Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A SZAKMAI ELLENŐRZÉS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A SZAKMAI ELLENŐRZÉS"— Előadás másolata:

1 MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A SZAKMAI ELLENŐRZÉS
LEFOLYTATÁSÁHOZ Készítette: Elek Józsefné

2 Készítette: Elek Józsefné 2011. 07. 13.
Ellenőrzés menete, avagy a szakmai programban foglaltak megvalósulásának vizsgálata Ellenőrzési dokumentáció = Ellenőrzési feljegyzés adatlapja = vizsgált területek szolgáltatásonkénti bontásban Adatlap laptartalma 2.1. Azonosító adatok A feljegyzés készítésének helye, intézmény/szolgáltató neve, ellenőrzés időpontja, Az ellenőrzésen jelen lévők neve, beosztása (intézmény/fenntartó/ módszertan részéről) A vizsgálathoz figyelembe vett jogszabályok jegyzéke, Intézmény adatai: cím, postacím, telefon, fax, , weblap, Fenntartó neve, elérhetősége, Ellátási típusok (pl. tartós bentlakásos, átmeneti, stb.), Ágazati azonosító/működési engedély száma, jellege (határozott/határozatlan időtartamú), Kapacitások (pl. engedélyezett férőhelyek száma/ellátottak száma, jelzőkészülékek száma, ellátási terület) Feladat-ellátási megállapodás/ellátási szerződés. Készítette: Elek Józsefné

3 Készítette: Elek Józsefné 2011. 07. 13.
2.2. Szakmai szabályzatok vizsgálata Szakmai program Mellékletek (házirend/megállapodás tervezet/SZMSZ) Adatlap: szakmai rendelet 5/A.§ szerinti kötelező tartalmi elemek, valamint az Szt. előírásai mentén épül fel, az egyes elemek értékelése a tartalom szakmai szempontú elemzése alapján (igen –nem- részben) Az ellenőrzési szakértő a tételes elemzést követően rögzíti a tartalomra vonatkozó összegző megállapításait, a tartalom kiegészítésére, módosítására tett javaslatokat. 2.3. Étkeztetés Ellenőrzési szempontok: Feladatellátás módja (önálló főzőkonyha, külső szolgáltatótól vásárolt teljes élelmezés, részben külső szolgáltatótól vásárolt élelmezés). A főétkezésen kívül kiegészítő (tízórai-uzsonna) étkezés biztosított-e. A speciális diétára szorulók szakszerű élelmezése megoldott-e (ellenőrzés időpontjában hány féle diéta készül, hány lakó számára). Készül-e tápanyag-kimutatás, változatossági mutató. Hol, milyen körülmények között, és milyen módon történik az étel elfogyasztása, milyen módon valósul meg a fokozott segítségre szorulók étkeztetése. Terítés, tálalás, kiszolgálás körülményei. Kinek a kompetenciája, hogy történik (heti-havi tervezés), milyen alapelvek alapján az étrend összeállítása. Készítette: Elek Józsefné

4 Készítette: Elek Józsefné 2011. 07. 13.
A lakók a heti étrendről kapnak-e tájékoztatást, az étlapon megtalálható-e a normál mellett a diétás étrend is. Lehetőség van-e menüválasztásra, milyen gyakran szerepel az étlapon gyümölcs, zöldségféle, sütemény, tejtermék. Van-e lehetősége az igénybe vevőnek beleszólni az étlap alakításába, ennek módja (pl. étlaptanács, idősek tanácsa, élelmezési bizottság, fogyasztók könyve, célzott foglalkozások, stb.), véleményét meghallgatják, figyelembe veszik-e. Nyáron, tartósan meleg időjárás esetén biztosított-e a szokásos mennyiséget meghaladó folyadékpótlás (limonádé, hűtött citromos tea, ásványvíz, stb.) 2.4. Ruházat, textília ellátás, tisztítás, javítás, tisztálkodási eszközök biztosítása Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy saját vagy intézményi ruházat, vagy textília használata a jellemző. Rendelkezésre áll-e a jogszabályban meghatározott mennyiség (ágynemű, törölköző). Megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkező lakók hány váltás alsó és felsőruházatra tarthatnak igényt, annak nyilvántartása milyen formában történik. A tisztításra helyben, vagy külső szolgáltató bevonásával kerül sor. Helyben történő tisztítás esetén van-e mosási rend, szennyes-és tiszta leadása milyen módon történik, átadás-átvétel dokumentált-e, ruhacsere kivédése érdekében milyen gyakorlati megkülönböztető módszer szerint járnak el. Kiszervezett szolgáltatás esetén milyen módon ellenőrizhető a szolgáltatás minősége, milyen visszacsatolásokra van lehetősége a végfelhasználónak (intézménynek-lakónak) Készítette: Elek Józsefné

5 2.5. Higiénés állapotok vizsgálata
Tisztálkodási szerekkel való ellátás keretében biztosít-e tisztálkodási szereket az intézmény, milyen rendszerességgel és milyen szereket. 2.5. Higiénés állapotok vizsgálata Személyi higiénés vizsgálata a lakókkal való találkozás alapján (öltözködés, hajviselet, körömápolás). Célszerű kitérni arra, hogy milyen gyakorisággal van mód különböző szolgáltatók (fodrász, pedikűrös, manikűrös, kozmetikus) szolgáltatásainak igénybe vételére, azokhoz ingyenesen, vagy térítésköteles juthatnak hozzá. Környezeti higiéné vizsgálata (lakóterek, közösségi helyiségek takarításának, fertőtlenítésének rendszere, módja –van-e takarítási szabályzat, annak tartalma mire terjed ki-. Hány főt alkalmaznak takarító munkakörben, a feladatellátás hétvégén is biztosított-e. Dolgozók személyi higiénéje. Az ellenőrzés a külső megjelenés benyomásán kívül térjen ki arra is, hogy a munka-és védőruha juttatás milyen módon és időszakonként történik, biztosítottak-e a védőeszközök. 2.6. Elhunytakkal kapcsolatos teendők szervezése A végtisztességre történő felkészítés helyi gyakorlat vonatkozásában jó információt hordoz, ha azt helyi protokollban foglaltak szerint látják el, vagy igazgatói utasítás tartalmazza az elvárásokat. Milyen módja van az elhunyt elkülönítésének (elkülönítő helyiség, mobil paraván, használaton kívüli betegszoba) A hozzátartozók értesítésére mikor kerül sor, kinek a feladata, milyen módon történik az értesítés, annak megtörténte az eseménynaplóból, vagy átadófüzetből visszakövethető-e. Ingóságok jegyzékének felvételre kerül-e, a dokumentáció aláírásokkal megfelelően ellátott-e. Ha a hozzátartozó azokra nem tart igény, milyen módon igazolható, hogy azokról lemondott. Készítette: Elek Józsefné

6 Készítette: Elek Józsefné 2011. 07. 13.
2.6. Érték és vagyonmegőrzés keretében célszerű az alábbiakra kitérni: Átvett készpénz megőrzésére írásbeli meghatalmazás alapján kerül-e sor, a lakók pénzkezelése írásban szabályozott-e, a vásárlásokról készül-e személyre szóló számla, biztosítottak-e az érték és vagyonmegőrzés feltételei. 2.7. Igénybevételi eljárás ellenőrzése során fontos az alábbiakat számba venni: Készült-e erre vonatkozóan eljárásrend. Kérelem előterjesztésének módja (amennyiben írásos, annak dokumentációja). Nyilvántartás vezetésének módja, tartalma. Előgondozás kötelezettségének teljesítése, alkalmazott módszerek, annak dokumentációja. Egyéb jogosultsági feltételek vizsgálata (gondozási szükséglet mértékének vizsgálata, dokumentálása, jövedelem és vagyonvizsgálat. Tájékoztatási kötelezettség teljesítésének helyi módszere(eljárásrend, tájékoztató anyag, stb). Soron kívüli elhelyezés szabályainak érvényesülése. Előgondozást, gondozási szükségletvizsgálat lefolytatását végzők végzettsége, előgondozási adatlapok tartalmának szakmai értékelése. Ellátotti nyilvántartás vezetése, adattartalmának vizsgálata. 2.8. Ellátottak legfontosabb adatai (táblázat: nem, kor, segédeszköz használat, önellátás mértéke, betegségcsoportok) Készítette: Elek Józsefné

7 Készítette: Elek Józsefné 2011. 07. 13.
2. 9. Egészségügyi ellátás Elvárt annak vizsgálata, hogy a szakmai jogszabályokban előírt követelmények a szolgáltatás nyújtása során érvényre kerülnek-e, ennek keretében ellenőrzésre kerül: orvosi, szakorvosi ellátás (főállású/megbízásos), rendelési idő, ügyeleti ellátás, kórházi, rendelőintézeti háttér (lakók hozzájutását az intézmény milyen módon biztosítja), használnak-e ápolást segítő, vagy egyéb komfortérzetet segítő eszközöket, gyógyszerelés gyakorlati jellemzői (alaplista vizsgálata, gyógyszerek felírása, beszerzése, tárolása, adagolása, elszámolása), dokumentáció elemzése (eseménynapló, vizitfüzet, egészségügyi személyi lap, ápolási tervek tartalma, egyéb dokumentáció), Javasolt, hogy fenti terület ellenőrzésébe olyan szakértő kerüljön bevonásra, aki egyrészt egészségügyi ismeretekkel, másrészt megfelelő szakmai gyakorlattal is rendelkezik! 2.10.Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás Vizsgálandó, hogy a mentálhigiénés munka tervszerűen és tudatosan történik-e, készült e éves munkaterv havi és heti bontásban. Fontos vizsgálni a munkaformákat, érvényre jut-e a személyre szabott bánásmód. milyen lehetőségei vannak a szabadidő hasznos eltöltésének, közösségi programok szervezésének módja, aktivitást segítő, szellemi, szórakoztató, kulturális tevékenységek köre, rendszeressége, biztosított-e és milyen formában a hitélet gyakorlásának feltétele, Készítette: Elek Józsefné

8 Készítette: Elek Józsefné 2011. 07. 13.
Egyéni gondozási tervek tartalmának vizsgálata, egyéb, a feladat nyomon követésre alkalmas dokumentáció áttekintése és értékelése. 2.11. Egyéni interjúk készítése (komplex szolgáltatásról) 3. Összegzés Az ellenőrzés tapasztalatainak summázása, szolgáltatási területenként röviden értékelés, aminek célszerű kitérni az alábbiakra: a feladatellátás gyakorlata megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, szakmai előírásoknak, etikai normáknak, követésre méltó helyi gyakorlatok kiemelése, hiányosságok korrekt rögzítése (szöveges megjegyzésen túl a jogszabályi szakaszokra való hivatkozás feltüntetésével), javaslat azok orvoslására, ellenőr személyes tapasztalatai a helyszíni bejárás során, ami a tárgyi feltételek megfelelőségére, fejlesztésekre is kiterjed, lakókkal folytatott interjúk tapasztalatainak rögzítése (pozitív és negatív észrevételek). Készítette: Elek Józsefné


Letölteni ppt "MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A SZAKMAI ELLENŐRZÉS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések