Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ADÓ VÁLTOZÁSOK 2011 Fándly Marius Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ADÓ VÁLTOZÁSOK 2011 Fándly Marius Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága"— Előadás másolata:

1 ADÓ VÁLTOZÁSOK 2011 Fándly Marius Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága
Vezérigazgató helyettes

2 I. ADÓK EGY KULCSOS ADÓ 16% Adótörvénykönyv IV. cím (2OO3. évi 571 sz. törvény)‏ 1. Nyereség adó (16%) 2. Személyi jövedelemadó (16%) 3. Mikro vállalkozás adó (3%) 4. Betéti kamatadó (0%) ben , 2O1O-ben 16%, 5. Részvények után fizetendő árfolyamnyereség-adó (16%) nem jegyzett részvények (1%) Jegyzett részvények adóelőleg 6. Nyugdíj után fizetendő adó (16%) lej felett 7. Ingatlan értékesítése után fizetendő adó 2-3% 8. Befektetési adó (16%) 8. Osztalékadó

3 1. MIKROVÁLLALKOZÁSOK ADÓJA Adótörvénykönyv IV. cím (2OO3. évi 571 sz
1. MIKROVÁLLALKOZÁSOK ADÓJA Adótörvénykönyv IV. cím (2OO3. évi 571 sz. törvény)‏ Feltételek: magántökével működő vállalkozás 1-9 alkalmazott 100 ezer euró allatti nettó árbevétel NEM szerezhet jövedelemet banki, biztosítás, tőkepiac, szerencse játék, TANÁCSADÁSI vagy MENEDZSMENT tevékenységből származik Választható adó, határidö JANUÁR 31. Amennyiben év közben a cég forgalma meghaladja a 100 ezer eurót, a cég a következő negyedévtől automatikusan nyereségadó-fizetővé válik. Ez a kötelezetség visszamenőlegesen is alkalmazandó, az adott év elejéig, de a mikrovállalati adóként befizetett összeget beszámítják a nyereségadóba.

4 INGATLANOK ÉRTÉKESTÉSE UTÁN FIZETENDŐ ADÓ
Kevesebb mint 3 éve vásárolt ingatlanok esetén 3% , RON-ig 6.000 RON + 2%, RON-t meghaladó összegre 3 évnél régebben vásárolt ingatlanok esetén 2%, RON-ig 4.000 RON + 1%, RON-t meghaladó összegre adómentes tulajdonszerzésnek minősül: ingatlan-visszaszolgáltatás, kárpótlás házastársak és harmadfokú rokonok közötti adományozások két évnél régebben lezárt hagyatéki tárgyalások révén szerzett ingatlanok amenyiben a tulajdont kevesebb mint két éve szerezték meg, 1% adó megfizetése kötelező Az adók kiszámítást és befizetését a közjegyzők végzik, az ügyletet követő hónap 25-ig.

5 BEFEKTETÉSI ADÓ 3.6.1. BÉRBE ADOTT JAVAK UTÁN FIZETENDŐ ADÓ
A cégvagyon felosztása vagy felszámolása esetén az adó 16%, AMENNYBEN a tulajdonos bemutat egy külföldi rezidenciát igazoló okmányt, akkor az illető csak a rezidens országban adózik BÉRBE ADOTT JAVAK UTÁN FIZETENDŐ ADÓ Adó 16%, minden esetben számla nélkül 25% adókedvezmény kérhető, a szerződés bejegyzése pillanatában Amennyiben több mint 5 bérleti szerződése van egy személynek dec.31 köteles jan. 15-ig bevallást tenni, nem jár a kedvezmény.

6 OSZTALÉKADÓ 16%, magánszemélyeknek és jogi személyeknek (OUG 117-2O1O)
0%, nem romániai rezidenseknek, ha két feltétel teljesül: az illető az osztalékot fizető cég legalább 10%-át birtokolja legalább 2 éve van birtokában a vagyonrész Ebben az esetben Romániában nem kell osztalékadót fizetni. Amennyiben mégis Romániában szándékszik adózni, román rezidensé kell váljon. Fizetési határidő : a következő hónap 25.

7 Á.F.A. 19% 24% Két kulcsos ÁFA 24% standard kulcs, minden ÁFA köteles műveletre, ami nem csökkentett adóval terhelt 9% csökkentett adókulcs a következő szolgáltatásokhoz vagy értékesítésekhez: Múzeum, kiállítások, mozi belépök Tankönyvek, könyvek, újságok Gyógyszerek és egészségügyi kellékek Szállás (Szálloda, camping) MENTES Orvosi, fogorvosi ellátás, betegápolás és szállítás Oktatás, sport, rádió, TV Banki tevékenység, biztosítás

8 Á.F.A.(2) T.V.A. BEFIZETÉS HAVONTA
euró nettó árbevétel alatt NEGYEDÉVI bevallás és befizetés ÁFA kör határa euró nettó árbevétel ÁFA visszaigénylés 45 napon belül (2008) 3 részletben fix napokon

9 ÁFA körből való kilépés ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr
ÁFA körből való kilépés ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 Azon adófizetők melyek jövedelmei, egy adóév folyamán nem érték el a lei, következő év január 20-ig kérhetnek ÁFA mentességet február 1-től, speciális mentesség alapján. Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul unui an calendaristic nu depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) sau, după caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita până la data de 20 ianuarie a anului următor scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 în vederea aplicării regimului special de scutire.

10 Bérekhez kapcsolódó járulékok :
Munkáltatók járulékai 20,8 % Társadalombiztosítás 5,2% Egészségügyi hozzájárulás 1% munkanélküliségi alap hozzájárulás 0,5% - 4% veszélyességi hozzájárulás 0,85% betegszabadság alap 28,35 % - 32,85 % a Bruttó bérre Munkavállalók járulékai 1% munkanélküliségi hozzájárulás 10,5% Társadalombiztosítás 5,5% Egészségügyi biztosítás 16% személyi jövedelem adó 30,28 % a Bruttó bérből

11 EGYÉB JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK

12 Bérek alakulása Romániában

13 Egy adós kifizetési rendszer
2007-töl Romániában egy adós kifizetési rendszer van, egyszerűsíti az átutalásokat Összes járulék (TB, EB, MnH) Jövedelemadó, nyereségadó, illetékek ÁFA Jövedéki díjak

14 Válság intézkedések OUG 34 / 2009 Sürgősségi Kormányrendelet
I. Vállalkozókat érintő változások 1. Minimális adó ( ) 2. Késedelmi kamatok a bevallások leadásának elmulasztásánál 3. Adóalapot csökkentő költségek változása: Üzemanyag vásárlások után Személy gépjárművek vásárlása után 4. ÁFA visszaigénylés TILOS :

15 Válság intézkedések OUG 34 / 2009 Sürgősségi Kormányrendelet
II. Közintézményeknél tiltja a: Gépkocsi vásárlásokat, Bútor és irodai berendezések vásárlását Új alkalmazásokat

16 Minimális adó - 2O1O sept.3O
Azon adófizetők melyek nyereségadója vagy mikro vállalkozás adója, kevesebb mint a minimálisan megalapított adó, akkor a minimális adót kell megfizetni.

17 Minimális adó – 1.Példa: Mikrovállalkozás
éves jövedelem HUF ( HUF x 12 hó) Költségek HUF - jövedelem adó HUF ( HUF x 3%) - minimális adó HUF - Adó különbség HUF (19 %- adó, 6,3x adó)

18 Minimális adó – 2.Példa: NINCS ADÓ KÜLÖMBSÉG Nagyvállalat
éves jövedelem HUF Költségek HUF Bruttó nyereség HUF jövedelem adó HUF (16%) - minimális adó HUF (alig 1%) Befizetendő adó HUF NINCS ADÓ KÜLÖMBSÉG

19 2010 két adó év , Art.34 (7^1) Adókódex Nyereség adót fizető adózók a következő szabályokat alkalmazzák: a) az adófizetők külön nyereségadó bevallást kell készítsenek időszakra melyben a bevallandó nyereségadót összehasonlítják a minimális adóval b) az adófizetők külön nyereségadó bevallást kell készítsenek időszakra melyben a bevallják a nyereségadót

20 Büntető késedelmi kamatok a bevallások leadásának elmulasztásánál
Adókódex változás 219^1 cikkely Adóbevallások leadásának elmulasztása szabálysértés 2008-ban a birság átlagosan 500 lej volt 2009 májustól : Közösségen belüli műveleteknél, adóbevallások leadásának elmulasztása esetén, a bírság, a tranzakció értékének 2%-a, vagy a Hibás bevallás készítésénél a tranzakció értékkülönbségének 2%-a, a regisztrálthoz képest

21 ÁFA visszaigénylés TILOS : - Üzemanyag vásárlása után - Személy gépjárművek vásárlása után
Személyszállító járműveknél, melyek összsúlya nem haladja meg a kg-ot s melyek nem tudnak 9 személynél többet szállítani, NEM igényelhető vissza az ÁFA, sem a beszerzési árakból, sem az üzemanyag után, kivéve: Csak beavatkozási, szerviz, munkásszállító vagy kereskedelmi ügynökök autóit Szállítási tevékenységet végző járművek : taxi, bérautó, oktató autó, stb. Kereskedelmi céllal megvásárolt járművek

22 Közintézményeknél tiltja a:. Gépkocsi vásárlásokat,
Közintézményeknél tiltja a: Gépkocsi vásárlásokat, Bútor és irodai berendezések vásárlását Új alkalmazásokat Közintézményeknek tilos : - személygépkocsik vásárlása, lízingelése, bérlése - irodabútorok és irodai gépek (fax, telefon, nyomtató, fénymásoló, stb.) vásárlása, ezek beszerzése csak átcsoportosításból vagy adományokból. Kivételek : - Új közintézmények - Külföldi vissza nem fizetendő támogatásokból történő vásárlások

23 Versenyvizsgák betiltása LÉTSZÁMSTOP
Felfüggesztenek valamennyi versenyvizsgát a közintézmények állásainak elfoglalására Kivétel : - Új intézmények vezetői (nem beosztottak) - A megüresedett helyek 15%-a meghirdethető

24 Pénzügy Minisztériumi Rendelet 1221 / 2009
Azon cégek, melyek felfüggesztik a tevékenységüket (1 hónap – 3 év), kérhetnek mentességet az adóbevallások leadása alól. Csak azon vállalkozások kérhetik, melyek: Semmilyen tevékenységet nem folytatnak Nincs semmilyen jövedelmük Nincsenek alkalmazottjaik Minden adóbevallást leadtak és nincsenek adótartozásaik

25 Pénzügy Minisztériumi Rendelet 1165 / 2009
Amennyiben egy negyedévi ÁFA bevallású cég közösségen belüli műveleteket végez, kötelezően HAVI ÁFA bevallásokat kell készítsen

26 Bírósági végzések kifizetése
OUG 18/2010 Bírósági döntések alapján meghatározott bérek kifizetése 3 részletben : 2011-ben 34% 2012-ben 33% 2013-ban 33% a jogosultan megnyert állammal szembeni követelésből

27 329 / Törvény Állami kiadások csökkentése céljából minden állami szektorban dolgozó kötelezően 4 munkanap / hó fizetetlen szabadságot kell kérelmezzen, vagy 2009 novemberben és decemberben csak 6 munkaórás munkanapot fizetnek ki. Akinek a nyugdíja meghaladja a 1702 lejt, nem dolgozhat köztisztviselőként

28 Adóhátralék átütemezése (1)
92 / 2009 Sürgősségi Kormány rendelet Kérvény alapján, a hónap utolsó napjának adótartozására vonatkozóan Max. 6 hónap, de legkésőbb az adóév dec.20-ig Feltételek: Minden adóbevallás idejében leadva Adóügyi feddhetetlenségi bizonyítványban nincs bejegyzés

29 Adóhátralék átütemezése (2)
Elbírálás 15 napon belül Garanciák (ingatlan, álló eszközök, stb.) - 20% < 3 hónap - 40% több mint 3 hónap Egy naptári évben csak 1 átütemezés kérhető Kamat 0,05% / nap

30 Új munkahelyek létesítése
OUG 13 / 2010 Sürgősségi Kormány rendelet Azok a vállalatok, melyek: új munkahelyeket teremtenek ezen helyekre munkanélkülieket alkalmaznak Akik legalább 3 hónapja munkanélküliek Munkaviszony legalább 12 hónapra =>6 hónapig nem fizetnek járulékokat utánuk

31 329 / 2009.11.09 Törvény Befektetett nyereség adómentesség
Gépek és eszközök vásárlása eseten, amennyiben adózandó jövedelmeket generálnak Érvényes től Feltétel : Legalább az amortizációs időszak feléig nem elidegeníthetőek. Minimál adó befizetése kötelező

32 “Inaktív” cégekkel folytatott tranzakciók
Adó ellenőrzésnél az adóhatóságok nem veszik figyelembe “Inaktív” cégekkel folytatott tranzakciókat Az ANAF elnöke által jóváhagyott, és a Hivatalos Közlönyben megjelent lista alapján Kivétel a végrehajtási eljárások

33 Igazolatlan jövedelmek adózása 16%
Az Adóhatóság által felderített bármilyen jövedelem vagy vagyontárgy után, mélynek eredete nem tisztázott , 16%-os különadót álapit meg és az ehhez tartozó késedelmi kamatokat Art. 79^1. - Orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor şi metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor."

34 NINCS REGISZTRÁCIÓS DIJ
Gépjárművek után fizetendő Környezet- szennyezési díj (Taxa pe poluare pentru autovehicule) Dacia Logan 1,4 MPI (új) 0 EURO VW Passat 1,9 TDI 2003 E3 1.891 EURO Opel Astra 1, E2 475 EUR Jeep Cherokee 5.2 V E2 EURO Dacia Logan 1,4 MPI (uj) 150 EU VW Passat 1,9TDI 2003E33,121 EU Opel Astra 1, E2 840 EU Jeep Cherokee 5.2 V E2 19,656 EURO NINCS REGISZTRÁCIÓS DIJ Hybrid járművek Euro cm3( ig)

35 ANAF – Activitatea de Inspectie Fiscala Transzfer árak felülvizsgálata
Két RO-i vállalkozás (mindkettő ÁFA fizető) Eladó értékesít egy telket a vevő felé Eladási érték EUR + 24% TVA A két cég cégcsoportban van Vevő cég visszaigényli az AFÁ-t X EUR visszaigényelt ÁFA Eladó Vevő Terület / telek EUR + TVA

36 MISSING TRADER ROMANIA HUNGARY

37 Gépjárművekkel kapcsolatos adócsalások
3 2.RO-FIN IC eladás 3. FIN-F IC Leasing 2 1 F-RO IC eladás RO rendszám

38 livrare intra-comunitara
D Gmbh AUTÓ KERESKEDÖ RO AUTÓ KERESKEDÖ D Persoane fizice Romane sau Comercianti FAHRZEUGBRIEF D magánszemély RO magánszemély VÁSÁRLO

39 Új gépjárművek egyéni beszerzése más tagországokból
Külföldi ideiglenes rendszám + biztosítás legalább 6 hónapig Több mint megtett kilométer és legalább 6 hónapi használat Használt nem ÚJ gépjárműként regisztrálva

40 KÖZÖS TULAJDONSÁGOK Egy magánszemély kap egy gépjárművet
Nem fizeti ki az ÁFA-t abban a tagországban ahol lakik Sehol az EU-ban nem fizetik be az ÁFA-t

41 FELDERITÉS A műveletek végig göngyölítése
‘‘Sehol az EU-ban nem fizetik be az ÁFA-t’’ Felkelti az adóellenőrök figyelmét MINDIG A VEVÖ (FOGYASZTÓ) KÖTELES FIZETNI

42 Belépők játéktermekbe és Kaszinókba
Ordin 52 – M.F.P. Belépőjegyek Kaszinókba 20 lej / személy Belépőjegyek játék automatákkal (slott machine) felszerelt termekbe 5 lej / játékos / játékgép

43 fandlymarius@yahoo.com Tel : 0040-745.502.516
Adó, számvitel és pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos válságintézkedések Romániában KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET Tel : Fándly Marius


Letölteni ppt "ADÓ VÁLTOZÁSOK 2011 Fándly Marius Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága"

Hasonló előadás


Google Hirdetések