Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás a szombathelyi Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatánál Előadó:Füzessy Józsefné ügyvezető igazgató Regionális Szociális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munka-rehabilitációs foglalkoztatás a szombathelyi Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatánál Előadó:Füzessy Józsefné ügyvezető igazgató Regionális Szociális."— Előadás másolata:

1 Munka-rehabilitációs foglalkoztatás a szombathelyi Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatánál Előadó:Füzessy Józsefné ügyvezető igazgató Regionális Szociális Forrásközpont Kht. „Kihívások és válaszok” (foglalkozási rehabilitáció) 2006. október 24., Szombathely

2 „Munka-rehabilitációs foglalkoztatás a szombathelyi Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatánál” A pályázati program célja: A nappali szolgálat által ellátott,- 10 fő - aktív korú fogyatékos ember munka- rehabilitációs foglalkoztatása, a minél önállóbb, teljesebb életvitel kialakításához szükséges készség-, képességfejlesztés. A program ütemterve: I.Munka-rehabilitációs foglalkoztatás előkészítő szakasza II.Munka-rehabilitációs foglalkoztatás III.Disszemináció

3 I. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás előkészítő szakasza: 2005. november 18-án elindult a program. Tevékenységek: • a szülők által alkotott támogatói kör létrehozása, tagjainak felkészítése, • a szülők hitelesített nyilatkozata beleegyező és támogató szándékukról, • a rehabilitációs koordinátor kiválasztása, felvétele, /munkáját 2005. december 17-től látja el, végzettsége általános szociális munkás/, • a munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők komplex állapotfelmérése, felülvizsgálata külső szakemberek bevonásával • a program működéséhez szükséges tárgyi eszközöket (mosogatógép, tűzhely, varrógép, porszívó, konyhai robotgép, ) megvásárlása, • a tervezett szolgáltatások (lovaglás, úszás, utazás) igénybevételére szerződések megkötése a vállalkozókkal, • az újonnan jelentkező igények figyelembe vételével a költségterv módosítása

4 II. Munka-rehabilitációs foglakoztatás Időtartama: 9 hónap A munka-rehabilitációs foglalkoztatás során a készség és képességfejlesztés négy területét kívántuk előtérbe helyezni: A. Szociális készség fejlesztés • az életvezetéshez szükséges háztartási ismeretek megismertetése, gyakoroltatása heti 2 órában, • a külső – belső takarítási műveletek megismertetése, gyakoroltatása szintén heti 2 órában, B. Manuális készségfejlesztés • kézműves technikák megismertetése és gyakoroltatása, C. Kondicionális képesség fejlesztés terápiás lovaglás (heti 1 alkalom) úszás (heti 1 alkalom) kondicionáló torna (heti 1 óra) D. Kognitív képességfejlesztés számítógép felhasználói szintű ismereteinek elsajátítása

5 Az egyén munkavállalását segítő képzés Cél: A munkával kapcsolatos és a munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítása, készségek, képességek kialakítása. Az egyén munkavállalását segítő képzés anyagát integráltuk a foglalkozásokba, így az adott munkafolyamat során közvetlenül rögzülnek az információk, ismeretek. Foglalkoztatás időtartama: 9 hónap A foglalkoztatás helyszíne: Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata – Szombathely, 11-es huszár út 116. • foglalkoztató terem, számítógép terem, gyakorló konyha A foglalkoztatási formák: • háztartási és takarítási tevékenységek • kézműves technikák • számítógép-kezelés A foglalkoztatás időtartama: 4 óra/nap

6 Heti program – heti 20 óra Hétfő:Lovaglás3 óra(10 fő) Manuális készségfejlesztés1 óra(9 fő) Számítógépes foglalkozás1 óra(1 fő) Kedd:Háztartási ismeretek megismertetése, gyakoroltatása 1 óra(5 fő) Külső – belső takarítási műveletek1 óra(4 fő) Manuális készségfejlesztés2 óra(9 fő) Számítógépes foglalkozás1 óra(1 fő) Szerda:Kondicionális képességfejlesztés 2 óra (10 fő) Manuális készségfejlesztés1 óra(9 fő) Számítógépes foglalkozás1 óra(1 fő) Csütörtök:Úszás3 óra(10 fő) Manuális készségfejlesztés1 óra(9 fő) Számítógépes foglalkozás1 óra(1 fő) Péntek:Háztartási ismeretek megismertetése, gyakoroltatása1 óra(5 fő) Külső – belső takarítási műveletek1 óra(4 fő) Manuális készségfejlesztés2 óra(9 fő) Számítógépes foglalkozás1 óra(1 fő) Az egyes foglalkozások szakmai tartalmát a foglalkozást vezető személyek írásos formában rögzítik. A részvételt jelenléti íven vezetik.

7 Bérezés formája összege: A foglalkoztatottakkal kötött megállapodás alapján, a törvényi szabályozás figyelembe vételével, munkaterápiás jutalom: 6500 Ft/fő/hó, melyet a foglalkoztatott, illetve törvényes képviselője a következő hónap 10. napjáig kézhez kap. Időközi tapasztalatok: • a modellkísérletben résztvevő 10 fő korábban nem vett részt semmilyen munkatevékenységben. Többségük számára nagy öröm hogy dolgozhat, hasznosnak érzik magukat, nőtt önbizalmuk • a foglalkoztatottak más és más területeken mutatnak jobb képességeket. A foglalkozások segítségével markánsabban körvonalazódik, hogy ki miben leli örömét és miben ügyesebb, vagyis milyen tevékenységben foglalkoztatható leginkább. Egyes csoporttagok a finom mozgásokat igénylő kézműves technikák elsajátításában jeleskednek, míg mások a nagyobb fizikai megterheléssel járó takarítási feladatokat végzik szívesen.

8 A munka-rehabilitációs foglalkoztatás fontos eleme, hogy minél szélesebb körben vonultassa fel a készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat. • a kézműves foglalkozásokon elkészített munkadarabok csoportmunkában készülnek, • a munkát részfeladatokra bontjuk, a különböző munkafázisokat az egyéni képességekhez igazodva differenciáltan végzik a foglalkoztatottak. PL. Üdvözlőkártya készítésnél az ügyesebben dolgozók rajzolják, és vágják ki a mintát a sablon alapján, a többiek a ragasztásban vesznek részt. • a kézműves foglalkozás valamint a háztartási feladatok végzése egyaránt pozitívan hatott a részt vevők önértékelésére, feladattudatuk, munkatudatuk kialakult, a fegyelmezetten betartják és követik a foglalkoztatás magatartási és a viselkedésbeli szabályait.

9 A legnagyobb változás szociális téren érzékelhető: • a közös munka során fellépő konfliktushelyzetek többségét az adott szituációnak megfelelően képesek megoldani, • nyugodt, kiegyensúlyozott hangulat jellemzi a foglalkozásokat, • megtanultak egymáshoz alkalmazkodni, szükség esetén segítséget kérni és adni egymásnak, • a sikerélmények és a változatos program érzelmeiket gazdagította, indulataikon uralkodni képesek, • az impulzivitás, az autóagresszió és a hangulatbeli hullámzások minimális mértékben tapasztalhatóak a munka-rehabilitáció során, Az úszás és a lovaglás fejlesztő hatásain túl megfigyelhető, egyfajta ösztönző hatás, különösen azok számára, akik a munkavégzésre kevésbé motiváltak. Ezeket a foglalkozásokat egyfajta jutalomként állítjuk a résztvevők elé. A lovaglás által képviselt ösztönző erőt kihasználva, míg a csoport egyik fele lovagol, addig a többiek a lovas iskola udvarának valamint istállóinak rendben tartását végezik, az ott dolgozók szakszerű irányításával. Ezzel tudatosítjuk a foglalkoztatottakban, hogy milyen feladatok vannak az állatok tartásával kapcsolatosan, valamint életszerű helyzetben ismerhetik meg a munkavégzés folyamatát. Ötletünk a vártnál jobb eredményt hozott. Azok a dolgozók, akik nagyon gyenge verbális képességekkel rendelkeznek, ezen a területen jól alkalmazhatók. Természetesen szükséges, hogy az adott szituációt megértsék, és helyesen értelmezzék. Hosszabb távon - a lova iskola vezetőjével együtt gondolkodva - lehetőség lesz a jól teljesítő fiatalok további foglalkoztatására.

10 Nagy kihívást jelentett minden résztvevő számára az uszoda használat. Az első időszak feladata a vízhez szoktatás, az uszoda használatához szükséges praktikus ismeretek gyakoroltatása volt. Az adott idő alatti átöltözés, zuhanyozás, hajszárítás, a ruhák elpakolása a résztvevők számára komoly feladatot jelentett. Mára eljutottunk odáig, hogy mindenki önállóan rendezi el a ruháit, és a medencetérbe való érkezésig önállóak. A vízben rendkívül fegyelmezettek, a megbeszélt szabályokat betartják. A csoport a vártnál ügyesebb, többségük megtanult deszkával siklani, a gyorsúszás alapjainak elsajátítása történik. A tankonyhai foglalkoztatás során egyszerű ételek elkészítése közben, közvetlen tapasztalatot szereznek a háztartási gépek, konyhai eszközök használatáról. Kiemelt fontosságú a baleset-megelőzés, a tisztasági és higiéniás szokások kialakítása. A továbbiakban fontos feladatunk a családtagok bevonása, hogy az intézményben gyakorolt egyszerű háztartási feladatokat otthon is végezhessék, bevonják őket a családi munkamegosztásba. A foglalkoztatás során valamennyi foglalkoztatott a rábízott munkákat örömmel végezte, büszkék munkájuk hasznosságára.

11 A Megyei Módszertani Osztály által felkért szakértői csoport elvégezte a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot. Az elvégzett vizsgálatokat összegezve a szakértőkből álló team minden ellátottról állapotértékelést és szakvéleményt alkotott, valamint javaslatot tett a foglalkoztathatóság formájáról. Eszerint a programban résztvevők közül: - 3 fő fejlesztő felkészítő foglalkoztatására - 2 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatására tett javaslatot. - 4 fő munkavégzésre nem alkalmas minősítést kapott, - 1 fő intézményi jogviszonya áprilisban megszűnt, nem áll gondozásunkban. A szülőket levélben értesítettük a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményéről. A Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata a 112/2006.V (V.12.) Korm. rendelet alapján, szociális intézményen belüli foglalkoztatást indít 2006. október 1-től. A foglalkoztatás két formáját: fejlesztő-felkészítő, és munka-rehabilitációs foglalkoztatást 11-11 fővel indítjuk.

12 A fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban betanított munkásként papíripari munkát végeznek, mely lehetőséget nyújt a programban résztvevő 3 fő számára, hogy a már begyakorolt manuális technikákat a munkavégzés során alkalmazza. A munkavégzés munkaszerződéssel 4 órában történik, melyért munkabér jár. A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban továbbra is a külső-belső takarítási műveletek végzése történik, mely kiegészül a papíripari munka előkészítő fázisával. Esetükben a munkatevékenység megállapodás alapján történik, és munkajutalomban részesülnek. Azok számára, akik munkavégzésre nem alkalmas minősítést kaptak, tovább folytatódik a fejlesztés annak érdekében, hogy mielőbb a munka-rehabilitációs foglalkoztatásba bevonhatók legyenek.

13 Köszönöm a figyelmet!

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


Letölteni ppt "Munka-rehabilitációs foglalkoztatás a szombathelyi Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatánál Előadó:Füzessy Józsefné ügyvezető igazgató Regionális Szociális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések