Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A portfólió szerepe az új minősítési rendszerben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A portfólió szerepe az új minősítési rendszerben."— Előadás másolata:

1 A portfólió szerepe az új minősítési rendszerben

2  A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele  Az oktató-nevelő munka értékelésében egységes rendszer kialakítása  A minőség elismerése és jutalmazása  A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése  A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására A minősítési rendszer céljai

3  Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  A tanulás támogatása  A tanuló személyiségének fejlesztése, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Pedagóguskompetenciák, a portfólió értékelésének elemei

4  A tanulói csoportok alakulásának segítése, osztályfőnöki tevékenység  Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  Kommunikáció és szakmai együttműködés, probléma megoldás  Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógus kompetenciák, a portfólió értékelésének elemei

5 A portfólió olyan dokumentum-gyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai tevékenysége  a tények tükrében  a pedagógus reflexiói alapján A portfólió

6 1. Útmutató: oktatás.hu  Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  a minősítés alapdokumentuma 2. A megnyílt portfólió feltöltő felületének tanulmányozása  Intézményvezető engedélye alapján a tanár saját e-mail címére kapja a belépési kódot. 3. Saját portfólió mappa készítése  Dokumentumok gyűjtése, elkészítése, rendszerezése 4. E-portfólió anyagának feltöltése (pdf formátum) Az e-portfólió elkészítésének menete

7 1.Eredetiség nyilatkozat (1.sz. melléklet) 2.Szakmai önéletrajz 3.A nevelő-oktató munka dokumentumai 4.Pedagógiai szakmai és egyéb tevékenység bemutatása 5.Önálló alkotói, művészeti tevékenység bemutatása 6.Intézményi környezet rövid bemutatása 7.Szakmai életút értékelése A portfólió tartalma

8  Egyszerűsített változat:  Csoportprofil: 2-3 oldal  A csoportra adaptált tematikus terv: 5 oldal  A tematikus terv megvalósítását bemutató 10 óraterv  Teljes változat  A mesterfokozat eléréséhez Lehetőség kétféle változatra

9

10

11  Csoportprofil  Tematikus terv  Óratervek  Reflexiók  Hospitálási napló A nevelő-oktató munka dokumentumai

12  Létszám adatok  A csoport története  A csoportdinamika működése  A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása  Lépések a csoport megismerése ill. a megfelelő viszony kialakítása érdekében.  Tankönyvek, tananyagok, módszerek, IKT bemutatása  Pedagógus kompetenciák: 1-8 Csoportprofil

13  A pedagógus neve, szakja, intézménye  Műveltségi terület, tantárgy  A tanulási egység témája, cél- és feladatrendszere  A tanulási egység helye az éves fejlesztési folyamatban  Tantárgyi kapcsolatok  Felhasznált források  A téma órákra bontása  Pedagógus kompetenciák: 1-8  Reflexiók Tematikus terv (11. sz. melléklet)

14  Unit 3: Going Places  Culture Page: Quiz! – Famous Landmarks  Pp.33-46 A tanulási-tanítási egység témája

15 In this module students will …  learn language related to travelling by plane  learn to make requests and ask for permission  learn to express ability, obligation…  learn to write an e-mail asking for information  discuss different types of holiday and holiday destinations  learn to make comparisons  learn to write a descpription of a place A tanulási-tanítási egység cél rendszere

16  Vocabulary  Grammar  Intonation  Reading  Listening  Speaking  Writing  Functions A tanulási-tanítási egység feladatrendszere

17 1. Az óra témája: What’s your destination 2. Cél és feladatrendszer:  to learn how to behave and what to say at the check-in-desk  to learn words related to travelling 3. Didaktikai feladatok:  warm-up discussion  talking about pictures  listening, reading, practising the dialogues  answering questions Óraterv

18 4. Fejlesztendő készségek:  Speaking:  asking for and giving information  comparing pictures  perform diaogues  Listening:  people talking in different situations  Reading:  understanding & practising the 2 dialogues Óraterv

19 5. Tantárgyi kapcsolatok: Földrajz  Dubai, London Heathrow Airport 6. Felhasznált források:  Course Book: Traveller/pre-intermediate  Book: pp.34-35  Workbook: p.24-Task A 7. Óra menete/Tevékenység 8. Nevelési oktatási stratégia:  Módszerek, Tanulói munkaformák, Eszközök, IKT 9. Kompetenciák: 10. Reflexiók Óraterv

20 Idő (perc) TevékenységMódszerEszközökKom- peten ciák Reflexiók 5Warm-upT-Ss: ask answer Imagination experiences 1, 2, 3, 4, 5, 7 Kérdéseim re ötletes választ kaptam. Vigyázat! Nem szabad a Warm- upot elhúzni! 10DiscussionPair-workp.34: Pictures 5Listenig to the first dialogue L.Compr. Ask Ss questions to check CD player, CD Óravázlat

21 A pedagógus bemutató órát tart vagy órát látogat. Feltöltendő: 1 jegyzőkönyv  Angol óra látogatása  Szükséges adatok  Reflexiók (max. 1 oldal) - szakmai szempontok  Osztályfőnökként  Kompetenciák: 7, 1, 2, 3 Hospitálási napló (14. sz. melléklet)

22 A pedagógiai tevékenység elemzése 1. Leírás  A pedagógiai helyzet ismertetése 2. Elemzés/érvelés  A megvalósításához kapcsolódó magyarázatok, döntések indoklása 3. Önértékelés  sikeresek, tanulságok levonása, következtetés Reflexiók

23 Tematikus tervhez Óratervekhez Dolgozatok, témazárók elemzése (20. sz. m.) Hospitálási naplóbejegyzésekkel kapcsolatos reflexiók (19.sz. melléklet) Reflexiók

24  Az intézmény adatai  A tanulóközösségek, a tantestület profilja  Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai  A tanított tantárgy helyzete az intézményben  Az intézmény infrastruktúrája  Az intézmény társadalmi kapcsolatai Intézményi környezet rövid bemutatása

25  Szakmai fejlődésének bemutatása  Melyek azok a főbb mozzanatok, amelyek hozzájárultak jelenlegi oktatási, nyelvoktatási kultúrájához  Értékelés a pedagógiai kompetenciák figyelembevételével  Szakmai tervek, ezek megvalósításának módja Szakmai életút rövid értékelése

26  Projektterv  Tanmenet  Publikációs lista  Osztályfőnöki munkaterv  Tanulói profil  Fejlesztési terv  Egyéb dokumentum Szabadon feltölthető dokumentumok

27 1.Nyitó lap 2.Profil 3.Szakmai önéletrajz adatai 4.Nevelő oktató munka dokumentumai  Választási lehetőség: teljes/egyszerűsített változat  Csoportprofil  Tematikus terv – reflexió  Óratervek – egy bekezdésnyi reflexió  Egyéb dokumentumok (tankönyvi lecke, tanulói füzet, feladatlap stb.) A portfólió feltöltésének megkezdése

28  Tartalmazza-e a kompetenciák bizonyítására az összes alapdokumentumot?  A szabadon választott dokumentumok elősegítik-e, hogy az értékelők hiteles és teljes képet alkossanak?  Minden dokumentum megnyitható-e, a megfelelő formában (pdf. formátum) került-e feltöltésre, a video kép- és hangminősége megfelelő-e?  Az e-portfólió hiteles és átfogó képet nyújt-e? A portfólió egészének áttekintése

29 Mikor?  Ha a dokumentáció teljes a rendszer azonnal nyugtázza?  Sikeres átlépés a Pedagógus II. kategóriába?  Ha úgy gondoljuk, hogy a portfólió készítése során ill. benyújtása után emelkedett oktatásunk színvonala? A 7. lépés: Ünneplés! Ünneplés?

30  Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag  Petróczi Gábor igazgató, tanügyigazgatási szakértő honlapja: www.petroczigabor.hu  Szűrné Pápay Ágnes (Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese) megnyitott és megkezdett e- portfóliója Előadásomhoz felhasznált segédletek

31 „Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan.” Nikos Kazantzakis Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A portfólió szerepe az új minősítési rendszerben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések