Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Folyamatok a szervezetekben Vezetés és szervezés BA Pécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Folyamatok a szervezetekben Vezetés és szervezés BA Pécs."— Előadás másolata:

1 Folyamatok a szervezetekben Vezetés és szervezés BA Pécs

2 Az óra célja  A szervezeti folyamatok meghatározása  A folyamatszemlélet bemutatása  A szervezeti integráció formáinak elemzése  A BPR alapelveinek és működésének bemutatása  A tervezés, mint funkció értelmezése  A vállalati tervek, tervezési eszközök és technikák áttekintése  A döntési folyamat egyik formájának részletes elemzése  A döntések néhány csapdájának vizsgálata

3 A szervezetek hagyományos szemlélete a munka vertikálisan folyik középvezetőközépvezetőközépvezető felsővezető ve vő k szá llít ók

4 Problémamegoldás a hagyományos szemléletben  Felsővezető  Gondolkodik és dönt  Alsó szintek  Cselekvők – végrehajtanak  Problémamegoldás 3 lépésben  Információ a parancsnoki láncon át halad  Elemzés és iránymeghatározás a csúcson  Rendelkezés lefelé irányul

5 A folyamatszemlélet  A munka három fontos szempontból különbözik a hagyományos modelltől  Jobban informált, iskolázottabb munkavállaló  A munka jellege megváltozott  A követelmények is megváltoztak  A verseny nem emberek, termékek, vagy vállalatok között, hanem folyamatok között folyik

6 A hagyományos szervezeti ábra hibái  A dolgozókat nem kell feltétlenül közvetlenül irányítani  Nem veszi figyelembe a vevőket, a szállítókat, és a valós munkafolyamatokat  A főnökre koncentrál

7 A munka folyamata a szervezetben a munka horizontálisan folyik középvezetőközépvezetőközépvezető felsővezető vev ők szál lító k

8 A folyamatszemlélet előnyei  Információs és döntési előnyök  Vevői szemlélet  A folyamatban és nem az emberben keresi a hibát  A teljesítmény könnyebb javítása

9 A tradicionális és a folyamat- orientált szemlélet összehasonlítása Szempontok Tradicionális szemlélet Folyamat-orientált sz. Középpontfőnökvevő Elsődleges kapcsolatparancsnoki láncvevő-szállító Orientációhierarchikusfolyamat Döntéshozómenedzsmentminden dolgozó Stílustekintélyelvűrésztvevő

10 A folyamatok meghatározása  Definíció 1:  Tevékenységek, változtatások, vagy működéselemek sorozata, mely valamely célra, vagy eredményre irányul  Definíció 2:  egy vagy több feladat, amely a bemenetek (inputok) egy csoportját átalakítja a kimenetek (outputok) egy csoportjává (termékekké és szolgáltatásokká), egy másik személy (a vevő) vagy folyamat számára emberek, eszközök és eljárások segítségével.  Definíció 3:  Egymáshoz kapcsolódó feladatok összessége, melyek együtt teremtenek értéket a vevő számára

11 Definíciók  Vevő  Kimenetek  Átalakítás  Bemenetek  Elvégzők  Szállítók  Követelmények  Visszajelzés  Határvonalak  A folyamat tulajdonosa

12 A folyamatok osztályozása  Végzett munka fajtája szerint  Tervezés és fejlesztés  Marketing és értékesítés  Beszerzés  Termelés  Szerviz  Elosztás  Irányítás  Támogatás  A szervezet számára való központi vagy nem központi fontossága szerint  Alapvető (core)  Támogató (supportive)  Üzleti hálózat  Menedzsment

13 A folyamatok jellemzői, strukturáltságuk és értékláncbeli szerepük alapján alapvető támogató hálózati menedzsment elsődleges másodlagos folyamat strukturáltsága értéklánc cél magasalacsony

14 A folyamatstruktúra és a felépítési struktúra kapcsolata  Mindkét esetben a szervezet egésze által végrehajtott folyamatok célszerű megszervezése a követelmény  Folyamatszervezés: az egyes tevékenységek végrehajtási módjának megszervezése  A szervezeti struktúra kialakítása: munkakörök létrehozása, hatáskörmegosztás, koordináció megszervezése

15 A folyamatok vezetése és szervezése  Két csoport  Az egyes folyamatokon belül  A folyamatok összehangolása a szervezetben  Tevékenységi szintű szervezés  Az egyes tevékenységek végrehajtási módjának, az alkalmazandó eljárásoknak és eszközöknek meghatározása  Munkaszervezés – műveleti szintű szervezés  Az egyes folyamatokon belüli vezetési és szervezési feladatok legalsó szintje

16 Tevékenységek kapcsolásának módjai anyag megrendelése alkatrészek gyártása kőolajlepárlá s anyagátvételraktározás összeszerelés soros kapcsolás benzinfinomít ás gázolaj feldolgozás pakura feldolgozás divergens kapcsolás konvergens kapcsolás

17 Integráció a szervezetekben  A differenciálás magával hozza az összehangolt működés igényét  Integrációs eszközök  Célok, stratégiák, tervek, programok  Teljesítményértékelési és érdekeltségi rendszer  Információs rendszer  A szervezeti kultúra  Szervezeti struktúra megoldások pl. divíziók  JIT Just-In-Time  Logisztika

18 Üzleti folyamatok újraszervezése  Business process reegineering BPR  az üzleti folyamatok radikális javítási lehetőségeinek felkutatása és implementálása  Újratervezése az:  Értéket teremtő üzleti folyamatoknak  Támogató architektúráknak  Az értékteremtő folyamatok optimalizálása

19 BPR  Újragondol – rethink  Azt vizsgálja, hogy a munka meglévő szervezete hogyan befolyásolja a szolgáltatások minőségét és a vevők megelégedettségét  Újratervez - redesign  Munkakörelemzés, a munkafolyamat elemzése és a folyamat esetleges újratervezése ha szükséges  Új eszközt alkalmaz - retool  Új technológia alkalmazása, hogy fejlesszük a termelékenységet, a szolgáltatások minőségét és a vevők elégedettségét

20 A BPR alapelvei  A kimenetek, és nem a feladatok körül kell szervezni;  Azok javítsák a folyamatot, akik a végeredményt használják;  Az információ-feldolgozást az információt teremtő valós tevékenységekbe kell bevonni;  A földrajzilag széttagolt tevékenységeket úgy kell kezelni, mintha központosítottak lennének;  A feladatok integrációja helyett a párhuzamos megoldásokra kell törekedni;  A folyamat lépéseit természetes sorrend szerint végezzék;  A döntési pontot oda kell helyezni, ahol a munka végrehajtása folyik, az ellenőrzést a folyamatba építve kell elvégezni: a dolgozók hozzák a döntéseket, és bizonyos döntési pontokon nem szükséges a feletteseikhez fordulniuk.  Kevesebb ellenőrzés és felülvizsgálat, illetve kevesebb egyeztetés.

21 A BPR feltételei  Fogyasztóorientáltság  Hangsúly a végeredményen  Teljesítmény orientáltság  Tevékenység egyszerűsítés  Empowerment  Rendszerszemlélet

22 A BPR lépései részletesen 1  Stratégia, jövőkép megalkotása Miért vagyunk ebben az üzletben ? Mit akarunk elérni? Mi a piaci helyzetü nk alapja? Kik lesznek az érintette k? Hogyan mérjük a teljesít- ményt?

23 A BPR lépései részletesen 2  A folyamatok kiválasztása – mit változtassunk  Működik-e  Lényeges –e  Megvalósítható – e  A folyamatok megismerése  Értékelni kell a folyamatokat a fogyasztó – értékteremtés szempontjából  Összehasonlító színvonal elemzés - benchmarking

24 A BPR lépései részletesen 3  Ötletgyűjtés a folyamatok megváltoztatására  Brainstroming  Folyamatterv megalkotása  Az új folyamat megvalósítása

25 BPR módszerek és technikák  Folyamat elemzés  Folyamat térképezés – process mapping  Rendszerdinamikai módszerek – számítógépes modellezés  Prototipizálás  Szocio-technikai megközelítés


Letölteni ppt "Folyamatok a szervezetekben Vezetés és szervezés BA Pécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések