Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 Május 11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Vasi Őrtorony A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 Május 11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Vasi Őrtorony A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 Május 11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Vasi Őrtorony A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. Emberközpontú vidék az Őrségtól Kőszeg-Hegyaljáig

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Vasi Őrtorony – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Építőipar szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 30 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 20%-a, 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 28 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó- csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 17 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Vasi Őrtorony területe 82 települést foglal magába, melyek közül 0 város. A térség lakossága 49,460 fő, a városokban élő lakosok száma 0 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Építőipar szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 49,460 82 0 4 Építőipar Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Vép 3,555 fő 2,536 fő 2,534 fő 2,491 fő Ják Gencsapáti Táplánszentkereszt Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 17 0 4 Fő fejlesztési prioritások száma 6 Fejlesztési intézkedések száma 17 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 30 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 28 Vasi Őrtorony – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 2,595,103 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve Vasi Őrtorony – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪Falumegújítás és -fejlesztés ▪A kulturális örökség megőrzése ▪Leader közösségi fejlesztés ▪Leader vállalkozás fejlesztés ▪Leader képzés ▪Leader rendezvény ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Leader komplex projekt HPME-k száma (db) ▪11 ▪6▪6 ▪8▪8 ▪5▪5 ▪6▪6 ▪4▪4 ▪1▪1 ▪3▪3 ▪1▪1 ▪1▪1 ▪2▪2 Allokált forrás (EUR) ▪2,595,103 ▪2,090,000 ▪1,355,124 ▪839,000 ▪498,405 ▪540,115 ▪27,500 ▪44,885 ▪16,000 ▪28,904 ▪40,000

6 5 Vasi Őrtorony - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪A helyi közösség legfontosabb problémája, hogy a lokális adottságok - elsősorban a szükséges finanszírozási háttér és az ezzel összefüggő térségi szintű stratégiai horizontú együttműködések hiányában – erősen alulhasznosítottak, így a települések többségében, illetve a térség egészében a foglalkoztatási és demográfiai folyamatok egymást erősítő negatív spirálja miatt a fenntartható fejlődése veszélyeztetett. ▪A térség legfontosabb lehetősége, hogy a külső környezetből származó pozitív energiák (dinamikus városok, közlekedési fejlesztések, Őrség imázsa, turisztikai keresleti trendek) által formált erőtérben endogén erőforrásait - elsősorban turisztikai és kulturális motívumokra alapozottan - tudatosan és kooperatív módon hasznosítva stabilizálja helyi gazdaságát, s egyre vonzóbb életstratégiáknak teret biztosító vonzó térségi-települési környezetet kínáljon a kívánatos pozitív demográfiai és társadalmi változásokat megindulása érdekében.

7 6 A stratégia célja, hogy az érintett térségben egy közösen megfogalmazott célstruktúra és prioritásrendszer rögzítése és az ezeknek megfelelő forrásallokáció nyomán egy belső erőforrásokra és sajátosságokra épülő, lokális innovatív kezdeményezések által táplált, s a helyi együttműködések által fenntartott önerős fejlődés induljon. Olyan, a helyi adottságokban, hagyományokban, lokális érték- és érdekrendszerekben illetve gazdasági kapcsolathálókban gyökerező gazdasági bázis létrejötte a cél, mely kellően stabil, kevéssé kiszolgáltatott külső erőknek és konjunkturális hullámzásoknak, egyúttal biztosítja a térség termelési tényezőinek optimális hatékonyságú és fenntartható felhasználását. A stratégia által előmozdítandó, a gazdasági és kulturális szférát egyaránt – többnyire egymást erősítő módon - dinamizálni hivatott, integrált megközelítésre törekvő kezdeményezések a helyi vállalkozói szféra megerősödése, a helyi jövedelemképződés fokozódása, valamint a helyi életstratégiák bővülő lehetőségei és egyre javuló kilátásai révén a települések többségében jelenleg megfigyelhető negatív társadalmi és demográfiai tendenciák megfordulhatnak, s az egész térség számára megnyílik a kiegyensúlyozott fejlődés és a tartósan növekvő életszínvonal perspektívája. A stratégia célja, hogy az érintett térségben egy közösen megfogalmazott célstruktúra és prioritásrendszer rögzítése és az ezeknek megfelelő forrásallokáció nyomán egy belső erőforrásokra és sajátosságokra épülő, lokális innovatív kezdeményezések által táplált, s a helyi együttműködések által fenntartott önerős fejlődés induljon. Olyan, a helyi adottságokban, hagyományokban, lokális érték- és érdekrendszerekben illetve gazdasági kapcsolathálókban gyökerező gazdasági bázis létrejötte a cél, mely kellően stabil, kevéssé kiszolgáltatott külső erőknek és konjunkturális hullámzásoknak, egyúttal biztosítja a térség termelési tényezőinek optimális hatékonyságú és fenntartható felhasználását. A stratégia által előmozdítandó, a gazdasági és kulturális szférát egyaránt – többnyire egymást erősítő módon - dinamizálni hivatott, integrált megközelítésre törekvő kezdeményezések a helyi vállalkozói szféra megerősödése, a helyi jövedelemképződés fokozódása, valamint a helyi életstratégiák bővülő lehetőségei és egyre javuló kilátásai révén a települések többségében jelenleg megfigyelhető negatív társadalmi és demográfiai tendenciák megfordulhatnak, s az egész térség számára megnyílik a kiegyensúlyozott fejlődés és a tartósan növekvő életszínvonal perspektívája. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Vasi Őrtorony – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A Vasi Őrtorony HK a nyugati határszél 82 települését érintő együttműködés. Az érintett települések együttes területe 1.051 km2, állandó népessége 49.460 fő. Az alacsony népsűrűség (47 fő/km2) jelzi a terület nagyobb részének aprófalvas jellegét. A településeket összeköti és természetes közösséggé formálja földrajzi helyzete, az érintett települések számos alapjellemzője és kulturális kapcsolatrendszere: az egykori Vas vármegye centrumát felfűző évezredes közlekedési tengely mentén kialakult, számos jellemzőben és (tematikus) motívumban megragadható kötelékek mellett közös sajátosság a határmentiség és nemzetiségek markáns jelenléte is. A társadalmi-kulturális összetartozás azonban nem jelent teljes homogenitást, a térségen belüli jelentős belső eltérések úgy az adottságok sokszínűsége, mint a fejlettségi szint tekintetében megmutatkoznak. Az érintett települések három statisztikai kistérséget képviselnek, ezzel együtt több városi centrum hatásai is érvényesül itt, ami önmagában eltérések forrása: a szombathelyi agglomerációhoz szorosan kötődő falvak számára sok tekintetben más feltételek adottak, mint egyes határmenti zsáktelepülések vagy az Őrséghez tartozó néhány község számára. A terület összességében átlagon felüli fejlettségűnek mondható, amennyiben az itt képződő összes belföldi jövedelem - habár az országos mutatótól elmarad - mintegy 5%-kal magasabb az országos vidéki átlagnál és a vasi falvak átlagánál. Ezen általános minősítés mögött jelentős észak-dél különbség rejlik: míg a legtehetősebb községek zöme Szombathely közvetlen környezetében fekszik, addig a legalacsonyabb jövedelműek döntő hányada Körmendtől délre található. A különbségek elsősorban a megyeszékhely agglomerációs hatásaival, a közlekedésföldrajzi helyzettel és a demográfiai viszonyokkal függnek össze: a Szombathely környéki jól megközelíthető agglomerációs településeken élő kvalifikáltabb népesség életfeltételei jelentősen kedvezőbbek az őrségi elöregedett aprófalvakban élőkénél. A nem kívánatos különbségek mellett a sokszínűség pozitív jelentéstartalommal is bír: a helyi közösség területén elkülöníthető, egyes sajátosságok által összekapcsolt mikrotérségek (szűken vett agglomerációs gyűrű, határmenti nemzetiségi falvak, rábamenti községek, őrségi települések) markáns fejlesztési adottságai térségi szinten jól kiegészítik egymást és jó perspektívákat kínálnak egy számottevő szinergiákat ígérő közös stratégia számára. A Vasi Őrtorony HK a nyugati határszél 82 települését érintő együttműködés. Az érintett települések együttes területe 1.051 km2, állandó népessége 49.460 fő. Az alacsony népsűrűség (47 fő/km2) jelzi a terület nagyobb részének aprófalvas jellegét. A településeket összeköti és természetes közösséggé formálja földrajzi helyzete, az érintett települések számos alapjellemzője és kulturális kapcsolatrendszere: az egykori Vas vármegye centrumát felfűző évezredes közlekedési tengely mentén kialakult, számos jellemzőben és (tematikus) motívumban megragadható kötelékek mellett közös sajátosság a határmentiség és nemzetiségek markáns jelenléte is. A társadalmi-kulturális összetartozás azonban nem jelent teljes homogenitást, a térségen belüli jelentős belső eltérések úgy az adottságok sokszínűsége, mint a fejlettségi szint tekintetében megmutatkoznak. Az érintett települések három statisztikai kistérséget képviselnek, ezzel együtt több városi centrum hatásai is érvényesül itt, ami önmagában eltérések forrása: a szombathelyi agglomerációhoz szorosan kötődő falvak számára sok tekintetben más feltételek adottak, mint egyes határmenti zsáktelepülések vagy az Őrséghez tartozó néhány község számára. A terület összességében átlagon felüli fejlettségűnek mondható, amennyiben az itt képződő összes belföldi jövedelem - habár az országos mutatótól elmarad - mintegy 5%-kal magasabb az országos vidéki átlagnál és a vasi falvak átlagánál. Ezen általános minősítés mögött jelentős észak-dél különbség rejlik: míg a legtehetősebb községek zöme Szombathely közvetlen környezetében fekszik, addig a legalacsonyabb jövedelműek döntő hányada Körmendtől délre található. A különbségek elsősorban a megyeszékhely agglomerációs hatásaival, a közlekedésföldrajzi helyzettel és a demográfiai viszonyokkal függnek össze: a Szombathely környéki jól megközelíthető agglomerációs településeken élő kvalifikáltabb népesség életfeltételei jelentősen kedvezőbbek az őrségi elöregedett aprófalvakban élőkénél. A nem kívánatos különbségek mellett a sokszínűség pozitív jelentéstartalommal is bír: a helyi közösség területén elkülöníthető, egyes sajátosságok által összekapcsolt mikrotérségek (szűken vett agglomerációs gyűrű, határmenti nemzetiségi falvak, rábamenti községek, őrségi települések) markáns fejlesztési adottságai térségi szinten jól kiegészítik egymást és jó perspektívákat kínálnak egy számottevő szinergiákat ígérő közös stratégia számára. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 Az egyedi természeti értékek, a településeket számos ponton összekötő történeti-kulturális adottságok, a határmentiségből fakadó problémák és lehetőségek, illetve a két térségi városi centrum árnyékában létrejött perifériás helyzetből fakadó nehézségek és potenciálok összehangolt, stratégiai horizontú kezelésének igénye erős belső kohéziót képez a közös munkához. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 Alpokalján, a Kőszegi-hegységtől az Őrségig húzódó térség az ország természeti értékekben egyik leggazdagabb és legváltozatosabb vidéke. Történelmi, kulturális, és település-földrajzi szempontból egyaránt sokrétű. Tájszerkezete is sajátos, az Őrségi részen kifejezetten egyedülálló, számos egyedi táji elemmel, értékkel. A Kőszegi hegységtől a Vasi-síkságon át Őrségig csapadékos, átmeneti éghajlatú dombvidékek és síksági területek sora húzódik a kultúrtájba ékelődött nagy kiterjedésű lombos- és tűlevelű erdőkkel, ligeterdőkkel, láp- és kaszálórétekkel, sovány gyepekkel. Az Alpok közelsége a táj valamennyi elemére rányomta bélyegét, gazdaggá, egyedivé téve az ország más területeihez képest. Egyes részein az ember tájformáló tevékenysége határozza meg ugyan a térség képét, de a kevésbé urbanizált területein, Őrségben, a Rába-völgyben még különösen jelentős kiterjedésű természeteshez közeli élőhelyek vannak magas fajdiverzitású életközösségekkel. Ez a magyarázata, hogy az Őrségi Nemzeti Park része a térség több mint egynegyede, 17 őrségi és a Körmendi kistérség négy településével, összesen több mint 20 ezer ha területen. A térségben jelentős értéket képvisel a tucatnyi természetvédelmi terület (pl. 7 kastélypark, nárai sárgaliliomos rét, csörnöc menti égeres láprét, stb.) A térség 51 települését érinti a Natura 2000 hálózat. Az ún. „Élőhelyvédelmi Irányelv” nyomán a térségben kijelölt Közösségi Jelentőségű Területek (SCI) közül Kiemelt jelentőségű temészetmegőrzési terület pl. a Rába és Csörnöc-völgy, Őrség, Pinka, Kerka mente, Váti-gyakorlótér, Sárvíz-patak mente,) és Különleges természetmegőrzési terület a Köles-tető. Különleges madárvédelmi területként (SPA) van kijelölve az Őrség teljes területe. A bőséges csapadék és a kedvező domborzati, lefolyási viszonyok következtében sűrű felszíni vízhálózat alakult ki a tájon. A terület a Rába vízgyűjtőjéhez tartozik. A Vasi-hegyhát és a Kemeneshát tövében a Rába völgysíkján kanyarog hosszú kilométereken át a Csörnöc-Herpenyő, a Rába baloldali mellékágai közül a legbővízűbb a Pinka (egykor egymást érték a vízimalmok,kisebb vízerőművek is épültek rajta). Alpokalján, a Kőszegi-hegységtől az Őrségig húzódó térség az ország természeti értékekben egyik leggazdagabb és legváltozatosabb vidéke. Történelmi, kulturális, és település-földrajzi szempontból egyaránt sokrétű. Tájszerkezete is sajátos, az Őrségi részen kifejezetten egyedülálló, számos egyedi táji elemmel, értékkel. A Kőszegi hegységtől a Vasi-síkságon át Őrségig csapadékos, átmeneti éghajlatú dombvidékek és síksági területek sora húzódik a kultúrtájba ékelődött nagy kiterjedésű lombos- és tűlevelű erdőkkel, ligeterdőkkel, láp- és kaszálórétekkel, sovány gyepekkel. Az Alpok közelsége a táj valamennyi elemére rányomta bélyegét, gazdaggá, egyedivé téve az ország más területeihez képest. Egyes részein az ember tájformáló tevékenysége határozza meg ugyan a térség képét, de a kevésbé urbanizált területein, Őrségben, a Rába-völgyben még különösen jelentős kiterjedésű természeteshez közeli élőhelyek vannak magas fajdiverzitású életközösségekkel. Ez a magyarázata, hogy az Őrségi Nemzeti Park része a térség több mint egynegyede, 17 őrségi és a Körmendi kistérség négy településével, összesen több mint 20 ezer ha területen. A térségben jelentős értéket képvisel a tucatnyi természetvédelmi terület (pl. 7 kastélypark, nárai sárgaliliomos rét, csörnöc menti égeres láprét, stb.) A térség 51 települését érinti a Natura 2000 hálózat. Az ún. „Élőhelyvédelmi Irányelv” nyomán a térségben kijelölt Közösségi Jelentőségű Területek (SCI) közül Kiemelt jelentőségű temészetmegőrzési terület pl. a Rába és Csörnöc-völgy, Őrség, Pinka, Kerka mente, Váti-gyakorlótér, Sárvíz-patak mente,) és Különleges természetmegőrzési terület a Köles-tető. Különleges madárvédelmi területként (SPA) van kijelölve az Őrség teljes területe. A bőséges csapadék és a kedvező domborzati, lefolyási viszonyok következtében sűrű felszíni vízhálózat alakult ki a tájon. A terület a Rába vízgyűjtőjéhez tartozik. A Vasi-hegyhát és a Kemeneshát tövében a Rába völgysíkján kanyarog hosszú kilométereken át a Csörnöc-Herpenyő, a Rába baloldali mellékágai közül a legbővízűbb a Pinka (egykor egymást érték a vízimalmok,kisebb vízerőművek is épültek rajta). Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 A táj egyik legelterjedtebb talajtípusa az agyagbemosódásos barna erdőtalaj (Gyöngyös-sík), a Pinka-fennsíkot és az Őrséget jobbára pszeudoglejes barna erdőtalaj fedi. A Rába-völgyben savanyú kémhatású öntés-réti és típusos-réti talajok képződnek.Az Őrség természetes növénytakarója szinte teljes egészében erdő volt, az erdősültség ma 52 %-os (a valamikori döntően lombos erdők mára átalakultak döntően erdeifenyvesekké, melyek az összes erdőnek mintegy 2/3-át adják).A terület kitermelhető ásványkincsekben szegény, kavicsot és homokot bányásznak nagyobb mennyiségben pl. a Rábán (Körmend, Magyarszecsőd). A térség ényi részén (Torony, Ják, Nárai, Pornóapáti), közel a felszínhez jelentős mennyiségű, ám csekély fűtőértékű lignit rejtőzik. Kitermelése az utóbbi években ismét felvetődött, megvalósulása jelentősen károsítaná a tájarculatát. A régió a „szeles területek” közé tartozik, kifejezetten alkalmas szélerőművek telepítésére. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint az akciócsoport területén négy község, Halogy, Pankasz, Kondorfa és Nagykölked minősül hátrányos helyzetűnek. Közülük Halogy és Nagykölked a „társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések” közé, Pankasz az „országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű települések” közé sorolódik, míg Kondorfa minkét csoportba bekerült. A négy község mindegyike térség kedvezőtlenebb pozíciójú déli felén fekszik. A két fenti kategóriába eső községek esetében különösen nagy problémát okoznak a térség nagyobb részén megfigyelhető demográfiai és gazdasági problémák, különösen az elöregedés, az alacsony születésszámmal és elvándorlással összefüggő népességfogyás, az átlag alatti iskolázottsági szint és a munkahelyek hiánya. Mindezen általánosan jellemző hiányosságokon túl további sajátos problémaként Halogy a szennyvízhálózat hiánya, átmenő út rossz állapotát, Kondorfa a mezőgazdaság hatékony támogatásának hiányát és az alacsony hatékonyságú önkormányzati támogatásokat, Nagykölked a nagyon rossz állapotú közösségi épületeket, Pankasz pedig az intézmények (iskola és óvoda, egészségügyi szolgálat) működtetési problémáit és a roma lakosság helyzetét emeli ki, míg lehetőségként mindenütt a turisztikai adottságokat kihasználása jelent prioritást a települési sajátosságokra építve (pl. vadban és halban gazdag területek, kulturális programok, vallási turizmus, ill. műemlékek). Megjegyzést érdemel, hogy a hivatalosan hátrányos helyzetűnek minősített falvak mellett további hasonló vagy rosszabb helyzetű községek is találhatók a területen: a de jure „elmaradott” Halogy például további 15 települést előz meg az egy lakosra eső jövedelemszint helyi közösségen belüli rangsorában. A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti besorolásban „hátrányos helyzetűnek” minősített kistérségek közül kettőt (Őriszentpéteri, Vasvári) érint a helyi közösség összesen 17 településen. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint az akciócsoport területén négy község, Halogy, Pankasz, Kondorfa és Nagykölked minősül hátrányos helyzetűnek. Közülük Halogy és Nagykölked a „társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések” közé, Pankasz az „országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű települések” közé sorolódik, míg Kondorfa minkét csoportba bekerült. A négy község mindegyike térség kedvezőtlenebb pozíciójú déli felén fekszik. A két fenti kategóriába eső községek esetében különösen nagy problémát okoznak a térség nagyobb részén megfigyelhető demográfiai és gazdasági problémák, különösen az elöregedés, az alacsony születésszámmal és elvándorlással összefüggő népességfogyás, az átlag alatti iskolázottsági szint és a munkahelyek hiánya. Mindezen általánosan jellemző hiányosságokon túl további sajátos problémaként Halogy a szennyvízhálózat hiánya, átmenő út rossz állapotát, Kondorfa a mezőgazdaság hatékony támogatásának hiányát és az alacsony hatékonyságú önkormányzati támogatásokat, Nagykölked a nagyon rossz állapotú közösségi épületeket, Pankasz pedig az intézmények (iskola és óvoda, egészségügyi szolgálat) működtetési problémáit és a roma lakosság helyzetét emeli ki, míg lehetőségként mindenütt a turisztikai adottságokat kihasználása jelent prioritást a települési sajátosságokra építve (pl. vadban és halban gazdag területek, kulturális programok, vallási turizmus, ill. műemlékek). Megjegyzést érdemel, hogy a hivatalosan hátrányos helyzetűnek minősített falvak mellett további hasonló vagy rosszabb helyzetű községek is találhatók a területen: a de jure „elmaradott” Halogy például további 15 települést előz meg az egy lakosra eső jövedelemszint helyi közösségen belüli rangsorában. A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti besorolásban „hátrányos helyzetűnek” minősített kistérségek közül kettőt (Őriszentpéteri, Vasvári) érint a helyi közösség összesen 17 településen. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 19%-kal a(z) Építőipar szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 9% 11% 18% 7% 5% 17% 9% 0% 19% 5%

17 16 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 39%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 10% 39% 10% 3% 7% 3% 2% 18% 8% 1% Egyéb tevékenység 0%

18 17 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 5.1%, ami -0.1 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 5.1% ▪Változás 2003-hoz képest -0.1 százalékpont

19 18 A helyi közösség népességének egyre kisebb hányada jelenik meg a munkaerőpiacon, egy évtizeddel ezelőtthöz képest két százalékponttal csökkent az aktív keresők aránya, amely 2006-ban 44,5 %. Ez nagyjából megfelel a Vas megyei átlagnak, de a térségen belül nagy különbségek vannak. Ennél kisebb a népesség aktivitása az őrségi és a hegyháti aprófalvakban, és valamivel jobb az aktivitás Szombathely környékén az agglomerációba tartozó településeken. Az aktivitás csökkenése mellett lassan, de biztosan növekszik az inaktívak, és kissé csökken az eltartottak aránya – egyenes arányban az élveszületés csökkenésével. 2007- ben a térségben 19619 fő volt a foglalkoztatottak száma, ez a lakosság 40 százaléka. Azonban nagy különbségek figyelhetők meg a térségen belül. Kedvező, hogy a korábbiakhoz képest valamelyest nőtt az aktív keresők átlagos iskolázottsága a térségben, meghaladta a 11 osztályt, amivel magasabb, mint a megyében. Növekedett a diplomások aránya is, a népszámláláskor meghaladta a 12 százalékot a 25 éven felüliek körében. Az idegen nyelvtudás összességében javult, különösen az angol nyelvet illetően, de az idegen nyelven beszélők közül a legtöbben németül beszélnek. Mindez egyértelműen kedvező a foglalkoztatottak elhelyezkedését illetően. A térség aktív keresőinek közel fele a városokban, elsősorban Szombathelyen dolgozik. A munkába járók zöme napi ingázó, arányuk a Szombathely közeli településeken a legnagyobb, onnan a keresőknek közel a 2/3-a Szombathelyre jár be. A rendszerváltozást követően, a piacgazdaság kiépülésével átalakult a keresők foglalkozási szerkezete. Erőteljesen lecsökkent az agráriumból élők aránya, amely most hét százalék körüli, ugyanakkor kismértékben nőtt az iparban, és nagymértékben a szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya. A térségben is jellemző az országgal ellentétes trend, vagyis a késői iparosodás. Hazánkban ugyanis egyre kevesebben dolgoznak az iparban, de Vas megyében, és ebben a térségben is éppen ellenkezőleg nőtt tehát az ipari dolgozók aránya. Különösen magas a szombathelyi agglomeráció településeiben, míg a Hegyhát és az Őrség falvaiban jóval magasabb a mezőgazdaságból élők aránya. A helyi közösség népességének egyre kisebb hányada jelenik meg a munkaerőpiacon, egy évtizeddel ezelőtthöz képest két százalékponttal csökkent az aktív keresők aránya, amely 2006-ban 44,5 %. Ez nagyjából megfelel a Vas megyei átlagnak, de a térségen belül nagy különbségek vannak. Ennél kisebb a népesség aktivitása az őrségi és a hegyháti aprófalvakban, és valamivel jobb az aktivitás Szombathely környékén az agglomerációba tartozó településeken. Az aktivitás csökkenése mellett lassan, de biztosan növekszik az inaktívak, és kissé csökken az eltartottak aránya – egyenes arányban az élveszületés csökkenésével. 2007- ben a térségben 19619 fő volt a foglalkoztatottak száma, ez a lakosság 40 százaléka. Azonban nagy különbségek figyelhetők meg a térségen belül. Kedvező, hogy a korábbiakhoz képest valamelyest nőtt az aktív keresők átlagos iskolázottsága a térségben, meghaladta a 11 osztályt, amivel magasabb, mint a megyében. Növekedett a diplomások aránya is, a népszámláláskor meghaladta a 12 százalékot a 25 éven felüliek körében. Az idegen nyelvtudás összességében javult, különösen az angol nyelvet illetően, de az idegen nyelven beszélők közül a legtöbben németül beszélnek. Mindez egyértelműen kedvező a foglalkoztatottak elhelyezkedését illetően. A térség aktív keresőinek közel fele a városokban, elsősorban Szombathelyen dolgozik. A munkába járók zöme napi ingázó, arányuk a Szombathely közeli településeken a legnagyobb, onnan a keresőknek közel a 2/3-a Szombathelyre jár be. A rendszerváltozást követően, a piacgazdaság kiépülésével átalakult a keresők foglalkozási szerkezete. Erőteljesen lecsökkent az agráriumból élők aránya, amely most hét százalék körüli, ugyanakkor kismértékben nőtt az iparban, és nagymértékben a szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya. A térségben is jellemző az országgal ellentétes trend, vagyis a késői iparosodás. Hazánkban ugyanis egyre kevesebben dolgoznak az iparban, de Vas megyében, és ebben a térségben is éppen ellenkezőleg nőtt tehát az ipari dolgozók aránya. Különösen magas a szombathelyi agglomeráció településeiben, míg a Hegyhát és az Őrség falvaiban jóval magasabb a mezőgazdaságból élők aránya. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

20 19 Hazánkban és Vas megyében is az átalakulás kísérőjelenségeként megjelent a munkanélküliség, azonban a megyében soha nem érte el a kritikus 10 százalékot. A térségben a munkanélküliség 1993-ban volt a legnagyobb, valamivel 11 százalék alatt, de napjainkra nem éri el az öt százalékot (4,6 %). Igen nagy különbségek vannak a térségen belül. Általánosságban meg lehet fogalmazni, hogy a városokhoz közeli, kvalifikáltabb és fiatalabb populációjú településeken alacsonyabb, másutt magasabb a munkanélküliség. Különösen kedvező, alacsony a munkanélküliség a Pinka menti, az osztrák határ mellett fekvő zömmel nemzetiségek által lakott településeken. A regisztrált munkanélküliek közül több az ellátottak aránya, mint a megyében, többen kapnak munkanélküli segélyt, amelynek az összege is magasabb a Vas megyei átlagnál. Hazánkban és Vas megyében is az átalakulás kísérőjelenségeként megjelent a munkanélküliség, azonban a megyében soha nem érte el a kritikus 10 százalékot. A térségben a munkanélküliség 1993-ban volt a legnagyobb, valamivel 11 százalék alatt, de napjainkra nem éri el az öt százalékot (4,6 %). Igen nagy különbségek vannak a térségen belül. Általánosságban meg lehet fogalmazni, hogy a városokhoz közeli, kvalifikáltabb és fiatalabb populációjú településeken alacsonyabb, másutt magasabb a munkanélküliség. Különösen kedvező, alacsony a munkanélküliség a Pinka menti, az osztrák határ mellett fekvő zömmel nemzetiségek által lakott településeken. A regisztrált munkanélküliek közül több az ellátottak aránya, mint a megyében, többen kapnak munkanélküli segélyt, amelynek az összege is magasabb a Vas megyei átlagnál. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

21 20 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Halastó székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 8 db 1 db 1,489 fő 8% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 8%- át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 8 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Fogl. száma (fő) ▪402 ▪250 ▪140 ▪125 Árbevétel (ezer Ft) ▪20,000 ▪294,854 ▪300,000 ▪210,000 ▪1,050,00 0 Működés helye a térségben ▪Vép ▪Vaskeresztes ▪Hegyhátszentjaka b ▪Rádóckölked ▪Torony Főtevékenység ▪2811 Fémszerkezet gyártása ▪2524 Egyéb műanyag termék gyártása ▪1822 Felsőruházat gyártása ▪1740 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) ▪2030 Épületasztalos- ipari termék gyártása Név ▪SAB Gép-, és Berendezésgyártó Kft. ▪BAMED AG Magyarországi Fióktelepe ▪FIKSZ Varró és Építőipari Kft. ▪Klutschi Products Hungaria Kereskedelmi Kft. ▪Csercsics Faipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 2 3 4 5

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪120 ▪85 ▪83 ▪82 ▪62 ▪14,000 ▪380,000 ▪400,000 ▪32,794 ▪11,000 ▪Kám ▪Halastó ▪Balogunyom ▪Söpte ▪Táplánszentkeres zt ▪1930 Lábbeligyártás ▪2416 Műanyag- alapanyag gyártása ▪2524 Egyéb műanyag termék gyártása ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése ▪0121 Szarvasmarha- tenyésztés A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 8 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪MEINDL Ipari- és Kereskedelmi Kft. Név ▪PANDAN Műanyagfeldolgozó és Környezettechnikai Kft. ▪BARÁTSÁG Mezőgazdasági Termelőszövetkezet ▪Szombathelyi Tangazdaság Zrt. ▪Gaál Szivacsfeldolgozó Kft. 6 7 8 9 10

24 23 A gazdasági helyzetet egy erős kettősség jellemzi: az országon belüli földrajzi helyzet és a két jelentős iparral bíró centrum hatásai miatt számos térségi mutató kedvező, de az érintett települések többsége belső perifériának számít, a „fejlettség” jelei és a dinamikus folyamatok alig érezhetők. A perifériás lét jellemzői közül a falvak többségében leginkább kézzelfogható módon a munkahelyek, az intézmények és szolgáltatások hiánya, illetve leépülése érzékelhető. A jelentős súlyú gazdasági szereplők száma, ezáltal a munkahelyek mennyisége csekély (a 10 legnagyobb foglalkoztató mindösszesen 1914 munkahelyet biztosít), a vállalkozási aktivitás összességében gyenge, a gazdasági szerkezet a térség déli részén különösen egyoldalú. Az alkalmazottak túlnyomó többsége ingázó. A komoly potenciált rejtő turizmus mutatói is alacsonyak, átlagon felüli dinamizmust csak a falusi turizmus mutat. A turizmus kínálta lehetőségek terén különösen fontos területet jelentenek a természeti adottságok (különösen a nemzeti parki és Natura 2000 területek révén) és a helyi kulturális örökség. A térség északi felének gazdaságát alapvetően Szombathely (annak mintegy 3400 társas vállalkozása, dominánsan pedig az a 34 legjelentősebb cég, amely mindegyike több mint 250 alkalmazottat foglalkoztat) határozza meg: egyfelől nagyságrendjénél fogva meghatározó súllyal alakítja a folyamatokat és az azokat leíró mutatószámokat, másfelől a városhoz szűkebb-tágabb vonzáskörzete olyan erősen kapcsolódik (a munkaerőbázishoz való jelentős, tízezer fős nagyságrendű hozzájárulás, a városi piacot kiszolgáló termelők, az üzleti partnerségek szálai stb.), hogy bármely változás a centrumban azonnali tovagyűrűző hatásokat gerjeszt a környező községekben. A déli részen elsősorban Körmend gazdasági hatása érvényesül elsősorban annak ipari üzemein keresztül. A város munkaerő vonzása egy 10-km-es, a várossal szoros kapcsolatban álló magterületen túl elsősorban egy délnyugat felé (az Őrség irányába) erősen elnyúló ellipszis alakú körzetben markáns, a ide ingázók száma mintegy 2000 főre becsülhető. A közösség településein Szentgotthárd munkaerő-vonzása is számottevő (kb. 300 fő), de Zalaegerszeg és Vasvár hatása is érzékelhető. A gazdasági helyzetet egy erős kettősség jellemzi: az országon belüli földrajzi helyzet és a két jelentős iparral bíró centrum hatásai miatt számos térségi mutató kedvező, de az érintett települések többsége belső perifériának számít, a „fejlettség” jelei és a dinamikus folyamatok alig érezhetők. A perifériás lét jellemzői közül a falvak többségében leginkább kézzelfogható módon a munkahelyek, az intézmények és szolgáltatások hiánya, illetve leépülése érzékelhető. A jelentős súlyú gazdasági szereplők száma, ezáltal a munkahelyek mennyisége csekély (a 10 legnagyobb foglalkoztató mindösszesen 1914 munkahelyet biztosít), a vállalkozási aktivitás összességében gyenge, a gazdasági szerkezet a térség déli részén különösen egyoldalú. Az alkalmazottak túlnyomó többsége ingázó. A komoly potenciált rejtő turizmus mutatói is alacsonyak, átlagon felüli dinamizmust csak a falusi turizmus mutat. A turizmus kínálta lehetőségek terén különösen fontos területet jelentenek a természeti adottságok (különösen a nemzeti parki és Natura 2000 területek révén) és a helyi kulturális örökség. A térség északi felének gazdaságát alapvetően Szombathely (annak mintegy 3400 társas vállalkozása, dominánsan pedig az a 34 legjelentősebb cég, amely mindegyike több mint 250 alkalmazottat foglalkoztat) határozza meg: egyfelől nagyságrendjénél fogva meghatározó súllyal alakítja a folyamatokat és az azokat leíró mutatószámokat, másfelől a városhoz szűkebb-tágabb vonzáskörzete olyan erősen kapcsolódik (a munkaerőbázishoz való jelentős, tízezer fős nagyságrendű hozzájárulás, a városi piacot kiszolgáló termelők, az üzleti partnerségek szálai stb.), hogy bármely változás a centrumban azonnali tovagyűrűző hatásokat gerjeszt a környező községekben. A déli részen elsősorban Körmend gazdasági hatása érvényesül elsősorban annak ipari üzemein keresztül. A város munkaerő vonzása egy 10-km-es, a várossal szoros kapcsolatban álló magterületen túl elsősorban egy délnyugat felé (az Őrség irányába) erősen elnyúló ellipszis alakú körzetben markáns, a ide ingázók száma mintegy 2000 főre becsülhető. A közösség településein Szentgotthárd munkaerő-vonzása is számottevő (kb. 300 fő), de Zalaegerszeg és Vasvár hatása is érzékelhető. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

25 24 A térség jövője szempontjából fontos a centrum települések fejlődési pályájának alakulása is, de kulcsfontosságú, hogy a helyben foglalkoztatás előmozdítsa érdekében minél több olyan kezdeményezés induljon, mely a mikrotérségi-települési sajátos adottságoknak megfelelő tevékenységekkel, elsősorban a lokális aktorokra építve, fenntartható módon tudjon helyben megélhetést kínálni a lakosság egyre nagyobb hányada számára. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

26 25 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység18 Vallással kapcsolatos tevékenység4 Sporttal kapcsolatos tevékenység61 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység34 Oktatással kapcsolatos tevékenység22 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 2 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 10 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 36 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 4 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 25 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 4 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 2 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 16 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok0 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 3 Politikai tevékenység0 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

27 26 A térségben - mikrotérségenként és településneként jelentős szóródást mutatva - kifejezetten élénk a nonprofit szervezeti aktivitás. A 242 szervezet célját és tevékenységét illetően meglehetősen heterogén, a civil kezdeményezések számos területre kiterjednek. Legnagyobb számban a falvakban szokásos módon a sportegyesületek és a polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenységek (elsősorban önkéntes tűzoltó egyesületek) képviseltetik magukat (minden negyedik, illetve minden heteik tartozik e kategóriába). A térség kulturális hagyományainak erős voltát tükrözi a 18 kulturális szervezet működése, örvendetesen nagyszámú a szabadidős és a területfejlesztési szerevezetek száma is. (A nonprofit szervezetek aránya a közösség tagságában is leképeződik. Elsősorban sporttal, kultúrával és falufejlesztéssel, falugondnoki szolgálattal, közbiztonsággal és önkéntes tűzoltósággal kapcsolatos nonprofit szervezetek a közösség tagjai.) AA tevékenység szerinti besorolás mindamellett nem ad reális képet a helyi civil aktivitás tartalmáról, hisz az aprófalvas településszerkezetből adódóan 1-2 jelentős egyesület jut minden településre, melyek többnyire többféle tevékenységi besoroláshoz is illeszkednek (pl. pl. kultúra, hagyományőrzés, településfejlesztés, sport egy egyesületen belül). Ezek többségének szerepe jóval nagyobb egy község életében, mint a statisztika általuk eggyel növekedése tükröz: a település aktív lakosságának összefogása, tevékenységeinek szervezése, a közösség különböző fórumikon történő képviselete vagy a település legtöbb problémájával összefüggő pályázati aktivitás egy néhány száz fős faluban döntő jelentőségű. A nonprofit szervezetek a helyi közösségi élet számos motívumát, a térségfejlesztés számos szféráját képviselik, így jelen vannak a határmentiségből adódó nemzetiségi hagyományokat ápoló horvát és német kulturális egyesületek, a hagyományápolás sokszínűségét demonstráló szereplők (népdalkör, néptánccsoport, íjászegyesület, népi mesterségek, római kori emlékek, p. Nádasd), a megye horgász egyesületeit magába foglaló horgászszövetség, falusi vendéglátók egyesülete, Vasi Honismereti Egyesület és megyei ifjúsági alapítvány, az aktív környezetvédőként is funkcionáló vadásztársaságok, a vallási turizmushoz köthető illetve vallási útvonalak kialakítását célzó egyesületek (Miród forrás, Gencsapáti, Szatta), de a közösségben jelen vannak - civil szervezetként - a történelmi egyházak képviselői is. A térségben - mikrotérségenként és településneként jelentős szóródást mutatva - kifejezetten élénk a nonprofit szervezeti aktivitás. A 242 szervezet célját és tevékenységét illetően meglehetősen heterogén, a civil kezdeményezések számos területre kiterjednek. Legnagyobb számban a falvakban szokásos módon a sportegyesületek és a polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenységek (elsősorban önkéntes tűzoltó egyesületek) képviseltetik magukat (minden negyedik, illetve minden heteik tartozik e kategóriába). A térség kulturális hagyományainak erős voltát tükrözi a 18 kulturális szervezet működése, örvendetesen nagyszámú a szabadidős és a területfejlesztési szerevezetek száma is. (A nonprofit szervezetek aránya a közösség tagságában is leképeződik. Elsősorban sporttal, kultúrával és falufejlesztéssel, falugondnoki szolgálattal, közbiztonsággal és önkéntes tűzoltósággal kapcsolatos nonprofit szervezetek a közösség tagjai.) AA tevékenység szerinti besorolás mindamellett nem ad reális képet a helyi civil aktivitás tartalmáról, hisz az aprófalvas településszerkezetből adódóan 1-2 jelentős egyesület jut minden településre, melyek többnyire többféle tevékenységi besoroláshoz is illeszkednek (pl. pl. kultúra, hagyományőrzés, településfejlesztés, sport egy egyesületen belül). Ezek többségének szerepe jóval nagyobb egy község életében, mint a statisztika általuk eggyel növekedése tükröz: a település aktív lakosságának összefogása, tevékenységeinek szervezése, a közösség különböző fórumikon történő képviselete vagy a település legtöbb problémájával összefüggő pályázati aktivitás egy néhány száz fős faluban döntő jelentőségű. A nonprofit szervezetek a helyi közösségi élet számos motívumát, a térségfejlesztés számos szféráját képviselik, így jelen vannak a határmentiségből adódó nemzetiségi hagyományokat ápoló horvát és német kulturális egyesületek, a hagyományápolás sokszínűségét demonstráló szereplők (népdalkör, néptánccsoport, íjászegyesület, népi mesterségek, római kori emlékek, p. Nádasd), a megye horgász egyesületeit magába foglaló horgászszövetség, falusi vendéglátók egyesülete, Vasi Honismereti Egyesület és megyei ifjúsági alapítvány, az aktív környezetvédőként is funkcionáló vadásztársaságok, a vallási turizmushoz köthető illetve vallási útvonalak kialakítását célzó egyesületek (Miród forrás, Gencsapáti, Szatta), de a közösségben jelen vannak - civil szervezetként - a történelmi egyházak képviselői is. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

28 27 A humán szférában - az egészségfejlesztés, prevenció, ismeretterjesztés területei mellett - hangsúlyosan megjelennek a művészeti tevékenységek (szobrászat, művészeti alkotóház, népművészeti és hagyományőrző egyesületek) melyek számos fejlesztési elképzelést fogalmaztak meg a térség számára (Rumi Rajki István Szoborpark, szobrász szimpózium, kovács műhely, népi építészeti értékek megmentése, szoknyás haranglábak, őrtornyok megjelenítése stb.) A sportok között jellemző a helyi szintű futball, a teke és a lovassport egyesületek, mely utóbbiak egyben hagyományőrző programokat is szerveznek A humán szférában - az egészségfejlesztés, prevenció, ismeretterjesztés területei mellett - hangsúlyosan megjelennek a művészeti tevékenységek (szobrászat, művészeti alkotóház, népművészeti és hagyományőrző egyesületek) melyek számos fejlesztési elképzelést fogalmaztak meg a térség számára (Rumi Rajki István Szoborpark, szobrász szimpózium, kovács műhely, népi építészeti értékek megmentése, szoknyás haranglábak, őrtornyok megjelenítése stb.) A sportok között jellemző a helyi szintű futball, a teke és a lovassport egyesületek, mely utóbbiak egyben hagyományőrző programokat is szerveznek Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

29 28 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 602 fővel nőtt, ami arányosítva 1%-os növekedést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 602 fővel nőtt ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1%-kal nőtt Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 48,85849,06349,10449,17649,460 20541 72284

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 64%, ami 4 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 2% 3% 64% 21% 10% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

31 30 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 6-7 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 2% 13% 5% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 8% 31% 11% 5% 21% 9% 26% 12% 10% 17%

32 31 A Vasi Őrtorony akciócsoport 82 települést foglal magában, melyből 39 db a szombathelyi, 24 db a körmendi, 15 db az őriszentpéteri és 2-2 db a vasvári és a szentgotthárdi kistérséghez tartozik. A térség alapvetően apró-, sőt törpefalvas vidék, hiszen a 82 településből az aprófalvak (1000 fő alattiak) aránya 82,9 %, a törpefalvaké (500 fő alattiak) 65,8 %. Az ezer fő feletti falvak mindössze 17,1 %-ot tesznek ki (14 db), melyből csaknem az összes (11 db) a szombathelyi kistérségben van. A térségben 2007. január elsején 49216 fő lakott, ebből 33,7 ezer fő a szombathelyi, 9,6 ezer fő a körmendi, 4,2 ezer fő az őriszentpéteri, 1,1 ezer fő a szentgotthárdi és 545 fő a vasvári kistérséghez tartozó településeken. A lakosságszám 2001-hez viszonyítva kissé csökkent (- 953 fő), de a térségen belül nagy különbségek vannak. A szombathelyi kistérség településeiben növekedett valamelyest a népesség, ugyanakkor a többiben, de különösen az Őrségben csökkent. A népességszám csökkenés mögött elsősorban a negatív természetes szaporodás áll, hiszen többen halnak meg, mint amennyien születnek. Különösen igaz ez a megállapítás az őrségi és a Körmend környéki falvakra. A térség vándorlási egyenlege összességében pozitív, vagyis többen vándorolnak ide, mint amennyien elköltöznek. Az idevándorlók zöme a városokból, elsősorban Szombathelyről költözik, általában a nagyváros körüli agglomeráció falvaiba. Így a legnagyobb vándorlási többlettel a Szombathely környéki falvak (Sé, Gencsapáti, Balogunyom) rendelkeznek. A térség népességére a nőtöbblet jellemző. Ezer férfira 1071 nő jut, amely magasabb, mint a megye átlaga, és lassan növekszik. Az akciócsoport területének népessége az elmúlt évtizedek során folyamatosan elöregszik, hasonlóan a megyéhez. Napjainkban az időskorúak aránya már 21,0 százalék, több, mint a gyermekkorúaké (14,9 %), ami azt jelenti, hogy az un. öregségi index (a 60-x évesekre jutó 14 év alattiak aránya) 1.41, és ez rosszabb a megyei átlagnál. Az elöregedési folyamat elsősorban az őrségi és a körmendi kistérség falvait jellemzi, leginkább az 500 fő alatti törpefalvaknál ölt veszélyes mértéket. A Vasi Őrtorony akciócsoport 82 települést foglal magában, melyből 39 db a szombathelyi, 24 db a körmendi, 15 db az őriszentpéteri és 2-2 db a vasvári és a szentgotthárdi kistérséghez tartozik. A térség alapvetően apró-, sőt törpefalvas vidék, hiszen a 82 településből az aprófalvak (1000 fő alattiak) aránya 82,9 %, a törpefalvaké (500 fő alattiak) 65,8 %. Az ezer fő feletti falvak mindössze 17,1 %-ot tesznek ki (14 db), melyből csaknem az összes (11 db) a szombathelyi kistérségben van. A térségben 2007. január elsején 49216 fő lakott, ebből 33,7 ezer fő a szombathelyi, 9,6 ezer fő a körmendi, 4,2 ezer fő az őriszentpéteri, 1,1 ezer fő a szentgotthárdi és 545 fő a vasvári kistérséghez tartozó településeken. A lakosságszám 2001-hez viszonyítva kissé csökkent (- 953 fő), de a térségen belül nagy különbségek vannak. A szombathelyi kistérség településeiben növekedett valamelyest a népesség, ugyanakkor a többiben, de különösen az Őrségben csökkent. A népességszám csökkenés mögött elsősorban a negatív természetes szaporodás áll, hiszen többen halnak meg, mint amennyien születnek. Különösen igaz ez a megállapítás az őrségi és a Körmend környéki falvakra. A térség vándorlási egyenlege összességében pozitív, vagyis többen vándorolnak ide, mint amennyien elköltöznek. Az idevándorlók zöme a városokból, elsősorban Szombathelyről költözik, általában a nagyváros körüli agglomeráció falvaiba. Így a legnagyobb vándorlási többlettel a Szombathely környéki falvak (Sé, Gencsapáti, Balogunyom) rendelkeznek. A térség népességére a nőtöbblet jellemző. Ezer férfira 1071 nő jut, amely magasabb, mint a megye átlaga, és lassan növekszik. Az akciócsoport területének népessége az elmúlt évtizedek során folyamatosan elöregszik, hasonlóan a megyéhez. Napjainkban az időskorúak aránya már 21,0 százalék, több, mint a gyermekkorúaké (14,9 %), ami azt jelenti, hogy az un. öregségi index (a 60-x évesekre jutó 14 év alattiak aránya) 1.41, és ez rosszabb a megyei átlagnál. Az elöregedési folyamat elsősorban az őrségi és a körmendi kistérség falvait jellemzi, leginkább az 500 fő alatti törpefalvaknál ölt veszélyes mértéket. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

33 32 A lakosság döntő többsége magyar, a kisebbségek, nemzetiségek aránya elenyésző (2,1 %), közülük ki kell emelni a német kisebbséget, akik elsősorban a szombathelyi kistérség határ menti falvaiban élnek (pl. Pornóapáti, Vaskeresztes), a horvátokat szintén a határ menti falvakban (Narda, Felsőcsatár) és a cigányokat (Torony, Vép). A lakosság legnagyobb mértékben a hit előírásai szerint élő római katolikus. Ezen kívül az Őrségben élnek jelentős arányban protestánsok, elsősorban evangélikusok. A térség demográfiai szempontból nagyon heterogén településekből áll. Óriási különbségek vannak a városkörnyéki agglomerálódó falvak és a városoktól távoli apró- és törpefalvak között. Az első csoportba tartozókban növekszik a népesség, a nemi arány kiegyenlítettebb, egészségesebb a korösszetétel, addig a másik csoporthoz tartozók népessége erősen csökken, nagy a nőtöbblet és veszélyes mértékű az elöregedés. A lakosság döntő többsége magyar, a kisebbségek, nemzetiségek aránya elenyésző (2,1 %), közülük ki kell emelni a német kisebbséget, akik elsősorban a szombathelyi kistérség határ menti falvaiban élnek (pl. Pornóapáti, Vaskeresztes), a horvátokat szintén a határ menti falvakban (Narda, Felsőcsatár) és a cigányokat (Torony, Vép). A lakosság legnagyobb mértékben a hit előírásai szerint élő római katolikus. Ezen kívül az Őrségben élnek jelentős arányban protestánsok, elsősorban evangélikusok. A térség demográfiai szempontból nagyon heterogén településekből áll. Óriási különbségek vannak a városkörnyéki agglomerálódó falvak és a városoktól távoli apró- és törpefalvak között. Az első csoportba tartozókban növekszik a népesség, a nemi arány kiegyenlítettebb, egészségesebb a korösszetétel, addig a másik csoporthoz tartozók népessége erősen csökken, nagy a nőtöbblet és veszélyes mértékű az elöregedés. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

34 33 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 17 0 78 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 21% 0% 95% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

35 34 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Repülőtér ▪EUROVELO kerékpárút Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Felnőtt átképzési központ Mozgatórugó alcsoport

36 35 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Szülészeti ellátás ▪Mentőállomás ▪Fedett/nyitott úszómedence Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Gazdaságfejlesztési szervezet ▪Ipari kamara ▪Agrárkamara Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

37 36 A helyi közösség területének infrastrukturális helyzete összességében valamivel jobb, mint Vas megye falvaié, ugyanakkor a térségen belül jelentős területi különbségek vannak elsősorban a kommunális infrastruktúrán belül a szennyvíztisztításban és a csatornázottság mértékében. A térségben alapvetően kiépült a közlekedési infrastruktúra. Vasúti fővonalak azonban döntően a szombathelyi kistérség területén sűrűsödnek, a város vasúti csomópont jellegéből fakadva, ugyanakkor a térség déli részén, különösen az Őrség ide tartozó részén csak Nagyrákos és Pankasz rendelkezik vasúti vonallal. A térségben igen sűrű a közúti hálózat, hazánkban itt jut a leghosszabb közúthálózat 100 km2-re. A közutak közül azonban hiányoznak a gyorsforgalmi utak (autópályák és autóutak), sőt az elérhetőségük is nagyon rossz, távoli. A nemzetközi főutak közül az E 65-ös és az E 66-os halad át a térségen, a kettő Körmend határában keresztezi egymást. A hazai főutak közül áthalad a térségen a 76-os, 87-es és a 89-es út, melyek közül az utóbbi kettő Szombathelyen találkozik. Az egyéb, úgynevezett összekötő utak hálózata gazdag, az állaguk, minőségük azonban nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Sajnálatosan igen gyakoriak, az un. zsák-települések (elsősorban az Őrségben), amelyekbe bevisz ugyan a közút, de onnan nem megy tovább. Mindez a közúti szállításban és a települések elérhetőségében jelent komoly problémát. Kerékpárutakat keveset találunk, azok többsége a megyeszékhelyről indul. A térség kommunális infrastruktúrája a megyei átlagnál jobban kiépült. Az áramellátás teljesnek tekinthető, a minősége kielégítő, bár feszültségingadozások és áramkimaradások gyakoriak. A vezetékes gáz ellátottság már nem teljes, különösen a térség déli részén hiányos. A települések 84 százalékában jelen van, a lakások rákötésének mértéke meghaladja a 75 százalékot. A vezetékes víz ellátottság teljes, már az 1980-as években teljesen kiépült. Gazdagok és megbízhatóak a térségi vízbázisok, de több helyen vastalanításra volt, és van szükség. A lakások vezetékes vízzel való ellátottsága 95 százalék körüli. Sokkal rosszabb a helyzet a közcsatornázás tekintetében, mivel csupán a települések 40 százaléka rendelkezik közcsatorna-hálózattal, elsősorban a szombathelyi kistérséghez tartozókban. A helyi közösség területének infrastrukturális helyzete összességében valamivel jobb, mint Vas megye falvaié, ugyanakkor a térségen belül jelentős területi különbségek vannak elsősorban a kommunális infrastruktúrán belül a szennyvíztisztításban és a csatornázottság mértékében. A térségben alapvetően kiépült a közlekedési infrastruktúra. Vasúti fővonalak azonban döntően a szombathelyi kistérség területén sűrűsödnek, a város vasúti csomópont jellegéből fakadva, ugyanakkor a térség déli részén, különösen az Őrség ide tartozó részén csak Nagyrákos és Pankasz rendelkezik vasúti vonallal. A térségben igen sűrű a közúti hálózat, hazánkban itt jut a leghosszabb közúthálózat 100 km2-re. A közutak közül azonban hiányoznak a gyorsforgalmi utak (autópályák és autóutak), sőt az elérhetőségük is nagyon rossz, távoli. A nemzetközi főutak közül az E 65-ös és az E 66-os halad át a térségen, a kettő Körmend határában keresztezi egymást. A hazai főutak közül áthalad a térségen a 76-os, 87-es és a 89-es út, melyek közül az utóbbi kettő Szombathelyen találkozik. Az egyéb, úgynevezett összekötő utak hálózata gazdag, az állaguk, minőségük azonban nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Sajnálatosan igen gyakoriak, az un. zsák-települések (elsősorban az Őrségben), amelyekbe bevisz ugyan a közút, de onnan nem megy tovább. Mindez a közúti szállításban és a települések elérhetőségében jelent komoly problémát. Kerékpárutakat keveset találunk, azok többsége a megyeszékhelyről indul. A térség kommunális infrastruktúrája a megyei átlagnál jobban kiépült. Az áramellátás teljesnek tekinthető, a minősége kielégítő, bár feszültségingadozások és áramkimaradások gyakoriak. A vezetékes gáz ellátottság már nem teljes, különösen a térség déli részén hiányos. A települések 84 százalékában jelen van, a lakások rákötésének mértéke meghaladja a 75 százalékot. A vezetékes víz ellátottság teljes, már az 1980-as években teljesen kiépült. Gazdagok és megbízhatóak a térségi vízbázisok, de több helyen vastalanításra volt, és van szükség. A lakások vezetékes vízzel való ellátottsága 95 százalék körüli. Sokkal rosszabb a helyzet a közcsatornázás tekintetében, mivel csupán a települések 40 százaléka rendelkezik közcsatorna-hálózattal, elsősorban a szombathelyi kistérséghez tartozókban. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

38 37 A rákötés mértéke ennél valamivel nagyobb, hiszen az agglomeráció települései népesebbek. Nagyon hiányos viszont a csatorna-hálózat és a szennyvíztisztítás a térség déli részén a Hegyháton és az Őrségben. A rendszeres hulladékszállítás papíron teljes és megoldott, az összegyűjtött hulladékot Harasztifaluba, vagy Szombathelyre szállítják, azonban komoly gondot okoz a térség egészében az illegális hulladék elhelyezés, veszélyeztetve a talajt, és a talajvizet. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

39 38 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.01 0.020.04 31%26% 0.180.19 1.810.68 10%28%

40 39 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪713 ▪Község▪1,273 ▪Község▪326 ▪Község▪606 ▪Község▪1,818 ▪Község▪333 ▪Község▪98 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Acsád Balogunyom Bozzai Bucsu Csákánydoroszló Csempeszkopács Daraboshegy Munkanél- küliség (%) ▪3.86% ▪3.14% ▪6.20% ▪4.82% ▪3.03% ▪5.40% ▪10.53% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪74,511 ▪676,009 ▪583,660 ▪526,851 ▪553,564 ▪544,809 ▪379,335 Magas** kat. (db/fő) ▪0.279 ▪0.000 ▪1.071 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.039 ▪0.000

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 2/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪219 ▪Község▪176 ▪Község▪105 ▪Község▪603 ▪Község▪1,364 ▪Község▪475 ▪Község▪214 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Dozmat Döbörhegy Döröske Egyházashollós Egyházasrádóc Felsőcsatár Felsőjánosfa Munkanél- küliség (%) ▪5.84% ▪8.33% ▪0.00% ▪4.90% ▪3.67% ▪0.94% ▪4.48% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪572,585 ▪379,884 ▪342,249 ▪528,739 ▪596,463 ▪494,175 ▪385,625 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.887 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.714 ▪0.000 ▪0.098 ▪0.000

42 41 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪290 ▪Község▪2,534 ▪Község▪178 ▪Község▪114 ▪Község▪304 ▪Község▪181 ▪Község▪184 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Felsőmarác Gencsapáti Gyanógeregye Halastó Halogy Harasztifalu Hegyháthodász Munkanél- küliség (%) ▪4.27% ▪3.39% ▪3.92% ▪5.33% ▪5.35% ▪1.92% ▪5.17% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪499,721 ▪725,647 ▪378,769 ▪394,157 ▪339,245 ▪406,139 ▪410,301 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.081 ▪0.000 ▪0.125 ▪0.000 ▪0.130

43 42 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 4/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪173 ▪Község▪299 ▪Község▪67 ▪Község▪216 ▪Község▪706 ▪Község▪2,536 ▪Község▪437 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Hegyhátsál Hegyhátszentjakab Hegyhátszentmárto n Horvátlövő Ivánc Ják Kám Munkanél- küliség (%) ▪4.00% ▪6.49% ▪5.26% ▪2.40% ▪4.90% ▪3.78% ▪5.28% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪428,982 ▪479,758 ▪488,551 ▪570,816 ▪418,078 ▪579,264 ▪551,259 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪9.013 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪2.528 ▪1.328 ▪0.000 ▪0.065 ▪0.000

44 43 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 5/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪396 ▪Község▪250 ▪Község▪95 ▪Község▪242 ▪Község▪403 ▪Község▪584 ▪Község▪218 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Katafa Kemestaródfa Kerkáskápolna Kisrákos Kisunyom Kondorfa Magyarnádalja Munkanél- küliség (%) ▪5.00% ▪6.00% ▪9.90% ▪6.88% ▪2.88% ▪11.50% ▪6.25% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪571,292 ▪508,164 ▪283,495 ▪426,637 ▪638,310 ▪385,895 ▪732,706 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.777 ▪0.000 ▪0.865 ▪0.000

45 44 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 6/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪489 ▪Község▪242 ▪Község▪442 ▪Község▪1,350 ▪Község▪152 ▪Község▪129 ▪Község▪303 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Magyarszecsőd Meszlen Molnaszecsőd Nádasd Nagykölked Nagymizdó Nagyrákos Munkanél- küliség (%) ▪2.27% ▪2.86% ▪4.29% ▪4.02% ▪2.56% ▪1.33% ▪8.46% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪546,064 ▪105,220 ▪539,822 ▪553,894 ▪301,501 ▪450,126 ▪546,941 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.328 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.344 ▪0.046 ▪0.000 ▪0.217 ▪7.667

46 45 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 7/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,136 ▪Község▪532 ▪Község▪655 ▪Község▪389 ▪Község▪310 ▪Község▪248 ▪Község▪477 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Nárai Narda Nemesbőd Nemeskolta Nemesrempehollós Őrimagyarósd Pankasz Munkanél- küliség (%) ▪3.49% ▪2.12% ▪5.29% ▪2.08% ▪3.96% ▪6.25% ▪15.35% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪576,842 ▪475,194 ▪668,560 ▪492,664 ▪542,672 ▪343,245 ▪405,757 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪8.524 ▪0.499

47 46 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 8/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪687 ▪Község▪170 ▪Község▪390 ▪Község▪844 ▪Község▪240 ▪Község▪294 ▪Község▪263 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Perenye Pinkamindszent Pornóapáti Rábagyarmat Rábatöttös Rádóckölked Rátót Munkanél- küliség (%) ▪4.11% ▪3.26% ▪2.93% ▪9.10% ▪4.60% ▪5.17% ▪3.20% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪577,485 ▪618,858 ▪571,559 ▪574,901 ▪483,906 ▪544,181 ▪562,417 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000

48 47 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 9/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,111 ▪Község▪476 ▪Község▪102 ▪Község▪1,373 ▪Község▪703 ▪Község▪265 ▪Község▪858 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Rum Salköveskút Sárfimizdó Sé Sorkifalud Sorkikápolna Sorokpolány Munkanél- küliség (%) ▪5.03% ▪3.70% ▪3.08% ▪3.92% ▪4.40% ▪3.61% ▪4.36% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪597,859 ▪562,564 ▪386,263 ▪697,914 ▪513,814 ▪566,542 ▪547,908 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.108 ▪0.000

49 48 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 10/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪812 ▪Község▪65 ▪Község▪239 ▪Község▪86 ▪Község▪1,054 ▪Község▪396 ▪Község▪764 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Söpte Szaknyér Szarvaskend Szatta Szentpéterfa Szőce Tanakajd Munkanél- küliség (%) ▪2.60% ▪11.11% ▪5.63% ▪14.20% ▪3.00% ▪9.01% ▪4.54% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪679,813 ▪335,832 ▪410,007 ▪509,822 ▪526,250 ▪381,709 ▪662,659 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.123 ▪0.000 ▪6.721 ▪0.316 ▪0.010 ▪0.000

50 49 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 11/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪2,491 ▪Község▪1,709 ▪Község▪364 ▪Község▪381 ▪Község▪358 ▪Község▪871 ▪Község▪1,457 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Táplánszentkereszt Torony Vasalja Vasasszonyfa Vaskeresztes Vassurány Vasszécseny Munkanél- küliség (%) ▪4.32% ▪6.47% ▪5.80% ▪2.80% ▪4.93% ▪3.50% ▪3.61% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪653,181 ▪478,179 ▪545,088 ▪539,763 ▪454,051 ▪587,968 ▪637,313 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.817 ▪0.000 ▪0.942 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.136 ▪0.077 ▪0.000 ▪0.134 ▪0.000 ▪0.158

51 50 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 12/12 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪424 ▪Község▪697 ▪Nagyközség▪3,555 ▪Község▪280 ▪Község▪97 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Vasszilvágy Vát Vép Viszák Zsennye Munkanél- küliség (%) ▪4.06% ▪6.35% ▪5.20% ▪5.74% ▪13.56% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪467,602 ▪628,784 ▪605,513 ▪598,198 ▪512,546 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.006 ▪0.000

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 1/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Acsád ▪„szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, szennyvízelvezetés megoldása, óvoda felújítása, orvosi rendelő felújítás, játszótér felújítás, ravatalozó vizesblokk kiépítése, platánfasor megőrzése, felújítása” ▪Balogunyom ▪„86-os főközlekedési út átszeli a falut, jelentős lakott területek vannak zajhatásnak kitéve, szükséges az elkerülőút megépítése.Telekalakítás, kerákpárút Szombathely- Balogunyom közt. Külterületi utak rendbe tétéle. Faluközpont hiánya, közösségi ház hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„játszótér pályázat, szennyvízcsatorna- hálózat kiépítése, vállalkozók fejlesztése” ▪„A telekalakítás megoldásával tovább fejlődhetne a falu. Lovas turizmus fejlesztése az UNICORNIS Alapítványon keresztül. A volt általános iskola műemlék épületének értékesítésével munkahely teremtés lehetősége. Külterületen lévő elhagyott kavicsbánya tó rekultivációjával halászati lehetőség kialakítása. 86-os elkerülő út elkészülte. Többcélu intézmény- közösségi ház megépítése”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 2/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bozzai ▪„KM utak teljeskörű felújítása, csapadékvíz elvezetés megoldása ▪szennyvízelvetés nem megoldott ▪középületek felújítása, akadálymentesítése” ▪Bucsu ▪„„ A településen a középületek, korszerűsítésre szorulnak, és a tömegközlekedés biztonsága érdekében a járdákat és a buszfordulót fel kell újítani” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„játszótér kialakítása, horgásztó kialakítása, vállakozók fejlesztése,” ▪„járdaépítés (kb. 1000m) ▪kultúrház nyílászáróinak cseréje, a vizesblokk felújítása ▪a polgármesteri hivatal épületének felújítása, nyílászáróinak cseréje ▪buszforduló felújítása ▪útfelújítás (600m)”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 3/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Csákánydoros zló ▪„Tornaterem hiánya. Régi épületeink felújításának hiánya rontja a faluképet.”” ▪Csempeszkop ács ▪„Közösségi tér hiánya, középkori templomkörnyezet,” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Problémáink megoldása után a turizmus fejlesztése. Munkahelyteremtő beruházások létesítése önkormányzati belterületen.”” ▪„Templom közelébe közösségi tér kialakítása több funkció: egyházi, hagyományos középkori napok, közösségépítés ▪játszótér, programok, vállalkozások erősítése”

55 54 Települések egy mondatos jellemzése 4/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Daraboshegy ▪„A település lakosságszáma folyamatosan csökken, kevés a fiatal, a gyermekszületés, magas a munkanélküliség.”” ▪Dozmat ▪„zsákfalu, kevés vállalkozó, öregedés” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„„A település az Őrségi Nemzeti Park területén fekszik és a vidéki turizmus vérkeringésébe való bekapcsolódással, egyedi turisztikai termékeivel (szoborpark, Rákóczi emlékmű, kivételesen szép tájképi környezet, védett növényfajok, források, vendégszerető lakosság), azok fejlesztésével és megfelelő marketinggel a falunak sikeres funkciót adhat.” ▪„telekkialakítása, programok, falukép”

56 55 Települések egy mondatos jellemzése 5/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Döbörhegy ▪„„Település elöregedő, kevés gyermekszületés, főutaktól távolra eső, ezáltal megközelíthetősége rossz, a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások nagy része a településen kívül érhetők el.”” ▪Döröske ▪„fogyó, elöregedő népesség” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Kék túra útvonal halad át - gyönyörű és egyedi tájképi környezetben (erdők, szőlőhegy, vadállomány- a településen, a túrázók megállíthatók a helyi népművészeti gyűjtemény végleges elhelyezésével, szolgáltatások bővítésével, a település népszerűbbé válik a letelepedés előHelyi gyűjtemény végleges elhelyezésére egy kiállító terem kialakítása. Fiatalok helybentartása, letelepítése.” ▪„Fokozottan védett, régészeti lelőhely léte (őrtorony rom) erdők, tó, szőlőhegy, turisztikai hasznosításuk. Számos üdülő léte.”

57 56 Települések egy mondatos jellemzése 6/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Egyházasholl ós ▪„„A szennyvízhálózat hiánya és a 8-as fűút miatt a nagy átmenő forgalom az aktív korú lakosság számához viszonyítva kevés helyben levő munkahelyek száma.”” ▪Egyházasrádó c ▪„„A település gazdag kulturális programjainak megrendezésére nincsen az igényeknek megfelelő épület”” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„„A volt általános iskola épületében munkahelyek teremtése, civil szervezetek egészség megőrzési, falufejlesztési tevékenysége.”” ▪„„Európai gondolkodású kultúrát kedvelő lokálpatrióta lakosság igényét kielégítő színvonalas programokat befogadni képes közösségi épület építése””

58 57 Települések egy mondatos jellemzése 7/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Felsőcsatár ▪„Lignitbányászat engedélyeztetésének lehetősége, építési telkek kialakítási korlátai a településszerkezetben, nemzetiségi intézményeink (iskola, óvoda) fenntartási problémái.kultúrház nyílászáró cseréje, utcanév-táblák hiánya, korszerűtlen játszótér, pakoló hiányzik a temetőnél, ravatalozó felújításra szorul.” ▪Felsőjánosfa ▪„„A faluképet romboló középületek állapota”” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Felsőcsatári Szőlőhegy, Pinka-folyó, Pinka-szurdok idegenforgalmi, turisztikai kihasználtsága és ehhez kapcsoltan különböző Eu-s, mikrotérségi pályázati lehetőségek kiaknázása. Bor-, kerékpárturizmus-, horgászturizmus, ehhez szállás vendéglátás, játszótér, sportpálya kialakítása” ▪„Vadása-tó és Borostyán tó közelségéből adódóan az idegenforgalom kihasználása kapcsoltan a helyi termék előállítása”

59 58 Települések egy mondatos jellemzése 8/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Felsőmarác ▪„Munkahelyek hiánya. Szenyvízhálozat hiánya. Utak, járdák felújitása. Középületek, elsősorban a faluház felújitása.” ▪Gencsapáti ▪„bel-és külterületi utak rossz állapota, járdák rossz állapota ill. hiánya, csapadékvíz elvezetés rossz állapota, a településen átvezető fő útvonal gyorsan növekvő forgalma, kerékpár- és kerékpározható utak hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Az Őrségen belül a Himfai parkerdő természeti szépségének felfedezése, horgászat a Himfai-tavon.tornapálya egyéb kapcsolt programok: Melegvízes forrás feltárása, szolgáltatások, bolt, teke,” ▪„Turisztikai célra (is) hasznosítható ingatlanok megléte (régi iskola, sportterület); Csatlakozás a téségen áthaladó turistaútvonalakhoz (öko- és zarándokturizmus), ipari terület fejlesztési lehetőségei”

60 59 Települések egy mondatos jellemzése 9/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Gyanógeregy e ▪„munkanélküliség, önkormányzatnak nincs lehetőség a fejlesztésre, és épületek leromlott állaga, kultúrház, harangláb, ravatalozó, orvosi rendelő” ▪Halastó ▪„„A településen kívül érhetőek el az alapvető közszolgáltatások, ezek megközelíthetősége tömegközlekedési eszközzel nehézkes, a közigazgatási központ csak átszállással érhető el, ezért a fiatalok elhagyják a falut.”” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„falusi turizmus, Nemeskoltán termálfejlesztés hatása, Zsennye, Rum, Püspökmolnári horgásztavak hatása” ▪„Az egészségtelen korstruktúra ellensúlyozására fiatal házasok letelepítése. Vállalkozásbarát környezet kialakítása.A térség legjelentősebb foglalkoztatójának fióktelepe Halastón működik.””

61 60 Települések egy mondatos jellemzése 10/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Halogy ▪„„Szennyvízhálózat hiánya, átmenő út állapota (rossz), Faluházban félkész turista szálláshelyek vannak, amelyeket forráshiány miatt nem tudtak befejezni, ezért kihasználatlanok.”” ▪Harasztifalu ▪„„A községben a lakosságszám folyamatosan csökken a fiatalok a közeli városban telepednek le.”” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„„Kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik. (Kék túra útvonal, Őrségi Nemzeti Park terület, Csörnöc-Herpenyő, gazdag növény és állatvilág, vadászat, HH adta lehetőség” ▪„Fiatalok számára is vonzó települési környezet (középületek, műemlék tájház, közterületek felújítása), szolgáltatások elérhetőségének (falugondnoki szolgálat, helytörténeti gyűjtemény bemutathatóvá tétele), letelepedést ösztönző építési terület biztosítása.”

62 61 Települések egy mondatos jellemzése 11/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hegyháthodás z ▪„Jelentős területen fekvő szőlőhegy, ipari tevékenységre és mezőgazdasági termékek feldolgozására kijelölt területen a vezetékes ívóvíz ellátás nem megoldott, turisztikai adottságok kihasználatlanok.” ▪Hegyhátsál ▪„„Sok az elhagyott ház, terület, folyamatosan csökken a lakosságszám.”” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település gazdag múltjának, forrásainak, természeti környezetének kihasználása. Katonák útja kerékpározhatóvá tétele. ▪A volt iskolaépület, termálvíz kihasználása. Helyi termékek (pálinka, méz).”” ▪„„Jó megközelíthetőség, vállalkozások foglalkoztatás bővítése. (tervezett 86-os Nádasd elkerülő út közelsége)””

63 62 Települések egy mondatos jellemzése 12/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hegyhátszentj akab ▪„Kül-, és belterületi utak rossz állapota.” ▪Hegyhátszent márton ▪„„ A település lakosságának kedvezőtlen korszerkezete, kevés és fogyó fiatalság.”” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Vadása tó fejlesztése, falusi turizmus fellendítése.” ▪„Természeti környezetre épülő turizmus.”

64 63 Települések egy mondatos jellemzése 13/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Horvátlövő ▪„Magas talaj és belvízszint, gyakori elöntések” ▪Ivánc ▪„A település helyi közútjainak állapota, felújításának hiánya, csapadékvíz elvezetés megoldásának hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Borturizmus, horgász és szabadidős turizmus fejlesztése, helyi természetvédelmi és épített környezeti elemek bemutatása és fejlesztése, horgászkemping létesítése” ▪„Természeti környezetre épülő falusi turizmus, vendéglátás.”

65 64 Települések egy mondatos jellemzése 14/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Ják ▪„A templom környezetének felújítása mellett a község belterületi útjainak, járdáinak felújítása, általános iskolapolgármesteri hivatal külső felújítása, temető és ravatalozó környezetének rendezése, a szennyvíztisztitó telep kapacitásának növelése, Felsőnyírvár egészséges ívóvizellátásának megteremtése. Munkahely teremtés.” ▪Kám ▪„Belterületi önkormányzati utak felújítása. Megüresedett volt iskola épület és orvoslakás hasznosítása. Falugondnoki Szolgálat bevezetése, ehhez kisbusz beszerzése, idősek napközije megvalósítása. Rum-Jeli Kerékpárút megépítése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„földrajzi elhelyezkedés ▪Szombathely közelsége ▪Ausztria szomszédsága ▪történelmi műemlék templom léte meghatározó idegenforgalom szempontjából” ▪„Helytörténeti helység berendezése. Körjegyzőség, Egészségház környezetének rendezése. Jeli-Arborétum. biológiai szennyvíz környezetének parkosítása”

66 65 Települések egy mondatos jellemzése 15/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Katafa ▪„A külterületen az áram-ellátás nem mindenhol megoldott: így a temetőben sem, ahol a ravatalozóban ezért halott-hűtésre sincs lehetőség. A közvilágítás sem mindenhol megoldott. ▪Az utak és a vízelvezető árkok felújításra szorulnak. ▪Nincs játszótér a fiatalok helyben tartásáért” ▪Kemestaródfa ▪„Települési utak rossz állapota mellett a ▪szennyvízhálózat hiánya ▪középületek rossz állapota ▪sportlétesítmények hiánya ▪régi iskola új funkcióval való ellátása ▪falumegújítási program” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„.Körmend város közelségéből fakadó növekvő népesség. Családok letelepítése érdekében lakóterület bővítés.”” ▪„határ közelségéből adódó turizmusfejlesztés. ▪szennyvízkezelő munkahelyet teremthet ▪sportpálya, játszótér, régi iskolaépület, buszváró felújítása”

67 66 Települések egy mondatos jellemzése 16/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kerkáskápoln a ▪„Nincs az önkormányzat tulajdonában 10 fő befogadóképességnél nagyobb helyiség, épület. Nincs munkalehetőség. A lakosság előregedett, a kevés számú fiatal nagy távolságra lévő munkahelyeken talál munkát, igyekszik ott lakást szerezni.” ▪Kisrákos ▪„„Munkahelyek hiánya, a mezőgazdaság hatékony támogatásának hiánya pl (az itt élők hagyományainak, szokásainak megőrzése, elmaradást mutató építkezések (generációs problémák), Kultúra és szabadidősport szélesebb támogatása az egészséges életmódra neveléshez, alacsony hatékonyságú önkormányzati támogatottság.”” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalom fejlesztése, kihasználva az Őrség természeti adottságait, kerékpáros és gyalogos túristaútvonalak kialakítása, különös figyelemmel a közeli Szlovén határra. Hagyományőrző rendezvények, pl. az idén 16. alkalommal megrendezésre kerülő Kultúrális és Lovasnapok.” ▪„Olyan turisztikát megvalósítani, ami vonzó az idelátogatók számára, megfelelő színvonalú programokkal: az egészséges életmód feltételeinek megteremtése - szabadidős sport programok lehetőségeinek bővítése - sportpályák kialakítása - mert van igény és lehetőség is rá. Azon épületek felújítása, amelyek szolgáltatásokat biztosítanának (orvosi rendelő, konyha, szálláshelyek, műv. ház).”

68 67 Települések egy mondatos jellemzése 17/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kisunyom ▪„Nagyon leromlott állapotú műemlék kultúrház. Sportlétesítmény és játszótér hiánya. Az Önkormányzat épülete rossz állapotú, akadálymentesítés és vizesblokk hiánya.” ▪Kondorfa ▪„A mezőgazdaság hatékony támogatásának hiánya (az itt élők hagyományainak, szokásainak megőrzése), elmaradást mutató építkezések (generációs problémák), Munkahelyek hiánya, Kultúra és szabadidősport szélesebb támogatása az egézséges életmódra neveléshez, alacsony hatékonyságú önkormányzati támogatottságok.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A 86-os út mellett a rendezési tervnek megfelelően vállalkozói övezet kialakításának lehetősége. A kultúrház /volt kúria/ vállalkozó által történő felújítása, hasznosítása szociális, kulturális, közösségi célra.” ▪„Olyan turisztikát megvalósítani, ami vonzó az ide látogatók számára, megfelelő színvonalú programokkal, az egészséges életmód feltételeinke megteremtése - szabadidős sport programok lehetőségeinek bővítése - sportpályák kialakítása - mert van igény és lehetőség rá.Azon épületek felújítása, amelyek szolgáltatásokat biztosítanának (orvosi rendelő, konyha, szálláshelyek, művelődési há”

69 68 Települések egy mondatos jellemzése 18/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Magyarnádalj a ▪„Szennyvíz és úthálózatok, munkahely hiány” ▪Magyarszecső d ▪„„szennyvízhálózat hiánya, a meglévő közösségi teret a lakossági igények kinőtték ”” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„„Munkahelyet teremtés, határ közelsége, Önkormányzati utak építése, falukép fejlesztése”” ▪„HM laktanya értékesítése mellett a Faluközpont fejlesztése, aktív civil szervezetek és civil tevékenység, kultúra és sportszeretet””

70 69 Települések egy mondatos jellemzése 19/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Meszlen ▪„szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, szennyvízelvezetés, gázberuházás, Vasasszonyfai összekötő út megépítése, csillagpontos kábeltévé hálózat kiépítése,” ▪Molnaszecsőd ▪„Településünkön megvalósításra váró szennyvízhálózat kiépítésének problémája. Óvóda fejlesztése. Eu-s szintű játszótér kialakítása. Rábán turistáknak csónakkikötő építése. Közútfelújítások. Csapadékvízárkok felújítása. Állandó színpad kialakítása. Kerékpárút építése a 8-as út mentén. Művelődési ház és környezete:parkosítás,parkoló, játszótér, ünnepli- térszoborparkkal, kialakítás” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„falugondnoki hálózat kiépítése és játszótér pályázati lehetőség, válalkozók támogatása és turista szálláshely” ▪„A volt HM laktanya eredményes értékesítése, ipari parkká fejlesztése,ipartelepítés mellett a Rába víziturizmus, turista szálláshelyek kialakítása. Falusi és e.ü. turizmus fejlesztés.Turista kerékpárutak kialakítása.”

71 70 Települések egy mondatos jellemzése 20/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nádasd ▪„A 86-os út elkerülő szakaszát haladéktalanul meg kell építeni. Vállalkozó övezetet szükséges kialakítani. Építési telket kell kijelölni. A szennyvízhálózat bővítésre szorul.” ▪Nagykölked ▪„Nagyon rossz állapotú közösségi épületek, teljes felújításra szorulnak” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„„Az Őrség kapujaként a falusi turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása építve arra, hogy a településen halad át a Kék-túra útvonal, a Szent Márton turistaút. Római emlékek bemutatóhelyének kialakítása (Borostyánkő út, Árpád kori körtemplom” ▪„Ipari üzemek letelepítése, szálláshelyek, túrisztikai lehetőségek kialakítása (Vallási túrizmus)”

72 71 Települések egy mondatos jellemzése 21/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nagymizdó ▪„Szennyvízcsatorna hálozat hiánya. Fogyó, előregedő népesség. Munka lehetőség hiánya. Rossz közlekedés.” ▪Nagyrákos ▪„Idősödő falu, csökkenő népesség, ezáltal sok üres ház. Egyik fő ok és probléma, hogy kevés a munkahely a településen és a vonzáskörzetben. Az önkormányzati utak rosszak. Külterületi földek parlagon hevernek, erdőművelés a tulajdonviszonyok miatt hiányos.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A településen tartani a fiatalokat. Régészeti lelőhelyek feltárása, falusi turizmus kialakítása. Itt halad el a kék túra útvonal, ami mellett erdei tanösvényt és pihenőhelyeket lehetne kialakítani” ▪„A község falusias jellegének megújítása, falusi turizmus fejlesztése. Munkahelyteremtés. Infrastruktúra fejlesztés. Látványosságok növelése. Üresen álló ingatlanok "benépesítése". Az önkormányzati tulajdonú épületek fejlesztése, lakossági szolgáltatások javítása és bővítése. Hagyományőrzés, a régi mesterségek, paraszti kultúra felelevenítése, bemutatása. Integrált közösségi tér...”

73 72 Települések egy mondatos jellemzése 22/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nárai ▪„Utak és járdák rossz állapota, művelődési ház rossz állapota, alsó tagozatos iskola bezárása” ▪Narda ▪„Lingnitbányászat engedélyezésének veszélye, internet-hálózat kiépítésének korlátai, építési telkek kialakítási lehetőségeinek hiánya.korszerűtlen játszótér, szelektív hulladékgyűjtés hiánya. horvát nemzetiségi nevelés, ahhoz szükséges épületek fenntartása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Lakosság bővítésére 60 db összközműves telek kialakítása megtörtént 2004-ben.” ▪„idegenforgalmi, turisztikai tevékenységek bővítése, EU-s és mikrotérségi pályázati támogatásokhoz jutás lehetősége. Határőrség épületének diákszállássá alakítása. Iparterületek bővítése.”

74 73 Települések egy mondatos jellemzése 23/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nemesbőd ▪„utak, járdák állapota” ▪Nemeskolta ▪„kevés a munkahely, közút közlekedés szempontjából nehezen megközelíthető, elzártság. Épületek leromlott állapota, tornacsarnok külső homlokzatának befejezése, kultúrház felújításra szorul, csapadékvíz elvezetést meg kell oldani, római katolikus templom roszz állapotban van, fel kell újítani.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„fiatalok helyben tartását segítendő játszótér építés” ▪„termálfürdő építése, melyet vállalkozás valósít meg”

75 74 Települések egy mondatos jellemzése 24/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nemesrempe hollós ▪„„Kevés a munkahelyek száma, közutak, járdák felújításra szorulnak”” ▪Őrimagyarósd ▪„A szennyvízhálózat kiépítése, csatlakozás a Hegyhátszentjakabi vízműhöz. Szélessávú internethálózat kiépítése. Korszerűtlen játszótér. Az önkormányzat forráshiányos. Kistérségen kívüli iskolában van az oktatás.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„mezőgazdasági és ipari vállalkozások fejlesztése, turizmus jobb kihasználása”” ▪„Idegenforgalom, szálláshelyek léteznek bőségesen. Erdei iskola, és táboroztatás lehetséges. Turisztikai koncepció kialakítása. Várdomb régészeti feltárása, látogathatóvá tétele. helyi piac kialakítására van lehetőség. Helyi termékek előállításának segítése.”

76 75 Települések egy mondatos jellemzése 25/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Pankasz ▪„A 8 osztályos iskola és óvoda működtetése. Helyi értékek megőrzése (harangláb, kovácsműhely, helytörténeti gyűjtemény). Nincs munkalehetőség, jelentős a munkanélküliség különös tekintettel a jelentős roma lakosságra. Közösségi és játszóterek hiánya. Egészségügyi szolgálat fenntartása (háziorvos, fogorvos, védőnő).” ▪Perenye ▪„bel- és külterületi utak felújítása, kiépítése, közvilágítás korszerűsítése, akadálymentesítés, intézményi infrastruktúra felújítása, fejlesztése, kulturális és sport célú infrastruktúra kiépítése, fejlesztése” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Bekapcsolódás a turisztikai vérkeringésbe műemlékeink révén, e meleltt A község fennmaradása érdekében az oktatás és sport fejlesztése (röplabda, foci, sakk). Kereskedelmi és egyéb szolgáltatások fejlesztése (szálláshelyek kialakítása). Közösségi-, teleház, idősek klubja, játszótér és falugondnoki hálózat kiépítése. Civil szervezetek erősítése és alakítása.” ▪„a falu központja megőrizte hagyományos faluképi jellegét, a faluhoz tartozó környezet, táj szépsége, jellegzetességei a turisztika fejlesztését indokolják”

77 76 Települések egy mondatos jellemzése 26/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Pinkamindsze nt ▪„lakosságszám csökkenése ▪elöregedés ▪szennyvízhálózat hiánya ▪munkahelyek hiánya ▪faluközpont (templom, tűzoltószertár, kultúrház) rossz állapota” ▪Pornóapáti ▪„Turizmusban rejlő lehetőségeink kiaknázása, utak járdák állapota” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„határ közelsége ▪integrált közösségi tevékenység kialakítására alkalmas épület ▪jól kiépített úthálózat ▪vállalkozók érdeklődése ▪a szennyvízkezelő munkahelyet teremt” ▪„Borturizmus, horgász és szabadidős turizmus fejlesztése, helyi természetvédelmi és épített környezeti elemek bemutatása és fejlesztése, megújuló energiaforrások bemutatása és fejlesztése (biomassza fűtőmű)”

78 77 Települések egy mondatos jellemzése 27/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Rábagyarmat ▪„Munkahelyek hiánya, nincs lehetőség a nagyobb vállalkozásoknak, üzemeknek a letelepedésre. Ezáltal a településről távolabb kell munkát keresni, ami a csökkenő munkahelyek száma miatt egyre nehezebb. Illetve a folyamatos műszakok miatt a munkahelyre való közlekedés nehezen megoldható.” ▪Rábatöttös ▪„Nem hátrányos helyzetű a település, de fekvése, elhelyezkedése és a gazdaság hiánya miatt annak lehetne tekinteni.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalom. Az erdőkkel környékezett település friss levegője vonzza a kirándulni vágyókat. Legfontosabb látnivalók: Rábel Kápolna, Szent László forrás, Falumúzeum, Katolikus templom. A település északi határa a Rába folyó, mely mellett csónakkikötő üzemel. A vízi sportok szerelmeseit szívesen látjuk.” ▪„„csendre, nyugalomra, tiszta levegőre alapuló a falusi turizmus, lovas turizmus kialakítására alkalmas lenne a környezet, az emberi erőforrásokat képzéssel felkészítve, új funkciót kaphat a település.””

79 78 Települések egy mondatos jellemzése 28/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Rádóckölked ▪„A kül-és belterületi utak árkokkal együtt nagyon rosssz állapotúak. A közösségi tevékenységhez nincs megfelelő nagyságú épület és a játszótér is hiányzik” ▪Rátót ▪„Alacsony lakosságszám, a fiatalok a munkahelyek hiánya miatt városra költöznek. Nincs lehetőség a nagyobb vállalkozásoknak, üzemeknek a letelepedésre. Ezáltal a településről távolabb kell munkát keresni, ami a csökkenő munkahelyek száma miatt egyre nehezebb.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A lakosságszám és a munkahelyek számának bővítése (lakópark létrehozásával, életkörülmények javításával). Környezeti adottságok kihasználása, elsősorban a turizmus területén” ▪„Közlekedés szempontjából könnyen megközelíthető a település. (8-as Főút, vasútállomás) Főbb nevezetességei: Széll Kálmán kastély, Aradi-park, Trianoni emlékmű, Katolikus templom. A település déli határában folyik a Rába folyó, mely alkalmas a vízi turizmus fejlesztésére. Már jelenleg is működik egy csónakkikötő.”

80 79 Települések egy mondatos jellemzése 29/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Rum ▪„Rába vizisport és túra lehetőség kihasználásának alacsony volta. kerékpárút kiépítése Szombathely felé hiányos, nincs pénz a Jeli Arborétumig kiépíteni. Az iskolánál helyhiány miatt tanterem kialakítása lenne szükséges. Körjegyzőség elhelyezése kritikán aluli.” ▪Salköveskút ▪„Belterületi utak, járdák állapota. Szelektív hulladékgyűjtés, belvizrendezés” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Kisebb mértékben falusi turizmus. Rába viziturizmusból a kajak, kenus programok folyamatosak. A volt szeszgyár épületének hasznosítása. Kerékpárút pihenőhely idegenforgalmi hasznosítása.” ▪„Településkép, településközpont rendezése, kisvállalkozók fejlesztése, programok”

81 80 Települések egy mondatos jellemzése 30/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Sárfimizdó ▪„A lakosság előregedése, a kevés születés és a gyakori haláleset.” ▪Sé ▪„A leromlott állapotú úthálózat és járdahálózat "nyugati színvonalon" történő felújítása, fejlesztése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A fiatalok helybenmaradasának elősegítése, szociális bérlakások kialakításával.Sárfimizdó községben lévő lápok országút mellett helyezkednek el a turisták is könnyen megtalálhatják őket. Ezeken a lápokon tanösvény felhívhatná a figyelmet a lápok természeti értékeire.” ▪„A település nagyváros közeli, Ausztria Közeli, ugyanakkor kedvező természetközeli,zöldövezeti helyzetének nagyobb fokú kihasználása.”

82 81 Települések egy mondatos jellemzése 31/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Sorkifalud ▪„elöregedés, kevés a munkahely, alig van vállalkozás, Szentléránt templom erősen leromlott állapotú, felútásra szorul, orvosi rendelő felújításra szorul, iskola tetőcseréje időszerű, vezetékes földgáz hiányzik.” ▪Sorkikápolna ▪„többcélú sportpálya hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„turizmus fejlesztése a lovaglásra épülve, gáztüzelésre való áttérés, falusi turizmus.” ▪„telekkialakítás, fiatalok helyben tartása”

83 82 Települések egy mondatos jellemzése 32/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Sorokpolány ▪„balesetveszély megszüntetése, a járda rossz állapota, illetve hiánya” ▪Söpte ▪„Játszótér kialakítása, szelektív hulladékgyűjtés, közintézmények akadálymentesítése, orvosi rendelő felújítása, belvízrendezés.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„ipari park és járda építés” ▪„Megyeszékhely, városok közelsége /Csepreg, Bük/. Rendezési Terv megléte. Iparterületre is kidolgozva. Társulási lehetőségek kistérségen belüli megoldása, lakóparkhoz házhelyek kialakítása.”

84 83 Települések egy mondatos jellemzése 33/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szaknyér ▪„szennyvíz-vezeték hiánya, munkanélküliség, öregedő falu,” ▪Szarvaskend ▪„Szennyvizcsatorna hálozat hiánya. Csapadék vízelvezetése nem megoldott.A víz alámosa a közutat, a hordalék bemosodással, elöntéssel veszélyezteti a mélyebben fekvő lakóépületeket.Valamint az utak állapota nem megfelelő felújításuk nagyon fontos lenne.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„terület adott vállalkozásoknak, munkahely teremtő beruházásoknak, közeli turistautvonal jobb kiaknázása, falukép fejlesztése” ▪„Turisztikai célú hasznosítása a Sibrik kúriának, pl.: Szálláshelyek kialakítására.Szőlőhegyen tanösvény létesítése mely bemutatná a szőlőtermesztést, az itt termesztett szőlőfajtákat, borospincéket, régi gyümölcsfajtákat.”

85 84 Települések egy mondatos jellemzése 34/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szatta ▪„szennyvízcsatorna hálózat hiánya ▪elöregedő lakosság ▪munkahelyek hiánya” ▪Szentpéterfa ▪„meglévő szennyvíztisztító felújítása, bővítése; a mellékutak felújítása; csapadékvízelvezető árkok, átereszek felújítása; művelődési ház tetőzetének felújítása, elektromos hálózatának felújítása; az általános iskola alsó tagozatának helyet adó épület 2009. évi visszaadása miatti iskolaépület bővítés; fő tér rehabilitáció; a volt anyagbánya és környéke rendbe tétele” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„falusi turizmus ▪ökogazdálkodás ▪ökoturizmus ▪agrárturizmus ▪vállalkozásfejlesztés ▪lovas és vadászturizmus” ▪„a volt határőr ingatlan kihasználása; rét, legelő kihasználása; 3 km Pinka szakasz; a használaton kívül lévő határátkelő; falufejlesztés, kultúrális és épített örökségvédelem, közösségi és kultúrális programok, kerékpáros, horgász, lovasturizmus, horvát kisebbség.”

86 85 Települések egy mondatos jellemzése 35/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szőce ▪„Szőce és Zalalövő ipari park közötti 2,7 km hosszú önkormányzati földút aszfaltozása ▪szélessávú internethálózat kiépítése ▪játszótér hiánya ▪forráshiányos önkormányzat ▪oktatás a kistérségen kívül” ▪Tanakajd ▪„Járdák, utak felújítása, közterületek állapota” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalom: falusi turizmus fejlesztése ▪lovasturizmus lehetséges lenne ▪turisztikai koncepció létrehozása ▪szálláshelyek körszerűsítése ▪természeti értékek adottak, kerékpáros turizmus lehetséges” ▪„Város közeliség, vállalkozók fejlesztése, falukép rendezés”

87 86 Települések egy mondatos jellemzése 36/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Táplánszentk ereszt ▪„Község útjainak állapota” ▪Torony ▪„felújításra szorul a művelődési ház és az óvoda ▪szélesíteni átépíteni kellene a Rohonci utcát, felújításra vár a sportöltöző ▪kerékpárút hiányzik a nagy forgalom miatt, faluközpont képe javításra szorul ▪út és járdafelújítások” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„városközeliségből adódó előnyök: tiszta levegő, turisztika, lovassport,vállalkozói övezet, műemlékek” ▪„kedvező fekvés ▪lakóparkok kialakítása ▪ipari park kialakítása”

88 87 Települések egy mondatos jellemzése 37/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Vasalja ▪„középületek felújítása ▪önkormányzati utak katasztrofális állapota ▪szennyvízhálózat hiánya” ▪Vasasszonyfa ▪„utak rossz állapota, járdák hiánya, 8639 sz. uton gyalogosközlekedés megszüntetése, temető bővítés, helyi foglalkoztatottság növelése, népességfogyás megállítása, turistaforgalom növelése, szelektív hulladékgyűjtés, közintézmények akadálymentesítrése, belvízrendezés, művelődési ház felújítás.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„határközelség ▪szennyvízkezelő munkahelyet teremt” ▪„Turisztikai célra alkalmas ingatlanok megléte. Mindenre /pl. iparterület/ kiterjedő rendezési terv megléte. Városok /Szombathely, Csepreg/ közelsége. Két kistérség /Szombathely, Kőszeg/ határán történő elhelyezkedés.”

89 88 Települések egy mondatos jellemzése 38/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Vaskeresztes ▪„utak járdák állapota, régi templom felújjításra szorul, kihasználatlan épületek” ▪Vassurány ▪„Belterületi utak és járdák rossz állapota, szelektív hulladékgyűjtés hiánya, belvízrendezés, játszótér hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Borturizmus, horgász és szabadidős turizmus fejlesztése, helyi természetvédelmi és épített környezeti elemek bemutatása és fejlesztése” ▪„Városok /Szombathely, Bük/ közelsége, társulási lehetőségek kistérségen belüli megoldása, lakótelkek kialakítása.”

90 89 Települések egy mondatos jellemzése 39/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Vasszécseny ▪„munkavállalók helyben tartása, településkép, Épített örökségek hasznosítása” ▪Vasszilvágy ▪„elszegényedés ▪közterek állapota ▪egészségi állapot romlása” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„vállalkozási környezet kialakítása, vállalkozók fejlesztése: szállás, turizmus, élelmiszer. Épített örökségek állagmegóvása, fejlesztése.” ▪„turizmus ▪játszótérfelújítás ▪egészségház ▪szűrővizsgálatok”

91 90 Települések egy mondatos jellemzése 40/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Vát ▪„szennyvízcsatorna hiánya, kultúrház, iskola állaga ▪tornaterem hiánya ▪önkormányzati utak állapota” ▪Vép ▪„Környező településekre helyenként csak mezei úton lehet eljutni. kerékpárutak hiányoznak, belterületi utak rossz állapotúak, csakúgy mint a járdák” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„ipari park, és repülőtér kialakítására van lehetőség” ▪„kerékpárút építése”

92 91 Települések egy mondatos jellemzése 41/41 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Viszák ▪„Bel-, és külterületi utak elhanyagolt állapota. Szélessávú internet hiánya. Faluház nagyon rossz állapota. Játszótér, közösségi tér hiánya. Turizmus és szálláslehetőségek hiánya.” ▪Zsennye ▪„Rövid időn belül megszűnik a kavicstermelés, így jelentős bevétel kieséssel lehet számolni. A lakosság elöregedésének folyamata nem állt meg, nagyon kicsi a természetes növekedés, éveken keresztül nem volt születés.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A turisztikai vonzerő kiaknázása, olyan turisztikát megvalósítani, ami vonzó az ide látogatók számára, megfelelő színvonalú programokkal. Az egészséges életmód feltételeinek megteremtése, helyi hagyományok ápolása és fellendítése (közel 100 éves pálinkafőzde, rönkhúzás, malom) kiegészítve a kultúrális programokkal (pajtaszínház, kiállítások).” ▪„Horgász tó megnyitása, idegenforgalmi fejlesztések, zsennyei alkotóház országos híre, a több mint 50 év során az alkotóotthonban tevékenykedő művészek alapján: művészfalu név”

93 92 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

94 93 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 17 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Vasi életminőség fejlesztése” ▪„Gazdaságfejlesztés” ▪„Vasi Őrtorony turizmus ágazat fejlesztése” ▪„Vasi Örökség megőrzése, fejlesztése” ▪„Kis település-nagy lehetőség” Fő fejlesztési prioritás ▪„Társadalmi tőke erősítése” 93 4 db 2 db 1 db 5,148,414 3,482,710 2,615,000 942,904 352,508 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 2 db93,500

95 94 ▪Minőségi szabadidő eltöltési és rekreációs környezeti fejlesztések Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6 A legtöbb forrás – 77,500 EUR – a(z) Belső kohéziót erősítő intézkedések fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Településkép,faluközpont ▪települési infrastruktúra fejlesztése ▪Vasi zöld táj Fő fejlesztési prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Allokált forrás (EUR) 653,290 610,124 3,740,000 145,000

96 95 ▪Tradicionális vidéki gazdasági tevékenységek és helyi termékek támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6 A legtöbb forrás – 77,500 EUR – a(z) Belső kohéziót erősítő intézkedések fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Turizmust, vendéglátást segítő vállalkozások ▪Gazdasági környezet fejlesztése ▪Vasi mikrovállalkozások támogatása Fő fejlesztési prioritás: Gazdaságfejlesztés Allokált forrás (EUR) 482,607 354,103 1,510,000 1,136,000

97 96 ▪Turisztikai szolgáltatásfejlesztés Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6 A legtöbb forrás – 77,500 EUR – a(z) Belső kohéziót erősítő intézkedések fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪általános turisztikai infrastruktúra fejlesztése ▪Programok infrastrukturális hátterének fejlesztése ▪Vasi vendégéjszakák - szálláshely fejlesztés Fő fejlesztési prioritás: Vasi Őrtorony turizmus ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 650,000 460,000 165,000 1,340,000

98 97 ▪Épített örökség megőrzése a fenntartható önerős fejlődés szolgálatában Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6 A legtöbb forrás – 77,500 EUR – a(z) Belső kohéziót erősítő intézkedések fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Kulturális értékőrzés és alkotás Fő fejlesztési prioritás: Vasi Örökség megőrzése, fejlesztése Allokált forrás (EUR) 715,000 227,904

99 98 ▪hátrányos helyzetű falvak vállalkozóinak fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6 A legtöbb forrás – 77,500 EUR – a(z) Belső kohéziót erősítő intézkedések fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés Fő fejlesztési prioritás: Kis település-nagy lehetőség Allokált forrás (EUR) 352,508

100 99 ▪Belső kohéziót erősítő intézkedések Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6 A legtöbb forrás – 77,500 EUR – a(z) Belső kohéziót erősítő intézkedések fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Közösségi terek, települési szolgáltatások fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Társadalmi tőke erősítése Allokált forrás (EUR) 77,500 16,000

101 100 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

102 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 9% 11% 18% 7% 5% 17% 9% 0% 19% 5% 12% 48% 12% 4% 8% 4% 3% 0% 9% 1% 20% 80% 0% 20% 10% 13% 7% 3% 7% 20% 17% 3% 0% 17% 8% 17% 0% 8% 33% 0%

103 102 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” ▪„Gépek, eszközök beszerzése, a munkahelyi környezet fejlesztése a munkaerő megtartás érdekében.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„5 mikrovállalkozás válik versenyképessé, kapja meg a lehetőséget továbbfejlődéséhez, piaci részesedésének növeléséhez. Növekszik a foglalkoztatás és a települések fejlesztési forrásainak alapját képező adóbevétel.”

104 2 103 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” ▪„Helyi termékeket feldolgozó üzemek létesítése, fejlesztése, a termékek egységes arculatának kialakítása, szükséges eszközbeszerzések, marketing, minőségirányítási rendszerek bevezetése (kivéve ANNEX I. termékek).” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„4-6 kisüzem támogatása valósul meg. Foglalkoztatási helyzet javul, helyi jellegzetes termékek megőrzésre kerülnek.”

105 104 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„Alkotó/ foglalkoztatóház létrehozása meglévő épület felújításával. átalakításával. Tevékenység folytatásához szükséges berendezés és eszköz beszerzés, és marketing. Az épületben tapasztalt mesteremberek segítségével elsajátíthatók az egyes szakmák, bemutathatóvá válnak a munkafolyamatok, valamint az itt elkészült munkadarabokat az érdeklődők meg is vásárolhatják. Kialakításra kerülő helyi termék árusító helyekkel együttmüködve a szakmák és termékeik szélesebb körben való megismertetése is megvalósulhat. (KOMPLEXITÁS: 6007 HELYITERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS)” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A kézműves mesterség szélesebb körben való elsajátítása által a helyi megélhetési források bővülhetnek, ugyanakkor a szakmák tovább örökítése hozzájárul a falusi életmód továbbéléséhez. HPME: 6007, 6017, 6009, 5992, 5936, 5996, 6032, 6033, 6049, 6012, 6050, 6671, 6014, 5761, 6023, 6034, 6024, 6031, 6028, 6027, 6171, 5938, 6045, 6042, 6010, 6022, 6011, 6020, 5928, 5929.”

106 ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” 4 ▪„A településeken található gazdák portáinak csinosítása: kis bemutató konyhakertek kialakítása, háziállatok tartásával összefüggő építmények,(ólak, karámok) építése, felújítása, a látogatók fogadásához kerti bútor, helyi termék kóstoló, vendégváróasztal. Termékek, folyamatok megtekintése, ehhez kapcsolódó beszerzések (kerti traktor, kapálógép, kézi szerszámok, tökmagsajtoló, aszaló). Az előállítási folyamat megtekintéséhez alkalmas tér fejlesztése, kialakítása. Szolgáltatás marketing. (komplexitás: 6007 helyi termék piaca)” ▪„15 db falusi kisgazdaság fejlődik és ehhez kötődő szinvonalas térségi turisztikai szolgáltatás jön létre.” 105 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

107 106 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„Versenyképes vidéki turizmushoz kapcsolódó minőségi magán- és ifjúsági szálláshelyek kialakítása, a meglévő szálláshelyek komfortfokozat növelése, bővítése, újak kialakítása révén. Faluházak, önkormányzati épületek tetőtér beépítése, kialakítása turistaházzá.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A projektek eredményeként 24 szálláshely minősége javul, bővül vagy kerül kialakításra.”

108 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 6 ▪„Minőségi, 1-5 fő befogadására alkalmas falusi szálláshelyek fejlesztése, újak kialakítása, kapcsolódó szolgáltatások: a látogatók fogadásához kerti bútor, helyi termék kóstoló, vendégváróasztal. Szálláshelyhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztése (járda, parkoló, kerti kiülő, szalonnasütő, kemence területének burkolása, közművekre való csatlakozás), tervezői költség, /tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése. /Kapcsolódó marketing (info tábla, prospektus, szálláshelyek gyűjtőportálján való megjelenés díja) és működtetéshez szükséges minősítési eljárás költségeinek támogatása.” ▪„4 szálláshely kerül fejlesztésre, 8 új szálláshely kerül kialakításra” 107 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

109 108 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„Jeli arborétum környezetének fejlesztése (sétálóutak felújítása, látvány- és használati térelemek elhelyezése, meglévők felújítása, parkoló kialakítása). A Hegyháti Csillagvizsgáló épület építése és infrastruktúrájának megteremtése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Több külföldről érkező vendég, szakember. Hazánk elismertségének növelése. Népszerűsödik a természettudomány. Kapcsolódó vendégéjszakák, szolgáltatások igénybevételével gazdasági haszon. Hosszú távon tudományos eredmények várhatók, jelenben a szakmai együttműködés szorosabbá fonódik.” Szektor

110 ▪„Egyéb tevékenység” 8 ▪„Tájegységi napok néven több település összefogásával megvalósuló egy-két napos rendezvények megrendezése és marketingje - úgy a hagyományőrzés, mint az egyéb kulturális területen. A tájegységi napok révén a mikro identitás erősödik, s azok közösségépítő ereje is segíti a HVS több projektjét.” ▪„Magasabb színvonalú kulturális kínálat megjelenése, turizmus kiszolgálása, helyi lakosság életminőségének javulása és az identitástudat, közösséggé formálódás erősödése. A szélesebb körű kulturális kínálat megjelenése hozzájárul a térségben a turizmusból származó jövedelmek 3%-os, az itt eltöltött vendégéjszaka 5 %-os növekedéséhez a következő 5 évben.” 109 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

111 110 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„Mikrotérségi szintű, kulináris élményt nyújtó rendezvények megrendezése, amelyeken helyi hagyományokra alapozott, évszakokra jellemző ételek kerülnek középpontba. Pl. Télen böllérverseny, tavasszal rétes fesztivál, nyáron pisztráng parázson vaskeresztesi vörösborral, mint szabadban főzési élmény, ősszel a vadra, gombára, tökre alapozva az Őrségi étkek - tök fesztivál -.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Megvalósulhat minimum évszakonként 1 nagyrendezvény, ezek mellett 2 kisebb kulináris program, mely csaknem az egész Vasi Őrtorony területét lefedi.”

112 ▪„Kereskedelem, javítás” 10 ▪„Régen felújított kereskedelmi egységek: boltok, kocsmák, élelmiszerüzletek, éttermek tájszerkezetbe illő (pl.: nemzeti parkhoz és őrségi tájhoz) külső és belső felújítása, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés. Teraszok, fedett kiülők, parkolók létesítése, felújítása, megállító táblák kihelyezése, minőségirányítási rendszerek bevezetése. A belső korszerűsítés feltétele a "helyi márka termék" árusítása.” ▪„5-7 kereskedelmi egység újul meg. Javul a kistelepülések foglalkoztatási helyzete, a településkép.” 111 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

113 112 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

114 113 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„A táj karbantartásához, terület tisztításához kézi és gépi eszközök, gépek és tartozékaik beszerzése.” Megoldási javaslat ▪„13 db terület tisztító eszköz kerül beszerzésre. A rendezett településkörnyezet pozítív hatást fejt ki a turizmusra, a lakosság életminőségére, a fiatalok helyi kötődésére.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

115 114 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„Kistelepüléseken hiányzó, szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő, lakosság életminőségét javító szolgáltatás nyújtásához alkalmas helyek kialakítása, meglévők fejlesztése: - szabadidősport kisléptékű infrasrtuktúrájának fejlesztése, eszközigényének támogatása, technikai felszereltségének fejlesztése, Fittnes-wellness egyéb közérzetjavító (fodrász, kozmetika, pszihológia...) szolgáltatási helyek kialakítása, felszerelésének beszerzése, infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása.” Megoldási javaslat ▪„Létrejön 6 db új közösségi szolgáltatás, 6 db szolgáltatási környezet minősége javul.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

116 115 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„Tájegységi építmények, a népi és épített örökségnek számító építmények sürgős felújítása, környezetük megújítása, revitalizációja, hogy azok a települések igazi értékeivé válhassanak.” Megoldási javaslat ▪„A projektek eredményeként 13 népi építmény külseje újul meg, marad fenn az utókor számára, mely turisztikai szempontból is bemutatható. Ezzel egyidejűleg 13 településen járulnak hozzá a fejlesztések a rendezett falukép kialakulásához.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

117 116 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„Településközpontok komplex kialakítása, felújítása burkolattal, változatos növényekkel, utcabútorokkal.” Megoldási javaslat ▪„A projektek eredményeképpen 10 szépen felújított településközpont jön létre. A térségi szereplők érdekeltté válnak a környezeti állapot javításában, fenntartásában, aminek a projektek befejezését követő 5 éven belül a környezettudatosság szempontjából tovagyűrűző hatásai lehetnek.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

118 117 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Települési infrastruktúra fejlesztése egységes arculatú buszvárok építésével, utcabútorok, információs táblák elhelyezésével.” Megoldási javaslat ▪„A projektek eredményeként 15 településen kerülnek elhelyezésre új használati és látványtérelemek.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Egyéb infrastruktúra”

119 118 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Településképet javító, nem védett épületek, elsősorban középületek külső felújítása (külső fal, nyílászárók, tető, ereszcsatorna, stb.).” Megoldási javaslat ▪„A projektek eredményeként 10 településképet javító fejlesztés valósul meg. Az elöregedő települések hátrányos helyzetű csoportjai (idősek, nők, alacsony végzettségűek) körében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés mutatói javulnak.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

120 119 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„Kis és közepes játszóterek és hozzájuk kapcsolódó parkok kialakítása az EU előírásoknak megfelelően a kis településeken.” Megoldási javaslat ▪„A településkép javulása mellett az esztétikus környezet nevelő hatása is érvényesül a családoknál, hátrányos helyzetű fiataloknál. A projektek eredményeként 16, EU szabványnak megfelelő játszótér jön létre.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

121 120 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„A természeti értékek fenntartható hasznosítását szolgáló zöldterületek és parkok felújítása (templomkert, műemlékkörnyezet, park, sport- és szabadidőterület, stb.).” Megoldási javaslat ▪„A projektek eredményeként 15 zöldterület kerül felújításra.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

122 121 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„Emlékművek, szakrális emlékek felújítása, környezetének rendbetétele. A megújult emlékek hozzájárulnak a rendezett településkép kialakulásához.” Megoldási javaslat ▪„A projektek eredményeként 4-7 emlékmű, szakrális emlék újul meg, környezetének revitalizációja valósul meg. Bemutathatóvá tételük megalapozza a térség arculatát és így növelheti a vidéki turizmus bevételeit, az itt eltöltött vendégéjszakák számát.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

123 122 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Fiatalok által megálmodott, szakemberek - tervezők, településtervezők - segítségével végleges, engedélyes tervbe öntött és közösen kivitelezett ifjúsági szabadtér, park kialakítása, amely a szabadidő minőségi és hasznos eltöltését lehetővé teszi számukra. Előkészítés, tervezés költségei, megvalósítás anyag- és eszközköltsége, mintaprojektről kiadvány és film készítése és sajtótájékoztatóval egybekötött fogadás megrendezése.” Megoldási javaslat ▪„1 db minta ifjúsági szabadidő park alakul ki a fiatalok szellemi és gyakorlati közreműködése által. A projekt eredményeként növekedne az adott térség megtartó ereje. Növekszik a fiatalok identitástudata. Hosszútávon csökenthető a települések elöregedése, mintaként szolgálhat a térség összes települése számára.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma 10

124 123 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

125 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/58 Kód: NyD-106-SzF-A-21 Sorszám: 6976 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Településeken funkció nélküli épületek találhatók, ezek többsége a közművelődést szolgálta ezidáig. Az üresen álló épületekben szükség lenne a lakossági szolgáltatásokra. Probléma/ lehetőség ▪Az épületek kihasználása és üzemeltetése csak funkcióbővítéssel valósítható meg. Az épületek alkalmasak az integrált közösségi szolgáltató tér típusú funkciók ellátására. Megoldási javaslat ▪IKSZT megvalósítása a Vasi Őrtorony HK területén. A közösségi tér megújulása mellett a funkcióbővítés és a vállalkozás bevonása a stabilitás minimális garanciája. Az épületekben a nemzetiségi, így a cigány közösségek is teret találnak, míg a szolgáltatásokhoz egyenlő eséllyel jutnak hozzá. ▪Felújított épületek a faluképben, belső megújulás révén több közösségi szolgáltatás nyújtása. Működési költségek minimalizálása, funkciók összevonásával. Megvalósulásával a közösségi élményekhez egyenlő eséllyel jut minden szolgáltatásban résztvevő, s a kezdeti finanszírozás által a helyi fenntarthatóság is megvalósul. 5 év múlva az épület a település szerves szolgáltató részévé válik.

126 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret80000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1000000 EUR 1200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret50000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma27 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 1/58 Kód: NyD-106-SzF-A-21 Sorszám: 6976

127 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/58 Kód: NyD-106-SzF-A-22 Sorszám: 6978 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás ▪Falu -és tanyagondnok a köréjük épített kapcsolatrendszerrel, képzési háttérrel mindenkor a helyi igényekhez alkalmazkodó feladatokat lát el, a helyben felvetődő kérdésekre keresi a választ. A Vasi Őrtorony HK 82 településének 83%-a aprófalvas település, ennek is több mint fele (63%-a) törpefalu, így a falu -és tanyagondnok és a hozzá kapcsolódó kisbusz meghatározó a települési szolgáltatások nyújtásában. Probléma/ lehetőség ▪A falugondnok "egyszemélyes" intézmény, akinek segítségével az aprófalvakban élők alapfokú szociális ellátását és a közösség feladatok egy részét tudja megoldani a település. Az aprófalvas szerkezetből adódóan meghatározó tényezővé vált a településeken az elmúlt időszakban. Megoldási javaslat ▪A falugondnok "egyszemélyes" intézmény, akinek segítségével az aprófalvakban élők alapfokú szociális ellátását és a közösségi feladatok egy részté tudja megoldani egy-egy település. A falugondnokok által végzett munkának köszönhetően az emberek könnyebben tudnak hozzájutni a szociális, az egészségügyi, a munkaügyi, közművelődési, oktatási, kereskedelmi stb. szolgáltatásokhoz. A hátrányos helyzetű csoportok esetében biztosítani a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, miközben a korszerkezetet javító, letelepedési döntéseket befolyásoló infrastruktúra településkép javítását tűzzük ki célul. A falugondnoki kisbusz megléte eszköze a falugondnokok munkavégzésének. ▪A projektek eredményeként az elöregedő települések hátrányos helyzetű csoportjai (idősek, nők, alacsony végzettségűek) körében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés mutatóinak javulását várjuk. Számolhatunk továbbá a projektek befejezését követő 5 évben a területi különbségek csökkenésére a lakosságszám alakulásának tekintetében.

128 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret400000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1000000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret60000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma32 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 2/58 Kód: NyD-106-SzF-A-22 Sorszám: 6978

129 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/58 Kód: NyD-106-SzF-B-07 Sorszám: 6948 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció ▪A térségben 17 településen nincs kielégítő internet szolgáltatás, a telefonhálózat lefedettsége is hiányos. A mai korban az IKT használata és elterjesztése épp a kistelepüléseken, az elmaradott falvakban bírna a legjelentősebben. Probléma/ lehetőség ▪A kis lélekszámú településeken a 4-5 éve készített felmérések alapján nem érte meg gazdaságilag a szolgáltatás telepítése. Többféle megoldással próbálkoztak, de egyik sem lett végig kivitelezve, így kidobott pénz volt, szolgáltatás meg nincs. Pl.: E-pont internet nélkül. Megoldási javaslat ▪Az internet használattal felnőtt egy generáció, az árak pár évvel ezelőtthöz képest megfizethetőbbek, így célszerű lenne megcélozni újra az ország, így térségünk IKT lefedettségét, melynek a helyi lakosság életminőségének javulása mellett jelentős a gazdasági előnye (munkavégzés falun). ▪Kihaló, elnéptelenedő falvakban megáll a lakosság szám csökkenése. 5 éven belül nő a lakosságszám, javul a gazdasági és társadalmi környezet, az ügyintézések mikéntje. Gazdasági sokszínűség valósulhat meg a kis településen is.

130 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága600000 EUR 666667 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 90% % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret35000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma17 db ▪Csákánydoroszló, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Halogy, Horvátlövő, Ivánc, Katafa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Pankasz, Pinkamindszent, Pornóapáti, Viszák ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪NYDOP - 5. prioritás - Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 3/58 Kód: NyD-106-SzF-B-07 Sorszám: 6948

131 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/58 Kód: NyD-106-SzF-B-04 Sorszám: 6957 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Ipari parkok ▪Vasi Őrtorony HK területén 82 településből 4-ben található ipari park. Probléma/ lehetőség ▪Az ipari parkok kialakításához a környezet fejlesztése elengedhetetlen. A közművek fejlesztése, a kiszolgáló környezet kialakítása a falvakban csak pályázati forrásból oldható meg, ugyanakkor a helyi munkahelyteremtés számos előnnyel jár. A települések bevételére és gazdálkodására is jó hatással van az ipari park jelenléte. Megoldási javaslat ▪Az elhanyagolt, elhagyott ipari területek - elsősorban mezőgazdasági üzemekhez köthető nagy épületek átalakítása raktározási célra, ipari területek megközelíthetőségének, közmű ellátottságának a biztosítása, pl.: Sorkifalud, Sorkikápolna. Az inkubátorház és a szelíd energia alkalmazása a több lábon állást biztosítja. ▪Helyi munkahely teremtéssel nő a falu vonzereje, a népességmegtartó ereje stagnál, vagy növekszik. Így 5 éven belül a munkanélküliségi mutató legalább 1,5%-os csökkenését, az érintett település lakosságszám növekedését és a település javuló és/vagy kiegyenlített gazdálkodását várjuk.

132 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága400000 EUR 800000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 50% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret50000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Gencsapáti, Ják, Nádasd, Nárai, Rádóckölked, Rum, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Vép ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 4/58 Kód: NyD-106-SzF-B-04 Sorszám: 6957

133 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/58 Kód: NyD-106-SzF-A-32 Sorszám: 6982 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Külterületi utak karbantartására a tulajdonosváltások miatt nincs lehetőség. Elhanyagoltak, ápolatlanok. A spontán növényzet és az illegális szemét terepe. Probléma/ lehetőség ▪Karbantartásukra nincs forrás, s miután a tulajdonos sem érdekelt benne, így a külterületi nem művelt zöld táj aggasztó képet mutat. Megoldási javaslat ▪A külterületi utak karbantartása a település lakói által, munkájuk segítése kisebb gépekkel. A helyi igény kiaknázása. Az illegális szemétlerakás megszűnése mellett a sportokra is alkalmas esztétikus környezet létrejöttére, a mezőgazdasági és vízgazdálkodási tervekre is hatással van. ▪Teljesen művelt mezőgazdasági területek, szemétmentes külső környezet, kerékpár, lovas turizmusnak potenciális útvonal.

134 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret400000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága300000 EUR 750000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 40% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 5/58 Kód: NyD-106-SzF-A-32 Sorszám: 6982

135 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/58 Kód: NyD-106-SzF-B-05 Sorszám: 6950 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság ▪Az apró és törpefalvas szerkezetű falvakban nincs teljes vízellátás. A települések vállalkozásra is alkalmas területei épp az ivóvíz hiánya miatt nem tudnak a fejlődésben továbblépni. Probléma/ lehetőség ▪Az elhagyott, vagy részben használt volt TSZ területek, elhagyott üzemek ivóvízzel való ellátásával a terület aktívan és szervesen tud bekapcsolódni a település életébe. Megoldási javaslat ▪Új vízbázis használata, ivóvízbázis hálózat kiépítettségének fejlesztése a települések hiányzó szakaszain. ▪A településen területek vonhatók be a gazdasági életbe, így a település vonzereje nő a vállalkozás számára. Ez továbbgyűrűző hatású a letelepedési szándékra és a vállalkozások helyben maradására. A beruházás eredményeként az elvándorlási mutatók stagnálását, 5 éven belül enyhe emelkedését várjuk.

136 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága260000 EUR 288889 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 90% % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret60000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db ▪Hegyháthodász ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 2. prioritás - Vizeink jó kezelése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 6/58 Kód: NyD-106-SzF-B-05 Sorszám: 6950

137 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/58 Kód: NyD-106-GF-A-12 Sorszám: 5985 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A kistelepüléseken működő vállalkozások meghatározók a térség foglalkoztatásában és fejlődésében. A női munkaerő a háztáji gazdaságok, háttérgazdaságok és a gyermekvállalás miatt nem tud tipikus munkavállaló lenni. A vállalkozásoknak szükségük van a női munkaerőre. Probléma/ lehetőség ▪A munkaerő munkavállalásának akadálya a kisgyermekek elhelyezése, felügyelete. A klasszikus óvoda, bölcsöde nem a megfelelő, testre szabott megoldás, kihasználatlan és fenntarthatatlan lenne önkormányzati finanszírozásban. Megoldási javaslat ▪A tipikusan női munkaerőt foglalkoztató vállalkozásoknál gyermekmegőrző és foglalkoztató létrehozása. A fiatal anyukák biztonságban és a közelükben tudhatnák gyermekeiket, és a felügyelet rugalmasan tud alkalmazkodni az üzem munkarendjéhez, így gazdasági haszna is realizálódik a projektnek a társadalmi haszon mellett. ▪2-3 gyermekmegőrző és foglalkoztató kerül kialakításra, melynek működtetése a későbbiekben együttműködés keretében történik meg. Javul a női hátrányos helyzetű munkaerő foglalkoztathatósága.

138 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 0% 60% 0% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 7/58 Kód: NyD-106-GF-A-12 Sorszám: 5985

139 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/58 Kód: NyD-106-SzF-A-30 Sorszám: 6046 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A településeken kevés forrás áll rendelkezésre a településkép javítására. A hiányt kissé ellensúlyozza a civilek faluszépítő tevékenysége, de fejlesztésre erőforrásaik korlátozottak. A lakosság igénye a települési szolgáltatások színvonalát illetően megnőtt. Probléma/ lehetőség ▪A Vasi Őrtorony területén jelentős probléma a településképet rontó utcabútorok rossz állapota, esetleges hiányuk. Használati és látvány térelemek elhelyezésével jelentősen javulhatna a települések arculata, települési szolgáltatások színvonala. Megoldási javaslat ▪Települési infrastruktúra fejlesztése egységes arculatú buszvárok építésével, utcabútorok, információs táblák elhelyezésével. ▪A projektek eredményeként 15 településen kerülnek elhelyezésre új használati és látványtérelemek.

140 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret9000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 8/58 Kód: NyD-106-SzF-A-30 Sorszám: 6046

141 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/58 Kód: NyD-106-SzF-1-04 Sorszám: 5938 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Aprófalvas tájegységi szerkezetből adódóan nem megoldott a külterületek rendben tartása a kevés önkormányzati forrás miatt. A különböző munkaerő piaci programok segítségével a humán erőforrás biztosított, azonban foglalkoztatásukhoz eszközökre is szükség van. A bel- és külterületek ápoltsága a turizmus kiszolgálása miatt elengedhetetlen. Tematikus utak: Római Borostyán, Katonák útja, Kék túra útvonal, Vallási utak, kerékpárút szakaszok rendben tartása is szükséges lenne. Probléma/ lehetőség ▪Jelenleg nincsen olyan eszközpark az önkormányzatok, civil szervezetek birtokában, (vagy éppen már elhasználódottak) amellyel a tájgondozás megfelelően megtörténhet, ugyanakkor az utóbbi években már kialakult erre egy jogos lakossági igény. Területápoló gépek és eszközök vásárlásával a külterület ápoltsága megoldódna, a szomszédos településekkel összefogva a tájegység, mint egész válhat vonzóvá. Megoldási javaslat ▪A táj karbantartásához, terület tisztításához kézi és gépi eszközök, gépek és tartozékaik beszerzése. ▪13 db terület tisztító eszköz kerül beszerzésre. A rendezett településkörnyezet pozítív hatást fejt ki a turizmusra, a lakosság életminőségére, a fiatalok helyi kötődésére.

142 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma13 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Salköveskút, Sárfimizdó, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szőce, Tanakajd, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszilvágy, Vát, Viszák, Zsennye ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 9/58 Kód: NyD-106-SzF-1-04 Sorszám: 5938

143 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/58 Kód: NyD-106-SzF-B-06 Sorszám: 6963 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság ▪Vasi Őrtorony Helyi Közösség területén 40%-ban nincs jelen a csatorna a településeken. Ez az arány nagy, bár árnyalja a képet, hogy apró- és törpefalvas településszerkezet jellemző. Probléma/ lehetőség ▪A csatorna hiánya és az abból eredő problémák mindhárom többségben érintett kistérségben - szombathelyi, körmendi, őrségi - jellemzőek. Megoldási javaslat ▪Települések csatornahálózatának kiépítése, rácsatlakozás a nagy gerincekre. ▪Az érintett településeken megvalósuló beruházás környezetvédelmi hatásai mellett - mely épp a táj zöld turizmusa és jó ivóvíz bázisai miatt is fontosak - a fenntartható fejlődést szolgálják.

144 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 10/58 Kód: NyD-106-SzF-B-06 Sorszám: 6963

145 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/58 Kód: NyD-106-SzF-A-24 Sorszám: 6011 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: Minőségi szabadidő eltöltési és rekreációs környezeti fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A településeken nincs lehetőség a szabadidő minőségi eltöltésére a szabadban. Nem áll rendelkezésre forrás az EU szabványoknak megfelelő játszóterek, parkok kialakítására. Probléma/ lehetőség ▪A lakosság minden csoportja körében megfigyelhető, hogy igényeik egyre inkább nőnek a települési szolgáltatások színvonalát illetően, illetve az a letelepedési döntéseiket is egyre inkább befolyásolja. Ezzel szemben a települési infrastruktúra, a településkép romlása figyelhető meg. Megoldási javaslat ▪Kis és közepes játszóterek és hozzájuk kapcsolódó parkok kialakítása az EU előírásoknak megfelelően a kis településeken. ▪A településkép javulása mellett az esztétikus környezet nevelő hatása is érvényesül a családoknál, hátrányos helyzetű fiataloknál. A projektek eredményeként 16, EU szabványnak megfelelő játszótér jön létre.

146 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága240000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma16 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 11/58 Kód: NyD-106-SzF-A-24 Sorszám: 6011

147 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/58 Kód: NyD-106-SzF-A-25 Sorszám: 6020 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: Minőségi szabadidő eltöltési és rekreációs környezeti fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A településeken nincs lehetőség a szabadidő minőségi eltöltésére a szabadban. Nem áll rendelkezésre forrás az EU szabványoknak megfelelő játszóterek, parkok kialakítására. Probléma/ lehetőség ▪A lakosság minden csoportja körében megfigyelhető, hogy igényeik egyre inkább nőnek a települési szolgáltatások színvonalát illetően, illetve az a letelepedési döntéseiket is egyre inkább befolyásolja. Ezzel szemben a települési infrastruktúra, a településkép romlása figyelhető meg. Megoldási javaslat ▪Játszóvárosok, játszópark kialakítása az EU előírásoknak megfelelően az 1000 fő fölötti településeken. ▪A projektek eredményeként 6, EU szabványnak megfelelő játszópark vagy játszóváros jön létre.

148 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága240000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Balogunyom, Csákánydoroszló, Egyházasrádóc, Gencsapáti, Ják, Nádasd, Nárai, Rum, Sé, Táplánszentkereszt, Torony, Vasszécseny, Vép ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 12/58 Kód: NyD-106-SzF-A-25 Sorszám: 6020

149 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/58 Kód: NyD-106-SzF-1-03 Sorszám: 6021 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: Minőségi szabadidő eltöltési és rekreációs környezeti fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A Vasi Őrtorony Helyi Közösség területén 5000 fő alatti kistelepülések találhatók, melyeken sok a funkció nélküli önkormányzati ingatlan. A településeken kevesebb önkormányzati és magán forrás áll rendelkezésre azon köz- és egyéb szolgáltatásokra, melyeket a lakosság, az ide látogatók egy nagyobb település esetében természetesnek vehetnek, elvárnak. Ugyanakkor letelepedésük, itt maradásuk motivációja: - a szabadidő minőségi eltöltése - több helyi szolgáltatás ígénybevétele. Probléma/ lehetőség ▪Hiányoznak a szabadidő minőségi eltöltését biztosító közösségi szolgáltatások. Funkció nélküli önkormányzati ingatlanok közösségi szolgáltatásokkal való megtöltése a fiatalság letelepesési kedvét erősíti, a látogatók térségünkben eltöltött napjainak számát is növeli, a helyben lakók életminőségét javítja. Fejlődik a köz- és civil szervezetek tevékenysége. Megoldási javaslat ▪Kistelepüléseken hiányzó, szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő, lakosság életminőségét javító szolgáltatás nyújtásához alkalmas helyek kialakítása, meglévők fejlesztése: - szabadidősport kisléptékű infrasrtuktúrájának fejlesztése, eszközigényének támogatása, technikai felszereltségének fejlesztése, Fittnes-wellness egyéb közérzetjavító (fodrász, kozmetika, pszihológia...) szolgáltatási helyek kialakítása, felszerelésének beszerzése, infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása. ▪Létrejön 6 db új közösségi szolgáltatás, 6 db szolgáltatási környezet minősége javul.

150 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága90000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma13 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 13/58 Kód: NyD-106-SzF-1-03 Sorszám: 6021

151 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/58 Kód: NyD-106-SzF-1-05 Sorszám: 6045 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: Minőségi szabadidő eltöltési és rekreációs környezeti fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térségben rendezvények, fesztiválok, hagyományőrző csoportok jelentős számban vannak. Színvonalas programokat biztosító helyi csoportok működnek, amelyek műsoraikat a térség 83 %-ban aprófalvas településén méltatlan körülmények között tudnak bemutatkozni. A települések méretéből adódóan még - a már létező - összefogással sem lehetséges a rendezvényekhez tartozó háttértechnika piaci árú bérlése. Probléma/ lehetőség ▪A térség apró falvain nincs lehetőség szinvonalas, nagyobb szabású programok, fesztiválok megrendezésére, mert ezekhez az infrastruktúra nem adott. Egyszerre több száz esetlegesen több ezer ember részvételére nem lehet programot tervezni, mert nincs erre a térségben ilyen befogadóképességű épület. Rendezvénysátor és hozzá kapcsolódó technika elhelyezésére azonban minden településen található alkalmas helyszín. Megoldási javaslat ▪Térségi rendezvények infrastrukturális hátterének kialakítása. Rendezvénysátor, színpad, hang- és fénytechnika beszerzése. ▪Beszerzésre kerül és a térség rendezvényei számára -önköltségi áron- elérhető lesz egy mobil rendezvénysátor, egy mobil színpad a hozzá tartozó hang- és fénytechnikával felszerelten.

152 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret35000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága68405 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret22000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 14/58 Kód: NyD-106-SzF-1-05 Sorszám: 6045

153 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/58 Kód: NyD-106-SzF-4-03 Sorszám: 6042 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: Minőségi szabadidő eltöltési és rekreációs környezeti fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪Területünkön jelen vannak a határmentiségből adódó nemzetiségi hagyományokat ápoló horvát és német kulturális egyesületek, de a hagyományápolás sokszínűségét és különböző területeket demonstráló egyéb szereplők is. Probléma/ lehetőség ▪Életminőség javító, identitást erősítő programjaik végrehajtásához pénzügyi források korlátozottan állnak rendelkezésre, ezért állandóan források után kutatnak, ami egyrészt leköti energiájukat, másrészt forrás hiányában az amúgy fontos, értékes rendezvények színvonala nem biztosítható. Megfelelő minőség biztosítása mellett a programok által képviselt értékek széles körű társadalmasítása érhető el. Megoldási javaslat ▪Térségi értékeket, hagyományokat bemutató nemzetiségi napok szervezéséhez, marketingjéhez lebonyolításához anyagi támogatás nyújtása. ▪A rendezvények létrejöttével hozzájárulunk a nemzetiségi értékek fenntartásához, megőrzéséhez.

154 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7500 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága14885 EUR 17720 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 60% 100% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Felsőcsatár, Halogy, Horvátlövő, Narda, Pankasz, Pornóapáti, Sorokpolány, Szentpéterfa, Torony, Vaskeresztes, Vép ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 15/58 Kód: NyD-106-SzF-4-03 Sorszám: 6042

155 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/58 Kód: NyD-106-SzF-A-31 Sorszám: 6047 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: Településkép,faluközpont Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Kevés önkormányzati forrás áll rendelkezésre a települési infrastruktúra fejlesztésére, településkép javítására. A hiányt kissé ellensúlyozza a civilek faluszépítő tevékenysége, de fejlesztésre erőforrásaik korlátozottak. Probléma/ lehetőség ▪A lakossági igény nő a települési szolgáltatások színvonalát illetően. Ezzel szemben a települési infrastruktúra és a településkép romlása figyelhető meg. Megoldási javaslat ▪Településképet javító, nem védett épületek, elsősorban középületek külső felújítása (külső fal, nyílászárók, tető, ereszcsatorna, stb.). ▪A projektek eredményeként 10 településképet javító fejlesztés valósul meg. Az elöregedő települések hátrányos helyzetű csoportjai (idősek, nők, alacsony végzettségűek) körében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés mutatói javulnak.

156 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret35124 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága410124 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3800 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 16/58 Kód: NyD-106-SzF-A-31 Sorszám: 6047

157 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/58 Kód: NyD-106-SzF-A-29 Sorszám: 6044 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: Településkép,faluközpont Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A településeknek kevés forrás áll rendelkezésükre a településközpontok kialakítására, felújítására. Probléma/ lehetőség ▪A településközpontok kialakítása a pillanatnyilag rendelkezésre álló forrásokból valósul meg (csak részleges kialakítás vagy felújítás történik), így a településkép nem egységes esztétikai képet nyújt. Megoldási javaslat ▪Településközpontok komplex kialakítása, felújítása burkolattal, változatos növényekkel, utcabútorokkal. ▪A projektek eredményeképpen 10 szépen felújított településközpont jön létre. A térségi szereplők érdekeltté válnak a környezeti állapot javításában, fenntartásában, aminek a projektek befejezését követő 5 éven belül a környezettudatosság szempontjából tovagyűrűző hatásai lehetnek.

158 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága200000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 17/58 Kód: NyD-106-SzF-A-29 Sorszám: 6044

159 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/58 Kód: NyD-106-SzF-A-23 Sorszám: 6010 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: Vasi zöld táj Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A településeken forráshiány miatt a parkok, zöldterületek rendezetlenek, nem nyújtanak esztétikai élményt. Probléma/ lehetőség ▪Kevés önkormányzati forrás áll rendelkezésre a parkok, zöldterületek rendbetételére, ezért a nem megfelelően karbantartott közterületek rontják a településképet. Megoldási javaslat ▪A természeti értékek fenntartható hasznosítását szolgáló zöldterületek és parkok felújítása (templomkert, műemlékkörnyezet, park, sport- és szabadidőterület, stb.). ▪A projektek eredményeként 15 zöldterület kerül felújításra.

160 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága125000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 18/58 Kód: NyD-106-SzF-A-23 Sorszám: 6010

161 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/58 Kód: NyD-106-SzF-A-33 Sorszám: 6022 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vasi életminőség fejlesztése Intézkedés: Vasi zöld táj Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A Vasi Őrtorony Helyi Közösség területén legendákhoz köthető források találhatók, melyek működőképesek, de környezetük rendezetlen. Probléma/ lehetőség ▪Miród, Apáti, Csugó, Borsóskutlapi források és környezetük nem rendezett, kiépítetlen, a turisták számára nem jelentenek vonzerőt. Megoldási javaslat ▪A források környezetének rendbetétele, kirándulóhelyek kialakítása. ▪A projektek eredményeként 3 forrás környezete újulhat meg.

162 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 19/58 Kód: NyD-106-SzF-A-33 Sorszám: 6022

163 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/58 Kód: NyD-106-GF-B-02 Sorszám: 6965 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Gazdasági környezet fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok ▪Felhagyott TSZ és mezőgazdasági nagyüzemi területek, infrastruktúra megléte, gazdasági környezet hiánya. Probléma/ lehetőség ▪Kisipari és vállalkozói övezet kialakítása a leendő piaci megmérettetéssel fejlődni képes projekt nyertesek számára. A falvakból a munkaerő ingázni kényszerül, így a környezetre is terhelő hatása van a helyi munkavégzés helyett. Megoldási javaslat ▪Egy helyre összpontosulna a vállalkozói szféra vállalkozói övezet kialakításával. ▪Munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés, fejlődő helyi gazdasági ágak léte, így nő a település bevétele is. A munkaerőnek nem kell elmennie a településről.

164 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága550000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 40% 100% 40% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret40000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma17 db ▪Felsőmarác, Halogy, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ivánc, Katafa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Pankasz, Pinkamindszent, Pornóapáti, Szatta, Szőce, Viszák ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪GOP - 3. prioritás - A modern üzleti környezet elősegítése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 20/58 Kód: NyD-106-GF-B-02 Sorszám: 6965

165 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/58 Kód: NyD-106-GF-A-17 Sorszám: 5988 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Gazdasági környezet fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Az elmúlt évtizedekben a magyar vidék energiaellátása, hasonlóan a nagyvárosokéhoz, jelentős részben a fosszilis energiahordozókra állt át. Mind a lakosság, mind a vállalkozások küzdenek az emelkedő energiaárakkal, érzékelik egy esetleges energiahiány fenyegetését. Probléma/ lehetőség ▪Az energia árak inflációt meghaladó emelkedése, az ellátás potenciális bizonytalansága problémát jelent, melyet saját anyagi és szellemi erőforrásaikból nem képesek a vállalkozások megoldani. Adott a lehetőség megújuló energiaforrások kisléptékű felhasználására. Megoldási javaslat ▪Kisméretű hő -és áramtermelő berendezések (napkollektorok, vizi-energiatermelő művek, energiatárolók, szélkerekek, hőszivattyúk, biomassza kazánok) tervezése, beszerzése, ill. megépítése a mikrovállalkozások saját hő- és áramtermelésének megoldása érdekében. ▪10-12 üzem megújuló energiaforrás felhasználásával oldja meg hő -és áramtermelését, kiváltva/ csökkentve ezzel a fosszilis energiahordozó igényét és függőségét.

166 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága420000 EUR 500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 0% 60% 0% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma11 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 21/58 Kód: NyD-106-GF-A-17 Sorszám: 5988

167 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/58 Kód: NyD-106-GF-B-03 Sorszám: 6974 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Gazdasági környezet fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ▪Az aprófalvas településszerkezetből és határmentiségből adódóan nincs jelen a nagyobb létszámú közepes és a nagy iparág. A kis települések vállalkozásfejlesztéshez segítségre, támogatásra szorulnak. Ipari területnek, vállalkozói pontoknak, inkubátorközpontnak alkalmas területek találhatók a településeken, de nem működik a 82 településen egy sem. Probléma/ lehetőség ▪A falvakban az önkormányzatok tulajdonában van az ipari fejlesztésre alkalmas terület, melyet hosszú távú megtérülésként kívánnak hasznosítani. Ezt a gazdasági szolgáltatás és marketing hiánya mellett az önrész vállalása is nehezíti, hátráltatja. Megoldási javaslat ▪Az ipari parknak alkalmas térség és település pályázati támogatása, kisebb méretű - falvakra is alkalmas - ipari park létesítést támogató pályázatok. ▪Helyben munkahelyteremtés, vállalkozói környezet vonzóvá tétele, forráshiányos önkormányzatnak folyamatos bevétel, ezáltal falufejlesztési önrészek biztosítása. HPME: 5986

168 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága350000 EUR 500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 90% % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret50000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪GOP - 3. prioritás - A modern üzleti környezet elősegítése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 22/58 Kód: NyD-106-GF-B-03 Sorszám: 6974

169 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/58 Kód: NyD-106-GF-B-01 Sorszám: 6969 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Gazdasági környezet fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Az elmúlt évtizedekben a magyar vidék energiaellátása, hasonlóan a nagyvárosokéhoz, jelentős részben a fosszilis energiahordozókra állt át. Mind a lakosság, mind a vállalkozások küzdenek az emelkedő energiaárakkal, érzékelik egy esetleges energiahiány fenyegetését. Probléma/ lehetőség ▪Az energia árak inflációt meghaladó emelkedése, az ellátás potenciális bizonytalansága problémát jelent, melyet saját anyagi és szellemi erőforrásaikból nem képesek a vállalkozások megoldani. Adott a lehetőség megújuló energiaforrások kisléptékű felhasználására. Megoldási javaslat ▪Mezőgazdasági melléktermékek fűtésre való felhasználása kisbálás kazánokkal, áramtermelési céllal, fagázgenerátorokkal. Préselt nyers növényi olaj felhasználása dízel üzemanyag kiváltására, motorok előmelegítővel való felszerelésével, a mezőgazdasági erőgépekben és áramtermelő aggregátorokban. Modell jellegű, kis méretű "házi" biogáz reaktorok építése. A gazdasági szempontból leginkább életképes modellek kidolgozása és gyakorlati megvalósítása. A megszerzett tudás átadása a helyi közösségnek. ▪A helyileg megtermelt fűtési energia és a szigetszerű áramtermelés csökkenti a helyi közösségek és vállalkozások költségeit. Az energia helyi előállítása munkahelyet teremt, továbbá részleges függetlenséget biztosít a változó külső tényezőktől. A mezőgazdasági alapanyagok energetikai felhasználása csökkenti az üvegházhatást kiváltó gázok jelenlétét a föld légkörében. A tapasztalatok példaként szolgálnak további rendszer kialakítására, fejlesztik a környezettudatos energiafelhasználást. HPME: 6036, 5986.

170 169 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 95% 50% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret11000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 6. prioritás - Fenntartható életmód és fogyasztás Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 23/58 Kód: NyD-106-GF-B-01 Sorszám: 6969

171 170 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/58 Kód: NyD-106-GF-A-11 Sorszám: 5986 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Gazdasági környezet fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ▪Az aprófalvas településszerkezetből és határmentiségből adódóan nincsenek jelen nagy létszámban a közepes és a nagy vállalatok. Ipari területnek, vállakozói pontoknak, inkubátorközpontnak alkalmas területek találhatók a településeken, de nem működik a 82 településen egy sem. Probléma/ lehetőség ▪A falvakban az önkormányzatok tulajdonában van az ipari fejlesztésre alkalmas terület. A települések megüresedett önkormányzati ingatlanjai (elsősorban iskolái) alkalmasak belső szerkezetüknél fogva a vállalkozói központ, háttér inkubátor ház jellegű kialakításra. Megoldási javaslat ▪Kis ipari parknak, inkubátorháznak alkalmas ingatlanok fejlesztése, önkormányzati épületek (pl.: volt iskolaépületek) kisléptékű belső átalakítása irodaházzá, inkubátorházzá (ami nem GOP és ROP). Ehhez kapcsolódó marketing tevékenység. ▪2-3 vállalkozói központnak, kis ipari parknak, inkubátorháznak alkalmas ingatlan fejlesztése történik meg. Vállalkozások helyben tartása, letelepítése. Növekszik a foglalkoztatás és a települések fejlesztési forrásainak alapját képező adóbevétel.

172 171 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága90000 EUR 150000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 0% 60% 0% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 24/58 Kód: NyD-106-GF-A-11 Sorszám: 5986

173 172 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/58 Kód: NyD-106-GF-A-07 Sorszám: 5995 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Vasi mikrovállalkozások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Az ipari szerkezetváltás következtében az élelmiszeripari vállalatok nagy része a térségben tönkrement. Egyre nő az igény a helyi jellegzetes élelmiszeripari termékek iránt. Probléma/ lehetőség ▪A jelenleg működő mikrovállalkozások nem tudják felvenni a versenyt az olcsó külföldi termékekkel. Megoldási javaslat ▪Mikrovállalkozások támogatása térségspecifikus élelmiszerek előállítása érdekében (piackutatás, gépbeszerzés, marketing, telephelyfejlesztés). (kivéve ANNEX I. termékek) ▪11 vállalkozás versenyképessége, piaci részesedése nő. Javul a térség foglalkoztatottsági helyzete.

174 173 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága796000 EUR 1100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 0% 60% 0% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma35 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 25/58 Kód: NyD-106-GF-A-07 Sorszám: 5995

175 174 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/58 Kód: NyD-106-GF-A-06 Sorszám: 5994 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Vasi mikrovállalkozások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Vasi Őrtorony Hk területén a mezőgazdaság mellett a feldolgozóipar foglalkoztatási részaránya jelentős. A kiegészítő ipari tevékenységtől a pár száz fős foglalkoztatásig jelen vannak a feldolgozóipar vállalkozásai. Probléma/ lehetőség ▪A mikrovállalkozások piacra jutása nehéz, hátrányban vannak a nagyobb vállalatokkal szemben, hiszen nincs forrásuk a gépek, eszközök beszerzésére, a megfelelő munkahelyi környezet kialakítására. Szükség van rájuk, mert egyrészt összességében jelentős foglalkoztatás igényük van, másrészt fejlődésük révén tovább nő a foglalkoztatás és a települések fejlesztési forrása is az adóbevétel révén. Megoldási javaslat ▪Gépek, eszközök beszerzése, a munkahelyi környezet fejlesztése a munkaerő megtartás érdekében. ▪5 mikrovállalkozás válik versenyképessé, kapja meg a lehetőséget továbbfejlődéséhez, piaci részesedésének növeléséhez. Növekszik a foglalkoztatás és a települések fejlesztési forrásainak alapját képező adóbevétel.

176 175 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága220000 EUR 366667 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 0% 60% 0% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 26/58 Kód: NyD-106-GF-A-06 Sorszám: 5994

177 176 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/58 Kód: NyD-106-GF-A-08 Sorszám: 5983 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Vasi mikrovállalkozások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Építőipar ▪A térségben számos építőipari vállalkozás működik, melyek gépparkja leromlott állapotú. Probléma/ lehetőség ▪Az építőiparban használatos anyagok, technológiák állandóan változnak, folyton új anyagok kerülnek a piacra, amelyekhez új, speciális gépekre van szükség, továbbá ezek tárolására. Megoldási javaslat ▪Új, környezetbarát építőipari gépek, eszközök beszerzése ( Pl.: útépítésnél maradék beton és aszfalt daráló, homokkitermelő kieg. gépek, melyek a környezeti újrahasznosítást segítik), ezek tárolásához telephelyfejlesztés. ▪3 építőipari vállalkozás versenyképessége nő. Növekszik a foglalkoztatás és a települések fejlesztési forrásainak alapját képező adóbevétel.

178 177 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága120000 EUR 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 0% 60% 0% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 27/58 Kód: NyD-106-GF-A-08 Sorszám: 5983

179 178 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/58 Kód: NyD-106-GF-A-14 Sorszám: 6036 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Tradicionális vidéki gazdasági tevékenységek és helyi termékek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A kisiparban tevékenykedő vállalkozók nincsenek felkészülve a piaci változásokra, nem ismerik fel a tömegtermékek beáramlásának veszélyeit, nem képesek rugalmasan reagálni a piaci igényekre. Probléma/ lehetőség ▪Az egyedi, jó minőségű, tartós termékek előállítása versenyképes lehet a piacon, amennyiben ehhez a mai kor igényeinek megfelelő háttérinfrastruktúra és gépek állnak rendelkezésre. A helyi kisiparosok jelenleg nem képesek termékeiket egyedül a piacra juttatni, a közös megjelenés azonban lehetőséget teremt nagyobb mennyiségű termék értékesítésére is. Megoldási javaslat ▪Helyi kisiparosok fejlesztéseit, gépbeszerzését, a piacon történő közös megjelenését, fellépését, szolgáltatásaik és termékeik együttes marketingjét, a közös piackutatást versenyképességük javítása érdekében támogatni kell. ▪12 helyi kisiparos versenyképessége nő. Növekszik a foglalkoztatás és a települések fejlesztési forrásainak alapját képező adóbevétel.

180 179 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága230897 EUR 384828 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 0% 60% 0% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent, Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Viszák, Zsennye ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 28/58 Kód: NyD-106-GF-A-14 Sorszám: 6036

181 180 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/58 Kód: NyD-106-GF-2-02 Sorszám: 6007 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Tradicionális vidéki gazdasági tevékenységek és helyi termékek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪A helyi termékek értékesítése óriási nehézségekbe ütközik, mivel a piaci kereslet nem találja meg a helyi specialitásokat, és ez visszahat a termelés mennyiségére, a kisgazdaság tönkremehet. A Vasi Őrtorony területét számos települést érintő főútvonal szeli át. Probléma/ lehetőség ▪Falusi háztáji gazdaságok által kisebb mennyiségben előállított termékeket nem érdemes nagybani piacra eljuttatni, mivel ennek költsége nem térül meg, ezért a család által el nem fogyasztott, fel nem használt termékek veszendőbe mennek. A helyben előállított élelmiszer és egyéb termékek számára olyan piaci teret kell találni, ahol ezek nagyobb mennyiségben értékesíthetők, kevesebb ráfordítással. A kialakítandó márkanév megszerzése garantálja a minőséget, eladhatóságot. Megoldási javaslat ▪Helyi termék értékesítőhelyek pl. termékbemutató és árusító helyek kialakítása- ezen belül: új épület építése, meglévő korszerűsítése, bővítése, felújítása. Berendezések, felszerelések és eszközök beszerzése. Termék értékesítőhelyek mobil árusító helyeinek kialakítása. (pl. stand) Tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések (pl. utánfutó), helyi termék sarok kialakítása kereskedelmi egységekben. ▪Létrejön 3 db helyi termékbolt, mely a megszerveződött termeltetés, felvásárlási rendszer szerves része lesz, 5 db mobil értékesítőhely kerül kialakításra.