Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EMCS rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központ Előadó:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EMCS rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központ Előadó:"— Előadás másolata:

1 EMCS rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központ Előadó: Benkó Adrienn százados 2010.02.22.

2 Tartalom  EMCS bevezető  EMCS felépítése, kapcsolatai  SEEDv1 rendszer  EMCS alapműködése és eljárásai  Alapvető ellenőrzések  Adatküldési lehetőségek  Üzemszünet esetén követendő eljárás  Tesztelési információk 2010.02.22.

3 EMCS rendszer bevezető •Az Európai Bizottság által megfogalmazott követelményeknek megfelel. • A belső piac működésének elősegítése érdekében: - A szállítási folyamatot egyszerűsíti, - Az árumozgást biztosítja, - A szállítás ideje alatt naprakész információkkal szolgál. • Lehetővé teszi a jövedéki szállítmányok nyomon követését, ellenőrzését. • Nemzeti követelményként az adózott szállítmányokat is nyilvántartja. 2010.02.22.

4 Az EMCS rendszer felépítése 2010.02.22.

5 SEEDv1 rendszer  EU-s szintű adatbázis  Az EMCS rendszer működésének alapja  Tartalmazza az adófelfüggesztésben részvevő gazdálkodók adatait  Napi adatküldés (új engedélyek, módosítások)  A módosításokat a központi adatbázis küldi szét  Megküldött adatok a küldést követő naptól aktívak  Az adatbázis nyilvános elérése: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/seedcau_hu.htm http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/seedcau_hu.htm Javaslat: Még február hónap folyamán a nyilvános honlapon vagy a KEP segítségével mindenki ellenőrizze saját, illetve partnere engedélyét! 2010.02.22.

6 Az EMCS adatk ü ld é s folyamata Alapeljárás Feladó Címzett Szállító 2. e-TKOe-TKOe-TKOe-TKO Feladó tagország hatósága Címzett tagország hatósága 3. szállítmány indítása 6. szállítmány megérkezése 5. e-TKOe-TKOe-TKOe-TKO 7. Á t v é t e li e li s m e r v é n y e li s m e r v é n y 8. érvényesítésérvényesítésérvényesítésérvényesítés 9. Átvételi elismervény megküldése 4. e-TKO továbbítása 10. Á t v é t e li e li s m e r v é n y e li s m e r v é n y 1. e-TKO e-TKO tervezettervezete-TKO e-TKO tervezettervezet EU központi adatbázisa

7  Szállítmány indítása – IE815, IE801  Szállítmány átvétele (teljes átvétel, részleges vagy teljes visszautasítás) – IE818  Szállítmány törlése – IE810  Rendeltetési hely módosítás – IE813  Szállítmány eltérítése – IE803  Szállítmány manuális lezárása – IE905  Emlékeztető eljárás – IE802, IE837  Export eljárás – IE829, IE839  Import eljárás – IE815, IE801, IE839 Egyéb eljárások és azok során alkalmazott üzenetek 2010.02.22.

8 Ügyféli kötelezettségek 2010.02.22. Okmány küldésOkmány fogadás e-TKO tervezet – IE815e-TKO – IE801 törlés – IE810 Elektronikus átvételi elismervény – IE818 Rendeltetési hely módosítás – IE813 Magyarázat – IE837 Regisztráló bejelentés – E01Regisztráló bejelentésre válasz – E02 Törzsadat kérő üzenet – IE705Emlékeztető üzenet – IE802 Eltérítésről szóló értesítés – IE803 Manuális lezárásról értesítés – IE905 Általános hibaüzenetek: KKK2 hibaüzenet és IE704 Törzsadatokat tartalmazó üzenet – IE733 Vámeljárással kapcsolatos üzenetek- IE829, IE839

9  Új adatok, rovatok:  fajtakód,  Jöt. szerinti vámtarifaszám  684/2009/EK Bizottsági rendelet opcionális mezőinek kötelezővé tétele:  Számla dátuma  Garanciát nyújtó adószáma  Kereskedelmi megnevezés  Új eredet típuskód bevezetése:  ‘0’ – adómentes felhasználó  Új rendeltetési típuskód felvétele:  ‘0’ – adómentes felhasználó  ‘7’ – felhasználói engedélyes  ‘9’ – üzemanyag hajóba való betöltése  Helyi azonosító szám felépítése: VPID (12 kar) + dátum (ÉÉHHNN) + egyedi sorszám (4 kar) A rendszer elektronikus okmányainak nemzeti sajátosságai – e-TKO tervezet 2010.02.22.

10  684/2009/EK Bizottsági rendelet opcionális mezőinek kötelezővé tétele:  Számla dátuma  Új rendeltetési típuskód felvétele:  ‘0’ – adómentes felhasználó A rendszer elektronikus okmányainak nemzeti sajátosságai – rendeltetési hely változtatása 2010.02.22.

11  A magyar engedélyes adatokat az alábbiak szerint kell kitölteni: •Adóraktár  feladó vagy címzett székhely adatok, és az engedélyszáma rovatában a 8 hosszú engedélyszám + 5db ‘0’, (pl: HU12345600000)  Feladási, rendeltetési hely a telephely adatok, az engedélyszám a 13 hosszú engedélyszám (HU12345601001) •Egyéb engedélyesek a feladó vagy címzett adatoknál mindig a telephely adatokat kell megadni, az engedélyszáma 13 hosszú engedélyszám (pl. HU65432106001)  Közvetlen szállítás (csak más tagállami rendeltetetési hely esetén alkalmazható) a rendeltetési hely rovatban minden mezőben egy 10 karakter hosszú kódot kell szerepeltetni. Az okmány kitöltési útmutató 2010.02.22.

12 Folyamatba épített ellenőrzések  Két szintű ellenőrzés 1.Formai ellenőrzés: a KKK2 rendszer végzi 2.Tartalmi ellenőrzés: az EMCS rendszer végzi 2010.02.22.

13 Ha az ellenőrzés során hibát talál a rendszer, akkor…  Hibaüzenetet küld a rendszer  Formai hiba esetén – KKK2 általános hibaüzenetet  Tartalmi hiba esetén – IE704 üzenetet  A hiba javítását követően új üzenetazonosítóval (MessageIdentifier) kell benyújtani a javított üzenetet.  e-TKO tervezet hibája esetén a helyi azonosító változtatására a javított üzenetben nincs szükség. 2010.02.22.

14 Adatküldési lehetőségek  A VP két fajta lehetőséget biztosít az EMCS rendszerhez való csatlakozásra: 1. Közvetlen számítógépes kapcsolat 2. Ügyfélkapun keresztül ABEV nyomtatványok segítségével 2010.02.22.

15 Közvetlen számítógépes kapcsolat  Szoftver szükséges hozzá.  XML üzenetekkel kommunikál egymással a gazdálkodó és a VP rendszere (EMCS üzenet + KKK2 boríték).  A kommunikációhoz regisztráció szükséges  A szoftver bevizsgálási időszak 2010. márciusban kezdődik, melyre már várjuk a jelentkezéseket. 2010.02.22.

16 ABEV nyomtatványok és az ügyfélkapu használata  Csak az APEH oldaláról letölthető (JAVA-s) nyomtatvány kitöltő szükséges hozzá.  Nem igényel saját fejlesztést.  ABEV XML és pdf fájlok  A kommunikációhoz két szintű regisztráció szükséges:  A nyomtatványokat március folyamán fogja a VPOP a honlapján közzétenni. 2010.02.22.

17 Melyik csatornát válasszam? Közvetlen kapcsolatABEV és ügyfélkapu Szoftver szükséges hozzá => drága szoftvert megvásárlás nem kell, csak egy számítógép és internet kapcsolatra van szükség => olcsó A saját készletnyilvántartó programmal könnyebben összekapcsolható, így abból az adatok kinyerhetők => adminisztrációs teher csökken Nem kapcsolható össze a készletnyilvántartó programmal, így kétszer kell rögzíteni az adatokat, adat kinyerésre nincs mód => adminisztrációs terhek nagyobbak Sok szállításnál ajánlottKevés szállításnál vagy üzemszüneti eljáráskor ajánlott 2010.02.22.

18 Ha mindkét csatornát választani szeretném, akkor…  Szükséges egy alapértelmezett csatorna kijelölés, amely az E01 nyomtatvány vagy E01 üzenet beküldésével történhet. Bevezetésének két fő célja volt: 1. Az alapértelmezett kommunikációs csatorna kijelölése, ha több csatornát szeretne valaki használni; 2. A műszakváltások miatti esetleges problémák (egy- egy felhasználó nem kapja meg az üzeneteket) elkerülése.  A kommunikáció: 1. „Kérdés-válasz jellegű” kommunikáció esetén a beküldő felhasználó felé az alkalmazott csatornán 2. „Előzmény nélküli” üzenet küldéskor az alapértelmezett csatornán történik. 2010.02.22.

19 Üzemszüneti eljárás Üzemszünetnek minősül: a) az uniós számítógépes rendszernek, illetve a vámhatóság számítógépes rendszerének (ideértve a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszert is) üzemszerű működésében bekövetkezett, a vámhatóság által valamennyi érintett adóraktár-engedélyessel, bejegyzett feladóval, bejegyzett kereskedővel, adómentes felhasználóval (a továbbiakban e § alkalmazásában: használó) közölt, b) az ügyfélkapu üzemszerű működésében bekövetkezett, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti, vagy c) a használó számítógépes rendszerében bekövetkezett, a használó által a vámhatósághoz írásban bejelentett és a vámhatóság által nyilvántartásba vett olyan üzemzavar, amely meggátolja az e-TKO tervezetére, az e-TKO-ra, valamint az elektronikus átvételi elismervényre vagy az elektronikus kiviteli elismervényre az e törvény és az EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását. 2010.02.22.

20 Üzemszüneti eljárás  Üzemszünet előfordulhat:  A kormányzati ügyfélkapun  A hatóság rendszerében  a gazdálkodó rendszerében  Az üzemszüneti eljárás elrendelésére jogosult:  A kormányzati ügyfélkapu üzemeltetője – az ügyfélkapun megjelenteti az üzemszünet tényét  VP– az ügyfelet a HD értesít email útján  A gazdálkodó bejelentése alapján a felügyelő hivatal 2010.02.22.

21 Üzemszünet alatti teendők  Szállítmány indításakor:  Üzemszüneti TKO kiállításával a szállítmány elindítható  Szállítmány fogadásakor:  Ha 5 munkanapon belül várható az üzemszüneti eljárás befejezése, akkor javasolt addig várni, és elektronikus visszaigazolást benyújtani.  Ha nem várható, akkor papír alapú visszaigazolást kell a vámhatóságnak benyújtani. 2010.02.22.

22 Üzemszünet utáni teendők  Az üzemszünet helyreállását követően minden papíron megkezdett eljárást elektronikus formában is be kell jelenteni. 2010.02.22.

23 Tesztelési folyamat  A tesztelési lehetőséget első sorban a közvetlen számítógépes kapcsolat kialakítását választó ügyfeleknek biztosítjuk.  Regisztrálni szükséges, a teszt hozzáférések már igényelhetők a vprk_emcs@vam.gov.hu email címen.vprk_emcs@vam.gov.hu  Fontos, hogy éles adatokkal való tesztekre nincs mód. Csak a regisztráció során kapott VPID, jövedéki engedély, EÜC azonosító alkalmazható. 2010.02.22.

24 Tagállamok státusza (2010. január 7-i állapot) 2010.02.22.

25 Átmeneti fázis 2010. április 1 – december 31. 2010.02.22.  Magyarország kezdő tagállam, e-TKO-val történik a szállítmány indítás és visszaigazolás(kivétel: PL és DK országokba menő szállítmányok)  A PL és DK országokon átmenő szállítmányokat az e-TKO nyomtatott formájának kísérnie, nem javasolt az AHK-t tartalmazó egyéb kereskedelmi okmány használata  A kezdő tagállamokból e-TKO vagy papír alapú TKO  A nem-kezdő tagállamokból csak papíron érkezik a szállítmány  A lényeg: a visszaigazolásnak olyan módon kell megtörténnie, ahogy a szállítmány indítása történt!!!

26 Vám-és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központ 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114;  1450 Pf. 109.;  06/1-470-41-70; Köszönöm a figyelmet! Kérdések? Elérhetőség: e-mail: vprk_emcs@vam.gov.huvprk_emcs@vam.gov.hu honlap: https://openkkk.vam.gov.hu https://openkkk.vam.gov.hu 2010.02.22.


Letölteni ppt "EMCS rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központ Előadó:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések