Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az erdélyi középiskolások digitális műveltsége és részvétele az új médiakommunikációban TŐKÉS GYÖNGYVÉR Sapientia – EMTE Médianevelés Kolozsvár, 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az erdélyi középiskolások digitális műveltsége és részvétele az új médiakommunikációban TŐKÉS GYÖNGYVÉR Sapientia – EMTE Médianevelés Kolozsvár, 2011."— Előadás másolata:

1 Az erdélyi középiskolások digitális műveltsége és részvétele az új médiakommunikációban TŐKÉS GYÖNGYVÉR Sapientia – EMTE Médianevelés Kolozsvár, 2011. március 18–19.

2 Az előadás szerkezete •A médiaműveltség és egyéb fogalmak: hagyományos műveltség, audiovizuális műveltség, digitális műveltség, információs műveltség •A médiaműveltség mérésének kritériumai •Digitális műveltség a Web 2.0 korában •Európai fiatalok digitális műveltsége (EU Kids Online 2010) •Adatok erdélyi magyar fiatalok digitális műveltségéről (2009) •Konklúziók

3 A médiaműveltség és egyéb fogalmak •Történeti áttekintés a médiaműveltség fogalmának megértéséhez •Hagyományos műveltség: olvasás + írás + megértés: fogalmazási és íráskészség, szövegértés •Audiovizuális műveltség: az elektronikus média – film, rádió, televízió – megjelenésével válik fontossá. •Digitális műveltség: a számítógépek és a digitális technológia megjelenésével hozható kapcsolatba.

4 A médiaműveltség és egyéb fogalmak •Médiaműveltség: a média-konvergencia (az elektronikus média és a digitális média összefonódása) jelenségével hozható kapcsolatba. •Mindenik műveltséghez háromféle szakértelem tartozik: •kódolási és dekódolási kompetenciák, •technikai-instrumentális kompetenciák, •kulturális értelmező kompetenciák, kritikai gondolkodás.

5 Információs műveltség •Információs műveltséggel rendelkezik az, aki: •felismeri, hogy mikor van szüksége információra, •ismeri, hogy miként szerveződik az információ, hogyan található meg, hogyan használható fel, hogyan értékelhető, •információ-felhasználásának célja az ismeretek megszerzése vagy kibővítése. •Az információs műveltség mindenik műveltségformával összekapcsolódik.

6 Információs műveltség •Az információs műveltség kulturális eszköztudásnak, amelynek lényege az önálló tanulás eszközeinek ismerete és használata. •Az információs műveltség eleme a kritikai gondolkodás. •A kritikai gondolkodás magában foglalja: •a megbízható források keresését és megtalálását, •a tények és vélemények közötti különbségtételt, •a manipulatív érvelés felismerését.

7 Médiaműveltség •A médiaműveltség magába foglalja a korábbi műveltségi formákat és részben az információs műveltséget is. •Médiaműveltség annak a képessége, hogy a különböző médiumok közvetítésével kapott információkat •értékeljük, kritikusan kezeljük, •felismerjük, mikor van szükségünk információra, •megtaláljuk és szintetizáljuk az információkat, •és hatékonyan használjuk fel.

8 Médiaműveltség •A médiaműveltség annak képessége, hogy a médiakommunikáció különböző formáihoz hozzáférjünk, ezeket a formákat elemezni, értékelni és előállítani is tudjuk.

9 A médiaműveltség mérésének kritériumai KompetenciaTevékenységKészségCél EgyéniHasználatA médiaeszköz használatához szükséges technikai készségek Megfelelő használat Kritikai megértés Kódolás / dekódolás, elemzés, értelmezés A médiarendszer és a médiatartalom megértése, médiatudatosság TársasKommunikációKapcsolatok kialakítása és fenntartása, hálózati részvétel Hálózati részvétel, közéleti részvétel, tartalomgyártás

10 Digitális műveltség / írástudás a Web 2.0 korában •Web 1.0 (1990–2000): írott web, statikus, webmesterek írják •Web 2.0 (2000–2010): írott-olvasott web – új alkalmazások, az egyszerű kezelői felületek kifejlesztése → fokozott információcserét, felhasználói tartalomgyártását (UGC), együttműködést és kommunikációt. •Web 3.0 (2010–2020): szemantikus web

11 Web 2.0 •Új technológiai megoldások→ a felhasználók új magatartásformákat alakítanak ki az internet használatában: –aktív magatartás, –a felhasználói tartalomgyártást és tartalommegosztást, –a közösségi együttműködést és interaktivitást, –az internet az önkifejeződés és önmegjelenítés színterévé válik. •Virtuális tér.

12 Virtuális terek PlatformLeírásPéldák BlogokWebnapló, szöveg + megjegyzés Blogger LiveJournal Wordpress WikioldalakHonlap, amelyen a felhasználók fel- és letölthetnek, közösen átírhatnak tartalmakat Wikipedia Google docs /Writely

13 Virtuális terek PlatformLeírásPéldák Közösségi hálózati oldalak Egyéni profil, a tagok kapcsolati hálózata Facebook Hi5 MySpace Közösségi tudásszerv., népi indexelés Címkézés, összekapcsolá s, a tudás közösségi rendszerezése Delicious Technorati

14 Virtuális terek PlatformLeírásPéldák Virtuális világok Mesterséges virtuális környezet, ahol a tagok „élhetnek” / játszhatnak Second Life Entropia Univers MMORPG Fálj-cserélő oldalak A tagok különböző tartalmakat osztanak meg egymással BitTorent Youtube

15 Digitális műveltség / írástudás a Web 2.0 korában •Digitális műveltség: magába foglalja az információs műveltséget, a korábbi műveltségformákat, valamint az információs és kommunikációs technológiák (IKT) hatékony használatát. •Hozzá tartozik: •írás, olvasás, szövegértés, kritikai gondolkodás, •információ keresési stratégiák alkalmazásának készsége, •az információforrások és a talált információ értékelése, kritikus kezelése,

16 Digitális műveltség / írástudás a Web 2.0 korában •a hagyományos tömegkommunikációs eszközök által nyert információk kritikus kezelése, •a számítógépek használatához köthető tudás és képesség, •az új média-megnyilvánulásokban való részvétel és kommunikáció.

17 Európai fiatalok médiaműveltsége /digitális műveltsége •EU Kids Online II – 2010 •25 ország •25.142 fő •9-16 éves korú gyerekek •egyik szülő

18 EU Kids Online

19 A használat helye

20 A használat eszköze

21 A használat elkezdése

22 Internetezéssel eltöltött idő

23 A digitális műveltség mérése •Online tevékenység végzése: 17 •Digitális készségek és kritikus információkezelési készségek : 8 –Pl. címkézni egy oldalt, letiltani egy nemkívánatos felhasználót, biztonsági beállítások egy közösségi oldalon, különböző oldalakon talált információk összevetése, szűrések stb. •Szubjektív megítélése a saját digitális műveltségének

24 Gyerekek digitális műveltsége

25 Szülők és gyerekek napi internet- használata

26 Online tevékenységek

27

28 Profil közösségi oldalon

29 Az EU Kids Online következtetései •Összefüggés: online tevékenységek + digitális műveltség között. Összefüggés a tevékenység között. Lehetőségek kihasználása. •Életkor. Minél fiatalabb a gyerek, annál kevésbé rendelkezik a kritikai gondolkodás készségével. •Társadalmi helyzet. A digitális műveltség egyenlőtlenül oszlik meg a különböző társadalmi hátterű gyerekek között. •Nem. A fiúk képzettebbek, és más tevékenységeket végeznek.

30 Erdélyi magyar fiatalok digitális műveltsége •2009 júniusában empirikus méréseket végeztük Erdély három megyéjének (Brassó, Kolozs, Maros) tíz iskolájában, azzal a céllal, hogy – többek között – felmérjük a diákok digitális műveltségét. •852 diák, 10-19 év: 3-4, 7-8, 11-12 •Kérdőív: hozzáférés, az internetezés leggyakoribb helyszíne, az internetezés helye a médiahasználatban, a számítógépes és online tevékenységek gyakorisága és a hozzáértés szintjének szubjektív megítélése.

31 Hozzáférés

32

33 Végzett internetes tevékenységek

34

35

36 Nagyon jól értek hozzá (szubjektív megítélés)

37

38 Összegzés •Médiaműveltség és a hozzá tartozó kompetenciák •Virtuális terek •Az Európai Unió fiataljainak digitális szokásai •Erdélyi magyar fiatalok digitális szokásai •Az erdélyi minta eddigi eredményei: •életkor meghatározza a hozzáférést és a végzett tevékenységeket, a 7-8 = 11-12 •Társadalmi helyzet és a település:

39 Összegzés •A gyerekek digitális műveltsége alacsony – főleg a passzív befogadás jellemzi őket (böngészés, csettelés), kevésbé az aktív, alkotó magatartás (blog, honlap, közösségi oldal, tartalomgyártás) •A szülők digitális műveltsége is alacsony. •Minél több online tevékenységet végez, annál magasabb szintű a digitális műveltsége. (korreláció) •Lehetőség, veszély, az iskola szerepe.

40 Forrás •Koltay Tibor (2009): Médiaműveltség, média- írástudás, digitális írástudás. Médiakutató, Tél •EU Kids Online. http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/E UKidsOnline/EUKidsII%20%282009- 11%29/home.aspx http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/E UKidsOnline/EUKidsII%20%282009- 11%29/home.aspx •Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels. http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/do cs/studies/eavi_study_assess_crit_media_lit _levels_europe_finrep.pdf http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/do cs/studies/eavi_study_assess_crit_media_lit _levels_europe_finrep.pdf


Letölteni ppt "Az erdélyi középiskolások digitális műveltsége és részvétele az új médiakommunikációban TŐKÉS GYÖNGYVÉR Sapientia – EMTE Médianevelés Kolozsvár, 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések