Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudásintenzív szektorok innovációs célú kapcsolatrendszere a Dél-Alföldön A Magyar Regionális Tudományi Társaság XI. Vándorgyűlése, Kaposvár, 2013. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudásintenzív szektorok innovációs célú kapcsolatrendszere a Dél-Alföldön A Magyar Regionális Tudományi Társaság XI. Vándorgyűlése, Kaposvár, 2013. november."— Előadás másolata:

1 Tudásintenzív szektorok innovációs célú kapcsolatrendszere a Dél-Alföldön A Magyar Regionális Tudományi Társaság XI. Vándorgyűlése, Kaposvár, 2013. november 21-22. „Az új európai kohéziós politika” Vas Zsófia egyetemi tanársegéd, doktorjelölt Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési intézet

2 •Legfontosabb erőforrásunk a tudás, amely mit sem ér ha nem párosul a tanulásra való képességgel (Lundvall 1998) •Új, gazdaságilag hasznos tudás komplex, interaktív folyamat eredménye (Lundvall 1992, Edquist 2005) •Tudás teremtése, terjedése és alkalmazása térben (nemzeti, regionális szinten), szektoronként és technológiai területenként is vizsgálható Kutatás háttere és célja •Kutatási kérdés: –A tudás milyen kombinációjára építenek a tudásintenzív vállalkozások a Dél-Alföld régióban? •Mely térbeli dimenziók relevánsak? •A tudásnak milyen különböző forrásai léteznek?

3 •Néhány koncepció, amely a tudás forrásnak feltárásával foglalkozik: –Local buzz - global pipeline (Bathelt et al. 2004) –Iparági tudásbázisok (analitikus, szintetikus, szimbolikus) (Asheim − Gertler 2005, Asheim et al. 2007) –Innovációs rendszerek (Lundvall 1992, Freeman 1995 stb.) „elemek és kapcsolatok, amelyek az új és gazdaságilag hasznos tudás teremtésének, terjedésének és hasznosításának érdekében interakcióba lépnek" (Lundvall 1992, 2. o.) Elméleti keret Regionális innovációs rendszerek (Autio 1998, Tödtling − Trippl 2008) Szektorális innovációs rendszerek (Malerba 2002, Malerba − Orsenigo 1996)

4 Kutatás módszertana –Kérdőíves felmérésen alapuló primer kutatás –Tudás forrásának vizsgálata a gazdasági tevékenysége jellege és az iparági tudásbázis alapján •Tudásintenzív gazdasági tevékenységek osztályozása (OECD 2001, Eurostat 2009): –High- és medium-high-tech feldolgozóiparra –Tudásintenzív (piaci, pénzügyi, high-tech) szolgáltatásokra • Alapsokaság térbeli elhelyezkedés (Dél-Alföld), lezárt üzleti évek és foglalkoztatottak alapján való lehatárolása • Minta: 400 tudásintenzív vállalkozás, ebből 127 innovatív tudásintenzív vállalkozás (2009-2011 között) •Domináns tudásbázis vizsgálata – analitikus, szintetikus és szimbolikus tudásbázis elhatárolása (Asheim − Gertler 2005, Asheim et al. 2007)

5 RégióbanOrszágbanKülföldön Sig Cramer V Feld.Szolg.Feld.Szolg.Feld.Szolg. Berendezések, alapanyagok, szolgáltatások, szoftverek beszállítóival (n=102) No.3251345610 *0,1120,207 %10,789,322,477,637,562,5 Fogyasztókkal, ügyfelekkel (n=97) No.222164863 *0,0030,351 %8,391,725,075,066,733,3 Versenytársakkal - KKV (n=70) No.121133032 **0,0070,358 %4,595,530,269,860,040,0 Versenytársakkal - Nagyvállalat (n=42) No.18121731 **0,0580,353 %11,188,941,458,675,025,0 Tanácsadó cégekkel, kereskedelmi laborokkal, magán kutatóintézetekkel (n=34) No. 07522529 **0,1120,211 %0,010018,581,514,785,3 Egyetemekkel és egyéb felsőoktatási intézményekkel (n=38) No.2791901 **0,5980,140 %22,277,832,167,90,0100,0 Kormányzati, állami kutatóintézetekkel (n=19) No.1321210 **0,1670,469 %257514,385,71000 Innovációs és technológiai központokkal, regionális fejlesztési ügynökséggel (n=22) No.2501401 **0,0810,463 %28,671,40,01000,0100,0 Gazdasági tevékenység jellege szerinti partnerkapcsolatok és térbeliségük * Pearson χ 2 ** Likelihood ratio Megjegyzés:% az összes vállalkozáson belül (feldolgozóipari és szolgáltatások)

6 Releváns partnerkapcsolatok (tudás kombinációi gazdasági tevékenység jellege szerint) Kapcsolatrendszer típusok FeldolgozóiparSzolgáltatások Összes innovatív tudásintenzív vállalkozás db% % % Csak beszállító 13,388,297,1 Csak fogyasztó 26,766,286,3 Csak versenytárs 00,011,010,8 Csak egyetem 00,011,010,8 Beszállító - Fogyasztó 13,31212,41310,2 Beszállító - Versenytárs 13,344,153,9 Beszállító - Egyetem 13,322,132,4 Fogyasztó - Versenytárs 26,744,164,7 Fogyasztó - Egyetem 13,300,010,8 Versenytárs - Egyetem 13,300,010,8 Beszállító - Fogyasztó - Versenytárs 1136,73132,04233,1 Beszállító - Fogyasztó - Egyetem 13,399,3107,9 Beszállító - Versenytárs - Egyetem 00,022,121,6 Fogyasztó - Versenytárs - Egyetem 13,322,132,4 Beszállító - Fogyasztó - Versenytárs - Egyetem 620,01111,31713,4 Nincs kapcsolat 13,344,153,9 Összesen 30100,097100,0127100,0 Megjegyzés: % adott kategórián belül (feldolgozóipari VAGY szolgáltatások)

7 Kapcsolatrendszer (tudás forrásának) térbelisége Kapcsolatrendszer térbeli szintjei FeldolgozóiparSzolgáltatások Összes innovatív tudásintenzív vállalkozás db% % % Csak regionális 13,31919,62015,7 Csak nemzeti 1343,33536,14837,8 Csak nemzetközi 310,022,153,9 Regionális és nemzeti 620,02626,83225,2 Regionális és nemzetközi 13,333,14 Nemzeti és nemzetközi 413,366,2107,9 Regionális, nemzeti és nemzetközi 13,333,14 Nincs kapcsolata 13,333,14 Összesen 30100,097100,0127100,0

8 Partnerkapcsolatok (tudás forrásainak) tipizálása Regionális orientációjú Regionalizált nemzeti Nemzeti orientációjú Globalizált Inputok Klaszterek Regionális orientációjú (n=16) Regionalizált nemzeti (n=11) Nemzeti orientációjú (n=19) Globalizált (n=5) Versenytársak (KKV) Regionális (100%) Nemzeti (100%) Nemzeti (100%) Nemzetközi (100%) Fogyasztók Regionális (100%) Nemzeti (100%) Nemzeti (100%) Nemzetközi (100%) Beszállítók Nemzeti (100%) Regionális (100%) Nemzeti (100%) Nemzetközi (60%)

9 Hogyan határozható meg az iparágak domináns tudásbázisa? Gazdasági tevékenységek (TEÁOR 2008 alapján) Domináns tudásbázis High-tech feldolgozóipar 21 GyógyszergyártásAnalitikus 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásaSzintetikus Medium-high-tech feldolgozóipar 20 Vegyi anyag, termék gyártásaAnalitikus 27 Villamos berendezés gyártása 28 Gép, gépi berendezés gyártása Szintetikus 29 Közúti jármű gyártása 30 Egyéb jármű gyártása Szintetikus Tudásintenzív szolgáltatások Tudásintenzív piaci szolgáltatások 50 Vízi szállítás 51 Légi szállítás 69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység 70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás 71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés 73 Reklám, piackutatás 74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 78 Munkaerőpiaci szolgáltatás 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység Szintetikus Szintetikus Szintetikus Szimbolikus Szintetikus Szintetikus Szintetikus Tudásintenzív pénzügyi szolgáltatások 64 Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység) 65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás) 66 Egyéb pénzügyi tevékenység Szintetikus High-tech tudásintenzív szolgáltatások 59 Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás 60 Műsor összeállítás, műsorszolgáltatás 61 Távközlés 62 Információ-technológiai szolgáltatás 63 Információs szolgáltatás 72 Tudományos kutatás, fejlesztés Szimbolikus Szintetikus Analitikus

10 Analitikus tudásbázis (tudományalapú) Szintetikus tudásbázis (műszakialapú) Szimbolikus tudásbázis (művészetalapú) Tudásteremtés célja Új tudás teremtése a természet rendszeréről tudományos törvények alkalmazásával, know- why Meglévő tudás új módon való alkalmazása vagy kombinálása, know-how Meglévő tudás új módon való újrakombinálása, új jelentés, vágy, esztétika, immateriális javak, szimbólumok, imidzsek létrehozatala, know- who Tudás fejlesztése és alkalmazása Tudományos modellek, deduktív Probléma-megoldás, egyedi gyártás, induktív Kreatív folyamat Szereplők Kutatói egységeken belüli és közötti együttműködés Interaktív tanulás fogyasztókkal és beszállítókkal Tapasztalatszerzés stúdiókban, projekt team Tudás típusa Nagymértékben kodifikált tudás, magas absztrakció, egyetemes tudás Részben kodifikált tudás, tacit tudás fontos szerepe, kontextus függő Tacit tudásra épít, fontos az interpretáció, kreativitás, kulturális tudás, nagymértékben kontextus függő Innováció típusa Jellemzően radikális innováció Legfőképpen fokozatos innováció Alkalmanként radikális innováció, főként a meglévők újrakombinálása Földrajz jelentősége Viszonylag állandó helyen vannak Jelentős mértékben változikIgen változó helyen vannak EredményGyógyszerfejlesztés Gépipar, mérnöki tevékenységek Kulturális termékek, dizájn, márka Iparági tudásbázis típusai Forrás: Asheim − Gertler (2005), Asheim et al. (2005), Asheim et al. (2007), Martin (2012)

11 Tudás forrásának térbelisége a tudásbázis jellege szerint AnalitikusSzintetikusSzimbolikus db% % % Csak regionális211,120 20,0 222,2 Regionális+nemzeti 0,01717,0222,2 Regionális+ nemzetközi422,222,0 0,0 Regionális+nemzeti+ nemzetközi15,622,0111,1 Csak nemzeti950,039 39,0 444,4 Nemzeti+ nemzetközi211,166,0 0,0 Csak nemzetközi 0,044,0 0,0 Nincs kapcsolat 0,01010,0 0,0 Összes:18100,099100,09 Analitikus (%) Szintetikus (%) Regionális38,941 Nemzeti66,764 Nemzetközi38,914

12 AnalitikusSzintetikusSzimbolikus db% % % Csak beszállító00,010 00,0 Csak fogyasztó211,1661 Csak versenytárs00,0220 Csak egyetem00,0110 Beszállító - Fogyasztó527,812 222,2 Beszállító - Versenytárs00,0440 Beszállító - Egyetem15,63300,0 Fogyasztó - Versenytárs00,0440 Fogyasztó - Egyetem00,0110 Versenytárs - Egyetem00,0000 Beszállító - Fogyasztó - Versenytárs211,135 222,2 Beszállító - Fogyasztó - Egyetem422,23300,0 Beszállító - Versenytárs - Egyetem15,63300,0 Fogyasztó - Versenytárs - Egyetem15,61100,0 Beszállító - Fogyasztó - Versenytárs - Egyetem211,110 444,4 Nincs kapcsolat00,0550 Összes:18100,0100100,09 Tudás kombinációi a tudásbázis jellege szerint Analitikus (%) Szintetikus (%) Beszállító83,480 Fogyasztó88,972 Versenytárs (KKV) 33,459 Egyetem50,122

13 •A tudásintenzív vállalkozás számára releváns tudás forrásai eltérőek és különböző térbeli szinten megtalálhatóak: –A tudás legfontosabb forrása a fogyasztói, beszállítói és versenytársi kapcsolatok kombinációja –Az interakciók leginkább nemzeti, és nem regionális orientációjúak •A tudás teremtése, terjedése és felhasználása függ: –A gazdasági tevékenység jellegétől –Tudásbázis milyenségétől Következtetések

14 Köszönöm a figyelmet! vas.zsofia@eco.u-szeged.hu


Letölteni ppt "Tudásintenzív szektorok innovációs célú kapcsolatrendszere a Dél-Alföldön A Magyar Regionális Tudományi Társaság XI. Vándorgyűlése, Kaposvár, 2013. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések