Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Forrásteremtés Európai uniós és hazai pályázati kaleidoszkóp Pályázatfigyelés Kellermann Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Forrásteremtés Európai uniós és hazai pályázati kaleidoszkóp Pályázatfigyelés Kellermann Éva."— Előadás másolata:

1 Forrásteremtés Európai uniós és hazai pályázati kaleidoszkóp Pályázatfigyelés
Kellermann Éva

2 Pályázzunk mindenáron?
Mérlegeljük! Már a pályázás is költséges lehet, míg a siker nem biztos! Sok és drága adminisztráció, kötelező eljárások (közbeszerzés) – az önrész felhasználását is megkötik! Szakmai kompromisszumok a támogató elvárásaihoz illeszkedően Hosszú bírálati folyamat (min. 2-3 hónap + szerződéskötés) – piacképes ötletnél végzetes lehet! A támogatás folyósítása sokszor utólagos, késedelmes lehet ►►likviditási problémák!

3 Általános kizáró okok a pályázásból
60 napnál régebbi köztartozás Nem számoltunk el korábban elnyert közpénzekkel Csődeljárás, felszámolás Alapító okiratunk nem tartalmazza a pályázott tevékenységet Nincs hatósági engedélyünk a tevékenység folytatásához A pályázatban fejlesztendő ingatlan tulajdonviszonyai nem rendezettek, nem per- és igénymentes Valótlan adat a pályázatban A pályázat végrehajtása hatályos jogszabályba ütközik

4 Forrásteremtő alternatívák 1.
Közbeszerzésekben való részvétel (szolgáltatóként) A pályázatok fejlesztéseket támogatnak, ha kész a szolgáltatás, értékesítsük a piacon! Hazai és nemzetközi tenderek Közvetlenül keressük meg a térségben szolgáltatási, szállítói ajánlatokkal a potenciális megrendelőket (egyszerű eljárás esetén gondolnak ránk) (Több) bevétel profilbővítéssel, tudásunk értékesítésével - vállalkozás Szponzorok felkutatása Adománygyűjtés Tárgyalásos úton megszerzett támogatások (feladatátadással) Hitelfelvétel Kamattámogatást is szerezhetünk!

5 Forrásteremtő alternatívák 2.
Külső befektetők Tulajdonrész értékesítése, részvénykibocsátás Lízing Operatív és pénzügyi lízing Kötvény kibocsátás Faktoring Követelés értékesítése ... és gondoljuk át, jól használjuk-e meglévő (erő)forrásainkat!

6 Csak ízelítő A képzés során a résztvevők csak ízelítőt kapnak a hazai és uniós támogatási rendszerekből, a teljesség igénye nélkül! A pályázatok teljeskörű megismerése csak az internetes információforrások folyamatos figyelésén keresztül valósítható meg Ajánlott weblapok: – pályázati kereső, NFT infók – tájékozódáshoz: mi micsoda? - hírlevél – többféle szűrési lehetőség

7 Uniós pályázatok

8 Előcsatlakozási Alapok –Strukturális alapok
Phare Nem csak előcsatlakozási alap! Humán, regionális fejlesztés SAPARD Mezőgazdaság, vidékfejlesztés ISPA Környezetvédelem és infrastruktúrafejlesztés Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Európai Szociális Alap (ESZA) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Szekciója (EMOGA-O) Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) Kohéziós Alap Nem Strukturális Alap Csak a legszegényebb tagállamoknak Minden infó:

9 Strukturális Alapok EU összköltségvetés kb. 1/3-a
Nem önálló pályázatok: nemzeti/regionális fejlesztési tervek megvalósítását társfinanszírozzák Alaponként eltérő eljárásrend az uniós szabályozásnak megfelelően Pl. eszközbeszerzés ESZÁ-ban korlátozott (százalékos és tételenkénti limit) Egy pályázati programot csak egy Alap társfinanszíroz De lehetnek összefüggő intézkedések, pl. KKV fejlesztés (GVOP) és kapcsolódó képzés (HEFOP); TISZK-ek létrehozása (HEFOP 3.2) és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések (HEFOP 4.1)

10 Magyar programozási dokumentumok
Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT - NFH) Nemzeti, valamennyi régióra: csak EU támogatások! Operatív Programok (OP-k) Gazdasági Versenyképesség OP (GVOP – GKM) Humánerőforrás-fejlesztés OP (HEF OP – FMM) Oktatás, képzés, szociális, eü. infrastruktúra-fejlesztés is! Környezetvédelem és Infrastruktúra OP (KIOP – GKM) Agrár- és Vidékfejlesztés OP (AVOP – FVM) Regionális Fejlesztés OP (ROP – NTRFH) Óvodai és alapfokú oktatási infrastruktúra is! Programkiegészítő dokumentumok (PC-k)

11 Strukturális Alapok - konkrétan
Európai Regionális Fejlesztési Alap (Mo.: GVOP, KIOP, ROP, HEFOP, INTERREG) versenyképességet növelő termelő infrastruktúrafejlesztés, főleg kis- és középvállalatok esetén; munkahelyteremtő beruházások helyi fejlesztési projektek a közlekedési infrastruktúra fejlesztése új technológiák és innovációk bevezetését támogató kutatás-fejlesztés; az információs társadalom fejlesztése; a környezet védelme és rehabilitációja a gazdasági fejlesztések során; nemzetközi, határokon átnyúló és interregionális együttműködések. Oktatási, szociális, egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (HEFOP, oktatási: ROP is)

12 Strukturális Alapok - konkrétan
Európai Szociális Alap (Mo.: HEF OP, ROP, EQUAL) Foglalkoztatás és humánerőforrás-fejlesztés Leginkább képzés, foglalkoztatás és kapcsolódó szolgáltatások támogatása Elsősorban személyeknek nyújtott támogatás, de csak szervezetek pályázhatnak Rendszerfejlesztés is (oktatás, képzés, foglalkoztatási szolgálat, stb.) Korlátozott beruházási támogatás Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap, Orientációs Szekció (Mo.: AVOP) Mezőgazdasági szerkezetátalakítás és vidékfejlesztés A Garancia Szekció az ún. agrártámogatásokra (NVT) Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (Mo.: AVOP) Halászattól függő területek gazdaságának szerkezetátalakítása és diverzifikálása (halállomány újratelepítése, és versenyképes vállalatok létrehozásának segítése)

13 A Strukturális Alapok felhasználása
OP/KK ERFA ESZA EMOGA HOPE GVOP X KIOP HEFOP ROP AVOP EQUAL INTERREG

14 Közösségi Kezdeményezések: az NFT-n túl 1.
A Strukturális Alapokból finanszírozott brüsszeli kezdeményezésű programok Az Alapok költségvetésének kb. 5 %-a Nemzeti/több ország összefogásával készült programozási dokumentumok, pályázati felhívások, a nyertes pályázatoknak más tagállamokkal is együtt kell működni Nemzetközi koordináció az ütemezésben és a tématerületeket illetően Nagyon feszes ütemezés: pályázati gyakorlat jó, ha van Más EU nyelveket is beszélni kell a résztvevőknek Kötelező partnerség Kísérleti jelleg, innováció Hangsúly a tájékoztatáson és az eredmények terjesztésén (disszemináció) 2007-től beépülnek a főáramba (általános SA célok, tevékenységek NFT-k-be)

15 Közösségi Kezdeményezések: az NFT-n túl 2.
EQUAL (ESZA) Egyenlő esélyek mindekinek a munkaerőpiacon (nők, fogyatékkal élők, etnikai kisebbségek és más hátrányos helyzetű csoportok) – lejárt határidő, nem lesz több pályázat INTERREG (ERFA) Regionális fejlesztési együttműködés országok és régiók között, határmenti együttműködés – felhívások 2004 végétől LEADER (EMOGA-O): vidéki térségek fejlesztése a helyi szintek aktív közreműködésével a partnerség elve alapján – nálunk AVOP 3.5-ben URBAN (ERFA): városok és városi térségek gazdasági, társadalmi rehabilitációját támogató program, a fenntartható városi fejlődés érdekében – hasonló célok a ROP 2.2.-ben

16 Előcsatlakozási Alapok – Strukturális Alapok
Általában nem nemzetközi együttműködés (kivéve Közösségi Kezdeményezések) Általában magyar nyelvű dokumentumok! Általában magyar pályáztató, magyar szerződő hatóság Általában önrész (általában nonprofit 0-10%, vállalkozás min. 25%) Rögzített magyar költségvetési keretek, nem nemzetközi verseny!

17 Közösségi Programok A Bizottság kezdeményezései
Valamennyi tagállam, sőt tagjelöltek és akár önkéntes befizetők számára (Románia, Bulgária, Norvégia, stb.) Nemzetközi együttműködésben Nyelvtudás elengedhetetlen, kivéve magyar munkanyelvű pályázatok (határontúli magyarokkal)! Nemzetközi verseny a támogatásokért Általában innovatív jelleg Itt is önrész! Áttekintés, általános információk:

18 Közösségi Programok 2. Centralizáltság eltérő mértékű pályázatonként
Benyújtás helye Bírálat helye A pályázat nyelve is függhet tőle! Jellemzően minél centralizáltabb, annál… nagyobb volumenű magasabb önrész komolyabb elvárások és verseny A programok kiegészítik egymást! Szakmaterületi komplementaritás

19 Közösségi programok: oktatás-képzés (TKA – www.tka.hu)
SOCRATES: minden, ami oktatás Közoktatás, felsőoktatás, felnőttoktatás, nyitott- és távoktatás, oktatáspolitika, nyelvoktatás stb. Fejlesztési projektek, mobilitás, tanulmányutak LEONARDO: szakképzés Fejlesztési projektek, mobilitás (szakmai gyakorlatok), hálózatok, referencia-anyagok Vállalkozások is részt vehetnek! Kedvezményezetti jellegű státuszban partnerként jellemzően KKV-k Különböző volumenű és „nehézségű” projektek a pályázó kapacitásaihoz mérten válasszunk

20 Közösségi programok: ifjúság
15-25 év közötti fiataloknak és a velük foglalkozó szakembereknek csoportos cserék, helyi kezdeményezések, külföldi önkéntes szolgálat, illetve külföldi önkéntes fiatalok fogadása, tanulmányutak, fiatalokkal foglalkozó szakemberek továbbképzése interkulturális tanulási lehetőségek, általános viták, kiscsoportos beszélgetések, Európa jövője, stb. Általában itt is önrész Komplementaritás: NEM képzés, formális oktatás (Mobilitás Ifjúsági Szolgálat –

21 Közösségi programok: kultúra
Európai kulturális együttműködés kulturális párbeszéd, kreativitás és a kultúra nemzetek közötti terjesztése rendezvénysorozatok, kulturális díjak, jelentősebb kulturális események, mobilitás, továbbképzés, stb. Kulturális szereplők (magánszemély nem!), min. 40% önrész nagy volumenű, európai szinten is jelentős projektek Magyar önrész pályázat! Komplementaritás: NEM oktatás, NEM film (MEDIA) (KultúrPont Iroda – De lehet kulturális témájú projektekkel pályázni az AVOP-ban, a HEFOP-ban, a ROP-ban és a GVOP-ben is!

22 EU 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (2002-2006)
Cél: Európai Kutatási Térség kialakítása és az innováció előmozdítása Integrálás, strukturálás, megerősítés Kiválósági hálózatok, integrált projektek, kutatási infrastruktúra, mobilitás, KKV projektek, stb. Kutatóegységek (vállalatok, oktatási intézmények, kutatóintézetek) és kutatók Pályázatok egyéni kutatási ösztöndíjtól a nemzetközi hálózatokig Mo-n: NKTH, BME OMIKK, Tempus (ösztöndíjak) Előkészítési pályázat (NKTH) ösztöndíjakhoz is

23 LIFE program: környezetvédelem
Környezetvédelem – innovatív mintaprojektek és demonstratív tevékenységek az ipar és a helyi hatóságok számára Természet megőrzése – az EU érdekkörébe tartozó, a természetes élőhelyek és a vadon élő növény- és állatvilág megőrzését szolgáló tevékenységek Támogatás: 30(profit)-50(normál)-75%(prioritás) Természetes és jogi személyek kis léptékű, helyi színtű, nem kormányzati kezdeményezések társfinanszírozása is, de döntően több százezer – millió eurós projektek, sok adminisztrációval! (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága –

24 Testvérvárosi kapcsolatok (town twinning)
A/ Polgárok találkozója Cél: tapasztalatcsere, vitafórumok rendezése, ismeretek szélesítése Pályázók köre: városok, megyék, helyi, települési vagy megyei önkormányzatok és azok testvérvárosi egyesületei, bizottságai Támogatás: EUR EUR (max. 50%) B/ Testvérvárosi konferenciák szervezése európai témakörökben, tréningek és szemináriumok testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozó szakemberek számára tematikus konferenciák célja a tapasztalatcsere Pályázók köre: városok, megyék, helyi, teleülési vagy megyei önkormányzatok és azok testvérvárosi egyesületei, bizottságai; a helyi, ill. megyei önkormányzatok egyéb intézményei, mint a helyi hatóságok egyesületei, szövetségei Támogatás: max EUR (max. 50%) Beadási határidők: évi öt alkalommal További információ: EU&oc=HU (szóköz nélkül)

25 Hazai kitekintés

26 Hazai pályázatok általános jellemzői
Rendszerint egyszerűbbek az uniós pályázatoknál A tanácsadó cégek is kevesebb pénzért, kevesebb idő alatt vállalják A közbeszerzési ajánlattétel viszont nem egyszerű! Uniós normák még kevésbé érvényesülnek Esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés, stb. Ugyanakkor egyre inkább közelítenek az elvárások és az eljárások az uniós pályázatokhoz – a versenypolitika szigorúan érvényesítendő! Rendszerint fejezeti költségvetésből, minisztériumi gazdával vagy önkormányzati pályázat Pályáztató, szerződő hatóság háttérintézmény (pl. Mobilitás) vagy más megbízott szervezet is lehet A csatlakozás óta egyre inkább az NFT kiegészítői Ami pályázható uniós forrásból, az rendszerint nem pályázható hazai támogatásból Kis volumenű, kis támogatási igényű pályázatok hazai rendszerekben Valószínűleg az egyszerűsítés irányába fognak haladni

27 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatai
Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program középtávú ( ) pályázai programcsomag kis- és középvállalkozásoknak vissza nem térítendő támogatások mellett hitel-, garancia- és tőkebefektetési konstrukciók, visszatérítendő támogatások szolgáltatás- és hálózatfejlesztés is roma mikro- és kisvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások is Smart Hungary Beruházás-ösztönzési Program célja Magyarország versenyképességének javítása, magas hozzáadott értéket termelő beruházások ösztönzése Széchenyi Turizmusfejlesztési Program Pl. A kereskedelmi szálláshelyek és a vendéglátóhelyek fogyatékkal élők számára történő akadálymentesítésének támogatása Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) Lakossági, önkormányzati és vállalati pályázatok Helyi Közúthálózat-fejlesztési Program Helyi közutak, hidak, kerékpárutak Egyéb turisztikai pályázatok Pl. „Vendégbarát múzeum/múzeális intézmény díj 2004" Stb.

28 Egy példa: kultúra Nemzeti Kulturális Alapprogram NKÖM pályázatok
Programok, rendezvények, kiadványok, folyóiratok, stb. támogatása Szakmai kollégiumok kiírásai Egységes űrlap és eljárásrend NKÖM pályázatok Pl. Klebelsberg Kuno kutatói ösztöndíj Az uniós pályázatokhoz hasonlóan felhasználhatók a gazdaságfejlesztési (turizmusfejlesztési), oktatási, vidékfejlesztési, területfejlesztési, foglalkoztatási stb. pályázatok is kulturális tartalmú fejlesztésekre

29 Másik példa: Nemzeti Civil Alapprogram
Min. 60% működési támogatás Kapacitásfejlesztés, együttműködések ösztönzése, programtámogatás is Az éves keret az előző évi 1%-os felajánlások összegének megfelelő nagyságú központi célelőirányzat Tavasztól őszig pályázati dömping, késő ősszel rövid határidejű pótpályázatok – adott évi forráslekötés Területi és tematikus kollégiumok

30 Információforrások 1. Internet, Internet, Internet! (friss, részletes, interaktív) Pályáztatók Társpályázók (jó példák, tanácsok) Tanácsadó cégek Tematikus oldalak Pl. es hírlevelek Pályáztatók, szakma, szféra (pl. civilek)

31 …nyitott szemmel járni!
Információforrások 2. Pályázati sajtó Közlöny Napi sajtó (országos és megyei) Hirdetések, hírek Szakmai lapok, magazinok Felhívások és sikersztorik TV és rádió A fentiek mellett ismeretterjesztő sorozatok, magazinok Szakmai fórumok, rendezvények, kiállítások …nyitott szemmel járni!


Letölteni ppt "Forrásteremtés Európai uniós és hazai pályázati kaleidoszkóp Pályázatfigyelés Kellermann Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések