Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KEZDET … MINT MEGANNYI ESETBEN A BÜNTETÉSTAN TÖRTÉNETÉBEN, MOST SEM ELMÉLETI ALAPVETÉSSEL INDUL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KEZDET … MINT MEGANNYI ESETBEN A BÜNTETÉSTAN TÖRTÉNETÉBEN, MOST SEM ELMÉLETI ALAPVETÉSSEL INDUL."— Előadás másolata:

1 A KEZDET … MINT MEGANNYI ESETBEN A BÜNTETÉSTAN TÖRTÉNETÉBEN, MOST SEM ELMÉLETI ALAPVETÉSSEL INDUL

2 A rövid tartamú szabadságvesztés és az ő helyettesítői AHELETTESÍTŐK FELTÉTELES ELÍTÉLÉS PÉNZBÜNTETÉSMUNKABÜNTETÉSEK„KOKTÉL”-BÜNTETÉSEK HELYREÁLLÍTÓ SZANKCIÓK

3 Az alternatív- közösségi és ambuláns szankciók térnyerése kezdetek : ☛ Az alternatív – közösségi és ambuláns szankciók – a kezdetek : ■ az első alternatívák jelentkezése ■ korai börtönügyi ajánlások ☛ A rövid tartamú szabadságvesztés funkciója és helyettesítésének problémája kortárs ☛ kitekintés a kortárs világra: ■ nemzetközi ajánlások ■ néhány európai megoldás magyar ☛ magyar kodifikácíós ötletek MÓDSZER

4 Az angolszász empirizmus – próbára bocsátás Az amerikai célszerűség – gyakorlatra orientáltság – kísérletező kedv John Augusztus ☞ 1841. Boston John Augusztus „kezesség”- vállalása 1878 1878 törvény a próbára bocsátásról (Massachusetts) „ polgármester évente kijelöl alkalmas személyt a próbára bocsátási tisztviselői funkció ellátására” 1925 szövetségi törvény a próbára bocsátásról

5 Az angol – szintén praktikus - út ☞ 1841 M.D. Hill ☞ 1841 M.D. Hill birminghami saját kezdeményezésére a fiatalkorúak ügyében: - névleges büntetés+ szabadon bocsátás + ellenőrzés 1879/1887 törvény a próbára bocsátásról 1907bíróság mellett működő próbára bocsátási tisztviselők intézményesítése 1948 a rendszer továbbfejlesztése

6 A próbára bocsátás elterjedése … ■ 1905DÁNIA MAGYARORSZÁG ■ 1908MAGYARORSZÁG (fiatalkorúaknak) ■ 1915HOLLANDIA ■ 1918SVÉDORSZÁG ■ 1919NORVÉGIA ■ 1920AUSZTRIA ■ 1937SVÁJC ■ 1958FRANCIAORSZÁG ■ 1964BELGIUM

7 A FELTÉTELES ELÍTÉLÉS MÁSIK FORMÁJA: A VÉGREHAJTÁSÁBAN FELFÜGGESZTETT SZABADSÁGVESZTÉS ◆ 1888 FRANCIAORSZÁG ◆ 1891 BELGIUM TÖRVÉNYHOZÁSI ÚTON ÚJ MEGOLDÁST VEZETTEK BE: „az első ízben elítélt rövid tartamú, legfeljebb 3 hónapig terjedő hónapig terjedő szabadságvesztés végrehajtását legfeljebb 5 évre legfeljebb 5 évre feltételesen felfüggeszthető”

8 A XIX. SZÁZADVÉG FELISMERÉSE A SZABADSÁGVESZTÉS MINT TÖKÉLETES BÜNTETÉS KUDARCOT VALLOTT, ALKALMATLAN A BŰNÖZÉS MEGFÉKEZÉSÉRE NINCS NAGY MEGOLDÁS: A TÖKÉLETES BÖRTÖNRENDSZER NEM ALAKÍTHATÓ KI

9 Franz von Liszt AZ ÚN. KÖZVETÍTŐ ISKOLA„FELKAROLTA” A FELTÉTELES ELÍTÉLÉS GONDOLATÁT MINT A SZABADSÁGVESZTÉS ALTERNATÍVÁJÁT A RÖVID TARTAMÚ SZABADSÁGVESZTÉSHELYETT AZ ALKALMI ELKÖVETŐKKEL SZEMBEN A SZABADSÁGVESZTÉS VÉGSŐ ESZKÖZ … SERDÜLETLENEKKELSZEMBEN

10 MAGYARORSZÁGONAZ 1908:XXXVI. törvény VEZETTE BE A FELTÉTELES ELÍTÉLÉS MINDKÉT FORMÁJÁT

11 Fiatalkorúak próbára bocsátása ☛ A bíróság ítélethozatal nélkül megfelelő figyelmeztetés 1 évi próba időre után 1 évi próba időre, szigorú szabályok között, felügyelet mellett feltételesen szabadlábon hagyja. ☛ A felügyeletet a fiatalkorúak törvényes képviselője, ha pedig erkölcsi fejlődése szempontjából kívánatos állami menhelyre, vagy más e végből szervezett hi- vatalra, gyermekvédő egyesületre …bízza.

12 A felnőttek feltételes elítélése: felfüggesztett szabadságvesztés 1 hónapot ☛ A bíróság az 1 hónapot meg nem haladó fogház-büntetést (pb-t), különös méltány- 3 évre felfüggesztheti lást érdemlő okból 3 évre felfüggesztheti. Ha ettől az elítélt magaviseletére, életviszonyainak és az eset össze körülményeire figyelemmel kedvező hatás várható. ☛ kihágás esetén az 1 hónapnál hosszabb tartamú elzárást 3 évre felfüggesztheti

13 Nemzetközi Büntetőjogi Egylet TÖBB KONGRESZUSÁN FOGLALKOZOTT A RÖVID TARTAMÚ SZABADSÁGVESZTÉS HELYETTESÍTÉSÉNEK PROBLÉMÁJÁVAL, ÉS JAVASOLTA: az1-2, illetve 6 hónapos szabadságvesztés helyett: - pénzbüntetés, - feltételes elítélés - bírói megdorgálás alkalmazását. (pl. Párizs,1895., Washington,1910.)

14 A PÉNZBÜNTETÉS ÚJ SZEREPBEN A (RÖVID TARTAMÚ) SZABADSÁGVESZTÉS HELYETTESÍTÉSE A GYAKORLATBAN MÉGIS SOKAZ ÁTVÁLTOZTATÁS … SZOCIÁLISPROBLÉMÁK

15 A pénzbüntetés térnyerése Vétség és kihágás esetén a bíróság válasz- tása szerint a szabadságvesztés büntetés mellőzésével, főbüntetésként megfelelő súlyú pénzbüntetést alkalmazhat.” „Vétség és kihágás esetén a bíróság válasz- tása szerint a szabadságvesztés büntetés mellőzésével, főbüntetésként megfelelő súlyú pénzbüntetést alkalmazhat.” (1928:X. tc.) A JOGALKOTÓ SZERINT LÉTEZETT VAGYONI BÜNTETÉSSEL ÉRDEMBEN FENYEGETHETŐ, VISZONYLAG SZÉLES BŰNELKÖVETŐI KÖR

16 REMÉNY: AZ ÚJ TÍPUSÚ PÉNZBÜNTETÉS A BÜNTETÉS ARÁNYOSÍTÁS = IGAZSÁGOSSÁGA A „NAPI TÉTELES” PÉNBÜNTETÉS A BÜNTETÉSKISZABÁS KÉT MOZZANATÚ: A BÜNTETÉSKISZABÁS KÉT MOZZANATÚ: A.) A B Ű NCSELEKMÉNY SÚLYA = NAPI TÉTEL SZÁM B.) EGY NAPI TÉTEL ÖSSZEGE = AZ ELÍTÉLT JÖVEDELMI+ VAGYONI VISZONYAI

17 A második világháború utáni nyugati konszolidációban ÚJRA MEGFOGALMAZZÁK A RÖVID TARTAMÚ (VÉGREHAJTANDÓ) SZABADSÁGVESZTÉS KIVÁLTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉT

18 AZ ENSZ ÚN. BŰNMEGELŐZÉSI KONGRESSZUSAI ► A rövidtartamú szabadságvesztés: - hátrányos, nem kívánatos, de - (jelenleg még) nélkülözhetetlen, - teljes eltörlése nem időszerű, de legszűkebb körre kell visszaszorítani, ► alternatívái: - felfüggesztett szabadságvesztés, - pénzbüntetés, - közmunka II. Kongresszus ( London, 1960)

19 III. Kongresszuson ( Stockholm, 1965) közvetlenül nem foglalkoztak a kérdés- sel, azonban a főtéma: a bűnmegelőzés keretében rögzítették: „ …a szabadságelvonás nélküli szankciók rendszerint jobban elősegítik a bűnmegelőzési célok érvényesülését…”

20 IV. Kongresszus ( Kyoto, 1970) Teljesen új szempontból: a költség-haszon elemzés tükrében vizsgálták a szabadságvesztést és a szabadságvesztés lehetséges alternatíváit. VIII. Kongresszus (Milánó, 1985) ♦ A fiatalkorúakkal kapcsolatban egy sor közösségi - alternatív szankciót vett fel az ajánlásába; ♦ Az áldozatok védelme érdekében: kártalanítás, helyreállítás eszközeinek megteremtését hang- súlyozta;

21 Az ENSZ ún. Tokyói ajánlása (1989) ► a szabadságelvonás mellőzése a büntetőeljárás során: - a letartóztatás csökkentése, - a büntető útról elterelés ( vádelhalasztás, stb.) ► a bíróságok gyakran alkalmazzanak alternatív, közösségi szankciókat, mégpedig: - szóbeli rosszallást, - pénzbüntetést, - egyes jogoktól való megfosztást, - az áldozat kártérítésére alapozott szankciót, - feltételes elítélés + magatartási szabályok, tiltások, - közérdekű munkát ► a büntetés-végrehajtás során: - időszakos végrehajtás, pl. félszabadság - nyitott intézetbe utalás, - lakóhelyen történő végrehajtás ( elektronikus megfigyelés) - feltételes szabadon bocsátás

22 Az Európa Tanács (Miniszteri Bizottsága) hasonló szellemű ajánlásokat fogadott el Rec (76) 10. ►Rec (76) 10. A börtön-büntetés helyett alkalmazható bizonyos alternatív intézkedések R (92) 16 ►R (92) 16A közösségben végrehajtandó büntetések és intézkedések ►Rec (2000)22 ►Rec (2000)22 A közösségben alkalmazandó szankciók és intézkedések

23 A legkorábbi ajánlás: A felfüggesztett büntetés, a próbára bocsátás és a börtönbüntetés egyéb alternatívái [Resolution (65) 1]: -az államoknak törekedniük kell – mind a törvényhozásban, mind a joggyakorlatban – arra, hogy elkerüljék a bebörtön- zést; s továbbá arra is, - hogy a próbaidő alatt olyan ellenőrző és segítő programok ((szervezetek) működjenek, amelyek egyaránt szolgálják az elítélt magatartásának felügyeletét és a társadalomba való visszavezetését

24 A börtönbüntetés helyett alkalmazható egyes alternatív intézkedések [Rec.(76) 10] A.) sorra veszi a „klasszikus” megoldásokat: - próbára bocsátás; - pénzbüntetés - különböző jogfosztó, ill. tiltó intézkedések (pl. járműve- zetéstől eltiltás, vagyonelkobzás, stb.) B.) ajánlja továbbá, hogy a nemzeti törvényhozások legyen nyitva az új módszerek előtt: - a bűnösség kimondása büntetés(kiszabás) nélkül; - felfüggesztett büntetés + ellenőrzött magatartás; - köz(érdekű) munka; - félfogság

25 A közösségben végrehajtható büntetésekről és intézkedésekről [ R. (92) 16.] Lényegében: a közérdekű munka büntetés szabályait részletezi: ● törvényi keretek ● bírói garanciák és fellebbezési eljárás ● az alapvető jogok tiszteletben tartása ● az együttműködés és konszenzualitás elve ● a végrehajtási személyzet és pénzügyi feltételek ● a közösségbe illesztés és a közösség részvétele ● a (tényleges) végrehajtás szabályai ● a (tényleges) munka – módszerek ● eljárás a végrehajtás sikertelensége esetén

26 A közösségben alkalmazott szankciók és intézkedések európai szabályainak javításáról Rec (2000) 22 A törvényhozás és bíróságok figyelmébe összefoglaló mód’ ajánlja: ► a büntetőeljárásban – a letartóztatás visszaszorítását, ► a szabadságvesztés helyett: - feltételes elítélés mindkét változatát, - közérdekű munka-büntetést, - mediációt - különféle( kábítószer, alkohol, mentális) gyógykezelést - fokozott ( pártfogói)felügyeletet - mozgásszabadság elvonását (elektronikus felügyelet) - feltételes szabadságra bocsátást

27 Mit mond a tudomány? Büntetéstani szempontból: ☛ valóban teljesen célszerűtlen rövid tartamú szabadságvesztés, és/vagy ☛ a közösségi - alternatív szankciók jobban megfelelnek a „bűnözés-kontroll” feladatának?

28 BŰNKIEGYENLÍTÉS ELVE bűnösség arányosságot feltételez, NEM VÁLASZT KI BÜNTETÉS-FAJTÁT GENERÁLIS PREVENCIÓ ☛ POZITÍVNEM JELÖL MEG KONKRÉT (NORMASTABILITÁS) BÜNTETÉSI NEMET ☛ NEGATÍV „CÍMZETTEK” MAGATARTÁ- (ÁLTALÁNOS SÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELRETTENTÉS) NEM A SZANKCIÓRENDSZER HATÓKÖRÉBE TARTOZNAK, DE A BÖRTÖNTŐL VALÓ „FÉLELEM” KIMUTATHATÓ!

29 SPECIÁLIS PREVENCIÓ DESZOCIALIZÁL, ☛ POZITÍV DESZOCIALIZÁL, DEZINTEGRÁL ( REINTEGRÁCIÓ) DEZINTEGRÁL ☛ NEGATÍV A HATÁS NAGYRÉSZT (EGYÉNI ELRETTENTÉS) A VÉGREHAJTÁSON MÚLIK, DE MÚLIK, DE „BÖRTÖN”-ÉLMÉNY EREJE

30 ELMÉLETI -ÖSSZEGZÉS AZ ÁLTALÁNOS ÉS EGYÉNI ELRETTENTÉS ELVÁRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉS TEKINTETÉBEN A RÖVID TARTAMÚ SZABADSÁGVESZTÉS VERSENYBEN VAN MINDENFÉLEKÉPPEN VERSENYBEN VAN AZ ALTERNATIV SZANCIÓKKAL AZ ALTERNATIV SZANCIÓKKAL. A REINTEGRÁCIÓ IGÉNYEINEK A RÖVID TARTAMŰ SZABADSÁGVESZTÉS NEM TUD MEGFELELNI

31 A BÜNTETÉSTANI ISKOLÁK VÁLASZA (NEO)KLASSZIKUS ☛ (NEO)KLASSZIKUS: „ A CÉLRA NEM TEKINTŐ, SZIMBOLIKUS, JOGÉPSÉGI MEGTORLÓ BÜNTETÉS EGYET JELENT AZ ARÁNYOS BÜNTETÉS ELVÉVEL…” (NEO)TREATMENT ☛ (NEO)TREATMENT: A RÖVID TARTAMÚ SZABADSÁG- VESZTÉS MÁR CSAK TARTAMA MIATT SEM KÉPES POZITÍV ÁT- ALAKÍTÁSRA „RESTORATÍV” ☛ „RESTORATÍV” TEÓRIA TEÓRIA SZÁMÁRA ÉRTELMEZHETETLEN A SZABAD- SÁGELVONÁS AZ ELMÉLET SZERVES RÉSZE AKÖLTSÉG/HASZONÉRZÉKENYSÉG

32 A XX. SZÁZAD ÚJÍTÁSA: A SZIMBOLIKUS MUNKABÜNTETÉS KÖZÖSJELLEGZETESSÉGE: KÖZÖS JELLEGZETESSÉGE: A DEKLARÁLTAN KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA VÉGZETT JÓVÁTÉTELI JELLEGŰ MUNKAVÉGZÉS TEHÁT:NEM: MUNKÁRA, S MUNKÁVAL NEVEL

33 TÍPUSAI A SZIMBOLIKUS MUNKABÜNTETÉS TÍPUSAI SZOVJET TÍPUSÚJAVÍTÓ-NEVELŐ MUNKA ★ SZOVJET TÍPUSÚ JAVÍTÓ-NEVELŐ MUNKA ( TERMÉSZETESEN CSAK A MEGTÉVEDT DOLGOZÓK SZÁMÁRA …) KÖZÉRDEKŰ MUNKA ➲ ANGOL TÍPUSÚ KÖZÉRDEKŰ MUNKA

34 MUNKABÜNTETÉSEK HONI HISTÓRIÁJÁNAK ELMÚLT ÖTVEN ÉVE ➨ SZOVJET TÍPUSÚ JAVÍTÓ-NEVELŐ MUNKA (1950 – 1993 ) = SZIMBÓLIKUS ➨ SZIGORÍTOTT JAVÍTÓ –NEVELŐ MUNKA (1984 – 1993 ) = SZÁNDÉK SZERINT: MUNKÁVAL NEVELŐ SZANKCIÓ – A GYAKORLATBAN: „FÉL-SZABAD” BÖRTÖN ➨ KÖZÉRDEKŰ MUNKA ( 1987 – SZIMBÓLIKUS

35 A SZOVJET TÍPUSÚ HONI JAVÍTÓ – NEVELŐ MUNKA AZ ELÍTÉLT A KÖZÖSSÉG ► AZ ELÍTÉLT A KÖZÖSSÉG (MUNKAHELYI KOLLEKTÍVA: A SZOCIALISTA BRIGÁD) FOLYAMATOS ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLL ► MUNKABÉRCSÖKKENTÉS

36 SZIGORÍTOTT JAVÍTÓ – NEVELŐ MUNKA ➲ A (JOG)POLITIKAI CÉL: MUNKAKERÜLŐK RENDES MUNKÁS ÉLETRE SZOKTATÁSA MUNKÁS ÉLETRE SZOKTATÁSA ➲ ESZKÖZE: KIJELÖLT HELYEN TARTÓZKODÁS ÉS (NEHÉZ) FIZIKAI MUNKA-VÉGZÉSE KONTRA-LEGEM EREDMÉNY: ELSŐ HAZAI FÉLSZABAD BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI FORMA

37 A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MAGYAR(OS) SAJÁTOSSÁGAI ➧ A KONSZENZUÁLIS ELEM HIÁNYA ➧ A JÓVÉTELI SZIMBOLIKA ‘FÉNYTÖRÉSE’: A MUNKA JELLEGENEM NON – PROFIT ➧ TEHÁT: A KÖZÉRDEKŰ MUNKA KONKURRENCIAKÉNT JELENIK MEG A SZABAD MUNKAERŐ PIACON ➧ A VÉGREHAJTÁSBAN TÚL SOKAN VESZENK RÉSZT AHHOZ, HOGY LEGYEN IGAZI GAZDÁJA …

38 A rövid tartamú szabadságvesztés alternatívái - Európában ► ELTERELÉS A BÜNTETŐ ÚTRÓL: - VÁDEMELÉS ELHASZTÁSA - MEDIÁCIÓ ► A SZANKCIÓ-RENDSZER RÉGI/ÚJ ESZKÖZEI: - FELTÉTELES ELÍTÉLÉS + MAGATARTÁSI SZABÁLYOK EGYÜTT: „KOKTÉL”-BÜNTETÉSEK - KÖZÉRDEKŰ MUNKA ( ÖNÁLLÓ+ JÁRULÉKOS) - PÉNZBÜNTETÉS ► VÉGREHAJTÁSI MEGOLDÁSOK: - FÉLFOGSÁG/FÉLSZABADSÁG - NAPI VÉGREHAJTÁS

39 Elterelés - európai dokumentumokban ➮ Európa Tanács ajánlása: R.(87)18. a büntető igazságszolgáltatás egyszerűsítése R.(99)19. mediáció a büntető ügyek ➮ Európai Unió Tanácsa: 2001/220/IB kerethatározat a sértett büntetőeljárásbeli jogállásáról

40 Mediáció R(99) 19. sz. ET MB ajánlás ☛ a bünteő eljárás lényeges eleme: az elkövető és a sértett közötti megállapodás, és az így létrejött jóvátétel súlyának megfelelő elismerése ☛ csak a „felek” szabad akaratán nyugvó egyetértésén alapulhat ☛ kívánatos az, hogy az eljárás minden szakaszában elérhető legyen ☛ a mediáció titkos, az ott elhangzottak a büntető eljá- rásban nem használhatók fel ☛ a mediáció eredményességének megítélés az igaz- ságszolgáltatási hatóságok hatáskörébe tartozik

41 klasszikusközösségi büntetésekszankciók SZIMBOLIKÁJA: -SZABADSÁGTÓL, -IDŐTŐL, -TULAJDONTÓL MEGFOSZTÁSÜZENETE: - HELYTELENÍTÉS -„ELÍTÉLÉS” CÍMZETTJE:TÁRSADALOM(ÁRTALMATLANNÁ TÉTEL …) SZIMBOLIKÁJA: - SÉRELEM/KÁR JÓVÁTÉTELE JÓVÁTÉTELE - FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS A„MEGBOCSÁTÁS” ÉS A„MEGBOCSÁTÁS” ELNYERÉSE ELNYERÉSEÜZENETE: - A NORMA TÁRSADALMILAG TÁRSADALMILAG HASZNOS HASZNOSCÍMZETTJE: - A KONFLIKTUS SZEREPLŐI SZEREPLŐI

42 A restoratív teória hatása a magyar büntető igazságszolgáltatásra büntető eljárási reform ☛ büntető eljárási reform: ◆ vádemelés elhalasztása - fiatalkorúak (1995) - felnőttek (1998) ◆ közvetítői eljárás pártfogó szervezet reformja ☛ pártfogó szervezet reformja (2003) Btk kodifikációs elképzelések ☛ Btk kodifikációs elképzelések

43

44 A 2003-as reform óta a restoratív igazságszolgáltatás „motorja”: a pártfogó (felügyelő) ► közreműködés az „elterelésben” ► vélemény-adás: a büntetéskiszabás segítése érdekében ► a végrehajtás koordinátora: közérdekű munka ► a végrehajtás irányítója, szervezője: - próbára bocsátás, - felfüggesztett büntetés - feltételes szabadság

45 szankciók arány szabadságvesztés, ebből végrehajtandó felfüggesztett közérdekű munka pénzbüntetés önálló mellékbüntetés/ intézkedés, ebből próbára bocsátás 3O % % 11(34) % 2O(66) % 6 % 48 % 16 % 13 %

46 Közérdekű munka - 2008 felnőtt korúak fiatalkorúak felnőtt korúak fiatalkorúak ÖSSZES: 5246 191 ~ végrehajtották 2923 (56 %) 113 (6O%) ~ szabadságvesztésre átváltoztatás 921 (18%) 46 (25%) ~ elévült … 531 14

47 Pártfogó felügyelet felnőtt korúak fiatalkorúak VÁDEMELÉS ►VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSA ELHALASZTÁSA 5127 1618 ebből „kábítószeres” 593 1734 ► PRÓBÁRA BOCSÁTÁS 583 4181 ► FF. SZABADSÁGVESZTÉS 2O22 1934 ► FELT. SZABADSÁGVESZTÉS 2215 1O2 ►ideiglenes elbocsátás JIN 69 ---------------------------------------- ÖSSZES: 9947 79O4 PÁRTFOGOLTAK SZÁMA: 958O 7O86

48 KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG felnőtt korúak fiatalkorúak felnőtt korúak fiatalkorúak ☛ ügyészi határozattal1492 319 ☛ bírósági határozattal 587 38 ÖSSZESEN: …………. 2529 357 ---------------- Eredményesség: 76 % 54 %

49 Btk reform a legutóbbi elképzelés szerint … A RÖVID TARTAMÚ SZABADSÁGVESZTÉS HELYETTESÍTŐI ☛ A SZABADSÁGVESZTÉS KERETÉBEN: - RÉSZBEN FELFÜGGESZTETT ~: ( 5> SZABADSÁGVESZTÉS ESETÉN A ‘/2 LETÖLTÉSE UTÁN „ELLENŐRZÖTT” SZABADSÁG) ( 5> SZABADSÁGVESZTÉS ESETÉN A ‘/2 LETÖLTÉSE UTÁN „ELLENŐRZÖTT” SZABADSÁG) ☛ „KOKTÉL” – SZANKCIÓK: A FŐ ÉS MELLÉKBÜNTETÉSEK KÖZÖTTI HATÁRVONAL A FŐ ÉS MELLÉKBÜNTETÉSEK KÖZÖTTI HATÁRVONAL FELSZÁMOLÁSA RÉVÉN … FELSZÁMOLÁSA RÉVÉN …

50 RESTORATÍV IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZANKCIÓRENDSZERE ► ELTERELÉS – VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSA - KÖZVETÍT Ő I ELJÁRÁS ► ALTERNATÍV SZANKCIÓK JELLEGE: 1.) SZABADSÁGKORLÁTOZÁS + MUNKAVÉGZÉS +SPECIÁLIS PREVENCIÓT SZOLGÁLÓ REHABILITÁLÓ PROGRAMOK + KÖZÖSSÉG REINTEGRÁLÓ SZEREPE 2.) AZ ELÍTÉLT EGYÜTTM Ű KÖDÉSÉRE ALAPOZ, NEM SZAKÍT KI A KÖRNYEZETB Ő L 3.) KOMBINÁLT SZANKCIÓK = „KOKTÉL”-BÜNTETÉSEK: FELTÉTELES ELÍTÉLÉS + PÁRTFOGÓ FELÜGYELET

51 A pártfogó felügyelet megújulása - egy elképzelés szerint ♦ EGYSZERŰ: - KAPCSOLATTARTÁSI KÖTELESSÉG - MEGHATÁROZOTT HELYEN TARTÓZKODÁS - MEGHATÁROZOTT TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE, OKTATÁSON RÉSZVÉTEL - MEGHATÁROZOTT KEZELÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL - SÉRTETTI JÓVÁTÉTEL

52 + EGYSZERŰ FELÜGYELET + - KIJELÖLT SZÁLLÁSHELYEN, GONDOZÓ INTÉZETBEN TARTÓZKODÁS, - INTEZÍV PROGRAMOKON RÉSZVÉTEL - HOSSZABB IDŐTARTAM ( 1-3 ÉV) FOKOZOTT PÁRTFOGÓI FELÜGYELET

53 Ami a Btk tervezetéből hiányzik… A szabadságvesztés büntetés- végrehajtásának reformja: AZAZ AZ AMBULÁNS VÉGREHAJTÁS KERETEINEK MEGTEREMTÉSE: A közösségi szankciók sikertelensége esetén, annak (részben) pénzbüntetésre, közérdekű munkára való átváltoztatása. AZAZ A SZABVESZTÉS ELKERÜLÉSE


Letölteni ppt "A KEZDET … MINT MEGANNYI ESETBEN A BÜNTETÉSTAN TÖRTÉNETÉBEN, MOST SEM ELMÉLETI ALAPVETÉSSEL INDUL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések