Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Varga Gabriella Katalin Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar III. évfolyam, szociális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Varga Gabriella Katalin Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar III. évfolyam, szociális."— Előadás másolata:

1 Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Varga Gabriella Katalin Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar III. évfolyam, szociális munka szak

2 A dolgozatomban bemutatom • A kistelepülések helyzetét, jellemzőit • A falugondnoki szolgáltatás elméleti megközelítését, elindításának történetét • A falugondnoki szolgálat törvényi hátterét • A szolgálat működésének feltételeit • A falugondnoki szolgáltatás során ellátandó, ellátható feladatokat • A szolgáltatás adminisztrációját • A szolgáltatás vizsgálatát az érintett településeken

3 A kistelepülések jellemzői • Hátrányos földrajzi fekvés • Intézmény-, infrastruktúra- és szolgáltatás- hiányok • Munkahelyek hiánya, növekvő szociális feszültségek, elszegényedés • Az etnikai összetétel változása • Értelmiség hiánya

4 A falugondnokság (tanyagondnokság) alapértékei • Egy ember „mikrobusszal ”, aki biztosítja a szolgáltatások elérését: ez a falugondnok. • Kis befektetés (egy ember munkaideje és egy mikrobusz fenntartási költségei) - nagy eredmény elve. • A kistelepülések gyakran egyetlen szociális / közösségi szolgáltatása. • Nem ellátásjellegű, hanem bizalmon alapuló, személyes segítségnyújtás.

5 A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás elterjedtsége Magyarországon

6

7 Mi a különbség a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás között? • A falugondnoki szolgálat hatszáz lakosnál kisebb településen, illetve külterületi lakott helyen működik. • A tanyagondnoki szolgálatnál a szolgáltatást végző személy legfeljebb 400 külterületi lakossal tart rendszeres kapcsolatot, naponta maximum 80 km utat megtéve.

8 Falugondnoki szolgáltatás • A hátrányos földrajzi fekvésre és az infrastruktúra- és szolgáltatás-hiányra adott intézményesült válasz. • Célja, hogy biztosítsa az aprófalvak és tanyás térségek esélyegyenlőségét és a fenti hiányosságokat pótolandó a települési komfortérzetet növelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegyék. • 1990 óta működik Magyarországon, hungarikumnak számít. • Szociális alapellátási forma, amelyet a főállású, közalkalmazotti jogviszonyban lévő falugondnok lát el.

9 • A falugondnoki feladatellátás feltétele a falugondnoki képzés elvégzése Vértesacsán, amelyről a képzést elvégzők tanúsítványt kapnak. • A szolgáltatás alapvető tárgyi feltétele egy 8+1 férőhelyes gépjármű, amellyel biztonságosan szállíthatók: – gyermekek – idősek – mozgáskorlátozottak • Áruszállításra is alkalmasnak kell lennie.

10 • A f alugondnoki szolgáltatást az 1993./III. törvény „ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról ” szabályozza.

11 A szolgáltatás igénylése • a falugondnok személyes megkeresésével • telefonon történő értesítésével • meghatározott személyeknél • A szolgáltatás általában térítésmentes. • Finanszírozás: – állami normatíva – ha szükséges, a települési önkormányzat kiegészíti a képviselő-testület határozata alapján

12 • A helyszín (személyes érintettségemből fakadóan) 3 Tolna megyei kistelepülés a bonyhádi kistérségben: Kisvejke, Mucsfa és Závod. A kutatás helyszínei:

13 A kutatás módja: • 1. A települések falugondnokaival készített interjú • 2. Dokumentum-elemzés • 3. Kérdőív

14 Hipotézisek: • Ahogy a szociális ellátórendszer összes többi szegmensében, a falugondnoki szolgáltatásnál is nagyon pontosan kidolgozott az alapszolgáltatás adminisztrációja. • A szolgáltatást az egyedül élő idősek, a nagycsaládosok és a rossz egészségi állapotban lévők, tehát a legkiszolgáltatottabbak veszik elsősorban igénybe. • A szolgáltatás igénybevétele gyakoribb az olyan háztartásokban, ahol nem található gépkocsi. • A szolgáltatások igénybevevői pozitívan vélekednek a f alugondnoki szolgáltatásról.

15 Közreműködés • az étkeztetésben • a házi segítségnyújtásban • közösségi és szociális információk szolgáltatásában • az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában, így: - a háziorvosi rendelésre szállítás - az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás - a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása • az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállításában A falugondnokok feladatai

16 • az ételszállítás önkormányzati intézménybe • az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére • a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása

17 A falugondnokok feladatai • a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése • az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása • egyéb lakossági szolgáltatásokban és a meghatározottakon kívül egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés

18 A falugondnokok tapasztalatai • Mindannyian forráshiányra panaszkodnak. • Feladataik hasonlóak, településenként mégis eltérést mutatnak, igazodva a települési igényekhez. • A három település adottságai hasonlóak, ezért a szolgáltatás igénybevétele is hasonlóan alakul. • Rendkívül hasznosnak találták a vértesacsai képzést, amely támpontot nyújt a munkavégzéshez

19 Az adminisztráció útvesztői • Jelenleg nincs kötelezően előírt adminisztráció • Ajánlás ( Magyar Falu- és Tanyagondnoki Szövetség) - Igényfelmérés a falugondnoki szolgáltatás igénybevételéhez - Megállapodás a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére - Szolgáltatási napló - Menetlevél - Átvételi elismervény

20 • A vizsgált településeken eltérő a szolgáltatások adminisztrációja – Kisvejke: csak menetlevél – Mucsfa: menetlevél és szolgáltatási napló – Závod: a felsoroltakon kívül megállapodás a szolgáltatás igénybevételére, átvételi elismervény és félévente igényfelmérés

21 • Mindhárom településen magas az egyedül élők aránya, az ő ellátásukban fontos szerep jut a falugondnoknak. • A lakosság többsége elégedett a szolgáltatás minőségével. • A gépkocsival nem rendelkező háztartások gyakrabban veszik igénybe a szolgáltatást. • A 40 év feletti megkérdezettek többsége igényelte. •. Igénybevevők jellemzői, véleménye

22

23

24 A kutatásból levont következtetések, ajánlások: • Szolgáltatás sztenderdizálása • Általános minőség-biztosítás • Tapasztalatok beépítése a kistérségi szolgáltatás- tervezési koncepcióba • A lakosság véleményének eljuttatása a települések döntéshozó személyeihez, testületeihez

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén Varga Gabriella Katalin Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar III. évfolyam, szociális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések