Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kooperatív tanulás – szakmai gyakorlaton Didaktikai háttér, „kedvcsináló” és „minta” a Modell Divatiskolában tartott bemutató óra kapcsán…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kooperatív tanulás – szakmai gyakorlaton Didaktikai háttér, „kedvcsináló” és „minta” a Modell Divatiskolában tartott bemutató óra kapcsán…"— Előadás másolata:

1 Kooperatív tanulás – szakmai gyakorlaton Didaktikai háttér, „kedvcsináló” és „minta” a Modell Divatiskolában tartott bemutató óra kapcsán…

2 Mi a projektmódszer? Falus Iván: Didaktika „A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és diákok közös tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg.”

3 Mi a projekt? „A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek a középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. A témát a tanulók széles körű, történeti, technikai, gazdasági összefüggésben dolgozzák fel, így a hagyományos iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igényli a módszer alkalmazása.”

4 Példák projektekre Miről tanúskodnak a fák évgyűrűi? (Finnországi terep- és laboratóriumi feladat) Tantárgyi kapcsolatok:  Földrajz (hová utazunk?)  Növénytan (milyen fákat vizsgálunk?)  Rajz-ábrázolás  Fényképezés és az előhívás fizikája, kémiája  Meteorológia (milyen időjárás volt x évvel ezelőtt? (Az évgyűrűket befolyásolja!)  Történelem( milyen események voltak az évben?) Tanulmányi kirándulás megszervezése „Bemutatkozunk” műsor szervezése Erdei iskola egy helyi környezetvédelmi problémára építve Epochális tantárgyi tanítás egyes magyar iskolákban

5 A projekt néhány jellemzője Hosszú időn át tart –többnyire hónapokig. A cél nem a tanulás, hanem valami produktum, ennek elkészítése a tanulást INDIREKT módon biztosítja. A tanulás nem cél, hanem eszköz jellegű a projektmunka során. Nagyfokú a tanulók szabadsága a cél kiválasztásától a tervezés, munkamegosztás, kivitelezés, bemutatáson át az értékelésig. A produktum egy színdarab, rádiójáték, kiállítás, videojáték… Az értékelés szempontjait, részpontszámait előre kell közölni.

6 Mi a kooperatív tanulás-oktatás? A kooperatív oktatási módszer a tanulók 4 - 6 fős csoportokban végzett tevékenységén alapul. A konkrét ismeretek megszerzésén túl, az intellektuális készségek, a tantárgyakhoz is köthető kompetenciák fejlesztésén túl kiemelt jelentősége van a „negyedik oktatási stratégia” céljaként emlegetett szociális készségek, együttműködési képességek kialakításában. (Ez utóbbiak az EU-ban kívánatos munkavállalói képességek listája első helyén állnak.)

7 Példák kooperatív tanulásszervezési módokra Csoportos tanulás – egyéni teljesítménymérés (Részletek tanfolyamon!) Csoportos tanulás – egyéni „vetélkedő” (Részletek tanfolyamon!) „Mozaiktanulás” – ismeretek összeillesztése csoportban Csoportos kutatás Lépés a projekt- oktatás felé…

8 A kooperatív tanulás néhány jellemzője, egyben előnyök bemutatása Egyéni felelősség és egymás segítésének „kényszere”: A csoport céljainak elérése csak akkor lehetséges, ha minden tanuló eléri a (rá vonatkozó) kitűzött célt. Egyenlő esély a sikerre: A tanuló a saját VISZONYLAGOS fejlődésével tud hozzájárulni a csoport sikeréhez. A csoportszervezés, munkamegosztás és az értékelés technikáit lehet megtanulni tanfolyamokon!

9 További – nyílt és „rejtett” - előnyök Kutatások szerint mintegy 60%-kal jobb eredmény Fejlődnek az osztályon belüli kapcsolatok Pozitívabbá válik az iskolával szembeni attitűd Enyhülnek a „fegyelmezési” gondok

10 Tanórai részlet a MDI-ból Tanár: Molnárné Csikos Katalin

11 Az óra módszertani felépítése Bevezető Ismétlés Gyakorlás Projekt munka Házi feladat megbeszélése • Meglévő ismeretek felidézése Meglévő ismeretek felidézése • Induktív gondolkodás fejlesztése Induktív gondolkodás fejlesztése FolyamatMódszertan • Érdeklődés felkeltése Érdeklődés felkeltése • Koncentráció a témakörrel Koncentráció a témakörrel • Feladatlap Feladatlap • Vizuális elemek dominanciája Vizuális elemek dominanciája • Komplex ismeretek alkalmazása: = gyakorlat = technológia = anyag- és áruismeret Komplex ismeretek alkalmazása: = gyakorlat = technológia = anyag- és áruismeret • Problémamegoldó képességek fejlesztése Problémamegoldó képességek fejlesztése • Önálló munka Önálló munka Önértékelés • Önértékelő lap kitöltése Önértékelő lap kitöltése Folyamatos szöveges - egyéni és csoport - értékelés

12 Az óra módszertani felépítése Bevezető Ismétlés Gyakorlás Projekt munka Házi feladat megbeszélése • Meglévő ismeretek felidézése Meglévő ismeretek felidézése • Induktív gondolkodás fejlesztése Induktív gondolkodás fejlesztése FolyamatMódszertan • Érdeklődés felkeltése Érdeklődés felkeltése • Koncentráció a témakörrel Koncentráció a témakörrel • Feladatlap Feladatlap • Vizuális elemek dominanciája Vizuális elemek dominanciája • Komplex ismeretek alkalmazása: = gyakorlat = technológia = anyag- és áruismeret Komplex ismeretek alkalmazása: = gyakorlat = technológia = anyag- és áruismeret • Problémamegoldó képességek fejlesztése Problémamegoldó képességek fejlesztése • Önálló munka Önálló munka Önértékelés • Önértékelő lap kitöltése Önértékelő lap kitöltése Folyamatos szöveges - egyéni és csoport - értékelés

13 Végignyitott záródások női blúzoknál Készítette Molnárné Csíkos Katalin

14 Elejeszél készítése elejére szabott elejealátéttel

15 Elejeszél eldolgozása különszabott elejealátéttel

16 Elejeszél eldolgozása szimpla gombolópánttal

17 Kooperatív órarészlet Előkészítve: Színes modellképek (3) Kis szabásminta- másolatok (A4-es) Szabásminták (3) Alapanyagminták (több) Közbélés – minták (több) 3 feladatlap (csoportonként egy) Ragasztók, ollók, gombostűk Értékelő lap tanulónként

18 Mi történt munkaszervezéskor? 3 csoport (spontán) kialakítása A feladat tisztázása: a kapott divatképnek megfelelő - elejeszél eldolgozási mód - szabásminta -hozzá illő alapanyag -hozzá illő ragasztós közbélés kiválasztása, indoklással Technológiai sorrend leírása, részletekkel (vasalási előírás, öltések, stb.)

19 A 3 csoport feladata Feladatok

20 Projekt munkához feladatlap Elejeszél eldolgozási mód megnevezése: …………………. 1.Szabásminta kiválasztása, jelölésekkel való ellátása: ……… (A kis mintát ragaszd ide, a nagyot helyezd a paravánra) 2.Alapanyag kiválasztása (indoklással): ……………………. (A kis mintát ragaszd ide, a nagyot, helyezd a paravánra) 3.Ragasztós közbélés kiválasztása (indoklással): ……………… (A kis mintát ragaszd ide, a nagyot helyezd a paravánra) 4.Technológiai sorrend leírása:…………………………………. ………………………………………………………………… 5.Vasalásra vonatkozó utasítások: ……………………………… 6.Alkalmazott öltések és varratok, cérnatípus, öltésnagyság: ………………………………………………………………… (Elrendezés a paravánon – spontán kialakult csoportvezető)

21 Mi történt a csoportmunka során és utána? A rész-feladatok szétosztása csoporton belül (segítséggel) Végrehajtás egyénenként és a közös lapra összeállítás (6 részfeladat – a három, 6-6 fős csoportnak) Csoportonként egy fő paravánra rögzítve és szóban is bemutatja a csoport munkájának eredményét Önértékelés a csoportmunkában tapasztaltak alapján (célja többféle lehet)

22

23 Köszönöm Molnárné Csikos Katalin kolléganő hozzájárulását a közzétételhez! A bemutatót készítette: Vantsó Erzsébet FPI


Letölteni ppt "Kooperatív tanulás – szakmai gyakorlaton Didaktikai háttér, „kedvcsináló” és „minta” a Modell Divatiskolában tartott bemutató óra kapcsán…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések