Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZINOPTIKUS ELŐREJELZÉS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZINOPTIKUS ELŐREJELZÉS"— Előadás másolata:

1 A SZINOPTIKUS ELŐREJELZÉS
A szinoptikus előrejelzés alapelvei A SZINOPTIKUS ELŐREJELZÉS

2 A szinoptikus előrejelzés
Bevezetés ► Brandes (1820) →első szinoptikus térkép az első európai észlelőhálózat mérései alapján („Miért van ilyen idő”) ► Bjerknes (1904) →a légköri változások elvileg előrejelezhetők a légköri hidro-termodinamikai egyenletrendszer integrálásával („Milyen idő lesz?”) ► Richardson (1922) →sikertelen prognózis ► Neumann →a légköri változások előrejelzésének gyakorlati megvalósítása az első elektronikus számítógéppel ► JELEN: az időjárás előrejelzése a szinoptikus módszer alkalmazásával történik A szinoptikus előrejelzés

3 A szinoptikus előrejelzés
Szinoptikus módszer ► Az aktuális időjárási helyzet komplex analízise (légköri mezők szintézise) a rendelkezésre álló megfigyelési, mérési információk felhasználásával és előrejelzés készítése a szinoptikus elvek és a numerikus modellek segítségével. A szinoptikus előrejelzés

4 A légköri mezők szintézise
►Légköri mezők: a légkör fizikai állapothatározóinak skalár-és vektormezői. A 850 hPa-os nyomási felület hőmérsékleti és geopotenciális magassági térképe (skalármező).( A 850 hPa-os nyomási felület ekvivalens potenciális hőmérsékleti és szél térképe (skalár-és vektormező kombinálása).( A szinoptikus előrejelzés

5 A szinoptikus előrejelzés
► Légköri mezők szintézise: az egyes légköri mezőknek az együttlátása, a mezők megtöltése „időjárástartalommal”. Pl. önmagában egy talaj-légnyomási mező nem árulja el nekünk, hogy hó vagy eső fog hullani. Ehhez csatolnunk kell a nedvességi, de még inkább a magassági hőmérsékleti mezőket és ezeket együttesen kell mérlegelni az analízis és a prognózis készítésénél. Ennél sokkal nyomósabb érv a szintézis mellett az, amikor sűrű köd borítja be a Kárpát-medencét, viszont a nyomási térképen anticiklon analizálható ki, amelyhez köztudottan derült, napsütéses időjárás tartozik. Az alsó 1500 m-es légréteg szél-,nedvességi-, és hőmérsékleti mezőinek csatolása hiányában ez a következtetés igen nagy hibához vezetne az előrejelzésben. A szinoptikus előrejelzés

6 A szinoptikus előrejelzés
A szintézist egy kirakós játékhoz hasonlíthatjuk, amelynél össze kell rakni az egyébként kevés információval rendelkező elemeket ahhoz, hogy értelmezhető képet kapjunk. A szinoptikus feladata a numerikus modellek „nyers”mezőinek szinoptikus elveken történő összerakása és a várható időjárás „megfejtése”. A szinoptikus előrejelzés

7 1.Történelmi egymásra-következés elve
Szinoptikus elvek ► Cél: a légkör jövőbeli állapotainak, az időjárásnak az előrejelzése. 1.Történelmi egymásra-következés elve A légköri változások folytonosnak tekinthetők, ezért egy jövőbeli állapot függni fog a jelenlegi (az analízis időpontja) állapottól. Tulajdonképpen ez az aktuális időjárás részletes leírása alkalmazva az anlízis elveit (lásd: Gyuró). Itt az a célunk, hogy minél következetesebben, a fizika törvényszerűségeit alkalmazva feltárjuk a szóban forgó időjárás okait, mint kiindulási helyzetet. A szinoptikus előrejelzés

8 2. Időjárási tehetetlenség elve
Bizonyos időjárási helyzetek „tartós” fennállása esetén egy-két légköri paraméterre ún.perzisztencia prognózis adható. Ennél a prognózisnál feltételezzük, hogy az adott légköri paraméter (vagy paraméteregyüttes) hasonlóan fog alakulni. „Tartós”: átlagosan maximum egy hetet jelent egy tartósan fennmaradó téli anticiklonhoz mérve Pl. tartós anticiklonokban az időjárás szinte önmagát ismétli napokig. Téli, ún. hideg légpárnás helyzetekben a tehetetlenségi prognózis sokkal jobb beválást eredményez, mint a numerikus modellek által készített prognózisok!!!!!!!!! A szinoptikus előrejelzés

9 A szinoptikus előrejelzés
Ciklonokkal és frontokkal gyakran tarkított időjárási helyzetekben ezt az elvet mellőzni kell. FONTOS: annak megítélése, hogy egy időjárási helyzetben lehet-e alkalmazni ezt az elvet, az függ az előrejelző szakember tapasztalatától és elsődlegesen a numerikus modellek által előrejelzett mezőktől. Ebből következik, hogy a fizikai törvényszerűségeket itt sem mellőzzük, de nagy szerepe van a szinoptikus szubjektivitásának, amely által esetenként a szakember felülbírálja, sőt elveti a modellek által kiadott eredményeket. A szinoptikus előrejelzés

10 3.Kvázi-periodicitás elve
Bizonyos légköri paramétereknek, illetve időjárási jelenségeknek jól ismert ritmusossága, esetenként szabályos ismétlődése van. Utóbbi esetben az elv nagyban hasonlít a tehetetlenség elvéhez, azonban ezt az elvet nagyobb általánosságban használhatjuk. Példák: →hőmérséklet: anticiklonos időjárási helyzetekben megbecsülhető a maximum-és minimum-hőmérséklet időpontja a periodicitás ismeretében (lásd: A hőmérséklet előrejelzése). Ezt a szabályosságot a felhőzet és a szél nagyban befolyásolhatja, tehát a numerikus modellek előrejelzett mezői alapján mérlegelni kell az elv alkalmazhatóságát. A szinoptikus előrejelzés

11 A szinoptikus előrejelzés
→felhőzet: szintén anticiklonokban és a nyári félévben a felhőzetnek van egy délutáni maximuma és egy hajnali minimuma →hőzivatar: nyári anticiklonokban elszigetelt zivatarcellák jöhetnek létre, amelyek leginkább a koradélutáni óráktól a kor esti órákig tudnak keletkezni →szél: általában éjszakai minimummal és délutáni maximummal rendelkezik A szinoptikus előrejelzés

12 4. Fizikai következtetés elve
Az előrejelzés készítésénél mindig követni kell a fizika törvényszerűségeit, azoknak ellentmondó következtetések hibás prognózishoz vezetnek. →Derült, szélcsendes időjárási helyzetben viszonylag magas harmatpont mellett köd kialakulása valószínű →Erős olvadásnál hófúvás nem fordulhat elő →Hidegfront átvonulása esetén előfordulhat, hogy a legmagasabb nappali hőmérséklet a délelőtti órákban alakul ki. →Hideg légpárna megszűnéséhez hidegfront szükséges, amely a légpárna megszűnése után hőmérséklet emelkedést okoz. →Fagypont alatti hőmérséklet esetén a harmatpont és a hőmérséklet a kicsapódást követően tovább tud csökkenni. A szinoptikus előrejelzés

13 5.Szinoptikus-klimatológiai ismeretek
Az előrejelzésnél figyelembe kell venni az adott térség éghajlati karakterisztikáit (sokéves átlagok, abszolút, országos-és helyi szélső értékek (rekordok)), amelyek egyrészt egy elsődleges becslést adhatnak arra vonatkozóan, hogy az adott térség felett az év adott szakában egyáltalán milyen időjárás alakulhat ki, másrészt pedig az előrejelzés és az éghajlati átlagok tükrében megállapíthatóak az időjárási anomáliák. Megjegyzés: az időjárás általában a meteorológiai paraméterek sokévi átlag körüli ingadozását jelenti, ezért naponta közzé kell tenni az ingadozás mértékét az esetleges klimatológiai vizsgálatok elősegítése érdekében. A szinoptikus előrejelzés

14 A szinoptikus előrejelzés
Hazánk időjárási viszonyainak körzetesítése elengedhetetlen köszönhetően a speciális földrajzi tagoltságnak és elhelyezkedésnek. Az országon belül különösen nyugodt, anticiklonális időjárási helyzetekben speciális ún. szinoptikus-klimatológiai sajátosságok lépnek fel, amelyeket a szinoptikus szakembernek több éves tapasztalat vagy ilyen témájú szakdolgozat tanulmányozása útján meg kell ismernie. Pl. hazánkban vannak kifejezetten fagyzugos, szélvédett körzetek, ahol a minimum-hőmérséklet szingularitásokat mutat a hőmérsékleti mezőn belül. Ugyanezen helyeken nagyobb valószínűséggel fordulnak elő ködfoltok, mint egyébként síkvidéken. Hasonlóan vannak kifejezetten zivataros körzetek és vannak erősen széljárta régiók is. Mindezek ismerete hiányában a szinoptikus esetlegesen nem tud a numerikus modelleknél jobb prognózist készíteni, amelyek még ilyen finomabb felbontású jelenségek szempontjából hiányosak. A szinoptikus előrejelzés

15 A szinoptikus előrejelzés
► A felsorolt elvek egyenkénti vagy együttes alkalmazásával van lehetősége a szinoptikusnak a numerikus modellek „nyers”produktumaiból értelmezhető és fizikailag konzisztens prognózisok elkészítésére és nem utolsó sorban a modell eredményeinek felülbírálására. Utóbbi szabja meg a szinoptikus szakemberek fontosságát, nélkülözhetetlenségét remélhetőleg még több évtizedig az időjárás előrejelzésének szakterületén. A szinoptikus előrejelzés

16 A szinoptikus előrejelzés
Numerikus modellek ► Az első elektronikus számítógép megjelenése nemcsak a számítástechnikát forradalmasította, de ezzel párhuzamosan bontakozott ki a meteorológia egyik legmodernebb szakága, a légköri folyamatok modellezése is. ► Modell: a meteorológiai jelenségeknek az egyszerűsített (absztrakt) mása. ► Numerikus: a meteorológiai jelenségeknek a termo-és hidrodinamika törvényeire alapozott szimulálása érdekében alkalmazott matematikai közelítő eljárás A szinoptikus előrejelzés

17 A szinoptikus előrejelzés
► A modern meteorológia az ilyen szimulációs modellek vizsgálatával foglalkozik. ► Mi kell a modellezéshez? ▪Tudnunk kell, hogy milyen tér-és időbeli felépítésű légköri folyamatot akarunk modellezni (Rossby-hullám, ciklon, zivatar, tornádó) ▪Ismernünk kell az adott légköri folyamatot irányító fizikai törvényeket vagy törvényszerűségeket, tehát fel kell használni a dinamikus (elméleti) meteorológia eszköztárát. (mozgásegyenletek, örvényességi egyenlet, kontinuitási egyenlet, energiaegyenlet stb.) A szinoptikus előrejelzés

18 A szinoptikus előrejelzés
▪Fel kell állítani egy elviekben megoldható matematikai egyenletrendszert. ▪Az egyenletrendszer megoldásához numerikus sémákat kell alkalmazni, mivel a légköri folyamatokat leíró egyenletrendszerek nem lineárisak és a kiindulási mező sem folytonos. ▪A numerikus sémákat egy számítógépes program hajtja végre tekintettel az igen nagy számítási igényre. ► Globális modellek: a légköri folyamatokat hemiszférikus méretekben szimulálják durva térbeli felbontással ( km). ► Korlátos tartományú modellek: általában egy globális modellbe beágyazva kisebb régióra vonatkozva végzik el a számításokat lényegesen finomabb térbeli felbontással (<10 km). A szinoptikus előrejelzés

19 A szinoptikus előrejelzés
ECMWF globális középtávú előrejelző modell (10 nap) A szinoptikus előrejelzés

20 ECMWF modell 12 órás előrejelzett nedvességi metszete
A szinoptikus előrejelzés

21 A GFS amerikai globális modell (50 km-es rácsfelbontás) ún. ensemble
előrejelzési produktuma (fáklyadiagramm) A szinoptikus előrejelzés

22 Ajánlott elektronikus irodalom
(elsősorban modell eredmények térképes megjelenítései vannak, de vannak észlelési adatok is) (ensemble előrejelzések) (frontanalízis és előrejelzés) és egyéb modellek eredményei (a GFS modell finomabb felbontású regionális változata. Kiemelten javasolt!!) (szondázási információk) (magyarországi radarfelvételek nagy időbeli felbontással és egyéb közhasznú meteorológiai információk) (az AMET portálja: sűrű észlelések, 36 órás műholdkép hurokfilmje, kifejezetten időjárással és annak tudományával kapcsolatos fórumok) A szinoptikus előrejelzés

23 A szinoptikus előrejelzés
Ajánlott irodalom Makainé Császár M.- Tóth P.: Szinoptikus meteorológia I-II., Budapest, 1978.(korlátozott példányszámban van a könyvtárban) Sándor V.-Wantuch F.: Repülésmeteorológia, OMSZ, Budapest, (meg is lehet vásárolni) Légkör c. tudományos folyóirat (nagyon sok hasznos szinoptikus meteorológiai esettanulmány) Szinoptikus meteorológia c. tantárgy régebbi jegyzetei az előadás és gyakorlat anyagából! A szinoptikus előrejelzés


Letölteni ppt "A SZINOPTIKUS ELŐREJELZÉS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések