Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KONTROLLING © - 7. TÉMAKÖR: FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE. ÖSSZEKÖTHETŐ-E A BELSŐ ELSZÁMOLÁS ÉS ÉRDEKELTSÉG? –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KONTROLLING © - 7. TÉMAKÖR: FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE. ÖSSZEKÖTHETŐ-E A BELSŐ ELSZÁMOLÁS ÉS ÉRDEKELTSÉG? –"— Előadás másolata:

1 KONTROLLING © - 7. TÉMAKÖR: FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE. ÖSSZEKÖTHETŐ-E A BELSŐ ELSZÁMOLÁS ÉS ÉRDEKELTSÉG? –

2 © „Az egyszeri kis százlábúnak tyúkszem nőtt a lábára. S mivel sok lába volt és így sok tyúkszeme keletkezett, amelyek igen-igen kínozták, elment hát egy orvosprofesszorhoz, hogy segítsen rajta. A professzor úr - rendkívüli eset lévén - konzíliumot hívott össze, megtanácskozni a problémát. A tudós testület hosszas vita után kimondta a verdiktet: alakuljon át a százlábú kígyóvá, s így majd nem sanyargatja (nem létező) lábát a tyúkszem sem. A kis százlábú könnyes szemmel hálát rebegett, majd - távozó félben - az ajtóból hirtelen visszafordult és szerényen megkérdezte: “Igen, igen professzor uraim, de hogyan?” Mire a tudós tanács szinte egy emberként tárta szét a kezét és azt válaszolta: “Hja kérem, azt már mi sem tudjuk.”

3 © – MIÉRT KELL A VEZETŐI SZÁMVITELNEK A CÉGSTRATÉGIÁT SZOLGÁLNI? –

4 © A VEZETŐI SZÁMVITEL FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB LÉPÉSEI •Hagyományos költséggazdálkodás, költségmenedzsment  cél: az előállítási költség nyomon követése, az előállítási folyamatban lekötött erőforrások - elsősorban a munkaerő - termelékenységének mérésére koncentrál, azaz az egyes termékek és a termelési folyamat termelékenységének értékelése •Felelősségi elvű számvitel  cél: a viszonylag nagy önállósággal működő vállalati egységek tevékenységének összhangba hozatala egymással és a vállalati pénzügyi eredménnyel •Stratégiai számviteli koncepció  cél: biztosítsa a szervezet belső tevékenysége mellett a külső környezet megfigyelésével a rövid távú sikeres működés mellett a hosszú távú piaci sikeresség elérését

5 © A STRATÉGIA INFORMÁCIÓS TÁMOGATOTTSÁGA MA MÉG ELÉGTELEN…

6 © A vezetői számvitel eszköztára

7 © A VÁLLALATON BELÜLI FELELŐSSÉGI KÖZPONTOK MEGHATÁROZÁSA

8 © FELELŐSSÉGI ÉS ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGEK •Felelősségi egységek elkülönítése: az egyes szervezeti egységek felelősségének, hatáskörének egyértelmű, egymással konzisztens meghatározása (felelősség – befolyásolás!) •Elszámolási egységek elkülönítése: egyes egységek teljesítménye és ráfordításai önmagukban is mérhetőek legyenek

9 © FELELŐSSÉGI KÖZPONT NYERESÉG- KÖZPONT BEVÉTELI KÖZPONT KÖLTSÉG- KÖZPONT „EGYSZERŰ” NYERESÉG- KÖZPONT BEFEKTETÉSI KÖZPONT NORMÁZHA- TÓ KÖLTSÉGEK NEM NOR- MÁZHATÓ KÖLTSÉGEK LEHETSÉGES FELELŐSSÉGI KÖZPONTOK Forrás: Bőgel György: Vállalati szervezet című 2004.február 16. és 23-i előadása

10 © A felelősségi egységek kialakításának okai és körülményei •A szervezeti célok lebontása •Specializáció •Elszámolás •Átláthatóság •Felelősség •Motiváció

11 © A felelősségi és elszámolási egységek alapmodellje •Az erőforrások jellege •Az erőforrások mennyisége és a kimenetek közötti viszony •Az erőforrások felhasználásának, illetve a kimenetek mérése és értékelése

12 © A gyakorlatban leggyakrabban használt típusok

13 © FELELŐSSÉGI ÉS ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGEK MEGNEVEZÉSJELLEMZŐK ÉRTÉKE- LÉS ALAPJA TIPIKUS TERÜLETEK Ráfordítás-központ (Expense-center) Előre jelezhető költségek; nem, vagy nehezen mérhető a költségek és teljesítmény közötti kapcsolat A költségterv betartása; kvalitatív értékelések Igazgatás K+F Költség-központ (Cost-center) Az output előre megtervezhető, a költségtényezők befolyásolhatók Költséghatékonyság: terv és tényköltségek összehasonlítása Olyan területek, amelyek nincsenek közvetlenül kapcsolatban az értékesítési piaccal: termelés Szolgáltató központ (Service-center) Tervezhető belső igénybevétel, (korlátozott költség és árbevétel- befolyásolhatóság) A kapacitások lekötése (belső, külső piacok) Minőség Számítástechnika Tanácsadás Árbevétel-központ (Revenue-center) A költség tényezők előre megtervezhetők. Az értékesítés tényezői befolyásolhatók Árbevétel: szabadabb ármeghatározás (fedezet) Értékesítés Nyereség(fedezet)- központ (Profit-center) Az értékteremtő lánc befolyásolható (költség és értékesítés egyaránt Nyereség egy adott tőkebefektetés mellett Divíziók Üzleti területek Befektetés-központ (InVestment-center) Mint a profit center + pótlólagos (teljes/részleges) autónómia a vagyon felett Nyereség meghatározott tőkemegtérüléssel (ROI, RI) Divíziók Üzleti területek

14 © MIRE HASZNÁLHATÓ A FELELŐSSÉGI ELVEN MŰKÖDTETETT BELSŐ ELSZÁMOLÁSI RENDSZER? •A teljesítmények elkülönített számbavétele alapján  a jó vezetői döntések megalapozásához  a vezetői döntések (beavatkozások) hatásainak ellenőrzéséhez  az erőforrás-befektetési döntések megalapozásához  a szűkösen rendelkezésre álló pénzforrások elosztásához

15 © ESETTANULMÁNY: DISTRI 2000

16 © A VÁLLALAT •A Distri 2000 társaság három nagy barkácsboltot üzemeltet Magyarországon SUPERRAMA néven. A boltok átlagos éves forgalma közel 750 000 e Ft. •Az a nagykereskedelmi hálózat, amelynek a Distri 2000 is tagja, központilag biztosítja a Magyarország területén üzemelő SUPERRAMA áruházak számára: •A márka promóciót, •Az áruválaszték politikát (mintakollekció), •A szállító- és terméklistát (referenciák), •A beszerzési és fizetési feltételeket (keretszerződések).

17 © A SZERVEZET •Distri 2000 központi szervei:  Vezérigazgatóság  Adminisztrációs és pénzügyi igazgatóság  Könyvelés  Pénzügy  Bérfejtés  Kontrolling •Egy áruház szervezeti felépítése: Az üzlet igazgatósága •Munkaügy•Karbantartás •Titkárság•Vevő / szállító nyilvántartás PénztárÁruátvétel C értékesítés i főoszt. B értékesítési főoszt. A értékesíté si főoszt.

18 © Értékesítési főosztály •A főosztályvezetők •11 osztály vezető •31 eladó •A főosztályvezetők alatt dolgozó osztályvezetők saját eladói csapattal rendelkeznek. Az eladók és az osztályvezetők magasan kvalifikáltak. Az értékesítési csapat felel a saját osztályért (beszerzés, feltöltés, stb.) és az ügyfelek számára nyújtott tanácsadásért is. Pénztárak és ügyfél fogadás •1 főpénztáros •2 adminisztrátor •12 teljes munkaidejű pénztáros •A pénztárakban vonalkódos leolvasó rendszer működik, amely elősegíti az eladások követését. •Az áruház bejáratánál egy ügyfél fogadó stand működik. Áruátvétel•1 felelős •5 áruátvevő •Ez a főosztály ellenőrzi a beérkező árukat a megrendelések és a szállítólevelek alapján, és elhelyezi azokat az eladótérben (nincs raktár terület). Karbantartás•3 karbantartó•Karbantartja az épületeket, felszere-léseket és az elektromos hálózatot. •A helységek takarítását egy külső megbízott cég látja el. Vevő / Szállító nyilvántartás •3 könyvelő•Kezeli a szállítói számlákat (összevetés a beérkező árukkal), •Követi az eladásokat. Munkaügy•2 alkalmazott•Bérszámfejtés •Kezeli az alkalmazottak adatait. Titkárság•1 titkárnő•Ellátja az igazgatóság és a teljes személyzet titkársági feladatait. Igazgatóság•1 igazgató

19 © A főbb költségek: •Az eladott áruk beszerzési ára •Az értékcsökkenés  Helyiségek és berendezések  Pénztárak •Elektromos áram (világítás) •Fűtőolaj (fűtés) •Külső szolgáltatások (karbantartás)

20 © Feladat •Ön a céghez frissen érkezett kontroller. Feladata, hogy megtervezze, illetve kialakítsa a vállalat igényeinek megfelelő költségszámítási rendszert. •A rendelkezésére álló információk (egységenként a terv megvalósításának nyomon követése, az alkalmazottak névsora, készlet-gazdálkodási rendszer) összesítése és vezetőkkel folytatott megbeszélések után, javaslatot kell tennie arra, hogy milyen költséghelyi bontásban fogja nyomon követni és elemezni az egységek (az áruházak) költségeinek alakulását.  Melyek ezek a költséghelyek ?  Milyen típusúak (strukturális, üzemeltetési, fő, mellék) ?  Mely a vetítési alapjuk ?

21 © Feladatlap KÖZ VET LEN KÖZ VE TETT Központok RÁFORDÍTÁSOK Eladott áruk beszerzési ára Főosztályvezetők Osztályvezetők Eladók Főpénztáros Adminisztrációs munkatársak Pénztárosok Áruátvétel felelőse Áruátvevők Karbantartók Könyvelők Munkaügyi személyzet Titkárnő Igazgató Helységek és berendezések Pénztár értékcsökkenése Elektromos áram (világítás) Üzemanyag (fűtés) Külső szolgáltatások (karbantartás) Σ Elsődleges elosztás Helységek (m 2 ) Σ Másodlagos elosztás Vetítési alap Cél : az egyes osztályok költséganalízise a központi strukturális költségek nélkül

22 © MEGOLDÁS

23 © Köz- vet- le-n Köz ve- tett Központok (1) Fő, üzemeltetési (operatív) (2) Fő, strukturális (3) Mellék, üzemeltetési (4) Mellék, strukturális RÁFORDÍTÁSOK Helyi- ségek (3) Admi nisztr áció. (2) A Főoszt struk túra (2) B főos zt. struk túra (2) C főoszt. struk túra (2) Áruát vétel (1) Pénzt ár (1) Eladó tér (1) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Eladott áruk beszerzési ára Főosztályvezetők Osztályvezetők Eladók Főpénztáros Adminisztrációs munkatársak Pénztárosok Áruátvétel felelőse Áruátvevők Karbantartók Könyvelők Munkaügyi személyzet Titkárnő Igazgató Helységek és berendezések Pénztár értékcsökkenése Elektromos áram (világítás) Üzemanyag (fűtés) Külső szolgáltatások (karbantartás) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX Σ Elsődleges elosztás Helységek (m 2 ) Σ Másodlagos elosztás X-X- X+XX+X X+XX+X X+XX+X X+XX+X X+XX+X X+XX+X +X+X Vetítési alap Forgal om A oszt. forgalma B oszt. forgal ma C oszt. forgalma mozg atott tonná k lehúzo tt áruk sz. eladót ér m2-e Cél : az egyes osztályok költséganalízise a központi strukturális költségek nélkül 1. osztály költsége2. osztály költsége n. osztály költsége

24 © MOTIVÁCIÓS TÉVHITEK ÉS ÚTVESZTŐK letölthető: www://laabagnes.hu -> publikációk

25 © MILYEN ÉRDEKELTSÉGI RENDSZERRŐL ÁLMODNAK A VEZETŐK? •világos, elfogadható elveivel a vállalat fontos értékeit állítja célkeresztjébe, •elszámolása egyszerű és gyors, •segítségével folyamatosan a kívánt irányba terelhetők a vállalati teljesítmények, •az érdekeltségre képződő jutalom keret részint ösztönző mértékű, részint kellő időben rendelkezésre is áll, •a vezetőnek nincs is más dolga, mint szétosztani az érdekeltségi rendszer alapjául szolgáló keretösszeget az érintett vezetők között, •ezt követően nincs félreértés, sértődés, vita: a vezetők számára egyértelmű, hogy mutatóik alapján mire számíthattak, és azt zokszó nélkül elfogadják.

26 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A KÖLTSÉG •ÖSZTÖNZÉS CÉLJA:  A KÖLTSÉGEK RACIONALIZÁLÁSA •ESZKÖZE:  FELELŐS GAZDÁLKODÁS A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKKEL:  KÖLTSÉGGAZDÁK KINEVEZÉSE  KÖLTSÉGKERETEK MEGHATÁROZÁSA

27 © Költség menedzsment Költség menedzsment Változó költségek elszámolási módja Költség felosztási módszerek Költségmérés, költségelemzés Költségképzők A költség- csökkentés megközelítései Költségellenőrzés, költségcsökkentés A költségmenedzsment áttekintése •A költségmenedzsment célirányai  Költségek mérése  Költségelemzés  Költségek ellenőrzése  Költségcsökkentés USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

28 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A KÖLTSÉG •VÁRHATÓ ELŐNYÖK:  KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK  GAZDÁLKODÁS A KÖLTSÉGKERETEKKEL •VÁRHATÓ PROBLÉMÁK:  ÉSSZERŰTLEN KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁG  SZÜKSÉGES KARBANTARTÁSI, K+F, MARKETING, OKTATÁSI, BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK ELMARADNAK  AKKOR IS KIMERÍTIK A KERETET, HA EGYÉBKÉNT EZ NEM LENNE INDOKOLT

29 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A KÖLTSÉG MEGOL- DÁS ABCKÖZPONTVÁLLALAT TERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNY KÖLTSÉG28022434032230326128711606 ÉRDE- KELTSÉG 22 adatok millió forintban

30 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A KÖLTSÉG •VÁRHATÓ ELŐNYÖK:  KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK  GAZDÁLKODÁS A KÖLTSÉGKERETEKKEL •VÁRHATÓ PROBLÉMÁK:  ÉSSZERŰTLEN KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁG  SZÜKSÉGES KARBANTARTÁSI, K+F, MARKETING, OKTATÁSI, BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK ELMARADNAK  AKKOR IS KIMERÍTIK A KERETET, HA EGYÉBKÉNT EZ NEM LENNE INDOKOLT

31 © A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS HIÁNYOSSÁGAI HIÁNYOSSÁGOK A KÖLTSÉGINFORMÁCIÓK ÁTLÁTHATATLANSÁGA ÉS A KÖLTSÉGMENEDZSMENT ELÉGTELENSÉGE HIÁNYZÓ VEZETÉSORIENTÁLT KÖLTSÉGINFORMÁCIÓK, A VERSENYSTRATÉGIÁRA VONATKOZÓAN PROBLÉMÁK A KÖLTSÉGEK OBJEKTUMHOZ RENDELÉSÉNÉL ÉS IDŐBELI LEKÉPEZÉSÉNÉL HIÁNYZÓ MÓDSZERTANI ÉS FUNKCIONÁLIS INTEGRÁCIÓ A PERIODIZÁLÁS PROBLÉMÁJA A STRUKTURÁLÁS PROBLÉMÁJA A STRATÉGIAI VERSENYPOZÍCIÓ NEGLIGÁLÁSA INFORMÁCIÓHIÁNY A SIKERPOTENCIÁLRÓL MÓDSZERTANI HIÁNYOSSÁGOK KORLÁTOK A FUNKCIONÁLIS TEVÉKENYSÉGET ILLETŐEN HIÁNYZÓ MOTIVÁCIÓS HATÁS DISZFUNKCIONÁLIS MAGATARTÁS ELŐIDÉZÉSE Forrás: Lázár László: Üzleti döntések megalapozása: a teljesköltség-számítástól a többszintű fedezetszámításig A költségszámítási rendszerek fejlődési tendenciái című. 2005. április 21.előadása

32 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN AZ ÜZLETSZERZÉS •ÖSZTÖNZÉS CÉLJA:  AZ ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL NÖVELÉSE •ESZKÖZE:  ÖNÁLLÓ DÖNTÉS- ÉS FELELŐSSÉG AZ ÜZLETSZERZÉSBEN, SZERZŐDÉSKÖTÉSBEN, ÁRTÁRGYALÁSBAN

33 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN AZ ÜZLETSZERZÉS adatok millió forintban MEGOL- DÁS ABCKÖZPONTVÁLLALAT TERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNY ÁRBE- VÉTEL 3412734264035863157840746 ÉRDE- KELTSÉG 22

34 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN AZ ÜZLETSZERZÉS •VÁRHATÓ ELŐNYÖK:  VERSENY A PIACOKÉRT, VEVŐKÉRT, A TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS ELŐÁLLÍTÁSNÁL ÉRVÉNYESÜLNEK A VERSENYPIACI MEGFONTOLÁSOK •VÁRHATÓ PROBLÉMÁK:  ELTÉRŐ PIACI KÖRNYEZETBEN, KÜLÖNBÖZŐ ÉRETTTSÉGI FOKÚ TERMÉKEKKEL, SZOLGÁLTATÁSOKKAL VERSENYEZNEK AZ ÁRBEVÉTELKÖZPONTOK  A MEGKÖTÖTT, A TELJESÍTETT, VAGY A PÉNZÜGYILEG IS REALIZÁLT ÁRBEVÉTEL SZÁMÍT?

35 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A FEDEZET •ÖSZTÖNZÉS CÉLJA:  A FEDEZET NÖVELÉSE •ESZKÖZE:  HOZAMOK NÖVELÉSE, RÁFORDÍTÁSOK CSÖKKENTÉSE AZ EGYES DIVÍZIÓK HATÁS- ÉS FELELŐSSÉGI KÖRÉBEN FEDEZET = HOZAM - RÁFORDÍTÁS

36 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A FEDEZET adatok millió forintban MEGOL- DÁS ABCKÖZPONTVÁLLALAT TERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNY FEDEZET614986822831-46-21129141 ÉRDE- KELTSÉG 22

37 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A FEDEZET •VÁRHATÓ ELŐNYÖK:  A KORÁBBI MEGOLDÁSOK ANOMÁLIÁIT EZ AZ ÉRDEKELTSÉG KIKÜSZÖBÖLI  MÉG NAGYOBB SZABADSÁGOT ÉS ÖNÁLLÓSÁGOT KAP A DIVÍZIÓ. •VÁRHATÓ PROBLÉMÁK:  A DIVIZIÓK FEDEZETÉNEK ÖSSZEMÉRHETŐSÉGE  NEM TUDJUK SZÁMBAVENNI, HOGY AZ ADOTT FEDEZET MEKKORA ERŐFORRÁS LEKÖTÉS MELLETT REALIZÁLÓDOTT  BELSŐ ELSZÁMOLÓÁRAK PROBLÉMÁJA  KÖZPONTI KÖLTSÉGEK KITERMELÉSÉNEK PROBLÉMÁJA FEDEZET = HOZAM - RÁFORDÍTÁS

38 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (TŐKE) HOZAMA •ÖSZTÖNZÉS CÉLJA:  AZ ROI MUTATÓ ÉRTÉKÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA •ESZKÖZE:  Jövedelmezőség növelése (számlálóra ható tényezők javításával  Működtetéshez lekötött erőforrások forgási sebességének növelése (nevezőre ható tényezők javításával) RETURN Üzleti eredmény ON = --------------------- INVESTMENT Átlagos eszköz (tőke) lekötés

39 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (TŐKE) HOZAMA adatok millió forintban MEGOL- DÁS ABCKÖZPONTVÁLLALAT TERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNY ROIC %13,6%11%25,9%23,8%25,4%26,0%29,2%-7,116,3%14,5% ÉRDE- KELTSÉG 22

40 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (TŐKE) HOZAMA •VÁRHATÓ ELŐNYÖK:  A haszon-áldozat viszonylatok optimalizálása •VÁRHATÓ PROBLÉMÁK:  Az üzleti eredmény befektetési és osztalék elemeket is tartalmazhat  Nem jelenik meg valamennyi erőforrás a nevezőben  Nem jelenik meg az egyes divíziók eltérő befektetési kockázata (valóban értéket termel-e a tulajdonos(ok)nak?  Az alapvető képességek fejlődnek, vagy sorvadnak? RETURN Üzleti eredmény ON = --------------------- INVESTMENT Átlagos eszköz (tőke) lekötés

41 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A GAZDASÁGI HOZZÁADOTT ÉRTÉK •ÖSZTÖNZÉS CÉLJA:  AZ EVA MUTATÓ ÉRTÉKE POZITÍV LEGYEN •ESZKÖZE:  A TŐKE VALÓDI KÖLTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS SZÁMONKÉRÉSE ECONOMIC VALUE ADDED = ROIC - WACC

42 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A GAZDASÁGI HOZZÁADOTT ÉRTÉK adatok millió forintban MEGOL- DÁS ABCKÖZPONTVÁLLALAT TERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNYTERVTÉNY EVA %-1,9%-4,5%11,8%9,7%14,4%15,0%-44,7%-22,6%-1,8%1,7% ÉRDE- KELTSÉG

43 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN A GAZDASÁGI HOZZÁADOTT ÉRTÉK •VÁRHATÓ ELŐNYÖK:  A TULAJDONOSI ELÉGEDETTSÉG/ELÉGEDETLENSÉG FELELŐSSÉGI SZINTRE TELEPÍTÉSE •VÁRHATÓ PROBLÉMÁK:  SZÁMBAVÉTELI KORLÁTOK, GYAKORLATLANSÁG  A SZELLEMI ERŐFORRÁS (TŐKE) NEM A TULAJDONOSÉ!!! ECONOMIC VALUE ADDED = ROIC - WACC

44 © ÉRDEKELTSÉG FÓKUSZÁBAN AZ INTEGRÁLT TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE •ÖSZTÖNZÉS CÉLJA:  A stratégiai célokat szolgáló legfőbb cselekvési irányok megvalósításának ösztönzése •ESZKÖZE:  Olyan integrált stratégiai jelzőrendszer, amellyel megakadályozható, hogy az egyik cél a másik rovására valósuljon meg •VÁRHATÓ ELŐNYÖK:  Az eddigi érdekeltségi megoldások felszínre kerülő hibáinak kiküszöbölése •VÁRHATÓ PROBLÉMÁK:  ???, de biztos, hogy vannak

45 © 40 VEZETŐ JAVASLATAINAK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYE ÉRDEKELTSÉGI MEGOLDÁS ABCKÖZPONT ÁRBEVÉTEL7.35.61.86.3 KÖLTSÉG4.28.46.71.1 FEDEZET4.26.26.73.5 ROIC %3.66.38.12.6 ÁTLAG47.36.13.3 adatok millió forintban

46 © KÖVETKEZTETÉSEK •Hiába hisszük, és hiába hitegetünk másokat arról, hogy a jó belső érdekeltség jó elszámolási mechanizmuson alapszik, attól még ez az állítás nem állja meg a helyét a gyakorlatban. •Le kellene végre számolni azzal az illúzióval, hogy az ösztönzést a pénzügyi mutatókra és az azokhoz szükséges belső elszámolási rendszerre kell (szabad) alapozni! •A pénzügyi mutatók feladata az, hogy segítsenek a vállalat igazgatásában (napjainkban már erre is egyre kevéssé alkalmasak) és nem az, hogy a szubjektumok felé a szubjektív megítélésünket objektív módon és elidegenedve közvetítsék.


Letölteni ppt "KONTROLLING © - 7. TÉMAKÖR: FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE. ÖSSZEKÖTHETŐ-E A BELSŐ ELSZÁMOLÁS ÉS ÉRDEKELTSÉG? –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések