Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fiatalkorú bűnelkövetők és a szociális munka kapcsolata Készítette: Mitrovics Zoltán 2013.11.11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fiatalkorú bűnelkövetők és a szociális munka kapcsolata Készítette: Mitrovics Zoltán 2013.11.11."— Előadás másolata:

1 Fiatalkorú bűnelkövetők és a szociális munka kapcsolata Készítette: Mitrovics Zoltán

2 Kik a bűnözők?

3 BŰNÖZÉSELMÉLETEK  Normák, szabályok – eltérés, deviancia  Paul Broca, Cesare Lombroso - az emberi koponya formája alapján be lehet azonosítani a bűnöző személyiséget  William A. Sheldon - Megkülönböztetett mezomorfokat, akik jellemzően muszkuláris, aktív típusok, ektomorfokat, akik gyenge fizikumúak és edomorfokat, akik testes emberek.

4

5 BŰNÖZÉSELMÉLETEK  Edwin Sutherland - A differenciális érintkezés elmélete szerint azok a személyek, akik gyakrabban kerülnek kapcsolatba bűnözői normák követőivel, nagyobb valószínűséggel válnak bűnözőkké  Émile Durkheim – elmélete szerint Anómia akkor alakul ki, amikor a társadalmi élet egy adott területén nem léteznek világos szabályok, a hagyományos normák és szabályok fellazulnak újak pedig még nem lépnek a helyükbe. Ilyen helyzetben – Durkheim szerint – az emberek megzavarodnak, nem találják a helyüket, a deviáns viselkedésre – elsősorban az öngyilkosságra – való hajlam növekszik.

6 BŰNÖZÉSELMÉLETEK  Edwin Lemert - A címkézés elmélete szerint attól fogva, hogy az egyén megkapja a bűnöző címkét, az egész életében végig kíséri  Goffman - ezt a minősítést nevezte stigmának vagy megbélyegzésnek. A megbélyegzést követően, annak hatására az elmélet alapján, az egyén újabb bűncselekményeket követ el

7 BŰNÖZÉSELMÉLETEK  A deviáns viselkedés a társadalom többsége által elfogadott normák megszegését jelenti  Az elmúlt években/évszázadokban a korábbi elméletek a bűnözés okainak feltárása kapcsán szerteágazóak, sőt a társadalomtudományon (szociológia) belül sem alkotnak egységes képet. A különböző okok és magyarázatok valószínűsítik, hogy a megoldás sem határozható meg egyszerűen

8 BŰNÖZÉSELMÉLETEK  A bűncselekmények tetteseit a különböző társadalmakban eltérően szankcionálhatják a leginkább ismert elzárással, letöltendő börtönbüntetéssel vagy alternatív szankciókkal, melyek elsősorban figyelmeztetések, intézkedések és az ismételt bűnelkövetés megakadályozását hívatottak elősegíteni. Az alternatív szankciók részben a prevenció, részben a korrekció elvére épülnek, mivel a bűncselekményt elkövetőt bünteti (korrekció), s egyben a későbbi bűncselekmények megvalósulását próbálja megelőzni (prevenció).

9 Büntethetőségi alapelvek  Btk. 4. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény büntetés kiszabását rendeli.  nullum crimen sine lege - nincs bűncselekmény törvény nélkül  nulla poena sine lege - nincs büntetés törvény nélkül

10 Életkori megoszlás  Gyermekkorú  Fiatalkorú  Felnőtt

11  Gyermekkor - Nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, kivéve az emberölés, a testi sértés, a rablás és a kifosztás elkövetőjét, ha a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.

12  Fiatalkor - Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem  Felnőtt – 18. év betöltését követően

13 A gyermekkorú elkövetők és a fiatalkorú bűnelkövetők összefoglaló adatai ÉV REGISZTRÁLT BŰNELKÖVETŐK FIATALKORÚ BŰNELKÖVETŐK GYERMEKKORÚ BŰNELKÖVETŐK SZÁMA2003=100% SZÁM A ARÁNY A 2003=10 0%SZÁMA2003=100% , , ,47117, , , ,12116, , , ,09107, , , ,39104, , , ,81109, , , ,8995, , , ,18107, , , ,77105, , , ,0396, ,29

14

15

16

17

18 Bűnelkövetéshez vezető okok  Családi okok: nem megfelelő családi környezet, szülői felügyelet hiánya, válások  Bűnöző életmódot követő minta  Kábítószer fogyasztás, alkohol fogyasztás  Ellenőrizetlen szabadidő, késő esti csavargás, az életkornak nem megfelelő éjszakai szórakozó helyek látogatása  Baráti környezet: csoportnorma szerepe, rossz modell-követés  Iskolai problémák: tanulmányi nehézségek  Egyéb okok: médiahatás, stb.

19

20 Csemáné Dr. Váradi Erika: A gyermek és fiatalkori bűnözés  1. Életutak – „teljes érzelmi elhanyagolás” – Otthon a fiatalt teljes mértékben elhanyagolják, ennek lehetnek okai a szülők közt fennálló konfliktus, rossz anyagi helyzet, alacsony iskolai végzettség, alkohol problémák és az ezekből eredő feszültségek – Iskolában szintén kudarcok érik, nem tudja teljesíteni a tőle elvártakat – Elidegenedik környezetétől, olyan barátokat keres akik megértik, s ha ez a csoport bűncselekményeket követ el, akkor ő alkalmazkodni fog a csoport normáihoz, különben ezt is elveszti

21 Csemáné Dr. Váradi Erika: A gyermek és fiatalkori bűnözés  2. Életutak – „az agresszív, erőszakos család” – A családban mind a partnert, mind a gyermekbántalmazás jelen van – Ebből a környezetből érkezik az iskolába ahol kortársaival ő is agresszíven viselkedik – Egy idő után elidegenedik kortársaitól és az iskolától, családjától is, csavarogni kezd, bandákhoz csapódik, bűncselekményeket követnek el

22 Csemáné Dr. Váradi Erika: A gyermek és fiatalkori bűnözés  3. Életutak – „váltás a fiatal életében” – Apa nagyon szigorú, esetleg bántalmazó, uralkodó típus akitől a gyermeke fél – Anya, az erőszakot elveti, túl engedékeny – Ha az apa eltűnik a kapcsolatból az anya nem képes kellő tekintélyt szerezni a gyermekénél akkor a gyermek egy „légüres térbe” kerül ahonnan könnyen sodródik. Az otthonról hozott agresszív minták alapján minták alapján választ csoportot. Előbb utóbb garázda, bűnelkövető életmód alakul ki.

23 Csemáné Dr. Váradi Erika: A gyermek és fiatalkori bűnözés  4. Életutak – „mélyszegénység” – A családot megélhetési gondok sújtják, melyek a szülők között állandó feszültséget generálnak. Mindez a gyermek iránti figyelem csökkenéséhez, érzelmi elhanyagolásához vezet. – Fiatal az iskolába kerülve az otthonról hozott feszültség miatt nem tud teljesíteni a kudarcélmény állandóvá válik, mely következtében a fiatal elfordul családjától, iskolától és a már ismertetett utat kezdi járni

24 ÖSSZEFOGLALVA  Döntően vagyon elleni deliktumok  Csoportos elkövetés  Jellemzően ismerősök és kortársak sérelmére  Az elkövetők családban, szüleikkel élnek  Többnyire (nagy százalékban) férfi elkövetők  Alkohol és kábítószer fogyasztása kiemelt rizikótényező

25 Lehetséges büntetések  Ügyészség – Megrovás – Vádemelés elhalasztása  Bíróság – Megrovás – Próbára bocsátás – Felfüggesztett szabadságvesztés – Szabadságvesztés – Feltételes szabadságra bocsátás

26 Szükség van más típusú szociális munkára?

27 Lehetséges különbségek  A segítő kapcsolatban a kliens szerepe aktív, kezdeményező, döntően mellérendelt, együttműködési szándékától elállhat.  A segítő számára az időtartam többnyire szélesebb és kevésbé szigorú határok között mozog  Kontroll és támogatás egyensúlya

28 Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája Prioritások: 1. Jelzőrendszer fejlesztése 2. Szakemberek képzése, együttműködése 3. Gyermekek erkölcsi értékrendjének fejlesztése 4. Veszélyeztetett helyzetben lévők segítése 5. Fiatalkorú elítéltek társadalomba való integrálása

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Fiatalkorú bűnelkövetők és a szociális munka kapcsolata Készítette: Mitrovics Zoltán 2013.11.11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések