Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kultúra fogyasztás sajátosságai és változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kultúra fogyasztás sajátosságai és változásai"— Előadás másolata:

1 A Kultúra fogyasztás sajátosságai és változásai

2 A vizsgált korosztály korévenként 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban (fő)
A Központi Statisztikai Hivatal által kiadott jelentés alapján megállapítható, hogy négy év alatt 182 969 fővel csökkent a vizsgált populáció.

3 Korfa 2050 – korévenként Forrás: KSH

4 A fiatalok családi állapot szerinti megoszlása (a kérdésre választ adók százalékában)
Az ábrán látszik, hogy a házasságban élő nők aránya minden korosztályban magasabb, mint a férfiaké.

5 A gyerekszám és az életkor kapcsolata kapcsolata (százalékos megoszlás, 2000)
Ezen és a következő két ábrán megfigyelhető az a folyamat, hogy a gyermekvállalás időpontja egyre inkább kitolódik, miközben folyamatosan növekszik azoknak az aránya, akik 30 éves kor alatt egyáltalán nem vállalnak gyereket.

6 A gyerekszám és az életkor kapcsolata kapcsolata (százalékos megoszlás, 2004)

7 A gyerekszám és az életkor kapcsolata kapcsolata (százalékos megoszlás, 2008)

8 Szegénységi arány korcsoportok szerint ( 2003, 2007,2009) %-ban
Összesen 11,7 11,0 12,3 0-15 17,3 16,6 23,1 16-24 13,0 13,8 21,1 25-49 11,1 10,9 12,5 50-64 7,4 8,8 8,6 65- 8,2 9,8 5,3 Forrás: KSH

9 A 20 év alatti eltartott gyermeket nevelő (és az ország összes) háztartásainak jellemzői 2004-ben
Megnevezés háztartásszám áltagos háztartásnagyság, fő egy háztartásra jutó éves nettó jövedelem, Ft egy főre jutó éves nettó jövedelem forint az országos átlag %-ban gyermekes háztartások összesen 4,03 80,5 ebből csak a háztartásfő aktív 3,87 72 a háztartásfőn kívül már aktív kereső is van a háztartásban 4,14 97,2 nincs aktív kereső a háztartásban 4,19 43,3 Ország összesen 2,61 100 Forrás: KSH

10 Az oktatásban résztvevő fiatalok aránya, 2000 – 2008 (a kérdésre választ adók százalékában)
A világ fejlett országainak oktatáspolitikájában mind nagyabb hangsúlyt kap az élethosszig tartó tanulás (Life long learning) elve, és az erre való törekvés. Ezzel kapcsolatban, elöljáróban mindenképpen érdemes kiemelni, hogy felmérésünk tanúsága alapján a még tanuló magyar fiatalok átlagosan 22 éves korukig akarnak tanulni; ezen belül is a legfiatalabbak (a 15 és 19 év közöttiek) 21 és fél éves korukig. A 2008-as adatok azt mutatják, hogy tart az expanzió folyamata: a teljes sokaságból 2000-ben 34, 2004-ben 40, 2008-ban 46 százaléknyian jártak iskolába az adatfelvétel idején.

11 Az oktatásban résztvevő fiatalok aránya, 2008 (a kérdésre választ adók százalékában)
A világ fejlett országainak oktatáspolitikájában mind nagyabb hangsúlyt kap az élethosszig tartó tanulás (Life long learning) elve, és az erre való törekvés. Ezzel kapcsolatban, elöljáróban mindenképpen érdemes kiemelni, hogy felmérésünk tanúsága alapján a még tanuló magyar fiatalok átlagosan 22 éves korukig akarnak tanulni; ezen belül is a legfiatalabbak (a 15 és 19 év közöttiek) 21 és fél éves korukig. A 2008-as adatok azt mutatják, hogy tart az expanzió folyamata: a teljes sokaságból 2000-ben 34, 2004-ben 40, 2008-ban 46 százaléknyian jártak iskolába az adatfelvétel idején.

12 Az apa legmagasabb iskolai végzettsége
Az iskolai oktatásban részt vevő 15–29 éves fiatalok aránya az apa iskolai végzettsége szerint (A teljes minta százalékában) Az apa legmagasabb iskolai végzettsége általános iskola szakmunkás­ képző érettségi felsőfok szakmunkásképző 9 7 3 1 szakközépiskola, technikum 13 14 gimnázium 8 18 főiskola 2 egyetem 15

13 Milyen szinten beszéli az alábbi nyelveket? (százalékos megoszlás)
A legnépszerűbb tanulási cél a nyelvtanulás. A vizsgálatban részt vevők közel kétharmada (60%) állította, hogy beszél valamilyen idegen nyelvet, de ez természetesen nem jelent semmit arra nézve, hogy milyen szinten beszéli az adott nyelvet. Ha kicsit alaposabban vizsgáljuk meg a fiatalok nyelvtudását, akkor azt tapasztaljuk, hogy a magyar fiatalok gyakorlatilag angolul és a németül beszélnek (ha beszélnek). Ugyanakkor a nyelvet igazán jól (felsőfokon) beszélők aránya az angol és a német esetében sem jelentős.

14 Angol nyelven beszélők régiónként (százalékos megoszlás)
A legnépszerűbb tanulási cél a nyelvtanulás. A vizsgálatban részt vevők közel kétharmada (60%) állította, hogy beszél valamilyen idegen nyelvet, de ez természetesen nem jelent semmit arra nézve, hogy milyen szinten beszéli az adott nyelvet. Ha kicsit alaposabban vizsgáljuk meg a fiatalok nyelvtudását, akkor azt tapasztaljuk, hogy a magyar fiatalok gyakorlatilag angolul és a németül beszélnek (ha beszélnek). Ugyanakkor a nyelvet igazán jól (felsőfokon) beszélők aránya az angol és a német esetében sem jelentős.

15 A háztartások egy fogyasztási egységre jutó átlagjövedelme, régiók szerint (forint átlagok)
Közigazgatási régiók Egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem 2004 (Ft) Egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem 2008 (Ft) Közép-Magyarország 79 119 Közép-Dunántúl 68 328 75 612 Nyugat-Dunántúl 69 268 74 799 Dél-Dunántúl 57 438 67 140 Észak-Magyarország 51 465 62 940 Észak-Alföld 54 078 57 078 Dél-Alföld 59 193 64 328 Átlagosan 63 753 74 728 Az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem átlagosan 17 százalékkal nőtt 2004 óta, ugyanakkor a fogyasztói-árindex 23 százalékkal. A nettó jövedelemnövekedés üteme a közép-magyarországi régióban jóval magasabb volt, mint az átlag, ott 30 százalékkal nőtt az ekvivalens jövedelem. Az önállóak között az ekvivalens átlag 81 ezer forint, az eltartottak esetében pedig 72 ezer. A különbség szignifikáns

16 A soha nem látogatott intézmények korcsoport szerint 2004-ben és 2008-ban
15–19 éves 20–24 éves 25–29 éves 2004 2008 könyvesbolt 34 38 33 36 video-, dvd-kölcsönző 47 62 49 65 58 67 könyvtár 28 30 42 43 53 multiplex 21 27 23 29 art-mozi 68 70 72 múzeum, kiállítás 35 41 hangverseny 76 77 80 81 színház 40 45 51 opera 86 89 87 90 A megkérdezett fiatalok között – a korábbi felmérések eredményéhez hasonlóan – szép számmal találunk olyanokat, akik soha nem látogatnak meg bizonyos kulturális intézményeket. Legkevesebben az elitkultúrához tartozó színtereket látogatják, korosztálytól függetlenül meghaladja a 70 százalékot az art mozikat, operát, komolyzenei koncerteket soha nem látogatók aránya. A fiatalok mintegy 20 százaléka még multiplex moziban sem járt soha. A multiplex mozikat érthető módon legkevésbé a községekben élők és a 25–29 éves korosztályhoz tartozók látogatják. A fiatalok által részben használt, az ún. „elitkultúrához” tartozó kulturális téren kívül léteznek olyan „szubkulturálisnak” nevezhető terek, amelyek már egyértelműbben az ifjúsági kultúra részei. Ezek egyrészt a beszédcselekvés helyszínei (kocsma, kávéház stb.), másrészt a könnyed vagy igényes szórakoztatás színterei (pl. diszkó, jazz-klub). Ezeket a tereket azonban eltérő rendszerességgel tudják használni a fiatalok. A 15–29 évesek – átlagosan – 80 naponként jutnak el kávéházba, hetven naponként sörözőbe, és 130 naponként étterembe

17 havonta vagy gyakrabban
A havonta vagy gyakrabban látogatott kulturális intézmények (az adott intézményt havonta vagy gyakrabban látogatók százalékos aránya Budapesten) havonta vagy gyakrabban ritkábban szinte soha színházba 6 67 27 art moziba, néz művészfilmeket moziban? 46 48 más moziba vagy multiplexbe? 28 62 10 könyvtárba? 21 33 komolyzenei hangversenyre? 3 64 könyvesboltba? 19 58 23 kiállításra, múzeumba? 8 videó-, dvd-kölcsönzőbe? 15 52 operába? 1 26 73 kávéházba, teázóba, presszóba? 35 sörözőbe, borozóba, kocsmába? 31 étterembe 25 14

18 Látogatási index Budapesten
nap kávéházba, teázóba, presszóba 28 sörözőbe, borozóba, kocsmába 29 könyvtárba 50 multiplexbe 52 könyvesboltba 64 videó-, dvd-kölcsönzőbe 71 kiállításra, múzeumba 120 színházba 130 art moziba 161 komolyzenei hangversenyre 235 operába 371

19 Látogatási index Országosan
nap kávéházba, teázóba, presszóba 70 sörözőbe, borozóba, kocsmába 50 könyvtárba 90 multiplexbe könyvesboltba 130 videó-, dvd-kölcsönzőbe 100 kiállításra, múzeumba 200 színházba 220 art moziba 261 komolyzenei hangversenyre 300 operába +400

20 Volt-e valaha a következő helyeken
Volt-e valaha a következő helyeken? (százalékos megoszlás azok körében, akik voltak már Budapesten) A 2008-ban lefolytatott kutatás során érdeklődtünk először arról, hogy a Magyarország történelmében fontos szerepet játszó városokba, helyszínekre eljutottak-e a fiatalok. A válaszolók három százaléka nem volt még Budapesten, és 13 százalékuk kizárólag az iskolával jutott el a fővárosba. Tihanyba 38 százalékuk nem látogatott el még soha, akik pedig már voltak a Balaton parti városban, azok közül 12 százalék az iskolájával jutott el oda. Esztergomot a fiatalok 40 százaléka nem látta eddig, akik pedig jártak már ott, azoknak 23 százaléka iskolai kirándulást tett a városba. A budapesti nevezetességek közül az Országházban a fiatalok 42 százaléka, fővárosiaknak fele nem volt még, az azt belülről megtekintők fele pedig ugyancsak az iskolájával tett parlamenti látogatást. A Budai Várat a fiatalok negyede nem látta eddig, s elgondolkodtató, hogy a fővárosban élőknek négy százaléka sem volt még a Várban. A jelentősebb – budapesti – múzeumok közül a Szépművészeti Múzeumban a megkérdezettek több mint fele, a budapestiek negyede még soha nem járt, és a múzeumi látogatáson részt vettek közt egyharmad azoknak az aránya, akik ezt kizárólag iskolai szervezésben tették. A Nemzeti Múzeumba a fiatalok kétötöde nem látogatott még el. A fővárosban élők 17 százaléka mondta, hogy még nem volt ebben az intézményben. Itt is egyharmad azok aránya, aki csupán az iskola keretein belül jutottak el ide. A főváros egyik új nevezetességében, a Művészetek Palotájában kétharmaduk, a budapestiek több mint ötven százaléka még nem soha nem volt. Egy negyedük az iskolával nézte meg a kulturális élet egyik fellegvárát. A Puskás Stadiont a fiatalok háromnegyede nem látta belülről. Megállapítható, hogy az iskola kultúraközvetítő szerepe és felelőssége meghatározó. A családok kulturális terek használatára irányuló nevelő hatása – elsősorban a községekben élők és a szakmunkás, valamint az annál alacsonyabb szintű végzettséggel rendelkező szülők gyermekei esetében – meglehetősen csekély és esetleges.

21 Közép-Magyarország - volt-e valaha a következő helyeken
Közép-Magyarország - volt-e valaha a következő helyeken? (százalékos megoszlás azok körében, akik voltak már Budapesten) A 2008-ban lefolytatott kutatás során érdeklődtünk először arról, hogy a Magyarország történelmében fontos szerepet játszó városokba, helyszínekre eljutottak-e a fiatalok. A válaszolók három százaléka nem volt még Budapesten, és 13 százalékuk kizárólag az iskolával jutott el a fővárosba. Tihanyba 38 százalékuk nem látogatott el még soha, akik pedig már voltak a Balaton parti városban, azok közül 12 százalék az iskolájával jutott el oda. Esztergomot a fiatalok 40 százaléka nem látta eddig, akik pedig jártak már ott, azoknak 23 százaléka iskolai kirándulást tett a városba. A budapesti nevezetességek közül az Országházban a fiatalok 42 százaléka, fővárosiaknak fele nem volt még, az azt belülről megtekintők fele pedig ugyancsak az iskolájával tett parlamenti látogatást. A Budai Várat a fiatalok negyede nem látta eddig, s elgondolkodtató, hogy a fővárosban élőknek négy százaléka sem volt még a Várban. A jelentősebb – budapesti – múzeumok közül a Szépművészeti Múzeumban a megkérdezettek több mint fele, a budapestiek negyede még soha nem járt, és a múzeumi látogatáson részt vettek közt egyharmad azoknak az aránya, akik ezt kizárólag iskolai szervezésben tették. A Nemzeti Múzeumba a fiatalok kétötöde nem látogatott még el. A fővárosban élők 17 százaléka mondta, hogy még nem volt ebben az intézményben. Itt is egyharmad azok aránya, aki csupán az iskola keretein belül jutottak el ide. A főváros egyik új nevezetességében, a Művészetek Palotájában kétharmaduk, a budapestiek több mint ötven százaléka még nem soha nem volt. Egy negyedük az iskolával nézte meg a kulturális élet egyik fellegvárát. A Puskás Stadiont a fiatalok háromnegyede nem látta belülről. Megállapítható, hogy az iskola kultúraközvetítő szerepe és felelőssége meghatározó. A családok kulturális terek használatára irányuló nevelő hatása – elsősorban a községekben élők és a szakmunkás, valamint az annál alacsonyabb szintű végzettséggel rendelkező szülők gyermekei esetében – meglehetősen csekély és esetleges.

22 Volt-e valaha a következő helyeken (százalékos előfordulás Budapesten élők között)

23 A szabadidő eltöltésének helyszínei hétvégén és hétköznap (százalékos előfordulás Budapesten)

24 Mivel tölti a szabadidejét
Mivel tölti a szabadidejét? (több válasz lehetséges, a kérdésre választ adók százalékában) A baráti kör léte alapvető és meghatározó. Az Ifjúság2008 adatai azt mutatják, hogy minél fiatalabb korcsoportba tartozik a kérdezett, annál több időt tölt barátaival, valamint annál több a baráti kapcsolata. Különösen a hétvégi cselekvésben jelenik meg a baráti együttlét. Érdemes azonban megfigyelni, hogy ennek ellenére milyen fontosak azok a tevékenységek, amelyekhez nincs szükség barátokra, társakra (tévénézés, zenehallgatás, olvasás). Az is kitűnik az adatokból, hogy a szabadidő eltöltése gyakran okoz nehézséget, erre utal „a semmi különöset, csak úgy elvagyok” kategória 18 százalékos aránya. Ez egyébként jellemzőbb a férfiakra és hétvégén a községben élőkre.

25 Hol tölti leggyakrabban szabadidejét egy hétköznapon
Hol tölti leggyakrabban szabadidejét egy hétköznapon? (korcsoportok szerint Budapestiek) 15-19 éves 20-24 éves 25-29 éves otthon 91 90 89 barátoknál 72 58 53 rokonoknál 9 11 16 utcán 4 3 bevásárlóközpontban 7 8 klubban, művelődési házban 1 kocsmában 6 valamilyen kulturális intézményben 5 sportpályán 12 moziban 10 egyéb helyen nincs szabadideje

26 Hol tölti leggyakrabban szabadidejét egy hétköznapon
Hol tölti leggyakrabban szabadidejét egy hétköznapon? (iskolai végzettség szerint Fővárosiak) legfeljebb 8 általános szakmunkásképző érettségi diploma otthon 91 90 89 87 barátoknál 72 60 52 57 rokonoknál 12 16 11 15 utcán 5 2 4 bevásárlóközpontban 8 6 7 klubban, művelődési házban 3 kocsmában valamilyen kulturális intézményben 14 sportpályán 10 13 moziban egyéb helyen 1 nincs szabadideje

27 Hol tölti leggyakrabban szabadidejét egy hétvégén?
(korcsoportok szerint Fővárosiak) 15-19 éves 20-24 éves 25-29 éves otthon 84 83 88 barátoknál 81 74 68 rokonoknál 16 22 25 utcán 3 2 bevásárlóközpontban 14 8 klubban, művelődési házban 6 kocsmában 5 valamilyen kulturális intézményben 13 12 sportpályán 9 11 7 moziban 15 egyéb helyen 4 nincs szabadideje 1

28 A szabadidő eltöltésének helyszínei hétvégén és hétköznap (százalékos előfordulás Fővárosiak)

29 Hol tölti el a szabadidejét
Hol tölti el a szabadidejét? (több válasz lehetséges, a kérdésre választ adók százalékában) A hétköznapi és a hétvégi szabadidő-eltöltés helyszínét tekintve jóval kisebb az eltérés, mint amit előzetesen feltételeztünk. Az otthoni szabadidő-eltöltésnek továbbra is primátusa van, lényeges elmozdulás csak a baráti társaság esetében érzékelhető, hiszen 52-ről 64 százalékra növekedett azok aránya, akik barátaikkal (is) együtt töltik a szabadidejüket. A különböző kulturális terek közül a mozi a legkedveltebb (4-ről 8 százalékra nő a hétvégi látogatás aránya), de általában is elmondható, hogy minden lehetséges helyszín „használata” növekszik egy-két százalékkal. A hétköznap rendelkezésre álló szabadidő eltöltésének módja függ a fiatalok életkorától és a lakóhelyük településtípusától. A legfiatalabb korosztályhoz tartozók 60 százaléka, míg a 25–29 évesek mindössze 43 százaléka tölti hétköznapon baráttal a szabadidejét. És hasonló lineáris összefüggés mutatható ki az állandó lakhely szerinti településtípusa szerint. Minél kisebb településen él a megkérdezett, annál kevésbé valószínű, hogy barátokkal tölti az idejét hétköznap.

30 Sokan szokták összehasonlítani a mostani és az előző (Kádár) rendszert
Sokan szokták összehasonlítani a mostani és az előző (Kádár) rendszert. Véleménye szerint a következő szempontok szerint összehasonlítva melyik rendszer a jobb: az előző vagy a mostani? (a kérdésre válaszolók százalékában, illetve ±100 fokú skála átlagai) Az adatokból nagyon vegyes kép bontakozik ki, amelyet a tanulmánykötetben érdemes részletesen, többdimenziós statisztikai eljárásokkal is megvizsgálni. Összességében megállapítható, hogy a válaszoló magyar fiataloknak (csak) 51 százaléka véli úgy, hogy a mai rendszer jobb az előzőnél. A megélhetéssel, a létbiztonsággal kapcsolatos kérdések esetében egyértelmű a Kádár-korszak primátusa (pl. szociális biztonság, munkalehetőségek), míg a fiatalok élethelyzetével kapcsolatos kérdések (szórakozás, felsőoktatási intézménybe járási lehetősége) esetében inkább a mostani rendszerrel szimpatizálnak a 15–29 évesek. Első ránézésre úgy tűnik, hogy a Kádár-korszak többszörös kompromisszumokra épülő, de viszonylagos szociális biztonságot nyújtó karaktere maradt meg leginkább a társadalom kollektív emlékezetében.

31 A következő kijelentések közül melyik áll a legközelebb az Ön véleményéhez…? (életkori kategóriák szerint, százalékban) A politikai szocializációs vizsgálatok hagyományosan elemzik a társadalom demokráciához és a diktatúrákhoz való viszonyát. A nagymintás ifjúsági vizsgálatok során most először tettük fel mi is ezt a kérdést. A Kádár-korszakkal kapcsolatos ambivalens vélekedések után talán nem is annyira váratlan, hogy a 15–29 évesek 14 százaléka azon a véleményen van, miszerint bizonyos körülmények között egy diktatúra jobb, mint a demokrácia, további közel egyharmaduk számára pedig gyakorlatilag lényegtelen, hogy demokratikus vagy diktatórikus körülmények között él-e. Az is feltűnő, hogy 14 százalék nem tudja eldönteni, hogy melyik állítás az inkább megfelelőbb.

32 A következő kijelentések közül melyik áll a legközelebb az Ön véleményéhez…? (életkori kategóriák szerint, százalékban) A politikai szocializációs vizsgálatok hagyományosan elemzik a társadalom demokráciához és a diktatúrákhoz való viszonyát. A nagymintás ifjúsági vizsgálatok során most először tettük fel mi is ezt a kérdést. A Kádár-korszakkal kapcsolatos ambivalens vélekedések után talán nem is annyira váratlan, hogy a 15–29 évesek 14 százaléka azon a véleményen van, miszerint bizonyos körülmények között egy diktatúra jobb, mint a demokrácia, további közel egyharmaduk számára pedig gyakorlatilag lényegtelen, hogy demokratikus vagy diktatórikus körülmények között él-e. Az is feltűnő, hogy 14 százalék nem tudja eldönteni, hogy melyik állítás az inkább megfelelőbb.

33 Mennyire van lehetősége a fiataloknak beleszólni a közügyekbe
Mennyire van lehetősége a fiataloknak beleszólni a közügyekbe? (a kérdésre válaszolók százalékában) A politika iránti csekély affinitás összefüggésben lehet azzal is, hogy a vizsgált korosztály döntő többsége, nagyjából háromnegyede úgy érzi, hogy a politikusokat nem érdekli igazán a fiatalok véleménye. Úgy érzik, hogy az országos politikusok még a helyi politikusoknál is kevésbé figyelnek az ifjúság álláspontjára. Ez azt is maga után vonja, hogy a 15–29 évesek úgy vélekednek, alapvetően nincs beleszólásuk a közügyekbe, különösen az országos ügyekbe. Hipotézisünkkel ellentétben, az állandó lakhely szerinti település típusától független, hogy miként vélekednek a fiatalok a közügyekbe való beleszólás lehetőségéről. Elmondható azonban, hogy minél magasabb iskolai végzettségű a kérdezett – és ezzel párhuzamosan minél jobban érdeklődik a politika iránt –, annál nagyobb valószínűséggel állítja, hogy a fiataloknak van lehetőségük beleszólni az országos, illetve a helyi közügyekbe. Ugyanakkor még a diplomásoknak is csak 27, illetve 21 százaléka vélekedik pozitívan a politikai aktivitás esetleges eredményéről. A 15−29 éveseknek egyébként 52 százaléka szokott tájékozódni a helyi közügyekben. Akik tájékozódnak, azok kétszer akkora arányban vélekednek a politikába való beleszólás pozitív lehetőségeiről, illetve arról, hogy a politikusokat mennyire érdekli a 15–29 évesek véleménye.

34 Közép-Magyarország - Mennyire van lehetősége a fiataloknak beleszólni a közügyekbe? (a kérdésre válaszolók százalékában) A politika iránti csekély affinitás összefüggésben lehet azzal is, hogy a vizsgált korosztály döntő többsége, nagyjából háromnegyede úgy érzi, hogy a politikusokat nem érdekli igazán a fiatalok véleménye. Úgy érzik, hogy az országos politikusok még a helyi politikusoknál is kevésbé figyelnek az ifjúság álláspontjára. Ez azt is maga után vonja, hogy a 15–29 évesek úgy vélekednek, alapvetően nincs beleszólásuk a közügyekbe, különösen az országos ügyekbe. Hipotézisünkkel ellentétben, az állandó lakhely szerinti település típusától független, hogy miként vélekednek a fiatalok a közügyekbe való beleszólás lehetőségéről. Elmondható azonban, hogy minél magasabb iskolai végzettségű a kérdezett – és ezzel párhuzamosan minél jobban érdeklődik a politika iránt –, annál nagyobb valószínűséggel állítja, hogy a fiataloknak van lehetőségük beleszólni az országos, illetve a helyi közügyekbe. Ugyanakkor még a diplomásoknak is csak 27, illetve 21 százaléka vélekedik pozitívan a politikai aktivitás esetleges eredményéről. A 15−29 éveseknek egyébként 52 százaléka szokott tájékozódni a helyi közügyekben. Akik tájékozódnak, azok kétszer akkora arányban vélekednek a politikába való beleszólás pozitív lehetőségeiről, illetve arról, hogy a politikusokat mennyire érdekli a 15–29 évesek véleménye.

35 Mennyire bízik a(z) …. (-/+100-ig terjedő négyfokú skála átlagai)
A hétköznapi és a hétvégi szabadidő-eltöltés helyszínét tekintve jóval kisebb az eltérés, mint amit előzetesen feltételeztünk. Az otthoni szabadidő-eltöltésnek továbbra is primátusa van, lényeges elmozdulás csak a baráti társaság esetében érzékelhető, hiszen 52-ről 64 százalékra növekedett azok aránya, akik barátaikkal (is) együtt töltik a szabadidejüket. A különböző kulturális terek közül a mozi a legkedveltebb (4-ről 8 százalékra nő a hétvégi látogatás aránya), de általában is elmondható, hogy minden lehetséges helyszín „használata” növekszik egy-két százalékkal. A hétköznap rendelkezésre álló szabadidő eltöltésének módja függ a fiatalok életkorától és a lakóhelyük településtípusától. A legfiatalabb korosztályhoz tartozók 60 százaléka, míg a 25–29 évesek mindössze 43 százaléka tölti hétköznapon baráttal a szabadidejét. És hasonló lineáris összefüggés mutatható ki az állandó lakhely szerinti településtípusa szerint. Minél kisebb településen él a megkérdezett, annál kevésbé valószínű, hogy barátokkal tölti az idejét hétköznap.

36 Ahhoz, hogy valaki jó állampolgár legyen, mennyire fontos, hogy … (0-100-ig terjedő skála átlagai)
A magyar 15–29 éves fiatalok szerint ahhoz, hogy valaki jó állampolgár legyen, mindenekelőtt törvénytisztelőnek kell lennie, illetve fizetnie kell az adókat és járulékokat. E két szempont messze megelőz minden más dimenziót, és azt jelzi, hogy – a sokat szidott – iskolai és családi szocializáción keresztül e két alapérték áthagyományozódik a fiatalokra. Ezen két szempont megmagyarázza azt is, hogy a Nyugat-Európában egyébként teljesen bevett polgári engedetlenség és bojkott-felhívások miért nem tudtak Magyarországon gyökeret ereszteni. A második csoportba a 70 pontot meghaladó, de 80 pontot el nem érő, azaz továbbra is inkább fontos szempontok tartoznak, így az önálló véleményalkotás és a szavazáson való részvétel. Itt azonban érdemes felhívni a figyelmet egy látszólagos ellentmondásra. Bár a 15–29 évesek tisztában vannak azzal, hogy közügyekben önálló véleményt kellene alkotniuk, sőt részt kellene venniük a választásokon, a valós részvételi hajlandóság – mint majd látni fogjuk – mégis rendkívül alacsony e korosztályon belül. A norma és a napi rutin tehát nem mindig kapcsolódik össze. A harmadik csoportot egy 5 szempontot tartalmazó középmezőny alkotja, míg az utolsó tényező, az aktív politizálás, a legkevésbé fontos a korosztály számára. Ami persze nem is meglepő, ha figyelembe vesszük a politikai érdeklődés alacsony szintjét.

37 A szervezetekhez való kapcsolódás jellegzetességei (százalékos megoszlás a kérdésre választ adók körében) A fenti ábrából jól látható, hogy a 15–29 évesek leginkább a politikai aktorok egymás közötti konfliktusát érzékelik feszítőnek. A baloldaliak és jobboldaliak, valamint a kormány és az ellenzék közötti ellentét értéke több 85 pont átlagpont, ami azt jelenti, hogy a kérdésre választ adók közel 90 százaléka az eredeti 1-től 5-ig terjedő skálán az 1-es (nagyon nagy) és a 2-es (nagy) értéket választotta. A társadalmi, szociális konfliktusok közül messze kiemelkedik a romák és nem romák, valamint a szegények és gazdagok közötti ellentét (77 pont). Mind a két esetben a „nagyon nagy ellentét” kategóriát 40, míg a „nagy ellentétet” 35 százalék választotta. A gazdasági válság – sajnálatos módon – még inkább kiélezheti mind a két egyértelműen meglévő konfliktuspotenciált. Közepes, illetve annál valamivel magasabb intenzitású ellentétet tapasztalnak a 15–29 évesek az adófizetők és a segélyen élők, a vállalkozók és alkalmazottaik, valamint a fővárosban élők és a vidékiek között. A fiatalok közvetlen életvilágát érintő esetleges konfliktus-potenciálok ennél kisebb átlagértéket kaptak a ig terjedő skálán. Legkisebb az ellentét a szülők és gyermekeik között (34,2 átlagpont), és viszonylag alacsony a fiatalok és nyugdíjasok közötti konfliktus megítélése is. Ez utóbbi már csak azért is érdekes, mert van egy olyan sztereotípia a társadalomban, mely szerint azok a nyugdíjasok, akik dolgoznak, elveszik a munkalehetőséget a fiatalok elől. A tanulmánykötetben, azaz az Ifjúság2008 részletes elemzésében érdemes e témát is bővebben körüljárni, és megvizsgálni, hogy milyen tényezők húzódnak meg az ellentétpárok érzékelése mögött.

38 A különböző hittartalmakban hívők aránya (százalékban)

39 Mit tart az ifjúság legégetőbb problémájának
Mit tart az ifjúság legégetőbb problémájának? (a két legfontosabb válasz összevont százalékos előfordulása) A hétköznapi és a hétvégi szabadidő-eltöltés helyszínét tekintve jóval kisebb az eltérés, mint amit előzetesen feltételeztünk. Az otthoni szabadidő-eltöltésnek továbbra is primátusa van, lényeges elmozdulás csak a baráti társaság esetében érzékelhető, hiszen 52-ről 64 százalékra növekedett azok aránya, akik barátaikkal (is) együtt töltik a szabadidejüket. A különböző kulturális terek közül a mozi a legkedveltebb (4-ről 8 százalékra nő a hétvégi látogatás aránya), de általában is elmondható, hogy minden lehetséges helyszín „használata” növekszik egy-két százalékkal. A hétköznap rendelkezésre álló szabadidő eltöltésének módja függ a fiatalok életkorától és a lakóhelyük településtípusától. A legfiatalabb korosztályhoz tartozók 60 százaléka, míg a 25–29 évesek mindössze 43 százaléka tölti hétköznapon baráttal a szabadidejét. És hasonló lineáris összefüggés mutatható ki az állandó lakhely szerinti településtípusa szerint. Minél kisebb településen él a megkérdezett, annál kevésbé valószínű, hogy barátokkal tölti az idejét hétköznap.

40 Mit tart az ifjúság legégetőbb problémájának az Önök településén és Magyarországon? (a két legfontosabb válasz összevont százalékos megoszlása) A hétköznapi és a hétvégi szabadidő-eltöltés helyszínét tekintve jóval kisebb az eltérés, mint amit előzetesen feltételeztünk. Az otthoni szabadidő-eltöltésnek továbbra is primátusa van, lényeges elmozdulás csak a baráti társaság esetében érzékelhető, hiszen 52-ről 64 százalékra növekedett azok aránya, akik barátaikkal (is) együtt töltik a szabadidejüket. A különböző kulturális terek közül a mozi a legkedveltebb (4-ről 8 százalékra nő a hétvégi látogatás aránya), de általában is elmondható, hogy minden lehetséges helyszín „használata” növekszik egy-két százalékkal. A hétköznap rendelkezésre álló szabadidő eltöltésének módja függ a fiatalok életkorától és a lakóhelyük településtípusától. A legfiatalabb korosztályhoz tartozók 60 százaléka, míg a 25–29 évesek mindössze 43 százaléka tölti hétköznapon baráttal a szabadidejét. És hasonló lineáris összefüggés mutatható ki az állandó lakhely szerinti településtípusa szerint. Minél kisebb településen él a megkérdezett, annál kevésbé valószínű, hogy barátokkal tölti az idejét hétköznap.

41 Köszönöm a figyelmet ! Elérhetőség:


Letölteni ppt "A Kultúra fogyasztás sajátosságai és változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések