Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Termelésmenedzsment alapjai 1. Előadás PKE. A. A vállalkozások jellemzése  Minden vállalkozás három alapeleme a  Pénzügyek (a tőke biztosítása)  A.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Termelésmenedzsment alapjai 1. Előadás PKE. A. A vállalkozások jellemzése  Minden vállalkozás három alapeleme a  Pénzügyek (a tőke biztosítása)  A."— Előadás másolata:

1 Termelésmenedzsment alapjai 1. Előadás PKE

2 A. A vállalkozások jellemzése  Minden vállalkozás három alapeleme a  Pénzügyek (a tőke biztosítása)  A termelés (a termék elkészítése)  Marketing (a termék eladása)

3 Az eredményesség mutatói 1. 1. Pénzügyi mutatók  Profit  Megtérülési ráta (profit a befektetéshez viszonyítva)  Cash-flow (pénzjövedelem)  Stb.

4 Az eredményesség mutatói 2. 2. Működési mutatók  Termelési ráta – az eladott termékeké  Készlet – valamennyi, a felhasznált készletekbe fektetett pénz  Működési költségek

5 B. Termelésmenedzsment alapfogalmak  Termelés a termékek előállításának folyamata.  Technológia egy meghatározott céllal, előre meghatározott szabályok szerint történő anyag és energia átalakítás.  Termelésmenedzsment: a termeléshez szükséges erőforrások  tervezése,  szervezése,  irányítása és  ellenőrzése.

6 Termelésmenedzsment  Termeléstervezés: a termeléshez szükséges emberi, gépi, anyagi valamint információ jellegű erőforrások mennyiségének térbeli és időbeli helyzetének meghatározása.  Termelésszervezés: a termeléshez szükséges emberi, gépi, anyagi valamint információ jellegű erőforrások hatékony összerendelése.  Termelésirányítás: a termelési feladatok megvalósításához szükséges emberi, gépi, anyagi valamint információ jellegű erőforrások operativ összerendelése.  Termelésellenőrzés: a termelési feladatok megvalósításához használt emberi, gépi, anyagi valamint információ jellegű erőforrások optimális működésének ellenőrzése.

7

8 Termelőrendszer  Termelőrendszer: erőforrások olyan halmaza, amelynek feladata egy bemenő erőforrásrendszer átalakítása termékké vagy szolgáltatássá a technológiai folyamat keretében.  Az átalakítási - transzformációs - folyamat jellege szerint lehet:  - fizikai átalakítás (pl. gyártás)  - helyzetváltoztatás (pl. szállítás)  - csere (pl. kiskereskedelem)  - tárolási (pl. raktározás)  - információs (pl. telekommunikáció)

9 RendszerBemenő erőforrások KomponensekTranszformációTermék vagy szolgáltatás KórházbetegekOrvosok, ápolók, orvosi műszerek, gyógyszerek kezelés, ápolásgyógyult paciensek Éttereméhes vendégek Élelmiszerek, szakács, pincér, környezet főzés, kiszolgálás elégedett, jóllakott vendégek Gépkocsi össze- szerelő üzem acéllemeze k, motorok, alkatrészek Munkások, gépek, szerszámok gyártás és összeszerelés jó minőségű személy- gépkocsik Egyetemvégzett középiskolá sok Tanárok, könyvek, osztálytermek, technikai feltételek oktatásvégzett diplomások ÁruházvásárlókKirakat, árukészlet, eladó foglalkozás a vevővel, eladás lebonyolítása elégedett vásárlók Raktári elosztó központ raktározan dó áru Rakodóhelyek, raktári eszközök, dolgozók raktározás, elosztás, adminisztráció a rendelkezési helyre időben elérkező áru

10 A termelés és a szolgáltatás menedzsmentje tehát a transzformációs folyamat tervezésével és az áramlási folyamatok irányításával foglalkozó döntéseken keresztül zajló tevékenység. A transzformációs folyamat tervezése, struktúrájának alakítása Az áramlási folyamatok irányítása - a tervezés során kialakított struktúra működtetése 1.- a termeléshez szükséges létesítmények megfelelő elhelyezése 2.- létesítmények berendezése 3.- a kapacitások és a technológia kialakítása 4.- a termelési folyamat összhangjának biztosítása 5.- munkaerő iránti igények meghatározása 6.- minőségi normák meghatározása 7.- információáramlás rendjének kialakítása 1.- kereslet meghatározása 2.- a kapacitás - és munka- erőszükséglet meghatározása 3.- a transzformációhoz szükséges nyersanyag biztosítása, 4.- a mindennapi termelésütemezés 5.- a termelés során felmerült akadályok elhárítása

11 Tudományos menedzsment alapjai 1. ÉvEsemény, témakörNevezetes személyiség 1911Principles of Scientific Management című könyv megjelenése, idő- és mozdulat elemzések, a munkavégzés tudományos jellegű tanulmányozása Frederich W. Taylor (USA) 1911Mozdulatelemzések, az ipari pszichológia alapjainak megteremtése Frank és Lillian Gilbreth (USA) 1913Mozgó szerelőszalag megvalósításaHenry Ford (USA) 1914Tevékenységek ütemezési diagramjaHenry L. Gantt (USA) 1917Az optimális rendelési (gyártási) tételnagyság formula alkalmazása F.W. Harris (USA) 1931Mintavételen alapuló minőség-ellenőrzés, statisztikai táblák a minőségellenőrzésben Walter Shewhart, H.F. Dodge, H.G. Romig (USA) 1927-33Hawthorn kísérletek: a megvilágítás hatása a munkások termelékenységére Elton Mayo (USA) 1934Munkafolyamatok tevékenységeinek statisztikai elemzéseL.H.C. Tippett (Anglia) 1940Komplex rendszerek problémáinak megoldása teamekbenOperációkutatási csoportok alakulása (Anglia) 1947A lineáris programozás szimplex módszereGeorge B. Dantzig (USA)

12 Tudományos menedzsment alapjai 2. ÉvEsemény, témakörNevezetes személyiség 1950-60- as évek Az operációkutatási módszerek fejlődése: szimuláció, sorállás elmélet, döntéselmélet, matematikai programozás, hálótervezés 1970-es évek Számítástechnikai eszközök megjelenése mindennapi használatra a termelésprogramozás, készletgazdálkodás, projekt menedzsment és az előrejelzés területén Az MRP (Material Requirments Planning) rendszer rohamos terjedése Joseph Orlicky Oliver Wight (USA) 1980-as évek Automatizálás, TQM, JIT, CÍM, FMS, CAD/CAM rendszerek megjelenése A termelékenységi módszerek alkalmazása a szolgáltatásban Tai-ichi Ohno (Toyota) A.V. Feigenbaum, W.E. Deming, J.M. Juran (USA) McDonalds étterem 1990-es évek és napjaink -korszerű termelésszervezési elvek alkalmazása a verseny lényeges tényezője -a szolgáltató-rendszerek jelentősége -operációkutatási eszközök mindennapos használata

13 Jövő 2000 1985 1975 A vállalat vezetés változása Anyagi folyamatok racionalizálása Termelõ berendezések összehangolása. Gyártásütemezési igény megjelenése Ütemezés elmélet. Gyártásütemezés, programozás Termelésirányítási rendszerek kialakulása, megalkotása Gazdaságirányítási rendszer változásai Termelési feltételeket biztosító rendszerek Környezet változás, Vállalati mûködés összhangjának a megteremtése Piac változás Versenyhelyzet Anyagellátási részrendszer kialakítása Kereskedelmi részrendszer kialakítása Komplex termelésirányítási részrendszer kialakítása Vállalat éves gazdálkodás tervezése Stratégiai tervek. Üzleti tervek Tulajdonosi elvárások Tulajdonos változás Módszertani megoldások Informatika Környezetirányítás Minõségirányítás Elõírások, követelmények, szabványok Részrendszerek múködtetésének támogatása. (a funkcionális vezetés) Controlling szemléletû irányítás támogatása INTEGRÁLT VÁLLALATI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA (számítástechnikai támogatás a kommunikációban)

14 C. Rendszertani alapok  A rendszer egymással kölcsönhatásban lévő elemek rendezett halmaza.  A folyamat: a rendszer állapotváltozásának egymásutánja.  A termelés szabályozott folyamat.  Szabályozási módszerek:  Előre szabályozott folyamatok,  Vissza szabályozott folyamatok,  Vegyesen szabályozott folyamatok  Adaptív folyamatok.

15 A folyamatok osztályozása A folyamat megnevezése Folyamatok időbelisége A termékTerület, példaSzabályozás eszközei Folyamatos folyamatok folyamatoshomogénVegyipar, energia termelés, kohászat egy része Folyamat irányító számítógépek Tömeggyártó folyamatok folyamatosdiszkrétGépipari tömeggyártásFolyamat irányító számítógépek Adagolási folyamatok szakaszoshomogénVegyipar: gyógyszer és festékipar, kohászat másik része Digitális számítógép vezérlés Szakaszos folyamatok szakaszosdiszkrétGépipar egyedi és sorozat gyártás Digitális számítógépek hálózata

16 Rendszerösszefüggések RendszerFolyamatTechnológiaiTechnikaiSzervezeti Megközelítés RendszerFolyamatTechnológia Berendezés- sorok Üzem RészrendszerRészfolyamat Rész- technológia Berendezés- sor Gyártósor AlrendszerFolyamatelemMűveletBerendezésMunkahely

17 Információs és döntéselő-- készítési fázis Tervezési és döntési fázis Előkészítési és szervezési fázis Stratégiai időtáv termelésmarketing belső adatbázis stratégiai terv üzleti terv tárgyi és személyi feltételek, finanszírozás Taktikai időtáv piaci szerződéses kapcsolatok a tevékenységek gördülő tervezése anyagi-technikai előkészítés, gyártásszervezés Operatív időtáv partnerkapcsolatok kommunikáció gyártásütemezés programozás bizonylatolás, munkaadagolás A termelésmenedzsment feladatrendszere

18

19

20 Gazdasági rendszer Gazdasági rendszernek tekintjük - az anyagi termelés területén, - felső korláttal rendelkező adott személyeknek, anyagi- és technikai eszközöknek - a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyzetük által meghatározott, - szervezett csoportját, amely csoport önállóan képes - a helyzetének (szabadságfokának) megfelelő célok kitűzésére és - a célkitűzésekben szereplő tevékenységek önálló végrehajtására.

21 Állam GT men. GT men.elemekelemkapcsolatok szállítókvevők PIAC Célok Tulaj- donosok Gazd.irá- nyítási rendszer Elvárások Játékszabályok Lehetőségek Korlátok Gazdasági társaságok működését meghatározó tényezők

22 A vezetés tartalma eiei ek j Itt vagyunk most Ide akarunk eljutni Ezen az úton Ezen a módon Működési tér - célkitűzési feladatok - navigációs feladatok - koordinációs feladatok

23 A vezetés tartalma VEZETŐ MENEDZSER NAVIGÁCIÓNAVIGÁCIÓ KOORDINÁCIÓKOORDINÁCIÓO CÉLKITŰZÉSCÉLKITŰZÉS

24 Irányítási folyamatok Minden irányítási folyamat négy jól elkülöníthető szakaszra osztható  a funkcionális terület működésének/működtetésének tervezése,  a működés, végrehajtás előkészítése, a feltételek biztosítása,  végrehajtás,  a végrehajtás eredményének számbavétele, időbeni, mennyiségi, minőségi regisztrálás és ezek elemzése.

25 Irányítási folyamatok a)a vállalat jövőjét meghatározó folyamatok - vállalati gazdálkodás tervezése - fejlesztés b)a vállalat rövid távú feladatainak meghatározása és a teljesítés vezénylése - kereskedelem vállalkozás-értékesítés - termelésirányítás c)a végrehajtandó feladatok termelési feltételeinek biztosítása - munkaerő-ellátás - raktározható készlet ellátás (anyagellátás) - raktározható készlet ellátás (anyagellátás) - eszközellátás - nem raktározható készlet ellátás (energiaellátás) - pénz- és hitelgazdálkodás.

26 Irányítási folyamatok kapcsolatai Stratégiai tervezés Éves gazdálkodás tervezése Funkcionális irányítás szakaszai Tervezés Előkészítés Végrehajtás Számbavétel Funkcionális területek Kereskedelem Anyagellátás Termelésirányítás Karbantartás Stb.

27 Variáns struktúrák Irányítási folyamatok struktúrái Invariáns struktúrák Feladat Adat Hierar- chia Idő ciklusok Módszer Eszköz Tudás

28 Operatív termelésirányítási rendszer feladat struktúrája 1. Termelési feladat meghatározása 2. Termeléshez szükséges feltételek meghatározása (gyártás előkészítés) 3. Gazdálkodás (feltételek rendelkezésre állásának vizsgálata) 4. Határidőzés (termelés programozása, ütemezése) 5. Végrehajtás (termék előállítása) 6. Számbavétel, elszámolás, előrehaladás, ellenőrzés 7. Zavarelhárítás (termelés közben keletkező problémák kezelése)

29 Operatív termelésirányítási rendszer időciklus struktúrája I.,Termelési terv (éves előirányzat) II.,Rendelés elbírálás III.,Durva program (1 hónap) anyagbeszerzési előrejelzés IV.,Finom program (1 hetes program, amely 1+4 nap gördülő módon) V.,Munkaadagolás, ütemezés (napi, műszak program). Természetesen a termelés számbavételének időciklusa megegyezik a munkaadagolás időciklusával.

30 Termelésirányítási rendszer felépítése

31 Feladatvezérelt termelésirányítási elv Vállalkozás Feladat Szükséglet meghatározás Beszerzés Raktározás Termelés

32 Feltételvezérelt termelésirányítási elv Feladat Szükséglet meghatározás Beszerzés Raktározás Termelés Igény begyűjtés Szükséglet meghatározás Biztosítási lehetőség meghatározása Vállalkozás Igény módosítás

33 Felhasználás vezérelt termelésirányítási elv Múlt felhasználás elemzése Várható kereslet becslése Vállalkozás Feladat Szükséglet meghatározás Beszerzés Raktározás Termelés Felhasználás vezérelt feltétel beszerzés

34 Vállalati gazdálkodás tervezése ma idő Éves gazdálkodás tervezése ma idő Stratégiai tervezés Célja - követelmények, elvárások megfogalmazása - erőforrások meghatározása, átrendezése Értékelése - gazdaságosság -jövedelmezőség - megtérülés Célja: - időszak feladatai és a rendelkezésre álló erőforrások összerendelése Értékelése - kontrolling - eredmény kimutatás - mérleg

35 Fejlesztés a.Műszaki fejlesztés -gyártmány, szolgáltatás technikai megalkotása - gyártás, megvalósítás fejlesztése b.Rendszer (szervezet) fejlesztés -működés fejlesztése -szervezeti struktúra fejlesztése

36 Kereskedelem vállalkozás- értékesítés Tervezési fázis Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis Értékesítés tervezése Piackutatás- marketing Vállalkozások előkészítése Szerződéskötés Belső rendelések kiadása Teljesítés ellenőrzése Számlázás

37 A vezetés gyakorlati megjelenése a termelésirányításban Tervezésnél Tény esetén Miből, mennyit kell gyártani? Termelési terv Miből, mennyit gyártottam! Termelés Mibe fog ez kerülni? Szükséglet számítás Mibe került! Tényelszámolás Feltételek megvannak-e? Rendelkezésre állás Meglévő feltételek! Feltétel vezérlés Mikor szeretném gyártani? Ütemezés Programozás! Munkaadagolás Végrehajtás! Végrehajtás Teljesítés! Számbavétel

38 Munkaerőellátás Tervezési fázis Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis Munkaügyi tervezés Oktatás, továbbképzés Bér és jövedelemgazdálkodás Munkaügyi feladatok Személyzeti ügyintézés Munkásellátás Munkaügyi elemzés Bérelszámolás

39 Raktározható készlet ellátás (anyagellátás) Tervezési fázis Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis Anyagbiztosítás tervezése Gazdálkodás Anyagbeszerzés Raktárforgalom Anyagkönyvelés

40 Eszközellátás Tervezési fázis Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis Beruházási és üzemfenntartási terv Eszközgazdálkodás Karbantartás előkészítése Beruházás Eszközkarbantartás Eszközelszámolás Értékcsökkenés számítás Karbantartás elszámolás

41 Nem raktározható készlet ellátás (energiaellátás) Tervezési fázis Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis Energiabiztosítás tervezése Gazdálkodás Energia beszerzés Energiatermelés Energia szétosztás Energia elszámolás

42 Pénz- és hitelgazdálkodás Tervezési fázis Előkészítési fázis Végrehajtási fázis Számbavétel fázis Pénzgazdálkodási terv készítése Likviditás tervezése Hitelügyletek intézése Számla kibocsátás Készpénzforgalom Bankforgalom Pénzügyi elszámolások

43 "Aki vezető egyéniségnek hiszi magát, de nincsenek követői, az nem más csupán, mint egy gyalogos." (Kínai közmondás) (Kínai közmondás)


Letölteni ppt "Termelésmenedzsment alapjai 1. Előadás PKE. A. A vállalkozások jellemzése  Minden vállalkozás három alapeleme a  Pénzügyek (a tőke biztosítása)  A."

Hasonló előadás


Google Hirdetések