Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezőgazdasági ÁPB szeptember 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezőgazdasági ÁPB szeptember 22."— Előadás másolata:

1 Mezőgazdasági ÁPB 2008. szeptember 22. h10095bor@ella.hu
dr. Borbély Szilvia A munkahelyi stressz különös tekintettel a szociális partnerek feladataira Mezőgazdasági ÁPB 2008. szeptember 22.

2 Témakörök Munkahelyi stressz – miért fontos téma? EU keretmegállapodás
Hazai (jogi) bevezetés Fogódzók a gyakorlati megvalósításhoz Fogalom, tartalom, diagnózis, jó példa Munkahelyi stressz a mezőgazdasági ágazatban Stresszorok Szociális partnerek feladatai

3 Stressz: nem betegség, de előkészíti a terepet hozzá
Performance - teljesítmény Alertness- éberség, óvatosság Anxiety - szorongás

4 Sokkoló adatok EU (Bilbao- Ügynökség, Canon felmérés)
évente 41 millió munkavállalót érint Stressz okozta károk > GDP 1 %-a Munkából való hiányzás 50%-a Magyarország (SOTE) Idült stressz: minden 5-ik munkavállalót Komoly feszültség: minden 2-ik munkavállalót érint

5 EUSZP Keretmegállapodás - előzmények
Európai irányelv a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelméről (89/391/EGK) – közvetett utalás EP 2000 – 1. gerinc-és vázizomzati megbetegedések; 2. pszichoszociális faktorok EIRO 2001 – EU-15-ben sehol nincs MS szabályozás EP Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága 2002 – szükséges a munkaszervezés modernizációja

6 EUSZP – Munkahelyi stresszről szóló Keretmegállapodás létrejötte
2003 szeptember – 2004 október 8. – 2007 október 8. Un. autonóm keretmegállapodás – ESZPB - éves összefoglaló a megvalósításról - monitoring 2008 – ESZPB – átfogó jelentés 2007 október 8.-át követő öt évben az aláírók felek értékelik és felülvizsgálják a szerződést, ha azt bármelyikük kéri

7 Munkahelyi stressz Keretmegállapodás (KM) célja, tartalma
Tudatosítás, tudatos magatartás erősítése Keret a MS-sel kapcsolatos problémák meghatározásához megelőzéséhez kiküszöböléséhez MS nem egyéni, hanem kollektív probléma= nem csak munkavédelmi, hanem komplex megközelítés és kezelés

8 KM: intézkedések Egyéni és/v. kollektív és/v. mindkettő
Preventív vagy utólagos Intézkedések rendszeres felülvizsgálata Külső szakértő bevonása lehetséges! Intézkedések meghatározása: munkáltató felelőssége Intézkedések végrehajtása: munkavállalók és képviselőik részvételével

9 KM: intézkedések fajtái
vezetési és kommunikációs intézkedések a társaság céljainak és az egyes munkavállalók szerepének megvilágítása Vezetői támogatás biztosítása Munkaszervezés és eljárások javítása Munkafeltételek és környezet javítása Felelősség rögzítése és átláthatóság Probléma tudatosítása: képzés, tájékoztatás és konzultáció

10 Autonóm Keretmegállapodás, a bevezetés módozatai
Problémák: illetékesség, fordítások, értelmezés, tudatosítás, eltérő hozzáállás a köz-és a versenyszektorban Országos szintű ágazatközi KSZ része (Spanyolország, Belgium, Svédország) Ágazati KSZ: Spanyolország (tele-marketing, vegyipari, szállodaipari KSZ); Dánia (közszektor) Vállalati szint: Németország, Ausztria

11 Jogrendbe történő bevezetés
Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária – munka törvénykönyvének módosításánál vagy létrehozásánál merült fel Magyarország: OÉT munkavállalói oldala készítette elő A munkavédelemről szóló évi XCIII. Törvény január 1-jétől hatályos módosítása emelte be a munkavédelem törvényi szintű szabályozásába

12 54 § munkáltatói kötelesség rögzítése: új kockázati tényező felmérése, megelőzése, csökkentése
54 §(d): a munkáltató köteles: az emberi tényező figyelembevételére a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére

13 87 § 1/H pszichoszociális kockázat fogalmának rögzítése
a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

14 87§ foglalkozási megbetegedés és a pszichoszociális tényező viszonyának rögzítése
87§1/D. Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

15 Szankció? OMMF kommüniké: a törvény 82. § (2) bekezdésének d) pontjában leírt tényállás („kockázatértékelés elmulasztása”) nem valósulhat meg – paraméterek, konkrét és kötelező vizsgálati módszerek előírása hiányában, így az 54. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak bírságolás alapjául nem szolgálhatnak, ugyanakkor megalapozhatják a hatóság figyelemfelhívását a munkáltató irányában.

16 A törvény vagy keretmegállapodás gyakorlati alkalmazása
A törvény vagy keretmegállapodás gyakorlati alkalmazása. A munkahelyi stressz definíciója „A stressz fizikai, pszichológiai vagy szociális panaszokkal vagy működési zavarokkal kísért állapot, amely abból ered, hogy a személyek úgy érzik, nem képesek áthidalni a szakadékot a képességeik és a tőlük elvárt követelmények vagy a velük szemben támasztott elvárások között.”

17 Munkával kapcsolatos stressz 2. definíció
Az emberek stresszt élnek át, amikor hiányzik az alábbiak egyensúlya: a velük szemben támasztott követelmények és a források, amelyek a követelmények teljesítéséhez a rendelkezésükre állnak.

18 Munkáltatók kötelességei: munkahelyi stressz megelőzése, ill. kezelése
Kockázatértékelés: a tényezők, kockázatok felmérése és értékelése a munkavégzés valamennyi aspektusát illetően, amelyek előidézhetik és tartósíthatják a munkavállalók stressz-állapotát. Tartalma: Mi okozhatja a stresszt? Kiküszöbölhetőek-e a veszélyek? Ha nem, a kockázatok kontrolláláshoz milyen megelőző ill. védőintézkedések szükségesek? Alapvető: a munkavállalók bevonása a folyamatba.

19 Kockázatértékelés lépései
1. A veszélyek és a kockázatnak kitett személyek azonosítása 2. A kockázatok értékelése és rangsorolása 3. Döntés a megelőző fellépésről 4. Cselekvés 5. Nyomon követés és felülvizsgálat

20 Stressz-helyzetre utaló jelek
Fizikai jelenségek Emelkedett vérnyomás Fejfájás, nyak-és vállfájdalom, hátfájdalom Alvászavar (kevés alvás vagy túl sok alvás) Testsúly megváltozása (túlevés vagy étvágyhiány) Krónikus fáradtság Érzelmi jelenségek Depresszió Túlzott érzékenység Dühkitörések Bizonytalanság érzése Érzelmi kontroll elvesztése Reménytelenség érzése Öngyilkosság képzete

21 Stressz-helyzetre utaló jelek
Kognitív jelenségek Romló koncentráció Feledékenység és zavart gondolkodás Döntéshozási nehézségek Negatív gondolkodás Viselkedésbeli jelenségek A munka iránti érdeklődés elvesztése/szociális tevékenységek iránti érdeklődés elvesztése Növekvő mennyiségű italfogyasztás, dohányzás, drog használat Eltávolodás a barátoktól, családtól Szexuális problémák Szülő-gyerek és házastársi konfliktus

22 Stressz-helyzetre utaló jelek
Lelki jelenségek Üresség Céltalanság Kétkedés Iránytévesztés Munkahelyi jelenségek – amire a munkaadónak fel kell figyelnie nagymértékű fluktuáció a nem szervi betegségekkel járó, többnyire ismétlődő távollétek határidők csúszása, be nem tartása fegyelmi problémák agresszív megnyilvánulások balesetek tévedések munkateljesítmény visszaesése az üzemi orvos jelzései az időszakos alkalmassági vizsgálatok keretében észlelt korai panaszok, tünetek halmozódásáról.

23 A veszélyek (stresszorok) beazonosítása a
A veszélyek (stresszorok) beazonosítása a. Munkafeladattal kapcsolatos tényezők túl sok munka, nem reális munkaterhelés az önállóság hiánya; a főnök folyamatos beavatkozása az önálló munkavégzésbe; túlszabályozottság a munkaidő nem megfelelő szervezése elkésés a munkából külső körülmények miatt túlóra, túlmunka túlságosan magas teljesítmény-, teljesítés- és elvárási kényszer időnyomás; túlságosan szoros határidők utolsó pillanatban megvalósítandó projektek döntéskényszer képzettség és képesség szerinti meg nem felelés adott munkakörnek vagy feladatnak túlvállalás az állandóság hiánya a feladattal kapcsolatban

24 b. Munkakörnyezettel kapcsolatos tényezők
zaj, hő, hideg, szagok, világítás minősége pszichológiai zaklatás nem megfelelő, vagy rossz minőségű munkaeszközök, szerszámok légszennyezés, veszélyes anyagok, rezgésártalmak ergonómiai tényezők a személyes tér hiánya a szociális helységek hiánya vagy elégtelen volta

25 c. Szervezeti szereppel kapcsolatosak
a pontos munkaköri leírás hiánya bizonytalanság a feladattal kapcsolatban, azaz kommunikációs hiány az előreléptetés hiánya a megbecsülés, dicséret hiánya a munkahely légköre; nem kooperatív munkatársak bizonytalan állás, rossz fizetés a munka, a szervezet és a vezetés felépítésében beálló változások bizonytalan szerződések

26 d. Szubjektív tényezők lépéstartás vélelmezett hiánya
támogatás vélelmezett hiánya kisebbrendűségi érzés munka és családi élet összehangolásának nehézségéből fakadó aggódás állás esetleges elvesztéséből fakadó félelem

27 Mezőgazdasági ágazat, specifikus tényezők
Munkafeladattal kapcsolatosak szezonalitásból fakadó változatos munkaterhelés a bizonytalan külső körülmények következtében változó, előre nem teljesen tervezhető munkaterhelés b. Munkakörnyezettel kapcsolatosak állattartás esetén megbetegedések, járványok növények megbetegedései mezőgazdaságban kemikáliák, növényvédő-szerek, stb. használata

28 Mezőgazdasági ágazat, specifikus tényezők
d. Szubjektív tényezők létbizonytalanság, mezőgazdaság eltartó képessége állandóságának hiánya e. Külső objektív tényezők időjárás állattartás esetén külső járványok

29 Jó példák, HSE UK, kérdőíves lekérdezés
A brit projekt során feltárt fő stresszorok: Munkához kapcsolódó stresszorok pénzügyi nyomás túlmunka nyomtatványok kitöltése (azaz a bürokratikus követelményeknek való megfelelés) jogszabályok változása megbetegedések földrajzi és társadalmi izoláció időjárás A munkától független stresszorok, amelyek visszahatnak a munkavégzésre Családi problémák Személyes, magánjellegű gondok Egyéni lista futva vagy rendetlenül étkezik túlzott mértékben folyton siet mindenkinek rendelkezésére áll egyszerre több dolgot csinál nem tart pihenőt haza visz munkát nincs ideje testedzésre vagy pihenésre

30 Hazai helyzetkép, mezőgazdasági ágazat, Bérbarométer kérdőíves lekérdezés eredményei

31

32

33 Rugalmasság és családi élet

34 Munkahelyi egészség és biztonság

35 Munkahelyi egészség és biztonság

36 Túlterheltség

37 Túlterheltség

38 Túlterheltség

39 Túlterheltség

40 Munkaadók: mi a teendő? Kockázati tényezők felmérése – mely kört érint a tartós stresszhelyzet? Milyen intézkedések történtek eddig? Ezek megfelelőek voltak-e? Akcióterv: a tartós stresszhelyzet elhárítására Ehhez belső – külső segítség igénybevétele (munkavállalók és képviselőik, foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, munka- egészségügyi szaktevékenység végzésére jogosult szakértők)

41 Mezőgazdaság, Bérbarométer, stresszt megelőző állapotra jellemző változók: „Néha” ill. „kismértékben” ill. „közepes mértékben fordul elő” válaszok együtt az összes válasz %-ában Túlóráznia kell 59 Nagyon gyorsan kell elvégeznie valamit 56 Munkaideje ütközik családi életével 51 Sokszor végzi munkatársai feladatát 49 Szorosak a határidők 48 Szellemileg fáradtan megy haza 47 Monotónia 44 Stresszes munkakör 42 Munkahely miatti aggódás 40 Egészségre ártalmas a munkahely 35 Fizikailag fáradtan megy haza 33 Nem tud megebédelni 31 Veszélyes munkakörülmények 30 Nincs megfelelő munka 5

42 Mezőgazdaság: stresszt megelőző állapot
Még nem súlyos (kis vagy közepes gyakorisággal előforduló), de figyelmeztető – stresszorok (legalább 50%-os kumulált válasz) Munkafeladatot illetők: Túlóra, Túlmunka Időnyomás (nagyon gyorsan kell elvégezni valamit) Szubjektív elemek: munka és családi élet összehangolásának nehézsége

43 Mezőgazdaság, Bérbarométer, stresszt közvetlenül okozó állapotot jelző változók: „Gyakran” ill. „Mindig előfordul” válaszok együtt az összes válasz %-ában Fizikailag fáradtan megy haza 50 Munkahely miatti aggódás 38 Szellemileg fáradtan megy haza 31 Nagyon gyorsan kell elvégeznie valamit 29 Szorosak a határidők Stresszes munkakör 25 Sokszor végzi munkatársai feladatát 16 Monotónia 12 Munkaideje ütközik családi életével Nem tud megebédelni Egészségre ártalmas a munkahely 10 Túlóráznia kell Veszélyes munkakörülmények 7 Nincs megfelelő munka 1

44 Mezőgazdaság: stressz-állapot
Munkahelyi stresszt közvetlenül kiváltó állapot, a választ adók legalább 25%-a bejelölte a „gyakran” ill. „mindig előfordul” választ, kumulált érték: Munkafeladattal kapcsolatos stresszorok Fizikailag fáradtan megy haza Szellemileg fáradtan megy haza Nagyon gyorsan kell elvégeznie valamit (időnyomás) Szorosak a határidők (időnyomás) Stresszes munkakör (döntéskényszer) Szervezeti szereppel kapcsolatos stresszorok: Munkahely miatti aggódás

45 Stratégia/akcióterv fő szempontjai a stressz előtti és a már kialakult helyzetek kezelésére a BérBarométer által feltárt helyzet alapján Megelőzés Munkaszervezésbeli feladatok Túlóra csökkentése Túlmunka csökkentése Időnyomás csökkentése A szerepek és feladatkörök átvilágítása, optimalizálása, a mezőgazdaságban dolgozók munkaidejének optimális kihasználása Az irányítás átvilágítása A munka és a családi élet összehangolásának figyelembevétele a munkaszervezés során Kezelés Munkaszervezés javítása Fizikai fáradtság csökkentése Szellemi fáradtság csökkentése Időnyomás csökkentése Tágabb határidők Stresszes munkakör: döntéskényszerrel kapcsolatos szorongások oldása különféle eszközökkel (pl. több információval való ellátás, szakmai ismeretek bővítésének elősegítése, stb.) A munkahely miatti aggódás csökkentése – pl. felkészítés a szakmaváltásra; pszichoszociális támogatás erősítése, stb.

46 Szociális partnerek (SZPk) szerepe és a rendelkezésére álló eszközök?
Felvilágosítás, probléma tudatosítása az ágazat, ill. a munkahelyi vezetők, munkavállalók és képviselőik irányába = a problémakör kommunikálása – ágazati/munkahelyi SZPk A munkaszervezés átvilágítása – munkaidővel való gazdálkodás áttekintése, optimalizálás – munkahelyi SZPk A kellő pihenőidő rögzítése és a gyakorlatban történő biztosítása - KSZk A munka és a családi élet összehangolása, adott munkahelyhez legjobban illő konkrét lépések feltárása (munkaidő rugalmasságának bevezetése; gyermekellátás közös megszervezése, munkahelyek és önkormányzatok lehetséges együttműködésének feltárása, a krónikus vidéki bölcsődehiány enyhítése irányába tehető konkrét lépések az egyes helyeken; stb.); KSZk, helyi/ ágazati esélyegyenlőségi terv

47 Szociális partnerek szerepe és a rendelkezésére álló eszközök?
Kellő mennyiségű és minőségű információval való ellátás a döntések meghozatalának elősegítése érdekében; szakmai (aktuális) információk eljuttatása a mezőgazdaságban dolgozók számára elektronikus, papír formátumban; szakmai tréningek, továbbképzések szervezése – ágazati/munkahelyi SZPk Tovább-és átképzések szervezése az ágazatban dolgozók részére; a munkaerő rugalmasságának erősítése – ágazati/munkahelyi SZPk Könnyen, illetve közvetlenül elérhető pszichoszociális támogatás/szolgáltatás nyújtása a konfliktus- vagy válsághelyzetben lévők számára – ágazati/munkahelyi SZPk, helyi civil szervezetek, stb.


Letölteni ppt "Mezőgazdasági ÁPB szeptember 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések