Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÉGEZZÜK MUNKÁNKAT AZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE! Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÉGEZZÜK MUNKÁNKAT AZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE! Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul."— Előadás másolata:

1

2 VÉGEZZÜK MUNKÁNKAT AZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE! Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Kolossé 3, 23-24.

3 Miért foglalkozunk ezzel a témával?  Jézus 132 nyilvános megjelenése 122 olyan helyen történt, ahol emberek dolgoztak és tevékenységüket végezték,  Jézus 52 példázata 45 munkahellyel, munkával kapcsolatos,  az Apostolok cselekedeteiben említett 40 isteni beavatkozásból 39 munkahelyi környezetben történt,  Jézus életének több, mint 50%-át munkával töltötte, mint ács, egészen 30 éves koráig, utána teljes idejét „lelki szolgálatra” szánta oda, az életét pedig miértünk, hogy mi is ÉLJÜNK,  Jézus tanítványai világi állásban dolgozó emberek voltak, nem papok – Ő mégis velük építette fel az Ő Egyházát,  a munka (különféle kifejezések formájában) több, mint 800-szor szerepel a Bibliában, többször mint a „dicsőítés”, zene, dicséret és éneklés kifejezései összesen. Forrás: Os Hillman (www.marketplaceleaders.org)

4 Vázlat 1. A munka eredete 2. A munkáról 3. Isten szerepe – ember szerepe 4. A munkához való hozzáállás 5. Hogyan? – technikai tanácsok 6. Ki a várkastély ura? 7. Gyümölcsözés

5  életünk egyik legfontosabb tevékenysége  átok vagy áldás? - a teremtés történet része  Isten az embert bevonta saját tervébe, felruházta hatalommal, megbízta, célt adott: művelje, őrizze  a munka az ember küldetésének része, Isten akaratának teljesítése  a munka nem büntetés, viszont a bűn nehezebbé tette  a munka héber szava: avodah=imádat, szolgálat, tehát Isten dicsőítésére, imádatára rendeltetett „És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.” 1 Móz 2,15. 1. A munka eredete

6 2. A munkáról  Isten határozott parancsa – ÓSz, ÚjSz 2Thess 3,10  minden ember kötelessége a munka és kötelessége a pihenés – 2 Móz 20, 10  minden becsületes munka tiszteletreméltó  a munka értéke, megbecsülése, visszajelzés  Sabbat=megállni, elállni valamitől, pihenj!  a fontosság forrása nem a munka, hanem a munka Teremtőjével való kapcsolatban rejlik  szenteld meg az ünnepnapot! „Hat napon át dolgozz, de a hetedik napon pihenj, még szántáskor és aratáskor is pihenj.” 2 Móz 34, 21.

7 Szenteld meg az ünnepnapot! Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe c. könyvből  Megóv attól, hogy a hétköznapok kapkodásában elvesszünk,  nem hagyja, hogy életünk teljesen kötelesség- centrikussá váljon,  megteremti a nyugalmat, amelyben önmagunkhoz odatalálhatunk,  megteremti a szükséges időt ahhoz, hogy állandóan arra koncentráljak, aki az életemben az első helyen áll, vagyis Istenre,  lehetővé teszi, hogy más keresztyénekkel együtt dicsérjük Istent és a hitet örömteli és erőt adó dologként éljük meg.

8 3. Isten szerepe, ember szerepe Isten szerepe:  Ő ad képességet, értelmet - 2 Móz 36, 1-2  Ő ad eredményt - 1 Móz 39, 1-2  Ő ad növekedést - 1 Kor 3, 6-9  Ő ítéli meg a munkát - Zsolt 75, 7-8 Ember szerepe:  felelősségünk adottságaink, képességeink felismerése  képességeink fejlesztése, szakértelem szerzése  a saját helyünk megkeresése, elkérése „Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta.... mert mi Isten munkatársai vagyunk...” 1 Kor 3, 6-9.

9 4. Hozzáállás  hűséggel  megbízhatóan, lelkiismeretesen  a legjobb tudással  szorgalmasan, de nem túlhajszoltan  kitartóan, helytállva  ne látszatra  egymást segítve, nehéz időkön átsegítve  jó példát mutatva  imádságos szívvel „Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik és amihez erőd van.” Préd 9,10

10 5. Hogyan? – technikai tanácsok  cél, cselekvési terv, sorrendiség, lista  mindennap tervezz előre  hord el a hegyet, kövenként, szép sorjában, ne várj valakire, kezd el azonnal  nyeld le a békát, ha 2 van, kezd a rondábbikkal  egyszerre csak egy dologgal foglalkozz  határozd el: minden egyes nap teszel valamit, ami a legfőbb célod irányába mozdít téged  tanuljunk meg nemet mondani  vigyázz, ellenség: időhúzás, halogatás, lustaság, hanyagság vagy éppen a kiégés Az ezermérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik. Konfuciusz

11 6. Ki a várkastély ura?  kinek dolgozol? - Ő a munkaadód  a főnökhöz való viszony, tisztelet, vagy feszültség (két forrása lehet: büszkeség, félelem)  a jó főnök segít gyarapodni jellemben, tudásban, bölcsességben, véd, megvéd a rossz magatartási formáktól, útmutatást ad, gondoskodik a munka feltételeiről,...kérés, köszönet  a rossz munkahely megbetegíti a dolgozókat, a figyelmes főnököt nem hagyják ott a beosztottjai  a jó munkás becsületes, munkája=bizonyságtétel „... ha kitartóan cselekszitek a jót, az kedves Isten szemében.” 1 Péter 2,20

12 Konfliktus kezelés Fontos látni a különbséget: a világ konfliktuskezelésének alapelvei (szemet szemért, földbe taposás, homokba dugás, bíróság, addig feszítjük a húrt, amíg a másik ki nem dől) ellentétben állnak a Biblia tanácsaival: Fil 2,3: „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga használt nézze, hanem mindenki a másokét is.”  másik álláspontjának meghallgatása, különbözőség elfogadása,  a jóval meggyőzni a másikat – Róma 12,21  bevonni a közösséget – nem bíróságot – konfliktus feloldó hatalma van – Máté 18,15-20  átengedni Istennek a megoldást, imádkozni Róm 12,19, Kol 4,2  megbocsátani az ellenünk vétkezőknek – Máté 6,12-15.

13 7. Gyümölcsözés  légy tudatában - Ő választott ki  igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt  aki Jézusban marad, az terem sok gyümölcsöt  végezd munkádat szolgálatként  ha Ővele végzed munkád, szolgálatod, akkor maradandó gyümölcsöket fogsz teremni  légy jó sáfár a rád bízottakban, mert a munka lehetőség Isten magasztalására „Megáldja kezed minden munkáját!” 5 Mózes 28,12

14 Igehelyek Kolossé 3,23-24 Zsoltár 46,11; 119,45; 118, 15 Prédikátor 9, 10 Példabeszédek 12,27; 30,10 Dániel 6,4; 6,10-11; 6,21 2 Timóteus 2,15 1 Korintus 4,2 1 Péter 1,15; 2,13; 2,18 2 Korintus 3,4


Letölteni ppt "VÉGEZZÜK MUNKÁNKAT AZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE! Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul."

Hasonló előadás


Google Hirdetések