Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kérdőív hj.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kérdőív hj."— Előadás másolata:

1 A kérdőív hj

2 A kérdőíves vizsgálat alkalmazhatósága
feltáró-leíró jellegű kutatási témáknál a válaszadók az egyes emberek nagyobb sokaság attitűdjeinek, orientációjának mérésére szolgál közvetlenül csak nehezen megfigyelhető dologra irányul (vélemény) sok előre meghatározott változót vizsgál hj

3 A kérdőív szerkesztése
Előkészítés és szerkesztés (kísérőlevél) Kipróbálás Véglegesítés hj

4 A kérdőíves vizsgálat menete
1. A konkrét téma meghatározása, amit vizsgálni akarunk a kérdőívvel 2. Alapkérdések összeállítása 3. Kérdőív formában történő megszerkesztése: megfelelő külalak, ne legyen túlzsúfolt 4. A kérdőív ellenőrzése: próba kérdezések 5. A kérdőív véglegesítése, sokszorosítása 6. A kérdőív felvétele 7. Az információk összesítése 8. Az adatok számszerűsítése 9. Statisztikai elemzés hj

5 A kérdőív felépítése Bevezető rész: üdvözlés, a kérdőív céljáról, a kutatás témájáról tájékoztatja a válaszolót Tartalmi rész: konkrét kérdéseket tartalmazza, előttük kitöltési útmutatóval (pl. feleletválasztós kérdések, táblázatos kérdések és válaszok, feltételes kérdések) Záró rész: köszönetnyilvánítás hj

6 A kérdőív „melléklete”
Minden kérdőívhez kell kísérőlevél: - fel kell tüntetni a felmérést végző szerv nevét, az ügyintéző nevét és telefonszámát - ügyeljünk a megszólításra - pontosan meg kell fogalmazni a felmérés célját, utalhatunk a kitöltést végző számára várható előnyökre, ez lehet kisebb ajándék vagy nyereményjátékon való részvétel - meg kell határozni a visszaküldés módját, határidejét - tartalmaznia kell, hogy a válaszadás önkéntes - dátum és aláírás - visszaküldési dátum feltüntetése hj

7 A kérdőív-tervezés lépései - röviden
Mi a keresett információ? Mi lesz a kérdezési módszer? Milyen kérdéseket ért meg a válaszadó? Mik legyenek a kérdések? Mi legyen a kérdések sorrendje? Hogyan nézzen ki a kérdőív? Legyen-e tesztfázis? hj

8 A kérdőív szerkesztésének szabályai
Fel kell hívni a figyelmet a kérdőív elején vagy a kísérőlevélben hogy a kitöltés önkéntes. Egyszerű, könnyen megválaszolható kérdéseket alkalmazzunk, a fokozatosság elve szerint a kérdések az egyszerűtől a bonyolultabb kérdések felé haladjanak. A kérdések egyszerűen fogalmazottak, világosak, mindenki számára érthetőek legyenek és kerüljük az idegen szakkifejezéseket. Minden lehetséges válasz adását lehetővé kell tenni. Ne legyenek benne helyesírási hibák. A kérdőív és a kísérőlevél jó minőségű papíron, szép kivitelben, jól olvashatóan készüljön. hj

9 A kérdőív szerkesztésének szabályai
A kérdéseket a legközérthetőbben kell megfogalmazni (kb. 12 éves gyerek szintjén). A kérdések legyenek egyértelműek, megfogalmazásuk legyen érthető mindenki számára. A kérdések ne sugalljanak semmiféle választ, ne befolyásolják a válaszadót. A kérdések ne legyenek félreérthetőek. A kérdések ne állítsák megoldhatatlan feladatok elé a kitöltőket. Ne tegyék lehetővé, hogy a válaszadók megismételhessenek egy-egy választ. A szakzsargont kerülni kell, hacsak nem elengedhetetlen alkalmazásuk (ilyenkor értelmező megjegyzést kell tenni). Előnyösebbek a zárt kérdések, mert a kapott válaszok egyszerűbben csoportosíthatóak és feldolgozhatóak. hj

10 A kérdőív szerkesztésének szabályai
Az indító kérdéseknek általános jellegűeknek kell lenniük, majd fokozatosan kell áttérni az egyre specifikusabbakra, a végére célszerű hagyni a személyes kérdéseket. Egyértelmű kitöltési útmutatót is mellékelni kell a kérdőív mellé. Lehetőleg ne használjunk összetett mondatokat! Kerüljük az idegen szavak használatát! Ne legyünk negédesek, túl udvariasak sem! Kerüljük a befolyásoló, az elfogult kérdéseket! Mindig legyen a válaszadónak lehetősége arra, hogy megtagadja a választ! A kérdőív ne legyen túl hosszú! hj

11 A kérdőív-tervezés lépései
Tisztázni kell a kérdőív alkalmazásának célját. Pontosan meg kell fogalmaznunk, mire vagyunk kíváncsiak, miről szeretnénk meggyőződni. Például: Vendégelégedettségi kérdőív összeállítása, Kérdőív összeállítása termékfejlesztéshez stb.  Soha ne kezdjünk addig hozzá a kérdőív megszerkesztéséhez, amíg pontosan meg nem határoztuk a kutatás céljait (a kutatás tárgyát), a hipotéziseket, nem határoztuk meg a kutatás alanyait. hj

12 A kérdőív-tervezés lépései
A kérdezés módjának megválasztása. Ez lehet a kérdező által kitöltött, illetve a megkérdezettek által önállóan kitöltött, ill. online kérdőív. A kérdőívet a megkérdezettek kitölthetik csoportosan – például egy rendezvény alkalmával – vagy egyénileg. Mindegyik esetben szükséges az anonimitást garantálni. Ez történhet válaszboríték használatával, amit a megkérdezettek a kérdőívvel együtt megkapnak, de történhet telefonon, -ben, Interneten, vagy személyesen helyben. hj

13 A kérdőív-tervezés lépései
A kérdőív szerkezete. Nagyon fontos a megszólítás, a felmérés céljának közlése. Ezen múlhat az együttműködési készség, az őszinte, felelős válaszadás. Tájékoztatnunk kell a megkérdezetteket arról, hogy a felmérés anonim, a kitöltés pedig önkéntes. A bevezető részben kell informálni az érintetteket a kitöltés módjáról, a kitöltött kérdőívvel kapcsolatos teendőkről, a határidőről, a kitöltés várható időigényéről, az esetleges visszajelzés várható idejéről, formájáról, hogy kinek a megbízásából történik, valamint milyen céllal történik a megkérdezés. hj

14 A kérdőív-tervezés lépései
A következő részbe kerülnek a kérdések, állítások. A bevezető kérdések fontosak, fel kell kelteni velük az érdeklődést. Ez történhet ábrával, grafikonnal stb., pl. a szolgáltatások mennyiségének időbeli változását – javulás, romlás, stagnálás – mutathatjuk be, és kérhetjük erről a megkérdezettek véleményét a változásokról.) Ezután következzék a legfontosabb információk megkérdezése. Végül jönnek a levezető kérdések. Erre leginkább a nyitott kérdések alkalmasak (pl. soroljon fel három olyan dolgot, amely számára a legfontosabb)  A kitöltő személyére vonatkozó adatokat (nem, életkor, egyéb információ, ami mentén a későbbiekben elemzést akarunk végezni) a kérdőív elejére és végére egyaránt elhelyezhetjük. A kérdőív végén soha ne mulasszuk el megköszönni a közreműködést, a válaszadást. hj

15 A kérdőív-tervezés lépései
Kérdések, állítások megfogalmazása. A szóhasználat azonosan legyen értelmezhető a kérdező és a kérdezettek számára (az önkitöltős kérdőíveknél ez kiemelkedő jelentőségű). A kifejezések legyenek egyértelműek, kerüljük a szakszavakat, a zsargont, ne alkalmazzunk kettős állításokat. Sok esetben fontos lehet, hogy a kérdezett választhassa a „nem tudom” vagy „nem értelmezhető” választ is. A kérdőívben nyitott vagy zárt kérdéseket alkalmazhatunk. A zárt kérdések esetében megadjuk a válaszlehetőségeket, és a kérdezett ezek közül jelölhet meg egyet vagy többet (összhangban a kitöltési útmutatóval). A zárt kérdéseket érdemes alkalmazni akkor, ha a válaszlehetőségek jól behatárolhatók, illetve ezek segíthetik egy hipotézis ellenőrzését. hj

16 A kérdőív-tervezés lépései
A zárt kérdések feldolgozása egyszerűbb. A nyitott kérdéseket akkor érdemes használni, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kérdezettnek mi jut eszébe a kérdés alapján, és nem akarjuk előre adott válaszokkal korlátozni a gondolkodását. A két kérdéstípust együttesen is alkalmazhatjuk. Egy elégedettséget vizsgáló kérdéssor esetén a kérdések nagyobb része lehet zárt, hiszen az elégedettség így jól értékelhető. Az igények feltárása viszont szükségessé teheti a nyitott kérdések alkalmazását is, hiszen éppen itt fordulhat elő, hogy a kérdőív szerkesztője nem gondol azokra a lehetőségekre, melyeket a fogyasztó szívesen venne. hj

17 A kérdések típusai Funkció szerint
Fő kérdések: amelyek a kutatási témára irányulnak Kiegészítő kérdések: információszerzésre irányulnak, a megbízhatóságot növelik - demográfiai adatok (nem, életkor, végzettség, munkakör, lakóhely stb.) Bemelegítő kérdések: az elején a ráhangolódást szolgálják Kontroll, ellenőrző kérdések: a hitelesítést szolgálják, tervszerűen beépítettek pl: változatlanul megismétlik ugyanazt Levezető kérdések: zárják a kérdőívet, hangulati, tartalmi feloldás a céljuk hj

18 A kérdések típusai Zárt kérdés: előre rögzített válaszlehetőségek állnak a kérdőíven – figyelnünk kell arra, hogy a kínált válaszlehetőségeknek le kell fedniük a lehetséges válaszok teljes körét. Pl. édesapád legmagasabb iskolai végzettsége a/ általános iskola b/ gimnázium c/ szakközépiskola d/ technikum e/ főiskola f/ egyetem g/ doktori fokozat h/ nem tudom A zárt kérdésekre adott válaszok feldolgozása, összesítése, elemzése könnyebb. hj

19 Zárt kérdés Háziállat van-e a lakásban? a/ Van, de irtjuk b/ Nem tudom, de nagyon viszket c/ Megette a gyerek d/ Megette a gyereket Gyermekei száma? a/ Hál' Istennek, tegnap megjött b/ Annyit mozognak, sose tudom megszámolni c/ Itt is, ott is d/ Nem tudom, donor vagyok hj

20 A kérdések típusai Nyitott kérdés:
saját szavaival kell válaszolnia a feltett kérdésre, akkor jobb használni, ha azt vizsgáljuk, hogy a válaszadó miért érez valamit, vagy miért hoz meg bizonyos döntéseket, ha van mód rá, akkor az önkitöltős kérdőíveknél a nyitott kérdéseket kerüljük, feldolgozáskor a válaszokat csoportosítani kell, kategóriákat kell létrehozni. leginkább olyankor érdemes alkalmazni, ha a válaszadót nem akarjuk befolyásolni a válaszlehetőségekkel. megerősítjük vele a válaszadót, hogy a saját megfogalmazásában vagyunk kíváncsiak a válaszára. Pl.: Miért néz Ön Tv-t? hj

21 A kérdések típusai Félig zárt, félig nyitott kérdések
átmenet képeznek a zárt és nyitott kérdéstípusok között. Akkor érdemes alkalmazni, ha lehetőséget akarunk adni az egyéb, kategóriaként fel nem sorolt válaszlehetőségekre is. Ezzel a kérdésfeltevési móddal azt próbáljuk elérni, hogy minden válaszlehetőség adott legyen. Pl. Mit olvas Ön rendszeresen? a/ szépirodalom b/ tudományos, ismeretterjesztő könyvek c/ romantikus könyvek d/ történelmi könyvek e/ fantasztikus könyvek f/ egyéb ……………………………………… hj

22 A kérdések típusai Skálakérdés: érzelmek, attitűdök, mérését, pozitív vagy negatív voltát számszerűsíthetjük ezzel a kérdéstípussal. Sokféle típusa létezik (ordinális skála, intervallum skála, arány skála, nominális skála). A leggyakoribb, hogy az iskolai osztályozás mintájára 1-es és 5-ös között osztályoztatjuk le a megkérdezettekkel a vizsgált jelenséget. Ügyelni kell a skála szimmetriájára, tehát arra, hogy a semleges attitűdöt kifejező középső válaszhoz képest ugyanannyi pozitív és negatív hozzáállást kifejező választ legyen. A skálafokozatok száma ezért általában páratlan. Ha nincs közepe a skálának, akkor a válaszadónak dönteni kell, hogy pozitív vagy negatív hozzáállást kifejező választ adjon. Ez nehezíti a válaszadást. A választás annál nehezebb, minél nagyobb a skálafokozatok száma, ezért 7-8 fokozatnál többet ritkán használnak. hj

23 A kérdések típusai Likert-skála: egy állítással való egyetértés mértékét, vagy egy vélemény helyeslését kell a válaszadónak kifejeznie. A kérdőívszerkesztőnek csak az állítást kell meghatároznia, maga a skála mindig ugyanaz: a/ Teljes mértékben egyetértek b/ Nagyrészt egyetértek c/ Csak kismértékben értek egyet d/ Közömbös számomra e/ Nem túlságosan értek egyet f/ Nagyrészt nem értek egyet g/ Egyáltalán nem értek egyet hj

24 A kérdések típusai Likert-skála példa:
Mennyire ért egyet a magazinunkra vonatkozó állítással? 1 egyáltalán nem ért egyet, 2 nem ért egyet, 3 részben egyet ért, 4 egyetért, 5 teljesen egyetért csak ezt olvasom, mert ez a legjobb közel áll hozzám, nekem szól hiteles forrásnak tartom csak azért olvasom, mert a kezembe került hj

25 A kérdések típusai Sorrendi skála: Pl.: Tegye sorrendbe melyik csatornákat nézi Ön általában hétköznap? (Első helyre kerüljön az amelyet a legtöbbször néz hétköznap!) TV2 RTL Klub HBO Viva M1 Viasat 3 hj

26 A kérdések típusai Fontossági skála: Pl.: Mennyire fontosak Önnek a banki szolgáltatásoknál az alábbiak? Karikázza be! 1. egyáltalán nem, 2. nem fontos, 3. viszonylag fontos, 4. nagyon fontos, 5. különösen fontos Megfelelő nyitvatartási idő Elegendő számú bankautomata Rövid várakozási idő Megfelelő parkolási lehetőség hj

27 A kérdések típusai Vásárlási hajlandóság szerint: - a válaszadó kifejezi vásárlási szándékának erősségét Tervezi-e hogy az elkövetkező évben vásárol-e mosogatógépet? hj

28 A kérdések típusai Minősítő skála: Pl.: Mennyire illenek a bolt munkatársaira az alábbi állítások? 1 gyenge, 2 megfelelő, 3 jó, 4 nagyon jó, 5 kiváló munkatársak nagyon barátságosak és udvariasak a munkatársak ritkán cserélődnek a munkatársak minden problémára megpróbálnak megoldást találni a munkatársak elegendő időt fordítanak tanácsadásra hj

29 Kérdéstípusok a feltevés célja szerint
Szűrő kérdések: Pl.: Rendelkezik Ön személyi számítógéppel? igen - nem Emlékeztető kérdések: Pl.: Mikor vásárolta gépkocsiját? idén - tavaly éven belül éve - nem emlékszem hj

30 Kérdéstípusok a feltevés célja szerint
Ellenőrző kérdés: Pl.: Rendszeresen jár színházba? - igen - nem Ha igen , milyen darabot látott utoljára? Direkt kérdés: - közvetlen, egyenesen rákérdez a tárgyra Pl.: Előnyösnek tartja-e a vízlágyító szereket? - igen - nem hj

31 Kérdéstípusok a feltevés célja szerint
Indirekt kérdés: Közvetve kérdez rá a tárgyra Pl.: Egyetért-e a mosógépszerelők véleményével, hogy a vízlágyító szerek használatával a mosógép alkatrészein nem rakódik le vízkő, így a gépet hosszabb ideig lehet használni? - egyetértek - nem értek egyet Bevezető kérdések: ( ráhangoló kérdések) Pl.: Szokott-e egyáltalán nyaralni? Hol szokta tölteni a nyári szabadságát? hj

32 Kérdéstípusok a feltevés célja szerint
Átvezető kérdések: Ezek teremtenek kapcsolatot a kérdőív egy-egy logikai egysége között, helyenként szűrőkérdésként funkcionálnak. Tárgyköri kérdéstípus: - Az adott kutatási téma konkrét céljaira irányul. Személyes kérdések: - intim jellegű, nem, életkor, végzettség, lakóhely, foglalkozás, jövedelem hj

33 Speciális kérdéstípusok
Szűrőkérdések: Csak olyan válaszadóknak tesszük fel a kérdéseket, akik bizonyos (szűrő) kritériumoknak megfelelnek. Pl. Milyen gyakran használ internetet? a/naponta b/hetente c/havonta d/soha Ha használ internetet, hol használja? a/munkahelyen b/otthon c/internet kávézóban Ha a szűrőkérdések a kérdőív elején szerepelnek, a cél az, hogy csak azok válaszoljanak, akik a kritériumoknak megfeleljenek. (pl. csak nők, 30 éven aluliak, stb.) hj

34 Kerülendő kérdések Befolyásoló kérdések: Ugye egyetért azzal, hogy a kisebb boltokban kedvesebbek az eladók? Rávezető kérdések: Miért gondolja, hogy a Knorr leves jobb, mint a Maggi? Több kérdést egybemosó kérdések: Szereti Ön a romantikus és sci-fi filmeket? Erős érzelmi töltésű szavak használata: Mi a véleménye a családokat nyomorba taszító munkanélküliségről? Megfoghatatlan fogalmak használata: Gyakran eszik fagylaltot? (Mindenkinek más a ritkán és a gyakran) hj

35 Kerülendő kérdések Megszámlálhatatlan dolgokra való rákérdezés:
Hány TV-reklámot látott a héten? (Ki számolja?) Megválaszolhatatlan kérdések: Mikor evett először palacsintát? (Ki emlékszik?) Összemosó válaszok: Életkora: 0-20, 20-30, 30-40, (Hova írja magát a 30 éves?) Jövedelemre vonatkozó számításos feladatok: Kérjük adja meg a családja egy főre eső nettó jövedelmét! hj

36 A kérdőív-tervezés lépései
A kérdőív formája Törekedjünk a rövid, áttekinthető, esztétikus forma kialakításra. Zárt kérdések esetén legyen könnyen kezelhető a válaszadás (karikázás, ikszelés stb.). Nyitott kérdések esetében legyen elegendő hely a válaszadásra. Gondoljunk az adatrögzítőre is, legyen könnyen áttekinthető a válaszadás. Az egyértelműségen túl fontos a nyelvileg igényes, a célcsoporthoz igazodó nyelv- és szóhasználat. hj

37 A kérdőív-tervezés lépései
Kismintás kipróbálás Érdemes fővel kitöltetni a kérdőívet, és utána megbeszélni az érintettekkel az állításokat. Ez segítheti, hogy az „éles” alkalmazás során valóban azonosan értelmezzék a megkérdezettek a kérdéseket, állításokat. Nem-válaszolás megelőzése: válaszolók motiválása, többszöri felkérés, buzdító levél, előzetes bejelentkezés hj

38 Hibaforrások kérdőíves vizsgálatkor
Mintavételi hiba: pontatlanul határozzák meg ki vegyen részt a vizsgálatban A kérdőív maga: megfogalmazási problémák, félreérthető Hány gyermek van az Ön családjában? (A „gyermek” szó jelentése mindenkinek mást jelent, így további definíció szükséges, hogy például a nem a szüleivel élő 25 éves fiú beleszámítson-e a kérdés körébe vagy nem.) Precízebb megfogalmazás lenne a következő: Hány 18 éven aluli gyermek él az Ön háztartásában? A kérdezőbiztos hibája Az adatfeldolgozás hibás hj

39 Összefoglalás Kérdéstípusok a válasz formája szerint:
nyitott vagy zárt kérdés, félig nyitott vagy félig zárt kérdés, skála, index Kérdéstípusok a válaszadás szerint: egyválaszos többválasztásos hj

40 Összefoglalás Kérdéstípusok a kérdések irányultsága szerint:
egyválaszos kérdések többválasztásos kérdések Szubjektív tények mérésére alkalmas kérdéstípusok: skála-kérdések index-kérdések hj

41 Online kérdőív készítés
hj


Letölteni ppt "A kérdőív hj."

Hasonló előadás


Google Hirdetések