóétkeztetés támogatása •Tankönyvtámogatás •Hit- és erkölcstan oktatás támogatása •Tankönyvtámogatás a hit- és erkölcstan oktatáshoz Emberi Erőforrások Minisztériuma

5 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A támogatás új logikájára való áttérés •Az Nkt. 88. §-ában foglaltak alapján 2013. szeptember 1-jével átalakult az egyházi és magánintézmények központi költségvetési támogatásának rendszere •Szeptemberre még a régi, a 2012. évi kv.tv. alapján járó normatívákra és egyéb támogatásokra jogosultak az egyházak és a magánintézményi fenntartók •Mivel a pedagógusok új előmeneteli rendszere alapján fizetendő emelt összegű illetményt (bért) először 2013. októberben kell folyósítani, ezért először az október hónapra járó támogatás kerül az új szabályozás szerint megállapításra és folyósításra

6 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Az átlagbér alapú támogatás •35/A. § (1) Az Országgűlés a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó •a) nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben, vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, foglalkoztatottak után átlagbér alapú támogatást állapít meg a 10. melléklet I. pontja szerint.

7 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Az átlagbér alapú támogatás pedagógus munkakörben, valamint nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék. •(4) Az átlagbér alapú támogatás alapja - az óvoda kivételével - az állami köznevelési feladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami intézményfenntartó központ) által fenntartott iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben, valamint nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.

8 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Az átlagbér alapú támogatás megállapítási szabályai •5. melléklet a 2013. évi CXLIV. törvényhez: •10. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez •A nem állami köznevelési tevékenységek támogatása •I. A PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN, ILLETVE A NEVELŐ-, OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ ÁTLAGBÉR ALAPÚ TÁMOGATÁS A 2013/2014. TANÉVBEN 2013. OKTÓBER- DECEMBER HÓNAPOKRA

9 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Az átlagbér alapú támogatás kiszámításának módja •1. Az átlagbér alapú támogatást •b) iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben •ba) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az állami intézményfenntartó központ pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolával, középiskolával, szakiskolával, alapfokú művészeti iskolával, kollégiummal 2013. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók tervezett létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján két tizedre kerekített finanszírozott pedagóguslétszám szerint, •bb) a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kormányrendeletben meghatározott elismerhető létszám alapján kell megállapítani a 2-4. alpontban foglaltak alkalmazásával.

10 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Az átlagbér alapú támogatás kiszámításának módja az Nkt. 97. § (20a) bekezdésére •Az egy főre jutó átlagbérnek az iskolánként, kollégiumonként, pedagógiai szakszolgálati intézményenként történő megállapításához az Nkt. 97. § (20a) bekezdésére is figyelemmel számított, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézményekben intézménytípusonként pedagógus munkakörben, valamint nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi juttatását járulékaival együtt el kell osztani az annak megfelelő létszámmal.

11 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Az átlagbér alapú támogatás fajlagos összege 2. A pedagógusok, valamint a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összegének meghatározása a) A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege ah) alapfokú művészeti iskolára zeneművészeti ágon 975 200 forint/számított létszám, ai) alapfokú művészeti iskolára nem zeneművészeti ágon 975 200 forint/számított létszám, aj) művészeti szakközépiskolára 1 032 100 forint/számított létszám, b) A nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 547 700 forint/számított létszám

12 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A finanszírozott pedagóguslétszám megállapításához szükséges arányok •h) alapfokú művészeti iskolában zeneművészeti ágon 19,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus, •i) alapfokú művészeti iskolában nem zeneművészeti ágon 78,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus, •j) művészeti szakközépiskolában 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

13 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A tanulólétszám megállapításának szabályai A támogatások •kizárólag olyan, a nevelési-oktatási intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők igénybe, amely nevelési- oktatási intézmény alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, és amely OM azonosítóval rendelkezik. •az oktatási azonosító számmal rendelkező tanulók, valamint az óvodai nevelésben és korai fejlesztésben, gondozásban részesülő gyermekek után vehetők igénybe. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a támogatás, ha az intézmény alapító okirata meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is.

14 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A tanulólétszám megállapításának szabályai Nem igényelhető támogatás az olyan tanuló után, aki •a) tandíjfizetésre kötelezett, •b) szülői vagy saját kérésre magántanuló vagy más sajátos munkarend szerint tanul, •c) a szakképzési törvény 29. §-a alapján az iskolai szakképzésben való ingyenes részvételre nem jogosult vagy •d) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kiegészítő nemzetiségi oktatás feladatait ellátó intézmény vendégtanulóját.

15 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A tanulólétszám megállapításának szabályai •A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel elosztva, a kollégiumban ellátott - nappali oktatás munkarendje szerint oktatott - tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni. •Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell számításba venni, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.

16 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Az átlagbér alapú támogatás felhasználása a személyi juttatások és azok járulékai, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint felújítási kiadások finanszírozására használható fel •Az átlagbér alapú támogatás a fenntartott nevelési- oktatási intézményben és pedagógiai szakszolgálati intézményben a személyi juttatások és azok járulékai, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint felújítási kiadások finanszírozására használható fel. Az átlagbér alapú támogatás megbízási jogviszonyban óraadóként foglalkoztatottak megbízási díjára az Nkt. 22. § (2) bekezdésében, szakiskolák, szakközépiskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 30. § (5) bekezdésében meghatározott alkalmazotti arány mértékéig használható fel.

17 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Elszámolás •A támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell venni az Nkt., a szakképzési törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei. •A fenntartó a 35/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás (átlagbér alapú támogatás) teljes összegét annak folyósítását követő 15 napon belül az általa fenntartott nevelési-oktatási intézménynek átadja úgy, hogy az az általa fenntartott valamennyi nevelési- oktatási intézmény kiegyensúlyozott működését egyformán biztosítsa.

18 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Elszámolás január 31-éig •Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás tényleges gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására a költségvetési évet követő év január 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor. •A támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell venni az Nkt., a szakképzési törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei.

19 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További lényeges szabály •A fenntartó a 35/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás teljes összegét annak folyósítását követő 15 napon belül az általa fenntartott nevelési-oktatási intézménynek átadja úgy, hogy az az általa fenntartott valamennyi nevelési-oktatási intézmény kiegyensúlyozott működését egyformán biztosítsa.

20 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A végrehajtási rendelet aktuális, legfontosabb rendelkezései •A kincstár – külön kérelem benyújtása nélkül – a 2013. január– augusztus hónapra támogatást megállapító határozat alapján a 2013. szeptember hónapra folyósított előleg száztizenöt százalékának megfelelő összegű támogatási előleget folyósít a fenntartó és a bevett egyház részére 2013. október hónapra 2013. október 7-éig. •A fenntartó 2013. október–december hónapra járó, átlagbér alapú támogatás, gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás, tankönyvtámogatás-, és a bevett egyház hit- és erkölcstanoktatáshoz nyújtott támogatás iránti kérelmét a 2013. október 1-jei létszám alapján 2013. október 18-áig nyújthatja be. E határidő elmulasztása jogvesztő. •A támogatási különbözet folyósítására 2013. október 31-éig kerül sor.

21 Foglalkoztatási kérdések a művészetoktatásban

22 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 2011 óta már meglévő szabályok - Nkt. 64-65. § nevelési-oktatási intézményben pedagógus- munkakörben (2) A nevelési-oktatási intézményben pedagógus- munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előmeneteli és illetményrendszerére vonatkozó rendelkezések - a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével - nem alkalmazhatóak. a pályán való előmenetel lehetőségét (3) E törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pályán való előmenetel lehetőségét.

23 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Már 2011. óta meglévő szabályok – Nkt. 64- 65. § a munkakör ellátásához e törvényben előírt (4) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján a) Gyakornok, b) Pedagógus I., c) Pedagógus II., d) Mesterpedagógus, e) Kutatótanár, fokozatokat érheti el.

24 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Már 2011. óta meglévő, de módosult szabályok – Nkt. 64- 65. § közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép (5) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik. (6) A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását a kormányhivatal szervezi. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra

25 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Már 2011. óta meglévő, de módosult szabályok – Nkt. 64- 65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában e törvény 7. melléklete állapítja meg. (2) Az illetményalap a mindenkori minimálbér középfokú végzettség esetén százhúsz, a) középfokú végzettség esetén százhúsz, b) alapfokozat esetén száznyolcvan, c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.  2017. szeptember 1-jén lép hatályba (3) A Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit.

26 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság (7. sz. melléklet) A garantált illetménylap százalékában

27 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Nkt. módosítása (az előmeneteli rendszer miatt) •Az érintettek körének bővítése •Az illetményalap csökkentett mértékben történő megállapítása •További módosítások: –Szabadságra vonatkozó Kjt. rendelkezések értelmezése –Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre.

28 28 Az életpálya hatálya alá tartozó foglalkoztatottak köre  Eredetileg is: a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak (pszichológus is!)  Eredetileg csak 2015-től, de a tv.módosítás szerint előrehozva 2013. szeptember 1-jére:  Pedagógiai szakszolgálati intézmények pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjai Emberi Erőforrások Minisztériuma

29 29 Az életpálya hatálya alá tartozó foglalkoztatottak köre  Csak 2015-től, de a tv.módosítás szerint előrehozva 2013. szeptember 1-jére:  a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak,  a gyermekvédelmi intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak.  A tv. módosítás szerint 2015. szeptember 1-jétől:  a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatottak Emberi Erőforrások Minisztériuma

30 30 Csökkentett mértékű, de továbbra is a minimálbérhez kötött (!) illetményalap A törvénymódosítás szerint! 2013. szeptember 1. é s 2014. augusztus 31. k ö z ö tt az illetm é nyalap a teljes munkaidőre meg á llap í tott k ö telező legkisebb alapb é r (minim á lb é r) havi ö sszeg é nek  a) 118,5 sz á zal é ka k ö z é pfok ú v é gzetts é g eset é n (120),  b) 157,8 sz á zal é ka alapfokozat eset é n (180),  c) 172,9 sz á zal é ka mesterfokozat eset é n (200). Emberi Erőforrások Minisztériuma

31 Az átmeneti szabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába •Nkt. 97. § (20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján. 31

32 32 Szabadságra vonatkozó értelmező rendelkezések •Az Nkt. 64. §-a a k ö vetkező (2a) bekezd é ssel kieg é sz ü lve l é p hat á lyba: • „ (2a) A k ö znevel é si int é zm é nyben pedag ó gus-munkak ö rben foglalkoztatottakra a k ö zalkalmazottak jog á ll á s á r ó l sz ó l ó t ö rv é ny pihenőidőre vonatkoz ó rendelkez é seit a k ö vetkező elt é r é sekkel kell alkalmazni: •a) a k ö z é pfok ú v é gzetts é gű pedag ó gusnak é vi 20, a felsőfok ú v é gzetts é gű pedag ó gusnak é vi 21 munkanap alapszabads á g j á r, •b) a fizet é si fokozat alapj á n j á r ó p ó tszabads á g nem illeti meg az oktat ó, nevelő munk á t v é gzőknek j á r ó p ó tszabads á gra jogosult pedag ó gust, •c) a szabads á gra vonatkoz ó rendelkez é sek alkalmaz á s á ban fizet é si fokozat alatt fizet é si kateg ó ri á t kell é rteni. ” Emberi Erőforrások Minisztériuma

33 33 Intézményi tanács •Új kötelező forma, amely alapítványt is létrehozhat: •„(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni. •„(27) Amennyiben a 73. § (3) bekezdése szerinti intézményi tanács nem jött létre, a 73. § (4) bekezdése szerinti intézményi tanács alakuló ülését az érintett iskola intézményvezetője a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi …. törvény hatálybalépését követő negyvenöt napon belül hívja össze.” Emberi Erőforrások Minisztériuma

34 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról „Foglalkoztatási rendelet”

35 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 1. A köznevelési intézményben pedagógus- munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 2. A gyakornoki idő és a mentor 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás lefolytatása 4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás, a minősítő bizottságok munkájának szervezése, a minősítés díja

36 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 5. A szakmai gyakorlati idő számítása, az átsorolás időpontja 6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása •A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében •Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás 8. Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai

37 A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében •foglalkozások, tanítási órák előkészítése, •a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, •az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, •a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, •előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, •a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, •a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, •eseti helyettesítés, •a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, •az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, •a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, •osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,

38 A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében •pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, •a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, •munkaközösség-vezetés, •az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, •környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, •iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, •hangszerkarbantartás megszervezése, •különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, •a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása rendelhető el.

39 Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely •szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, •sportkör, tömegsport foglalkozás, •egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, •egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, •napközi, •tanulószoba,

40 •tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, •pályaválasztást segítő foglalkozás, •közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, •diákönkormányzati foglalkozás, •felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi foglalkozás, •tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, •az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet.

41 A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.

42 A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha •a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, •a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy •a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.

43 •A meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. •A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra.

44 Az intézményvezető •az órarend és a •munkatervben meghatározott feladatok alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő- nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja.

45 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A köznevelési intézmények vezetői A köznevelési intézmények vezetői 9. Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a pályáztató feladatai

46 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A Kjt. egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben 11. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 12. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai 13. A köznevelési intézményben nem pedagógus- munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok 14. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai

47 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Mellékletek 1. Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak Kjt. szerinti besorolási osztályai 2. A pedagógus értékelése, az értékelés elemei 3. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszáma 4. A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma

48 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A pedagógus előmeneteli rendszerének fokozatai Kötelező fokozatok: 1. szakasz: gyakornok (2-4 év) 2. szakasz: pedagógus I. (6-9 év) 3. szakasz: pedagógus II. (min. 6 év) --------------------------------------------------------- Nem kötelező fokozatok: 4. szakasz: mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés 4. v. 5. szakasz: kutatótanár feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2. minősítés

49 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban  Osztályfőnöki pótlék: 1.138/1992. Korm.rendelet, hatályos: 2013. aug. 31-ig: 15. § (2) A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a következő illetménypótlékok járnak: a) osztályfőnöki pótlék annak, aki iskolában osztályfőnöki feladatokat, kollégiumban, alapfokú művészetoktatási intézményben önálló tanulócsoport-vezetői feladatot lát el; 2.326/2013. Korm.rendelet, hatályos: 2013. szept. 1-jétől 16. § (2) Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, aki iskolában osztályfőnöki feladatokat, kollégiumban, alapfokú művészeti iskolában önálló tanulócsoport-vezetői feladatot lát el.

50 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban  Az átadás-átvételről szóló jogszabály vonatkozik-e a magániskolákra is? Tovább alkalmazható-e magániskolában az a pedagógus, aki 10 éves munkaviszonnyal rendelkezik, a diplomájához a nyelvvizsga írásbeli része hiányzik, de igazolta a próbálkozásokat, illetve nyilatkozott arról, hogy újra jelentkezik a nyelvvizsgára?  Mit kell beszámítani az eltöltött évekbe, egy időben nem tartozott bele a diploma megszerzése előtti tanári munka, most pótlólag emelni kell-e a besorolási fokozaton, ha pedagógus munkát végzett a kolléga diplomaszerzés előtt?

51 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába Nkt. 97. § (20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján.

52 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő idő Kjt. 87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt, b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt, c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt, d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban, g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt.

53 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál figyelembe veendő idő Kjt. 87/A. (3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett, b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint d) az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt.

54 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Szakmai gyakorlat 326/2013. Korm. rendelet 13. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat a) pedagógus-munkakörben, b) pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban, c) óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében, d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, e) pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel, vagy f) a miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben eltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg.

55 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Szakmai gyakorlat 326/2013. Korm. rendelet 13. § (2) A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a foglalkoztatási jogviszony esetén a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, továbbá a jogviszonyban pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti neveléssel-oktatással lekötött munkaidő huszonöt százalékát. 14. § (3) A legalább hat év nem pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező és pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.

56 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban  Nyugdíjasok besorolása: milyen kötelmek vannak? Megoldható e határozott idejű szerződéssel a helyettesítése olyan pedagógussal, aki elvégezte a tanítói szakot, de nincs meg a nyelvvizsgája, és jelenleg szakirányban tanul tovább  GYES-en lévő pedagógus meghirdetett álláshelyére nem jelentkezett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus. Megoldható e határozott idejű szerződéssel a helyettesítése olyan pedagógussal, aki elvégezte a tanítói szakot, de nincs meg a nyelvvizsgája, és jelenleg szakirányban tanul tovább, a szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalatokkal és díjakkal rendelkezik. Helyesen járunk-e el, ha kérjük a hallgatói jogviszony igazolást, egy nyilatkozatot arról, hogy megszerzi a nyelvvizsgát, valamint gyakornokként soroljuk be és mentortanár segíti a munkáját.

57 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban  A szülési szabadság és a GYES idejére igazgatóhelyettesi munkakörben lévő vezető feladatait átveheti-e a két másik igazgatóhelyettes, a feladatmegosztást pedig rögzítjük a munkaköri leírásban? Ily módon teljesítettnek tekinthető a kötelezően előírt 3 fős igazgatóhelyettesi munkakör? További harmadik személyt nem tudunk megbízni, mert nincs másnak vezetői szakképzettsége.  Vezetők alkalmazása: az előírtnál kisebb létszámú iskoláknál is kötelező-e egész állású intézményvezetőt foglalkoztatni?  Tapasztalatunk szerint nem fér bele az iskolák finanszírozásába. Lehet ilyen esetben részmunkaidős is a vezető?

58 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

59 További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban  A pedagógus munkát közvetlenül segítők alkalmazása. Az előzőhöz hasonló kérdés. Létszámhoz kötötten lehet-e mondjuk 1.5 iskolatitkárt, vagy jelmeztárost alkalmazni?  Mennyivel növelhető az igazgató és az igazgatóhelyettesek tanítással lekötött óraszáma?  Kaphat-e felmentést a fenntartótól az igazgató a kötelező óra teljesítése alól?  Milyen dokumentumban kell rögzíteni a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt? Ez változhat minden tanévben, ezért nem célszerű az iskolai dokumentumokban rögzíteni ezt. Jól gondoljuk?  A munkaidő változással kapcsolatos szabályokat az SZMSZ- ben rögzítettük. Helyesen tettük?

60 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban  Mit kívánnak tenni a hiányszakmák megszüntetésére, amely jellemzően vidéken jelentkezik? Tervezik-e, különösen a táncpedagógusok tekintetében, a kibocsátott szakemberek szűk keresztmetszetének bővítését, akár a hallgatói létszám növelésével, vagy a képzési forma akkreditálásával? Lehetne-e átmeneti rendelkezéssel, szükség esetén a beiskolázott főiskolai hallgatók pedagógus munkakörben való alkalmazásával enyhíteni a pedagógus hiányon?

61 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Új rendelkezések az Nkt.-ben Nkt. 98. § (14) Ha a tantárgy vagy a tantárgyi modul vonatkozásában nincs megfelelő hazai felsőfokú képzés, vagy megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudják ellátni a feladatot, az iskolában az adott tantárgy, tantárgyi modul tanítására határozatlan időre alkalmazható, valamint az adott tantárgy, tantárgyi modul vonatkozásában az érettségin vizsgáztató tanár lehet az is, aki a Nemzeti alaptantervben az adott pedagógiai szakaszban az érintett műveltségi terület, több műveltségi terület vagy tantárgyi tartalom összevonásával kialakított komplex tantárgy vagy tantárgyi modul esetében az adott komplex tantárgyba, tantárgyi modulba bevont bármely műveltségi terület, tantárgy tanítására feljogosító szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, valamint a) a tantárgynak, tantárgyi modulnak megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik, vagy b) az a) pontban meghatározott szakirányú továbbképzés hiányában legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította az adott tantárgy, tantárgyi modul oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.

62 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Új rendelkezések az Nkt.-ben Nkt. 98. § (15) Szakképző iskolában tanított szakmai elméleti tantárgy esetén, ha nincs a szakképzés szakirányának megfelelő szakos hazai tanári képzés, az adott tantárgy tanítására határozatlan időre alkalmazható, valamint az érettségin, szakmai vizsgán vizsgáztató tanár lehet az is, aki a szakmai tantárgynak megfelelő szakmai területen szakirányú felsőfokú végzettséggel és bármely szakos tanári szakképzettséggel rendelkezik, továbbá, ha nincs a szakképzés szakirányának megfelelő hazai felsőfokú képzés, az is, aki bármely szakos tanári szakképzettséggel és a szakképzés szakirányának megfelelő szakirányú szakképesítéssel és mestervizsgával rendelkezik.

63 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban  Kötelező bent tartózkodás: a művészeti nevelésben sokat hallunk arról, hogy lehet eltérően értelmezni az általános iskolai gyakorlattól, de pontosan hogyan kell értelmezni ezt a kötelezettségét a pedagógusnak? Mi számít bele a bent tartózkodásba? Pl. a munkába járás nem, az egyik telephelyről a másikra közlekedés igen? Ha lehetséges, kérem, hogy pontosan hangozzék el a kötelező óraszám és a 32 óra közötti munkavégzés rendje a konferencián, mert ezzel kapcsolatban naponta több telefon, e-mail-es megkeresés érkezik. Nagyon különbözően értelmezik ezt az iskolák. 17. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel- oktatással le nem kötött részében különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, 20. különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás,

64 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban  Kötelező bent tartózkodás? 326/2013. Korm. rendelet kivéve A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg 17. § (3) A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési- oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.

65 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban  A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-ben felsorolt lehetőségek csak korlátozottan felelnek meg a művészetoktatási feladatoknak.  KÉRDÉS: Nem gondolják-e, hogy egy próbaidőszak vagy felmérés után változtatni, esetleg szabadon megjelölhetővé kellene tenni a munkaidő eme része feladatainak a megnevezését, így közelítve a kimutatást a valós feladatokhoz, egy a művészetoktatás felől nézve meglehetősen sarkított és pontatlan felsorolás helyett?

66 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban  A művészetoktatásban nagyon sok olyan feladat van, ami a munkánk része, de nem az iskola falai között végezhető. Helyesen járunk-e el akkor, ha az SZMSZ-ben rögzítjük, melyek azok amelyeket az iskolán kívül végzünk. és a munkaidő nyilvántartásban is szerepeltetjük azokat? Pl: a fellépő ruha anyagának kiválasztása, egyeztetés a varrónővel, viselettervezés, zenei anyag keresése, kiállítás látogatása, rendezvény helyszínének egyeztetése, zenei anyag vágása, koreográfiakészítés, egyeztetés a zenekarral, tanmenetírás, szakmai anyagok készítése, szövegkönyvek keresése, rendezői tervek készítése, a bemutató vagy kiállítás készítésével kapcsolatosan felmerülő egyéb, előre nem tervezhető feladat, projekttervezés, lazító programok megvalósítása, fellépések, bemutatók, kulturális programok, rendezvények, ünnepi műsorok, utazás, egyéb

67 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További kérdések a foglalkoztatással kapcsolatban  A művészetoktatásban a realitásra (önálló épülettel és termekkel, szakmai-informatikai eszközökkel, szoftverekkel, komolyabb zeneműtárral nem rendelkező intézményekre) is gondolva milyen haszna van az intézményben, délelőtt, tanulók nélkül eltöltött tanítással le nem kötött plusz óráknak?

68 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Egyéb kérdések  A 16 ÓRÁIG TARTÓ KÖTELEZŐ BENNTARTÓZKODÁS, AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA ÉS AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS VISZONYA

69 69 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köszönöm a figyelmet! Dr. Madarász Hedvig főosztályvezető-helyettes Köznevelés-irányítási Főosztály


Letölteni ppt "1 A művészeti iskolák finanszírozási kérdései Foglalkoztatási kérdések a művészetoktatásban 2013/2014. tanév Dr. Madarász Hedvig Emberi Erőforrások Minisztériuma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések