Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Távközlési szolgáltatás általános bemutatása Készítette: Rádi Eszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Távközlési szolgáltatás általános bemutatása Készítette: Rádi Eszter."— Előadás másolata:

1 Távközlési szolgáltatás általános bemutatása Készítette: Rádi Eszter

2 D EFINÍCIÓ Olyan adatcsere, amely elektronikus eszközök segítségével valósul meg valamely hálózaton. (közvetett komm.)

3 K APCSOLATOK, KÖLCSÖNHATÁSOK Üzleti élet – „e-mail nélkül megáll a világ” Közlekedéshez hasonlóan: Kereskedelem Logisztika Termelés

4 T EVÉKENYSÉGE Alaptevékenysége az adattovábbítás Csatornái: Internet – vezetékes, mobil Telefon – vezetékes, mobil Rádió, televízió Eszközei E-mail, telefonbesz., sms, mms, fax stb.

5 C SOPORTOSÍTÁSOK Cél szerint: kereskedelmi, szórakoztató, üzleti Iránya szerint: egyirányú, kétirányú

6 S PECIÁLIS PIAC Szabványosítás Összekapcsolás

7 Az állam és a verseny szerepe a távközlésben Készítette: Erdei Mónika

8 A távközlés fő tevékenységei Távközlés: „hálózatok összessége” Hálózatok lehetnek: közcélúak és saját célúak Fő tevékenységei: a vezetékes és a mobil távbeszélő-szolgáltatás, a személyhívó, a távíró, rádió és TV műsorsugárzás, szétosztás, zavarelhárítás, kábeles műsorelosztás, adattovábbítás

9 Kormányzati szerepvállalás Magánkezdeményezések – piaci szereplők – állami beavatkozás Állam szerepe:  a környezeti feltételek megteremtése (jogi szabályozás, gazdasági környezet, infrastruktúra biztosítása,  a gazdasági szférában a versenyképes megoldások kifejlesztésének támogatása.  információs társadalom céljainak megfogalmazása,  irányítási- és eszközrendszerének kialakítása a megvalósítás menedzselésében.

10 Az állammal szembeni elvárások a piaci szereplők szabályozása az egyenlő versenyfeltételek biztosítása fogyasztóvédelem nemzetközi kötelezettségek teljesítése az EU-konform intézményrendszer kialakítása

11 Az állam konkrét feladatai kialakítja az elektronikus hírközlés-politikát irányítja az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátását. a fogyasztói érdekek érvényre juttatása; a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapítása és felülvizsgálata; rendelkezik a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatokat ellátó hatóság szervezetéről és működéséről, irányításáról, feladatairól; meghatározza az elektronikus hírközlés biztonságának alapelveit, meghatározza a nemzetbiztonsági érdekek érvényesítéséhez szükséges feltételeket, ellátja a jogszabályban meghatározott további feladatokat.

12 Egységes Hírközlési Törvény: 1. 1992-es törvény Változások: ma a 2003. évi C. tv. van érvényben Intézményi rendszer felépítése Nemzeti Hírközlési Hatóság - együttműködik: Versenyhatósággal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel nem polgári célú hatósággal Tanács:  Nemzeti Hírközlési Hatóság vezetése

13 Technikai fejlődés - versenytényezők párhuzamos szolgáltatók, szélesedik a piac, A rádiótelefon szolgáltatások: a beszédcélú felhasználás, írásos üzenet és adattovábbítás eszköze, A műsorszórás területén új technológiák alkalmazása és ahhoz a frekvenciagazdálkodási feltételek megteremtése, A kábel tv hálózatok fejlődése, műholdas műsorok vételének széleskörű elterjedése

14 Szolgáltatási verseny szereplői két dimenzió  távközlési szolgáltatók érdekcsoportjainak vetélkedése  fogyasztókkal kapcsolatban megnyilvánuló verseny Piaci szereplők - versenytársak  A Magyar Telekom Csoport tagjai – távközlés teljes spektrumát kínálják az egyéni, a kis-, közép- és nagyvállalati ügyfeleknek.  Invitel tagvállalatai – minden piacon versenyez.  Telenor – a mobilpiacon versenyez  Vodafone Magyarország Rt. – a mobilpiacon versenyez  UPC Magyarország Kft. – a kábeltelevíziós piacon piacvezető, szélessávú internet-hozzáférés, (chello), és jelen van a vezetékes telefonpiacon is.

15 TÁVKÖZLÉS – A SZOLGÁLTATÁSCSOPORT MEGSZERZÉSÉNEK, FENNTARTÁSÁNAK FELTÉTELEI, ÁLLAMI ÉS EU- S DIREKTÍVÁK, JOGI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET Előadó: Tenke András

16 A TÁVKÖZLÉSI PIAC JELENLEGI SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE AZ E URÓPAI U NIÓBAN Közösségi távközlés fejlődésének szakaszai: Liberalizáció (két fázis, 1: 1987-1992 -> cél: belső piac kiterjesztése a távközlési ágazatra 2: 1992-1998 -> liberalizáció kiterjesztése az összes távközlési infrastruktúrára és szolgáltatásra) Fenntartható verseny kialakítása (1998-2003 piaci verseny megszilárdítása, liberalizációs szabályozási csomag teljes érvényesülése, ezzel kapcsolatos visszatérő problémák) Konszolidáció (2003-, fő feladat a piaci viszonyok konszolidálása, erőteljes centralizációs törekvés)

17 A KÖZÖSSÉG ÚJ TÁVKÖZLÉS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓJA, A KONSZOLIDÁCIÓS SZABÁLYOZÁSI CSOMAG Többéves munka eredménye Hat irányelvből és egy döntésből álló intézkedéscsomag Négy fő cél elérésére törekszik: 1. egyszerű átlátható rendszer 2. egységes jogi keret 3. rugalmasabb és hatékonyabb versenyszabályozás 4. egységes piacszabályozás, centralizált szabályozás

18 Lehet-e és hogyan az adott szolgáltatáscsoport hatékonyságát mérni? Hol és mikor lehet beavatkozni? Ha nem lehet, miért nem? - Távközlés Ballai Zoltán

19 Magyarország helyzete a hatékony távközlésben Hazánk szinte az utolsó helyen hatékonyabb befektetési módok Érdekes eredmény – Oroszország

20 Hatékony verseny szabályozása Szabályozási keretrendszer Területek szabályozása Szabályozás korlátozása

21 Állam szerepe a modern távközlésben Internetet elérhetősége Gyorsuló a netezők A cél

22 TÁVKÖZLÉS – MI A SZEREPE A TECHNOLÓGIÁNAK Előadó: Szepesvári Tamás

23 TECHNOLÓGIA SZEREPE Távközlés, kommunikáció fogalma A távközlés vagy telekommunikáció a kommunikáció lehetőségének kibővítése nagyobb távolságokra, anélkül, hogy az információ eredeti hordozóját kísérelnénk meg áthelyezni Újdonságok a technológia fejlődésének köszönhetően fax, mobil, mms, kamera, GPS Műholdak szerepe

24 TECHNOLÓGIA SZEREPE Mobil távközlés rövid fejlődéstörténet Telekommunikációs piac jövője, fejlődésének iránya a szolgáltatóknak a jövőben az értéknövelt szolgáltatásokra kell fektetniük a hangsúlyt hagyományos szereplők és az online piac újoncai közötti verseny

25 TECHNOLÓGIA SZEREPE Democrats generally support government policies that benefit working class families, seek more corporate regulation, and less government influence over the individual. Democrats favor a government that supports lower and middle-income families and workers through higher taxes for corporations and the wealthy. They strongly support government entitlement programs such as social security and healthcare. In social matters, Democrats emphasize personal choice, privacy, and liberty. Disadvantages of Democracy It's a form of might-makes-right mob rule, where laws are imposed on the minority by the majority. If you are in the minority, and no higher rules protect you (like a constitution), you are utterly subject to majority rule. It allows every member of the society/group to participate in the process, whether they understand the issues being decided or not.

26 K ÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK SZEREPE A SZOLGÁLTATÁSCSOPORTBAN Előadó: Tenke András

27 T ÁVKÖZLÉS PÉNZÜGYI LEHETŐSÉGEINEK ELEMZÉSE beruházási költségek hálózatépítési költségek licencdíjak amortizáció tőkeköltség működési költségek: üzemeltetési karbantartási marketing költségek

28 T ELEKOMMUNIKÁCIÓ – E GY KONKRÉT SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA Előadó: Cserjés Ádám

29 S ZOLGÁLTATÁS Alapszolgáltatás Hanghívás és az SMS Kiegészítő szolgáltatások MMS E-mail Hangposta Videó telefonálás Konferencia szolgáltatás Fizetés Mobil Tv

30 A PIAC Piaci részesedések Magyar Telekom: 45% Pannon / Telenor: 33% Vodafone: 22% Telített piac Nagy vállalatok

31 S ZÁLLÍTÓK Szolgáltatást biztosító berendezések: Ericsson Alcatel Hp Sun A felhasználói eszközök : Lg Motorola Nokia Samsung Sony Ericsson

32 V ERSENY Legfontosabb tényezők: Ár Minőség Extra szolgáltatások Helyettesítő termékek: VOIP szolgáltatások


Letölteni ppt "Távközlési szolgáltatás általános bemutatása Készítette: Rádi Eszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések