Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hagyományőrzés és fejlesztés projektjei Stratégiakutató Intézet Csörgő Zoltán „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hagyományőrzés és fejlesztés projektjei Stratégiakutató Intézet Csörgő Zoltán „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09."— Előadás másolata:

1 A hagyományőrzés és fejlesztés projektjei Stratégiakutató Intézet Csörgő Zoltán „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

2 A kultúra legszélesebb értelemben az ember alkotta világot jelenti Magában foglalja: • a tárgyi környezetet •az emberi kapcsolatokat szabályozó normákat •a társadalmi mintákat •a gondolkodás és a beszéd szimbólumait •a jelképrendszereket „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

3 A kulturális folyamatok mechanizmusai 1.Konzervatív hatás 2.Innovatív vagy revolucionista hatás Túlsúly: a kultúra elveszíti folyamatosságát vagy megmerevedik. A hagyomány szerepe: az elért eredmények tartósítása, az egyes nemzedékek kapcsolatának erősítése, a történelmi folytonosság biztosítása és megújítása „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

4 A hagyomány a múltban •A hagyomány a közösség önmegtartó ereje •A tudásátadás struktúrája •Értékrend, normák, viselkedésminták közvetítője •Nemzedékek közös tapasztalatának átörökítője „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

5 A hagyomány funkciói •A régi és az új elemek egyensúlyának biztosítása •Folytonosság (organikusság) •A közösségre jellemző ismertetőjegyek biztonságos átvitele •Társadalmi kohézió kialakítása •Identitásőrzés. - teremtés •Bizalmi és tudástőke •Emberi, közösségi lehetőségek kibontakoztatásának támogatása „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

6 A hagyomány funkciói A hagyománynak fontos szerepe van •a társadalmi integrációban •a gyakorlat intézményesítésében •az egyének együttműködésében •az emberek személyi és tudati fejlődésében •önállóságuk kibontakoztatásában •készségeik, jártasságaik, képességeik és ismereteik gyarapodásában •az életmód minőségének javításában. „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

7 •A hagyományok a közösségek igazi tartalékai: lehetséges válaszok a közösség kihívásaira. •Egymásra fogékony, toleráns kulturális közösségek •Az erős hagyományú és ezért nyitott közösség képes újjászervezni, újjáépíteni is önmagát. A hagyomány szerepei a jövőben „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

8 A hagyománnyal rendelkező közösségnek nő a •teherbíró képessége •biztonságérzete •világba vetett bizalma •megújulásra való képessége •kreativitása A hagyomány szerepei a jövőben „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

9 Hagyományőrző, -fejlesztő, és -teremtő projektek •Értékőrző szemléletalakítás •Régi hagyományok új tartalommal való megtöltése •Új hagyományok kialakítása az eltűnő közösségi funkciók pótlására •Infokommunikációs technológiák alkalmazása •Hagyománytudatos életforma kialakítása „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

10 Hagyományfejlesztő projektek • Térségi hagyományközpont (Fonó) • Térségi virtuális hagyományközpont (hagyományportál) • Térségi kézműves portál • Térségi kézműves tábor • Térségi kézműves vásár „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

11 • Kézműves inkubátorház • Kézműves internetes áruház • Hagyományturizmus erősítése • Turisztikai élménypark A hagyományalapú gazdaság projektjei „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

12 A program egyszerre globális és lokális koncentrációjú: •az egyetemes ember igényeiből, törekvéseiből indul ki •és mindezt a helyi hagyományokra alapozva kívánja megjeleníteni, megszólítani, éltetni. Hagyományház a Zselici Édenkertben „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

13 A Hagyományház programja 1. Kutatás-fejlesztés 1.1. Általános hagyománykutatás •1.1.1. A hagyomány válsága vagy világa (a hagyomány válságán innen vagy túl) •1.1.2. A hagyományok jelentősége a múlt társadalmaiban •1.1.3. A hagyományok szerepe a jövőben •1.1.4. A hagyományok továbbélésének lehetőségei az információs korban (közvetítésének eszközei az infokommunikáció eszköztárával) „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

14 1. Kutatás-fejlesztés 1.2. A zselici, tágabban Somogy megyei, azaz a helyi (lokális) hagyományok kutatása, feltárása •1.2.1. Zselic múltja: népek, nemzetek évezredei (pl. a besenyők betelepítése, nyomai) •1.2.2. Zselici építészeti hagyományok •1.2.3. A helyi hagyományos ünneprend •1.2.4. Hagyományos foglalkozási ágak A Hagyományház programja „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

15 1. Kutatás-fejlesztés •1.2.5. A természeti értékek (a zselici vizek, erdők, egészében az élővilág) mint a „természeti hagyomány” egésze •1.2.6. A hagyományos zselici (somogyországi) gasztronómia •1.2.7. A zselici nemzetiségek hagyományai •1.2.8. Bánya és a Kopasz-domb múltja a régészeti feltárások alapján A Hagyományház programja „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

16 1. Kutatás-fejlesztés •1.3. A feltárt hagyományok élővé tétele •1.3.1. Honfoglaláskori élményfalu (Koppány vára és jurtatábor) kialakítása (pl. Kassai Lajos, valamint az Őskultúra Alapítvány segítségével) •1.3.2. A hagyományos építészet elemeinek megjelenítése az Édenkert épületeiben •1.3.3. Somogyország és a Zselic eltűnt építészeti emlékeinek „pótlása” (vaskohók, vízimalom, csárda, stb.) A Hagyományház programja „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

17 1. Kutatás-fejlesztés •1.3.4. Édenkert ünnepkör elindítása •1.3.5. Táncház (Fonó) kialakítása •1.3.6. A hagyományos iparágak megjelenítése múzeumban, élő skanzenben, illetve feltámasztása •1.3.7. A hagyományos állattartást szemléltető mikrogazdaság (génbank) kialakítása •1.3.8. Zselici tájház és parasztudvar •1.3.9. Kézműves inkubátorház A Hagyományház programja „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

18 1. Kutatás-fejlesztés •1.3.10. Zselici kézműves vásár („Zselici sokadalom”) •1.3.11. Az Édenkert, mint természeti Zselic- centrum létrehozása (faültetés) •1.3.12. A hagyományos étkezési kultúra központja: Zselici csárda A Hagyományház programja „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

19 1. Kutatás-fejlesztés •1.3.13. A nemzetiségi hagyományok, ünnepek központja •1.3.14. A somogyi faluturizmus programok •1.3.15. A Zselic megismerése – utak, kirándulások szervezése •1.3.16. Ökumenikus kápolna sztúpával A Hagyományház programja „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

20 2. Tudásközvetítés 2.1. Honismereti táborok •2.2. Erdei iskola program •2.3. Zselici hagyományközpont oktatásai •2.4. Hagyomány és önismeret központ (hagyományos önismereti módszerek központja) •2.4.1. Átalakulás játékközpont •2.4.2. Meditációs központ •2.5. Kézműves szakkörök és tanfolyamok az ősi mesterségek elsajátítására A Hagyományház programja „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

21 3. Interaktív szolgáltatások •3.1. Virtuális jurta •3.1.1. Zselici virtuális hagyományközpont (hagyományportál) •3.1.2. Internetes kísérleti régészeti könyvtár •3.2. A Tudás fája információs terminál •3.3. Kézműves mesterségek távoktatása •3.4. Kézműves internetes áruház A Hagyományház programja „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

22 Hagyománymegújító projektek • Az évkör ünneprendje • Nemzedékek rendje •December 24. Karácsony •Március 21. Tavaszünnep •Április 24. A Tisza napja •Május 1. Májusfa állítás és faültetés •Pünkösdi leány- és legényavatás •Június 24. Napünnep •Nyár: honismereti tábor, kézműves tábor, vásár •Augusztus 20. Az új kenyér ünnepe •Szeptember 21. Szüretünnep •Ősz: Idősek napja

23 •az egyház vallási hagyományai; •az egyház közösségi hagyományai; •az egyház tárgyi hagyományainak (templomoknak, temetőknek, műalkotások- nak, stb.) virtuális megőrzése; •az egyház életéhez, működéséhez kapcsolódó adatok, fotók, dokumentumok digitalizálása. „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend A református egyház stratégiája

24 Projektek •A hagyományőrzés helyszíneinek létrehozása a gyülekezetekben •Református virtuális hagyományközpont (hagyományportál) •Kutatócsoport vagy központ létrehozása az egyházi-vallási hagyományok kutatására •Egyházi digitális adattár (hagyománytár) létrehozása „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

25 •a református ifjúsági táborok, csoportok, együttlétek hagyományközvetítő programjainak megtervezése •a gyülekezetekben az idősebbek ünneplése, megszólaltatása, emlékeik rögzítése, üzeneteik digitalizálása •A református tárgyi hagyományok multimédiás felmutatása Projektek „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

26 •programtár, információtár •online közösségépítési fórum •az egyház digitalizált tárgyi emlékei •kutatási eredmények közzététele Református virtuális hagyományközpont „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

27 Digitális adattár, hagyománytár •prédikációk digitalizált gyűjteménye •lelkészek, élettörténetük •a fellelhető helyi digitalizált kutatási eredmények, visszaemlékezések, feljegyzések •a múlt és jelen református névszótára „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

28 A hagyományait őrző közösség megtestesítője lesz: •az önkéntességnek •a függetlenségnek •az egyéni kezdeményezésnek •a pluralizmusnak •és a szolidaritás értékeinek. „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

29 Köszönöm figyelmüket! bor.zol@axelero.hu „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend


Letölteni ppt "A hagyományőrzés és fejlesztés projektjei Stratégiakutató Intézet Csörgő Zoltán „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09."

Hasonló előadás


Google Hirdetések