Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önsegítés és önszerveződés, mint mentálhigiénés paradigma Dr. med. Grezsa Ferenc Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Iroda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önsegítés és önszerveződés, mint mentálhigiénés paradigma Dr. med. Grezsa Ferenc Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Iroda."— Előadás másolata:

1 Önsegítés és önszerveződés, mint mentálhigiénés paradigma Dr. med. Grezsa Ferenc Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Iroda EMMT – NCSSZI Konferencia Illyefalva, 2011. május 28.

2 A témakör összefüggései •Tudás •Hatalom •Individuum •Személyiség

3 Reformáció előtt •Szakralitás és tudás összekapcsolódása •Papok –Szakrális szerep –Tanítói szerep –Gyógyító szerep –Filozófus szerep

4 Reformáció (Ropolyi) •A vallás megújítása •Szakralitás és tudományosság szétválása •Tudományosság és „tudás” letéteményese –könyvek –egyetemek –akadémiák

5 Jelenkor (Ropolyi) •A „tudás” reformációja zajlik •Az emberi tudás legteljesebb reprezentációja: Internet •A tudás pluralizálódása –bárki hozzáférhet –bárki hozzájárulhat

6 A „tudás” megszemélyesülése •A tudás „én”-közelivé válása •A személyes megtapasztalás felértékelődése Ellenirányú folyamat •média közvetítette virtuális tudás hatása

7 A hatalom forrásai •Jutalmazó / kényszerítő hatalom •Törvényes hatalom •Szakértői hatalom •Vonatkoztatási hatalom

8 Szakértői hatalom A „tudás”, mint a hatalom egyik forrása Hatalom •erőforrások (pénz, beosztás… fölött) •információk •kapcsolatok fölött •létformák / sorsok fölött A „tudás – hatalom” újraelosztása

9 „Hatalom” jelentése •kompetencia a saját sors alakításában •„self efficacy” (én-hatékonyság) • „sense of coherence” (Antonovsky) •az „én” integritása •múlt / jelen / jövő integrálása •az élet értelmességének átélése

10 Tudás - Hatalom – „Én” „Én”-ről való tudás = „legfőbb” tudás Ki tud legtöbbet az „én”-ről? –Maga a személy? –Vagy a „másik”?

11 Az „én” vitális pszichológiai szükségletei •Kapcsolati szükséglet •Kommunikációs szükséglet Izoláció •Leépülés, pusztulás *** „Én” csak kapcsolataiban létezhet „Én”-ről való tudás: csak közösségben szerezhető / élhető meg Önismeret csak közösségben sajátítható el

12 Önsegítés eszméje – háttértényezők (1) Támogató rendszerek (Caplan) •Természetes rendszerek sorvadása •Intézményes rendszerek virágzása Intézménykritika •Stigmatizál / MinősítKontrollál / Nem segít •Specializáció: emberi teljesség negligálása •Univerzalizáció: egyediség mellőzése •Bürokratikus / Elidegenedett •Túlzott tekintélytisztelet / Infantilizál

13 Fokozott igény •az egyediség átélésére •személyként való kezelésre •intimitás átélésére •valódi közösségi kapcsolatok megélésére

14 Önsegítés eszméje – háttértényezők (2) Humanisztikus pszichológia (Rogers és mások) •Fejlődésre való képesség, mint genetikai örökség •Az önmagára vonatkozó tudás letéteményese maga a személy (önismeret) •Feltétel: megfelelő (kommunikációs) környezet

15 Önsegítés eszméje – háttértényezők (3) Tudománykritika: a modern tudomány •Túl bonyolult / részletező / elvont •Nem képes a létezés alapkérdéseinek tisztázására Politikai demokrácia fejlődése •Demokrácia és jólét kapcsolódása

16 Önsegítés A személy individuális és társas szükségleteinek összekapcsolódása Önsegítés •Nem önzés! •Nem individualizmus!

17 Önsegítés (Katz, Bender, 1976) •Kölcsönös segítés •Speciális cél elérése •Önkéntesség •Azonos élethelyzet •Közös szükséglet, melyet az intézmények nem elégítenek ki •Változás elérése •Face to face interakció •Személyes felelősség •Anyagi / érzelmi támogatás •Értékek / ideológia: személyes identitás fejlődése

18 További sajátosságok (Katz, 1981) •Személyes kapcsolat •Spontán alakulás •Személyes részvétel •Közös alaptevékenység •Egyéni komptencia beszűkülése •Referencia csoport

19 Önsegítés – funkciók szerint (Killilea, 1976) •Öngyógyítás •Ideológia •Kapcsolódási forma •Kompetencia fejlesztés

20 Hatótényezők 1 (Göncz nyomán) Kiszolgáltatottság mérséklése •Segíts magadon → segítesz a csoportnak → a csoport segít neked (Moeller, 1977) Izoláció megszűnése Önértékelés változása Pozitív szerepmodell Ideológia (a cselekvés legitimálása)

21 Hatótényezők 2 (Göncz nyomán) Anti-stigmatizáció Környezet attitűdjének alakítása Pszichoterápiás hatás (önreflexió, elfogadás…) Információs hatás Értékteremtés, értékőrzés (személyesség) Univerzalitás •személyes / egyedi probléma → tágabb kontextusba kerül

22 Önsegítő csoport – hatások (Buda nyomán) •Érzelmi alapszükségletek •Kapcsolati, kommunikációs szükségletek •Megoldási / magatartási minták •Érzelmi biztonság / Egyenértékűség •Korrektív visszajelentések forrása •Ösztönző impulzusok •Közösségi integráció ↑ / Emberi kapcsolatok ↑ •Összehasonlítás / Tanulási folyamatok

23

24

25

26 Önsegítő csoportok és szakmai háttér (Buda nyomán) A szakember •kezdeményez •konzultál •küld •közvetít •érintett

27 Szakemberek ajánlható közreműködése (Buda nyomán) •Túlzott kötődés elkerülése •Autonómia erősítése •Felelős partnerkapcsolat •Konkrét támogatás •Szupervízió •Professzionalizálódás kerülése (segítő / kiégési szindrómák, kapcsolati játszmák) •„Feleslegessé válás” •Szervezés, lobbizás, PR, infrastruktúra •Tapasztalatcsere, területi integrálás

28

29

30 Mentálhigiénés paradigma HIT •az emberi változás lehetőségében •abban, hogy az ember képes jól sáfárkodni a Teremtőtől kapott lehetőségeivel HIT → SZAKRALITÁS

31 Köszönöm a figyelmet! grezsa.ferenc@ndi-int.hu grezsa.ferenc@ndi-int.hu


Letölteni ppt "Önsegítés és önszerveződés, mint mentálhigiénés paradigma Dr. med. Grezsa Ferenc Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Iroda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések