Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Termelésmenedzsment alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Termelésmenedzsment alapjai"— Előadás másolata:

1 Termelésmenedzsment alapjai
1. Előadás PKE

2 A. A vállalkozások jellemzése
Minden vállalkozás három alapeleme a Pénzügyek (a tőke biztosítása) A termelés (a termék elkészítése) Marketing (a termék eladása)

3 Az eredményesség mutatói 1.
Pénzügyi mutatók Profit Megtérülési ráta (profit a befektetéshez viszonyítva) Cash-flow (pénzjövedelem) Stb.

4 Az eredményesség mutatói 2.
2. Működési mutatók Termelési ráta – az eladott termékeké Készlet – valamennyi, a felhasznált készletekbe fektetett pénz Működési költségek

5 B. Termelésmenedzsment alapfogalmak
Termelés a termékek előállításának folyamata. Technológia egy meghatározott céllal, előre meghatározott szabályok szerint történő anyag és energia átalakítás. Termelésmenedzsment: a termeléshez szükséges erőforrások tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.

6 Termelésmenedzsment Termeléstervezés: a termeléshez szükséges emberi, gépi, anyagi valamint információ jellegű erőforrások mennyiségének térbeli és időbeli helyzetének meghatározása. Termelésszervezés: a termeléshez szükséges emberi, gépi, anyagi valamint információ jellegű erőforrások hatékony összerendelése. Termelésirányítás: a termelési feladatok megvalósításához szükséges emberi, gépi, anyagi valamint információ jellegű erőforrások operativ összerendelése. Termelésellenőrzés: a termelési feladatok megvalósításához használt emberi, gépi, anyagi valamint információ jellegű erőforrások optimális működésének ellenőrzése.

7

8 Termelőrendszer Termelőrendszer: erőforrások olyan halmaza, amelynek feladata egy bemenő erőforrásrendszer átalakítása termékké vagy szolgáltatássá a technológiai folyamat keretében. Az átalakítási - transzformációs - folyamat jellege szerint lehet: - fizikai átalakítás (pl. gyártás) - helyzetváltoztatás (pl. szállítás) - csere (pl. kiskereskedelem) - tárolási (pl. raktározás) - információs (pl. telekommunikáció)

9 Rendszer Bemenő erőforrások Komponensek Transzformáció Termék vagy szolgáltatás Kórház betegek Orvosok, ápolók, orvosi műszerek, gyógyszerek kezelés, ápolás gyógyult paciensek Étterem éhes vendégek Élelmiszerek, szakács, pincér, környezet főzés, kiszolgálás elégedett, jóllakott vendégek Gépkocsi össze-szerelő üzem acéllemezek, motorok, alkatrészek Munkások, gépek, szerszámok gyártás és összeszerelés jó minőségű személy-gépkocsik Egyetem végzett középiskolások Tanárok, könyvek, osztálytermek, technikai feltételek oktatás végzett diplomások Áruház vásárlók Kirakat, árukészlet, eladó foglalkozás a vevővel, eladás lebonyolítása elégedett vásárlók Raktári elosztó központ raktározandó áru Rakodóhelyek, raktári eszközök, dolgozók raktározás, elosztás, adminisztráció a rendelkezési helyre időben elérkező áru

10 A transzformációs folyamat tervezése, struktúrájának alakítása
A termelés és a szolgáltatás menedzsmentje tehát a transzformációs folyamat tervezésével és az áramlási folyamatok irányításával foglalkozó döntéseken keresztül zajló tevékenység. A transzformációs folyamat tervezése, struktúrájának alakítása Az áramlási folyamatok irányítása - a tervezés során kialakított struktúra működtetése - a termeléshez szükséges létesítmények megfelelő elhelyezése - létesítmények berendezése - a kapacitások és a technológia kialakítása - a termelési folyamat összhangjának biztosítása - munkaerő iránti igények meghatározása - minőségi normák meghatározása - információáramlás rendjének kialakítása - kereslet meghatározása - a kapacitás - és munka-erőszükséglet meghatározása - a transzformációhoz szükséges nyersanyag biztosítása, - a mindennapi termelésütemezés - a termelés során felmerült akadályok elhárítása

11 Tudományos menedzsment alapjai 1.
Év Esemény, témakör Nevezetes személyiség 1911 Principles of Scientific Management című könyv megjelenése, idő- és mozdulat elemzések, a munkavégzés tudományos jellegű tanulmányozása Frederich W. Taylor (USA) Mozdulatelemzések, az ipari pszichológia alapjainak megteremtése Frank és Lillian Gilbreth (USA) 1913 Mozgó szerelőszalag megvalósítása Henry Ford (USA) 1914 Tevékenységek ütemezési diagramja Henry L. Gantt (USA) 1917 Az optimális rendelési (gyártási) tételnagyság formula alkalmazása F.W. Harris (USA) 1931 Mintavételen alapuló minőség-ellenőrzés, statisztikai táblák a minőségellenőrzésben Walter Shewhart, H.F. Dodge, H.G. Romig (USA) Hawthorn kísérletek: a megvilágítás hatása a munkások termelékenységére Elton Mayo (USA) 1934 Munkafolyamatok tevékenységeinek statisztikai elemzése L.H.C. Tippett (Anglia) 1940 Komplex rendszerek problémáinak megoldása teamekben Operációkutatási csoportok alakulása (Anglia) 1947 A lineáris programozás szimplex módszere George B. Dantzig (USA)

12 Tudományos menedzsment alapjai 2.
Év Esemény, témakör Nevezetes személyiség as évek Az operációkutatási módszerek fejlődése: szimuláció, sorállás elmélet, döntéselmélet, matematikai programozás, hálótervezés 1970-es évek Számítástechnikai eszközök megjelenése mindennapi használatra a termelésprogramozás, készletgazdálkodás, projekt menedzsment és az előrejelzés területén Az MRP (Material Requirments Planning) rendszer rohamos terjedése Joseph Orlicky Oliver Wight (USA) 1980-as évek Automatizálás, TQM, JIT, CÍM, FMS, CAD/CAM rendszerek megjelenése A termelékenységi módszerek alkalmazása a szolgáltatásban Tai-ichi Ohno (Toyota) A.V. Feigenbaum, W.E. Deming, J.M. Juran (USA) McDonalds étterem 1990-es évek és napjaink korszerű termelésszervezési elvek alkalmazása a verseny lényeges tényezője a szolgáltató-rendszerek jelentősége operációkutatási eszközök mindennapos használata

13 A vállalat vezetés változása 1975 1985 2000 Jövő Anyagi folyamatok
racionalizálása Termelõ berendezések összehangolása. Gyártásütemezési igény megjelenése A vállalat vezetés változása 1975 Termelésirányítási rendszerek kialakulása, megalkotása Gazdaságirányítási rendszer változásai Termelési feltételeket biztosító rendszerek Ütemezés elmélet. Gyártásütemezés, programozás Környezet változás, Vállalati mûködés összhangjának a megteremtése Piac változás Versenyhelyzet Vállalat éves gazdálkodás tervezése Stratégiai tervek. Üzleti tervek Tulajdonosi elvárások Tulajdonos változás 1985 Módszertani megoldások Informatika Környezetirányítás Minõségirányítás Elõírások, követelmények, szabványok Anyagellátási részrendszer kialakítása Kereskedelmi Komplex termelésirányítási Részrendszerek múködtetésének támogatása. (a funkcionális vezetés) Controlling szemléletû irányítás támogatása INTEGRÁLT VÁLLALATI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA (számítástechnikai támogatás a kommunikációban) 2000 Jövő

14 C. Rendszertani alapok A rendszer egymással kölcsönhatásban lévő elemek rendezett halmaza. A folyamat: a rendszer állapotváltozásának egymásutánja. A termelés szabályozott folyamat. Szabályozási módszerek: Előre szabályozott folyamatok, Vissza szabályozott folyamatok, Vegyesen szabályozott folyamatok Adaptív folyamatok.

15 A folyamatok osztályozása
A folyamat megnevezése Folyamatok időbelisége A termék Terület, példa Szabályozás eszközei Folyamatos folyamatok folyamatos homogén Vegyipar, energia termelés, kohászat egy része Folyamat irányító számítógépek Tömeggyártó folyamatok diszkrét Gépipari tömeggyártás Adagolási folyamatok szakaszos Vegyipar: gyógyszer és festékipar, kohászat másik része Digitális számítógép vezérlés Szakaszos folyamatok Gépipar egyedi és sorozat gyártás Digitális számítógépek hálózata

16 Rendszerösszefüggések
Folyamat Technológiai Technikai Szervezeti Megközelítés Technológia Berendezés-sorok Üzem Részrendszer Részfolyamat Rész-technológia Berendezés-sor Gyártósor Alrendszer Folyamatelem Művelet Berendezés Munkahely

17 A termelésmenedzsment feladatrendszere
Információs és döntéselő-- készítési fázis Tervezési és döntési fázis Előkészítési és szervezési fázis Stratégiai időtáv termelésmarketing belső adatbázis stratégiai terv üzleti terv tárgyi és személyi feltételek, finanszírozás Taktikai időtáv piaci szerződéses kapcsolatok a tevékenységek gördülő tervezése anyagi-technikai előkészítés, gyártásszervezés Operatív időtáv partnerkapcsolatok kommunikáció gyártásütemezés programozás bizonylatolás, munkaadagolás

18

19 A termelésirányítás helye és szerepe a vállalati működésben

20 Gazdasági rendszer Gazdasági rendszernek tekintjük
- az anyagi termelés területén, - felső korláttal rendelkező adott személyeknek, anyagi- és technikai eszközöknek - a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyzetük által meghatározott, - szervezett csoportját, amely csoport önállóan képes - a helyzetének (szabadságfokának) megfelelő célok kitűzésére és - a célkitűzésekben szereplő tevékenységek önálló végrehajtására.

21 Gazdasági társaságok működését meghatározó tényezők
Állam Gazd.irá-nyítási rendszer Tulaj-donosok Elvárások Célok Játékszabályok GT men. elemek elemkapcsolatok Korlátok Lehetőségek PIAC szállítók vevők

22 A vezetés tartalma - célkitűzési feladatok - navigációs feladatok
- koordinációs feladatok Itt vagyunk most Ide akarunk eljutni Ezen a módon Ezen az úton ei ekj Működési tér

23 A vezetés tartalma VEZETŐ MENEDZSER N A V I G Á C Ó K OO R D É L T Ű Z

24 Irányítási folyamatok
Minden irányítási folyamat négy jól elkülöníthető szakaszra osztható a funkcionális terület működésének/működtetésének tervezése, a működés, végrehajtás előkészítése, a feltételek biztosítása, végrehajtás, a végrehajtás eredményének számbavétele, időbeni, mennyiségi, minőségi regisztrálás és ezek elemzése.

25 Irányítási folyamatok
a) a vállalat jövőjét meghatározó folyamatok - vállalati gazdálkodás tervezése - fejlesztés b) a vállalat rövid távú feladatainak meghatározása és a teljesítés vezénylése - kereskedelem vállalkozás-értékesítés - termelésirányítás c) a végrehajtandó feladatok termelési feltételeinek biztosítása - munkaerő-ellátás - raktározható készlet ellátás (anyagellátás) - eszközellátás - nem raktározható készlet ellátás (energiaellátás) - pénz- és hitelgazdálkodás.

26 Irányítási folyamatok kapcsolatai
Stratégiai tervezés Funkcionális irányítás szakaszai Tervezés Előkészítés Végrehajtás Számbavétel Éves gazdálkodás tervezése Funkcionális területek Kereskedelem Anyagellátás Termelésirányítás Karbantartás Stb.

27 Irányítási folyamatok struktúrái
Variáns struktúrák Tudás Eszköz Invariáns struktúrák Módszer Feladat Idő ciklusok Hierar-chia Adat

28 Operatív termelésirányítási rendszer feladat struktúrája
Termelési feladat meghatározása Termeléshez szükséges feltételek meghatározása (gyártás előkészítés) Gazdálkodás (feltételek rendelkezésre állásának vizsgálata) Határidőzés (termelés programozása, ütemezése) Végrehajtás (termék előállítása) Számbavétel, elszámolás, előrehaladás, ellenőrzés Zavarelhárítás (termelés közben keletkező problémák kezelése)

29 Operatív termelésirányítási rendszer időciklus struktúrája
I., Termelési terv (éves előirányzat) II., Rendelés elbírálás III., Durva program (1 hónap) anyagbeszerzési előrejelzés IV., Finom program (1 hetes program, amely 1+4 nap gördülő módon) V., Munkaadagolás, ütemezés (napi, műszak program). Természetesen a termelés számbavételének időciklusa megegyezik a munkaadagolás időciklusával.

30 Termelésirányítási rendszer felépítése

31 Feladatvezérelt termelésirányítási elv
Vállalkozás Feladat Termelés Szükséglet meghatározás Beszerzés Raktározás

32 Feltételvezérelt termelésirányítási elv
Igény begyűjtés Szükséglet meghatározás Biztosítási lehetőség meghatározása Vállalkozás Igény módosítás Feladat Szükséglet meghatározás Beszerzés Raktározás Termelés

33 Felhasználás vezérelt termelésirányítási elv
Várható kereslet becslése Múlt felhasználás elemzése Felhasználás vezérelt feltétel beszerzés Vállalkozás Feladat Szükséglet meghatározás Beszerzés Raktározás Termelés

34 Vállalati gazdálkodás tervezése
Célja - követelmények, elvárások megfogalmazása - erőforrások meghatározása, átrendezése ma idő Stratégiai tervezés Értékelése - gazdaságosság -jövedelmezőség - megtérülés Értékelése - kontrolling - eredmény kimutatás - mérleg Célja: - időszak feladatai és a rendelkezésre álló erőforrások összerendelése ma idő Éves gazdálkodás tervezése

35 Fejlesztés Műszaki fejlesztés
gyártmány, szolgáltatás technikai megalkotása - gyártás, megvalósítás fejlesztése Rendszer (szervezet) fejlesztés működés fejlesztése szervezeti struktúra fejlesztése

36 Kereskedelem vállalkozás-értékesítés
Tervezési fázis Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis Értékesítés tervezése Piackutatás- marketing Vállalkozások előkészítése Szerződéskötés Belső rendelések kiadása Teljesítés ellenőrzése Számlázás

37 A vezetés gyakorlati megjelenése a termelésirányításban
Tervezésnél Tény esetén Miből, mennyit kell gyártani? Termelési terv Miből, mennyit gyártottam! Termelés Mibe fog ez kerülni? Szükséglet számítás Mibe került! Tényelszámolás Feltételek megvannak-e? Rendelkezésre állás Meglévő feltételek! Feltétel vezérlés Mikor szeretném gyártani? Ütemezés Programozás! Munkaadagolás Végrehajtás! Végrehajtás Teljesítés! Számbavétel

38 Munkaerőellátás Munkaügyi tervezés Tervezési fázis
Oktatás, továbbképzés Bér és jövedelemgazdálkodás Munkaügyi feladatok Személyzeti ügyintézés Munkásellátás Munkaügyi elemzés Bérelszámolás Tervezési fázis Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis

39 Raktározható készlet ellátás (anyagellátás)
Tervezési fázis Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis Anyagbiztosítás tervezése Gazdálkodás Anyagbeszerzés Raktárforgalom Anyagkönyvelés

40 Eszközellátás Tervezési fázis Beruházási és üzemfenntartási terv
Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis Beruházási és üzemfenntartási terv Eszközgazdálkodás Karbantartás előkészítése Beruházás Eszközkarbantartás Eszközelszámolás Értékcsökkenés számítás Karbantartás elszámolás

41 Nem raktározható készlet ellátás (energiaellátás)
Tervezési fázis Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis Energiabiztosítás tervezése Gazdálkodás Energia beszerzés Energiatermelés Energia szétosztás Energia elszámolás

42 Pénz- és hitelgazdálkodás
Tervezési fázis Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis Pénzgazdálkodási terv készítése Likviditás tervezése Hitelügyletek intézése Számla kibocsátás Készpénzforgalom Bankforgalom Pénzügyi elszámolások

43 "Aki vezető egyéniségnek hiszi magát, de nincsenek követői, az nem más csupán, mint egy gyalogos."
(Kínai közmondás)


Letölteni ppt "Termelésmenedzsment alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések