Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1mail: 2 Munka- törvénykönyve Munka- törvénykönyve Munkavédelmii törvény Munkavédelmii törvény Tűzvédelmi törvény Tűzvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1mail: 2 Munka- törvénykönyve Munka- törvénykönyve Munkavédelmii törvény Munkavédelmii törvény Tűzvédelmi törvény Tűzvédelmi."— Előadás másolata:

1 1mail:

2 2 Munka- törvénykönyve Munka- törvénykönyve Munkavédelmii törvény Munkavédelmii törvény Tűzvédelmi törvény Tűzvédelmi törvény Egészségügyi törvény Egészségügyi törvény TB. törvény Környezetvédelmi törvény Környezetvédelmi törvény Ágazati rendeletek FMM, (SzCsM, MüM), ESzCsM, (EüM, NM), stb. Ágazati rendeletek FMM, (SzCsM, MüM), ESzCsM, (EüM, NM), stb. Szabványok világítás, szellőzés, fűtés, stb. Szabványok világítás, szellőzés, fűtés, stb. Szabályzatok KRESZ, Hegesztés, OTSZ, stb. Szabályzatok KRESZ, Hegesztés, OTSZ, stb. Munkahelyi rendelkezések, szabályzatok Munkahelyi rendelkezések, szabályzatok ALKOTMÁNY

3 mail:  Munkavédelmi szervek, intézmények ◦ OMMF és területi szervei ◦ ÁNTSZ ◦ Más egyéb hatóságok  Állami szervek fő feladatai:  Állami irányítás  Hatósági tevékenység  Kiegészítő (segítő) feladatok ellátói

4 mail:  Szakmai alkalmasság  Egészségügyi alkalmasság  Oktatásokon való részvétel  Munkakezdéskor munkára alkalmas állapot (alkoholos befolyásoltságtól mentesen, kipihenten, gyógyszerek káros hatásaitól mentesen, stb.)

5 mail:  A munkavégzéshez használt eszköz biztonságos és a rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.  A munkavégzés környezetében tartózkodókat se érje baleset. (ügyfelek)  A környezeti tényezők feleljenek meg a munkavégzés jellegének. (világítás, hőmérséklet, stb.)

6 mail:  Új belépők oktatása (munkába álláskor)  Ismétlődő oktatás (évente)  Rendkívüli oktatás (szükség esetén)

7 mail:  Baleset: Olyan esemény, amely az ember akaratától függetlenül, hirtelen következik be, és sérülést, egészségkárosodást, illetve halált okoz.  Munkabaleset: Olyan baleset amely szervezett munkavégzés keretében, vagy azzal összefüggésben következik be.  Úti baleset: Olyan baleset amely a munkahelyre jövet - menet a legrövidebb (megszokott) úton történik.

8 mail:  Köteles: ◦ Minden munkahelyi balesetet, rosszullétet bejelenteni a közvetlen vezetőjének. ◦ A munkavédelmi, és szakmai ismereteket adó oktatásokon részt venni. ◦ Az előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálatokon részt venni. ◦ A részére biztosított egyéni védőeszközt viselni.

9 mail: Munkavállalók kötelességei  Köteles: ◦ Ellenőrizni a közvetlen munkahelyének, és a munkaeszközének,az egészséget nem veszélyeztető biztonságos, állapotát. ◦ Betartani a munkautasításokat, valamint a munkáltató egyéb, szóbeli illetve írásos utasításait. ◦ Jelenteni a közvetlen vezetőjének minden olyan veszélyt, veszélyhelyzetet, amelyet felismer, vagy tudomására jut.

10 mail: Munkavállalók jogai  Jogosult: ◦ A biztonságos munkavégzés feltételeire, a munkahelyekre, és munkaeszközökre. ◦ A biztonságos munkavégzéshez a szükséges ismeretekre. ◦ A munkavédelmi szempontból szükséges felszerelésekre, munka és védő eszközökre.

11 mail: Teendők munkabeleset bekövetkezésekor 11  ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS  BALESETEK BEJELENTÉSE  BALESETEK KIVIZSGÁLÁSA  MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK MEGHOZATALA

12 mail: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS  Sérülések ellátása, vérzéscsillapítás (Elsősegélynyújtó láda segítségével)  Orvos, mentők hívása  Kórházba szállítás (Szükség esetén)  Újraélesztés (Csak szakavatott személy végezheti)

13 mail: A balesetek bejelentése  Minden sérülést, rosszullétet jelenteni kell a közvetlen munkahelyi vezetőnek.  Minden sérülést rögzíteni kell a munkahelyeken elhelyezett sérülési naplóban.  Ha a baleset munkakieséssel jár a balesetet ki kell vizsgálni és nyilván kell tartani, az okokat fel kell tárni, és intézkedni kell, a megelőzés érdekében.  A munkanapkieséssel járó munkabaleset esetén a balesetet jelenteni kell a munkavédelmi szolgáltató felé is a „Baleseti bejelentő” nyomtatvány kitöltésével és elküldésével.

14 mail: Munkabalesetek kivizsgálása  A baleset munka, vagy üzemi jellegének elbírálása.  Tanuk jelenléte és meghallgatása  Munkavédelmi képviselő bevonása a kivizsgálásba.  Minden lényeges kérdés, közvetlen és közvetett okok feltárása nagyon fontos.

15 mail: Kártérítés (Csak munkabaleset esetén lehetséges)  Objektív felelősség alapján.  Vétkesség alapján. (foglalkozási megbetegedés esetén)  A vállalat felszólítása alapján: ◦ Elmaradt jövedelem, ◦ Vagyoni kár, ◦ Nem vagyoni kár.

16 mail: Irodai biztonság Irodai környezetben könnyen azt hihetjük, hogy velünk nem történhetnek balesetek, hiszen sokkal kevesebb kockázatnak vagyunk kitéve. A kockázatok talán kisebbek, de baleseti okok itt is szép számmal előfordulnak, ezek áttekintésére szolgál ez az oktatási anyag: elektromos eszközök botlásveszély egyéb veszélyek ergonómia – munkahely beállítás, munkaszervezés Az ergonómia testi épségünk és egészségünk megóvása érdekében különösen jelentős, a helytelen munkahely kialakítás és beállítás testünk leromlásában igen jelentős szerepet játszhat, ezért az anyag jelentős része ezzel foglalkozik.

17 mail: A képernyő előtti munkavégzést az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet szabályozza [módosította: 3/2002 (VIII.30.) ESzCsM rendelet]. A rendelet kimondja, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében: óránként 10 perces szünetet kell tartani a munkavégzés alól, ami a monitor nézését megszakítja (telefonálás, faxolás, nyomtatott anyagok olvasása), de lehetőség szerint egy kis testmozgásra is sort kell keríteni

18 mail: naponta maximum 6 órát szabad képernyős munkavégzéssel eltölteni ezt mindenkinek saját magának kell munkaszervezéssel biztosítani mivel ezt mérni nem tudjuk, ez mindenkinek saját felelőssége, hogy betartsa a dolgozók látásának vizsgálatát biztosítani kell, őket szükség szerint, de legalább kétévenként látásvizsgálatra kell küldeni a munkáltató köteles a képernyős munkahelyen dolgozókat éleslátást biztosító szemüveggel ellátni, ennek feltételei: a szemészeti szakvizsgálat eredménye indokolja a dolgozó által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő

19 mail: A megoldás – neutrális tartás! Anatómiai szempontból nagyon fontos, hogy a képernyős munkahelyeknél a munkaszék háttámláját úgy kell beállítani, hogy a gerinc tehermentes és egyenes legyen. Ezért fontos a munkaszék megfelelő kiválasztása.

20 mail: Több helytelen csuklótartás is könyök és alkar fájdalmat okoz. A csukló felfelé hajlítása, lefelé feszítése, vagy az oldalirányú eltartás folyamatos megterhelést jelent az alkari izmok számára, de a könyökízületek és az alkar is sérülhet, fájhat. Ezek a káros hatások csökkenthetőek a megfelelő billentyűzet kiválasztásával és a csuklótámasz biztosításával. Kockázatos testtartások

21 mail: A könyök és alkar kényelmetlenségét és fájdalmát a következő neutrális testtartással előzheti meg: Könyök / alkar: a könyök a test mellett pihen, és kb. 90°-ban hajlított Csukló: laposan kinyújtott, az ujjak az alkarral egy vonalban állnak, nem zárnak be szöget. A megoldás – neutrális tartás!

22 mail: A fáradás, a sérülések kiváltó oka, azonban lehet tenni ellene! A fáradás és a sérülések okai: az izmok nem megfelelő oxigén-ellátása az izmok túlzott erőltetése A megelőzés két kulcseleme: munka közben figyeljen testtartására, mindig a semleges tartások betartására ügyeljen váltogassa különböző tevékenységeit– mozogjon! Összefoglalva:

23 mail: VESZÉLYES ANYAGOK Minden olyan vegyi anyagot, amely használata során veszélyt jelent az emberi szervezetre, illetve a környezetre, veszélyes anyagnak nevezzük.

24 mail: Veszélyes anyagok jelölése KörnyezetkárosítóRobbanásveszélyes MérgezőMaróIrritáló Tűzveszélyes

25 mail: VESZÉLYES ANYAGOK  Szervezetbe jutás módjai (felszívódás bőrön keresztül, belégzés, lenyelés, injektálás)  Veszélyjelzések, piktogramok jelentése, fontossága  A munka során felhasznált anyagokra oktatás, biztonságtechnikai adatlap  Vegyi anyagok címkéjének sértetlennek kell lennie  Vegyi anyagokat tilos élelmiszerek tárolására is alkalmas edényben tárolni  Figyelmes munkavégzés, egyéni védőeszközök

26 mail: Egyéni védőeszközök  Légzésvédők  Kézvédők  Lábvédők  Hallásvédők  Szemvédők 1. A védőeszközöket használaton kívül megfelelően kell tárolni 2. A védőeszközöknek nincsen kihordási ideje. Ha „elromlik” cserélni kell! 3. A szükséges egyéni védőeszközöket a munkavégzés teljes ideje alatt viselni, használni kell.

27 27mail:

28 28 Tűzvédelem

29 mail: ÉGHETŐ ANYAG GYULLADÁSI HŐMÉRSÉKLET Az égés fő elemei

30 mail: Az anyagok csoportosítása éghetőségük szerint  Éghető  Nehezen éghető  Nem éghető

31 mail: Oxigén  Normál állapotban a levegő oxigéntartalma 21 %  % között tökéletes az égés  % között tökéletlen az égés  14 % alatt az égés megszűnik

32 mail: Gyújtó energia Szükséges mértéke függ az éghető anyag - halmazállapotától - kémiai tulajdonságaitól - aprítottságától stb Lehet: égő cigaretta, gyufa vagy öngyújtó lángja, elektromos szikra, villámcsapás, öngyulladás, súrlódás stb.

33 mail:  Gyakran előfordul, hogy valamilyen „apró” figyelmetlenség vezet jelentős tűzeset kialakulásához.  A tűzmegelőzés lényege, hogy tudatosan dolgozzunk, tisztában legyünk azzal, hogy ha valamit teszünk, vagy nem teszünk, annak milyen következményei lehetnek

34 mail: A szilárd anyagok égésének szakaszai  Felmelegedés  Hőbomlás  Gyulladás  Égés  Égés kiterjedése

35 mail:  Az éghető hulladékok növelik a kockázatot, rendszeres eltávolításukról gondoskodni kell  A szándékos tűzgyújtás és a véletlen tűzkeletkezés során ugyanazok a folyamatok zajlanak le.  Ha valaki tüzet akar rakni, összegyűrt papírt, apró fadarabokat használ

36 mail: Folyadékok égése A folyadékok gőzfázisban égnek. Jellemző paraméterek: lobbanáspont, gyulladáspont, alsó robbanási határérték (ARH) Zárt edényben levő folyadék kevésbé tud párologni, az égéshez nincs elegendő oxigén.

37 mail: 37 Gázok égése A körülményektől függően fáklyaszerűen ég, vagy robban. A fáklyaszerű égést lehetőleg ne oltsuk el, hanem zárjuk el a gázt, akadályozzuk meg a további anyag kijutását.

38 mail: Gyakoribb tűzkeletkezési okok Elektromos berendezések Konyhai tevékenység Gyújtogatás Dohányzás

39 mail: A tűz kifejlődésének szakaszai  Egy lakásban, irodában keletkező tűz kezdeti szakasza 2-3 percig tart, ekkor még könnyedén eloltható. Ezután kezdődik az égés gyors kiterjedése, aminek megakadályozása már nehéz feladat.

40 mail: Az égéstermékek mennyisége és összetétele  A tűzesetek halálos áldozatainak 90 %-a a füstgázoktól veszti életét.  Ha a látástávolság 10m az emberek 20 %-a, ha csak 3-4m, 50 %-a nem mer elmenekülni és visszafordul.  A tűz zónájából kilépő füst hőmérséklete elérheti az 1000 °C-ot.  Tökéletes égés esetén 1 kg anyag elégésekor 4-15 köbméter füst keletkezik.

41 mail: 41 A tűz során keletkező magas hőmérséklet hatásai  A tűz során keletkező magas hőmérséklet súlyosan károsíthatja a légzőszerveket, védőfelszerelések nélkül lehetetlenné teszi a tűz oltását.

42 mail: Az égés megszüntetésének módjai Éghető anyag eltávolítása - Az anyag odajutásának megakadályozása - Éghető anyag eltávolítása - Égő anyag eltávolítása Oxigén elvonása - Égő helyiség lezárása - Égő helyiség feltöltése oltóhabbal, oltógázzal Égő anyag hőmérsékletének csökkentése - Az égő anyag oltása vízzel - A tűz környezetének hűtése vízzel

43 mail: Letakarással történő tűzoltásra bármilyen kéznél levő takaró, kabát, szőnyeg, stb. alkalmazható  A fotón erre a célra kifejlesztett tűzoltó takaróval történő gyakorlatozás látható

44 mail: 44 A tűzjelzés módja Beépített tűzjelző berendezés Telefon: 105; 112 Kézi jelzésadó (telefonon erősítsük meg) Az épületben tartózkodók részére hangos kiabálással

45 mail: TŰZJELZÉS SORÁN ADANDÓ INFORMÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYE a tűzeset, káreset pontos helye, szintszám, szobaszám mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, a emberélet van-e veszélyben, a bejelentő neve, a tűzjelzésre használt távbeszélő száma. Tűzjelzés általános

46 mail:  Tűz esetén az egyik legnagyobb kockázatot az eltorlaszolt kiürítési útvonal jelenti  Az épület elhagyásakor rendkívül fontos a higgadt, pániktól mentes magatartás

47 mail:  Tűz esetén a füst először a helyiségek felső részét foglalja el és fokozatosan tölti ki a teret, de a padozat közelében mindig marad egy réteg, ahol lehajolva, mászva tájékozódni lehet.

48 mail: Tűzvédelem tárgyi eszközei Tűzoltó készülék Fali tűzcsap Automata oltó berendezés Automatikus tűzjelző rendszer füstérzékelő Kézi jelzésadó Hősebesség érzékelő Hangjelző

49 mail: HORDOZHATÓ TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK  Tűzoltás céljára elsődlegesen az elhelyezett tűzoltókészülékek állnak rendelkezésre.  Lehetőleg 3-4 méterre kell megközelíteni a tüzet, ki kell venni a biztosító szeget, vagy lapot és az oltóanyagot a tűzre irányítva meg kell kezdeni a tűz oltását

50 mail:

51 mail: 51 A tűzvédelem jogi szabályozása  Alkotmány  Tűzvédelmi törvény  Kormányrendeletek  BM rendeletek  Országos Tűzvédelmi Szabályzat  Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv

52 mail: Tűzvédelmi Szabályzat A gazdálkodó szervezeteknek, rendelkeznie kell Tűzvédelmi Szabályzattal. A Szabályzat előírásait minden munkavállalónak, valamint a területen bármilyen okból tartózkodónak be kell tartania. Meghatározza:  az egyes tevékenységi körökhöz tartozó tűzvédelmi feladatokat,  a különböző helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat,  a tevékenységekre vonatkozó használati szabályokat,  a tűzvédelmi oktatás rendjét,  a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos feladatait.

53 mail: A helyiségekre vonatkozó általános előírások  A közlekedési utakat eltorlaszolni tilos  a keletkező hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként eltávolítani  dohányzásra vonatkozó szabályokat betartani  tűzvédelmi eszközöket, áramtalanító kapcsolókat mindig szabadon tartani

54 mail: Köszönöm a figyelmet Trust Capital


Letölteni ppt "1mail: 2 Munka- törvénykönyve Munka- törvénykönyve Munkavédelmii törvény Munkavédelmii törvény Tűzvédelmi törvény Tűzvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések