Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ADÓ VÁLTOZÁSOK 2011 Fándly Marius Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága Vezérigazgató helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ADÓ VÁLTOZÁSOK 2011 Fándly Marius Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága Vezérigazgató helyettes."— Előadás másolata:

1 ADÓ VÁLTOZÁSOK 2011 Fándly Marius Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága Vezérigazgató helyettes

2 I. ADÓK EGY KULCSOS ADÓ 16% Adótörvénykönyv IV. cím (2OO3. évi 571 sz. törvény)‏ 1. Nyereség adó (16%) 2. Személyi jövedelemadó (16%) 3. Mikro vállalkozás adó (3%) 4.Betéti kamatadó (0%) 2009 -ben, 2O1O-ben 16%, 5.Részvények után fizetendő árfolyamnyereség-adó (16%) nem jegyzett részvények (1%) Jegyzett részvények adóelőleg 6.Nyugdíj után fizetendő adó (16%) 1.000 lej felett 7.Ingatlan értékesítése után fizetendő adó 2-3% 8.Befektetési adó (16%) 8.Osztalékadó

3 1. MIKROVÁLLALKOZÁSOK ADÓJA Adótörvénykönyv IV. cím (2OO3. évi 571 sz. törvény)‏ Feltételek: •magántökével működő vállalkozás •1-9 alkalmazott •100 ezer euró allatti nettó árbevétel •NEM szerezhet jövedelemet banki, biztosítás, tőkepiac, szerencse játék, TANÁCSADÁSI vagy MENEDZSMENT tevékenységből származik -Választható adó, határidö JANUÁR 31. Amennyiben év közben a cég forgalma meghaladja a 100 ezer eurót, a cég a következő negyedévtől automatikusan nyereségadó-fizetővé válik. Ez a kötelezetség visszamenőlegesen is alkalmazandó, az adott év elejéig, de a mikrovállalati adóként befizetett összeget beszámítják a nyereségadóba.

4 INGATLANOK ÉRTÉKESTÉSE UTÁN FIZETENDŐ ADÓ •Kevesebb mint 3 éve vásárolt ingatlanok esetén –3%, 200.000 RON-ig –6.000 RON + 2%, 200.000 RON-t meghaladó összegre •3 évnél régebben vásárolt ingatlanok esetén –2%,200.000 RON-ig –4.000 RON + 1%,200.000 RON-t meghaladó összegre •adómentes tulajdonszerzésnek minősül: –ingatlan-visszaszolgáltatás, kárpótlás –házastársak és harmadfokú rokonok közötti adományozások –két évnél régebben lezárt hagyatéki tárgyalások révén szerzett ingatlanok •amenyiben a tulajdont kevesebb mint két éve szerezték meg, 1% adó megfizetése kötelező Az adók kiszámítást és befizetését a közjegyzők végzik, az ügyletet követő hónap 25-ig.

5 BEFEKTETÉSI ADÓ •A cégvagyon felosztása vagy felszámolása esetén az adó 16%, AMENNYBEN a tulajdonos bemutat egy külföldi rezidenciát igazoló okmányt, akkor az illető csak a rezidens országban adózik 3.6.1. BÉRBE ADOTT JAVAK UTÁN FIZETENDŐ ADÓ Adó 16%, minden esetben számla nélkül 25% adókedvezmény kérhető, a szerződés bejegyzése pillanatában Amennyiben több mint 5 bérleti szerződése van egy személynek dec.31 köteles jan. 15-ig bevallást tenni, nem jár a kedvezmény.

6 OSZTALÉKADÓ 16%, magánszemélyeknek és jogi személyeknek (OUG 117-2O1O) 0%,nem romániai rezidenseknek, ha két feltétel teljesül: –az illető az osztalékot fizető cég legalább 10%-át birtokolja –legalább 2 éve van birtokában a vagyonrész Ebben az esetben Romániában nem kell osztalékadót fizetni. Amennyiben mégis Romániában szándékszik adózni, román rezidensé kell váljon. Fizetési határidő : a következő hónap 25.

7 Á.F.A. 19% 24% • Két kulcsos ÁFA – 24% standard kulcs, minden ÁFA köteles m ű veletre, ami nem csök k entett adóval terhelt – 9% csökkentett adókulcs a következ ő szolgáltatásokhoz vagy értékes í tésekhez: – Múzeum, kiál lí tások, mozi belépök – Tankönyvek, könyvek, ú jságok – Gy ó gyszerek és egés z ségügyi kellékek – Száll á s (Szálloda, camping) – MENTES – Orvosi, fogorvosi ellátás, betegápolás és száll í tás – Oktatás, sport, rádió, TV – Banki tevékenység, biztos í tás

8 Á.F.A.(2) T.V.A. – BEFIZETÉS HAVONTA – 100.000 euró nettó árbevétel alatt NEGYEDÉVI bevallás és befizetés – ÁFA kör határa 35.000 euró nettó árbevétel – ÁFA visszaigénylés 45 napon belül (2008) • 3 r é szletben fix napokon

9 ÁFA körből való kilépés ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 • Azon adófizetők melyek jövedelmei, egy adóév folyamán nem érték el a 119.000 lei, következő év január 20-ig kérhetnek ÁFA mentességet február 1- től, speciális mentesség alapján. • Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul unui an calendaristic nu depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) sau, după caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita până la data de 20 ianuarie a anului următor scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 în vederea aplicării regimului special de scutire.

10 Bérekhez kapcsolódó járulékok : • Munkavállalók járul é kai • 1% munkanélk ü liségi hozz á járulás • 10,5% Társadalombiztos í tás • 5,5% Eg é szség ü gyi biztos í tás • 16% személyi jövedelem adó 30,28 % a Bruttó bérb ő l • Munkáltatók járulékai - 20,8 % Társadalombiztos í tás - 5,2% Eg é szség ü gyi hozzájárulás - 1% munkanélk ü liségi alap hozz á járulás - 0,5% - 4% veszé ly ességi hozzájárulás - 0,85% betegszabadság alap 28,35 % - 32,85 % a Bruttó bérre

11 EGYÉB JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK

12 Bérek alakulása Romániában

13 Egy adós kifizetési rendszer 2007-töl Romániában egy adós kifizetési rendszer van, egyszerűsíti az átutalásokat • Összes járulék (TB, EB, MnH) • Jövedelemadó, nyereségadó, illetékek • ÁFA • Jövedéki díjak

14 Válság intézkedések OUG 34 / 2009 Sürgősségi Kormányrendelet  I. Vállalkozókat érintő változások ◦ 1. Minimális adó (01.05.2009-30.09.2010) ◦ 2. Késedelmi kamatok a bevallások leadásának elmulasztásánál ◦ 3. Adóalapot csökkentő költségek változása:  Üzemanyag vásárlások után  Személy gépjárművek vásárlása után ◦ 4. ÁFA visszaigénylés TILOS :  Üzemanyag vásárlások után  Személy gépjárművek vásárlása után

15 Válság intézkedések OUG 34 / 2009 Sürgősségi Kormányrendelet •II. Közintézményeknél tiltja a: –Gépkocsi vásárlásokat, –Bútor és irodai berendezések vásárlását –Új alkalmazásokat

16 Minimális adó - 2O1O sept.3O •Azon adófizetők melyek nyereségadója vagy mikro vállalkozás adója, kevesebb mint a minimálisan megalapított adó, akkor a minimális adót kell megfizetni.

17 Minimális adó – 1.Példa: Mikrovállalkozás -éves jövedelem 720.000 HUF (60.000 HUF x 12 hó) -Költségek 700.000 HUF - jövedelem adó 21.600 HUF (720.000 HUF x 3%) - minimális adó 137.500 HUF - Adó különbség 115.900 HUF (19 %- adó, 6,3x adó)

18 Minimális adó – 2.Példa: Nagyvállalat -éves jövedelem 7.200.000.000 HUF -Költségek7.000.000.000 HUF -Bruttó nyereség 200.000.000 HUF -jövedelem adó 32.000.000 HUF (16%) - minimális adó 1.375.000 HUF (alig 1%) -Befizetendő adó 32.000.000 HUF • NINCS ADÓ KÜLÖMBSÉG

19 2010 két adó év 2010.01.01-2010.09.30, 2010.10.01-2010.12.31 • Art.34 (7^1) Adókódex • Nyereség adót fizető adózók a következő szabályokat alkalmazzák: • a) az adófizetők külön nyereségadó bevallást kell készítsenek 2010.01.01-2010.09.30 időszakra melyben a bevallandó nyereségadót összehasonlítják a minimális adóval • b) az adófizetők külön nyereségadó bevallást kell készítsenek 2010.10.01-2010.12.31 időszakra melyben a bevallják a nyereségadót

20 Büntető késedelmi kamatok a bevallások leadásának elmulasztásánál Adókódex változás 219^1 cikkely • Adóbevallások leadásának elmulasztása szabálysértés – 2008-ban a birság átlagosan 500 le j volt – 2009 májustól : • Közösségen belüli műveleteknél, adóbevallások leadásának elmulasztása esetén, a b í rság, a tranzakció értékének 2%-a, vagy a • Hibás bevallás készítésénél a tranzakció értékkülönbségének 2% - a, a regisztrálthoz képest

21 ÁFA visszaig é n y lés TILOS : - Üzemanyag vásárlása után - Személy gépjárművek vásárlása után •Személyszállító járműveknél, melyek összsúlya nem haladja meg a 3.500 kg-ot s melyek nem tudnak 9 személynél többet szállítani, NEM igényelhető vissza az ÁFA, sem a beszerzési árakból, sem az üzemanyag után, kivéve: –Csak beavatkozási, szerviz, munkásszállító vagy kereskedelmi ügynökök autóit –Szállítási tevékenységet végző járművek : taxi, bérautó, oktató autó, stb. –Kereskedelmi céllal megvásárolt járművek

22 Közintézményeknél tiltja a: Gépkocsi vásárlásokat, Bútor és irodai berendezések vásárlását Új alkalmazásokat •Közintézményeknek tilos : •- személygépkocsik vásárlása, lízingelése, bérlése •- irodabútorok és irodai gépek (fax, telefon, nyomtató, fénymásoló, stb.) vásárlása, ezek beszerzése csak átcsoportosításból vagy adományokból. •Kivételek : –- Új közintézmények –- Külföldi vissza nem fizetendő támogatásokból történő vásárlások

23 Versenyvizsgák betiltása LÉTSZÁMSTOP  Felfüggesztenek valamennyi versenyvizsgát a közintézmények állásainak elfoglalására  Kivétel :  - Új intézmények vezetői (nem beosztottak)  - A megüresedett helyek 15%-a meghirdethető

24 Pénzügy Minisztériumi Rendelet 1221 / 2009 • Azon cégek, melyek felfüggesztik a tevékenységüket (1 hónap – 3 év), kérhetnek mentességet az adóbevallások leadása alól. • Csak azon vállalkozások kérhetik, melyek: – Semmilyen tevékenységet nem folytatnak – Nincs semmilyen jövedelmük – Nincsenek alkalmazottjaik – Minden adóbevallást leadtak és nincsenek adótartozásaik

25 Pénzügy Minisztériumi Rendelet 1165 / 2009 • Amennyiben egy negyedévi ÁFA bevallású cég közösségen belüli műveleteket végez, k ö telezően HAVI ÁFA bevallásokat kell készítsen

26 Bírósági végzések kifizetése • OUG 18/2010 • Bírósági döntések alapján meghatározott bérek kifizetése 3 részletben : – 2011-ben 34% – 2012-ben 33% – 2013-ban 33% a jogosultan megnyert állammal szembeni követelésből

27 329 / 2009.11.09 Törvény • Állami kiadások csökkentése céljából minden állami szektorban dolgozó kötelezően 4 munkanap / hó fizetetlen szabadságot kell kérelmezzen, vagy 2009 novemberben és decemberben csak 6 munkaórás munkanapot fizetnek ki. • Akinek a nyugdíja meghaladja a 1702 l ejt, nem dolgozhat köztisztviselőként

28 Adóhátralék átütemezése (1) • 92 / 2009 Sürgősségi Kormány rendelet • Kérvény alapján, a hónap utolsó napjának adótartozására vonatkozóan • Max. 6 hónap, de legkésőbb az adóév dec.20-ig • Feltételek: – Minden adóbevallás idejében leadva – Adóügyi feddhetetlenségi bizonyítványban nincs bejegyzés

29 Adóhátralék átütemezése (2) • Elbírálás 15 napon belül • Garanciák (ingatlan, álló eszközök, stb.) – - 20% < 3 hónap – - 40% több mint 3 hónap • Egy naptári évben csak 1 átütemezés kérhető • Kamat 0,05% / na p

30 Új munkahelyek létesítése OUG 13 / 2010 Sürgősségi Kormány rendelet Azok a vállalatok, melyek: -új munkahelyeket teremtenek -ezen helyekre munkanélkülieket alkalmaznak -Akik legalább 3 h ó napja munkanélküliek -Munkaviszony legalább 12 hónapra =>6 hónapig nem fizetnek járulékokat utánuk

31 329 / 2009.11.09 Törvény • Befektetett nyereség adómentesség •Gépek és eszközök vásárlása eseten, amennyiben adózandó jövedelmeket generálnak •Érvényes 2009.11.12-től •Feltétel : –Legalább az amortizációs időszak feléig nem elidegeníthetőek. –Minimál adó befizetése kötelező

32 “Inakt í v” cégekkel folytatott tranzakciók • Adó ellenőrzésnél az adóhatóságok nem veszik figyelembe “Inakt í v” cégekkel folytatott tranzakciókat • Az ANAF elnöke által jóváhagyott, és a Hivatalos Közlönyben megjelent lista alapján • Kivétel a végrehajtási eljárások

33 Igazolatlan jövedelmek adózása 16% • Az Adóhatóság által felderített bármilyen jövedelem vagy vagyontárgy után, mélynek eredete nem tisztázott, 16%-os különadót álapit meg és az ehhez tartozó késedelmi kamatokat • Art. 79^1. - Orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor şi metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor."

34 Gépjárművek után fizetendő Környezet- szennyezési díj (Taxa pe poluare pentru autovehicule) Dacia Logan 1,4 MPI (uj) 150 EU VW Passat 1,9TDI 2003E33,121 EU Opel Astra 1,4 1995 E2 840 EU Jeep Cherokee 5.2 V8 1998 E2 19,656 EURO NINCS REGISZTRÁCIÓS DIJ Hybrid járművek Euro 5 2000 cm3(2010.12.31-ig) Dacia Logan 1,4 MPI (új) 0 EURO VW Passat 1,9 TDI 2003 E3 1.891 EURO Opel Astra 1,4 1995 E2 475 EUR Jeep Cherokee 5.2 V8 1998 E2 17.461 EURO

35 ANAF – Activitatea de Inspectie Fiscala Transzfer árak felülvizsgálata Két RO-i vállalkozás (mindkettő ÁFA fizető) Eladó értékesít egy telket a vevő felé Eladási érték 5.000.000 EUR + 24% TVA A két cég cégcsoportban van Vevő cég visszaigényli az AFÁ-t Eladó Vevő Terület / telek 5.000.000 EUR + TVA 1.200.000 EUR visszaigényelt ÁFA X

36 MISSING TRADER HUNGARY ROMANIA

37 Gépjárművekkel kapcsolatos adócsalások F-RO IC eladás RO rendszám 2.RO-FIN IC eladás 3. FIN-F IC Leasing 1 2 3

38 D Gmbh AUTÓ KERESKEDÖ RO AUTÓ KERESKEDÖ livrare intra- comunitara Persoane fizice Romane sau Comercianti FAHRZEUGBRIEF D magánszemély RO magánszemély VÁSÁRLO D

39 Új gépjárművek egyéni beszerzése más tagországokból Külföldi ideiglenes rendszám + biztosítás legalább 6 hónapig Több mint 6.000 megtett kilométer és legalább 6 hónapi használat Használt nem ÚJ gépjárműként regisztrálva

40 KÖZÖS TULAJDONSÁGOK Egy magánszemély kap egy gépjárművet Nem fizeti ki az ÁFA-t abban a tagországban ahol lakik Sehol az EU-ban nem fizetik be az ÁFA-t

41 FELDERITÉS A műveletek végig göngyölítése ‘‘ ’’ ‘‘ Sehol az EU-ban nem fizetik be az ÁFA-t ’’ Felkelti az adóellenőrök figyelmét MINDIG A VEVÖ (FOGYASZTÓ) KÖTELES FIZETNI

42 Belépők játéktermekbe és Kaszinókba • Ordin 52 – M.F.P. • Belépőjegyek Kaszinókba 20 lej / személy • Belépőjegyek játék automatákkal (slott machine) felszerelt termekbe 5 lej / játékos / játékgép

43 fandlymarius@yahoo.com Tel : 0040-745.502.516 Fándly Marius Adó, számvitel és pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos válságintézkedések Romániában KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "ADÓ VÁLTOZÁSOK 2011 Fándly Marius Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága Vezérigazgató helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések