Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Forintos Réka 2010. 02. 22..  Szükséglet  Csere  Piac és típusai  Termék  Marketing fogalma  Kommunikáció, marketingkommunikáció  Profit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Forintos Réka 2010. 02. 22..  Szükséglet  Csere  Piac és típusai  Termék  Marketing fogalma  Kommunikáció, marketingkommunikáció  Profit."— Előadás másolata:

1 Forintos Réka 2010. 02. 22.

2  Szükséglet  Csere  Piac és típusai  Termék  Marketing fogalma  Kommunikáció, marketingkommunikáció  Profit

3 Hiányérzet, igény.  anyagi jellegű szükségleteink (táplálkozni, ruházkodni akarunk, otthont igényelünk, lakásunkat különböző tárgyakkal kívánjuk kényelmessé, kellemessé tenni stb.)  nem anyagi természeti szükségleteink (pl. orvosi ellátást igénylünk, tanulni akarunk, szórakozni vágyunk)

4 Szükségleteinket és igényeinket csere útján elégítjük ki Feltételei: 1. Legalább két félre van szükség 2. Mindegyik félnek van valamije, ami a másik számára értéket hordoz 3. Mindegyik fél kommunikáció képes, és át tudja adni, amit felajánlott 4. Mindegyik félnek jogában áll az ajánlat elfogadása illetve visszautasítása 5. Mindkét fél helyénvalónak vagy kívánatosnak tartja a másikkal való megállapodást

5  A kereslet fogalmán a közgazdaságtan egy vagy több jószág azon mennyiségét érti, amit az általunk vizsgált személy vagy személyek csoportja adott ár (árak) mellett az adott jószágból (javakból) megvásárolni képes és hajlandó.

6  A közgazdaságtan szerint a kínálat egy vagy több jószág azon mennyisége, amivel az általunk vizsgált személy, vállalat vagy személyek/vállalatok csoportja rendelkezik, és azt adott ár mellett eladni is hajlandó.

7

8  Szűkebb, hagyományos értelemben a piacok vagy piachelyek konkrét helyek, amelyek bizonyos árukkal való rendszeres kereskedést szolgálják.  A piac fogalmán tágabb, gazdasági értelemben minden olyan – tényleges, vagy akár elvont – helyet értünk, ahol egy vagy több jószág és (vagy) a pénz cseréje zajlik. A csere lebonyolításához eladókra és vevőkre, pontosabban a javak kínálatára és keresletére van szükség.

9  Termék és szolgáltatás piac  Termelési tényezők piaca minden olyan termelőeszközt, amely tartósan áll rendelkezésre, és az általa kifejtett munka hozzájárul a javak előállításához, feldolgozásához, de maga a tényező nem szűnik meg (azonnal) létezni a termelés folyamán (pl.: munka, tőke)

10 A termék mindaz, ami a piacon figyelemfelkeltés, megszerzés, felhasználás, vagy fogyasztás céljából felkínálható, és amely valamilyen szükségletet vagy igényt elégíthet ki

11 Bevezetés Növekedés Érettség Hanyatlás idő értékesítés Termékéletgörbe

12  Bevezetés: a termék új és még nem került be a köztudatba. A marketing költséges, a profit alacsony.  Növekedés: feltételezve, hogy az első fogyasztók elégedettek voltak a termékkel, mások is követni fogják őket. Az eladás viszonylag gyorsan növekszik, és elkezd profitot generálni. A versenytársak azonban tudomást szereznek a termékről, és konkurens terméket terveznek.

13  Érettség: a termék kezd beérni. Jó az eladás, de kezd kialakulni a harc a piac ezen részéért. Az ár- (árrés) verseny nyomásának első jelei is megmutatkoznak.  Telítettség: a piac elérte azt a pontot, amikor az eladás már nem növelhető tovább. A harc a piacért kiéleződött, és hacsak nem sikerült a márkához hű fogyasztókat szerezni, akkor valószínűleg az áruk jelentősen megnő a szerepe az eladásban.  Hanyatlás: az eladás és a profit csökken, és a termék jövője nem mondható túl fényesnek. Meg kell próbálni orvosolni a helyzetet.

14 Szolgáltatás minden olyan cselekvés vagy teljesítmény, amelyet az egyik fél felajánlhat a másiknak, és ami lényegében nem tárgyiasult, és nem eredményez tulajdonjogot semmi fölött Előállítása vagy kapcsolódik fizikai termékhez, vagy nem

15 1. Megfoghatatlanság, azaz nem láthatóak, ízlelhetőek, tapinthatóak stb. 2. Elválaszthatatlanság, azaz keletkezésük pillanatában el is fogyasztják 3. Ingadozás, azaz függenek a szolgáltatást nyújtó személytől és attól, hol és mikor nyújtják azokat 4. Romlékonyság, mivel nem tárolhatóak

16 Példa a termékrePélda a szolgáltatásra • Autó • Szappan • Tv • Szék • Stb. • Biztosítás • Tanácsadás • Jogi tanácsadás • Masszázs • Stb. Tiszta termék tiszta szolgáltatás

17  A kommunikáció – a legáltalánosabb megfogalmazás szerint – az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat résztvevői saját szándékaiknak megfelelően befolyásolják egymást  A marketingkommunikáció a vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak eladását segíti: a marketingkommunikációs tevékenység célja a vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak népszerűsítése

18 A profit vagy nyereség (negatív profit esetén veszteség) valamely gazdasági tevékenység során felmerült, számszerűen kifejezett összes bevétel (R – Revenue) és összes ráfordítás (C – Cost) különbsége A közgazdaságtanban használatos jelölésekkel: π = R − C

19

20 a marketing egy olyan vállalati tevékenység,  ami a vevők, vagy felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,  meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,  megismerteti azokat a fogyasztókkal,  kialakítja az árakat,  megszervezi az értékesítést  és befolyásolja a vásárlókat. Bizonyos értelemben a fogyasztói igényt is befolyásolja, új termékek bevezetésével, azaz innovációval.

21 a marketing a vállalat egészére kiterjedő filozófia, szemléletmód,  amelynek megvalósítása a vállalati felső vezetés feladata,  oly módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketing szempontok domináljanak. Problémát okoz, hogy a marketing ráfordításokat nehéz beruházásként megjeleníteni, hiszen megtérülése nehezen - vagy egyáltalán nem - mérhető.

22  Termelés-orientált marketingkoncepció  Értékesítés-orientált marketingkoncepció  Marketing-orientált koncepció

23  1870-es évektől – XX. sz. elejéig, de napjainkban is létező  Fogyasztó: olcsó és jó minőségű, könnyen beszerezhető terméket részesíti előnyben  Vállalat: műszaki szempontok előtérbe helyezése

24  1929-33: új értékesítési szemlélet  Vállalat: a már előállított termékek ELADÁSA  Árháború, kereskedelmi láncok megjelenése, agresszív reklámtevékenység, tudatos manipuláció

25  60-as évektől  Gyors technológiai változások → termék piaci élete rövidül  Folyamatos innováció, beruházási tevékenység  Mai piac: sokféle fogyasztó – sokféle igény

26  Termék (Product)  Piac, csatorna (Place)  Ár (Price)  Promóció (Promotion) A szolgáltatás +3P- je  Tárgyi környezet (Physical evidence)  Kiszolgáló személyzet (People)  Folyamat (Process)

27

28  A potenciális piac: azoknak a fogyasztóknak a csoportja, akik megfelelő szintű érdeklődést mutatnak meghatározott piaci ajánlat iránt.  Az elérhető piac azokból a fogyasztókból áll, akiknek érdeklődése, jövedelme és hozzáférése van az adott piaci ajánlathoz.  A minősített elérhető piac: azoknak a fogyasztóknak a csoportját, akiknek van érdeklődésük, jövedelmük, hozzáférésük és jogosultságuk az adott piaci ajánlathoz.

29  A célpiac a meghódításra kiválasztott minősített elérhető piac része. A vállalat például úgy dönthet, hogy marketing erőfeszítéseit és terméke elosztását a Dunántúlra koncentrálja. Így a Dunántúl lesz a célpiac.  Lefedett piac a fogyasztók azon csoportja alkotja, akik már vásároltak a vállalat termékeiből.  Piacrészesedés: a teljes piacból az adott vállalat mekkora részt birtokol.

30  A Medián felmérése alapján Magyarország lakosságának, csak 10%-a az akik egyáltalán nem isznak ásványvizet. Tegyük fel, hogy egy átlag magyar évente átlagosan 55 liternyi ásványvizet fogyaszt (Magyarország lakossága 10 millió fő).  Határozzuk meg az alábbiakat  Célpiac:  Piac potenciál:  Lefedett piac:

31  Célpia: az egész ország területét kívánja lefedni.  Piacpotenciál: 55 liter∙10 millió fő=550 millió liter.  Lefedett piac: A lakosság 10%-a 1 millió fő, tehát a lefedett piac 9 millió fő.

32  A külső, azaz a vállalat tevékenységétől független tényező: a piaci növekedés, annak a piacnak az éves növekedési üteme, amelyen a vállalat az adott termékcsoportot értékesíti  A belső, azaz a vállalati tevékenységgel nemiképp befolyásolható tényező a vállalat relatív piaci részesedése. A relatív piacrészesedé a saját piaci részesedés és a legerősebb versenytárs piaci részesedésének viszonyát mutatja

33

34  Kérdőjelek: ◦ Relatív részesedés alacsony ◦ Gyorsan bővülő piac ◦ Lehetséges stratégiák: növekedés vagy visszavonulás  Sztárok: ◦ Magas a relatív piac részesedés ◦ Gyorsan bővülő piac ◦ Lehetséges stratégiák: növekedés vagy szinten tartás

35  Fejőstehenek: ◦ A piac már csak mérsékelt ütemben bővül, vagy stagnál ◦ A relatív piacrészesedés magas ◦ Lehetséges stratégiák: szinten tartás, aratás  Kutyaütők: ◦ A piac nem, vagy csak kis mértékben bővül ◦ A relatív részesedés i alacsony ◦ Lehetséges stratégiák: visszavonulás, esetleg szintentartás

36

37  A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás stb. piaci életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból

38 Erősségek + belső Gyengeségek -belső Lehetőségek + külső Veszélyek - külső

39  Néhány piac és ezen belül néhány szegmensre koncentrálás: sebezhető a vállalat a kevés jelenlét miatt, likviditás veszélyes helyzetben. A kis vállalkozások stratégiája  Néhány piac- sok szegmens: akkor jó, ha egy- egy piacon több szegmentum igényli a terméket. Közepes vállalatok stratégiája.  Sok piac- néhány szegmens: speciális termékeket gyártók stratégiája, a termékre sok helyen, de csak meghatározott kategória tart igényt  Sok piac- sok szegmentum: multik, nagyvállalkozók stratégiája

40 A közvetlen versenytársak figyelése mellett fontos elemezni a Porter - féle öt tényezőt is. 1. Beszállítók 2. Új belépők 3. Szegmentumon belüli versenytársak 4. Helyettesítő termékek 5. A vevők

41  Az alkupozíció részükről erősödik ha  Koncentráltak és szervezettek  Kevés a helyettesítő  A szállítandó termék nagyon fontos a cég számára  Beszállító csere költsége túl magas  A beszállítók maguk integrálhatják a termelést

42 Belépési korlátok:  Tőkeigény  Gazdaságosság  Szabadalmak, licencia követelmények  Nyersanyagárak alakulása  Értékesítés és költségei  Ismertség hiánya Kilépési korlátok:  Jogi, vagy erkölcsi elvárások a vevők részéről  Alternatíva hiánya  Erős vertikális integráció  Elavult ill. specializált technológia

43 Fenyegetettség:  Sok és erős versenytárs, főleg, ha stratégiai csoportot hoznak létre  Ha stagnál, vagy hanyatlik a piac (gyorsan növekvő kínálat, magas állandó költség, kevés vevő)  Kilépés korlátai magasak, ár és reklámháború

44 Ha sok a helyettesítő termék, ezek behatárolják az elérhető ár- és nyereség-színvonalat A versenynek négy szintje van (a termék helyettesíthetőség alapján)  Márkaverseny: (minden adott hasonló terméket gyártó versenytárs)  Iparági verseny: adott termék kategóriát gyártó cégek mint versenytársak)  Termékforma verseny: adott fogyasztói igényt kielégítő valamennyi cég  Általános verseny: valamennyi vállalat aki a mi fogyasztónk pénzére pályázik

45 Erősödik a vevők alkupozíciója:  Ha alacsonyabb árakat akarnak  Ha javíttatni akarják a minőséget/szolgáltatá- sokat  Ha termék nem differenciált  Ha integrálhatják a termelést  Ha megváltoznak a vevők igényei

46


Letölteni ppt "Forintos Réka 2010. 02. 22..  Szükséglet  Csere  Piac és típusai  Termék  Marketing fogalma  Kommunikáció, marketingkommunikáció  Profit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések