Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Forrásteremtés Európai uniós és hazai pályázati kaleidoszkóp Pályázatfigyelés Kellermann Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Forrásteremtés Európai uniós és hazai pályázati kaleidoszkóp Pályázatfigyelés Kellermann Éva."— Előadás másolata:

1 Forrásteremtés Európai uniós és hazai pályázati kaleidoszkóp Pályázatfigyelés Kellermann Éva

2 Pályázzunk mindenáron?  Mérlegeljük! –Már a pályázás is költséges lehet, míg a siker nem biztos! –Sok és drága adminisztráció, kötelező eljárások (közbeszerzés) – az önrész felhasználását is megkötik! –Szakmai kompromisszumok a támogató elvárásaihoz illeszkedően –Hosszú bírálati folyamat (min. 2-3 hónap + szerződéskötés) – piacképes ötletnél végzetes lehet! –A támogatás folyósítása sokszor utólagos, késedelmes lehet ►►likviditási problémák!

3 Általános kizáró okok a pályázásból  60 napnál régebbi köztartozás  Nem számoltunk el korábban elnyert közpénzekkel  Csődeljárás, felszámolás  Alapító okiratunk nem tartalmazza a pályázott tevékenységet  Nincs hatósági engedélyünk a tevékenység folytatásához  A pályázatban fejlesztendő ingatlan tulajdonviszonyai nem rendezettek, nem per- és igénymentes  Valótlan adat a pályázatban  A pályázat végrehajtása hatályos jogszabályba ütközik

4 Forrásteremtő alternatívák 1.  Közbeszerzésekben való részvétel (szolgáltatóként) –A pályázatok fejlesztéseket támogatnak, ha kész a szolgáltatás, értékesítsük a piacon! –Hazai és nemzetközi tenderek •www.opik.hu, www.kozbeszerzes.huwww.opik.huwww.kozbeszerzes.hu •Közvetlenül keressük meg a térségben szolgáltatási, szállítói ajánlatokkal a potenciális megrendelőket (egyszerű eljárás esetén gondolnak ránk)  (Több) bevétel profilbővítéssel, tudásunk értékesítésével - vállalkozás  Szponzorok felkutatása  Adománygyűjtés  Tárgyalásos úton megszerzett támogatások (feladatátadással)  Hitelfelvétel –Kamattámogatást is szerezhetünk!

5 Forrásteremtő alternatívák 2.  Külső befektetők –Tulajdonrész értékesítése, részvénykibocsátás  Lízing –Operatív és pénzügyi lízing  Kötvény kibocsátás  Faktoring –Követelés értékesítése... és gondoljuk át, jól használjuk-e meglévő (erő)forrásainkat!

6 Csak ízelítő  A képzés során a résztvevők csak ízelítőt kapnak a hazai és uniós támogatási rendszerekből, a teljesség igénye nélkül!  A pályázatok teljeskörű megismerése csak az internetes információforrások folyamatos figyelésén keresztül valósítható meg –Ajánlott weblapok: •www.pik.gov.hu – pályázati kereső, NFT infókwww.pik.gov.hu •www.euoldal.hu – tájékozódáshoz: mi micsoda?www.euoldal.hu •www.opik.hu - hírlevélwww.opik.hu •www.pafi.hu – többféle szűrési lehetőségwww.pafi.hu

7 Uniós pályázatok

8 Előcsatlakozási Alapok –Strukturális alapok  Phare –Nem csak előcsatlakozási alap! –Humán, regionális fejlesztés  SAPARD –Mezőgazdaság, vidékfejlesztés  ISPA –Környezetvédelem és infrastruktúrafejlesztés  Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)  Európai Szociális Alap (ESZA)  Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Szekciója (EMOGA-O)  Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) Kohéziós Alap Nem Strukturális Alap Csak a legszegényebb tagállamoknak Minden infó: www.nfh.hu

9 Strukturális Alapok  EU összköltségvetés kb. 1/3-a  Nem önálló pályázatok: nemzeti/regionális fejlesztési tervek megvalósítását társfinanszírozzák  Alaponként eltérő eljárásrend az uniós szabályozásnak megfelelően –Pl. eszközbeszerzés ESZÁ-ban korlátozott (százalékos és tételenkénti limit) –Egy pályázati programot csak egy Alap társfinanszíroz •De lehetnek összefüggő intézkedések, pl. KKV fejlesztés (GVOP) és kapcsolódó képzés (HEFOP); TISZK-ek létrehozása (HEFOP 3.2) és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések (HEFOP 4.1)

10 Magyar programozási dokumentumok  Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT - NFH) –Nemzeti, valamennyi régióra: csak EU támogatások!  Operatív Programok (OP-k) –Gazdasági Versenyképesség OP (GVOP – GKM) –Humánerőforrás-fejlesztés OP (HEF OP – FMM) •Oktatás, képzés, szociális, eü. infrastruktúra-fejlesztés is! –Környezetvédelem és Infrastruktúra OP (KIOP – GKM) –Agrár- és Vidékfejlesztés OP (AVOP – FVM) –Regionális Fejlesztés OP (ROP – NTRFH) •Óvodai és alapfokú oktatási infrastruktúra is!  Programkiegészítő dokumentumok (PC-k)

11 Strukturális Alapok - konkrétan  Európai Regionális Fejlesztési Alap (Mo.: GVOP, KIOP, ROP, HEFOP, INTERREG) –versenyképességet növelő termelő infrastruktúrafejlesztés, főleg kis- és középvállalatok esetén; –munkahelyteremtő beruházások –helyi fejlesztési projektek –a közlekedési infrastruktúra fejlesztése –új technológiák és innovációk bevezetését támogató kutatás- fejlesztés; –az információs társadalom fejlesztése; – a környezet védelme és rehabilitációja a gazdasági fejlesztések során; –nemzetközi, határokon átnyúló és interregionális együttműködések. Oktatási, szociális, egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (HEFOP, oktatási: ROP is)

12 Strukturális Alapok - konkrétan  Európai Szociális Alap (Mo.: HEF OP, ROP, EQUAL) –Foglalkoztatás és humánerőforrás-fejlesztés •Leginkább képzés, foglalkoztatás és kapcsolódó szolgáltatások támogatása •Elsősorban személyeknek nyújtott támogatás, de csak szervezetek pályázhatnak •Rendszerfejlesztés is (oktatás, képzés, foglalkoztatási szolgálat, stb.) •Korlátozott beruházási támogatás  Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap, Orientációs Szekció (Mo.: AVOP) –Mezőgazdasági szerkezetátalakítás és vidékfejlesztés –A Garancia Szekció az ún. agrártámogatásokra (NVT)  Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (Mo.: AVOP) –Halászattól függő területek gazdaságának szerkezetátalakítása és diverzifikálása (halállomány újratelepítése, és versenyképes vállalatok létrehozásának segítése)

13 A Strukturális Alapok felhasználása OP/KKERFAESZAEMOG A HOPE GVOPX KIOPX HEFOPXX ROPXX AVOPXX EQUALX INTERR EG X

14 Közösségi Kezdeményezések: az NFT-n túl 1.  A Strukturális Alapokból finanszírozott brüsszeli kezdeményezésű programok –Az Alapok költségvetésének kb. 5 %-a –Nemzeti/több ország összefogásával készült programozási dokumentumok, pályázati felhívások, a nyertes pályázatoknak más tagállamokkal is együtt kell működni •Nemzetközi koordináció az ütemezésben és a tématerületeket illetően –Nagyon feszes ütemezés: pályázati gyakorlat jó, ha van •Más EU nyelveket is beszélni kell a résztvevőknek –Kötelező partnerség –Kísérleti jelleg, innováció •Hangsúly a tájékoztatáson és az eredmények terjesztésén (disszemináció) –2007-től beépülnek a főáramba (általános SA célok, tevékenységek NFT-k-be)

15 Közösségi Kezdeményezések: az NFT-n túl 2. –EQUAL (ESZA) Egyenlő esélyek mindekinek a munkaerőpiacon (nők, fogyatékkal élők, etnikai kisebbségek és más hátrányos helyzetű csoportok) – lejárt határidő, nem lesz több pályázat –INTERREG (ERFA) Regionális fejlesztési együttműködés országok és régiók között, határmenti együttműködés – felhívások 2004 végétől –LEADER (EMOGA-O): vidéki térségek fejlesztése a helyi szintek aktív közreműködésével a partnerség elve alapján – nálunk AVOP 3.5- ben –URBAN (ERFA): városok és városi térségek gazdasági, társadalmi rehabilitációját támogató program, a fenntartható városi fejlődés érdekében – hasonló célok a ROP 2.2.-ben

16 Előcsatlakozási Alapok – Strukturális Alapok  Általában nem nemzetközi együttműködés (kivéve Közösségi Kezdeményezések) –Általában magyar nyelvű dokumentumok!  Általában magyar pályáztató, magyar szerződő hatóság  Általában önrész (általában nonprofit 0- 10%, vállalkozás min. 25%)  Rögzített magyar költségvetési keretek, nem nemzetközi verseny!

17 Közösségi Programok  A Bizottság kezdeményezései  Valamennyi tagállam, sőt tagjelöltek és akár önkéntes befizetők számára (Románia, Bulgária, Norvégia, stb.)  Nemzetközi együttműködésben –Nyelvtudás elengedhetetlen, kivéve magyar munkanyelvű pályázatok (határontúli magyarokkal)!  Nemzetközi verseny a támogatásokért  Általában innovatív jelleg  Itt is önrész! Áttekintés, általános információk: www.euoldal.hu

18 Közösségi Programok 2.  Centralizáltság eltérő mértékű pályázatonként –Benyújtás helye –Bírálat helye •A pályázat nyelve is függhet tőle! Jellemzően minél centralizáltabb, annál… –nagyobb volumenű –magasabb önrész –komolyabb elvárások és verseny  A programok kiegészítik egymást! –Szakmaterületi komplementaritás

19 Közösségi programok: oktatás- képzés (TKA – www.tka.hu)  SOCRATES: minden, ami oktatás –Közoktatás, felsőoktatás, felnőttoktatás, nyitott- és távoktatás, oktatáspolitika, nyelvoktatás stb. –Fejlesztési projektek, mobilitás, tanulmányutak  LEONARDO: szakképzés –Fejlesztési projektek, mobilitás (szakmai gyakorlatok), hálózatok, referencia-anyagok  Vállalkozások is részt vehetnek! –Kedvezményezetti jellegű státuszban partnerként jellemzően KKV-k  Különböző volumenű és „nehézségű” projektek –a pályázó kapacitásaihoz mérten válasszunk

20 Közösségi programok: ifjúság  Ifjúság 2000-2006 –15-25 év közötti fiataloknak és a velük foglalkozó szakembereknek –csoportos cserék, helyi kezdeményezések, külföldi önkéntes szolgálat, illetve külföldi önkéntes fiatalok fogadása, tanulmányutak, fiatalokkal foglalkozó szakemberek továbbképzése –interkulturális tanulási lehetőségek, általános viták, kiscsoportos beszélgetések, Európa jövője, stb. –Általában itt is önrész –Komplementaritás: NEM képzés, formális oktatás (Mobilitás Ifjúsági Szolgálat – www.mobilitas.hu)

21 Közösségi programok: kultúra  Kultúra 2000 –Európai kulturális együttműködés •kulturális párbeszéd, kreativitás és a kultúra nemzetek közötti terjesztése •rendezvénysorozatok, kulturális díjak, jelentősebb kulturális események, mobilitás, továbbképzés, stb. •Kulturális szereplők (magánszemély nem!), min. 40% önrész – nagy volumenű, európai szinten is jelentős projektek •Magyar önrész pályázat! –Komplementaritás: NEM oktatás, NEM film (MEDIA) (KultúrPont Iroda – www.kulturpont.hu) De lehet kulturális témájú projektekkel pályázni az AVOP- ban, a HEFOP-ban, a ROP-ban és a GVOP-ben is!

22 EU 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (2002-2006)  Cél: Európai Kutatási Térség kialakítása és az innováció előmozdítása –Integrálás, strukturálás, megerősítés  Kiválósági hálózatok, integrált projektek, kutatási infrastruktúra, mobilitás, KKV projektek, stb.  Kutatóegységek (vállalatok, oktatási intézmények, kutatóintézetek) és kutatók  Pályázatok egyéni kutatási ösztöndíjtól a nemzetközi hálózatokig  www.cordis.lu www.cordis.lu  Mo-n: NKTH, BME OMIKK, Tempus (ösztöndíjak) –Előkészítési pályázat (NKTH) ösztöndíjakhoz is

23 LIFE program: környezetvédelem  Környezetvédelem – innovatív mintaprojektek és demonstratív tevékenységek az ipar és a helyi hatóságok számára  Természet megőrzése – az EU érdekkörébe tartozó, a természetes élőhelyek és a vadon élő növény- és állatvilág megőrzését szolgáló tevékenységek  Támogatás: 30(profit)-50(normál)-75%(prioritás)  Természetes és jogi személyek –kis léptékű, helyi színtű, nem kormányzati kezdeményezések társfinanszírozása is, de döntően több százezer – millió eurós projektek, sok adminisztrációval! ( Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága – http://fi.kvvm.hu/)

24 Testvérvárosi kapcsolatok (town twinning)  A/ Polgárok találkozója –Cél: tapasztalatcsere, vitafórumok rendezése, ismeretek szélesítése –Pályázók köre: városok, megyék, helyi, települési vagy megyei önkormányzatok és azok testvérvárosi egyesületei, bizottságai –Támogatás: 2 000 EUR - 20 000 EUR (max. 50%)  B/ Testvérvárosi konferenciák szervezése európai témakörökben, tréningek és szemináriumok testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozó szakemberek számára –tematikus konferenciák célja a tapasztalatcsere –Pályázók köre: városok, megyék, helyi, teleülési vagy megyei önkormányzatok és azok testvérvárosi egyesületei, bizottságai; a helyi, ill. megyei önkormányzatok egyéb intézményei, mint a helyi hatóságok egyesületei, szövetségei –Támogatás: max. 50 000 EUR (max. 50%)  Beadási határidők: évi öt alkalommal  További információ: http://www.eurodesk.org/new/search_theme.asp?rm=EU0010000088&pc= EU&oc=HU (szóköz nélkül)

25 Hazai kitekintés

26 Hazai pályázatok általános jellemzői  Rendszerint egyszerűbbek az uniós pályázatoknál –A tanácsadó cégek is kevesebb pénzért, kevesebb idő alatt vállalják –A közbeszerzési ajánlattétel viszont nem egyszerű!  Uniós normák még kevésbé érvényesülnek –Esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés, stb. –Ugyanakkor egyre inkább közelítenek az elvárások és az eljárások az uniós pályázatokhoz – a versenypolitika szigorúan érvényesítendő!  Rendszerint fejezeti költségvetésből, minisztériumi gazdával vagy önkormányzati pályázat –Pályáztató, szerződő hatóság háttérintézmény (pl. Mobilitás) vagy más megbízott szervezet is lehet  A csatlakozás óta egyre inkább az NFT kiegészítői –Ami pályázható uniós forrásból, az rendszerint nem pályázható hazai támogatásból –Kis volumenű, kis támogatási igényű pályázatok hazai rendszerekben –Valószínűleg az egyszerűsítés irányába fognak haladni

27 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatai  Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program –középtávú (2003-2006) pályázai programcsomag kis- és középvállalkozásoknak –vissza nem térítendő támogatások mellett hitel-, garancia- és tőkebefektetési konstrukciók, visszatérítendő támogatások –szolgáltatás- és hálózatfejlesztés is –roma mikro- és kisvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások is  Smart Hungary Beruházás-ösztönzési Program –célja Magyarország versenyképességének javítása, magas hozzáadott értéket termelő beruházások ösztönzése  Széchenyi Turizmusfejlesztési Program –Pl. A kereskedelmi szálláshelyek és a vendéglátóhelyek fogyatékkal élők számára történő akadálymentesítésének támogatása  Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) –Lakossági, önkormányzati és vállalati pályázatok  Helyi Közúthálózat-fejlesztési Program –Helyi közutak, hidak, kerékpárutak  Egyéb turisztikai pályázatok –Pl. „Vendégbarát múzeum/múzeális intézmény díj 2004"  Stb. www.gkm.hu

28 Egy példa: kultúra  Nemzeti Kulturális Alapprogram –Programok, rendezvények, kiadványok, folyóiratok, stb. támogatása –Szakmai kollégiumok kiírásai –Egységes űrlap és eljárásrend www.nka.hu  NKÖM pályázatok –Pl. Klebelsberg Kuno kutatói ösztöndíj www.nkom.hu  Az uniós pályázatokhoz hasonlóan felhasználhatók a gazdaságfejlesztési (turizmusfejlesztési), oktatási, vidékfejlesztési, területfejlesztési, foglalkoztatási stb. pályázatok is kulturális tartalmú fejlesztésekre

29 Másik példa: Nemzeti Civil Alapprogram  Min. 60% működési támogatás –Kapacitásfejlesztés, együttműködések ösztönzése, programtámogatás is  Az éves keret az előző évi 1%-os felajánlások összegének megfelelő nagyságú központi célelőirányzat –Tavasztól őszig pályázati dömping, késő ősszel rövid határidejű pótpályázatok – adott évi forráslekötés  Területi és tematikus kollégiumok www.nca.hu

30 Információforrások 1.  Internet, Internet, Internet! (friss, részletes, interaktív) –Pályáztatók –Társpályázók (jó példák, tanácsok) –Tanácsadó cégek –Tematikus oldalak •Pl. www.romaweb.huwww.romaweb.hu –www.europa.eu.int…  Emailes hírlevelek –Pályáztatók, szakma, szféra (pl. civilek)

31 Információforrások 2.  Pályázati sajtó  Közlöny  Napi sajtó (országos és megyei) –Hirdetések, hírek  Szakmai lapok, magazinok –Felhívások és sikersztorik  TV és rádió –A fentiek mellett ismeretterjesztő sorozatok, magazinok  Szakmai fórumok, rendezvények, kiállítások …nyitott szemmel járni!


Letölteni ppt "Forrásteremtés Európai uniós és hazai pályázati kaleidoszkóp Pályázatfigyelés Kellermann Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések