Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Microsoft Office 2003 Akadémia A munka megszervezése, részvétel a vállalati folyamatokban Kőnig Tibor a rendszermérnöki csoport vezetője Microsoft Magyarország.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Microsoft Office 2003 Akadémia A munka megszervezése, részvétel a vállalati folyamatokban Kőnig Tibor a rendszermérnöki csoport vezetője Microsoft Magyarország."— Előadás másolata:

1 Microsoft Office 2003 Akadémia A munka megszervezése, részvétel a vállalati folyamatokban Kőnig Tibor a rendszermérnöki csoport vezetője Microsoft Magyarország

2 TechNet események 2003 őszén 2003. október 22., Office Akadémia Tartalomlétrehozás és –közzététel, avagy az Office új arca Tartalomlétrehozás és –közzététel, avagy az Office új arca 2003. november 12., Office Akadémia Együttműködés és információ-kezelés, avagy a csoportmunka-szolgáltatásoktól a portálig Együttműködés és információ-kezelés, avagy a csoportmunka-szolgáltatásoktól a portálig 2003. november 19., Office Akadémia A munka megszervezése, részvétel a vállalati folyamatokban A munka megszervezése, részvétel a vállalati folyamatokban 2003. november 26., Üzemeltetői Konferencia Biztonság mindenekfelett Biztonság mindenekfelett 2003. október 1. Korszerű vállalati információs rendszerek Korszerű vállalati információs rendszerek

3 Amiről szó lesz  Elektronikus űrlapok készítése, kitöltése, közzététele, manuális és automatikus feldolgozása  Microsoft Office InfoPath 2003  Adatok, információk, folyamatok vizuális ábrázolása  Microsoft Office Visio 2003  Vállalati projektek tervezése, dokumentálása, végrehajtása, követése, elemzése  Microsoft Office Project Server és Professional 2003

4 Microsoft Office InfoPath 2003  Az előadás célja  az InfoPath űrlaptervező szolgáltatásainak gyakorlatias bemutatása  Ami NEM tartozik a mai célok közé  az XML webszolgáltatások, a Microsoft.NET, a BizTalk Server ismertetése  az XML, XSD, XSLT és XPath szabványok részletes tárgyalása

5 Microsoft Office InfoPath 2003 Űrlaptervező és –futtató alkalmazás  Hagyományos űrlapmegoldások  papír/szövegszerkesztő: a bevitt információt nehéz újra kinyerni (újragépelés, sok hibával)  űrlapkészítő szoftver: drága, nem igazán szövegszerkesztő, saját, rugalmatlan workflow  InfoPath  natív XML formátum  teljes értékű szövegszerkesztő (Office!)  strukturális szerkesztés, adatellenőrzés, integráció az üzleti és csoportmunka-rendszerekkel

6 demó Microsoft Office InfoPath 2003  A termékkel együtt szállított űrlapsablonok  a felhasználói felületen látható és a nyomtatott változat

7 Microsoft Office InfoPath 2003 Az űrlaptervezés módjai  A minták testre szabása (egyszerű)  Üres űrlap (most ezt választjuk)  Adatforrás (ezt már mutattuk)  Ha nulláról kezdjük, kétféleképpen haladhatunk:  elkészítjük a felhasználói felületet (most ez lesz)  kialakítjuk az adatszerkezetet  Az eredmény ugyanaz

8 demó Microsoft Office InfoPath 2003  Egy egyszerű űrlap  a jól ismert „Belső megrendelés”  elrendezések, szakaszok, táblázatok, szövegmezők

9 Microsoft Office InfoPath 2003 Az intelligencia növelése  Office-szolgáltatások  helyesírás-ellenőrzés  Vezérlők  alapértékek, adattípusok, feltételes formázás, bevitt adatok ellenőrzése  mindez az XML séma alapján!  Ismétlődő/feltételes elemek  szakaszok, táblázatok  Formázás  dátumok, számok, pénznemek, szöveg

10 demó Microsoft Office InfoPath 2003  Az intelligencia első jelei  vezérlők  adattípusok  ellenőrzések (helyesírás, adatbevitel)  feltételes formázás

11 Microsoft Office InfoPath 2003 Külső adatok elérése  Adatforrások  elsődleges: erre épül az űrlap  másodlagos: adatokat szolgáltat a kitöltéshez  Típusok  XML fájlok: statikus információk beolvasásához, adatok ideiglenes tárolásához  adatbázisok (SQL Server, Access, de bármilyen ODBC adatforrás szóba jöhet)  webszolgáltatások (az üzleti logika elfedéséhez)

12 demó Microsoft Office InfoPath 2003  Külső adatok elérése  adatbázisok  XML webszolgáltatások

13 Az űrlap mögötti adatok elérése az XPath segítségével … … ŰrlapAdatforrásXML XPath /my:Megrendelések/my:Megrendelés/my:Termékek/my:Termék/my:Megnevezés

14 Néhány tipikus művelet  A műveletek és függvények azonosak vagy hasonlók, az adatokra való hivatkozás eltér  Excel: oszlop és sor, vagy elnevezett tartomány szerint  InfoPath: az adatszerkezetben elfoglalt hely szerint  Az utóbbi a rugalmasabb (de többet kell hozzá írni) Szorzás (pl. egységár * mennyiség) MűveletExcelInfoPath (XPath) =A2*B2 my:Egységár * my:Mennyiség Összegzés (pl. tételek összeadása) =SUM(A3:Z3) sum(my:Termék /my:TermékÖsszesen) Összefűzés (pl. szállító, szóköz, termék) =A3&” ”&B3) concat(my:Szállító, ” ”, my:Termék)

15 demó Microsoft Office InfoPath 2003  Műveletvégzés  az egyes tételek árának kiszámolása  a megrendelés tételeinek összesítése

16 Microsoft Office InfoPath 2003 Űrlapsablonok közzététele  Sablon és dokumentum  az InfoPath sablon tartalmazza az adat-szerkezetet, a megjelenítést és az üzleti logikát  az InfoPath űrlap csak az adatot (XML)  A sablonok közzétehetők  fájlmegosztásba, webkiszolgálóra, SharePoint űrlaptárba  Az űrlap megnyitásakor mindig a legfrissebb sablon kerül használatba  Feldolgozás  ember és program által

17 demó Microsoft Office InfoPath 2003  Űrlapsablonok közzététele  sablonok közzététele fájlmegosztásba, webkiszolgálóra, Windows SharePoint Services űrlaptárba  Adatgyűjtés és -felhasználás  űrlapok kitöltése, mentése/küldése

18 Microsoft Office InfoPath 2003 Fejlesztés  Objektummodell  némiképp eltér az Office-alkalmazásokétól (dokumentum-központú, XML-re épül)  Események  adatellenőrzés, dokumentumkezelés, vezérlők  JScript vagy VBScript (nincs VBA,.NET)  Munkaablakok  egyszerű, HTML alapú kiterjesztés  Biztonság  „sandboxed” és megbízható űrlapok

19 Microsoft Office InfoPath 2003 A sablonban Megoldás- leíró fájl (.XSN) Séma (.XSD) Nézet (.XSLT) Nézet (.XSLT) Üzleti logika (.JS/.VBS) Adatok (.XML) Űrlapsablon (.XSN) Űrlap (.XML) URL vagy URN

20 demó Microsoft Office InfoPath 2003  Fejlesztés  az XSN tartalma  az InfoPath mint –sémakészítő –XSLT-készítő  webes űrlapok

21 Microsoft Office Project 2003 Professional, Server, Project Web Access  Az előadás célja  azonnal használható tudás átadása, amely segít abban, hogy a Microsoft nagyvállalati projektkezelő rendszere (EPM) a legrövidebb időn belül eredményeket produkáljon  Ami NEM tartozik a mai célok közé  a projektmenedzsment (PM) alapjai  a PM módszertanok ismertetése  a Project Professional 2003 használatának bemutatása

22 A Microsoft Office Project 2003 használatba vételének lépései  Felhasználók, feladatlisták, projektek importálása  Leíró információk megadása  Hozzáférési jogok kiosztása  Kommunikáció a projekt szereplői között  Elemzések, kimutatások készítése  Integráció más rendszerekkel

23 Felhasználók adatainak importálása  Az importálandó és újonnan létrehozásra kerülő projektek szereplőit a vállalati erőforráskészlet alapján azonosítjuk  A vállalati erőforráskészletbe importálhatunk  az Active Directoryból és a GAL-ból  meglévő projektfájlból  egyéb adatbázisból  A felhasználók a projektek importálásakor is létrehozhatók, de jobb különválasztani ezt a lépést

24 Feladatlisták, projektek importálása  A legtöbb szervezetnél tervezik és követik a tevékenységeket  A feladatlistákat és formális projekteket importálhatjuk  projektfájlból  szövegfájlból (.CSV és más)  Excelből  az Outlook feladatok közül  A forrástól függően több-kevesebb manuális kiigazításra lesz szükség

25 demó Microsoft Office Project 2003  Felhasználók (erőforrások) adatainak importálása az Active Directoryból  Outlook feladatok, Excel listák, Project fájlok importálása  A projekt- és erőforrásadatok és az erőforrás-terhelések áttekintése

26 Leíró információk megadása Tipikus követelmények  Projektek kategorizálása  megrendelő és munkavégző szerint  a projekt típusa szerint  a projekt jelentősége/láthatósága, a költségvetés nagysága szerint  Erőforrások kategorizálása  a szervezeti hierarchia (Resource Breakdown Structure, RBS) szerint  földrajzi hovatartozás szerint  kompetencia szerint  Tevékenységek kategorizálása  tevékenységkód (Work Breakdown Structure, WBS) szerint

27 Leíró információk megadása A megoldás: vállalati mezők, szerkezetkódok  Vállalati mezők  az egész szervezetre érvényes jelentésű mezők  külön készlet a projektekhez, erőforrásokhoz és tevékenységekhez  típusuk lehet dátum, időtartam, jelző, költség, szám vagy szöveg  Vállalati szerkezetkódok  az egész szervezetre érvényes jelentésű, hierarchikus kódrendszerek  külön készlet a projektekhez, erőforrásokhoz és tevékenységekhez  egyszerre több érték is kiválasztható

28 demó Microsoft Office Project 2003  Projekt- és erőforrás-specifikus leíró információk megadása  Egyéni projekt- és erőforrás- nézetek kialakítása

29 Hozzáférési jogok kiosztása Tipikus követelmények  Csak a munkához szükséges adatok megjelenítése  saját projektek, feladatok, erőforrások, nézetek, elemzések  Testre szabott felület kialakítása  egyéni értesítések, hivatkozások, figyelmeztetések  Összefüggések, kapcsolatok felismerése  „az én beosztottjaim által vezetett projektekben dolgozó erőforrások” és hasonló függőségek automatikus kiértékelése

30 Hozzáférési jogok kiosztása A megoldás: kategóriák és címtárintegrált csoportok  Szervezet  Erőforrások  Közvetlen beosztottak*  Projektek  Saját tevékenységek * A termékben „Közvetlen jelentések” szerepel A Project Serverben elérhető projekt/erőforrás-specifikus információk és szolgáltatások elnevezett gyűjteményei KategóriákCsoportok Opcionálisan AD-integrált felhasználói csoportok, amelyekhez adott jogokat és kategóriákat rendelünk  Ügyvezetők  Erőforrás-menedzserek  Csapatvezetők  Portfoliómenedzserek  Projektmenedzserek  Csapattagok  Rendszergazdák

31 Hozzáférési jogok kiosztása A kategóriák és a csoportok kapcsolata * * * Project Server szolgáltatások Project Server adatok kategória * * csoport felhasználók AD

32 demó Microsoft Office Project 2003  A kategóriák és csoportok áttekintése  A csoportok tagjainak kijelölése  A projektek átadása a projektvezetőknek

33 Kommunikáció a projekt főbb szereplői között  A projektmenedzser  értesíti a projekttagokat az új/megváltozott feladatokról  közzéteszi a projekthez tartozó dokumentumokat  ad hoc és rendszeres jelentéseket kér  feldolgozza a visszajelzéseket  kezeli a problémákat  frissíti a projekttervet  A projekttag  jelenti az elvégzett munka mennyiségét  kitölti a jelentéseket  jelzi a javaslatokat, problémákat, elfoglaltságokat  Az erőforrás-menedzser  követi beosztottjai munkáját  jóváhagyja az időelszámolásokat  helyettesíti a túlterhelt/kiesett erőforrásokat

34 A kommunikáció eszközei  Testre szabott Project Web Access  E-mail értesítések  Időelszámolás  Megjegyzések  Jelentések  Dokumentumok  Problémák  Kockázatok

35 demó Microsoft Office Project 2003  A projekttagok értesítése feladataikról  Kommunikáció a projekttagok és projektvezető között  A projektek követése, frissítése

36 Elemzések, kimutatások készítése  A gyakran frissülő projektadatok tranzakciós (OLTP) adatbázisban tárolódnak  Ez az adatbázis elemzési célokra kevéssé alkalmas, így manuálisan vagy időzítve átkerülnek az adatai egy (OLAP) adatkockába  A Project Web Access beépített Portfolióelemző szolgáltatása mellett tetszőleges adatelemző ügyfél is használható a kocka megjelenítéséhez

37 demó Microsoft Office Project 2003  A projektadatokra épülő adatkocka létrehozása és frissítése  Elemzések, kimutatások készítése

38 Integráció más rendszerekkel Tipikus követelmények  Erőforrások karbantartása  új/módosult adatok a címtárból, a humánerőforrás-kezelő (HR) rendszerből  Leíró információk módosítása  új/módosult termékek, szolgáltatások, ügyfelek az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerből  Elszámolási adatok átadása  adott időszakban, projektben, ügyfél számára teljesített órák az időelszámoló (timesheet) rendszernek  Projektek alkalmazásból való létrehozása  egy jóváhagyási folyamat eredményeképpen

39 Integráció más rendszerekkel A megoldás: Project Data Services (PDS)  A PDS webszolgáltatás  elérhetővé teszi a Project Server funkcióit  kibővíthető az ún. PDS Extenderek segítségével ügyfél- vagy kiszolgáló alkalmazás Project táblák, nézetek Project Data Services PDS Extender IISSQL Server Project Server

40 Integráció más rendszerekkel A PDS-en keresztül elérhető szolgáltatások  Projektkezelés  kivétel/beadás, hozzáférés- kezelés, törlés, státusz, verziók, kódok  Vállalati projektek létrehozása  projektek, feladatok, erőforrások, hozzárendelések létrehozása  Erőforrás-kezelés  kivétel/beadás, hozzáférés- kezelés, létrehozás, aktiválás/deaktiválás, fiókműveletek  Vállalati szerkezetkódok kezelése  vállalati mezők és szerkezetkódok lekérdezése, frissítés, bővítése  Időelszámolás  időelszámolás-adatok lekérdezése, mentése, frissítése  Vállalati adatkarbantartás  összevont erőforrás-, projektcsapat- és szerkezetkód-funkciók  Egyéb adminisztratív műveletek

41 demó Microsoft Office Project 2003  A projektadatok lekérdezése és módosítása külső alkalmazásokból  Projektindítás InfoPath űrlapról

42


Letölteni ppt "Microsoft Office 2003 Akadémia A munka megszervezése, részvétel a vállalati folyamatokban Kőnig Tibor a rendszermérnöki csoport vezetője Microsoft Magyarország."

Hasonló előadás


Google Hirdetések