Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A rendszerváltozás és az egészségbiztosítás dr. Jávor András.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A rendszerváltozás és az egészségbiztosítás dr. Jávor András."— Előadás másolata:

1 A rendszerváltozás és az egészségbiztosítás dr. Jávor András

2 Nem változhatnak az etikai alapelvek •A fiatalok fizetnek az öregekért •Az egészségesek fizetnek a betegekért •A gazdagok fizetnek a szegényekért •Az egyedülállók vagy kevés gyerekkel rendelkezők fizetnek a nagycsaládosokért Mert a betegség okozta költségek nem terhelhetnek erején felül senkit sem! S Z O L I D A R I T Á S ! ! ! I G A Z S Á G O S S Á G ! ! ! M É L T Á N Y O S S Á G ! ! !

3 A RENDSZERVÁLTOZÁS •Miért alakult ki a társadalombiztosításon alapuló egészségbiztosítás? –Relatív független forrásteremtési mechanizmus –A lakosságban tudatosuljon, hogy az egészségügy nem ingyenes – járulékfizetés! –A kereszténydemokrata alapelvek érvényesüljenek!

4 Alternatívák •Marad az állami finanszírozás –Teljes konszenzus volt a felszámolására •MDF programja: több-biztosítós rendszer legyen, mint Németországban vagy Ausztriában –Non-profit biztosítás! –Elvetve: nincs elég szakember, tapasztalat, fogyó gazdaságban finanszírozási zavarok, ne az ábrándok irányítsák az egészségpolitikát!

5 Kronológia •1989 – tv a forráscseréről – forráskivonás az egészségügyből! •1991 OGY határozat az egészségbiztosítás bevezetéséről •1992 bevezetés – Parlamenti felügyelőbizottság •1993 TB önkormányzatok megválasztása, megszűnik az egységes társadalombiztosítás, létrejön az OEP

6 Kezdeti zavarok •Csökkenő gazdaság – csapnivaló járulékfizetési fegyelem •A TB állam az államban, noha kormányirányítás alatt áll! •Nincs szakértelem, nincs kornak megfelelő informatika sem! •A TB önkormányzati választás inkább előrehozott politikai választás •A TB önkormányzatok minden kormány alatt politikai kontroll nélküli szerepre törnek – parlamenti vizsgálóbizottság!

7 Vagyonjuttatás •Máig ható vágyálom – része az 1991-es OGY határozatnak •Mi lenne a célja: forráshiány kipótlása (időnként!) •Költségei: –Vagyonkezelés –reorganizáció

8 Korrrekció és korrekciós kísérletek •1998 - TB önkormányzatok feloszlatása •Előbb a MEH, majd a PM, végül az Eü.Min. felügyelete alá kerül az OEP •1998 – Fidesz választási programban ismét szerepel a több- biztosítós rendszer bevezetése •Előkészítő bizottság alakul •Politikai döntés – marad a rendszer

9 Legújabb történelem •Alacsony színvonalú vezetői és szakmai teljesítmény az OEP-ben – „de azért mi mondjuk meg…” –Ugyanez a minisztériumi apparátusban is! •Deficites OEP kassza – eleve így tervezték évekig –Év elején így kisebb hiány mutatható be •„úgy is pótolnunk kell!” –Szétvert finanszírozási rendszer •SZDSZ-es program a több-biztosítós rendszer bevezetésére – koalíciós megállapodás

10 Az egészségügyi reform Magyarországon – 1990-1994 •Az állam és az önkormányzatok szerepének törvényi tisztázása az egészségügy működtetésében •A kórházak új vezetési rendszere •Betegbiztosítás társadalombiztosítási alapon •Törvény az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról •Háziorvosi rendszer új finanszírozással --- fejkvóta! •Teljesítményfinanszírozás a járó- és a fekvőbeteg szakellátásban –Német pontrendszer –Homogén Betegség Csoportok (DRGs) –Ápolási nap alapú finanszírozás a krónikus betegellátásban •Induló privatizáció (gyógyszertárak, háziorvosok)

11 Az egészségügyi reform Magyarországon – 1994 - 2004 1994 - 1998 •Egészségügyi törvény •Néhány technikai módosítás a finanszírozási rendszerben •Adminisztratív ágyszámcsökkentés a kórházi szektorban törvény útján 1998 - 2002 •Az egészségbiztosítás átalakítása: megszűnő önkormányzatiság – állami felügyelet •Rezidens rendszer a pályakezdő orvosok számára állami forrásokból •Irányított betegellátási kísérlet (a lakosság 5%-a körében) •Népegészségügyi Program a prevenció erősítéséért

12 Mi a probléma lényege? •Egészségdeficit! •Az egészségügy forráshiányos! •Potyautasok jelenléte! •A járulékfizetés nem transzparens! •A finanszírozási rendszer erősen diszfunkciós! •A paraszolvencia etikátlan és szakmapolitikailag kezelhetetlen! •A fejlesztéspolitika ad-hoc jellegű, az amortizáció kezelése megoldatlan! •Összeomló intézményrendszer – dezintegrált ellátás – rossz hatékonyság! •A gyógyszerköltségek kezelhetetlenek! •Egyre jobban feszítő humánerőforrás gondok! •Veszélyben az orvosi tudás megszerzése és karbantartása! •Megrokkant a prevenció bázisintézménye az ÁNTSZ! •Az egészségügy közigazgatása, szakigazgatása alacsony színvonalú! •A korszerű információ- és kommunikációtechnológia csak elvétve van jelen az ágazatban! Informatikai fejlesztési koncepció egy évtizede nincs!

13 Elöregedő társadalom – fenntartható finanszírozás?

14 Közli: Varga A.: Népmozgalmi folyamatok

15 A jövő? Közli: Varga A.: Népmozgalmi folyamatok

16 A munkaképes lakosság aránya az össznépesség százalékában

17 Egy főre jutó átlagos éves egészségügyi kiadás: összes kassza (2003 ) Forrás: Kiss József

18 Kórházi igénybevétel időskorban •Demográfiai trend következtében

19 Következtetések 1.Az idősödő népesség egyre több betegséget mutat fel (kieső aktív prevenciós politika hiányában még hatványozottabban). 2. Az elszegényedés, a gazdasági problémák a legfontosabb betegséget okozó faktorok 1+2 = növekvő morbiditással kell számolni Magyarországon! 3. Az orvostudomány innovatív eredményei folyamatosan, évről-évre több forrást igényelnek.

20 2005 10 15 20 25 30 35 40 45 2050 A kötelező egészségbiztosítás járulékai 2050-ig A jövedelem százalékában 14 18 22 26 30 Prognose Cassel (mittleres Szenario) Prognose Hof (mittleres Szenario) Prognose Breyer/Ulrich (mittleres Szenario) Kezelhető így a jövő? Pillantás a jövőbe - Németország 23,1 31,1 23,2 Forrás: Leienbach: Die PKV im deutschen Gesundheitssystem 28 (TÁRKI)

21 Következtetések 4. Ezért alapjaiban felül kell vizsgálni az egészségügy forrásteremtési mechanizmusát! •Kizárólag munkajövedelmek járulékából nem finanszírozható már rövid, ill. középtávon sem az egészségügy, hisz a járulék, mint munkateher nem emelhető, mert rontja a gazdasági verseny- képességünket. •Vizitdíj és társai nem pótolják az elmaradt járulékbevételekből hiányzó forrásokat, hisz a lakosság terhelhetősége véges (rossz gazdasági helyzetben az előtakarékosság irreális, ill. elég csak a nyugdíjra irányozva bevezetni)

22 Következtetések 5. Fokozatosan szélesíteni kell az adóalapú forrásteremtési lehetőségeket –kizárólagos jelleggel? –részbeni, megosztott jelleggel •USA minta – MEDICARE 65 év felettiek számára? –Fogyasztási adóterhelés –Jövedéki adóterhelés •Illetve ezek kombinációi ALAPJAIBAN KÉRDŐJELEZI MEG A JELENLEGI REFORM-IDEOLÓGIÁT, A BIZTOSÍTÁSI RENDSZER KRITIKÁTLAN FAVORIZÁLÁSÁT!

23 Következtetések 6. A biztosítási rendszer maradjon –Egységes járulékmérték •Bérből-fizetésből, kamatból, tőkejövedelmekre és bérletből származó jövedelmekre is kiterjesztve vagy –Egységes egészségügyi hozzájárulás szociálpolitikai csomaggal együtt (hozzátartozók, gyerekek, stb.)

24 Felelős egészségpolitikát! A mai biztosítottak felelőssége a következő generációk iránt A biztosítási rendszer a járulékfizetésen alapul A demográfiai változások megváltoztatják a társadalom korösszetételét Nem adósodhatunk el gyerekeink, unokáink kontójára! Az adóalapú megoldások szétterítik a terhelést, erősítik a szolidaritást és a felelősséget! Szolidaritás és öngondoskodás A potyautasok is fizetik Minden generáció a saját ellátását finanszírozza Tárgyalási alap: Koncepcióváltás az egészségügy forrásteremtésében! 12 Több ember fizet adót, mint járulékot! Járulékcsökkentés = gazdaságélénkítés Megbeszélés tárgya: (1)Járulékmérték/fix járulékteher? (2) Nem finanszírozott ellátások (3) Balesetek PARADIGMAVÁLTÁS

25 Mire nem ad választ a versengő magánbiztosítói modell •Népegészségügyi helyzet javítása •Forrásbevonás helyett forráskivonás •Amortizáció finanszírozása –Duális finanszírozás kezelhetetlen •Orvosok, egészségügyi dolgozók bére, jövőképe •Egészségügyi szolgálatok finanszírozási rendszerének anomáliái

26 A lakosság egészségi állapota •Az aktív prevenciós politika hiánya csak növeli a jövőbeni forrásigényt! –A születéskor várható átlagos élettartam önmagában a gazdasági fejlődés hatására növekszik! •Gazdasági versenyhátrányba kerül az ország az egészségdeficit miatt! –Tudás-intenzív gazdaság igényli az egészséges, minőségi életévekben alkotó munkaerőt!

27 Legyen az egészségügyi reformnak, az egészségpolitikának is minőségbiztosítása! •Helyes-e a stratégia? –Szükséglet analízis, stratégiai célok, követelmények, alternatívák kritikai elemzése •Eredmény és haszon-analízis –Bizonytalanságok számbavétele, várható társadalmi- gazdasági eredmények és a költségek, eredményesség/ hatékonyság/ fenntarthatóság, menedzsment stratégia •Mibe kerül ez, ha a politikai váltógazdálkodás áldozatává válik? Ki viseli a veszteséget ekkor?

28 Fenntartható eü.-i reform – mit mutatnak az európai tapasztalatok •Minden szereplőt be kell vonni az előkészítésbe – konszenzus szükséges! •Ki kell dolgozni és garantálni kell a leginkább elesettek, rászorultak védelmét! •Flexibilitás, tolerancia és türelem – időfaktor!!! •Transzparencia! •Legyen bennünk kurázsi állandóan új megoldások felkutatására, ne ragaszkodjunk sikertelen ötleteinkhez!

29 Fazit: „Reformálni, nem szétverni!“ •A demográfiai változások az orvostudomány fejlődésével együtt a legnagyobb egészségpolitikai kihívást testesítik ma meg ! •Forrásbevonás nélkül nincs sikeres egészségpolitika ! •Az emberek terhelhetősége véges és ez még sokáig így is marad ! •A biztosítási rendszer tervezett átalakítása nem ad választ a főbb problémákra és az adminisztratív költségek emelkedése okán további feszültségek forrása ! •A jövedelemtulajdonosok terhelhetősége több tényező függvénye – elszegényedés, gazdasági növekedés, öngondoskodás mértéke • Fokozott mértékben építeni kell az adóalapú megoldásokra, ugyanakkor fenntartva a biztosítási rendszer meghatározó komponenseit (társadalombiztosítás, egészségpénztárak, kiegészítő magánbiztosítások)

30 AKKOR MOST MERRE IS MEGYÜNK ELŐRE?

31 •Isten, aki meghallgat, nem vállalja át tőlünk felelősségünket, hanem a felelősség vállalására tanított meg bennünket! (Joseph Ratzinger: Isten és világ, Szent István Társulat, Budapest, 2004.)

32 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A rendszerváltozás és az egészségbiztosítás dr. Jávor András."

Hasonló előadás


Google Hirdetések