Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 Április 4. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Felső-Homokhátság HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 Április 4. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Felső-Homokhátság HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 Április 4. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Felső-Homokhátság HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. Megélünk a homok hátán!

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Felső-Homokhátság HK – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 27 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 41%-a, 11 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 35 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 7 db fő fejlesztési prioritás és 23 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Felső-Homokhátság HK területe 13 települést foglal magába, melyek közül 2 város. A térség lakossága 52,496 fő, a városokban élő lakosok száma 21,109 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 52,496 13 2 0 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Dabas 16,231 fő 5,111 fő 4,878 fő 4,439 fő Bugyi Örkény Inárcs Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 0 2 0 2 Fő fejlesztési prioritások száma 7 Fejlesztési intézkedések száma 23 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 27 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 35 Felső-Homokhátság HK – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 1,189,400 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez lett rendelve Felső-Homokhátság HK – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪Falumegújítás és -fejlesztés ▪A kulturális örökség megőrzése ▪Leader közösségi fejlesztés ▪Leader vállalkozás fejlesztés ▪Leader képzés ▪Leader rendezvény ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Leader komplex projekt HPME-k száma (db) ▪6▪6 ▪7▪7 ▪4▪4 ▪3▪3 ▪3▪3 ▪2▪2 ▪2▪2 ▪10 ▪3▪3 ▪2▪2 ▪4▪4 Allokált forrás (EUR) ▪1,085,056 ▪1,189,400 ▪670,633 ▪553,715 ▪52,500 ▪43,000 ▪20,000 ▪260,000 ▪40,000 ▪60,036 ▪389,000

6 5 Felső-Homokhátság HK - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪A haránt irányú utak hiánya lassítja a települések közötti közlekedést, amely a vállalkozások fejlődése, a munkavállalók mobilitása, az alapvető intézmények megközelítése szempontjából hátrányos. A térségben a vonat- és az autóbuszközlekedés hiányos. A szenvedélybetegek és a mentális problémákkal küzdő lakosok nagy száma számos problémát vet fel. A Homokhátságon nagyok a vízvisszatartási problémák, a szelektív hulladékgyűjtés nem megoldott, nagyon sok az illegális szemétlerakás. A munkaerő nagy része képzetlen vagy munkavállalás szemponjából nem a megfelelő képzettséggel rendelkezik. A közbiztonság nem megfelelő. ▪A központi elhelyezkedés előnyös a térség szempontjából. Az M5-ös autópálya, az 5-ös, a 4-es és a 405-ös főútvonalak kívülről jól megközelíthetővé teszik a településeket. Változatos és szép a természeti környezet, sok természetvédelmi terület és természeti ritkaság található itt. Történelmi múltjából fakadó épített kulturális öröksége vonzóvá teszi a turisták számára. Számos lehetőség mutatkozik a megújuló energiák hasznosítására (pl. geotermikus energia). Jó színvonalú oktatási-nevelési intézmények vannak a településeken. Az etnikai sokszínűséget a turizmus fejlesztésével ki lehet aknázni.

7 6 Térségünk az ország közepén, a budapesti agglomerációval határos Felső-Homokhátságon fekszik Pest megye déli részén. A főváros közelsége, a sík, homokos talaj alapvetően meghatározzák mindennapjainkat, gazdasági, kulturális életünket, hagyományainkat, és kijelölik fejlesztési irányainkat. A ”homok” hátán élünk; élvezzük előnyeit, de hátrányait, kihívásait is. Stratégiánk célja egy önálló, markáns arculattal, identitástudattal rendelkező térség létrehozása, ahol az emberek jól élnek, vállalkozásaik fejlődnek, közben megóvják a környezetüket. Célunk a gazdaság és a civil társadalom erősítése, a helyi társadalom megújulásának elősegítése. Gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóságot kívánunk biztosítani. Életünket egy jól működő, egészséges, mindenki számára egyenlő esélyeket kínáló közösségben képzeljük el. A vegyes összetételű lakosság kultúráját egésszé kovácsolva térségi identitásunkat erősítjük, ami hozzájárul a környezeti és történelmi értékek megőrzéséhez, a turizmus, a gazdaság, a kulturális hagyományőrzés, a civil társadalom fejlődéséhez, az itt élő és dolgozó emberek, az önkormányzatok és az itt működő vállalkozások boldogulásához, a térség hazai és nemzetközi megismertetéséhez. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Felső-Homokhátság HK – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Közösség akcióterülete a legheterogénebb, a legnagyobb belső eltéréseket mutató, s egyben a legspeciálisabb magyar régió, a Közép-Magyarországi Régió része. 10 község, 1 nagyközség és két város alkotja, lakossága 5 év alatt 1399 fővel nőtt. Életkori megoszlás szerint vannak fiatalodó (Hernád, Inárcs), stagnáló (Örkény, Dabas) és elöregedő (Pusztavacs) települések. Az akcióterület helyzetét jellemzi, hogy nem tartozik a szorosan vett fővárosi agglomerációhoz, bár az ország közepén helyezkedik el. Térségi kapcsolatai ezer szállal a fővároshoz fűzik. Fejlődésének kulcsa sajátos, egyedi funkció betöltése és kialakítása a régió külső gyűrűjében. Gazdag történelmi múlttal rendelkező települések alkotják. Sok közülük már az ősi időkben lakott volt (Újlengyel, vatyai kultúra), de az Árpád-kor közepén már a teljes területen településeket találunk. A régészeti leleteken kívül a legrégebbi emlékek közé tartoznak az Árpád-kori templomok (Pusztavacs, Pótharaszt, Inárcs). Nem véletlen a korai betelepülés, hiszen központi elhelyezkedése és a Budára vezető Nagykőrösi út nagyszerű lehetőséget teremtett a falvak létrejöttéhez, és egy igazi mezőváros is kialakult: Och (Pusztavacs). A török hadjáratok során teljesen elnéptelenedett a környék. Már ekkor is megvolt a kettősség: előny és hátrány is a főváros közelsége. A 18. sz. közepén-végén újra benépesültek a falvak, a visszatérők ismét birtokukba vették ezt a tájat. A kor jeles nemes családjainak köszönhetően (pl. Halász, Dinnyés, Pálóczi Horváth, Beleznay) templomok, iskolák és kúriák épültek. A szocializmus időszakában a termelőszövetkezettel rendelkező települések fejlődtek leginkább. Közülük is kiemelkedik Hernád, ahol teljes vertikumú baromfitenyésztő és –feldolgozó tevékenység bontakozott ki. A ’80- as években a térség erős fejlődésnek indult. Egyesek már korábban ki tudták használni lehetőségeiket, és hozzáláttak az infrastrukturális fejlesztésekhez (Hernád), de a rendszerváltás után ez szinte valamennyi település számára hozzáférhető lett. A természeti környezet változatos, a területen megtalálhatóak ősi képződmények, ritka, őshonos növények és állatok (szarvasbangó-Dabas, ősgyep-Vasad, ősborókás- Tatárszentgyörgy). A Coburg-ok akácfa telepítései megkötötték a futóhomokot és hatalmas akácerdőket hoztak létre a falvak körül. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 Az akácerdők flórája és faunája igen változatos, alkalmas a szelíd turizmus meghonosítására, illetve az akác hasznosítására (ipari, méhészeti). A főváros közelsége előnyös a munkahelyteremtő vállalkozások megtelepedése szempontjából (3 működő, egy tervezett ipari park, szabad humán erőforrások), de hátrányos a természeti környezet veszélyeztetése miatt. Az etnikai sokszínűség sok kiaknázható lehetőséget kínál (romák, szlovákok, németek és magyarok). A későbbiek során ügyelni kell majd, hogy az ipari vagy logisztikai fejlesztések ne érintsék hátrányosan a mezőgazdasági termelést, a természeti környezet változatosságát, a kultúra tárgyi emlékeit és a történelmi múltra építendő, fenntartható turizmusfejlesztést. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 A térség a dél-pesti agglomerációval határos, gazdaságát, közlekedését és így környezetét is nagyban meghatározzák az átmenő É-D irányú főútvonalak (M5, 5-ös, 405-ös, 4-es főút). A térség száraz, erősen vízhiányos, félsivatagi jellegű homokpuszták és -dűnék váltakozása, amelyeket kisebb-nagyobb kiterjedésű erdők és a lefolyástalan mélyedésekben turjánosok egyedülálló lápi növény- és állatvilága tesz változatosabbá (védett területek: Ócsai TK, Dabasi Turjános TT fokozottan védett részekkel, Pusztavacs TT, Csévharaszti Ősborókás TT és Tatárszentgyörgyi Ősborókás, valamint a Kiskunsági NP áthúzódó részei). Ritka állatfajok, (túzok, rákosi vipera) növényfajok (tartós szegfű, törpe nőszirom, orchideák), és növénytársulások (homoki tölgyesek, pusztai borókások, láprétek, láperdők) találhatók, melyek területe sajnos egyre csökken. Az éves napfénytartam 2050-2100 óra, középhőmérséklet 10,2-10,5○C, mely kiválóan alkalmas a napenergia hasznosításra, de hőszivattyús rendszerek (magas geotermikus gradiens) és biomassza, mint megújuló energiaforrás felhasználására is jók az adottságaink. A csapadék évi mennyisége 530-570 mm, az uralkodó szélirány észak-nyugati, átlagsebessége 2,5-3 m/s. A talaj jobbára homokos, a 17 aranykorona alatti területek aránya kb. 85 %, ez a térség rendelkezik a legsoványabb földdel Pest megyében. A jobb vízellátású homoki termőhelyek erdősültek, a kevésbé vízellátott, de még jobb termőképességű humuszos vagy löszös talajokon kiterjedt a kertészet, gyümölcs- és zöldségtermesztés, a külterjes állattartás (szarvasmarha, juh, kecske), valamint a gabona-túlsúlyos szántóföldi termesztés. A területhasználat változásának alapfolyamata, a lakó- és gazdasági funkciók térhódításával párhuzamosan, a belterület és a művelés alól kivont területek növekedése. Ez a biológiailag aktív felületek csökkenését eredményezi. Környezetkárosító ipari tevékenység nem jellemző, az ipari tevékenység általában a települések közelében koncentrálódik. A főútvonalak közvetlen környezetét kivéve egészséges, ipari ártalmaktól, lég- és zajszennyezéstől mentes lakó- és rekreációs környezetet találunk. A térség környezeti állapota jó, de a települések külterületein megtalálható szilárdhulladék-lerakók, illetve ÉNY-on a bányatavak okozta tájsebek rekultiválása még nem történt meg, és a településeken gond az illegális szemétlerakás. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 Dabason megépült egy korszerű regionális hulladéklerakó, több településen beindult a konténeres szelektív hulladékgyűjtés és -komposztálás is. Valamennyi település összközműves, így ivóvíz- és csatornahálózattal is rendelkezik. A térséget fokozottan érinti a klímaváltozás, az éghajlat szárazabbá válása miatt meglehetősen magas a környezetileg érzékeny terület, a térség összterületének közel fele. A lesüllyedt talajvízszint megemelése szintén hathatós víztakarékossági, vízvisszatartási és vízutánpótlási intézkedéseket, összehangolt programot igényel. A mesterségesen kialakított csatornák a kevés csapadékból származó vizet is elszállítják a Dunába. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 24%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 6% 13% 24% 5% 11% 18% 8% 0% 12% 3%

16 15 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 27%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 9% 27% 14% 3% 10% 5% 3% 19% 8% 1% Egyéb tevékenység 0%

17 16 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 3.8%, ami 0.5 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 3.8% ▪Változás 2003-hoz képest 0.5 százalékpont

18 17 Az akcióterületen a legnagyobb foglalkoztató a „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás szektor”, de jelentős számú munkavállalót alkalmaz a „Kereskedelem, javítás szektor” is. A legtöbb vállalkozást viszont az utóbbi szektor adja. Ezek között jellemzően kis- és mikrovállalkozások vannak, amelyek jelentős része kényszervállalkozásból alakult át többé vagy kevésbé sikeres vállalkozássá. Jelzi ezt az is, hogy bár a legtöbb vállalkozás ebből a szektorból származik, a foglalkoztatottak száma szerint csak harmadik a sorban. A térségben a harmadik legnagyobb foglalkoztató a „Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy” szektor. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az állami szektor sok embernek ad munkát, másrészt fokmérője a térség fejlettségének, hiszen jelzi, hogy nagyon sok közhivatalt, közszolgálatot ellátó dolgozó van a térségben. Az akcióterületen élő aktív korú, álláskeresők száma 2003-2006 között 3%-on stagnált, a tavalyi évben azonban 1%-kal emelkedett. 500 főnél többet foglalkoztató vállalat jelenleg nincs, a 10 legnagyobb vállalkozás az összes munkavállaló 11%-át foglalkoztatja. A legnagyobb vállalatok jelentős hányada az ipari parkokban található. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak két különböző formában jelennek meg: a mezőgazdasági vállalkozás alkalmazottaiként (amely a 4. legnagyobb foglalkoztató szektor), illetve nagy számban őstermelőként. A térség munkaerőpiacán egyszerre többféle feszültség is fennáll. Kedvezőtlen szerkezet, a munkalehetőségek zöme betanított munka, így jelentős középfokú végzettséggel rendelkező kör ingázásra, vagy alacsonyabb képzettséget igénylő munkára kényszerül. Több hagyományos szakmában munkaerőhiány észlelhető, az aktív korú népesség egy része munkaerő-piaci reintegrációra szorul. A következő években a mezőgazdaságból várhatóan kiszoruló aktív korú népesség foglalkoztatása is problémát okoz majd (átképzési programokra is szükség lehet). Jelenleg nem jelentős a felnőttképzés a térségben. A munkaerőpiaci egyensúly megteremtése érdekében átképzésekre, tanfolyamokra lesz szükség. A munkavállalást nehezíti a haránt irányú utak kis száma, illetve a közösségi közlekedés hiányosságai. A roma népességen belül kiemelkedően magas a munkanélküliek aránya, munkaerőpiaci hátrányukat részben alacsony iskolázottságuk, részben az előítéletek és sztereotípiák okozzák. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

19 18 A nők gyermekvállalás utáni visszatérését a munka világába nehezíti a bölcsődék és a részfoglalkoztatás hiánya. A fogyatékkal élők nehezen találnak munkát, egyrészt a munkába járás fokozottan nehezített a számukra, másrészt még azok a munkahelyek sem akadálymentesítettek, ahol ők is kaphatnának munkát, illetve szinte teljesen hiányzik a távmunka lehetősége. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

20 19 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Dabas székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 7 db 3 db 1,981 fő 11% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 11%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

21 20 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 7 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Kereskedelem, javítás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Fogl. száma (fő) ▪453 ▪246 ▪240 ▪200 ▪170 Árbevétel (ezer Ft) ▪7,422,90 9 ▪5,802,72 2 ▪1,879,05 9 Működés helye a térségben ▪Bugyi ▪Táborfalva ▪Hernád ▪Újhartyán ▪Dabas Főtevékenység ▪5154 Vasáru- nagykereskedelem ▪2852 Fémmegmunkálás ▪1512 Baromfihús feldolgozása, tartósítása ▪2811 Fémszerkezet gyártása ▪2222 Máshova nem sorolt nyomás Név ▪OBO Bettermann Hungary Kft. ▪Rega Metall Kft. ▪Her-Csi-Hús Kft. ▪TAIHO Kft. ▪Realszisztema Dabasi Nyomda Rt. 1 2 3 4 5

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok ▪150 ▪139 ▪130 ▪123 ▪3,730,13 4 ▪397,951 ▪1,880,57 2 ▪Újhartyán ▪Dabas ▪Hernád ▪Újhartyán ▪Dabas ▪2522 Műanyag csomagolóeszköz gyártása ▪1571 Haszonállat- eledel gyártása ▪7412 Számviteli, adószakértői tevékenység ▪2733 Hidegen alakított acélidom gyártása ▪6024 Közúti teherszállítás A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 7 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪Sealed Air Kft. Név ▪Her-Csi-Szolg. Kft. ▪KINGSPAN Kft. ▪Ferro-sped Kft. ▪Vitafort Zrt. 6 7 8 9 10

23 22 A térség vállalkozásai számára meghatározó: Budapest közelsége, a gyorsforgalmi utak sűrűsége, a jó vasúti szállítási lehetőségek, jelentős vállalkozói hagyományok. A térségben összesen 3 144 vállalkozás 18 549 főt foglalkoztat, ez átlagosan 5,9 fős vállalkozási méretet jelent, ami tükrözi a mikro- és kis vállalkozások jelentőségét. A nemzetgazdasági ágazatok közül a vállalkozások számát tekintve a „Kereskedelem, javítás” (727 db, 24%), viszont a foglalkoztatottak száma szerint a „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” (5 041 fő, 27%) a legjelentősebb. Ezen túl a „Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy” és a „Kereskedelem, javítás” a legjelentősebb foglalkoztatók. A „Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás”, valamint a „Pénzügyi közvetítés” területén működő vállalkozások száma elmarad az országos átlagtól. A „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” az összes foglalkoztatott több mint 9%- át adja. Az ágazat fontosságát jelzi az őstermelők nagy száma is. A térségben 3 Ipari Park (Dabasi, M5, OBO Ipari Parkok) és számos ipari park címmel nem rendelkező ipari terület segíti a legnagyobb munkáltatók tevékenységét és biztosít lehetőséget további fejlesztésekre. A további bővítésnek a szakképzett munkaerő hiánya szab leginkább határt. A KKV-k jelentősége miatt, azok megtartása és a vállalkozási kedv javítása fontos (pl: a betelepülő vállalkozások számára helyi adókedvezmények biztosítása). A KKV-k számára a nagyvállalatok kiszolgálása és az induló cégek számára kedvező feltételek teremtése nyújthat lehetőséget, amit viszont az „inkubátor-házak, asztalok” hiánya nehezít. A térségben egyre fontosabb szerepet játszanak a szolgáltatások. Különösen a mezőgazdasági tevékenységet támogató szolgáltatások találhatók meg, emellett az idegenforgalmat kiszolgálók is jelentős kört tesznek ki. A gazdasági tevékenységet számos vállalkozás javítással, szervizeléssel, karbantartással, tanácsadással, könyveléssel támogatja. A kereskedelem és a vendéglátás részben a tranzitútvonalaknak (a főutak menti szálláshelyek), részben a lovas és kulturális hagyományoknak (lovaspanziók, lovardák) köszönhetően fejlődött. Ugyanakkor súlyos problémát jelent a meglévő idegenforgalmi szálláshelyek, szolgáltatások elégtelen száma, egyenetlen színvonala, az egységes megjelenés és az információk hiánya. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

24 23 A kistérséghez kapcsolódóan nem létezik szervezett beutaztatás, nincs térségi, település-, és termékmarketing. A turisztikai vállalkozások általában kicsik és tőkehiánnyal küzdenek. A fejlődés gátját jelentik a szakképzett munkaerő, az alap- és turisztikai infrastruktúra kiépültségének hiányosságai, az idegen nyelvek ismeretének hiánya és a közbiztonság problémái. A térségben kis számban vannak hátrányos helyzetű csoportokat foglalkoztató vállalkozások is. További lehetőséget a KKV-k fejlesztése, a szakképzés bővítése és a helyi gazdasági igényekhez való igazítása, a helyi termékekre építő feldolgozóipar és a helyi adottságokra épülő turizmusban, vendéglátásban rejlő tartalékok kiaknázása jelenthet. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

25 24 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység16 Vallással kapcsolatos tevékenység4 Sporttal kapcsolatos tevékenység31 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység39 Oktatással kapcsolatos tevékenység23 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 1 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 8 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 1 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 3 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 16 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 2 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 2 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 12 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok0 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 8 Politikai tevékenység2 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

26 25 A térségben 167 non-profit szerveződés (többségükben egyesületek és alapítványok) tevékenykedik. 70 szervezet kínál rendszeres sport és szabadidős elfoglaltságot. Közel 40 civil szervezet foglalkozik kulturális és oktatási témákkal, több tucat a településfejlesztésben és közbiztonság megteremtésében működik közre. A szerveződések éves költségvetési nagyságrendje lényeges eltéréseket mutat. A saját bevételek megszerzésének módja és eredményessége fejlesztésre szorul. A szervezetek aktivitása kiváló lehetőségeket biztosít arra, hogy a tervezésre kerülő vidékfejlesztési stratégia legtöbb eleme erőteljes civil támogatással valósuljon meg. A polgárőr, vagyonőr egyesületek, a közbiztonsági alapítványok (pl.: Örkényi Polgárőr Egyesület) és az érdekvédelmi szervezetek meghatározó tényezői a helyi mikro- és kisvállalkozások fejlesztésének. Az agrárgazdálkodás civil vonulatát képezik a különféle állatbarát körök és galambász csoportok, köztük a kakucsi V-282 Galambász és Kisállattenyésztő Egyesület. A helyi turizmusfejlesztésében már most is aktív szerepet vállal több civil szervezet. Az Újlengyeli Diáksport Egyesület jelentősége a nemzetközi tapasztalataiban rejlik. A népi hagyományok megőrzésében és átadásában élen jár a hernádi Örökség Egyesület és a dabasi Áldos Egyesület, akik turistákat vonzó produkciókat képesek színpadra állítani. A turisztikai marketing minősége attrakciókkal javítható, ehhez a népzenei területen évtizedes tapasztalattal rendelkező Táborfalvai Közművelődési és Népzenei Egyesület járul hozzá. A környezet megóvása a térségben is elsődlegesen a civilek szívügye. A Homokhátságon széles körű összefogásra van szükség a vízgazdálkodási feladatok komplex megoldása érdekében. Segítséget nyújtanak e feladatban a helyi horgászegyesületek, amelyek szervezettségük és stabil anyagi forrásaik miatt kiemelkednek az átlagból. A környezeti és természeti értékek megőrzéséhez járul hozzá a Tatárszentgyörgyi Gazdakör. Az egészségmegőrzés térségi elősegítése terén már körvonalazódik a civil együttműködés (a Vidék Fejlődéséért Egyesület). A mentálhigiénés zavarok megelőzését az általános iskolában el kell kezdeni, ezért fontos szerep hárul az iskolai alapítványokra (pl.: „Pusztavacs az iskolás gyermekekért" Közalapítvány). A preventív szűrőakciók és felvilágosító kampányok elképzelhetetlenek aktív non-profit résztvevők nélkül (Bugyi, Lakható Környezetért Egyesület). Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

27 26 Számos sportegyesület, több nyugdíjasklub, alapítványok és a fogyatékkal élők szervezetei is e területen a legaktívabbak. A jobb közösségi közlekedést civil elvárások mentén kell megteremteni. A Bugyi Nagyközségért Közalapítvány egyedi tapasztalatokat szerzett az infrastrukturális beruházások terén, melyeket a helyi közösségi közlekedés fejlesztése terén lehet hasznosítani. A nemzeti identitás megerősítése a roma szervezetek mellett az idegen ajkú kisebbségek civiljeire, köztük a Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesületre hárul. Megérett a helyzet az esélyegyenlőség érdekében folytatott szórványos civil tevékenységek egységes kistérségi programba integrálására. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

28 27 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 1,399 fővel nőtt, ami arányosítva 3%-os növekedést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1,399 fővel nőtt ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 3%-kal nőtt Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 51,09751,47251,85952,32652,496 375387 467170

29 28 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 65%, ami 5 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 65% 18% 11% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 1-5 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 2% 11% 6% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 12% 32% 9% 4% 18% 9% 26% 12% 10% 17%

31 30 A térségi települések többsége azzal az évek óta tartó tendenciával küzd, hogy az alapfokú intézményekbe egyre kevesebb gyermeket íratnak be és a fiatalok elvándorlása, valamint a városiak kiköltözése miatt egyre nő az idősek aránya. Az elmúlt öt évben az elvándorlás közel 6000 fővel csökkentette a lélekszámot. A bevándorlások száma viszont közel 7400 fő volt, de ez a korösszetétel miatt mégsem hozott kedvező változást, mert 103 elvándorolt gyermekre csak 100 bevándorló jutott. A helyi közösségben a csecsemőkorúak aránya 2,96%, a kisgyermekek részaránya is alig haladja meg a 3%-ot. Idősödő térségi társadalmat jelez, hogy a 15-59 év közötti lakosság részaránya 64,95%, és minden ötödik lakos elmúlt már 60 éves. A születéskor várható élettartam a nők esetében jobb, mint a férfiaké, az összlakosságot tekintve átlagosan alig haladja meg a 64 életévet. A közösség két vidéki kisvárosában, Dabason és Örkényben él a térségi lakosok 40%-a. A térségben jelentős számban élnek tanyákon és hiányos infrastruktúrájú lakóhelyeken többszörösen hátrányos helyzetű családok. Ezek a családok legtöbbször a térségben élő romák közül kerülnek ki (A térségben kb. 5000 cigány származású ember él.) Helyzetük javítása a helyi közösség olyan feszítő kérdése, amely hatással lesz a térség demográfiai adatainak jövőbeni alakulására. A gyermekvállalás idejének kitolódása, az egzisztenciális bizonytalanság, valamint a negatív példák (szingli-modell) miatt egyre kevesebb gyermek születik. A természetes szaporodás jelenleg negatív egyenleget mutat, a pozitív vándorlási egyenleg ellensúlyozza a népesség fogyását. A térségi demográfiai irányait minden bizonnyal kedvezően befolyásolja, ha az alábbi kihívásokra megfelelő válasz születik: A helyi lakosság elöregedése a térség egyik nagy kérdése, az egészségügyi ellátást igénybe vevők legnagyobb részét az idős emberek teszik ki, ők szenvednek a leginkább betegségekben vagy élnek fogyatékosként. A fogyatékosok a lakosság 15%-át teszik ki (kb. 8.000 fő). A fogyatékkal élők életvezetésükben nem teljesen szabadok, fokozott figyelmet igényelnek. Még nem tudatosult eléggé, hogy a rendszeres sport mennyire fontos az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése terén. A vízben, a levegőben vagy a táplálékban található szennyező anyagok is visszafordíthatatlanul megronthatják az itt élők egészségét. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

32 31 A szív- és érrendszeri megbetegedések vannak leginkább hatással a közösség demográfiai folyamataira, a betegségcsoport rendkívüli egészségügyi problémát és halálozási okot jelent. A vidékfejlesztési közösség egyik stratégiai elképzelése, hogy kiemelt hangsúlyt fektet a mentálhigiénés primer prevencióra. A jó mentális egészségnek örvendő lakosság fontos társadalmi, emberi és gazdasági erőforrás. A népesség mentálhigiénés állapotának javítása tehát túlmutat a demográfia és az egészségügy szempontrendszerén. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

33 32 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 0 2 0 9 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 0% 15% 0% 69% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

34 33 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Kikötő ▪Repülőtér ▪EUROVELO kerékpárút Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Felnőtt átképzési központ ▪Mozgókönyvtári állomáshely ▪Filmszínház ▪Múzeum Mozgatórugó alcsoport

35 34 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ▪Szülészeti ellátás ▪Egészségügyi kommunikációs pont ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Gazdaságfejlesztési szervezet ▪Ipari kamara Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

36 35 Az akcióterületen a közműhálózati ellátottság meglehetősen gyér volt a kilencvenes években, mára azonban a térségi együttműködés és a települési erőfeszítések együttesen látványos fejlődést eredményeztek. Valamennyi településen megtalálható, de nem mindenhol kielégítő: a villany, vezetékes ivóvíz, szennyvízhálózat, gáz, vezetékes telefon és kábel TV. Tanyás területeken sok helyen még az alapvető elektromos hálózat is hiányzik. Az életkörülményeket jelentősen rontják a belső közlekedési feltételek, ez gazdaságfejlesztési szempontból is hátrányos. Az M5-ös autópálya az 5-ös és 4-es számú főútvonal külső kapcsolatok terén kiváló közlekedésföldrajzi-potenciált biztosít, de hiányosak a haránt irányú utak. Sok szomszédos település csak jelentős kerülővel, hosszú menetidővel érhető el. A térségi kerékpárút hálózat gerincelemei kezdenek ugyan kiépülni (Dabas), engedélyes tervek sok helyen rendelkezésre állnak, de elérhető forrás hiánya miatt még településközi kapcsolati elemek nincsenek. Ezekre turisztikai, szabadidős és hivatásforgalmi (pl. munkába járás, oktatási, egészségügyi stb. intézmények megközelítése) használat szempontjából is jelentős igény lenne rá. A csapadékvíz-elvezetés számos településen komoly probléma. Bár az akcióterület homokhátságon fekszik, a települések mélyebb területein a nagy intenzitású csapadék elvezetése nem megoldott, s jelentős veszélyt jelent. A csapadékvíz-elvezetést célszerűen össze kell kapcsolni víztározókkal, melyek létesítése (régi tavak revitalizációja) az akcióterület nagy részén vízgazdálkodási, öntözési és turisztikai szempontból is indokolt. A legnagyobb beruházást az állattartóknak kell megvalósítania, hogy megfeleljenek az állategészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, mely feltétele a piaci értékesítésnek. A növénytermesztés legnagyobb gondja az öntözés lehetőségének hiánya, alacsony az öntözhető területek aránya. Az intenzív gazdálkodást folytató kertészeti ágazatokban általában saját fúrt kúttal rendelkeznek. Öntözésfejlesztés, szárazgazdálkodás bevezetése, erdősítés, magas értékű speciális kultúrák (bio, gyógynövény, köles stb.) jelenthetnek alternatívát. A külterületi úthálózat tekintetében egyöntetűen megállapíthatjuk, hogy termékminőséget, gazdálkodást fenyegető mértékben rosszak az utak. Az akcióterület valamennyi településén találhatóak művelődési házak, kulturális létesítmények, ám azok állapota változatos, és ugyanez mondható el az oktatási intézményekről. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

37 36 A térség valamennyi településén megtalálható háziorvosi rendelő, de a helyi alapfokú egészségügyi szolgáltatási infrastruktúra állapota általában nem kielégítő. A lakosság egészségi állapotának fejlesztéséhez szükséges olyan koncentrált, funkcionális (pl. egészségügyi kommunikációs pont,életház)centrumok kialakítása, melyre olyan alapvető szakrendelések is kihelyezhetők, ahol helyben végezhetők szűrővizsgálatok. A gyermekjóléti, a családsegítő és házi gondozói feladat-ellátásra a társulási forma jellemző. Egy erős vállalkozásfejlesztési intézmény hiánya meglátszik a mikro- és kisvállalkozások jelenlegi helyzetén. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

38 37 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.010.00 0.020.04 43%3% 0.350.08 1.810.68 19%12%

39 38 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/2 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Nagyközség▪5,111 ▪Község▪1,938 ▪Város▪16,231 ▪Község▪4,074 ▪Község▪4,439 ▪Község▪2,714 ▪Város▪4,878 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Bugyi Csévharaszt Dabas Hernád Inárcs Kakucs Örkény Munkanél- küliség (%) ▪2.46% ▪2.79% ▪3.82% ▪3.22% ▪3.72% ▪4.50% ▪4.46% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪529,199 ▪430,285 ▪471,743 ▪509,713 ▪533,344 ▪493,605 ▪369,652 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.209 ▪0.000 ▪1.221 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.011 ▪0.000 ▪0.492 ▪0.000 ▪0.107

40 39 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 2/2 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,445 ▪Község▪3,537 ▪Község▪1,935 ▪Község▪2,733 ▪Község▪1,737 ▪Község▪1,724 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Pusztavacs Táborfalva Tatárszentgyörgy Újhartyán Újlengyel Vasad Munkanél- küliség (%) ▪4.23% ▪4.26% ▪6.12% ▪2.80% ▪3.90% ▪2.83% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪500,535 ▪436,848 ▪265,366 ▪531,410 ▪405,576 ▪445,393 Magas** kat. (db/fő) ▪0.156 ▪0.000 ▪4.164 ▪0.214 ▪0.423 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.099 ▪0.000 ▪0.739 ▪0.052

41 40 Települések egy mondatos jellemzése 1/7 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bugyi ▪„A kavicsbányák okozta megnövekedett tehergépjármű forgalom a község utcáin szinte elviselhetetlen életteret eredményezett a por- és a zajszint emelkedés miatt. A balesetek száma folyamatosan nő. A jelentős kertészettel bíró térség értékesítési problémái már-már a létüket veszélyezteti. Nincs átfogó hatástanulmány a bányatavak hatásairól a térség vízháztartására.” ▪Csévharaszt ▪„Hiányzik az észak-déli közúti átkötés a 4-es és 5-ös út menti települések között, így Csévharasztnak is nehéz Inárcsot, Kakucsot, Bugyit megközelíteni. A közút megépítése után a tömegközlekedés is fejlesztendő. A turistajelzések hiánya akadálya a turizmus tömegessé tételének.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A településen élők életkörülményeinek javítása érdekében elengedhetetlenül fontos az elkerülő út megépítése, így az ipari park is benépesülhet. A kibányászott bányatavak adta lehetőséget kihasználva rekreációs központok létesítése. Vízi versenysportok meghonosítása érdekében a bányatavak összekapcsolása, egységes vízfelületek létrehozása.” ▪„Csendes, erdők által övezett, nyugodt település. A főváros és a repülőtér közelségéből számos előnye adódik. Ipari fejlesztésekre lehetőséget biztosító területei vannak. Emellett a környezet óriási lehetőséget biztosít túrák és tájfutóversenyek lebonyolítására.”

42 41 Települések egy mondatos jellemzése 2/7 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Dabas ▪„A tömegközlekedés komoly átszervezésre szorul, amely megnyilvánul a vasúti közlekedés feltételeinek javításában és a buszközlekedés átszervezésében, illetve infrastrukturális állapotának javításában. A megnövekedett városi forgalom miatti közlekedésbiztonsági problémák. A csapadékvíz-elvezetés hiánya.” ▪Hernád ▪„Bár Hernád az ország közepén helyezkedik el és két jelentős főútvonal fogja közre, az autóbusz közlekedés mégis hiányos. A vasúti közlekedés lassú és nem biztonságos. A haránt irányú összekötő utak nincsenek kiépítve. Nagy hátrány, hogy a településnél nincsen lehajtó az M5-ös autópályáról, ezért az emberek mobilitása és a vállalkozások versenyképessége csökkent értékű.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A munkaerő-struktúra tényleges gazdasági igényekhez történő igazítása a szakképző iskola térségi központtá alakításával. Az ipari park térségi jelentőségének növelése. A kedvező földrajzi fekvés és a város kulturális és történelmi adottságai révén turisztikai fejlesztések, szolgáltatások bővítése. A többfunkciós sportcsarnok jobb kihasználása.” ▪„A fiatalodó, teljes infrastruktúrával rendelkező település egyik legnagyobb lehetősége Budapest közelsége, amely bár problémát is jelent, lehetőséget nyújt a faluban letelepedő fiataloknak, hogy egészséges környezetben éljenek, mégis a fővárosban vállaljanak munkát. Központi elhelyezkedése, kulturális élete, sok jól működő civil szervezete javítja az itt lakók életminőségét.”

43 42 Települések egy mondatos jellemzése 3/7 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Inárcs ▪„Önkormányzati utak aszfaltozásának tempója, önerőből a község nem tudja megoldani, a pályázatok kis szakaszok burkolását teszik lehetővé. Az általános iskola fizikai összevonása: az alsó és felső tagozat a község két távoli pontján működik. Az elavult, korszerűtlen épület felújítása. Cél: költséghatékony működtetés. Korszerűtlen, kis kapacitású óvoda.” ▪Kakucs ▪„Folyamatosan csökken a munkahelyek száma. Megélhetési gondok,munkanélküliség, amely elsősorban a roma népességet sújtja. Pénzügyi és fejlesztési forráshiány, beépíthető lakótelkek hiánya. A belső úthálózat, a járdák kiépítetlensége, a csapadékvíz elvezetés megoldatlansága. Szabálytalanul kialakult, nagy kiterjedésű hulladéklerakó hely a belterülethez közel.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„1. Budapest közúton gyorsan megközelíthető, jó tömegközlekedés. 2. Szabad iparterületek, jó közlekedéssel. 3. M5 autópályára közvetlen lehajtó. M0 és 405 főutak közelsége. 4. Növekvő lakosságszám. 5. Teljesen kiépített közművek. 6. Természetvédelmi körzet határán helyezkedik el a község, nincs környezetszennyező tevékenység a területén.” ▪„Gazdasági és iparterület kialakítása, mivel Kakucs község Magyarország központi régiójának része, az M5-ös autópálya terület felértékelő hatását élvezi, továbbá jók a közlekedési adottságok Budapest, Dabas és Újhartyán felé, mely a munkahelyteremtésben meghatározó.”

44 43 Települések egy mondatos jellemzése 4/7 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Örkény ▪„A heterogén összetételű népességgel rendelkező városban a munkavállalók alacsony képzettségi szintje meggátolja az igényesebb, nagyobb szakképzettséget igénylő vállalkozások letelepedését, emiatt a vállalkozások betelepülése lassú. Bár helyi piaccal rendelkezik, ez a piac nem ad megfelelő lehetőséget a mezőgazdasági termelők árujának értékesítésére.” ▪Pusztavacs ▪„Elöregedő falu, csökkenő születésszám, amely maga után vonja a vállalkozások számának csökkenését, ezzel elősegítve az elvándorlást és az ingázást. A település zsákjellegénél fogva rossz és szervezetlen a közlekedés. A mart aszfaltos belső úthálózat rövid időn belül meleg aszfalt borítást igényel.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A jelentős történelmi múlttal rendelkező település nemrégen kapott városi rangot. Jó megközelíthetősége, kiépült infrastruktúrája predesztinálja arra, hogy a mikrotérség központja legyen. Központi elhelyezkedése biztosítja, hogy mind a turisztikai, mind a munkahelyteremtő vállalkozások szempontjából felmerülő lehetőségeit kihasználhassa.” ▪„Az ország földrajzi középpontja, valamint az Alföld egyik legnagyobb kiterjedésű erdeje jó lehetőséget biztosít a gyalogtúra-, kerékpár- és lovassportnak. Az erdőben lévő jól felszerelt kedvező adottságokkal bíró "Pihenőrét" valamint a NEFAG Zrt. kezelésében lévő "Vadászház" miatt turisztikai szempontból jó lehetőségei vannak a településnek.”

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 5/7 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Táborfalva ▪„A heterogén összetételű lakosság miatt nem beszélhetünk tradicionális faluközösségről. A szociális okok miatti beköltözések hátrányosan befolyásolják a lakossági szolgáltatások minőségét és mennyiségét. A lakosság látszámához viszonyítva kevés a helyi munkalehetőség. A településen belüli jelentős távolságok miatt a hosszú önkormányzati úthálózatnak nem megfelelő az állapota.” ▪Tatárszentgyö rgy ▪„A települést szinte körülölelő lőtér lezárása, és a lakosság vegyes összetétele, valamint az alacsony végzettségűek magas aránya miatt a munkanélküliek száma magas. Kevés a helyi munkalehetőség, az úthálózat, a járdák kiépítettlensége a csapadékvíz elvezetése megoldatlan. Felújításra vár az óvoda-konyha és a közösségi ház kialakítása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A jó földrajzi fekvés miatt kedvező lehetőségek várnak az idetelepülni kívánó ipari, illetve mezőgazdasági tevékenységet végző kis, közép és nagy vállalatoknak. A település lélekszámához képest jelentős a civil szervezetek száma és aktivitása. Széles a szabadidős tevékenységek tára a horgászattól az off-road-ig.” ▪„A környezeti adottságok miatt a falusi turizmus és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése (szálláshely, vendéglátás, vadásztatás. A falu tradícióit, lehetőségeit kihasználva a hagyományos állattartás és növénytermesztés oktatása, bemutatása. A védett állatok és növények élőhelyének megőrzésével a területek bekapcsolása a turizmusba.”

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 6/7 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Újhartyán ▪„A bölcsődés korú gyeremekek elhelyezése nem megoldott, emiatt szüleik munkavállalási esélyei csökkentek, az óvoda épületének állapota erősen leromlott,felújítása gazdaságtalan.” ▪Újlengyel ▪„Probléma a tömegközlekedés szervezetlensége, elégtelensége, amely megnehezíti a térségi intézmények elérését, illetve a munkavállalást és a bejáró tanulók közlekedését. Az alapfokú egészségügyi infrastruktúra leromlott állapotú, ez negatívan befolyásolja a településen élők életkörülményeit. A tanyavilág infrastruktúrája hiányosan kiépített.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Újhartyán község legnagyobb lehetősége az Ipari Park megléte, amely a kissé elöregedő faluba vonzza a letelepülni vágyókat, illetve fontos még a sváb hagyományok megőrzése, hiszen döntő többségében svábok lakják a települést.” ▪„A település lehetősége a környezetéből és adottságaiból fakadó(pl. 49°C-os termálvíz, 16 ha parkerdő) ún. szelíd turizmus fejlesztése. A nyugodt, környezetkárosító tevékenységtől mentes, egészséges lakókörnyezet, a magas szintű szolgáltatások helyi kialakításával vonzó célterülete lehet mind az idetelepülőknek, mind az ideérkező vendégeknek.”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 7/7 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Vasad ▪„Tornaterem és a közösségi terek hiánya, az iskola korszerűtlensége. A közlekedés biztosítása mindenki számára. A termőterületek gyenge minősége, a vidék struktúraváltásának elmaradása. Rossz minőségű járdák, rossz közlekedési feltételek a tanyavilágban. Közterületek élhetőségének hiánya (parkosítás, köztéri játékok, játszótér, fásítás, virágosítás, tanösvény kialakítása stb.)” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Sportpálya fejlesztése. Vállalkozások fejlődése. A homok gazdaságos művelésének biztosítása, a mezőgazdasági tevékenység hatékonyságának növelése. Turizmus lehetőségének segítése, biztosítása. A főváros közelsége, a repülőtér közelsége, az MO és az elkerülő gyors elérhetősége. A tiszta levegő, a sok erdő. Az országos piros túraútvonal helyi és térségi kapcsolódása, kapcsolatai.”

48 47 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

49 48 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 7 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 23 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés” ▪„A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása” ▪„Környezet megóvása, védelme” ▪„A helyi társadalom megújulásának elősegítése” ▪„Nemzeti és nemzetiségi identitástudat fejlesztése, közösségek közötti kapcsolatépítés” Fő fejlesztési prioritás ▪„Egészségmegőrzés térségi elősegítése” ▪„Térségen belüli közlekedési feltételek javítása” 48 4 db 3 db 4 db 2 db 3 db 1,787,215 1,708,656 455,200 426,400 295,536 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 4 db 3 db 207,500 185,533

50 49 ▪Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok és élményláncok kialakítása (pl. kulturális és lovas programok, ökoturizmus, kerékpáros turizmus) Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/7 A legtöbb forrás – 802,000 EUR – a(z) Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok és élményláncok kialakítása (pl. kulturális és lovas programok, ökoturizmus, kerékpáros turizmus) fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A turisztikai fogadóbázis, szálláshely-kínálat differenciált bővítése, fejlesztése és a kapcsolódó szolgáltatások minőségi színvonalának emelése ▪Helyi, térségi, országos és nemzetközi jelentőségű turisztikai adottságok, kulturális programok és az azok hátteréül szolgáló intézmények (pl. tájház, kulturális és építészeti örökség, szellemi műhelyek, helyszínek) fejlesztése, kiépítése ▪Egységes térségi arculat kialakítása és az ehhez kapcsolódó turisztikai marketing fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés Allokált forrás (EUR) 802,000 511,000 302,715 171,500

51 50 ▪A homokhátsági körülmények között fenntartható, innovatív és diverzifikált agrárgazdálkodás (bemutatótelep - őshonos növények, állatok-, homoki növények meg/visszatelepítése -akác, szőlő-, tanyasi gazdaságok fejlesztésének támogatása) Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/7 A legtöbb forrás – 802,000 EUR – a(z) Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok és élményláncok kialakítása (pl. kulturális és lovas programok, ökoturizmus, kerékpáros turizmus) fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Megújuló, alternatív energiaforrások hasznosítását célul kitűző kisprojektek megvalósításának támogatása ▪Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztésre (népi mesterségek, biotermékek), helyi áruk helyi piacon való értékesítésének elősegítése Fő fejlesztési prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Allokált forrás (EUR) 198,500 165,500 1,344,656

52 51 ▪A Felső-Homokhátság vízmegtartó erejének javítása, a kiszáradt tavak revitalizációja, az élő vizek védelme és többcélú hasznosítása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/7 A legtöbb forrás – 802,000 EUR – a(z) Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok és élményláncok kialakítása (pl. kulturális és lovas programok, ökoturizmus, kerékpáros turizmus) fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A lakosság hulladékkezelési ismereteinek bővítése, az illegális hulladéklerakók felszámolása ▪Környezeti és természeti értékek megőrzése; Őshonos állatok és növényzet védelme ▪Az épített és a lakókörnyezet értékeinek védelme és a gazdasági, infrastrukturális értékek megőrzését szolgáló önkormányzati, non-profit és vállalkozói együttműködés serkentése Fő fejlesztési prioritás: Környezet megóvása, védelme Allokált forrás (EUR) 250,000 20,000 172,700 12,500

53 52 ▪A felelősen gondolkodó és cselekvő fiatalok (polgárok) képzése, közéleti aktivitásának növelése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/7 A legtöbb forrás – 802,000 EUR – a(z) Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok és élményláncok kialakítása (pl. kulturális és lovas programok, ökoturizmus, kerékpáros turizmus) fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való visszajutását segítő programok támogatása Fő fejlesztési prioritás: A helyi társadalom megújulásának elősegítése Allokált forrás (EUR) 300,000 126,400

54 53 ▪Határon túli kistérségi és testvértelepülési kapcsolatok ápolásának elősegítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/7 A legtöbb forrás – 802,000 EUR – a(z) Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok és élményláncok kialakítása (pl. kulturális és lovas programok, ökoturizmus, kerékpáros turizmus) fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Kulturális hagyományok, rendezvények támogatása (nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrző tevékenységének támogatása, identitástudatuk megőrzésének elősegítése, kutatások, kiadványok támogatása ▪Belföldi és nemzetközi LEADER-kapcsolatok megteremtése Fő fejlesztési prioritás: Nemzeti és nemzetiségi identitástudat fejlesztése, közösségek közötti kapcsolatépítés Allokált forrás (EUR) 40,000 235,500 20,036

55 54 ▪Az egészségmegőrzés, a sport, a szabadidős tevékenységek és a rekreáció infrastruktúrájának fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/7 A legtöbb forrás – 802,000 EUR – a(z) Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok és élményláncok kialakítása (pl. kulturális és lovas programok, ökoturizmus, kerékpáros turizmus) fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Egészségtudatos életmód fejlesztése és beépítése a mindennapokba különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra ▪Mentálhigiénés zavarok megelőzése (mentálhigiénés primer prevenció) ▪Preventív szűrőakciók és felvilágosító kampányok, táv-egészségügyi szolgáltatások kialakítása Fő fejlesztési prioritás: Egészségmegőrzés térségi elősegítése Allokált forrás (EUR) 80,000 77,500 25,000

56 55 ▪Helyi- és helyközi közösségi közlekedés megteremtése, tanyavilág bekapcsolása a helyi és helyközi közlekedésbe Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/7 A legtöbb forrás – 802,000 EUR – a(z) Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok és élményláncok kialakítása (pl. kulturális és lovas programok, ökoturizmus, kerékpáros turizmus) fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Kerékpárutak fejlesztése ▪Településközpontok, közintézmények megközelíthetőségének és a közlekedésbiztonság javítása Fő fejlesztési prioritás: Térségen belüli közlekedési feltételek javítása Allokált forrás (EUR) 59,133 126,400 0

57 56 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

58 57 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 6% 13% 24% 5% 11% 18% 8% 0% 12% 3% 11% 33% 18% 4% 12% 7% 4% 0% 10% 2% 0% 70% 10% 0% 10% 0% 33% 4% 7% 0% 7% 41% 0% 20% 10% 20% 10% 0% 40% 0%

59 58 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„A térségben működő, ill. leendő mikro- és kis vállalkozások támogatása: vállalkozások beindításában, uniós forrásokra pályázók önrészére támogatás nyújtásában, gazdasági övezet fejlesztésében, munkahelyet teremtő fejlesztési beruházások, valamint eszközbeszerzések támogatásában valósulhat meg. Ezekre a támogatásokra azért van szükség, mert a mikro- és kis vállalkozások jelentős része tőkeszegény, fejlődésükben megrekedtek. 570.; 576.; 1403.; 1424.; 1569.; 1749.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A meglévő és új mikro- és kisvállalkozások gazdasági szempontból megerősödnek, hatékonyabbakká válnak, mind a vállalkozásukban, mind munkahelyteremtés szempontjából jelentős pozitív hatások érhetők el e támogatás biztosításával térségünkben.”

60 2 59 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„Önálló és egységes térségi arculat kialakítása, megjelenés a médiában, az interneten és minden egyéb értékesítési fórumon. Térségi honlap/információs portál létrehozása, működtetése a szolgáltatók összefogásával. A térség vonzásadottságain alapuló fő turisztikai irányok és az ezeknek megfelelő turisztikai termékek, csomagok kialakítáősa. Közös térségi turisztikai és információs kiadvány megjelentetése havonta. Közösségi információs pont és információs terminál-hálózat kiépítése. A megoldási javaslat alapjogcíme LEADER-fejlesztés és az 564.; 567.(6); 571.; 1270.; 1569.; 1617.; K2 (6479) megoldási javaslatok szülőprojektje.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egységes arculattal és kínálattal hatékonyabb megjelenés; a térség ismertebbé válik az utazásszervezők és az utazók körében is. A hatékonyabb megjelenés, az ismertebbé válás potenciálisan több látogatót és vendégéjszakát eredményez (min. 20% a második év végéig), amely a turizmus multiplikátor hatásánál fogva több munkahelyet és bevételt is generál az egyes szolgáltatóknál, ezek beszállítóinál és az önkormányzatoknál is.”

61 60 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Kereskedelem, javítás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„A térségben 6-7 piac kiépítése,ahol legalább hetente kétszer lehet helyi termékeket vásárolni. Erre a frekventáltabb helyen fekvő, nagyobb települések alkalmasak, ahol már tervek is keszültek ezek megvalósítására. A piaci versenyhelyzet a termelés összehangolására, a biotermesztés népszerűsítése és támogatása, a termelő és a fogyasztó közvetlen találkozása minőségi termékek előállítására ösztönöz. A biotermesztés nagy élőmunka-igénye miatt minimális átképzéssel munkát tud biztosítani a hátrányos helyzetűeknek is pl. fogyatékkal élők, inaktív nők. Kapcsolat: 565.; 567.; 571.; 1569.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A térségben kiépül 6-7 piac, ahol a lakosság hosszú távon nemcsak vásárolhat, hanem megvalósul a közvetlen kapcsolat fogyasztó- termelő és termelő-termelő között is. A piac termelésre gyakorolt hatása miatt működőképes vállalkozások jönnek létre új munkahelyekkel, a helyben megtermelt zöldség- és gyümölcskínálat elősegíti az egészségesebb táplálkozási szokások kialakulását. A szállítás csökkentésével a termékek frissen kerülnek a helyiek asztalára, a nagyüzemi konyhákra, az éttermekbe, nő az élelmiszerbiztonság; fellendülnek a biotermékek is.”

62 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 4 ▪„Falusi vendéglátók képzésének szervezése, támogatása, szaktanácsadás. A mezőgazdaságban dolgozók, tanyatulajdonosok, civil szervezetek támogatása minőségi falusi szálláshelyek, nyári- és egyéb tematikus táboroknak, erdei iskoláknak megfelelően kialakított épületek létrehozására, fejlesztésére. Kapcsolat: 1270.; 1752.; 1763.” ▪„A térségi magánszálláshelyek számának bővülése, minden településen egy minimum 3 vagy 4 napraforgós szálláshely kialakítása, minősítése. A térség ismertsége, látogatottsága jelentősen megnő, az őstermelők, a családi gazdaságok diverzifikáltsága nő, jobban tudnak függetlenedni a nehezen kiszámítható mezőgazdasági bevételektől. Csökken a munkanélküliek száma, főleg a középkorú nők körében, az elhanyagolt tanyák és ezzel a környezet megszépül, újra megelevenedik.” 61 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

63 62 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„Az Annex 1-es termékek listáján nem szereplő szárazságtűrő növények termesztésének támogatása, beleértve az átfogó homokhátsági mezőgazdasági stratégia elkészítését, a kutatást, nemesítést, a tájékoztatást, átképzést is. Lehetőség biztosítása jó minőségű szaporítóanyag beszerzésére, a föld megművelésére alkalmas eszközvásárlásra, homokot megkötő és a vízmegtartást segítő hagyományos és új, pl. energiaforrásként is hasznosítható növénykultúrák telepítésére. A termelés összefogása és –hangolása a homokhátsági körülmények közötti fenntartható növény-és állattartásra. A megoldási javaslat alapjogcíme: LEADER-fejlesztés, valamint az 565.(6); 566.; 1269.(6); 1272.; 1276.; 1574. ; K1 (6478) megoldási javaslatok szülőprojektje. Egyéb kapcsolat: 571.; 1546.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A termőföldek művelése az új, fenntarthatóbb és ezért jövedelmezőbb mezőgazdasági művelési formák hatására nő, a térség vízmegtartóereje javul, az őstermelők és családi vállalkozások megerősödnek; új munkahelyek jönnek létre, javul a vállalkozások jövedelemtermelő képessége. Megszűnnek a parlagon hagyott területek, így csökken a parlagfüves területek aránya is: egészségesebbé válik környezetünk. Összefogással, a termelés összehangolásával javul a mezőgazdaság állapota és megítélése, így megint több fiatal választja megélhetési forrásának.”

64 ▪„Egyéb tevékenység” 6 ▪„Támogatni szükséges a hátányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci visszailleszkedését. A vállalkozóvá válás támogatása sok, most még munka nélkül álló személynek adhat esélyt megélhetésének biztosítására. Lehetőség a mikrovállalkozások fejlesztése, a szakképzés bővítése és a helyi gazdasági igényekhez való igazítása. A helyi termékekre építő feldolgozóiparban és a helyi adottságokra épülő turizmusban, vendéglátásban sok, most még nem dolgozó lakos lelhet biztos megélhetésre. A fogyatékkal élők részére a távmunka lehetőségét kell támogatni. Kapcsolat: 576.; 1403.; 1424.; 1749.” ▪„A munkanélküliek magas száma csökken azáltal, hogy a hátrányos helyzetű emberek egy része önfoglalkoztatóvá válik. 15-20 egyéni vállalkozó és mikrovállalkozás kezdi meg tevékenységét hagyományos szakmákban vagy a távmunka meretében. Társadalmi megbecsülésük, esélyeik megnőnek, (újra) megtalálják helyüket a munka világában.” 63 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

65 64 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„Egyedi vagy komplex (napelemes elektromos energia előállítás; napkollektoros /főleg vákuumcsöves/ HMV előállítás, fűtésrásegítés; hőszivattyús fűtés, esetleg HMV előállítás /elsősorban föld, vízbázisú primerkör esetén/; biomassza hasznosító rendszerek) alternatív energiaellátó rendszerek tervezésének támogatása a vezetékes energiaellátó rendszerektől elzárt gazdaságok és az innovatív, kis energiaigényű vállalkozások részére. Kisléptékű, bemutatható pilot projektek támogatása, mely katalizátorként hathat e rendszerek gazdasági célú terjedésére. Kapcsolat: 1257.; 1572.; 1574.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„5-10 vállalkozás megújuló energetikai rendszerének engedélyes és kiviteli tervei elkészülnek, s legfeljebb 2-3 pilot projekt megvalósul, mellyel megkezdődik a térségben a megújuló, alternatív energiaforrások használata. 3 éven belül legalább 10 vállalkozás használ megújuló energiát, mely multiplikátor hatása révén elősegíti e rendszerek terjedését. Csökken a CO, CO2, NOx kibocsátás, s ezzel a környezeti terhelés, s a térség hozzájárul az ország megújuló energiafelhasználás terén az Európai Uniós vállalásainak teljesítéséhez.” Szektor

66 ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” 8 ▪„Termelői hálózat, termelő, értékesítő szövetkezetben való tömörülés elősegítése, ill. létrehozásának támogatása. Ez a termelés megszervezésében, értékesítésében, raktározásában nyújt biztonságot, valamint a termények könnyebb eladhatóságát és a termelők hatásosabb érdekvédelmét segíti. Az összefogás szélesebb körű piaci ismereteket és ismertséget hoz, nagyobb mennyiségű standard, bio minősítésű áruval olyan piaci szegmensek érhetők el, amelyek eddig nem voltak lehetségesek. Kapcsolat: 568.; 569.; 571.; 567.; 1557.; 1569; K1 (6478); K2 (6479)” ▪„A térség termelői létrehoznak egy hálózatot, amely képes hatékonyan képviselni érdekeiket, információkkal, képzésekkel, piackutatással segíteni és megszervezni a homokhátsági körülmények között is a termelés és értékesítés folyamatát, egészen a felhasználókig. Fórumokon, konferenciákon, találkozókon nkeresztül is lehetőség nyílik a kapcsolattartásra és az információk beszerzésére, valamint az új ismeretek elsajátítására. A termelés és értékesítés biztonsága érezhetően nő. A biotermelésre alkalmas területek száma 5 %-kal nő. Az ágazatban új munkahelyek jönnek létre.” 65 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

67 66 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„Határon túli kapcsolatok szervezése, bővítése, gondozása, fejlesztése, melyek előnyei számos területen megmutatkoznak. Ezek a kapcsolatok hozzájárulnak a helyi gazdaság és turizmus fejlődéséhez, egymás erősségeinek jobb megismeréséhez, közös pályázati lehetőségek megtalálásához. Fontos az iskolák közötti, a kulturális és a sportéleti cserekapcsolatok. A tapasztalatcsere elősegítheti a környezetvédelem, a társadalom (nemzetiségek, fogyatékkal élők, fiatalok, idősek) problémáinak átfogó megértését, tudatosítását. Kapcsolat: 1258.; 1546.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A testvértelepülések között együttműködési kapcsolatok jönnek létre, ill. szorosabbá válnak mind gazdasági, turisztikai, oktatás- szakképzési, ifjúsági, kultúra, sport, környezetvédelmi területeken. Az önkormányzatok, civil szervezetek tapasztalatcseréjének pozitív hatásai mérhetőek lesznek. Azokon a településeken, ahol nem volt testvértelepülés-kapcsolat, ott legalább egy létrejön, a meglévő kapcsolatok pedig a társadalom több területére is kiterjednek. Új, határokon túlnyúló közös projektek, rendezvények valósulnak meg.”

68 ▪„Kereskedelem, javítás” 10 ▪„Azon településeken, ahol a főút csak érintőlegesen halad el, kulturált, esztétikus, „díszpiacokat” kell létrehozni, ahol helyi termékeket (mezőgazdasági- és kézművestermékek) lehet árusítani. Ezek a létesítmények szolgáltatnának helyet a környék kistermelői standjainak, segítik az egységes térségi arculat és védjegy kialakulását. Kapcsolat: 575.; 565.; 568.; 1260.; 1424.; 1557.” ▪„Az átutazó forgalomból egyre többen lesznek azok akik megismerik, megszeretik, hírét viszik helyi termékeinknek. A „díszpiacok” hatására a környező falvak kistermelői többletjövedelemhez juthatnak, ill. a turizmus fellendül, 20- 30 új munkahely létesül. A védjegy használata erősíti a térségi arculatot, termékeink ismertebbé válnak.” 67 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

69 68 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

70 69 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„Ország közepe identitástudat kialakítása. A már meglévő programok feltérképezése, összehangolása, hagyományteremtő térségi nagyrendezvények létrehozása önkormányzati, civil és vállalkozói együttműködéssel. A nagyrendezvények révén megismertethető a térség kultúrája az országosan és nemzetközi szinten egyaránt. Az ország közepén helyezkedünk el, minden irányból jól megközelíthetően, de szükséges a rendezvényhelyszínek és megközelítésük infrastruktúrájának fejlesztése és akadálymentesítése. A megoldási javaslat alapjogcíme: LEADER-rendezvény és az 1258.(6), 1260.; 1261.(6); 1262.(6); 1416.(6); 1418.; K4 (6481); K5 (6482) megoldási javaslatok szülőprojektje. Egyéb kapcsolat: 1266.” Megoldási javaslat ▪„Térségi identitástudat erősödik. Legalább 6-8 olyan program jön létre, amely országos és/vagy nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat. Az önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek bemutatkozhatnak, lehetőségeik jelentősen bővülnek. Színvonalasabban, kulturáltabb körülmények között megrendezett programok jönnek létre, amelyek több látogatót vonzanak, s amelyek települési rendezvények sokaságát generálják és pozitív hatással lesznek a helyi vállalkozások fejlődésére és a turizmusra.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

71 70 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„A lehulló esőmennyiséget hasznosítani szükséges oly módon, hogy azt megfelelő csatornahálózatokon keresztül olyan helyre juttatjuk, ahol lehetőség van a megőrzésre és későbbi hasznosítására (záportározók). Az esővíz megfelelő kezelése komoly lehetőség a mezőgazdasági területek öntözésére, a már meglévő tavak táplálására (pl. Dabas, Tatárszentgyörgy, Örkény, Táborfalva, Pusztavacs), és a kiszáradt tavak revitalizálására (pl. Dabas, Hernád, Újhartyán). A kiszáradt tómedrek feltöltésére természetesen más, alternatív lehetőségeket is ki kell használni. Ezen túl a meglévő és a létrejövő tavak a turisztikai kínálat bővülését is lehetővé teszik. Kapcsolat: 568.; 566.; 1546.” Megoldási javaslat ▪„Az esővíz megfelelő elvezetése a vízelvezető csatornázottság megvalósításával. A meglévő és a revitalizált tavak vízszintjének és vízminőségének javulása, többcélú hasznosíthatósága (horgászat, csónakázási lehetőség, turisztikai hasznosítás). A megépülő záportározókból 50 hektárral több mezőgazdasági terület öntözhetővé válik. Hosszabb távon javul a térség vízmegtartó ereje.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

72 71 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„Indokolt azokat civil- és gazdálkodó szervezeteket ösztönözni, amelyek képesek és hajlandóak mintaértékű jó gyakorlatokat fenntartani és folyamatosan bemutatni. A területi kiegyenlítettség, a szakmai feltételek és az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a végrehajtásba minden településről be kell vonni az egészségügyi vállalkozásokat is. Az eredményes megvalósítás érdekében teljes térségi együttműködésre, összefogásre van szükség. Az intézményes foglalkoztatási és oktatási szintektől el kell jutni a konkrét családokig. Elkerülhetetlen a helyi közösség minden településének bevonása a megvalósításba. A megoldási javaslat alapjogcíme: LEADER-térségen belüli együttműködés és az 1265.(6); 1266.(4); 1268.(3); 1269.(6); 1414.(3); 1567.(4); 1570., 1763. ; K3(6480) megoldási javaslatok szülőprojektje. Egyéb kapcsolat: 1264.; 1571.” Megoldási javaslat ▪„Eredményes az intézkedés akkor, ha a kezdettől számított 18 hónapon belül legalább 2500 lakosonként létrejön egy olyan terápiás csoport, amely helyben tudja befogadni és fenntartható módon segíteni az életvezetésében hiányt szenvedő lakótársakat. A csoportok képesek ellátni a gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatos többszörösen összetett feladatokat is. Az esélyegyenlőség beépítése nyomán nő a komplex egészségügyi problémákból kilábalók száma. A gondozó közösségek számának növekedése miatt a folyamat önmagát gerjeszti és életmód mintát mutat.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egészségügyi ellátás” Fejlesztési téma

73 72 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„Térségi szintű összefogás segítségével komplex élményláncok, motoros járművek elől elzárt, ún. zöld utak, kalandtúrapályák megtervezése, kialakítása a már meglévő erdei és pusztai utak felhasználásával. A turisztikai szolgáltatók szakmai és nyelvi továbbképzése. Tanösvények kiépítése a természeti ritkaságok (tartós szegfű, törpe nőszirom, ősborókás) megismertetésére, élőhelyük megőrzésével. A túraútvonalak bekapcsolása a helyi lakosok, turisták egészségmegőrző programjába, rehabilitációjába akadálymentesítéssel (ahol ez megoldható). Kapcsolat: 1267.; 572.; 573.; 1570.; 1617.” Megoldási javaslat ▪„Magas szintű összefogás a turisztikai szolgáltatók között, egységes, rendszeres programkínálat alakul ki már a projekt második évében, ez több látogatót vonz a térségbe, több vendégéjszakával (min. 20% a második év végére). De nő a térségen belüli rekreációs turizmus is. A szolgáltatók szakmai felkészültsége jelentősen javul, ami emeli a szolgáltatás minőségét. A létrehozott és karbantartott zöld utakat a helybeliek az elkövetkezendő évtizedekben ki tudják használni a települések közötti egyéb utak hiányában akár munkába járáshoz is.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

74 73 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„A kulturális örökség megőrzése és átörökítése érdekében komplex történelmi tematikus programcsomagokat szükséges összeállítani, amely segítségére lehet a gyalogos, a kerékpáros, a természetjáró diákturizmus és a kalandturizmust fejlesztő vállalkozásoknak, önkormányzatoknak és civil szervezeteknek.Motoros forgalom elől elzárt túraútvonalak kell fejleszteni. Több jelölt túraútvonalra van szükség, ami akár programlehetőségtől programlehetőségig kalauzolja a látogatókat. Kapcsolat: 575.; 567.; 1260.; 1558.; 1752.; 1763.; K2 (6479)” Megoldási javaslat ▪„A jelölt túraútvonalak összekötik a térség településeit, így hosszuk a sokszorosára nő. A tematikus programokkal és élményláncokkal ezek ismertsége és kihasználtsága, a térségben töltött vendégéjszakák, a tematikus táborok, erdei iskolák száma 100%-kal nő. A program végéig 2 tematikus park terve és hatástanulmánya is elkészül, amelyek megépülésükkel, multiplikátor hatásuknál fogva újabb munkahelyeket, szolgáltatásokat és vendégéjszakákat generálnak. Az erdei kiépített túraútvonalakon a településeink megközelíthetősége is javul.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra”

75 74 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Egyedi vagy komplex (napkollektoros /főleg vákuumcsöves/ HMV előállítás, fűtésrásegítés; hőszivattyús fűtés, esetleg HMV előállítás /elsősorban föld, vízbázisú primerkör esetén/; biomassza hasznosító rendszerek) alternatív energiaellátó rendszerek tervezésének támogatása az önkormányzatok részére. Adott esetben kisléptékű, bemutatható pilot projektek támogatása, amelyek katalizátorként hathatnak e rendszerek terjedésére. Kapcsolat: 570.” Megoldási javaslat ▪„A felújítás révén megőrizhetők a helyi védettség alatt álló épületek. Ésszerű és fenntartható energiahasználat eredményeként nő a bennük működő intézmények energiahatékonysága, az üzemeltetési költségek, a gázfogyasztás 50-80 %-al csökkenhet, melynek révén jelentős emissziós értékcsökkenés várható (CO2, NOx, CO). A megvalósuló pilot projektek szinergia hatása révén a térség települései egyre több közintézményben használnak megújuló energiaforrást, s a térség a megújuló energiaforrások tudásbázisává válik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Közmű ellátottság” Fejlesztési téma

76 75 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„Elsősorban civil szervezetek, önszerveződő közösségek fordítsanak gondot a túraútvonalakon a kerékpáros közlekedés lehetőségének megteremtésére, erdők és füves kaszálók kitisztítására, valamint a kisebb javításokra. Az alternatív közlekedési útvonalak létrehozásával megteremthető a kerékpáros forgalom közutat elkerülő lebonyolítása. Ez a megoldás nem jelenti szilárd burkolatú kerékpárutak kiépítését, sokkal inkább pl. az erdei utak kerékpározhatóvá tételét. Kapcsolat: 1267.;1273., 1567.; 1763.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztéssel a kerékpáros turizmus elterjed a térségben. Nemcsak a turisták, hanem az itt lakók is használhatják a jól karbantartott utakat közlekedésre vagy kirándulásra. Nő a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége. A környezet nem károsodik, sőt a tervszerű, rendszeres karbantartás eredménye a természeti környezet nagyobb tisztasága.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

77 76 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„A meglévő értékek megőrzésén és védelmén túl támogatni kell a felújítandó lakóházakon és elsősorban a közösségi épületeken a hagyományos építészeti elemek és technológiák alkalmazását, faluházak, tájházak, tájudvarok, közösségi terek építését, létrehozását, felújítását. Még fellelhetők azok az autentikus források, amelyek alapján akár minden településen hitelesen reprodukálható legalább egy, a hagyományos életformának megfelelő lakó- és vagy közösségi tér. Kapcsolat: 1259.; 1258.; 1262.; K5 (6482)” Megoldási javaslat ▪„Az épített környezet hagyományoknak megfelelő alakítása erősíti a helyi és térségi identitást, megfelelő sajátos környezetet biztosít az egyébként gazdag hagyományőrző rendezvény- kínálathoz. Számos még meglévő tárgyi emlék elhelyezése, megfelelő környezetben történő bemutatása lehetővé válik. Ezzel a térség arculata egységesebben és karakteresebben jeleníthető meg az idelátogatók előtt, erősítve a települések turisztikai vonzerejét is.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

78 77 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„A kulturális hagyományok megőrzése, átörökítése szempontjából elsődleges fontosságú térségi és térségen kívüli programok szervezése, táncház programok biztosítása, a lakosság igényei szerinti műsorszolgáltatás. A működő hagyományőrző csoportok munkáját szakmai téren támogatni szükséges, segítséget kell nyújtani rendezvényeik megszervezéséhez mind a térségen belül, mind kívül. Kapcsolat: 1261.; 1259.; 1258.; 1262.” Megoldási javaslat ▪„A hagyományőrző előadóművészeti csoportok működése kiegyensúlyozottabbá, anyagilag is biztonságosabbá válik. A szervezett programokon keresztül nő ismertségük, nagyobb sikereket érnek el, s ez ösztönző erőként hat a fiatalabb korosztályok számára, akik várhatóan nagy számban csatlakoznak a csoportokhoz. Új csoportok jönnek létre. Fellépéseikkel a turisztikai programkínálatot színesítik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

79 78 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„A sportegyesületek, iskolák támogatása a tömegsport megteremtésére több sportágban. Bajnokságok, mérkőzések szervezése, a sport több ágának a megismertetése. Szükséges térségi szinten bajnokságok, sportversenyek szervezése. A versenyport jeles személyeivel és csapataival kapcsolatot kell teremteni. Ösztönözzük, hogy a térségi sportrendezvényeket az ifjú korosztály szervezetten látogassa. A gyermekek révén a szülők is bevonhatók családi versenyek és bemutatók szervezésével. Szükséges mozgalmat indítani a sport megszerettetésére és művelésére. Kapcsolat: 1267.; 1264., 1270.; 1570.;” Megoldási javaslat ▪„Fél évtized alatt egészséges, sportoló korosztály jön létre, találkoznak a településeken élő gyerekek a sportversenyeken és megismerik egymást. A sportegyesületek jó színvonalú működése révén a szülők is bevonhatók nemcsak a sport feltételeinek megteremtésébe, hanem a sportolásba is. Évente tíz rangos versenyt rendezünk a helyi közösség működési területén. A tömegsport fogalma több sportágban valódi értelmet nyer. Javul az emberek sport- és szabadidős tevékenysége, 15%-kal többen kötődnek a sporthoz és az egészséges életmódhoz.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma 10

80 79 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

81 80 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/62 Kód: KM-67-SzF-A-24 Sorszám: 1763 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés Intézkedés: Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség minden településén jelentős hagyományokkal bír a lótartás és a hozzá kapcsolódó sport- és turisztikai szolgáltatások. A homokos talaj és a napsütéses órák magas száma szinte egész évben lehetővé teszi a lovaglást, a gyalog- és kerékpáros túrázást. Magas az erdősültség (20 % - akác/tölgyerdők) aránya, az erdők nagy kiterjedésű területeken helyezkednek el, szerves egészet alkotva az őket körülvevő pusztákkal, természetvédelmi területekkel. Szinte a teljes térség bejárható anélkül, hogy lakott vagy ipari területet kelljen érinteni. Probléma/ lehetőség ▪A lovasturisztikai és - sportszolgáltatók információ és együttműködés hiányában általában egyedül próbálkoznak a fejlesztésekkel és vendégfogadással. Hiányzik a szakember-utánpótlás is. A térség kevéssé ismert, bár kiváló lehetőségei vannak a természet közeli turizmus terén, mivel potenciális célpiacáról, Budapestről könnyen megközelíthető. Megoldási javaslat ▪Térségi szintű összefogás segítségével komplex élményláncok, motoros járművek elől elzárt, ún. zöld utak, kalandtúrapályák megtervezése, kialakítása a már meglévő erdei és pusztai utak felhasználásával. A turisztikai szolgáltatók szakmai és nyelvi továbbképzése. Tanösvények kiépítése a természeti ritkaságok (tartós szegfű, törpe nőszirom, ősborókás) megismertetésére, élőhelyük megőrzésével. A túraútvonalak bekapcsolása a helyi lakosok, turisták egészségmegőrző programjába, rehabilitációjába akadálymentesítéssel (ahol ez megoldható). Kapcsolat: 1267.; 572.; 573.; 1570.; 1617. ▪Magas szintű összefogás a turisztikai szolgáltatók között, egységes, rendszeres programkínálat alakul ki már a projekt második évében, ez több látogatót vonz a térségbe, több vendégéjszakával (min. 20% a második év végére). De nő a térségen belüli rekreációs turizmus is. A szolgáltatók szakmai felkészültsége jelentősen javul, ami emeli a szolgáltatás minőségét. A létrehozott és karbantartott zöld utakat a helybeliek az elkövetkezendő évtizedekben ki tudják használni a települések közötti egyéb utak hiányában akár munkába járáshoz is.

82 81 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága265500 EUR 590000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 1/62 Kód: KM-67-SzF-A-24 Sorszám: 1763

83 82 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/62 Kód: KM-67-SzF-A-23 Sorszám: 1617 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés Intézkedés: Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségen több túraútvonal is áthalad (zöld, piros), de ezek hossza rövid, alig néhány tíz km. Összehangolatlanok, leírásuk, jelölésük, nagyon hiányos, és a célcsoport számára ismeretlenek, vagy jelen formájukban nem nyújtanak elég kihívást. A térségben így a tematikus (pl. a gyalogos, kerékpáros, a vadász-, és a természeti értékek megismerését célzó) turizmus is egyelőre csak eseti jellegű. Hiányoznak a térségből országos, esetleg nemzetközi vonzásadottságú és színvonalú tematikus programsorozatok és parkok. Probléma/ lehetőség ▪A térség komoly történelmi múlttal rendelkezik. Területén több Árpád-kori templom, roformkori kúria található. Komoly hagyományai vannak a lovasturizmusnak is, de még ezen a területen is hiányoznak a több szolgáltatót, térséget összefogó tematikus programcsomagok. A természeti és kulturális környezet lehetővé teszi pl. történelmi tematikus parkok létesítését, amelyek nagyobb tömegeket, több célcsoportot is vonzzanak akár az országhatáron túlról is. Megoldási javaslat ▪A kulturális örökség megőrzése és átörökítése érdekében komplex történelmi tematikus programcsomagokat szükséges összeállítani, amely segítségére lehet a gyalogos, a kerékpáros, a természetjáró diákturizmus és a kalandturizmust fejlesztő vállalkozásoknak, önkormányzatoknak és civil szervezeteknek.Motoros forgalom elől elzárt túraútvonalak kell fejleszteni. Több jelölt túraútvonalra van szükség, ami akár programlehetőségtől programlehetőségig kalauzolja a látogatókat. Kapcsolat: 575.; 567.; 1260.; 1558.; 1752.; 1763.; K2 (6479) ▪A jelölt túraútvonalak összekötik a térség településeit, így hosszuk a sokszorosára nő. A tematikus programokkal és élményláncokkal ezek ismertsége és kihasználtsága, a térségben töltött vendégéjszakák, a tematikus táborok, erdei iskolák száma 100%-kal nő. A program végéig 2 tematikus park terve és hatástanulmánya is elkészül, amelyek megépülésükkel, multiplikátor hatásuknál fogva újabb munkahelyeket, szolgáltatásokat és vendégéjszakákat generálnak. Az erdei kiépített túraútvonalakon a településeink megközelíthetősége is javul.

84 83 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága215500 EUR 444500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 2/62 Kód: KM-67-SzF-A-23 Sorszám: 1617

85 84 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/62 Kód: KM-67-SzF-A-21 Sorszám: 1270 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés Intézkedés: Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség kiválóan alkalmas lovas sportok űzésére, lótenyésztési és lovasturisztikai tevékenységre. A térség kulturális örökségében nagy szerepet játszik a lótenyésztés és a lovassport (pl. Grassalkovich-ménes, Örkénytábor). A térségben jelenleg is szinte minden településen foglalkoznak lovas szolgáltatásokkal, ám nagyobb rendezvények kulturált megszervezésére nincs lehetőség, így a lovak és a lovas szakemberek megmérettetése is hiányzik a térségben. Probléma/ lehetőség ▪Megfelelő infrastruktúra, professzionális talajú szabadtéri lovaglópálya, pályavilágítás, fedett lovarda hiányában a lovas szolgáltatók tevékenysége korlátozott, szezonális, eredményessége nagymértékben kérdéses. Ezen infrastruktúra megléte vonzza a lósport iránt érdeklődőket, folyamatos, időjárástól független sportolási lehetőséget biztosít, otthont ad rangos sporteseményeknek, képzéseknek, egyéb rendezvényeknek. Megoldási javaslat ▪Professzionális talajú lovaspályák létesítése, pályavilágítás, többfunkciós fedett lovardák kiépítése, különös tekintettel a már működő, lovasturisztikai vállalkozások, egyesületek vonzáskörzetében, amelyek közelében nappali tagozatos iskolai rendszerű oktatási intézmények működnek a nagyobb kihasználtság (pl. tornaórai lovaglás), illetve lovas szakmai képzések beindítása érdekében. Kapcsolat: 575.; 572.; 573.;1273., 1567. ▪A megfelelő infrastruktúra kiépítése növeli a lovas szolgáltatók eredményességét (kb. 50-70 %-kal), mind a lovas turizmus, rendezvényszervezés, ló- és lovasképzés területén. A lovas vállalkozók, a civilek és az iskolák számára rengeteg együttműködési, üzleti lehetőséget nyújt. A lakosság számára folyamatos sportolási és rendezvénylehetőséget biztosít, hozzájárulva az egészséges életmód kialakításához, az egészségmegőrzéshez. A látogatók száma, a térségi összefogás és a térség országos és nemzetközi szakmai és turisztikai ismertsége nő.

86 85 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága165500 EUR 367777 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 45% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 3/62 Kód: KM-67-SzF-A-21 Sorszám: 1270

87 86 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/62 Kód: KM-67-SzF-A-26 Sorszám: 1273 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés Intézkedés: Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség több települése által körbe ölelt turisták által csekély számban látogatott természeti látványosság (pl. Csévharaszti Ősborókás, Pusztatemplom, Ország Közepe Jeltorony stb.)a környékbeli településekről (Vasad, Csévharaszt, Újlengyel, Újhartyán, Kakucs, Inárcs) induló egyéni és csoportos gyalogtúrák megvalósítása pontos helyismeret nélkül szinte lehetetlen. Hazánk területének 24%-át kitevő homokterületek egyik legszebb eredeti foltja a települések között elterülő erdős puszta, ahol egész évben adottak a látogatás feltételei. Probléma/ lehetőség ▪Jelenleg a településeken hiányzik a terület megközelítését elősegítő, az épített és természeti értékeket bemutató információs pont, a tájékozódást segítő túratérkép. A túrák induló és célállomása olyan közösségi zöldterület lehetne, mely a településeken bárki számára elérhető. A települések által körbezárt terület alkalmas a kisebb megterhelést bírók, valamint teljesítménytúrák lebonyolítására is. Megoldási javaslat ▪A településeken belül közösségi zöldterületek létesítése, a meglévők fejlesztése, illetve rehabilitációja. Az induló illetve célállomásokon megfelelő tájékozódást biztosító információs eszköz elhelyezése, amelynek segítségével a könnyen tervezhető a túra nehézségi foka, a kiválasztott településhez vezető út, valamint az ott elérhető turisztikai szolgáltatások összessége. Kapcsolat: 1270.; 1570. ▪A térségbe látogatók több településen kapnak információt egy jelentős természeti érték látogatásának lehetőségéről, valamint a településeken elérhető szálláshelyekről egyéb kikapcsolódási módokról, élményláncokról. A közös természeti érték felfedezése útján várhatóan megnő a térség települései lakóinak érdeklődése a szomszédos falvak iránt, ami erősíti helyi közösség összefogását és környezettudatos viselkedését.

88 87 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága155500 EUR 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 45% 100% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma13 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Hernád, Inárcs, Kakucs, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 4/62 Kód: KM-67-SzF-A-26 Sorszám: 1273

89 88 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/62 Kód: KM-67-GF-A-09 Sorszám: 573 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés Intézkedés: A turisztikai fogadóbázis, szálláshely-kínálat differenciált bővítése, fejlesztése és a ka... Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben a lehetőségek - Budapest közelsége, a magánszálláshelyek keresettségének folyamatos emelkedése, a természeti környezet magas aránya (40 %) ellenére nagyon kevés a magánszálláshelyek és a különböző táborok, erdei iskolák számára alkalmas helyszínek száma, a legtöbb településen nincs is, holott nagyon sok megfelelő tanya, illetve kihasználatlan vadászház található a települések külterületein. Az őstermelők, családi gazdaságok a kiszámíthatatlan mezőgazdasági bevételektől függenek. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő és kialakítandó túraútvonalak, tanösvények mentén szükség van megfelelő szálláshelyekre, táborokra, erdei iskolákra, az üzemeltető magánszemélyek, őstermelők, civil szervezetek munkatársainak továbbképzésére a további fejlesztésekhez, turisztikai élményláncok, nagyobb volumenű, akár többnapos túrák kialakításához. Megoldási javaslat ▪Falusi vendéglátók képzésének szervezése, támogatása, szaktanácsadás. A mezőgazdaságban dolgozók, tanyatulajdonosok, civil szervezetek támogatása minőségi falusi szálláshelyek, nyári- és egyéb tematikus táboroknak, erdei iskoláknak megfelelően kialakított épületek létrehozására, fejlesztésére. Kapcsolat: 1270.; 1752.; 1763. ▪A térségi magánszálláshelyek számának bővülése, minden településen egy minimum 3 vagy 4 napraforgós szálláshely kialakítása, minősítése. A térség ismertsége, látogatottsága jelentősen megnő, az őstermelők, a családi gazdaságok diverzifikáltsága nő, jobban tudnak függetlenedni a nehezen kiszámítható mezőgazdasági bevételektől. Csökken a munkanélküliek száma, főleg a középkorú nők körében, az elhanyagolt tanyák és ezzel a környezet megszépül, újra megelevenedik.

90 89 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága315500 EUR 700000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 5/62 Kód: KM-67-GF-A-09 Sorszám: 573

91 90 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/62 Kód: KM-67-GF-A-08 Sorszám: 572 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés Intézkedés: A turisztikai fogadóbázis, szálláshely-kínálat differenciált bővítése, fejlesztése és a ka... Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben jelenleg az országos átlag alatti a szálláshelyek száma, és ezek színvonala és eloszlása is igen eltérő a térségen belül, jóllehet a szelíd és céges turizmus, a gyermektáboroztatás, a vadásztatás nagy hagyományokkal rendelkezik. Dabas, Inárcs, Újhartyán viszonylag jól ellátottnak mondható, de sok településen egyáltalán nincsen szálláshely. A szálláshelyek sok helyen fejlesztésre szorulnak, szolgáltatásaik elégtelenek vagy nem megfelelő színvonalúak. Több település külterületén kihasználatlan tanyák és vadászházak vannak. Probléma/ lehetőség ▪Egymástól elszigetelt szállás-és szolgáltatásfejlesztések már több településen megvalósultak (Dabas, Inárcs, Újhartyán, Újlengyel), de átfogó térségi koncepció és programkínálat hiányában kevesen vállalkoznak a meglevő szálláshelyek fejlesztésére, újak kialakítására. A több települést is átfogó élményláncok, tematikus programok szervezése lendületet adhat a fejlesztésekhez, elsősorban a magánszálláshelyeket érintve. Megoldási javaslat ▪Egységes és összehangolt fejlesztések egy-egy téma, pl. lovas, kerékpáros- és gyalogtúrák, gyermek- és ifjúsági táborozás mentén, a már meglévő épületek jobb kihasználása, fejlesztése, a meglévő és az újonnan kialakítandó túraútvonalak mentén. Céges, illetve nagyobb rendezvényeknek is megfelelő, korszerű technikával felszerelt szálláshelyek és szolgáltatások kialakítása a már meglévő szálláshelyekből. Tematikus és kiegészítő általános programcsomagok kialakítása több szolgáltató bevonásával. Kapcsolat: 1270.; 1763. ▪Több és magasabb színvonalú kereskedelmi és magánszálláshely (legalább egy-két szálláshely minden településen); ezáltal a térség vonzerejének, a vendégek és az itt eltöltött vendégéjszakák számának 200 %-os növekedése a program ideje alatt. Magasabb profitú vendégkör megnyerése (pl. csapatépítő tréningek). A térség népességmegtartó ereje nő, a szálláshelyek fejlesztésével/kialakításával a településeken új munkahelyek jönnek létre, csökken a munkanélküliség, főleg a hátrányos helyzetű csoportok körében. A részmunka lehetősége is adott.

92 91 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága195500 EUR 435000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 6/62 Kód: KM-67-GF-A-08 Sorszám: 572

93 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/62 Kód: KM-67-SzF-A-19 Sorszám: 1418 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés Intézkedés: Helyi, térségi, országos és nemzetközi jelentőségű turisztikai adottságok, kulturális prog... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségben mára már csak elvétve található olyan utcarészlet, épület, épületcsoport, amely alkalmas a térségben hagyományos paraszti életformának megfelelő lakókörnyezet bemutatására. Az elmúlt évtizedekben kevés figyelmet fordítottak a tájra jellemző építészeti értékek megőrzésére, az utolsó fél évszázadban épült lakóházak még részleteikben sem tartalmazzák azokat. A településeken még fellelhetők régi lakóházak, utcarészletek, azonban ezek bármikor a modernizáció áldozatai lehetnek. Probléma/ lehetőség ▪A jellegét vesztett épített környezet nehezíti a helyi identitás kialakulását, gyengíti a fiatalok kötődését lakóhelyükhöz. Az egyébként még minden településen ápolt hagyományok, népszokások az átalakult környezetben idegenül, hiteltelenül hatnak. A térségre jellemző, a hagyományoknak megfelelően alakított épített környezet hiteles helyszínt biztosít a hagyományokat bemutató kulturális rendezvények lebonyolítására. Megoldási javaslat ▪A meglévő értékek megőrzésén és védelmén túl támogatni kell a felújítandó lakóházakon és elsősorban a közösségi épületeken a hagyományos építészeti elemek és technológiák alkalmazását, faluházak, tájházak, tájudvarok, közösségi terek építését, létrehozását, felújítását. Még fellelhetők azok az autentikus források, amelyek alapján akár minden településen hitelesen reprodukálható legalább egy, a hagyományos életformának megfelelő lakó- és vagy közösségi tér. Kapcsolat: 1259.; 1258.; 1262.; K5 (6482) ▪Az épített környezet hagyományoknak megfelelő alakítása erősíti a helyi és térségi identitást, megfelelő sajátos környezetet biztosít az egyébként gazdag hagyományőrző rendezvény-kínálathoz. Számos még meglévő tárgyi emlék elhelyezése, megfelelő környezetben történő bemutatása lehetővé válik. Ezzel a térség arculata egységesebben és karakteresebben jeleníthető meg az idelátogatók előtt, erősítve a települések turisztikai vonzerejét is.

94 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága222715 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 7/62 Kód: KM-67-SzF-A-19 Sorszám: 1418

95 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/62 Kód: KM-67-SzF-7-03 Sorszám: 1259 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés Intézkedés: Helyi, térségi, országos és nemzetközi jelentőségű turisztikai adottságok, kulturális prog... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség minden településén vannak helyi szokásokon, néphagyományokon alapuló és tematikus rendezvények, falunapok, búcsúk, szüreti felvonulások, rétes-és népzenei fesztiválok, lovas, hagyományőrző íjász, motoros találkozók, vállalkozók napja, illetve egészségnap is. A kisebb, egy napos rendezvények, a falunapok és a búcsúk csak helyi jelentőséggel bírnak, de hosszabb, több napos rendezvények egy része túlmutat a térségen (Tatárszentgyörgyi Lovasnapok, pusztavacsi motoros találkozó, dabasi Kárpátfeszt). Probléma/ lehetőség ▪A térségben szükség van egységes térségi arculat kialakítására, amely turisztikai szempontból és a helyi identitástudat erősítése szempontjából előnyös. Ezt elősegítik a térségi nagyrendezvények, kulturális, sport és egyéb programok, melyek biztosítják ennek a területnek az országos és nemzetközi ismertséget. Szükséges egységes és összehangolt térségi programkínálat megalkotása a megfelelő reklámmal és marketinggel. Megoldási javaslat ▪Ország közepe identitástudat kialakítása. A már meglévő programok feltérképezése, összehangolása, hagyományteremtő térségi nagyrendezvények létrehozása önkormányzati, civil és vállalkozói együttműködéssel. A nagyrendezvények révén megismertethető a térség kultúrája az országosan és nemzetközi szinten egyaránt. Az ország közepén helyezkedünk el, minden irányból jól megközelíthetően, de szükséges a rendezvényhelyszínek és megközelítésük infrastruktúrájának fejlesztése és akadálymentesítése. A megoldási javaslat alapjogcíme: LEADER-rendezvény és az 1258.(6), 1260.; 1261.(6); 1262.(6); 1416.(6); 1418.; K4 (6481); K5 (6482) megoldási javaslatok szülőprojektje. Egyéb kapcsolat: 1266. ▪Térségi identitástudat erősödik. Legalább 6-8 olyan program jön létre, amely országos és/vagy nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat. Az önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek bemutatkozhatnak, lehetőségeik jelentősen bővülnek. Színvonalasabban, kulturáltabb körülmények között megrendezett programok jönnek létre, amelyek több látogatót vonzanak, s amelyek települési rendezvények sokaságát generálják és pozitív hatással lesznek a helyi vállalkozások fejlődésére és a turizmusra.

96 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága80000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Komplex projekt Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 8/62 Kód: KM-67-SzF-7-03 Sorszám: 1259

97 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/62 Kód: KM-67-GF-7-02 Sorszám: 575 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés Intézkedés: Egységes térségi arculat kialakítása és az ehhez kapcsolódó turisztikai marketing fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Több turisztikai szolgáltató is egymástól függetlenül próbálkozik a különböző értékesítési csatornákon népszerűsíteni szolgáltatásait. Egységes térségi turisztikai koncepció jelenleg nincs, bár több tanulmány is született már a témában. Több településnek nincs turisztikai fejlesztési terve sem. A térségbe nincs egységes beutaztatás sem. Bár a térség első számú célcsoportja Budapest és a Budapestre látogató turisták lehetnek, ezirányú piackutatást és marketingtevékenységet még nem készítettek a témában. Probléma/ lehetőség ▪Heterogén térségben élünk, hiányzik az egységes térségi arculat, és az ennek megfelelő egységes és összehangolt megjelenés a turisztikai marketingcsatornákon. Sok kis-és közepes turisztikai vállalkozásnak korlátozottak az anyagi forrásai a megjelenésre. Nincsenek kialakult turisztikai termékek, illetve turisztikai csomagkínálat. Hiányzik a szolgáltatók, és a lakosság közötti információkapcsolat. Megoldási javaslat ▪Önálló és egységes térségi arculat kialakítása, megjelenés a médiában, az interneten és minden egyéb értékesítési fórumon. Térségi honlap/információs portál létrehozása, működtetése a szolgáltatók összefogásával. A térség vonzásadottságain alapuló fő turisztikai irányok és az ezeknek megfelelő turisztikai termékek, csomagok kialakítáősa. Közös térségi turisztikai és információs kiadvány megjelentetése havonta. Közösségi információs pont és információs terminál-hálózat kiépítése. A megoldási javaslat alapjogcíme LEADER-fejlesztés és az 564.; 567.(6); 571.; 1270.; 1569.; 1617.; K2 (6479) megoldási javaslatok szülőprojektje. ▪Egységes arculattal és kínálattal hatékonyabb megjelenés; a térség ismertebbé válik az utazásszervezők és az utazók körében is. A hatékonyabb megjelenés, az ismertebbé válás potenciálisan több látogatót és vendégéjszakát eredményez (min. 20% a második év végéig), amely a turizmus multiplikátor hatásánál fogva több munkahelyet és bevételt is generál az egyes szolgáltatóknál, ezek beszállítóinál és az önkormányzatoknál is.

98 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret80000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága171500 EUR 235000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% % 100% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret34300 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Komplex projekt Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 9/62 Kód: KM-67-GF-7-02 Sorszám: 575

99 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/62 Kód: KM-67-GF-A-15 Sorszám: 1572 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgál... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben összesen 3144 vállalkozás 18549 főt foglalkoztat, ez átlagosan 5,9 fős vállalkozási méretet jelent, ami tükrözi a mikro- és kis vállalkozások jelentőségét. A nemzetgazdagsági ágazatok közül a vállalkozások számát tekintve a Kereskedelem, javítás 24%, Ingatlanügyletek, gazdasági szolg. 18%, Bányászat, feldolgozóipar, villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás 13%, Építőipar 12%, Szállítás, raktározás, posta és távközlés 11%, viszont a foglalkoztatottak száma szerint a Bányászat, feldolgozóipar …a legjelentősebb. Probléma/ lehetőség ▪A térség vállalkozásai számára meghatározó: Budapest közelsége, a gyorsforgalmi utak sűrűsége, a jó vasúti szállítási lehetőségek, jelentős vállalkozói hagyományok. A mikro- és kis vállalkozások jelentősége miatt, azok megtartása és a vállalkozási kedv javítása fontos, valamint a nagyvállalatok kiszolgálása és az induló cégek számára kedvező feltételek teremtése nyújthat lehetőséget. Megoldási javaslat ▪A térségben működő, ill. leendő mikro- és kis vállalkozások támogatása: vállalkozások beindításában, uniós forrásokra pályázók önrészére támogatás nyújtásában, gazdasági övezet fejlesztésében, munkahelyet teremtő fejlesztési beruházások, valamint eszközbeszerzések támogatásában valósulhat meg. Ezekre a támogatásokra azért van szükség, mert a mikro- és kis vállalkozások jelentős része tőkeszegény, fejlődésükben megrekedtek. 570.; 576.; 1403.; 1424.; 1569.; 1749. ▪A meglévő és új mikro- és kisvállalkozások gazdasági szempontból megerősödnek, hatékonyabbakká válnak, mind a vállalkozásukban, mind munkahelyteremtés szempontjából jelentős pozitív hatások érhetők el e támogatás biztosításával térségünkben.

100 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága518538 EUR 1296345 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 40% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma80 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 10/62 Kód: KM-67-GF-A-15 Sorszám: 1572

101 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/62 Kód: KM-67-GF-A-07 Sorszám: 1557 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgál... Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪Mezőgazdasági termelőink piacok hiányában alapvetően csak a térségen kívül tudják értékesíteni termékeiket, a lakosság viszont az élelmiszerláncokon kersztül juthat zöldséghez és gyümölcshöz. A biotermékek iránti kereslet is nő, termelésük a térségben is jelen van, de piacra jutásuk nem megoldott. Helyi piacok kialakítása lehetőséget teremt a termelő és a vásárló közvetlen találkozására, a kereslet és kínálat jobb összehangolására, a lakosság és a helyi nagyüzemi konyhák, éttermek folyamatos friss terménnyel való ellátására. Probléma/ lehetőség ▪Az értékesítés problémái nem ösztönzik a kistermelőket a termelésre, másrészt a lakosság csak a nagy élelmiszerláncokon keresztül jut terményekhez. A biotermesztés rendkívül munkaigényes, de jövedelmezősége is jobb. A termelők nem ismerik egymás tevékenységét, nem alakultak ki az együttműködés formái, illetve hiányzik a tudatos vásárlói gyakorlat, a kereslet és kínálat összehangolatlan. Megoldási javaslat ▪A térségben 6-7 piac kiépítése,ahol legalább hetente kétszer lehet helyi termékeket vásárolni. Erre a frekventáltabb helyen fekvő, nagyobb települések alkalmasak, ahol már tervek is keszültek ezek megvalósítására. A piaci versenyhelyzet a termelés összehangolására, a biotermesztés népszerűsítése és támogatása, a termelő és a fogyasztó közvetlen találkozása minőségi termékek előállítására ösztönöz. A biotermesztés nagy élőmunka-igénye miatt minimális átképzéssel munkát tud biztosítani a hátrányos helyzetűeknek is pl. fogyatékkal élők, inaktív nők. Kapcsolat: 565.; 567.; 571.; 1569. ▪A térségben kiépül 6-7 piac, ahol a lakosság hosszú távon nemcsak vásárolhat, hanem megvalósul a közvetlen kapcsolat fogyasztó-termelő és termelő-termelő között is. A piac termelésre gyakorolt hatása miatt működőképes vállalkozások jönnek létre új munkahelyekkel, a helyben megtermelt zöldség- és gyümölcskínálat elősegíti az egészségesebb táplálkozási szokások kialakulását. A szállítás csökkentésével a termékek frissen kerülnek a helyiek asztalára, a nagyüzemi konyhákra, az éttermekbe, nő az élelmiszerbiztonság; fellendülnek a biotermékek is.

102 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága315500 EUR 788750 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 40% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 11/62 Kód: KM-67-GF-A-07 Sorszám: 1557

103 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/62 Kód: KM-67-GF-A-06 Sorszám: 571 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgál... Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪Az akcióterületen fontos, a nemzetközi tranzitforgalom szempontjából is jelentős útvonalak haladnak át (M5, 50-es út és 405-ös). A turisztikai és gazdasági szempontból potenciális vásárlók csak átutaznak településeinken. Probléma/ lehetőség ▪Meg lehet ragadni a tranzitforgalom adta lehetőségeket és az 5-ös és a 405-ös főút mentén, amelyek több településen haladnak keresztül (pl. Dabas, Hernád, Örkény, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel). Lehetőség van a helyi termékek bemutatására és árusítására, az átutazók megállítására. Megoldási javaslat ▪Azon településeken, ahol a főút csak érintőlegesen halad el, kulturált, esztétikus, „díszpiacokat” kell létrehozni, ahol helyi termékeket (mezőgazdasági- és kézművestermékek) lehet árusítani. Ezek a létesítmények szolgáltatnának helyet a környék kistermelői standjainak, segítik az egységes térségi arculat és védjegy kialakulását. Kapcsolat: 575.; 565.; 568.; 1260.; 1424.; 1557. ▪Az átutazó forgalomból egyre többen lesznek azok akik megismerik, megszeretik, hírét viszik helyi termékeinknek. A „díszpiacok” hatására a környező falvak kistermelői többletjövedelemhez juthatnak, ill. a turizmus fellendül, 20-30 új munkahely létesül. A védjegy használata erősíti a térségi arculatot, termékeink ismertebbé válnak.

104 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága140500 EUR 351250 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 40% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Dabas, Hernád, Örkény, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 12/62 Kód: KM-67-GF-A-06 Sorszám: 571

105 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/62 Kód: KM-67-GF-A-12 Sorszám: 1424 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgál... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A hagyományos kézműves tevékenységek egyre nagyobb teret nyernek a térségben. A kézművesség, a fazekasság és egyéb falusi foglalkozások reneszánszukat élik, bár még csak kevesen űzik hivatásszerűen őket. Nemcsak a termelés, hanem az elkészült termékek bemutatása és értékesítése is gondot okoz. A meglévő kézműves vállalkozások működésének továbbfejlesztése és újak létrehozása kitörési pont lehet. Probléma/ lehetőség ▪Több olyan képzett fazekas és egyéb népművész tevékenykedik, akik mikrovállalkozás keretében működtetnék az üzletüket, műhelyeiket. Eszközvásárlással, épületek felújításának támogatásával lehet tevékenységüket támogatni. Ma még nem eléggé elterjedt az ilyen foglalkozási forma, ezért fontos figyelmet fordítani megismertetésükre is. Megoldási javaslat ▪A településeken olyan házak, műhelyek létrehozása, ahol a mikrovállalkozások elindulhatnak, az érdeklődő felnőttekkel és a gyermekekkel foglalkoznak, játszóházak épülhetnek. 3-5 kézművesműhely és/vagy játszóház létrehozása vállalkozások beindításához. A munkák eredményének bemutatása, a tevékenység népszerűsítése települési rendezvényeken. Országos és külföldi megjelenések támogatása. Kapcsolat: 571.; 576.; 1572.; 1826. ▪Új munkahelyek jönnek létre, illetve megújulnak a régi hagyományos kézműves foglalkozások (fazekasság, szövödék, stb.), az érdeklődő felnőttek és a gyermekek megismerhetik a hagyományos kézműves tevékenységeket és gazdag lehetőség nyílik a szabadidő hasznos eltöltésére. A helyi rendezvények színesebbé válnak a kézművesvásárok, kiállítások miatt, nő az árbevétel és a hatékonyság.

106 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100500 EUR 250000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 40% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 13/62 Kód: KM-67-GF-A-12 Sorszám: 1424

107 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/62 Kód: KM-67-GF-A-11 Sorszám: 576 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgál... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben mintegy 5000 roma él (pl. Inárcson, Kakucson, Örkényben, és Tatárszentgyörgyön). Közülük a keresőképesek jelentős hányada munkanélküli (85 %). Jellemző a szociális, egészségügyi, társadalmi kirekesztettség. Fokozottan sújtja őket az előítélet, szegregáció, diszkrimináció. A munkában állók jelentős része nem bejelentett munkavállaló. A roma vállalkozók száma csekély. Probléma/ lehetőség ▪A romák között sok a munkával nem rendelkező személy, közülük kevés a vállalkozó. A vállalkozás alapításának folyamata bonyolult. A romák egy része megfelelő támogatással képes lenne saját kezébe venni a sorsát. A hagyományos foglalkozások előtérbe állításával nemcsak a foglalkoztatás, hanem a turisztikai vonzerő is növekedhet. Megoldási javaslat ▪Vállalkozóréteg kialakításának segítése, akiknek vállalkozása mintaprojektként példát mutat. Széleskörű tájékoztatás és képzés a romák körében a vállalkozások beindításáról és lehetőségeiről, az alapítás segítése. Képzés, együttműködve a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal. Jogi és adminisztrációs támogatás. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatok bevonása a programba. A hagyományos szakmákban működő vállalkozásokat (pl. koszorúkészítés) is támogatni szükséges. 1403.; 1424.; 1562.; 1826. ▪Évente 2-3 roma vállalkozás jön létre, amelyek legalább 5-7 roma munkavállalót foglalkoztatnak. Nő a célcsoport foglalkoztatottsága (20-25 új munkavállaló), a munkavállalók képzése folyamatossá válik. A hagyományos szakmákon túl az építőiparban, a szolgáltatási szektorban jönnek létre új foglalkoztatók. A hagyományos tevékenységen alapuló vállalkozások is bekerülnek a támogatotti körbe. A bejelentett munkavállalók száma 5 %-kal nő.

108 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága98618 EUR 246500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 40% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Tatárszentgyörgy ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 14/62 Kód: KM-67-GF-A-11 Sorszám: 576

109 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/62 Kód: KM-67-GF-A-14 Sorszám: 1569 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgál... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben működő vállalkozások és az őstermelők egy része olyan terméket állít elő, amely megállná a helyét a hazai, de sok esetben az európai piacon is. Ma nem elegendő jó terméket előállítani, gondoskodni kell annak megfelelő csomagolásáról és marketingjéről is. A helyi termelők, vállalkozók többsége nem képes arra, hogy megfelelően csomagolt termékkel lépjen a piacra. Probléma/ lehetőség ▪A megtermelt áruk minőségével nem tart lépést a csomagolástechnika. A termelők nem fordítanak kellő figyelmet termékeik tetszetős csomagolására és marketingjére. Nincs együttműködés a mikro-és kisvállalkozások között ezen a téren. A helyben megtermelt áruk csomagolását vagy a gyártáshoz szükséges eszközt gyakran több száz kilométerről szerzik be. Megoldási javaslat ▪Támogatni kell azon mikrovállalkozásokat, akik a termékek csomagolóanyagait állítják elő, nagyobb marketing lehetőséget kell részükre biztosítani. Új gépek és munkaerő alkalmazásával alkalmassá válhatnak az elsősorban a helyben készülő termékek értékesítésére. Mutassuk be vásárokon, kiállításokon a helyi potenciált, ösztönözzük az együttműködést és az új termékek kialakítását. Kapcsolat: 575.; 565.; 567.; 1557; 1572.; 1749. ▪Új munkahelyek jönnek létre, kulturált munkahelyekkel, korszerű gépekkel. Javul a termékek értékesítésének lehetősége, a csomagolóanyagok színvonalas gyártása valósulhat meg. Új mikro- és kisvállalkozások jönnek létre. A helyi vállalkozások megerősödnek, létrejönnek az együttműködések, javul a foglalkoztatottság és a fenntarthatóság.

110 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret50000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága75500 EUR 188750 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 40% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 15/62 Kód: KM-67-GF-A-14 Sorszám: 1569

111 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/62 Kód: KM-67-GF-A-10 Sorszám: 1752 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgál... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A főváros és környéke régóta közvetlen ellátási kapcsolatban van az élelmiszerek piaci értékesítése kapcsán. Növekvő igény jelentkezik arra, hogy biztos helyről, továbbá egy kis "kiruccanással egybekötve" lássa az áru keletkezési helyét, kapcsolatot létesítsen vevőként, turistaként. Ennek az igénynek a kielégítése történhet a fogadóképes őstermelőknél, családi gazdaságoknál, kisvállalkozásoknál. Az élelmiszer előállítása növekvő higiénés feltételek mellett történhet. A vágóhídi kapacitás nem teljes mértékben kihasznált a közelben. Probléma/ lehetőség ▪Lehetőséget teremtve turizmust is szolgáló helyi értékesítéshez, a mezőgazdaság fejlődését segítené a kamratúra programként szolgáló terméknépszerűsítő és értékesítést segítő intézkedés. A házi füstölésnek hagyománya van. A szakértelem adott. A vágóhídi kapacitás kihasználtsága növelhető. A házi füstölésű vagy házi érlelésű termékek helyben vagy kis terítéssel értékesíthetőek a hazai keresletet kielégítve. Megoldási javaslat ▪A felhizlalt állatok (vágóhídi) vágást követően történő füstöléséhez, saját füstölő létesítéséhez támogatást kell nyújtani. Füstölt árut értékesítő helyeket kell létesíteni A tejtermék házi előállításának (túró, tejföl, sajt...) és feldolgozásának, hagyományos feltételrendszerét ki kell alakítani. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és értékesítésével növelni kell a a térségben működő szolgáltatások körét. A szükséges infrastruktúra fejlesztésével biztosíthatóak a élelmiszerbiztonság feltételei. A turizmust is szolgálhatják a „kamratúra jellegű” szolgáltatások. Kapcsolat: 573.; 1617. ▪Bővül a foglalkoztatás, szélesedik a szolgáltatások köre. Növekszik az kamratúra résztvevőinek száma. A belső tőkeáramlás felgyorsul. A hagyományos tevékenységek fennmaradása a vidéki kulturális életre, az élhető vidéki életre is pozitív hatást gyakorol. A falusi turizmus népszerűsége nő.

112 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága65500 EUR 164000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 45% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 16/62 Kód: KM-67-GF-A-10 Sorszám: 1752

113 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/62 Kód: KM-67-GF-4-01 Sorszám: 567 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgál... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Térségünk a legnagyobb kiterjedésű, de egyben legheterogénebb magyar borvidékhez, a kunságihoz tartozik, a ahol a szőlő fontos homokmegkötőként is szolgál a bortermelésen kívül. Borai a jellegzetes homoki borok, a mindennapok borai. A szélsőségesen meleg, száraz, de télen fagyveszélyes időjárás, a homokos talaj jelentősen befolyásolja a borok minőségét, ami erősen változó, a nagyon gyenge asztali boroktól egészen a minőségi borokig. A térségben termelt könnyű borokat a fővárosban eddig viszonylag jól lehetett értékesíteni. Probléma/ lehetőség ▪A szélsőséges időjárás, az öntözés megoldatlansága és a feltételek szigorodása miatt az új generáció már kevésbé foglalkozik szőlővel és borkészítéssel, a megtermelt szőlő, és a belőle előállított bor minősége változó, egységes térségi bormarketing nélkül az eladhatóság a túlkínálat és a többi bor jobb marketingje miatt romlik. A homoki borokat még mindig sokan lenézik és a hegyvidéki borok kistestvérének tekintik. Megoldási javaslat ▪A homoki borok megismertetését, megbecsülését, becsületének visszaszerzését szolgálhatja a hagyományos borversenyek felélesztése, fejlesztése. A bortúrákkal a gazdák ösztönzése valósítható meg az összehangolt és összefogáson alapuló minőségi termelésre. Kapcsolat: 575.; 1617., 565.; 1569.; 1557; K2 (6479); K1 (6478) ▪A turisztikai programkínálatba a rendezvényeken keresztül bekapcsolt pincék jövedelmezősége nő, a térségbe látogatók programkínálata bővül. Jól működő hegyközség fogja össze a térség borászait, koordinálja a termelést a homokhátsági körülményeknek megfelelő és/vagy hagyományos fajták kiválasztásával, nemesítésével, szervezi pl. a hagyományos Márton-napi borversenyt. A helyi borok ismertebbé válnak, a meglévő szőlőkultúra "átmentődik" a 21. századba.

114 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR 40000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% % 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 17/62 Kód: KM-67-GF-4-01 Sorszám: 567

115 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/62 Kód: KM-67-GF-2-02 Sorszám: 6479 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgál... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Térségünk a legnagyobb kiterjedésű, de egyben legheterogénebb magyar borvidékhez, a kunságihoz tartozik, a ahol a szőlő fontos homokmegkötőként is szolgál a bortermelésen kívül. Borai a jellegzetes homoki borok, a mindennapok borai. A szélsőségesen meleg, száraz, de télen fagyveszélyes időjárás, a homokos talaj jelentősen befolyásolja a borok minőségét, ami erősen változó, a nagyon gyenge asztali boroktól egészen a minőségi borokig. A térségben termelt könnyű borokat a fővárosban eddig viszonylag jól lehetett értékesíteni. Probléma/ lehetőség ▪A szélsőséges időjárás, az öntözés megoldatlansága és a feltételek szigorodása miatt az új generáció már kevésbé foglalkozik szőlővel és borkészítéssel, a megtermelt szőlő, és a belőle előállított bor minősége változó, egységes térségi bormarketing nélkül az eladhatóság a túlkínálat és a többi bor jobb marketingje miatt romlik. A homoki borokat még mindig sokan lenézik és a hegyvidéki borok kistestvérének tekintik. Megoldási javaslat ▪Mivel a szőlőre a Homokhátságon szükség van a homok megkötésére, könnyű borainak pedig széleskörű fogyasztótábora van, így a termelés és az értékesítés minőségbiztosításával, marketingjével ez hagyományos mezőgazdasági ág is fenntartható, gazdasági, turisztikai, hasznot hozva térségünknek. Egységes, a térségi arculathoz kapcsolódó bormarketing létrehozása. ▪Kapcsolat: 567.; 575.; 1617., 565.; 1569.; 1557. ▪A homoki szőlőtáblák művelése újra érték lesz, a borok minősége javul, és egyenletessé válik. Az egységes marketing révén a megtermelt borok értékesíthetősége jelentősen nő. Legalább egy-két minőségi zászlóshajó bor készül a térségben.

116 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága10000 EUR 21000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 60% 50% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 18/62 Kód: KM-67-GF-2-02 Sorszám: 6479

117 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/62 Kód: KM-67-GF-A-03 Sorszám: 569 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgál... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Az akcióterületen a mezőgazdasági ágazat a foglalkoztatottak 9%-át adja. Ezen belül jelentős, közel 4000 az őstermelők száma, akik tevékenységüket többségükben a lakóhelyen, a lakóházak között végzik. A gomba-, zöldség-, gyümölcstermesztők és az állattenyésztők a piaci versenyben a gazdaságos működés hiányában egyre inkább hátrányba kerülnek a külföldi gazdákkal szemben. Probléma/ lehetőség ▪Az őstermelők és egyéni vállalkozások jelentős része tőkeszegény, a fejlődésben megrekedt és drágán termel. A belterületen dolgozó őstermelők és vállalkozások zavarják a településen élőket (por, zaj, bűz). A lakóházak között megépült telephelyek rontják az életkörülményeket. Mindenhol vannak olyan területek, ahol telephely kialakítása lehetséges. Megoldási javaslat ▪A helyben növénytermesztéssel vagy állattenyésztéssel foglalkozó induló vállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatása. A mezőgazdasági telephelyek EU-konformmá tételének segítése. Külterületi telephely kialakításához, a korszerű termelési feltételek megteremtéséhez szükséges támogatást nyújtani. Fontos, hogy a támogatás segítségével javuljanak a településen élők életfeltételei, illetve új munkahelyek jöjjenek létre. Kapcsolat: 565.; 1574. ▪Évente 2-5 új vállalkozás jön létre vagy stabilizálódik, működésük támogatásával új munkahelyek jönnek létre, javul a lakókörnyezet állapota. A korszerű telephelyeken az állat- és növényegészségügyi feltételeknek megfelelően nő a termelés (10-15 %), gazdaságossá válik az üzemeltetés. Versenyképes hazai termékek jelennek meg a piacon.

118 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 19/62 Kód: KM-67-GF-A-03 Sorszám: 569

119 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/62 Kód: KM-67-GF-B-03 Sorszám: 1749 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgál... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Térségünkben számos barnamezős terület található a településeken belül, ezek a használaton kívül került vagy jelentős mértékben alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotú és jellemzően szennyezéssel terhelt egykori ipar- és gazdasági területek. Valamint jelentős a térségünkben a fiatal, kezdő ill. új fejlődési szakaszba lépő elsősorban mikro- és kis vállalkozások száma. Probléma/ lehetőség ▪Az alulhasznosított területek sorsa nemzeti, gazdaságpolitikai és területfejlesztési kérdés. A „rozsdamezők” a korábbi használat miatt infrastruktúrával általában ellátottak, környezeti állapotukkal pedig mindenképpen foglalkozni kell. A hasznosítatlanság további állapotromláshoz, az pedig a tágabb környékre kiterjedő területi leértékelődéshez vezet, aminek kedvezőtlen társadalmi hatásai is jelentkeznek. Megoldási javaslat ▪A fenntartható fejlődésnek mind területi, mind gazdasági és környezeti oldalról fontos tényezője az alulhasznosított barnamezők újrahasznosítása és ezáltal a zöldmezős beruházások általi új területek igénybevételének visszaszorítása A barnamezős területek revitalizációja új gazdasági funkciók bevezetésével (pl. élelmiszer „gyűjtőház” és inkubátorházak) történhet meg. A fiatal kezdő vagy új fejlődési szakaszba lépő mikro- és kisvállalkozások segítése, a hozzáadott érték növelése és új munkahelyek létrehozása érdekében. 1403.; 1569.; 1572.; 1826. ▪A barnamezők rehabilitálásának társadalmi-gazdasági eredményei, előnyei a területtakarékosság, a meglévő értékek, épületek és termelő infrastruktúra hasznosulása, új munkahelyek teremtése. A rendezett állapot területfelértékelő hatással jár, javulnak az életkörülmények és az esélyegyenlőség, a lakossági közérzet, valamint a közbiztonság. A mikro és kisvállalkozások megerősödnek.

120 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪GOP - 3. prioritás - A modern üzleti környezet elősegítése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 20/62 Kód: KM-67-GF-B-03 Sorszám: 1749

121 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/62 Kód: KM-67-GF-7-01 Sorszám: 568 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: A homokhátsági körülmények között fenntartható, innovatív és diverzifikált agrárgazdálkodá... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A Homokhátságon évente kevés csapadék esik, mindössze 530-570 mm, magas a napos órák száma 2050-2100 h; az állat-és növényvilágot is megviseli az egyre szárazabb és szélsőségesebb időjárás. A hagyományos kalászos gabona termelése egyre költségigényesebb és a terméseredmények is elmaradnak a várttól, kicsi az öntözhető területek aránya (5%). Sok a kis területen, és ezért egyre kevésbé jövedelmezően termelő őstermelő és családi gazdaság is, ezért nő a parlagon hagyott területek nagysága is. Probléma/ lehetőség ▪Kevés a csapadék és a homoknak alapvetően rossz a vízvisszatartási képessége. A 80-as évek csatornázása a maradék vizet is elvezette a térségből. A mezőgazdaságból élők nem ismerik kellőképpen, milyen kultúrák alkalmazkodnak a forrósághoz, a közel sivatagi körülményekhez, így zömük még mindig a hagyományos szántóföldi növényeket termeli, a váltáshoz nincs elég információ és tőke, a váltáshoz segítségre van szükségük. Megoldási javaslat ▪Az Annex 1-es termékek listáján nem szereplő szárazságtűrő növények termesztésének támogatása, beleértve az átfogó homokhátsági mezőgazdasági stratégia elkészítését, a kutatást, nemesítést, a tájékoztatást, átképzést is. Lehetőség biztosítása jó minőségű szaporítóanyag beszerzésére, a föld megművelésére alkalmas eszközvásárlásra, homokot megkötő és a vízmegtartást segítő hagyományos és új, pl. energiaforrásként is hasznosítható növénykultúrák telepítésére. A termelés összefogása és –hangolása a homokhátsági körülmények közötti fenntartható növény-és állattartásra. A megoldási javaslat alapjogcíme: LEADER-fejlesztés, valamint az 565.(6); 566.; 1269.(6); 1272.; 1276.; 1574. ; K1 (6478) megoldási javaslatok szülőprojektje. Egyéb kapcsolat: 571.; 1546. ▪A termőföldek művelése az új, fenntarthatóbb és ezért jövedelmezőbb mezőgazdasági művelési formák hatására nő, a térség vízmegtartóereje javul, az őstermelők és családi vállalkozások megerősödnek; új munkahelyek jönnek létre, javul a vállalkozások jövedelemtermelő képessége. Megszűnnek a parlagon hagyott területek, így csökken a parlagfüves területek aránya is: egészségesebbé válik környezetünk. Összefogással, a termelés összehangolásával javul a mezőgazdaság állapota és megítélése, így megint több fiatal választja megélhetési forrásának.

122 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 50% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma50 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Komplex projekt Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 21/62 Kód: KM-67-GF-7-01 Sorszám: 568

123 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/62 Kód: KM-67-GF-A-13 Sorszám: 1558 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: A homokhátsági körülmények között fenntartható, innovatív és diverzifikált agrárgazdálkodá... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség minden településén jelentősen visszaszorult az egész embert igénylő, életformát jelentő hagyományos állattartás. Az életforma számos eleme ugyanakkor vonzó a térség mai lakói számára is. A hagyományos állattartást felváltó, szabadidős tevékenységként végzett galamb-, díszbaromfi-, és kisállattartás egyre erősödik. Az egyesületekbe tömörült hobbiállat-tartók már több sikeres térségi, sőt országos rendezvény, találkozó, kiállítás megrendezésével hívták fel magukra és a térségre a figyelmet. Probléma/ lehetőség ▪A kedvezőtlen körülmények ellenére már eddig is komoly szakmai sikereket és országos, sőt európai hírnevet elérő jelentős létszámú, szervezett közösség megtartása a feladat. A rendezvények lebonyolítása, azok helyszínének biztosítása esetleges, rendszeresen nehézségekbe ütközik. A további működéshez, az előrelépéshez megfelelő, állandó bemutató- és kiállítótér létrehozása a cél. Megoldási javaslat ▪Létrehozandó egy, a tevékenység erősödése ellenére jelenleg még hiányzó, olyan összefoglaló gyűjtemény, amely egy helyen bemutatja az ősi magyar galamb- és díszbaromfi fajtákat. A csoportok összefogásával, országos szervezetük szakmai segítségével - legalább egy - kiállítások, vásárok megrendezésére is alkalmas központi telephelyet és kiállítóteret kell létrehozni, amelynek területén állandó élőhely-bemutató is helyet kaphat. Kapcsolat: 564.; 1264.; 1617. ▪A fejlesztés eredményeként létrejön a térségben egy olyan központ, ahol bemutathatóak lesznek az ősi magyar galamb- és baromfifajták. A tevékenység támogatása erősíti a már meglévő közösségeket, állandósítja a térség iránt már eddig is mutatkozó komoly szakmai és civil érdeklődést. A tervezett telephelyen állandó látványosságot és a térség meglévő értékei mellett kiegészítő turisztikai vonzerőt jelentenének az eredeti élőhelyi környezetükben megtekinthető hagyományos magyar galamb-, díszbaromfi és kisállat-fajták.

124 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága55500 EUR 80000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 45% % 100% 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 22/62 Kód: KM-67-GF-A-13 Sorszám: 1558

125 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/62 Kód: KM-67-GF-2-01 Sorszám: 6478 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: A homokhátsági körülmények között fenntartható, innovatív és diverzifikált agrárgazdálkodá... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben magas a mezőgazdasági területek aránya, jelentős a zöldség- és gyümölcstermesztés (Bugyi, Kakucs, Inárcs, Újhartyán, Vasad). Ezzel főként kis- és őstermelők foglalkoznak, néhányan közülük biotermesztéssel is. Összefogás és információ hiányában az értékesítés, a termelés elaprózott. Piackutatás a térségben eddig nem történt, marketing stratégia nem készült. Probléma/ lehetőség ▪Az elaprózott termelés és a piackutatás hiánya miatt esetleges a megtermelt zöldségfajták típusa és mennyisége, ez nehezíti az értékesítést. A helyi termelők által a gazdasági alap, szaktudás rendelkezésre áll az ágazat fejlesztésére. Probléma az ágazati összefogás hiánya. Megoldási javaslat ▪A kialakult termelői hálózatoknak segítséget kell nyújtani a termékek egységes formában történő megjelentetéséhez. A termékek értékesítésére marketing stratégiát kell megalkotni, amely lehetővé teszi a jobb értékesíthetőséget, olyan védjegye(ke)t hoz létre, amely a térségben, regionálisan, országosan és Európa-szerte felismerhetővé teszi az itt gyártott termékeket. ▪Kapcsolat: 565; 568.; 569.; 571.; 567.; 1557.; 1569; ▪A mezőgazdasági termékek jó minőségű, hatékony marketinghez jutnak, így ugrásszerűen megnövekszik a helyben előállított és széles körben eladható termékek száma. Összetéveszthetetlen helyi márkák, védjegyek jönnek létre. Biztosabbá válik az eladhatóság, a helyi termékek piaca nő.

126 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága33000 EUR 66000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 50% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3300 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 23/62 Kód: KM-67-GF-2-01 Sorszám: 6478

127 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/62 Kód: KM-67-GF-5-01 Sorszám: 565 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: A homokhátsági körülmények között fenntartható, innovatív és diverzifikált agrárgazdálkodá... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben magas a mezőgazdasági területek aránya, jelentős a zöldség- és gyümölcstermesztés (Bugyi, Kakucs, Inárcs, Újhartyán, Vasad). Ezzel főként kis- és őstermelők foglalkoznak, néhányan közülük biotermesztéssel is. Összefogás és információ hiányában az értékesítés, a termelés elaprózott. Piackutatás a térségben eddig nem történt, marketing stratégia nem készült. Probléma/ lehetőség ▪Az elaprózott termelés és a piackutatás hiánya miatt esetleges a megtermelt zöldségfajták típusa és mennyisége, ez nehezíti az értékesítést. A helyi termelők által a gazdasági alap, szaktudás rendelkezésre áll az ágazat fejlesztésére. Probléma az ágazati összefogás hiánya. Megoldási javaslat ▪Termelői hálózat, termelő, értékesítő szövetkezetben való tömörülés elősegítése, ill. létrehozásának támogatása. Ez a termelés megszervezésében, értékesítésében, raktározásában nyújt biztonságot, valamint a termények könnyebb eladhatóságát és a termelők hatásosabb érdekvédelmét segíti. Az összefogás szélesebb körű piaci ismereteket és ismertséget hoz, nagyobb mennyiségű standard, bio minősítésű áruval olyan piaci szegmensek érhetők el, amelyek eddig nem voltak lehetségesek. Kapcsolat: 568.; 569.; 571.; 567.; 1557.; 1569; K1 (6478); K2 (6479) ▪A térség termelői létrehoznak egy hálózatot, amely képes hatékonyan képviselni érdekeiket, információkkal, képzésekkel, piackutatással segíteni és megszervezni a homokhátsági körülmények között is a termelés és értékesítés folyamatát, egészen a felhasználókig. Fórumokon, konferenciákon, találkozókon nkeresztül is lehetőség nyílik a kapcsolattartásra és az információk beszerzésére, valamint az új ismeretek elsajátítására. A termelés és értékesítés biztonsága érezhetően nő. A biotermelésre alkalmas területek száma 5 %-kal nő. Az ágazatban új munkahelyek jönnek létre.

128 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága10000 EUR 30000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 50% % 80% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 24/62 Kód: KM-67-GF-5-01 Sorszám: 565

129 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/62 Kód: KM-67-GF-A-01 Sorszám: 564 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: A homokhátsági körülmények között fenntartható, innovatív és diverzifikált agrárgazdálkodá... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben számos őstermelő tevékenységi körébe beletartozik az őshonos vagy veszélyeztetett magyar állatfajták tartása és tenyésztése. Tevékenységük gazdasági-mezőgazdasági szerepen túl hagyomány és nemzeti kincs megőrzés is egyben. A térség nagy állattenyésztői múlttal rendelkezik, lakosaiban még fellelhető az ezirányú motiváció. Az őstermelők a jelen gazdasági körülmények között nem találják az együttműködési és értékesítési lehetőségeket. Probléma/ lehetőség ▪A nehéz mezőgazdasági helyzet és a kellő támogatások hiánya nem ösztönzi az embereket állattartásra, még kevésbé a meglévő állatállomány növelésére és a tenyészállat-előállító tevékenységre. A helyzetet súlyosbítja az állami nagy létszámú állattartó telepek (pl. történelmi méneseink) megszüntetése, privatizálása, a méntelepek megszüntetése vagy számának nagyarányú csökkentése. Megoldási javaslat ▪Pályázati lehetőség a tenyésztőegyesületek által a tenyésztési programban előírtak szerinti nőivarú állomány tartásának támogatására. Vonalfenntartás, tenyészállat-beállítás, az ENAR szerinti jelölés, génmegőrzés, elit állomány szelekció, származásellenőrzés támogatása. Teljesítményvizsgálatok, küllemi bírálatok, tenyészversenyek, rendezése, az erre való felkészülés támogatása. Bemutató tanyák létrehozása, a már meglévő túraútvonalakhoz való kapcsolása. Értékesítési rendszerek kialakítása, az 4 EUME alatti gazdaságok támogatása. Kapcsolat: 575; 1558.; 1276. ▪Génmegőrző tevékenység a támogatás hatására nagy mértékben növeli a gazdaság, elsősorban a mezőgazdaság eredményességét, növeli a kistérségi őstermelők lehetőségeit, megélhetési esélyeit. A kistérség turisztikai vonzerejére egyértelműen pozitív hatású, sőt önmagában látványosságokat nyújt, turisztikai rendezvényeknek ad alapot (pl. lovasbemutatók, gulyásversenyek, juhászversenyek, stb).

130 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 2. Intézkedéscsoport - 214B Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták geneti... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 25/62 Kód: KM-67-GF-A-01 Sorszám: 564

131 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/62 Kód: KM-67-GF-A-04 Sorszám: 1574 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: A homokhátsági körülmények között fenntartható, innovatív és diverzifikált agrárgazdálkodá... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A homokhátság területének talaja kevésbé alkalmas a hatékony mezőgazdasági művelésre, de erdőtalajnak még megfelelő. Kiemelt fafaj az akác (30 %), mely jól hasznosítja az itteni talajokat és sokrétű hasznokkal szolgálja az itt élőket. A helyiek ismerik, szeretik az akácos erdőket és a belőlük nyerhető javakat. Jelenleg is nagy részarányt képvisel a térség erdeiben, de az új területek erdősítésénél is fontos szerepe van, főleg a mezőgazdasági hasznosítás arányának csökkentésében. A helyi táj jellegzetessége az akácerdőkkel tarkított homokpuszta. Probléma/ lehetőség ▪Az új erdők létrehozása a helyi klimatikus viszonyok között rendkívül költséges. Az erdő telepítésébe fektetett tőke és munka lassan térül meg. Így a lehetségesnél jóval kisebb területen keletkeznek új erdők, melyek segíthetnének a környezet állapotának egyensúlyi helyzetbe való állításában, a környezeti ártalmak csökkentésében. A tájban összefüggően elhelyezkedő erdőfoltok sok élőlény számára jelentenek életteret. Megoldási javaslat ▪Az erdősítésre alkalmas területeken akácos erdők létrehozása. Törekedni kellene az egyenletes eloszlásra, kiemelten figyelembe véve a műveletlenül álló területeket, nem kellően hatékonyan üzemelő mezőgazdasági területeket, valamint az önkormányzatok erre alkalmas földterületeit. Gondoskodni kell a létrehozott erdők szakszerű ápolásáról, neveléséről, melyhez optimális megoldás lenne a térségben működő állami erdőgazdaságok bevonása. Az új erdők fontosságát a lakosság felé kommunikálni kell kiadványokkal, környezettudatos neveléssel, oktatással. Kapcsolat: 568.; 569.; 570.; 1546. ▪A telepített akácerdők egész életük folyamán folyamatosan javakat szolgálnak az itt élőknek. Fiatal koruk ritkításaikor szerszámnyelet, karámfát, oszlopot szolgáltatnak, később igen jó tűzrevaló. Virágzó korba érve különösen kedvelt a méhészek körében. Könnyen megújíthatók, így az állapot akár 100 évnél tovább fenntartható. Ezen túl változatosabbá teszik a környék élővilágát, frissítik oxigéntermelésükkel a levegőt, felfogják a benne lévő port. Teret nyitnak a szelíd turizmusnak, változatosabbá, szebbé teszik a tájat.

132 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 2. Intézkedéscsoport - 221 A mezőgazdasági földterület első erdősítése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 26/62 Kód: KM-67-GF-A-04 Sorszám: 1574

133 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/62 Kód: KM-67-GF-A-05 Sorszám: 570 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Megújuló, alternatív energiaforrások hasznosítását célul kitűző kisprojektek megvalósításá... Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪A térségben találhatók vezetékes energiaellátástól elzárt gazdaságok (pl. csak drága tartályos gáz, diesel aggregátor van), illetve innovatív, kisebb energiaigényű termelő, szolgáltató vállalkozások, melyek nyitottak megújuló energiaforrások gazdasági célú felhasználására. A térség adottságai kedvezőek a megújuló, alternatív energiaforrások tekintetében (magas napsütéses órák száma, földhő hasznosítás, geotermikus energia, elszórtan szeles, kitett területek). A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, faipar miatt jelentős hulladék biomassza képződik. Probléma/ lehetőség ▪A vezetékes energiaellátó rendszerektől elzárt gazdaságok, illetve a mérsékelt energiaigényű innovatív vállalkozások energiaellátása részben vagy egészben megoldható lenne megújuló energetikai rendszerek kiépítésével(pl. napkollektoros melegvízellátás, fűtés, hőszivattyús fűtés /talajszondás, talajkollektoros vagy talajvízre, termálvízre telepített/, szélkerekes vízellátás, biomassza energiaellátó rendszer, napelem). Megoldási javaslat ▪Egyedi vagy komplex (napelemes elektromos energia előállítás; napkollektoros /főleg vákuumcsöves/ HMV előállítás, fűtésrásegítés; hőszivattyús fűtés, esetleg HMV előállítás /elsősorban föld, vízbázisú primerkör esetén/; biomassza hasznosító rendszerek) alternatív energiaellátó rendszerek tervezésének támogatása a vezetékes energiaellátó rendszerektől elzárt gazdaságok és az innovatív, kis energiaigényű vállalkozások részére. Kisléptékű, bemutatható pilot projektek támogatása, mely katalizátorként hathat e rendszerek gazdasági célú terjedésére. Kapcsolat: 1257.; 1572.; 1574. ▪5-10 vállalkozás megújuló energetikai rendszerének engedélyes és kiviteli tervei elkészülnek, s legfeljebb 2-3 pilot projekt megvalósul, mellyel megkezdődik a térségben a megújuló, alternatív energiaforrások használata. 3 éven belül legalább 10 vállalkozás használ megújuló energiát, mely multiplikátor hatása révén elősegíti e rendszerek terjedését. Csökken a CO, CO2, NOx kibocsátás, s ezzel a környezeti terhelés, s a térség hozzájárul az ország megújuló energiafelhasználás terén az Európai Uniós vállalásainak teljesítéséhez.

134 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága165500 EUR 414000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 40% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 27/62 Kód: KM-67-GF-A-05 Sorszám: 570

135 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/62 Kód: KM-67-GF-A-02 Sorszám: 566 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása Intézkedés: Megújuló, alternatív energiaforrások hasznosítását célul kitűző kisprojektek megvalósításá... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A klímaváltozás tényét és hatásait egyre több és mélyebb tudományos eredmény támasztja alá. A térségre vonatkozóan megfelelően pontos adatok az éghajlatváltozás előrejelzésére még nem készültek, de adottságainkból következően megállapítható, hogy a folyamat ránk az átlagosnál károsabb hatással járhat. Homokos talaj, csökkenő talajvízszint, szélerózió mellet a hőmérséklet növekedése, a csapadék csökkenése és a szélsőséges időjárási jelenségek fokozott fenyegetést jelentenek különösen a mezőgazdasági termelés tekintetében. Probléma/ lehetőség ▪A térségben és máshol gazdálkodók még nincsenek tisztában a jelenség következményeivel, nem rendelkeznek megfelelő szakismerettel (agrotechnológia, biológia alapanyagok, stb.) a probléma kezelésére. Az ismeretszerzés fontos a fenntartható agrártermelés megvalósításához, valamint a jövedelemszintek csökkenésének megakadályozásához. Erősíteni kell a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia alkalmazását. Megoldási javaslat ▪A HVS keretében a többi intézkedéshez kapcsoltan (1.2; 1.3 intézkedések, 3. prioritás) szükséges éghajlatváltozási tájékoztató kampányok szervezése, valamint egy térségspecifikus (Homokhátság) mezőgazdasági éghajlatváltozási tudásbázis kiépítése és a szaktanácsadási rendszer ilyen irányú továbbfejlesztése. A kezdeti programokra és az összeállított szakmai háttéranyagra épülve hatékony oktatási programok szervezése lehetséges. Kapcsolat: 568.; 1269.; 1272. ▪Az intézkedések között koherenciát teremtő tájékoztatási tevékenység erősíti más intézkedések hatásait, valamint önállóan is képes pozitív gazdasági hatás kifejtésére. A tájékoztató kampány a térség gazdálkodóinak legalább 80%-hoz eljut, éghajlatváltozási ismeretek bővítését célzó programokon legalább 200 gazdálkodó vesz részt, melyek hatására legalább 3000 ha területen kezdődik klímabarát termelés. Az agrotechnológia változtatása más termelőkre is kihat, ezzel a térségben tovább erősödik az éghajlati szempontból is fenntartható gazdálkodás.

136 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 331 Képzés és tájékoztatás Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 28/62 Kód: KM-67-GF-A-02 Sorszám: 566

137 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/62 Kód: KM-67-SzF-A-25 Sorszám: 1272 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Környezet megóvása, védelme Intézkedés: A Felső-Homokhátság vízmegtartó erejének javítása, a kiszáradt tavak revitalizációja, az é... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Akcióterületünk száraz, erősen vízhiányos, félsivatagi jellegű homokpuszták és –dűnék váltakozása, amelyeket kisebb- nagyobb kiterjedésű erdők és a lefolyástalan mélyedésekben turjánosok tesznek változatosabbá. A térség elsivatagosodik, amelyben nagy szerepet játszik az a tény, hogy a 70-es és 80-as években a szántóföldi termelés miatt helytelenül vezették le a talajvizet a területről. A talajvízszint (amely folyamatosan csökken) megemelése hathatós víztakarékossági, vízvisszatartási és vízutánpótlási intézkedéseket követel. Probléma/ lehetőség ▪Amellett, hogy évről-évre kevesebb csapadék hullik le itt, problémát jelent, hogy az sem hasznosul megfelelően, amely ide kerül. Sem térségi, sem települési szinten nincs megoldva a csapadékvíz elvezetése és hasznosítása. Alacsony az öntözhető területek aránya.A térségben több kiszáradt tómeder is található, amelyek valamikor jelentős vízfelületet jelentettek (Hernád, Újhartyán), most tájsebekként jelennek meg. Megoldási javaslat ▪A lehulló esőmennyiséget hasznosítani szükséges oly módon, hogy azt megfelelő csatornahálózatokon keresztül olyan helyre juttatjuk, ahol lehetőség van a megőrzésre és későbbi hasznosítására (záportározók). Az esővíz megfelelő kezelése komoly lehetőség a mezőgazdasági területek öntözésére, a már meglévő tavak táplálására (pl. Dabas, Tatárszentgyörgy, Örkény, Táborfalva, Pusztavacs), és a kiszáradt tavak revitalizálására (pl. Dabas, Hernád, Újhartyán). A kiszáradt tómedrek feltöltésére természetesen más, alternatív lehetőségeket is ki kell használni. Ezen túl a meglévő és a létrejövő tavak a turisztikai kínálat bővülését is lehetővé teszik. Kapcsolat: 568.; 566.; 1546. ▪Az esővíz megfelelő elvezetése a vízelvezető csatornázottság megvalósításával. A meglévő és a revitalizált tavak vízszintjének és vízminőségének javulása, többcélú hasznosíthatósága (horgászat, csónakázási lehetőség, turisztikai hasznosítás). A megépülő záportározókból 50 hektárral több mezőgazdasági terület öntözhetővé válik. Hosszabb távon javul a térség vízmegtartó ereje.

138 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága250000 EUR 300000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 45% % 100% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 2. prioritás - Vizeink jó kezelése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 29/62 Kód: KM-67-SzF-A-25 Sorszám: 1272

139 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/62 Kód: KM-67-SzF-B-08 Sorszám: 1257 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Környezet megóvása, védelme Intézkedés: Környezeti és természeti értékek megőrzése; Őshonos állatok és növényzet védelme Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság ▪A térségben található közintézmények egy része helyi védettség alatt áll. Adottságaik, állapotuk (illetve tervezett energiahatékonysági beruházásuk) szükségessé teszi felújításukat. Az önkormányzatok nyitottak az alternatív energiaforrások felhasználására. A térség adottságai kedvezőek a megújuló, alternatív energiaforrások tekintetében (napsütéses órák száma -2050-2100-, földhő hasznosítás, geotermikus energia, elszórtan szeles területek, hulladék biomassza), melyek gazdaságilag hatékonyan felhasználhatók, s a környezet védelmét szolgálják. Probléma/ lehetőség ▪Az alacsony hőszükségletű (jól szigetelt homlokzat, födém, jól záró, hőszigetelt nyílászárók) középületek fűtése, használati melegvíz előállítása (HMV) rövid megtérülési idejű beruházással döntő részben megújuló energiaforrásból (elsősorban napkollektor, hőszivattyú használatával, esetleg biomassza kazánok telepítésével) biztosítható. Megoldási javaslat ▪Egyedi vagy komplex (napkollektoros /főleg vákuumcsöves/ HMV előállítás, fűtésrásegítés; hőszivattyús fűtés, esetleg HMV előállítás /elsősorban föld, vízbázisú primerkör esetén/; biomassza hasznosító rendszerek) alternatív energiaellátó rendszerek tervezésének támogatása az önkormányzatok részére. Adott esetben kisléptékű, bemutatható pilot projektek támogatása, amelyek katalizátorként hathatnak e rendszerek terjedésére. Kapcsolat: 570. ▪A felújítás révén megőrizhetők a helyi védettség alatt álló épületek. Ésszerű és fenntartható energiahasználat eredményeként nő a bennük működő intézmények energiahatékonysága, az üzemeltetési költségek, a gázfogyasztás 50- 80 %-al csökkenhet, melynek révén jelentős emissziós értékcsökkenés várható (CO2, NOx, CO). A megvalósuló pilot projektek szinergia hatása révén a térség települései egyre több közintézményben használnak megújuló energiaforrást, s a térség a megújuló energiaforrások tudásbázisává válik.

140 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága122700 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 30/62 Kód: KM-67-SzF-B-08 Sorszám: 1257

141 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/62 Kód: KM-67-SzF-A-27 Sorszám: 1276 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Környezet megóvása, védelme Intézkedés: Környezeti és természeti értékek megőrzése; Őshonos állatok és növényzet védelme Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség jelentős természeti értékekkel (fokozottan védett, vadon élő növény és állatfajok), és kiterjedt természetvédelmi területekkel rendelkezik, s néhány gazdaság őshonos, ma már ritka háziállatok tartásával(pl. szürkemarha, manglica, rackajuh, őshonos baromfifajták), tenyésztésével is kezdett foglalkozni. E területen a Duna-Ipoly Nemzeti Park is kezdeményező szerepet tud felvállalni. Probléma/ lehetőség ▪A veszélyeztetett, fokozottan védett növény- és állatfajokat veszélyezteti a gazdálkodási tevékenység, az urbanizáció és környezetszennyezés, a nem szabályozott turizmus. Védelmük érdekében a térség támogathatja élőhelyük megőrzését. Őshonos állatfajtáink tenyésztése hozzájárulhat a génmegőrzéshez, mely elősegíti a fennmaradásukat, bemutatásuk a turisztikai cél mellett egyben a környezettudatos nevelés egyik eszköze. Megoldási javaslat ▪Támogatható a fokozottan védett növények és állatok élőhely-megőrzési tevékenysége, ezen belül is a Natura 2000 területek és egyéb jelentős természeti értékkel rendelkező területek fejlesztési / fenntartási terveinek kidolgozása. Kapcsolat: 568., 564. ▪Védett állat és növényfajok élőhelyeinek védelme, élőhely-rekonstrukciója legalább 3 helyszínen megvalósul 5 éven belül. Védett természeti értékeink bemutatását célzó tanösvények, bemutató létesítmények, gazdaságok jönnek létre. A program végéig várhatóan 15-20 ezer ember ismeri meg ezeket az értékeket.

142 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323B Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 31/62 Kód: KM-67-SzF-A-27 Sorszám: 1276

143 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/62 Kód: KM-67-SzF-4-10 Sorszám: 1417 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Környezet megóvása, védelme Intézkedés: A lakosság hulladékkezelési ismereteinek bővítése, az illegális hulladéklerakók felszámolása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A fogyasztói társadalom térnyerésével egyre több feleslegessé vált holmi és hulladék képződik a háztartásokban. A szeméttől sokféle módon próbál megszabadulni a lakosság. Az "utazó szemetelők" nehezítik a helyzetet. A lakott területeken kívül egyre több az illegális hulladéklerakó. A hasznosítható hulladékot (pl. konyhai hulladék) nem hasznosítjuk megfelelően. A természeti környezetben elhelyezett szemét nemcsak nem esztétikus, hanem gyakran veszélyes is. Kicsi a környezettudatosság. Probléma/ lehetőség ▪A szennyezett környezet károsítja a térségben élők egészségét, rontja a természeti környezet képét. A kidobott hasznos hulladék nem táplálja a növényeket, viszont terheli a legálisan működő hulladéklerakókat. Az osztályozatlan szemét egy helyre kerül, így az abból újrahasznosítható hányad elvész a gazdaság számára. A fiatalabb és az idősebb korosztályok nem válnak környezettudatos polgárrá. Megoldási javaslat ▪Szükséges a környezettudatosság fokozása, a környezetvédelmi módszerek és eszközök megismertetése a helyiekkel. Ennek érdekében szükséges minden településen legalább évente egy nap, amikor az ott lakók összefognak és megtisztítják környezetüket. A környezetvédelmi profilú civil szervezeteket támogatni kell ilyen irányú tevékenységükben. Fel kell tárni és ártalmatlanítani az illegális hulladéklerakókat. Meg kell szervezni a lakástól a hulladéklerakóig a szelektív gyűjtést. A komposztálható hulladék elhelyezésére és felhasználására kell ösztönözni az embereket. Kapcsolat: 1748. ▪Környezetünk egészségesebbé, tisztábbá, esztétikusabbá lesz. A szelektív hulladékgyűjtés a lakásokban elkezdődik, a lakosság tudatossága nő a hulladékgyűjtésben és –feldolgozásban. A felhasználható hulladék hasznára válik a lakosoknak és a mezőgazdaságnak. A környezetvédelmi akciók rádöbbentik az embereket a természet jelenlegi állapotára és arra ösztönzik őket, hogy ne rongálják azt tovább. Épített és természeti környezetünk pozitív változása turisztikai lehetőségeinket bővíti.

144 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret800 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % 100% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma50 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 32/62 Kód: KM-67-SzF-4-10 Sorszám: 1417

145 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/62 Kód: KM-67-GF-B-01 Sorszám: 1748 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Környezet megóvása, védelme Intézkedés: A lakosság hulladékkezelési ismereteinek bővítése, az illegális hulladéklerakók felszámolása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térségben valamennyi településen elkészült és működik a szennyvíztisztítás, megoldott a tisztított víz elvezetése, felhasználása, de a szennyvíziszap kezelésében még nincs előrelépés. Az emberek nem ismerik fel, hogy ezen a területen a szennyvíz kezelésével a művelet még nem ért véget, hiszen az iszap lehet veszélyes hulladék is. A szennyvízgyűjtő telepeken a lerakás nem megoldás, ezért szükség van a feldolgozásra is. Probléma/ lehetőség ▪A térségben keletkezett szennyvíziszap kezelése, tárolása nem megoldott, ez a „végtermék” csak kissé hasznosul. A szennyvíziszap mennyisége egyre nő, ezért kezelésére, felhasználására gondot kell fordítani. Például virágföldként kis kiszerelésben az iszapot tovább lehet értékesíteni, de ez egyelőre nem gazdaságos. A nagy mennyiségben keletkezett szennyvíziszap szántóföldekre való kijuttatásának támogatása szükséges. Megoldási javaslat ▪Támogassuk a szennyvíziszap feldolgozását, illetve felhasználását, legyen az iszapból megfelelően kezelt termék, amelyet értékesíteni lehet, másrészt kerüljenek támogatásra azok a gazdák, akiknek földjükön a kezelt szennyvíziszapot el lehet helyezni. A szennyvíziszap megoldja a földek tápanyagutánpótlását is, akár szárazon, akár nedvesen kerül a földekre. Az elhelyezett szennyvíziszap után támogatást kell biztosítani.Kapcsolat: 1417. ▪A térségben keletkezett szennyvíziszap elhelyezésre kerül, javul a környezet állapota, másrészt hozzájárulhatunk a talaj minőségének hosszú távú javításához. Az eredmény 15-20 év alatt lehet érzékelhető. Nő a mezőgazdasági termelés, a parlagon hagyott földek ismételten művelésre kerülhetnek. A szennyvíziszappal ellátott területen csak magtermelés és az állatok etetésére alkalmas termény termelhető, ezért nő az állattartás is.

146 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 33/62 Kód: KM-67-GF-B-01 Sorszám: 1748

147 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/62 Kód: KM-67-SzF-1-03 Sorszám: 1412 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Környezet megóvása, védelme Intézkedés: Az épített és a lakókörnyezet értékeinek védelme és a gazdasági, infrastrukturális értékek... Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪A működési terület településein az emberek biztonságérzete nem optimális, szükséges társadalmasítani a vagyonvédelmet és a közbiztonság javítását. A lakosok 90%-a elégedetlen a fennálló állapottal. A rendőrség feladat ellátásának hatékonyságát széleskörű összefogással és civil együttműködéssel kell feljavítani. A térségben jelenleg 4 vagyonvédelmi és polgárőri civil szervezet működik. Megvan a jó gyakorlat, az elméleti tudás és a felhalmozódott tapasztalatok átadhatók. A modern kommunikációs eszközök adottak, de nincsenek jól kihasználva. Probléma/ lehetőség ▪A rendőrség az anyagiak hiánya miatt feladatát csak nehezen teljesíti. Sok olyan állampolgár van, aki kész és képes az összefogásra a közbiztonság érdekében. Néhány településen (pl. Dabas, Örkény) már van ilyen szervezet. A szervezettség és a modern eszközök kombinációja hatékonyan segítheti a hivatalos szervek vagyonvédelmi munkáját. A lakossági tájékoztatás rendszeressé tétele a társadalmasítás egyik jó lehetősége. Megoldási javaslat ▪A meglévő polgárőr és vagyonvédelmi szervezetek erősítése, működésük bemutatása más településeken. Ösztönözni kell az önszerveződő közösségek létrejöttét. Több tájékoztatást kell nyújtani a lakosságnak e tárgykörben. Elkerülhetetlen a rendőrséggel közös működés és a már létrejött biztonsági szolgálatok támogatása. Valamennyi településen célul kell kitűzni a közbiztonsági civil szervezet megalakítását vagy megerősítését. A kommunikációs eszközeik állományát és használatát korszerűbbé kell tenni. Kapcsolat: 1264.; 1411. ▪A térségben valamennyi településen létrejönnek a polgárőr vagy vagyonvédelmi szervezetek, a meglévők megerősödnek. Évente sor kerül egy polgárőr-napra, ahol a szakmai tapasztalatszerzésen túl találkozhatnak a polgárőrök és családjaik. A helyi médiákban bemutatásra kerül a közbiztonsági tevékenység. Javul a lakosság biztonságérzete, a rendőrség munkája hatékonyabbá válik. A jobb eszközhasználat révén a betörések száma csökken, általánosan visszaszorul a bűnözés. Öt éven belül 15 %-kal nő a felderített bűnesetek száma.

148 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága12500 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % 100% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret625 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 34/62 Kód: KM-67-SzF-1-03 Sorszám: 1412

149 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/62 Kód: KM-67-SzF-B-09 Sorszám: 1411 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Környezet megóvása, védelme Intézkedés: Az épített és a lakókörnyezet értékeinek védelme és a gazdasági, infrastrukturális értékek... Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪Budapest közelsége miatt térségünkben sok az utazó bűnöző, ami növeli a helyi elkövetők számát is. Az állampolgárok elvárják az önkormányzatoktól és a biztonsági szolgáltatóktól a közbiztonság javítását. Az évente ismertté vált bűncselekmények száma több ezer, elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények száma magas. Az "önmagáért" való rongálás is nagyon elterjedt elsősorban a fiatalok hétvégi szórakozását követően. Segíteni kell a rendőrség munkáját, amelynek egyik lényeges eleme az esélyegyenlőség által érintett célcsoportra irányul. Probléma/ lehetőség ▪Nincs még kiépítve a településeken a térfigyelő rendszer, míg máshol ez jól bevált formája a közbiztonság javításának. A lakosság biztonság érzete rossz, a térfigyelő rendszerek javítják a közbiztonságot. A tapasztalatok alapján a térfigyelő rendszer csökkenti a bűnelkövetések számát a visszatartó erő okán. A vandalizmus által okozott károk felesleges kiadásokkal terhelik az érintett önkormányzatok költségvetéseit. Megoldási javaslat ▪Ki kell építeni az önkormányzatokkal közösen a térfigyelő rendszereket, amelyek a rendőrség vagy egyéb szolgáltatók bevonásával üzemeltethetők. Elsősorban ilyen beruházásokra a központokban a közterületeken és önkormányzati intézményekben kerüljön sor. A más térségekben megvalósult rendszerek tapasztalatait fel kell használni. Át kell gondolni, hogy a már meglévő, de még széttagolt műszaki rendszerek hogyan szervezhetők egységes térfigyelő rendszerré. Kapcsolat: 1412.; 1559. ▪A településeink egy részében részlegesen vagy teljesen kiépül a térfigyelő rendszer, segítve a közbiztonság és vagyonvédelem megteremtését. 120 hónap alatt kialakul egy fenntartható és folyamatosan továbbfejleszthető műszaki megoldási modell. A lakosság biztonságérzete javul, a köztereinken a rongálások száma csökken. Együttműködés alakul ki a rendőrség, a biztonsági szolgálatok, a közbiztonsággal foglalkozó civilszervezetek és a lakosság között. Megvalósul 2- 3 olyan pilot-project, amely a már meglévő műszaki lehetőségekre épít.

150 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KMOP - 5. prioritás - Települési területek megújítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 35/62 Kód: KM-67-SzF-B-09 Sorszám: 1411

151 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/62 Kód: KM-67-SzF-A-20 Sorszám: 1612 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi társadalom megújulásának elősegítése Intézkedés: A felelősen gondolkodó és cselekvő fiatalok (polgárok) képzése, közéleti aktivitásának növ... Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás ▪A működési területi lakosság 18 %-a már betöltötte 59. életévét, idős embernek mondható. A községekben törekednek a velük való foglalkozás intézményesült formáinak a kialakítására. A családtagok elvándorlása miatt sok családban elégtelen figyelem jut az idős emberek életvezetési problémáira. Az önkormányzatok segítő, gondozó és figyelő szolgálatokat szerveztek, a városokban már létrehozták az idősek napközbeni ellátását biztosító intézményeket, enyhítve a gondok egy részét. A civilek, nyugdíjas klubok alig vesznek részt a helyzet megoldásában. Probléma/ lehetőség ▪A tízezer fős célcsoport ellátására nincs komplex rendszer, egyedi megoldásokkal próbálkoznak az érintettek. Kitörési lehetőséget képviselnek azok a szolgálatok és intézmények, amelyek már tapasztalatokkal rendelkeznek az idősek gondozása terén. A kampány jelleg jó esélyekkel alakítható át rendszeres foglalkozássá. A civil nyugdíjas szervezetek jobb hatékonyságú tevékenységre sarkallhatóak tagságuk érdekében. Megoldási javaslat ▪Támogatni kell a meglévő idősgondozó intézmények eszköz-fejlesztési törekvéseit, a már meglévő települési tervek megvalósítását és az a szervezeti struktúrát, amely a szolgálatokra és az öntevékeny civilekre épül. Erősebb és hatékonyabb szolgálatokat és civil szervezeteket kell felállítanunk és megteremteni az együttműködésük valamint tapasztalatcseréjük fórumait. Felvilágosító akciókkal segítsük elő, hogy a lehetőségeket az idős lakosok megismerjék és igénybe is vegyék. Az önkormányzatok nyújtsanak mintaértékű megoldásokat. Kapcsolat: 1269. ▪A meglévő gondozó intézmények 2 éven belül magasabb színvonalon szolgálják az idős embereket. 500 új fő, eddig a négy fal között élő idős ember kerül be a gondozási rendszerbe. Két-három új idős napközi intézmény épül fel és kezdi meg fenntartható működését, lesznek a hátrányos helyzetű csoportba tartozó igénybe vevőik is. A nyugdíjas civil szervezetek rendszeres együttműködést valósítanak meg egymással és a szolgálatokkal. Minden település lefolytat legalább egy olyan kampányt, amellyel csökkenthető a társadalmi elkülönülés.

152 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága280000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret40000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 36/62 Kód: KM-67-SzF-A-20 Sorszám: 1612

153 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/62 Kód: KM-67-SzF-5-03 Sorszám: 1264 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi társadalom megújulásának elősegítése Intézkedés: A felelősen gondolkodó és cselekvő fiatalok (polgárok) képzése, közéleti aktivitásának növ... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A Közösség területén 167 különféle non-profit szerveződés tevékenykedik, amely arra utal, hogy a térségben színes és sokrétű a civil szféra jelenléte. A szervezetek közel 50%-a sport és szabadidő-, 25%-uk a kultúra és az oktatás területén kínál rendszeres elfoglaltságot, de jelentős a közbiztonság, a településfejlesztés, az agrárgazdálkodás terén működő szervezetek száma is. Az utóbbi években egyre aktívabb szerepet játszanak a turizmusfejlesztés, a környezetvédelem és az egészség megóvás érdekében létrejött egyesületek, alapítványok. Probléma/ lehetőség ▪A közösségi célok megvalósítása erős civil hátteret feltételez, ezért szükség van a lakosság minél aktívabb kezdeményező és együttműködő szerepvállalására. A sokszínű civil szervezetek megoldásokat kínálhatnak olyan problémákra, amelyet a közszféra nem tud megoldani. Megoldási javaslat ▪A helyi hagyományokra és a helyi cselekvésre épülő közösségek (művészeti csoportok, honismereti, hagyományápoló körök) száma növelésének ösztönzése. A legtöbb helyen a közművelődési intézmények generálják, integrálják, koordinálják a civil kezdeményezéseket. Olyan ösztönző kezdeményezésekre van szükség, amelyek ráébresztik a térség lakóit a civil szervezetekben való gondolkodás és munka szükségességére. Különösen fontos a civil tudásbázis alkalmazása a turisztikai marketing minőségének javítása, a környezeti és természeti értékek megőrzése terén, valamint az egészségmegőrzés segítése érdekében széleskörű civil együttműködést kell kialakítani. Kapcsolat: 1258.; 1262.; 1265.; 1266.; 1267.; 1268.; 1412.; 1414.; 1558.; 1567.; K3 (6480) ▪A meglévők mellett egyre több erős, helyi közösség jön létre, melyek a közéleti aktivitást serkentve hozzájárulnak a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítéséhez. Az értékek állandó újrafogalmazása az erős helyi közösségekben történik. Az esélyteremtés a széleskörű demokrácia kiépítésének, működtetésének feltétele minden társadalmi csoport számára. A civil tudásbázis és erőforrások a fejlesztés valamennyi területén komoly erővé válnak.

154 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR 25000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % 80% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 37/62 Kód: KM-67-SzF-5-03 Sorszám: 1264

155 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 38/62 Kód: KM-67-GF-A-16 Sorszám: 1826 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi társadalom megújulásának elősegítése Intézkedés: A hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való visszajutását segítő programok támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Településeinken 3,8 %-os a munkanélküliség, s ez az utóbbi években enyhe emelkedést mutatott. A hátrányos helyzetű csoportok nagy arányban vannak jelen a munkanélküliek között. Emellett azonban számos lehetőség adódik, amelyek kihasználásával a munkaerőpiacról most még kiszoruló népesség visszatérhet a munka világába. A hátrányos helyzetű csoportok tagjainak (romák, nők, fogyatékkal élők, 50 év felettiek) vannak olyan kompetenciái, amelyek a gazdasági életben hasznosíthatók. Probléma/ lehetőség ▪A roma népességen belül kiemelkedően magas a munkanélküliek aránya, munkaerőpiaci hátrányukat részben alacsony iskolázottságuk, részben az előítéletek és sztereotípiák okozzák. A nők gyermekvállalás utáni visszatérését a munka világába nehezíti a részfoglalkoztatás hiánya. A fogyatékkal élők nehezen találnak munkát, mert bár van, kevés a számukra létrehozott munkahely. Megoldási javaslat ▪Támogatni szükséges a hátányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci visszailleszkedését. A vállalkozóvá válás támogatása sok, most még munka nélkül álló személynek adhat esélyt megélhetésének biztosítására. Lehetőség a mikrovállalkozások fejlesztése, a szakképzés bővítése és a helyi gazdasági igényekhez való igazítása. A helyi termékekre építő feldolgozóiparban és a helyi adottságokra épülő turizmusban, vendéglátásban sok, most még nem dolgozó lakos lelhet biztos megélhetésre. A fogyatékkal élők részére a távmunka lehetőségét kell támogatni. Kapcsolat: 576.; 1403.; 1424.; 1749. ▪A munkanélküliek magas száma csökken azáltal, hogy a hátrányos helyzetű emberek egy része önfoglalkoztatóvá válik. 15-20 egyéni vállalkozó és mikrovállalkozás kezdi meg tevékenységét hagyományos szakmákban vagy a távmunka meretében. Társadalmi megbecsülésük, esélyeik megnőnek, (újra) megtalálják helyüket a munka világában.

156 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága126400 EUR 316000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 40% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma50 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 38/62 Kód: KM-67-GF-A-16 Sorszám: 1826

157 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 39/62 Kód: KM-67-GF-B-02 Sorszám: 1403 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi társadalom megújulásának elősegítése Intézkedés: A hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való visszajutását segítő programok támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Térségünkben a ma otthon élő női népesség közel 28%-át inaktív nők alkotják (pl. 50 év fölöttiek). E hátrányos helyzetű célcsoport tagjai általában alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, illetve vannak olyanok, akik csak részmunkaidőben tudnak munkát vállalni. A fogyatékkal élők foglalkoztatása és képzése szintén hiányos. Térségünkben és főleg Budapesten nagy arányú igény merült fel megbízható, leinformálható gyermekfelügyelő, ill. háztartási kisegítő alkalmazására. Probléma/ lehetőség ▪A felmerült igényeknek megfelelően a család és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő szolgáltatások biztosítására szükség van. Ehhez kapcsolódóan a programban résztvevők számára képzésük biztosítása elengedhetetlen. Térségünk és hazánk egyik problémája a nők és a fogyatékkal élők képzettségének, foglalkoztathatóságának javítása és munkába való visszahelyezése. Megoldási javaslat ▪Nagyobb hangsúlyt kell fordítani az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek a hátrányos helyzetű csoportokra, különösen a nők és a fogyatékkal élők támogatására. Be kell vezetni a háztartási asszisztens/kisegítő, mint szakma fogalmát a köztudatba, és utat kell mutatni a legális munkavállalás felé. E tárgyban felmérések szükségesek és egy térségi rendszer kialakítása, ahonnan kiközvetítik a megbízható, szakmailag képzett munkavállalókat. Képzésüket és a tananyag létrehozását biztosítani kell a térségen belül egy oktatási centrumban. Kapcsolat: 576.; 1572.; 1769.; 1826. ▪A ma otthon élő, a női népesség közel 28%-át kitevő inaktív nők, illetve a fogyatékkal élők csoportja olyan alternatív állás- illetve munkahely-lehetőséget fedez fel, mellyel a jövőben legálisan kerülhetnek ki a munkaerőpiacra, akár részmunkaidőben is. A térség népesség megtartó ereje nő, csökken a munkanélküliség, több családban háztartási alkalmazott segítségével a nők is munkát tudnak vállalni. A fogyatékkal élők munkavállalási lehetőségei a program végéig jelentősen nőnek.

158 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪TAMOP - 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segíté... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 39/62 Kód: KM-67-GF-B-02 Sorszám: 1403

159 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 40/62 Kód: KM-67-SzF-A-18 Sorszám: 1260 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Nemzeti és nemzetiségi identitástudat fejlesztése, közösségek közötti kapcsolatépítés Intézkedés: Kulturális hagyományok, rendezvények támogatása (nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományő... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A Helyi Közösség településein hozzávetőlegesen 60-70 műkedvelő képző- és iparművész, tárgyalkotó népművész és népi iparművész alkotó él és dolgozik. Többségük egyedül, elszigetelten, kisebb részük intézményhez kötődő közösségben. Tevékenységük szűk körben ismert. Bemutatkozási lehetőségeik esetlegesek. Mesterségbeli ismeretek megszerzését, képességek fejlesztését szolgáló képzésük, továbbképzésük nem megoldott. A kollektív szakmai műhelymunka lehetősége nem biztosított. Probléma/ lehetőség ▪A vizuális kultúra, a kreativitás és művészi önkifejezés fejlesztésének optimális feltételei megteremtéséhez biztosítani kell: az alkotók kapcsolattartásának szervezettségét; a kollektív műhelymunka feltételeit; a mesterségbeli tudások bővítésének szakszerű kereteit, az alkotómunka eredményeinek széleskörű megismertetését; a résztvevők körének bővítését és bekapcsolódását az országos szakági közéletbe. Megoldási javaslat ▪Az adottságokra építve, a problémák megoldása lenne egy, a Helyi Közösség egészét szolgáló, megfelelően felszerelt, Alkotóház – műhely kialakítása és működtetése. Az Alkotóházban valósulna meg: a műhelymunka, szakmai irányítással; a képzések és a kiállítások szervezése és technikai előkészítése. Az Alkotóház helyszíne lenne az egyéni és kollektív bemutatkozásoknak; apparátusa kiállítás-rendező és kivitelező szolgáltatásokat biztosítana; alkotótáborokat rendezne; térségi, regionális, esetleg országos szakmai találkozókat szervezne. Kapcsolat: 1259.; 571.; 1617. ▪A térségben élő amatőr alkotók körében erősödik a kreativitás és önkifejezés képessége, a mesterségbeli tudás. Megvalósul az egyéni alkotók szakmai közösségbe kapcsolódása. Bővül az öntevékeny alkotók köre és tevékenységük széles körben ismertté válik. Alkotómunkájukkal hozzájárulnak a településeken élők vizuális művészeti kultúrájának és kulturális identitásának fejlesztéséhez, az esztétikum iránti fogékonyságuk erősítéséhez. Rendezvényeik programkínálatot jelentenek a térségi turizmus számára, megvásárolt alkotásaik a térség hírét öregbítik.

160 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága115500 EUR 120000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 45% 100% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Dabas, Örkény ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 40/62 Kód: KM-67-SzF-A-18 Sorszám: 1260

161 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 41/62 Kód: KM-67-SzF-4-03 Sorszám: 1262 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Nemzeti és nemzetiségi identitástudat fejlesztése, közösségek közötti kapcsolatépítés Intézkedés: Kulturális hagyományok, rendezvények támogatása (nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományő... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség az Árpád-korig vezeti vissza történelmét, a táj azonban már az ősidőkben is lakott volt. A török hódoltság utáni újratelepüléstől számíthatjuk fénykorát, amely a 19. század végén érte el csúcspontját. Számos híres személyiség élt itt, akiknek szelleme még ma is fellelhető (pl. Kossuth család, Gyóni Géza, Beleznay család). A magyar kultúrtörténeti hagyományok ápolása, az itt élt jeles emlékének megőrzése, a helytörténeti kutatások támogatása, a magyar hagyományok rendezvényekben való megörökítése alapvető fontosságú. Probléma/ lehetőség ▪A tömegkommunikációs eszközök elterjedésével és túlsúlyossá válásával komoly veszélybe kerültek a hagyományos művelődési formák. Különösen igaz ez a magyar népi és a modern kori települési hagyományokra. A fiatalok nemcsak nemzetük történelmét nem ismerik, hanem szűkebb lakóhelyük története, híres személyiségei, történelmi, népi és modern kori hagyományai is ismeretlenek számukra. Megoldási javaslat ▪Rendezvények keretében meg kell ismertetni a diákokkal és a turistákkal minden egyes település jellemző történelmi korszakait, települési és történelmi hagyományait. Támogatni kell és a munkába még inkább be kell vonni a hagyományőrző tevékenységgel foglalkozó civil szervezeteket, támogatni kell rendezvényeik szervezését, lebonyolítását és ismertebbé tételét. Kapcsolat: 1259.; 1261; 1264.; 1418.; K5 (6482); K4 (6481) ▪A történelmi és/vagy népi hagyományőrző tevékenység során létrejövő rendezvények nagyban hozzájárulnak a fiatalok és az idősebbek hasznos időtöltéséhez. Ismertebbé teszik hagyományainkat, észrevétlenül nevelnek és örökítenek tovább fontos, kulturális elemeket. A létrejövő rendezvényekből néhány komoly turisztikai látványosság is lehet, amely öregbíti gazdag törtélemi múlttal rendelkező térségünket.

162 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága25000 EUR 53000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret500 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma80 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 41/62 Kód: KM-67-SzF-4-03 Sorszám: 1262

163 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 42/62 Kód: KM-67-SzF-4-02 Sorszám: 1258 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Nemzeti és nemzetiségi identitástudat fejlesztése, közösségek közötti kapcsolatépítés Intézkedés: Kulturális hagyományok, rendezvények támogatása (nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományő... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségi lakosság összetétele heterogén (német, szlovák, cigány kisebbség). Újhartyánban a lakosság közel 50%-a németneknek vallja magát, Dabas-Sáriban 820 fő beszéli napi szinten szlovák anyanyelvét. A térségben kb. 5000 roma él (főleg Kakucson, Örkényen és Tatárszentgyörgyön). Mindhárom kisebbség törekszik arra, hogy megőrizze kulturális hagyományait. Probléma/ lehetőség ▪A sokszínű nemzetiségi összetételből fakadó kulturális előnyök kihasználása a térségi és a nemzetiségi identitástudat erősítése érdekében. A hagyományaik iránt már kisebb érdeklődést mutató fiatalság bevonása a kulturális tevékenységekbe a népszokások átörökítésével. A sokszínűség turisztikai lehetőségének kihasználása. Megoldási javaslat ▪Fellelhető nemzetiségi hagyományok (kulturális, gasztronómiai, vallási) összegyűjtése, bemutatása, archiválása, kiadványokban való publikálása. A térség nemzetiségi hagyományőrző tevékenységének erősítése, új rendezvények életre hívása és a meglévő programok támogatása. Új, elsősorban a fiatalok bevonásával létrejövő kezdeményezések, közösségek létrehozásának ösztönzése. Kapcsolat: 1259.; 1261.; 1264.; 1404., 1418. ▪Létrejönnek a nemzetiségi hagyományok gyűjteményei. A térség nemzetiségei megőrzik és elérhetővé teszik kulturális- és néphagyományaikat. A fiatalok nagyobb számban vesznek részt a helyi kulturális közösségek munkájában. Új szervezetek, közösségek, programok jönnek létre. A nemzetiségiek kultúrkincse beépül a kulturális köztudatba, formálva a térségi arculatot, támogatva a turizmust.

164 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága25000 EUR 30000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma50 db ▪Dabas, Kakucs, Örkény, Tatárszentgyörgy, Újhartyán ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 42/62 Kód: KM-67-SzF-4-02 Sorszám: 1258

165 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 43/62 Kód: KM-67-SzF-1-01 Sorszám: 1416 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Nemzeti és nemzetiségi identitástudat fejlesztése, közösségek közötti kapcsolatépítés Intézkedés: Kulturális hagyományok, rendezvények támogatása (nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományő... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségben 2 zeneiskola működik, amelyekben összesen kb. 400 növendék folytat alapfokú zenei tanulmányokat. Közülük évente 4-8 fő választja a zenei pályát. Településeinken kb. 150 képzett zenész dolgozik. A térség lakossági arányához mérten magas a zenei diplomások száma. Jelenleg legalább harminc, többségében kis létszámú zenekar működik. Mellettük hat nagyobb taglétszámú (25-30 fő) együttes működik évek-évtizedek óta folyamatosan. Probléma/ lehetőség ▪Bár sok képzett zenész dolgozik a térségben, településeink nem rendelkeznek állandó térségi zenekarral, szakmai műhellyel. Önállóan egyetlen település sem tud felmutatni annyi képzett zenészt,amely alkalmassá tenné arra, hogy önálló koncert fúvószenekart hozzon létre. A cél meg valósítása érdekében fontos a térségi összefogás. Megoldási javaslat ▪Szükségessé vált a térségben működő, nagyobb létszámú fúvószenekarok fejlesztése oly módon, hogy azok a zeneiskolákból kikerülő tehetségesebb tanulóknak lehetőség adjanak szakmai továbbfejlődésre. A zenekarok a továbbiakban szakmai műhelyként megteremtik a tehetséggondozás lehetőségét. A térségi arculat kialakításában fontos a sokszínű zenei élet reprezentálása. A végső nagyságukat elnyerő, megfelelő módon felszerelt együttesek koncertjeiken képviselik térségünket, öregbítik annak hírnevét. Kapcsolat: 1259. ▪Két éven belül a már meglévő együttesekből kifejlődik, elnyeri végső formáját egy vagy kettő 40-50 fős fúvószenekar, amelyek évente minden településen adnak legalább egy koncertet, képviselik a térséget regionális, országos és nemzetközi szinten. A fiatal zenészek új generációi szereznek tapasztalatot a zenekarokban kikerülve a zeneiskolákból. Az idősebb zenészek informális csatornákon átadják szakmai tapasztalataikat fiatalabb kollégáiknak. Több gyermek választja az alapfokú zeneoktatás lehetőségét és közülük még többen lépnek zenei pályára. A későbbiek során lehetővé válik rangos zenei események megrendezése.

166 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Dabas, Hernád, Örkény, Újhartyán ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 43/62 Kód: KM-67-SzF-1-01 Sorszám: 1416

167 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 44/62 Kód: KM-67-SzF-4-04 Sorszám: 6481 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: Nemzeti és nemzetiségi identitástudat fejlesztése, közösségek közötti kapcsolatépítés Intézkedés: Kulturális hagyományok, rendezvények támogatása (nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományő... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A Helyi Közösség településein gazdag hagyományai vannak a népi előadó-művészeti tevékenységeknek (ének, zene, tánc. Szinte minden településen működik csoport, folyik szakmai oktatás. Rendszeressé vált a térségi művészeti szemle és a csoportok fellépéseikkel hozzájárulnak a települési ünnepek színvonalas és gazdag programjaihoz. A csoportok legkiválóbbjai országos minősítést is szereztek. A népdal, népzene és néptánc csoportok közösségfejlesztő, hagyományápoló és helyi identitást erősítő szerepet látnak el különböző szakmai színvonalon. Probléma/ lehetőség ▪A népi előadó-művészeti öntevékenység a térségbeli gazdagodásához, a hagyományőrzés és -ápolás színvonalának emelkedéséhez, a tevékenység széles körű megismertetéséhez biztosítani kell: a működő csoportok szakmai-módszertani segítését; a közös műhelymunka feltételeit; a szükséges képzést-továbbképzést; a szükséges technikai felszereltséget; bemutatók, fesztiválok szervezését, azokon történő fellépéseket. Megoldási javaslat ▪A kulturális hagyományok megőrzése, átörökítése szempontjából elsődleges fontosságú térségi és térségen kívüli programok szervezése, táncház programok biztosítása, a lakosság igényei szerinti műsorszolgáltatás. A működő hagyományőrző csoportok munkáját szakmai téren támogatni szükséges, segítséget kell nyújtani rendezvényeik megszervezéséhez mind a térségen belül, mind kívül. Kapcsolat: 1261.; 1259.; 1258.; 1262. ▪A hagyományőrző előadóművészeti csoportok működése kiegyensúlyozottabbá, anyagilag is biztonságosabbá válik. A szervezett programokon keresztül nő ismertségük, nagyobb sikereket érnek el, s ez ösztönző erőként hat a fiatalabb korosztályok számára, akik várhatóan nagy számban csatlakoznak a csoportokhoz. Új csoportok jönnek létre. Fellépéseikkel a turisztikai programkínálatot színesítik.

168 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1500 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret800 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db ▪Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 44/62 Kód: KM-67-SzF-4-04 Sorszám: 6481