Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogi alapfeltételek és különbségek Ausztriában Budapest, 2012. október 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogi alapfeltételek és különbségek Ausztriában Budapest, 2012. október 11."— Előadás másolata:

1 Jogi alapfeltételek és különbségek Ausztriában Budapest, 2012. október 11.

2 Oppenheim •1991 óta több mint 40 munkatárssal működő magyar nemzetközi ügyédi iroda •szakterületek: a polgári és közigazgatási jog teljes spektruma, különös tekintettel a gazdasági jogra és a pénzügyi piacok jogára •2012. évet megelőzően közvetett jelenlét Ausztriában a Freshfields Bruckhaus Deringer és a Barnert Egermann und Illigasch ügyvédi irodákon keresztül, míg 2012. január 1. óta közvetlen jogi képviselet Ausztriában, osztrák és magyar ügyvédek közreműködésével

3 Miért Ausztria? •kiszámítható gazdaságpolitika •tőkeerős vállalati és állami szektor •fizetőképes piac és jó fizetési morál •szélesebb fogyasztói kör •központi fekvés és kiépített infrastruktúra •beruházást ösztönző állami kedvezmények

4 A vállalkozás alapfeltételei •felelős gondolkodás és tervezés a vállalkozás gazdasági tervei és működése kapcsán (a célország gazdasági és adójogi környezetének vizsgálata) •társasági forma választása •iparengedély megszerzése •a tevékenység helyének biztosítása •+ szerződéskötési illetékek

5 I. A társasági forma kiválasztása Gazdasági társaságok Személyegyesítő társaságok Közkereseti Társaság (Offene Gesellschaft, OG) Betéti Társaság (Kommandits- gesellschaft KG) Csendes „Társaság” (Stille Gesellschaft) Tőkeegyesítő társaságok Korlátolt Felelősségű Társaság (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) Részvénytársaság (Aktiengesellschaft AG)

6 II. Az OG és KG alapvető tulajdonságai •jogalanyiság a bejegyzéssel •létrehozás: társasági szerződéssel (a tagok és a hitelezők viszonyán kívül 99%-ban a törvényi előírások nem kötelezőek) •a tagok anyagi felelőssége a társaság tartozásaiért egyetemleges, korlátlan és elsődleges.

7 III.1 A GmbH alapítása •társasági szerződés tartalma •a törzstőke jellemzői –EUR 35.000,- összesen; pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból áll –pénzbeli hozzájárulás:min. EUR 17.500,- és alapításig készpénzben + minden törzsbetétnél legalább ¼-ed; a fennmaradó az ügyvezetés felhívására –nem pénzbeli hozzájárulás: az alapításig teljeskörűen; értékelését és feltételeit a társasági szerződésben kötelező feltűntetni

8 III.2 A GmbH szervezete Taggyűlés Ügyvezetés Cégvezető Könyvvizsgáló (kettős könyvvitel) Felügyelőbizottság (bizonyos esetekben kötelező)

9 III.3 A tag és az ügyvezetés felelőssége Intern (a társasággal szemben)Extern (a társaság hitelezőivel szemben) TagKorlátozott (törzsbetét és pótbefizetés) Korlátozott, de áttörhető (faktuális ügyvezetés; jogszerűtlen kifizetések; alultőkésítés; visszaélés formával; tagi és társasági vagyon összemosása) ÜgyvezetésSzéleskörű (társasági jogi szabályok megsértése) Korlátozott, de a társasági jogi szabályok megsértésével okozott, társasági vagyonnal nem fedezett károk esetén fennállhat

10 IV.1 Az AG alapítása •az alapszabály tartalma •az alaptőke és jellemzői –EUR 70.000,- összesen –pénzbeli hozzájárulás: a bejegyzési kérelem benyújtásáig minimum az alaptőke 25%-a –nem pénzbeli hozzájárulás: az alapításig teljeskörűen; értékelését és feltételeit a társasági szerződésben kötelező feltűntetni –részvények: alaptőkéhez összeg vagy darabszám szerint meghatározott; egymással nem kombinálhatók –alapítás szabályszerűségét az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a bíróság által kijelölt könyvvizsgáló is felügyeli és igazolja

11 IV.2 Az AG szervezete Közgyűlés Felügyelőbizottság Igazgatóság Cégvezetés Könyvvizsgáló (kettős könyvvitel)

12 IV.3 Az AG – Felelősségi szabályok Intern (a társasággal szemben)Extern (a társaság hitelezőivel szemben) Részvényeskorlátozott (alaptőke és pótbefizetés, alapításkori szabályszegés, befolyással való visszaélés) korlátozott, de áttörhető (GmbH esetkörei + befolyással való visszaélés esetén) Ügyvezetés/ Felügyelőbizottság széleskörű (társasági jogi szabályok megsértése) korlátozott, de a társasági jogi szabályok megsértésével okozott, társasági vagyonnal nem fedezett károk esetén fennállhat

13 IV.4.1 A GmbH és az AG összevetése GmbHAG Szervezet irányítása a taggyűlés a meghatározóösszetettebb, enyhébb közvetlen részvényesi befolyás Részesedés forgalma korlátlan, de formalizáltkorlátlan és nem formalizált TőkeigényEUR 35.000,-EUR 70.000,- Felügyelő- bizottság esetenként kötelezőkötelező

14 IV.4.2 A GmbH és az AG összevetése GmbHAG Ügyvezetéstaggyűlés, határozatlan időre; visszahívható FB, legfeljebb 5 évre; csak fontos okból hívható vissza Utasítás az ügyvezetésnek taggyűlés jogosultsem a közgyűlés, sem az FB nem jogosult Határozatoktaggyűlés, írásban isközgyűlés, csak közgyűlés tartásával Részesedésmax. egy üzletrésztöbb részvény is

15 V. A GmbH és az AG alapításának alapvető költségei GmbH (EUR)AG (EUR) -Okiratok:2.500-3.0008.000-10.000 -Cégeljárás:350-400650-750 -Közzététel: 70-150 -Tőkeadó:a törzs- ill. alaptőke 1%-a

16 VI.1 Releváns eltérések a magyar gyakorlattól •formai előírások –az alapító okiratot, módosítását kötelező közjegyzői okiratba foglalni  külföldi (pl. magyar) közjegyzői okirat nem elfogadható  speciális meghatalmazás – hasonló alakszerűséggel – adható –egyéb okiratokat jellemzően közjegyző hitelesíti  külföldi közjegyző is eljárhat (egyezmény, apostille)

17 VI.2 Releváns eltérések a magyar gyakorlattól •az üzletrész átruházása korlátlan –tagokat főszabály szerint nem illeti elővásárlási jog –a társasági szerződésben szabályozhatók az átruházás feltételei (Vinkulierung)  pl. elővásárlási jog, együttvásárlási kötelezettség

18 VI.3 Releváns eltérések a magyar gyakorlattól •a felügyelőbizottság szerepe speciális –előzetes hozzájárulásához kötött ügyletek (pl. telepek bezárása, megnyitása, alapítása; részesedések/ingatlanok átruházása vagy szerzése) –az AG-nél az igazgatóságot ő választja –kötelező az éves beszámolót ellenőrző belső bizottság alakítása

19 VI.4 Releváns eltérések a magyar gyakorlattól •pénzbeli hozzájárulás igazolása –az ügyvezető teljes vagyoni felelőssége mellett nyilatkozik –banki igazolás is szükséges („házipénztár” kizárt) •cégvezető –képviseleti jogát az őt választó ügyvezetéstől nyeri –az alapító okiratnak tartalmaznia kell a lehetőségét

20 VII. Az iparűzési engedély és fogalma •ipar : minden tevékenység, melyet önállóan, rendszeresen és gazdasági előny szerzése végett folytatnak –rendszeres a tevékenység akkor is, ha az csak egyszeri, de ismétlődése feltételezhető; illetve ha egyszeri, de hosszabb ideig tart

21 VII.1 Az iparűzési engedélyek fajtái •szabad tevékenységek (Freie Gewerbe): minden, amely nem szabályozott tevékenység; külön képesítési igazolás nem, csak az alapfeltételek teljesítése szükséges hozzá •szabályozott tevékenységek (Reglementierte Gewerbe): képesítés igazolása szükséges –résztevékenység: képesítés igazolása egyszerűsített formában –rendszeres tevékenység: képesítés igazolása szükséges (pl. szállítmányozás, fuvarozás, munkaközvetítés, mérnöki tevékenység) –fokozott tevékenység (Sensible Gewerbe): csak engedély birtokában gyakorolható (pl. biztosítás, építőipar, vegyipar)

22 VII.2 Iparűzés tőketársaság formájában •a képesítés mindig természetes személyhez kapcsolódik  „Gewerberechtlicher Geschäftsführer” : a társaság azon ügyvezetője, aki a szükséges képesítéssel személyében rendelkezik, és –az ügyvezetés tagja vagy –legalább a heti rendes munkaidő felében az ipartelepen foglalkoztatott, teljeskörűen biztosított munkavállaló  szabályozott tevékenység esetén a hatóság előzetes jóváhagyása kell kinevezéséhez

23 VII.3 Az tevékenység megkezdésének feltétele •szabad tevékenység esetén: az alapfeltételek teljesítése és bejelentése –cégbejegyzés, kizáró ok hiánya, telephely megléte, képesített ügyvezető, (szükség esetén ipartelep engedély~környezetvédelmi engedély) •szabályozott tevékenységek esetén: az alapfeltételek teljesítése és a képesítés igazolása –amennyiben a hatóság további iratokat/igazolásokat kér, a bejelentés nem tekinthető teljesítettnek és a tevékenység nem gyakorolható • fokozott tevékenység: a jogerős határozat birtokában •a bejelentés történhet szóban, írásban (telefaxon, e-mailben)

24 VII.4 Az iparűzési engedély tartalma •a bejelentésben (vagy engedélyben) valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott keretek között •az ipartelepen belül külön bejelentés/engedély nélkül pl. az előkészítő- és befejező munkákra, gépek beépítésére- szervízelésére, csomagolásra, hulladékkezelésre •az ipartelepen kívül a tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek végzése (pl. nyersanyag beszerzése, termékek szállítása, munka kivitelezése, ügyfelek gyűjtése stb.)

25 VII.5 Az engedély megvonása •az engedély birtokosánál (társaság) fennálló hiba –pl. a jogszabályok súlyos megsértése; az engedély birtokosa nem található Ausztriában; a tevékenységet legalább 3 évig nem gyakorolják és köztartozás áll fenn) •korlátozottan is megvonható –időben, helyen, tevékenységre

26 VII.6 Alapdíjak •szabad és szabályozott tevékenységek: EUR 71 •fokozott tevékenység: EUR 264

27 VII.7 Iparűzési bírságok •keret: EUR 180-30.000,- között •felelős: az engedély birtokosa és/vagy a képesített ügyvezető –a társaság semmi esetre sem mentesül, ha (i) a jogsértésről tudott, (ii) a jogsértő tevékenységre ő adott utasítást, (iii) a képesített ügyvezető kiválasztásában az elvárható gondosságot nem tanúsította

28 VIII. A tevékenység helyének biztosítása •adásvétel –vagyonszerzési illeték (3,5%) jár •bérlet –szerződéskötési illeték (éves bérleti díj háromszorosának 1%-a határozatlan idejű jogviszonynál, vagy a határozott időre számított teljes bérleti díj 1%,)

29 VIII.1 Az adásvételi szerződés •formai feltételek –írásbeli megállapodás –valamennyi oldal aláírása a felek által –közjegyzői okirat •kötelező tartalmi elemek: –felek és személyes azonosítóik –a szerződés pontos tárgya –vételár –az átruházásra és az átvételre vonatkozó nyilatkozat –állampolgárságra vonatkozó nyilatkoztok –keltezés –aláírás •ajánlott tartalmi elemek: –szavatossági és jótállási szabályok –birtokbaadás rendje –tulajdonjog fenntartás: külön megállapodás nélkül az eladó tulajdonjoga a birtokba adásig (feltéve, hogy a bejegyzésre később kerül sor) fennmarad –letétkezelő (Treuhänder) megbízása: ügyvéd vagy közjegyző

30 VIII.2 Az bérleti szerződés •formai feltételek –nincs formakényszer •kötelező tartalmi elemek –felek –bérlet tárgya –bérleti díj •ajánlott tartalmi elemek –felmondási feltételek (rendes felmondás joga a bérbeadónak nem biztosított; rendkívüli felmondás joga pedig a törvényi kereteknél tovább nem bővíthető) –a birtokbaadás és a visszaszolgáltatás feltételei •ügyvéd szerepe – az ingatlan jellegétől függő, szerteágazó szabályozás

31 IV. Jogügyletek illetékei •több szerződéstípus illetékfizetési kötelezettséggel jár, amennyiben –írásba foglalták és –a jogügylet vagy személye vagy tárgya okán Ausztriát érinti  pl. bérleti/haszonbérleti szerződések; biztosítéki szerződések, amennyiben külön okiratban köttetnek; egyezségek; engedményezések; csereügyletek •nem jár illetékfizetési kötelezettséggel: –egyéb illeték vonzata van; –pénzintézeti tevékenységhez kapcsolódó biztosítéki szerződések vagy tartozás elismerés; –mellékkötelezettségek, amennyiben a főügylettel azonos okirat tartalmazza.

32 dr. Baranyai Z. Zoltán Oppenheim Ügyvédi Iroda E.: zoltan.baranyai@oppenheimlegal.com Cím: A-1070 Wien, Schottenfeldgasse 85/1 H-1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.


Letölteni ppt "Jogi alapfeltételek és különbségek Ausztriában Budapest, 2012. október 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések