Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fiatalkorú bűnelkövetők és a szociális munka kapcsolata Készítette: Mitrovics Zoltán 2013.11.11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fiatalkorú bűnelkövetők és a szociális munka kapcsolata Készítette: Mitrovics Zoltán 2013.11.11."— Előadás másolata:

1 Fiatalkorú bűnelkövetők és a szociális munka kapcsolata Készítette: Mitrovics Zoltán 2013.11.11.

2 Kik a bűnözők?

3 BŰNÖZÉSELMÉLETEK  Normák, szabályok – eltérés, deviancia  Paul Broca, Cesare Lombroso - az emberi koponya formája alapján be lehet azonosítani a bűnöző személyiséget  William A. Sheldon - Megkülönböztetett mezomorfokat, akik jellemzően muszkuláris, aktív típusok, ektomorfokat, akik gyenge fizikumúak és edomorfokat, akik testes emberek.

4

5 BŰNÖZÉSELMÉLETEK  Edwin Sutherland - A differenciális érintkezés elmélete szerint azok a személyek, akik gyakrabban kerülnek kapcsolatba bűnözői normák követőivel, nagyobb valószínűséggel válnak bűnözőkké  Émile Durkheim – elmélete szerint Anómia akkor alakul ki, amikor a társadalmi élet egy adott területén nem léteznek világos szabályok, a hagyományos normák és szabályok fellazulnak újak pedig még nem lépnek a helyükbe. Ilyen helyzetben – Durkheim szerint – az emberek megzavarodnak, nem találják a helyüket, a deviáns viselkedésre – elsősorban az öngyilkosságra – való hajlam növekszik.

6 BŰNÖZÉSELMÉLETEK  Edwin Lemert - A címkézés elmélete szerint attól fogva, hogy az egyén megkapja a bűnöző címkét, az egész életében végig kíséri  Goffman - ezt a minősítést nevezte stigmának vagy megbélyegzésnek. A megbélyegzést követően, annak hatására az elmélet alapján, az egyén újabb bűncselekményeket követ el

7 BŰNÖZÉSELMÉLETEK  A deviáns viselkedés a társadalom többsége által elfogadott normák megszegését jelenti  Az elmúlt években/évszázadokban a korábbi elméletek a bűnözés okainak feltárása kapcsán szerteágazóak, sőt a társadalomtudományon (szociológia) belül sem alkotnak egységes képet. A különböző okok és magyarázatok valószínűsítik, hogy a megoldás sem határozható meg egyszerűen

8 BŰNÖZÉSELMÉLETEK  A bűncselekmények tetteseit a különböző társadalmakban eltérően szankcionálhatják a leginkább ismert elzárással, letöltendő börtönbüntetéssel vagy alternatív szankciókkal, melyek elsősorban figyelmeztetések, intézkedések és az ismételt bűnelkövetés megakadályozását hívatottak elősegíteni. Az alternatív szankciók részben a prevenció, részben a korrekció elvére épülnek, mivel a bűncselekményt elkövetőt bünteti (korrekció), s egyben a későbbi bűncselekmények megvalósulását próbálja megelőzni (prevenció).

9 Büntethetőségi alapelvek  Btk. 4. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény büntetés kiszabását rendeli.  nullum crimen sine lege - nincs bűncselekmény törvény nélkül  nulla poena sine lege - nincs büntetés törvény nélkül

10 Életkori megoszlás  Gyermekkorú  Fiatalkorú  Felnőtt

11  Gyermekkor - Nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, kivéve az emberölés, a testi sértés, a rablás és a kifosztás elkövetőjét, ha a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.

12  Fiatalkor - Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem  Felnőtt – 18. év betöltését követően

13 A gyermekkorú elkövetők és a fiatalkorú bűnelkövetők összefoglaló adatai ÉV REGISZTRÁLT BŰNELKÖVETŐK FIATALKORÚ BŰNELKÖVETŐK GYERMEKKORÚ BŰNELKÖVETŐK SZÁMA2003=100% SZÁM A ARÁNY A 2003=10 0%SZÁMA2003=100% 2003118 14510010 4738,861003 553100 2004130 182110,1912 3259,47117,683 963111,54 2005133 790113,2412 1979,12116,463 697104,05 2006124 171105,111 2879,09107,773 565100,34 2007116 16198,3210 9099,39104,163 38795,33 2008116 58498,6811 4389,81109,213 43396,62 2009112 83095,510 0368,8995,832 57372,42 2010122 529103,7111 2489,18107,42 60773,37 2011112 89595,5611 0349,77105,362 71476,39 2012100 23984,8410 05610,0396,022 60473,29

14

15

16

17

18 Bűnelkövetéshez vezető okok  Családi okok: nem megfelelő családi környezet, szülői felügyelet hiánya, válások  Bűnöző életmódot követő minta  Kábítószer fogyasztás, alkohol fogyasztás  Ellenőrizetlen szabadidő, késő esti csavargás, az életkornak nem megfelelő éjszakai szórakozó helyek látogatása  Baráti környezet: csoportnorma szerepe, rossz modell-követés  Iskolai problémák: tanulmányi nehézségek  Egyéb okok: médiahatás, stb.

19

20 Csemáné Dr. Váradi Erika: A gyermek és fiatalkori bűnözés  1. Életutak – „teljes érzelmi elhanyagolás” – Otthon a fiatalt teljes mértékben elhanyagolják, ennek lehetnek okai a szülők közt fennálló konfliktus, rossz anyagi helyzet, alacsony iskolai végzettség, alkohol problémák és az ezekből eredő feszültségek – Iskolában szintén kudarcok érik, nem tudja teljesíteni a tőle elvártakat – Elidegenedik környezetétől, olyan barátokat keres akik megértik, s ha ez a csoport bűncselekményeket követ el, akkor ő alkalmazkodni fog a csoport normáihoz, különben ezt is elveszti

21 Csemáné Dr. Váradi Erika: A gyermek és fiatalkori bűnözés  2. Életutak – „az agresszív, erőszakos család” – A családban mind a partnert, mind a gyermekbántalmazás jelen van – Ebből a környezetből érkezik az iskolába ahol kortársaival ő is agresszíven viselkedik – Egy idő után elidegenedik kortársaitól és az iskolától, családjától is, csavarogni kezd, bandákhoz csapódik, bűncselekményeket követnek el

22 Csemáné Dr. Váradi Erika: A gyermek és fiatalkori bűnözés  3. Életutak – „váltás a fiatal életében” – Apa nagyon szigorú, esetleg bántalmazó, uralkodó típus akitől a gyermeke fél – Anya, az erőszakot elveti, túl engedékeny – Ha az apa eltűnik a kapcsolatból az anya nem képes kellő tekintélyt szerezni a gyermekénél akkor a gyermek egy „légüres térbe” kerül ahonnan könnyen sodródik. Az otthonról hozott agresszív minták alapján minták alapján választ csoportot. Előbb utóbb garázda, bűnelkövető életmód alakul ki.

23 Csemáné Dr. Váradi Erika: A gyermek és fiatalkori bűnözés  4. Életutak – „mélyszegénység” – A családot megélhetési gondok sújtják, melyek a szülők között állandó feszültséget generálnak. Mindez a gyermek iránti figyelem csökkenéséhez, érzelmi elhanyagolásához vezet. – Fiatal az iskolába kerülve az otthonról hozott feszültség miatt nem tud teljesíteni a kudarcélmény állandóvá válik, mely következtében a fiatal elfordul családjától, iskolától és a már ismertetett utat kezdi járni

24 ÖSSZEFOGLALVA  Döntően vagyon elleni deliktumok  Csoportos elkövetés  Jellemzően ismerősök és kortársak sérelmére  Az elkövetők családban, szüleikkel élnek  Többnyire (nagy százalékban) férfi elkövetők  Alkohol és kábítószer fogyasztása kiemelt rizikótényező

25 Lehetséges büntetések  Ügyészség – Megrovás – Vádemelés elhalasztása  Bíróság – Megrovás – Próbára bocsátás – Felfüggesztett szabadságvesztés – Szabadságvesztés – Feltételes szabadságra bocsátás

26 Szükség van más típusú szociális munkára?

27 Lehetséges különbségek  A segítő kapcsolatban a kliens szerepe aktív, kezdeményező, döntően mellérendelt, együttműködési szándékától elállhat.  A segítő számára az időtartam többnyire szélesebb és kevésbé szigorú határok között mozog  Kontroll és támogatás egyensúlya

28 Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája Prioritások: 1. Jelzőrendszer fejlesztése 2. Szakemberek képzése, együttműködése 3. Gyermekek erkölcsi értékrendjének fejlesztése 4. Veszélyeztetett helyzetben lévők segítése 5. Fiatalkorú elítéltek társadalomba való integrálása

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Fiatalkorú bűnelkövetők és a szociális munka kapcsolata Készítette: Mitrovics Zoltán 2013.11.11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések